Почтовая машина сбила калужанку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
11:31 11.01.2011
0 844
Читайте KP40.RU:

Вчера, 10 января, в половине седьмого вечера на Московской около дома №12 женщина 57 лет решила перейти дорогу. Ни зебры, ни светофора в этом месте не было, но калужанка решила, что успеет перебежать дорогу. Но просчиталась и попала под колеса грузового автомобиля «Почты России».
Автомобиль, наехав на женщину, скрылся с места происшествия. Его нашли только спустя некоторое время. Калужанка скончалась на месте. Сейчас идет расследование всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба отдельного батальона ДПС ГИБДД Калуги.


Автор: Мария КЛИМОВА.
eyJpdiI6IlZ4UUxLOTdYYmQ0MWtNbW10TkM0ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiNVNxdUJhalpzU1BZNlFGUTlmd3VqUE9kblVQeVJIclFwaGtTWTNmRUhNYlVBUTM2MFJSUlh2MlltR0IrdUVxRVJweWhOSmE3R0paeWFYbk1mUnkrcDM2RXJhUzNLSW9OVHJnVkNlSTd1Y3dXRUI5NVpIQyt0Y2puZmVqMUZXNDRYN1NXZTFhb1VMMHVKVGFhZGN1Tk5jSlNkUHloSDlySDR0RkxZd3ViTjh0VDJqc29MNmhwNHpPb2x5RHcvOTJjQjYzM3lhYXpROWxqOHZaU1N6VzRPVS8wSkpUSjF6Vzc1VUJxUisrbzVLdE9yQm9OUVJIc0dhTmxBdUdIMzNJSEl6RlRRQ2krcVkzdUZYLzViVjVJbUdXYUd2ZXVINjA0TEg3T1Y3cVc5L2o5Vm9kRHN3Q1huZWVPNTFHK0FXNCtycDlBR2wyaVdISlhEV3VhL3pUQ2pRU1l4MnpHNlNIaXNJMEo2a29IdnlmMytySXpDOFpWTWN2WElVR3dSc0R2M2ZDdy9vdVdETUhNa2l4KzRrVmo2Y0pualZ2VWE5cFFIVWhhc3hpMnNvWFA3UnNjYVk5WHhPa2xlWTBneHl3TmFXdnE3c0tOV3dzWGhDdjFUaWRjL2JKbXNDd2crSHpiN0JxVng5d1ZKNVNRMkRnSHBoOTZNUmNoR0tsdExDdUl2bGpxenprbklFbFhXZ2dxdXJsWUgyOVh0dUJwWElVTWJwaUdPSVBqWVFXL094QkJJaUplc1FkMVBCbEpLUDBmZlZ1QlFJODFuNFp2cGZ1NnNYWEtuSngrMWhVMG9qS0VtLzBNSEZDNmw0bnRlTThWYXBLMmJVTWlFRXZ1Umc3dHZTTUlIQ0gzc1hRclVkR1hLdENXamlzR004ZE5sU0FEYkNSSVhpbTVSYlgxTUtBcnVqZXVYb3RoeDEzVUJFTFBtT0poRkhIdlNrTnZCTzJVSU1aNW9rRFllWkE4bmF4N2R4dW1ITGxjeUNKSWg2OStsRU93eW9VWUhBRExhREhxIiwibWFjIjoiMjFkNDVmYWIyNDIwMDQzYzJhMTJjOTViZjJmN2VkZGZiMTM2NmFkMjRkNTdiNDgzYjZjMzJiMjU4M2Q1N2MyNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InNLelBYSHRvV09HRFZsWGxPQ3l3OHc9PSIsInZhbHVlIjoibmRlcmIyYVNTS3cyTUR2M1JqOE1vbnVUY1pzTk9DQ3lndCtrMGdKQ2lSL2QrU3FoaW9oRnFnRkFIa0RUR0UyK2hvM1FXUjFQQTBUU1g0aWFTNWZzWld5ZUkxcXBkYUtENHR1SUJzanU3a3RSUHBqMC90V2hGVEVEeWgrb25xQzNpb3NpNERrbGJVWThLNlVudHk1WndoS0hVZDQzZGpiM01rTzVQQlJDblRFQkN0b0ovTk14VGRseHFDbFlub3M5OVg0WjRuamNOK3RzQzliM3hoTFIwc0NrSnFSTnZUNHE1aWdCbjRDb2tjR2dSQzBnbFlWam1iODlGSk9WSzFaNk93SUFNd2JMTTVpQ0VxRmJCTnlFd1psbXV4NG5RM3ZTNk16VFI1aFF0eHlaRTQ1Ri95R3lwSHkyd0lzYWRuUnRscE5Qa0dSTk05SndyOGQ3SUd4YXZ2RitlMlN0ZHQ5N0p6MERwWnB2bkMwUG41L2pxQ0JZL2o3ZnBzcnFYU09vbGh4emtvWE83VDB5SVpZdjFyUTkyb01TWlVMMXBvR1VtSnVSb2FDbld6WnFqZE9UMHBtTDJ5Y1pZVzJtQzNpTW9sK1JINmxCeldzQ2dXYWtyODBIRlJvNW4yNW1yNjVROWN6OE1FL1ZIN0R0UzNadWxJYWhxNjF6THM1WWNvLy9NN0VBUGlGdFJvYmNxdEVTaitBZ3RqbnJRem5FS08yS1hrWUN6TmVMbkRpR2dzUmJJUk5mTFgzblhjQ1h4WkVUWUlPbWN2dWV6YVVzUy9iZUtYQ3ZZS0s4bFlPaFJrMytIeGMxK0hWYU91bFdwaWtHOCtIaExuVVRtTzBSVEU0YWhHQm9ldGhEdkZaU095UUNSU29KOFB6WVJtbnFFUE1XVytoK0hETVRpK2pZRExMelhzYWVnaWpQdk1IVTNSN0pLbHJuSFZUeGhTYnZ4c3k4TmVFTXZnPT0iLCJtYWMiOiI5MGM4MjRiOWNhYzIzYjhjNTUxZDg5OGU1YTFkMWM4Y2U5YTY5YjI0OTI0MWIxMDZhMTg4OTFhZWFmMWQ4YzZhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpFSlcwK1NmUEg5WmxrS0NrZGdCY0E9PSIsInZhbHVlIjoiU0J4Nll5RCtiTDVEcG9ZVG9vMU5kZURENVRVZDhTOEdFMmFEbXl6d2w0MDlKODQxZDZUSTNXckNkOVR1ZFlHNE9VU2h4ZTlJeXJZSjREQlp0a0hWakJ5TjZiWElkRnQ4WGVWcmQwOHpnY3A2UDJ1ODQ1OHhzaHE0WnR5U2U1RUNlUThUZy9rN1FXVUVhS0lDcGdzNlF0QTdpc0crckwwdjBvOGY3TTV0UHFTbi9nY2xMZHNsRmNoQUVrRFRMRzFndytyV0g1aHZRMWhPL3oxVmp0MDJOcmMxWVdYQkxmZzI0dGN1R0hnWVZFUXJvd0VlNk9hKy9KNU9ScWR2a3Q5aldHd2tFWW9KOHp2TFk4OTFZVGMydUlHUG1LcVFEanVPdlRRbW5JR2JwSmMydTdoMlk5Q1EvSU9qK3N4OGFTS3VCSEVtcm91bWRUOFRIQzJKUkhkbXJER2VBSStUakhQTDAwOENjYVg4b2RVZDBva0wxaGNQVCtpTGl2cENLZTFFV0EzZ0l2VExwYVlFb3Y4dHZoTEdBRzczaUhGaUpia2FBWmJvMGRIZkN3R2V2VC9HRnpwQ2RSZ2h6SWtMM0UwdGFNQTg3VlFhMmFYd0psRFB3VVhxb2p3dkxvSHhTNUtNSktybDdob1BUNUU9IiwibWFjIjoiNzExNzYzNzJhYzVmYzFhNzBkMGM4OTM3ZThlYWFlYmFhMmI5YjRlYzg3M2UxOGEwZGM0NWY4NThiYTg3MjI2MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ildaa2ExZ0I0VlNnSGtnRHJxZGRUdHc9PSIsInZhbHVlIjoiRzVRRERBVUJ3dmpMUDlOU25rUFIzRUtnT2w1WTl3WEtpZmt5d3U0Y0x4MkVvSlNQOTJ5UGV2RkJqckw0OHdYOUdjeG5Cam1ET2xKcWZ1dG1aUnlUMFlWQ1pObnVCbEppZjRQdG1NTEt2M0JxY00zS1FlWjlUYVRacGozVkxpMVdCRXhKczQzMUZNUjMwYnB0MGY3c0lFSnhMdytiaS81Z3U4b2t5SDA5QjYvbmN0QVQzNmpjTStNM2Viby8zOVRoOWpjcm1QazlmSjFoV0ozNExlSWpUSm9Vb3BueGdRVzlLOElkU1hQZUZCbVJ3d1BObm9EN0liZFl2Rk5WQTN5V2FFbFR6TWZ3NGxUc3pHOFdydVhldUFCL21VV0lQcnJiL01UV0xDL2x2UXNZYkNVR21JSlBqZy9RSnhHRDVIMXZJdUNzdWVoWU1lTGw3T2lxQnBZS3JhTGkwLzJFT0ovZjBoL1VCOUZUN1lrVUx5eDlFV1RqTWZGcFhxT0hIYTBYUlFTMVBUeWRzM3dmWG8yS0xkZGIzc1YzRDFWdlpmZUpJaFkrS1lodWZreFFUZTR6cDI4TDlTSS95dVdRRVVFRzVDZSsyTFRoaUN3ZWJQV0NsZnhrTHI5VmVxMFBlR28wbk9RRDhJcWNTOXM9IiwibWFjIjoiODA4ZDExMzk1NDQzYmQ3NTU3ODJmMjQzMWQ1MDcwYjhhN2VhNWU3MTY3NTBmMDIzZGQxYTEzYzhjNTA2Yzk1NSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNJQ0Rtc1ZYaXVaWFJPbmg1d2Nxd1E9PSIsInZhbHVlIjoiTEQ3RFNzSkRZT1RPT0JKUCs3VnJBQWdBcmhLVmxmaU1ncGJHY3hRUXNRZmFiOG9reGZJYWFqMTFqMk1zcStXZnVIdW1iVFdySURKWXdaWHp6TGs1ZUNoVmdBWC95Y1dTbnh2bkw5NVk4U2tpTzZ3alg0Uzl6Tm1FV2hxNFNZUGlkVFI3UXR3bUhQY2JYcW1XWlB6bFN4eDF5NWhaNGh5V0pkVlRud2EyQnV5L1dLdlg4QVppeTNDNnFtS0tPWlBnQkQ5cmN6SmsvaWE2WklhRFR1cUFiOCszNW9yQkZ4d2hEZytsbkZTZHFlUi82S0ZkNDBNSmpuekF5NWJuVzBicnl6dEdTOUtLWVk0ZVc5NXRJRi9IcDZsTU51MXpiSWN6M05RT0RXRzdUVENTOFQ4RVlQOHNIQ3RaOXR3WDc1TXJOalBObVozME8vMDZ1bHFWdXBtUWRXL3o2RktyWUZ3VEEvY25wMVhZY3JmTElmWXg5UVB5bnp0SHlIOEhQNVUrTWNBMU9seWxISG12eVllRTg2bk9vRXBJNk9QZVFTeHAzWlIwazVzWCswb3p5ZkM2WHdlb2p5Yk9rMTJNU2JTSlF1LzdENVo3RjMxeHhybW5PMm9tOVlhVUd1dkxNenc4S2pmSGZUdlk5ME5KeDF4RWgwZE5kRThtSGJVejlFb0tTM0RMN2JweUdTSmtORHl6dW92TkZqMUJuYlJNT0hGUnVIL3BPYTNITzVabmFtUDY2SWZ6SjhzekFybXNTb1pHSitGbjhJWmVEdlFsTDZjRVBvQmtUR2g0Y29PUWdSK2dJdm96Vm1GTnFYT3M4bXZUU2dnakxoYi9aaFl3ZnV5YSIsIm1hYyI6ImQ2ZDhkYzQ2ZjAzY2I4N2Q0N2NmY2UzNzA1OTVlZTU5N2RjMjZmZTgzMmY5NDFmMDNhNmNhNTVmY2FmMmIxOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjJFUGJaWjRFbGRneFRSWVBrMU9UR2c9PSIsInZhbHVlIjoiY3pGV1dYSUhYV1hwSHlKUHBJYkpqVTFUcXJvdDlnVGVIR0tiMU83Z3BLNStLT21IY2xlcDBaSGRLdkpMc0gzY3RIZXJQRHdWZitrei83cDlqQ1FCZWg1dUFMQ0xzVkczK2xFbzhXWnUwbStMYVYrM2NpaDdZa1ZrYWJXNjA3Z1NLVHo1aVhCeFBkV2xTU1ErUUNWM3lxTTJQc0IwWHk2WE4rSHBIYlJ6MDlhR1VDMlFzdHlGUjNxV00zblE1UUNZOHBZS2YzOTA3UlB2b2tCWm9qRWQ0dVRES2gxd0h1SnJQQmo2eFFVL2I2cUY2STkwY282QUdmSFBWMHZVTFVJaEU5eHRlbjUreGdzczBBdzZha1lxamNBUk16M3VQM1VRNGFnZlFaWHpUWnFOZkNHanAwcmQ4ZW5qbmZjZmRma2hSSUE5QWlqMlFjZXBHclgrT0pWRDZvU2U3bzZTaUgwajVOei9YanpSb0tNNUlvKy9XY2ZndXh2NGxEdEoyM0MxUGZTMlROMjNtbHRka3VrMjl0M0V3MnpMbTB4ZVNuZ2EvbytZZzRtWFVWSDVxZjVaVzJHaEtzM0VvaDN4eERJTXZOZnljdjNWTi8rakc1bFgwVXhHMXEweStuNjY0VjdYcUN3aTVWTmxwRDUydFNndFViUnNmejk4eHE5dzJ3U1QzZG44RCtyOE1Ha3FWTk1WM0ZSZ0dZcWJXVzhSZTZWa0xKNnA1MUF2NzhJR3VSNVdiZVJ1bnpkK3I1Wkp6a2VEV1Zkb1FYeUhDTzVkWklGRy9mWXNCVWV3am9UV29GUXh5WUFUZW42Z1RZODl0YjZTNVBhNnZQR2ZtWXpFbXNmMVBXRkp3RkJFL3RGbnROY0N6Z3AwTjA5WUxwWG8ra1B4UWJGYU9HbXdUUzJ5bTJPVHIyUjc4Mkp4alpnZWZIYm0iLCJtYWMiOiIzOTYzOWZkOWM5NTA0ZDFkYzFlNTQyY2FjODQ3NDFkODE1Yjc5YzgxOWJhMzAwNDRjMjU0ZjcwYjI5MGJhZGU4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im1XcFNDZnBVYTlvNitGRXZTcjZIUVE9PSIsInZhbHVlIjoiOXB2dlBjWmdDelRGZTlCV0lKOWt1NGlsT3Z5a1dneFQyUDVtUGFHVGdQYjZtSmtVR2RLUktudVRNZGg5QW1aWnRWaHh2UGFRc2JaM3FtQ1ZhTjlQMTZMNnJTcTVSS0N0UC9rM2VaTUZnems3ekRpSUJubWlkc0xHTkhwNVk0NENrUHpSMHdxME10aGYzRFI3dkJVSmdEYjFlUFhpaUZNR3hTQ3ZTM1FOajlMNzkveXpFaUpLY2M4cGljZE45VU9aeEhBakx0bzVBN2RSVFV6eHNiQkpyKzF6VExDY3c0cVZKNndlc0swK3JhdUpWeVhmY1FObERVZThpUEFhUmR3QnhkUU40OTdYK0k1WHhsU3U5S3JDZkJvSVc3akYyc3VCbm96cExDZDF3bWo4NzlUVFJLVk5xWmdiMjZMaTRZVXRsZG4xQVdXemVqM3phREJZdm8xWDM5N2JtQVN1QWo5Tm1aWUtLd1hVRHY1MDJ6S2YwL3FCZnlxZnpiL2w2T2czSzlGdGdXNVRnNFJiVFl5MDFWRmhzNVJ6QWl2ZzFUV083ZWxSZTc5S0FldVBwSWdqQUNQeHJwLzdHelBIK052ayIsIm1hYyI6IjcwNDUwYzg0OWZiZGIyN2ZlYWExOWEyODk1MDYzMjk5ZGE1NmFhMmE3NjExOTdlNDI5OWQyMzQ0ZTgwOThmMDUiLCJ0YWciOiIifQ==