В Калуге появились лже–переписчики

В городе начали орудовать злоумышленники, занимающиеся "переписью населения".
16:49 06.10.2010
0 966
Читайте KP40.RU:

Во вторник, 5 октября, двое мужчин под предлогом переписи населения проникли в квартиру дома по улице Ленина. Доверчивый 84-летний пенсионер пустил незнакомцев в дом, где кроме него больше никого не было. Пока один мошенник отвлекал хозяина разговорами, другой в это время искал деньги. Вор обнаружил 200 тысяч рублей, которые незамедлительно прикарманил.
Приметы мошенников: двое мужчин славянской внешности, 30-35 лет, у одного вора рост около 175 см, другой немного ниже, оба одетые в темную одежду, сообщили нам  в пресс-центре УВД. По словам потерпевшего, с мужчинами была еще женщина, которая ждала сообщников на улице.
Пресс-служба УВД в связи с переписью населения просит калужан быть бдительными.


Автор: Евгения ЛЕОНИДОВА.
eyJpdiI6Im0xTnoyeStmNFNyRDJWeGNYenM3Y0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ0k5OVprUEpaaFJrZFplQWZEbkJPNmx3Y2dTQ3JPZTc4d21haW40d2JNT3E5bkVUQzc2bE1GT1VMVFkrT21ldzd2V0NtdkVOMkpDL2hsRGcxVGF1UklEQ1dqenhJamhZbk1ZRWMvb2IxSFduUzNmVjBHQ1E2MzhXYnJ0VTZHMTJhamVXMkFyL3VtZHlLNVRNbmNBcXhmWk5Sb3FOc1lZVUR3eGtwVHM3ZXpyQjFSSXlkb0g2VW1MNnlJd1pTNi8vSTZnLy80WGZ5SVpuSkpOK0hSY1dMWDZWckdZZUlKVW9VQk5ZQWZoWnBFWnNnb1VMY1dndnJvRkM5eU80dVpwR0pBOFVxYVdnODlrbmZYOG5MeE52T2l0T2lWV0d5SGphQml3dzZIVDBJRzZvZVkxUWZBY1FRZnA0K256Qk9tdDFObFpnQVdhdW41SnBhMjBqdVhqbGM1R3JhZUQyMmpIaEsxQUMvY0JkZ2JMT1Eyb09ZNG1LdTFGblRoQXhJSm52OWJxcXhmSlg2RlcyN1QrbFEyMWJIUi9aNEZhd3FnbTBYNVEwZWJIdUxvSjJIZUZyQ2NVZzhTQ2pmRzlIQlVDaStNb1dkU2Z5MmZSMGtKWGxWVkJmT1I0VGl1YUZlNkc0dmg3NVpNS0EzaFFkVUxjVGd4OWt2Y3JsRjl3U1JiRlZTZVJuR3NMOXpadUpSUE0vVGgwMmJQWmd0RE9NWnRicVBuZkMrL0pOR1lhd0IzYmpwbmRJZmRXNnF5RU9rbVBxaUZTczlmTXhvdEk5SEhiM1BXRHByN0JMSVRRUGNPdGVMNEtuRmZmdDA0eEkrNDA3K0FLanRRbmNrWFgwZkN2RVhwdFhPYS93M3NVdmZFYTNiK1BUUGc4VFNVOXZTRlpSK1grWjVxeVgzcVVpZnNlUW96aHVSSVk4d0VoZUwvNHVKSmdpa0kvMUJZYjdUOXBSeXRrb1E2SmJOMnBkNEtlODVYNzRyTHY3R1lqNkdPZWJHc25NTW9EWndqQXVPZ2NqIiwibWFjIjoiNDI2NjA2MmMyZmRiZDYxYmVmYjFjZmU3MDFjY2Y4MzcxZmQ1YjZjOWNhZjBhZTQ2MzU4ZTAyMGRkODhjNTUzNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9yYUpZeldFNGliWnphS1NsakxjZVE9PSIsInZhbHVlIjoiQkFpN3dLNm9JV0ZkaVRRRG1VNE9vV0txcldQaU1ucmhwNzBzakhqN1hsUUs1UXZjeFpBU0NabzRmWjdsNERlbDdueXJiR3VtdU1wbm8zVWhLb1ZDZVpGbzg5eUkzaDRseWpHb2dEMStFYzlnNWtVdDdiK0o1d0hGNzdTRlNrSld6Z2VQRjE4NlZmd3hPa3RBZGN1d1BiV0YvZXdnVWFvTG94WUoybExKbzBmQWpRMVNlcGFnaDgyUFVHWUNiTE10TnRxblExTFU2MjgzL3huUHA0eS9zZjZGdG9SM1U3NkNINjJRMUo2bkdhaDlHZG5tUzRWVG52WnJ6ZDVsZGJ2Z1RJdmFaRjdsQ2d6ZmxUc3lWRG15RklBKzNJQTA2TWZDcG9hcHRabDRYQ1pnbFZOZ1lwdElUQThuaVlQaVN1d0MxUmJ0UkxheENGZXdvTlA0dUNTNnN1RDVwSWo0T2xRa2tUSEpQbDQ4ZmNQWVFrYmtsaDdQeDJ4YUxsKzBiYjV5VzRUQ1ZqTkVIYkNwdDV1UHBqN3BZdjNtYTdwdmhuS2Z3NmhiZFpuZFFzZFRkblRLZU5jSzJvYVRLalBVYmk1RFhBd25hYzF1ZTNnVCtxNWdqVVNKMU9JakI1NGNxMUlubE5kNDhSS00wVGVGbU11WTUwNzN1NEhIZGtUWTlibWduMHFWSzVGbm1oZGtBQ25UM2FhOXJsUElxRy9ucDlEMEJmQll0bGJRVFFnUFlpa2kxbXE1ZzFBSkg2b0pvZnNxK1NYSk1WcnllcTBpTWhnT3ZlRUFrb0xkWmNxTHRVdDdMc2htRFZxSjBVejBkQ1FHQ1ZIS2hrT0ptYUd6clFGeks4Qk5adDg1MGRKWnVxb0RpNk4wcDUyQ29TbFhBU3dRenBIM3hpL2dYdlFLTjFOdjR6d2RDRWZGOU9ya0VTdzhRM1JuNjBPNWIrdTNyKzhDbzl3Y0FRPT0iLCJtYWMiOiJlMzcxYTU2MTRmZmEyOThiYTM4MjA3Y2UyZTc2ZjlmYzI5YTg3YzBiOGE3MjZjMGZkNjMxNDI5Mzc4MjEzOTYyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdiSWF1YVZHUlJaTFNnSzlkVHVUTmc9PSIsInZhbHVlIjoiUXhlbHRac1IvU3VQYkVUUHdqQXloRFBYTG81MzNJZ0RlWFdWaGM4RjJiM2tIdTIya1FSSGlrWjdIT04yRGo3cjUwalZEdVd3WFB1L0lBenc1cUs4M296T1VkZXlwSzRLNFhXZURJYnhFSitTYVVEVlJwb3ZxbEpqdXovYU5OL0V1TVBpWG1TVis2QzlRVGhOSVBjT3NHVUl2bmNzMlh4V2VFODVRVUVRUVFCakFDQU5pSEZEYWE1R2JibXJQeUJwdG1BUkQwbWg1dCtRVnJ1REVVWnhpOHdvNUlwU1BXOGFUVXBuUzVSSEZWM0JmSHE2VHVZWHhWb0FiREdvKytOOHJ0UVZnMVk0TkUxTmV4RTF1dkp0T2owRDJ6Tk1naHZ0TmpXNHE1VzM1R2ZJNWhlNTg2WnE2eWg5YWY0eDhsYmJ3dzl4eFZyMTE5NWh4QjJMUGg4VWZCVmFpckZXRWM1ZHJuKzZkSlg2TUg2eUh5SXZYbWVmRHhlaENqNDJERDIxOWRKU1pvZ2lHenhGRlNJVTQyNy9mWWxNbWVRdmpvVE5iTHpwVTUwYjlJQUt1Q2lRb2NJL3NURzRBRm4wSUhla3hiVllkWWtrclVXTU45SVJUSVdGb2VSOUUvUGUyMDJTVXpzTE1NK3pFb3c9IiwibWFjIjoiMzk2MWUyMjYwNjc4YTczM2M4NzlmZThmMGQ2NmNmZGNhMjIzODY1NzVjZjRkY2YzNTQyMWE1MDFhZTBjZDExYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im9xNFFJTGNmZERtTEJwNnh1bFQ3OFE9PSIsInZhbHVlIjoidklHVmErd3VPS2R4L20veE96M0E4ZkEvaHFKbnAvcU52a1d2TGFzN1orUDZJaTRkUU8wSVppaTVxaVZHY2NOVlB4VXdBeU81MTZMSDE5QVNkOHBwYXNsUFpWc0xjNzV3S0paeHN0TDZpQll4M1E1MXVPZlYxNkFvdnl1Y0ZJdlo1MlQ2dzYvUk5aYklKdEtHL2ZxVmVLWDNSTUpZT3ZNNzVyU0M5UVBaeVdKZkxXZk1YcjFURjVWZnNRdmZCYnpKNnZybndkbkp6VER4bWh3SWM2L3BTRGpBRnd5R3JiK3Fua2RCY3NqWStVN2ZaS01aYkJ3dFhmbTBkOGJaL1dHVVJLcjFmNXdnQnVUSys0UEtEUW1TWXl4Q0RJSFMvelpLNlRnTERuTzgzeXgvajVyVHkrOGpIU2ovK3JZdDltbXYvcjBzQmFtLzhyLzJuM2hzVXZmTzR5ZEtqQlB3NDgrY1VVZWNZdStQYTFsWFNNWnFIQS9LWFpQM093OGRrNUtFZ0NUeGUxYkNuZ1dvTjJFV0lxSDY0TUp1Y09oL3VIdE9oeEM0L0xPOUdWOVA2Zk1GbXZyRklhOE5Yb0R2cFRnU0JkSHdKRmFyMk00M2VYb0ZqMWc3WFBQSlY0RkVyeXZoL0p0T28vanVId2M9IiwibWFjIjoiMmIxODcwOTAwOTVhMTgzYjY3ZTZmYjNkYzk5MTA0N2I4OWY0ZGRmMTM0MjRmMzUxYjZmMmZlZmZiYzczMjgwYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IldteHhTWDRZeWd4bi9pR3c3R1JIa1E9PSIsInZhbHVlIjoiR2xJOW5OZ28xTHZ1MEZnT0plcG8yVWlkdEpteHl5VUpXaFNlUnF5eC82L0JpS3oxODkyTFZkQ0lVZ2dlUkp5Mnoxc2J5UzdDaHJSVmRWTGgzZGlvQ0tDcUVkekU3eFVFQ0t2cklweERIM0FFamM0WjlmUUtQV2o4SWtpaUJWcms4U3RPaC9kSXZJNnNzaXUxSmprTTcwWnlqRTVZbGx1V2FpaE1UQUU0UUdwakplZkdraEE3UFBvTVJSUDB0ZVgzdUh3d1YrS2ZzYVFxbko3YmxLaHY3b3hpQWdVUy9leDJWc3diejV4cEhvQk02VGJCSXBkS0pYSG5HaDFDL05BbnEyVmFHeFluNGEvTU1TNUxpMm1Gd3ZuVGdmeXAyS0pnYTQzU1UySW1UbEJPUCtick85SHJJRUJhZEJtM2tYSHo3UEY3MDV4Mi9EWmpPZDJidGgwLzYrQzF1Mk85Q2RpSFVSYlVqemsrZmxzOHNNVzhMVlVnSUNnb2tlVXFXQVh0MFQ0NTltbEloVUloUUwvMTFiZUh2M3p0ZVhTT0oxR296VmpjM1BZRFlWem1pa29DaFpndHAwS1Z1VmNsNlFTbGNONVpRLzBwNlZFRnhWTW1hVlNCejlSTmp0ZEI3dkExR2xqSzJ5dWFvc29UUk5WNUp2MXhFVTNrdjEvQURmbjBTaDdXOTdCQ29lanZ0V2FTUjIyaHpIU1RFdjRuaTJrS0hmL1E0RjU2U09GNENEV2p5VGEwTUlMYUs1VVNOZmNZLzEyYWp1Rm04QmZPVEIyeDh1V3NyVXNNbkV4LzFvb2ZlNjY2OGx4eWdTZGlkMnk0TWdUQURhQkVLd085aTY5VCIsIm1hYyI6ImYyZmIxNTlhOGIzNGExMDE1ZDVmOGM3YmQ1MDJlYjZiYTNmZGE0YmIyZDkzMTkyMGYxMTc1NTBjZmM3NDU2MzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkZ3NEdXWk9ITmlETnNqclZ6VWNTL2c9PSIsInZhbHVlIjoiMllVd0RoaWVKTitRUW82R2xCQ2dtQWN0eXhKRlQrN0l1RUo5UWJ0T2lCMHBGTW1VY203UFgzM0RobzM2TzN2bUsyTmZEbGxaN0U4OURGdjI2Tm5zUmI0cXNFaTNVakJSd0czU1lEbUFFS1N0eHRtYm0rdWE0QXdabzF2eVRVd3k5ZkloMjhuK3YrU0sySUhtTkppang3aWZEeGNGaWtFK1pXWWhRMG1lOFM4djNzZGJ2cjhKYmxMeWMyK2kxUngwV3pBWXFrMlBZZzlyN2hxS1ZLSUZlM1QzNExMS0RMUmNaUmRQdGhXeDNaSkh2cFJvN3RSWjIvR3dIMThEQytYVEZ1cDVNdEVNZk93VXNMZ1E2MXVESUVmNDV0R1kxdUVrcUFzR2NNT3JGN3NxN1FrNkZUYlVFWkx0bVF6dEkvYi9kTjV0WVZqaEQ4THhsdW9SK2w0a2hheThVL2lzT3ZVVG9wOTFMdlVwbkp2aVgveWFITDVQNnlraWRSOFg1Vi9kUWNoaGFtbmxCWStzbHgvR2V4aWxxeXV6RUdwblE2eFlzVUl4Qnc5OWFWNkxzZmxobHBTVW9IbHB3aGs5VGo4UTVtSjIvRnNwOWxTSlA3TFlwcndmVWlJalZzbVAwcUswMWxQcktaL01ZN3NsTDByb0U3MldDeFc2WCtxRVF6RjVxdVpzTVRoUG94cjBVZlVGSHN6YWNMTkN0WGV0MGtYVnFnWlNUa0l6SnNiYzdxMEFhM2dpT2lqdXl5blc3cEZGK2dDKzNKUEZiTkg0MDl0OVp2NzVVbGRoa3BvUUU3a3JKdklrMW1KRVdIemlNRVcyU283STA3Y0JGZVRyTU5mSWlXaEUwQnVoaklPblErOHRNTmM5ei8wNlVuam9FWGtjelFrYUwwdE5pc0ljT21lNHdXUEFiZm5PVTVTU29nWEUiLCJtYWMiOiI1ZTZkOTczMWVjMzczZDQxMGJmODNkMDM2ZTYyOGU3YmY3MWE5ODFkYzFhMGJiNjE2ZDE0MDY4ZDg5M2Y4YTAwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InBGcC9PeWV6cEI3dWd4c3NxYXh6RWc9PSIsInZhbHVlIjoiZlkzMk8ycW9JR1E4Vjh1dDJKNnVaRjBmNkp6OWE1dU85ZnN4a2RiN3gwQnJ0TkFvOUxoRU5TWFBnUDZRSElWM0lEdzdoNHA4Y1FEVDFRL0U3Q3ByYjU2ZDRhaG53TmhSWUdFWGk4enFpSnRnOHVuVlBxekVJMUFHZndjZE15YzFHN2dsaXBJOXBkc214SXcwa0daaVB0NXE0VHZhUStWcXJlZzhCMDV3eXQ4MElmOVBBdGd0T0V3a29TdXVTckhzcjRVRzlidytyOURxdVp4cTFVQzdGb2xVWDgvQmlPTFlMdEd6ejNDWDdIN0dFWSswVGdUMjZtamxrYTQ0QVVtZE40NXV3bDlYR3VPTDZMWFlUc3g3Ykt6eWZVQ1MraWtGN2xZc3NhU2VEMmFwQ25TSzZRcUpuM1RWTXZQczJmK0d6MXdBNHFmRUdLMlVtL1htUjlGM2hUZVF3VExJUnVVb1k4OE5RTFBDbE55YXV3eHBBdGV2aFRPdkF5VzFFKzRCVDFEcUJpYTZXeGxiUU9sUy84ZGFyMSs3Y2hrS3ZEb3VVSFU0Rm5FWDBmVnNNcFdUaHBYNm5OYXhVUzBKSHdMdSIsIm1hYyI6IjhhMmI4NzVkNjcyNjY4MDBhN2U5NTk2YWUxOGYyNmI3NWZjMmU4NGE1MDI2Yjc3YzVkMGNjYmQ1NWJmMDQ2MWQiLCJ0YWciOiIifQ==