В авариях стали реже калечиться, но чаще погибать

В 2011 году смертность в ДТП на дорогах Калужской области выросла на 28,3%
17:48 07.07.2011
0 1030
Читайте KP40.RU:
Сегодня, 7 июля, в ГИБДД Калужской области подвели итоги первого полугодия. За шесть месяцев этого года гаишники зарегистрировали 681 ДТП, в которых погибли 127 человек, а 924 получили ранения. Если сравнивать цифры с прошлогодними, число аварий снизилось на 7,8%, ранений – на 9%, а вот смертность от ДТП выросла на 28,3%.
Основная причина ДТП – низкая дисциплина водителей транспортных средств, считают в ГИБДД. Ведь 90% аварий произошли из-за нарушений ими правил дорожного движения. Из общего числа ДТП 58 произошло по вине пьяных водителей.
За шесть месяцев зарегистрировано 68 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, пятеро из них погибли, 74 получили ранения.


Автор: Александра ПЕТРУХИНА.
eyJpdiI6InhIMFc5WnlybDZsTGZ2WEQyWFV0S3c9PSIsInZhbHVlIjoiOHo2UVN5bnhncmVTYXlyZWs1Rk9OMk0xaHhZeTlWRFdvNVRqT2FzZnFnQUxqeFhNQkFCMGNCVi9zZ2hET0ExU3ZkQ2N6NytCZFlJVXk5aVFtUktKSks2WkRYbzRCZVdlWjBGREs2MnF3SWU3M3dOUHFqZHZqT1BRUFhEWU52WFB0K0tGSloyNEwvUTl3OVduNVcvaWpIODhvOXptNjZ3Q28rNU4wakZ4S2dNVEVQSFZVK0lkTjVHTUJWa25SWHIwRjFjV1BDTGMweDl5VFpGMmEvVFZXN09pVWxjR015MjJJcXdzNS9Yck9wY1dha2o3ck01OWkxd0pocmVxMENNWlRiUHlzMkZmLytJNFprbC9qdjM2bDBxRTExalAyV1E4SGpaOCt0dS9BZVVxV0NVTWorRmdjTlRINStaWHpldnI0WjlJMmMrdWpkZmdvMXJoQUxDZExTMTRuWDVEbUVhMlR3VVQxNHVyd3dWUUU1YU5aK2RCajFOYTVWVHU1MW5nalFRV2FKTDR1ejF0MjczTUwwSm9aTzBDckdLbkpFSHdURGtoMzZqT01PTmVDNnF0czVMWDZVL1g4WGgzTDVXS1RvWkpKeU9yRjZoc0RzYjlDc01vV1QwQ2RRQTF5M2EzalkzenRFZ2E4cDRSV3BTSXp6aTB6YjJmdnFuY3RJUUFGeGtZN0VYU1NTSUtTYmhoWmVEU2hvYytMZ09DVm55cUsyVGZtVjdUNTBxOVNDT09TdHBwdVd5c00vMDJ4ZnZwbWdXa0pEUmFJelBoVHF1N3NwNTZJRnJlN2RnSVlWRExPS2t6dFVVekVpWFdWaHdJOUswODNmaFlxd05IN1NFTnhwcmVKeEVtTzNtR25sMDFnK2U1Rm0rZDRHRnpQcGhtNU4wMDBVV3FaMmx4ZjBvQUw3TWc0djJiYXoxWVZtcGIyZWNyQ1diNlQyalRFak5Ic3NpMGpsQnVNbDl2MXZTb0lxU2xoOGxCOXpTWHhZcFBmTG1xdzJmV3AwbEVXajdCIiwibWFjIjoiMGE5OTg3MWRiMDZkZGJiMmExODc4MmZjYjcyOWYwODQ2ZjEzM2E3YjVkMDY5MWY3Y2E2NjdlYTRlMGNjNDFhZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkxZME9nekM4ZmdwdXlzZTFyWkxQanc9PSIsInZhbHVlIjoiZlV1ek1kYzZRYUg2eU5kTkxnb28wcHlVU0ozb1B1T0ZxY3ZWdjNOdURSSXlZTllxNVJ6TUI5U2Y0VFU2T2ltZEJ1UTRGRXhpdGk5ZVFic1ZCVG9HK2VsUlQrSHZnZUhtSUlWbThNMFJIMlpUeGwzUklqQmIrU0ZUOGRQVU5vSTZXMFVnV0lVa2ZpcU1LakROckFBaFhyNTh1SUhWS1hRMi8xZEVZT2FWR2NzVnB5RDlKSXYyREZwR3gvdkJUN3pBbkxVcjhUVE5ZZU5SK09maXFaR3pBSzlFbFZqbHJkYUxMaWdHU1NlRWtEYVR1ZC84TXBwV3R0MndMUEdHSWpHdGV1dXVyR1ViN2U5Rk5mc3FHM3d2cHFmeEhrckdhajNPejlPTDNrU0VCWDJ3V1pURlBzUDJyNjVQMUQrRUwwL3JlWWI3dHVLaGV0TkI4NG1zL08xc3N1MUlzWnJ2QUZZOGRoMlkzS3hqSUdyYVB0NGdhVkdSOFVCajZUL090YTdpZTg2YnlXTDZPMElCVU5OSlVzbVliakxtM0Y3ajJLejl4RW5CeGRjZlM5QXczdnJmNkFWL2FXRG5UVVVtOXB2Wkc4SEFXRWVkVkExS0R6YkhYNE04dWhYNVJPWE01MTlvSklGbEVZdzMrUFIwb3AzOFIxVjBSRUZacGYrRTBvNFFFT0xKOUJCWm85dDVFNkNoVjFnNlJsdUYrSXY2QmVOdVFBUjdhV09OSzdCWks3bHI1RXp6RzFkU2FRZW15UGFBU1R5MTFZSXBRQWEveE5aMGsyVjducitaWFBhTHdTUUc3dDFDUkFYZXRQWnA5Z1pCdXNwcm9vL1VUZXpaMERmMnNCYlVUbTI1aFpmdENybExDOFgxZFhlUXZEdzNrL3pvTndIVWtXMlAxdERPL21PSzZGMWIvMjA5LzdDei80WlJITmY5RUltQzBxc1NnTE8zYkZQcXlnPT0iLCJtYWMiOiJhZWY2YTMyOGZlZjRhY2I4NGY1YWVjMzg5YjhhMGM4OGZlMTg4MDEwMGM5MDIxYzlkZTZjNWIzOWNiYzM4MGQ1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNocmlHWHVZbGwvVlkyV2JBdjgzK1E9PSIsInZhbHVlIjoiYWFhZWtSMmlOb0YxR0ZZUkpoTFRCSVpUZDlnZHY2Y0JWYThPV2M2Zk1YSXNCZ2VTR0JtMTJUejViUnFJMXF5MTh5ZU9aYm8yak9mdTdkS3Y2bWhEM1NoVHE4WXNZMEFxUDZPa2prNWYwdzdpS0RYSmJialZQT2xOVGlDVXRuYi9yaGxpSk16dVY3TDB5dnRldE1qaXpYVCtVYkJkQ1A2QU04elJTQWtWZlJ1ZVFFRCtlK1ZVVk5OdnMxT0NVbVN0bXpnaWpyZDlycFcvKy9RNlVKTlBKdjJ2SG5hY2xIRFY1YUZnYkNabml5aDB1eGdqM1ZUS3ZidTBOTGtGZm1jbVJyQkEwcHByVE5VTUQ1RHlWM0w1bHI5Z3luck1BMVZyUFNkMWpWUDBhWGhKRFpYTFhRV0lFZ1ZyR2VJSEtUZFhRZXZidWZQTVVUc1VmN3pYVVYrU0tFRW1NTXk5YVZkcVVBZ01vL29WNUtoTVFkZWFiTzdFWWM2RHQ5azVxL2orSTVCZEVJUU9XeTBoZEE3VUJmbzNvS1NFVlFhaGpXWS85ek9ieEFnTzk2SElGd0pIV0IwWkJxa0FjazRyMkxlMjlPWTltSHkvVFp6c0xnLy9mUUFwMUxKUVBNVzdCVXNtdzRwY210cUt3OTg9IiwibWFjIjoiMWU0N2VlNzJlYjhhNjRjM2JmYTM1ZWE0MzFkOWY2OTBhZWY3Nzg4NDUyZGVkZWZmMjg3MGE4OGU0NmFlNGU4ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik1MMm0yTld1N01nbnFiendYb1pjUFE9PSIsInZhbHVlIjoidVJqK2YyYjNxKzB2NEh1OVJ6dmg2Ym5jTW03bE8vb25vQmd5SEM1eDk5a1Q0QnRQeWxVcElkN0ZZQnRzcVZUTGQ5QnBTaEN2OEphYjBKcDZiY3VDVS9xZHAvZkhodVQ4ZkVhZmU4NDVFZkVyOU9LREVoemgra0greTBLQU5qQzRHQ25aUyszZVh4YTJNQTNseklmTndqQUZOY3lGQzNJb3BZM3lLQTBkeXMybm55SWh1ZHRjN1d4NjdQUzZqZnlaUU1BTXprNmlLRHErdERUaHBmeHdrMTVEd3VJeW41RlR0WTgvZzdwZWlsRlJ1UmF5cTFkbUdad1VDcDVaaEw4MldHcklqdTYvMGwvdWE4VWZRN0QzUVoyWVpub3hWa2J2OGhXZDNyZUNYZHBwajJ4UUxhcVovMlVCYzhOejhPeXlpNE9VczhaT204VzYwVjROWkdMUHJaMThac3pWM1hPY1dFUnVYdVVwb0VzWHdmczZjdUtTSE8rVzJ4dDJVOHQzZXZkZzhxMTFvZFl2eXhMR2J6bmw4Rm9oMkxVazErOE5jMXZ0eUVaQlhKdEtlUzl1cVVCblJ1WUNFNFVXT0h3em1lRE4wenNzbXZSekNibHV5M2xraGlHUVozTlhNTFM3d3pkaEtPY2FwUzA9IiwibWFjIjoiOTY3ZjNlN2Y5MWQ3NWYxMmM3ZTgwNzU2NzQ3MDdkYTg0N2ZhZDkzZmMxNmM3ZjQ0ZGJiYmU0MDAwN2Y3YmVjNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZRUmc4aW9YVEllWHg3SXF4VUN6dVE9PSIsInZhbHVlIjoiT2N6b1AvcGdRQzlOMlVDdW1mVGREQXVBTXVrWUxFSXpoWlpnY1VaZ2liaUF3UWNXTTZBOXFGTUVtbG1WNndCK0UxWnVpTGh0SndacDZXaElsM0xZNFVIMkhhajg3TDA1STU2WTY4c2kwUHF5alNySWRIbUc3TzVObWxmUWowaXRVY2FCcGs0U29XVGZkQnRRK3RiTGpid1pFRlB0VEZXWGpYQWdQblUzNDc5dk53OCtLcUZnZUgvbHJUbXFkS3VnUmEyWmJwMTlPMjdMWmg2d1JCNUNGVTlmWE1GRjZCaG02bytzaW93MHRSU0Q4Vm90NVZMN0lZcWovVGxpYTNXTTlQbThwem91YUl4a1JJSUhocWVLQmREblRkdnl6M29TU0l0WVc0OU9qRXd1K0gzTFlKb2ZEZjh5dFYxRWtjVVlhVGVzazdQY25KL1NDaC90SHJreGhFVU1FTWxwTWh2ek1EOGFpWS9Cd1Rzcy9pbVdIZ3Bza0MyMFNZdXduOTZSS2lJeThhSTFES095cHVaTVJFL0YwK3dVUlRXZm4wUGx2RWt2WGt2d0pXOWFON0d1WWVOZnhjNjJXNkNTUktLcU8wQkhDbUhkK0c1ZjJGRWI2eGxpbFhJZ0l6dlpqQkwrSE1YcGxNbEVqWE9uK2J2YmZhdnAvNmVFT1NjcmY4ZEFGZjFkSmFRYmZwY3R1Q3lPL2VtdlJEMElPc01pdkFVQ211TjlnUHVPN21LNWxpV2NnL0F6SWFJWXVkclVvUHRqMTdyd0lqdzAxK2ZFeldGZERuYnpnVlUxWDJZcVNNZGZybHRzUEw5a1VHTGU2ME94N3BFcHQ1V1FCR0dYeTY2NyIsIm1hYyI6IjhhZjg2YTdhM2FhZjMyZGUzYWUxNTBjYTNmMzdhZTA3MmJhOWQ3YzZlNWQ0MzA0YzUwYzQ4MjNhYjA3