Турбинку» обязали отремонтировать железнодорожный переезд

Прокуратура добилась того, чтобы завод привел его в порядок.
16:53 22.09.2010
0 913
Читайте KP40.RU:

На днях калужская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на некоторых объектах. В поле зрения прокуратуры попал железнодорожный переезд на улице Советской, ответственность за который лежит на Калужском турбинном заводе.
В ходе проверки оказалось, что этот объект в районе 906-й базы может угрожать автомобилям калужан и их безопасности во время движения. В связи с этим транспортная прокуратура вынесла представление в адрес Турбинки. Его рассмотрели, виноватые найдены и дисциплинарно наказаны. Теперь Турбинный завод обязан привести железнодорожный переезд в порядок в соответствии с нормами безопасности, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Калужской области.


Автор: Мария КЛИМОВА.
eyJpdiI6InZ4QTFoUFdmWTFmM3B0c2MyQUh6bWc9PSIsInZhbHVlIjoiSTRnclE5c1pVd0g1U2NJVU5hV2VBQjBocFR3MXdwL0ZvM1pjNXNFejRwZmFxN2FkYlA2bDRiRjhENVNXWlpCMkNLTmR3VEZsTGxPOEJzSHQ2MEJ6ekNVN0NVVU9IZmVzQ2xMa2RoMXBnL1lCeWdjU3ZLZHRWb1lRSGxGVmI1VVNCRkF5SWpqSTRkb2VpUHN3dGZPVnAwTWxtZ0w4SnJFcEVpdU83OHM2bklTVXRteU5Gdm95Y2VkS0dFVkJvR3R6NnQrSy9Ncm13cTBhSVM3cmRjekhqNTFOcWFlRW1Tb3AydkNsSWtscDNhR0xXNUp6SEh1VWNqc3dmMlFzb1FGL2NtZ0FDQW4zTEY5OVlMMkpuSWlYSWo0Y2ZERlA5cTdWSGxQUWlvaXFMNWRTQXBoOXllSlEzNVpvUEhJMlpLVlJtT2tYcFFYN05DelBXY0lLRDlXRnNuQ2dTQjdmOWRJRHErK25ldDc3dFpoRDBMTERXWUUzTHVYN2RRd1drWkVtT1p4VXB2dlN6YkdmTE83Ky9OL2l2VnZLSkJSNW9sYit3bmloaHdIdjJITjlPZVU0UmZyOHkwZmd4d2tuYityQVMyc2JqUlowRDE4R3lNdS82Y28vclZCZmhqU3BweUJYUGNTaG5SSzZEQVI0N2JoY0l4TklsUWxmbGVrcytGdFU1dlRHLzNDN0dlTVNYUURXTVFSdTg2TitHbW5qZTJjVGI5cmhUekJlM0djdVpsQWNCcXpmQlZoUWdkZlpSaS80K2g2YzVCVVBwT2cxVzhUMDQxaEEyRW84QVgzOG1IYjduUitIODlBdHd3ZE82YTBKOGtBQk5LSlhBK2xwNGVSN0NOVDNSVU43YWpSQ3YzVWNRb3hIWnZhaVFxL3JQREZRd1cyWU41WTRUejdORCs0dTJ0TWphQmFtMlBjK25CU0I3SWZqUHBPT21lZTdyVGk3dXQ0MiszTC95USs1NkNMQXFtUTVqMEg4MmNqYTNuT0RTeFZLbGhtUHhvZlJ4d1JLIiwibWFjIjoiYjI2MjhlYzg4MjBlYjUwZGMwMzNkMTgzNmJhMTE4MGI5Y2U5ZGJjYjU3YzM2ODk0OTAwOGIwMjY1ZGQxNmIzNyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjF5K2MwSHRRa2lCazdlbU9XOEJ0blE9PSIsInZhbHVlIjoiUGZmeHpnZU1uV1NhMHpiRVVwNDVjNXYxTjRUdlY5eVhMdWFySXFGNEMzdkF0MFNWdHFHY0h6aEF2dzdVeTczNGFldmdCSHM0dDFnUDJ3MzEyMGk1bytDOW9xbW5tc256Vnp6SUdXTUlsYjRoQUlJVXIrVFpTWHM2ZmRJWWZOQUwrc0laNHFQVk4yb3l1T2RuTC84RnRldFZ6MnByS3dRRGZLempOQVlnVFlIanVtRkVXZHh3MEF0Mk9ORmdGOXJjOExGbzVzOWNzVVlodTR5M1kxeDlMVjJ2cjFTSXNzNHJCd29NWWRBb0UyUXY4SDBIc1NZMksrQlZIYmFLQU9LUUpGWUYydHNaMFVJV0tuZ2ljS2dFYkNnK3hUZGJ5MVQ5L2RLY2dURWIrWENvZzBHUWFNaFBLb1l5TGU4V2tmT1dTV1BhUnZPTGliVTViTE45NnF1bFliZkZ3YnAwdERJNEdWNkFhUDVQb0VyczRtMlRibnNBK3BBWUVaelAvdzdzeENyRjFScmYvUkovOG5rYytIVVlSTTRpcjZNYWpxamFPakJSVit3eXkvdWhNVytMeWVKaGxvMWlncXQ0T2huN1NRZ3FPS2Y3bGFINWpDTnZsVTkwaWJXdWNPYkpWR0RIZkJWd1BNRk05TWFBZ2V5dHRLRmdBTG0xcVB0amgvRHdROWw2ZE9UaDROQXVxTVhrUDNEc2pPK2ZEODRYMFhja0R3Ums5M0tUOWJJM2wzYjhXSXRuNzhpbXFyazJUbk0veGJFNXFxVWZQN1A0MGdGdzJlbjY4bEd6elRpREJsZTBmbnBOdXo4QjNzcytVMURvWXYxM216Zjl2NlNZcTBBR2J5a2wrOVA0S012cm56UEZXaStMb1hsdXZTZ0ZUYm1hbU9VWU5Qa0xjUjBJd2s1SFNvQnNUbjBnN2RVUzRLaUg3TkhDYW5hamJOeXZKQVk5d3NvWHZnPT0iLCJtYWMiOiIxMzMzNzVhOWJiMWU0ZWI3MTJhZTE2Njk5MmMyZDZjZGJjNzk2NWI4MjEwYzBmZDkwOTMxYWQ2NmUyODQwZjZmIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ino1MlhHbGk1ZWF5VFlKUnRkQStzbnc9PSIsInZhbHVlIjoiVE5xUGhjTENpZGNVRWliRkVlVkMzd1ViTDE2eE5TY1RCVTNmc1hRT1UzNmRHc2xrbVdiYkRSLzBrQjIzd0VETDRlRnV0dTdnMW5yTTRJRVlrMjIwdFZNYzR2bWdwb1lpL0dhOVhwVVNnVFBvemdONmIvNkVtcEpoODRCTndJcEJ4RE9xSGEwQXdBOEFPeVJsb2hvaGRjUHBEVm5QN2dsTXFhYTBSNTNSVm9abXlOYlpuaVBiNVNEbmVXeE1GcFlQekxlcWV4UzNTaTNWYS9oMlRtaDA3NC9wbmZ5Sjloc3lYNm5nZW1WeEI3YTJ2SEROUkZsTTJXZ2pBb2xINi9hMktkU1cyVDB2SlUwYjdaaTA2NjRLKzdBZTRFMUd6eWVqTDVMa2tNZXJPRDFFZ1R4aCtPcnFqVDdFb3g2R1ppcjk2aDB4VnJtd2grUHhPNlZueEJueVJlc2g3aGVyMisremxVNTJoVVZORnlQYlljelMvTGFaNWdUOHNiYjVXR1pzK3BTS0ZGNnh6cG1GUDc5d1BkcitYNlJTOUNiUFNDZURMdHBUbUJTRUpwTGg4U0Q0aUhEMnJGVVlTSThqbGJwN0orVW1oQTFEMm5ZcTExWUdRQ0Mzcmk4ZzV5WUhKT3llREJzWm51c3drY3c9IiwibWFjIjoiYzRhOGVmN2VkZjFhODllYzFmOGUyOTViMzU0OTE4ZTdhYTUwZTVjZjI5NjkzNDQwODk1YmJiOTBkZGZmZmM1YSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InN3b2lXSWdVNTlVbysyY241WmlmNnc9PSIsInZhbHVlIjoiQkRYdlh6T2JLUHY5RVFjOVV4dnk3aUZpRkdEOXZsdU5wMVR6V2NJa0pQa3ZHcE80VlFQL3hPYWV6dDI4MmFTOXN5YjdKcjF3alUwQURlNGJZN2ZEWmlVRzZSTmNvSXlCTnpJZDBkekdzYlJDejEya0Zna01xdkRGQ1Q4d2FSNHk2ZFZTK3NXNVROOU9zbzNGUlhGWlpCVzF2V3lmNHg1T1lqSmVpbWR5UDFGMUl6cFlJN3p0aUl5LzVhVGIxVGllV245N3IvMThKZmtLOFp0elliWCtoSXRreGZTTXFrNVBqTzMxMG5XZTlVakF5Smx1SDUxYzdsUmsyNXNkNU5TUzk0RjJkOFFHNEpBWWtzRUxGMGVLNkxmbFMzQzlrVm11L2h0R3RoMWU5cDNORVV5REZsRmZvcGlwMGlyZHJybFE3cS9jSE9CZUVrd1FBbGJTenUvR1c4VlhUUU5id2ozUVYwdTdWd3RyTk15UkZGSFg2cmVOSWdKVUxYd2NVYnNWSi9FaVp6VXZMTFBCODNSUkFhYjVxU0VPVFNtN0R3VGVVQlMrOUxOaHZNc3c5RWJqSGRJN1VZME9MNnp2TmlrbkpsVmdSZjZGTndNSVVZVVdzdncvV0hXRjNxYnY0TW9PVVZJODJQdytib0k9IiwibWFjIjoiOWI3MTllNTE3YzgwNjg0YzFkMmU5NmVjNDZkZmJkM2Q5OTY1ODFmYzI1NGNkODViMGZhZTQwZDA0OGY5ZjViZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkNYQlhZdDk5ZTJEa2V0TDg2ZXFiaXc9PSIsInZhbHVlIjoiSWJKbXF5VHJRdnp3U0RNMm1EbWNuZ1pwUGtjYUkySTdPZnNUOEVjYzhFYzJ2ZXVIOFBBdnZwcGxVVTBLcGhjOEd3WWhMR2cyUWQrc2FLSGxiMi9CQ1RVMFlSUU14M0hnUWxIdGhBRElFUDVra01mQlJVOGJNeGVWcnZMNXVLMXdkUXMvY095aStxSkZZUlBsQXg0bVJscXpkNm9Dc3FvWHZSZTdFSXNxMkozTzcyV1lDaC81M2hpNVo4Tk4vdVUvaDZmTW9TZ2ZqVGZGdTkzcTUyVnJBYjREVDNJc3E0Y01HLzNvbTAvM1dXU3dKcHRyMDBSNFpYNWt4OVlDaThKYWM2Q3NOVytKdUtnL09GOTU2QTJNMVNTZE0yZzBFRTB3ZkJmT2RXMFpOSmNoRytxd1BBWmJjNE9BalVhdVMwMHdqa3prZlZtYW8veXEvVXV6Ky9DR040Y1FRd1J5QmtRVktqYStseDZHR0FPU1NRcTQ4Y0lONUpPUFlHTkhNN1BHQmVkaTBUOUI4bmljWU5HUnNDakM3WXhoU2RJZzkvOWQvRmpEeGRZQ29vUURvd1dnSEJ0UWFYQ2ZNZTZGVXdBNUdvMmUvam0vYllQRjUyRzRJak5MZkJPcWlLdnVpb1FMSkdNNFdjYnpRRVcrb3hKRmRDZzI4TUVMaHIycXA0Rm13dElhc1hmQi8wSWVhRCt2azR6Nmh3aEtlR0FQc2c0cVFBZXZHYUxNNEV6MFljamFvSmxUZTA1UDEwYjZQcGNsSEt3ODJqZCtvRDFYekNoN0gwY21BVG9Hb1ZaR1ZLTGVBNGRaUUdaWnBkYWRCekM1QlBjS20zRUlPd1lxRUxSZiIsIm1hYyI6IjQ2NDAyZWI4ZGZiNDU4NjQ1OWMyNTZjMTE0YzViMjU1MTJhZDZiMTcxNmU5MGQyZTMxZTk5YmViMjdiZWM0ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Im9XbHY5SGV4dGh6bEx1Nzh2ZUpPOHc9PSIsInZhbHVlIjoiRXhPakRGWTRTdmh5QnhoVERaQnZseTFIdXdBMlZRbVRncHMzNWpZRVdwaUluUjd3QU1UQWhNL2dLUkRxTU5vSGxWcHpWc0RORmJFOUlaamw2TlN2Wjd4c09ZVnJHN0kvYTA3cG9aM0REVEpGRWljRTljVlFOR25RSXVIdUlkMzY0ZjlLL0NjVlZwWUFtQUp1SzFYcXdKQWNJUVhqWENVMFFncTdiTENVVzBZaFlIM25FRXBUYTRCaFJyQzlPU1RVWk1hSHBZQTN3TGl0VEtMbG1zR3FZWU1CN0l3Q01SRUtSdUQwYkVUTkRPM0pybWs4RW81THpDWElhUXRQek1WS0VPb2J2S21wek1vZUF6WjhMeWlzTEN1dmtWcWJxdGFReVgwUVlzeDZsUEd3VmxUU1MvaHlYT1BZRHA2ZjN0b3U1RnZHcUxiclBnZUFvbkpYYkhMTGtPMllmRnkwR21LZlVFSm05MkZ4REdUTkRwWHFKb2NJVURqZE9xcmg0cDRKemgzd0wzRUJRM09kRkpNUTQrNXd1MFRPZU1nVWljbkpRMDJJRWJVRUFvMDB4WWNiWWV1NUR3cTNqVEQyYU1JRndCTGJ3Q3BESzBTNHlwV082YmNHczkwVndxTkViYlhWQWwyTmYzSk10cnpaQS9ZdHhEUmVZOEZmT09IeTRRNGVuTkd4Yjl4aFBrWmxPRG5Ka3NsQm0xTzZ2aklXRVFhVmd3WEh4N0hjN2RvNmhXczNhT0FOUWFKQ2V1eitXcm9PcFFFVUt2TUtIVjZIYyt2bXBsS3k3aU9CN25zUkIyNnVMb29rZWVxdkpiMkxNOG1pS3QydGlERFA4UVZXRFJCeldLK1JmOUw3TWRUUVVCNlNHbllnYnUyendHQ2lUVm1XREhhVVBkS3RXSHo0S0d0aUNVMUpEWjYrUDVITlFuOU0iLCJtYWMiOiI2Y2MyNTQyYTM2MzI0NzllNGFkZGZhYzllNDAxMzJiZTI4OTU0YjI3ZDk1ZTk1N2ViNDc3NjI1NzNjNGUzOGJiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjRmR01taWQ3UUtrVjlHN2c0RGs2eVE9PSIsInZhbHVlIjoid2N6ck9mc1NtZ2YyN1YveW5uMnYrUGpwdi9XQTJzN1JsUTFMRFRIS2xTMGZWaWxmaHR6Q3NsYlRXTTZZQTBFNzE2RExKci9oMjY4QUNsTm5vTlFCYUNJL0I0TnN4dEpLVmszQlZGWXloSEFVTmR2VndOQmdxcm1KSlQ4MzlUSVk4MEdrcENJa1ZiUTlpTUFpMjFpeklQMEgxOWhQU0d0SmpmL0RFaTVaNFZUYm1jVnJMc3NDRDFYclVGNFVQUHlMdlBudytXNnN5UGtXdUNaK01tOGtZN1dVVHIwVHdDSXRKdkJnNmlXQnpwQVZMVzVWVkc3NXdJS0g4Mkt6NEpoL1BHMUpWcXFCc21zdGJmRlpBSVF0Y1JDZXNRcmowQXpJQWltd3JweEVmeUIwdFBYM3M2UUFxWGZqS2JSMFhJSGRGeU5zRmJHeVBqblQwMDYzLzRJbGlzVWlsWlMxdldaeHRzSktTWFJRdm50aHJIUkZmUEh6YmkwZzhISWl5anRvZEpKdy9SV1RTNzFUQnlZd0JrZk1ZdGdyZXl0b0xtOG9QUDJUMURGNG1DMnVzdWdKR21wZDhQYkJxV25WcWkvRCIsIm1hYyI6IjNmMTg4OTBhOGIyZWZlYWIzY2FjZmJjZTUyMzA4OWJkMzMxMDBkNzk1M2I3NDJlODE2NWEzMTE2ODdkNWRlNWMiLCJ0YWciOiIifQ==