NDI5YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Im1LUUZOTGpTNkozazhMdnVzWVJqQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiU2Z3STRyRTBPMC9Hd1h4RG42R0RwUzV0TkNmZ1F5MTlBRmtuSFE3VGNNRU9tdlUwSnI3ZUlCaHR5Tm9CRC9SbGxROENIMmhMUGZUeGNBclNoSi9RNFF0cEVRQzNRRytEaWFweW9CVUtVTDJyZW93emtNRlJZNEtlSEZYL09xMjFWSXJlcmZ1MDdRNW9WeEUyYngyR3BhNnNPS0FXWnhKRUJCa2M2TGtHa2xKV2NVWmVKczRORk9LejVjMXYwWE1jOFRuNFcyTXgxT2hRTWFxelZzS255RTUrTEdpdXFaQXhMSG52NHZ1TVVWdURwQWNDem9sMmxzRXp3K3ZTVC94MW8vSkYzTEkrY0FrQWFraWpOS2w1WlBMZXI4bVMxMXV0b3RQc1Q2OVJCRkw5VWI3UndwREFUSEhlWE43OU9BTUFTQXNvdmRvWWorK3JZKzZKUkphbGxFQVhabGpvNSt5VGVnNE5SRlhCVTRwKzRGTHBXUFhoKzFIR09BU3RMUDgvZVpST0dDRjBYbTRhdjNPaFp1ZHBIeUdqbkU0QWRiZzdqRkdadjZNYTZXSVpkNHI3NDUzYUp6dVhhVGNodGZSRlo2dm9tRFJGb2ZWT2ExY3JraFA0VmQ2VURUZ0kyUzhMYlUxdTFpSjhrSGpJSHk3ZngxTmI5dFo0WU1MeXNSWFk5ZVc2dUlUVTlrcFl5UlRzbWtGRlJRckZpYXplY2I1TkJUU1hEUWJPRE0wSzZCUUZjQ3NsQk52L1dLYjIyd2dSTkYvT2F5TldDTVlqMHhBZHVCTEVMbXJBUmNObnY4OVBHdEdhTTR2ZkpiZDVZWXpmYTRkckpmOUdpU214aFN2VmhlMXM2MFhaejNlUlkvT3pHNU85dUhUZ2NSaCtzOWhCRjlPM09yUGZrN0VCamtIZlF5WWtXMkI3bWZXZmgwaGYiLCJtYWMiOiI2MDhiYzRhMmI0OTAyZjc1NTJjMzNjNmI2MTM2MTVkYjZmZDhjNmQyNWRjZTRlN2ExMzQ1MjQ5M2YzZTVhMzExIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImM0WjJrcTVVL3E4V2ZDSDlpQmZLT3c9PSIsInZhbHVlIjoiNXpuN1JVamtXUFllL3I0aVlkM2FQcFJuSGlhWm10N1JqU3ZOa3ZneHdQdzJWaTNNQTdtRmxybnFxWHpFS2tSQTdCWjgrdjFYR2t6UFQ0dXpFRkNsY2tlc2t3a1lRWHpEWEFtTEpZdm1sZmNBUC9ONzByUmZRdG9mUGl1OUNEenZURmVOd0RvdzJUcm5XWkxNaVBVcHlzRzlnK0lqRmhmVW9iU1hxNmw4SE9MOVRtQksvSkMrUVFVZWFaU25aMlRwVFRFMDRiZDNBQ3FwMkRZbEM2d0F5YmVycGYzcDlVWkdSaDZFcXhFUkkrNHQ4bm1ES3d5Vk1JTmNobjRpYVhzTXMvcTMwWU9xM1plbHZ5V2NVM1dWUWpjN01jZ0kvM0lEYnh3NmZhQW0rQWF4QnVCN2xMTTVZa2tSeERZR0lTeFpITm5rdDBESkV0em5iSHkvL2JNU3loeGhSTEtJaFRsR2s2M3FLZ3RhRXVCam5XRlNxZlNyeC82cjN0alN2dWlSdUdZWVFsajNYQVhwODYrNm0vdUhLNTdrMmhvV3UxaVRFamFaVXF5NmV6blNwUWk4ZjY2d1h0Ui9kTHA1Ui9XaSIsIm1hYyI6IjA5YjJhN2I2NDNjYzgyNTU3MWE4ZTljNzhhODc0YThjMDQ5YzMwNjc0MmUwNTNmMzMzMjk1YTc2OGI1OGU3NzYiLCJ0YWciOiIifQ==