Итоги купального сезона: число происшествий выросло на 111 процентов


Управление МЧС по Калужской области рассказало о том, как прошло это лето на водоемах региона.


11:02 13.09.2010
0 942
Читайте KP40.RU:

Итоги контрольно-надзорной операции «Пляж-2010» подвело на днях управление МЧС по Калужской области. В течение купального сезона (с мая по август) на территории региона произошло 110 происшествий. Это на 111,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом 71 происшествие из 110– это спасение утопающих. Причем спасателям приходилось вытаскивать по несколько человек за один раз. Всего им удалось спасти 78 человек.
За купальный сезон в Калужской области утонули 39 человек. Всего же с начала года и по 31 августа на воде зарегистрировано 121 происшествие, погибли 44 человека, спасены 84 человека, сообщает пресс-служба регионально управления МЧС.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6Ikc0V0d0N2dzK05hcjZiblBQdEVLNHc9PSIsInZhbHVlIjoiODNLUW96SE1VR1I0b3NQNlNrUW9VVndjcXc1TE9RallzTHpkSGhKZmVDbG9ibDlTZ2FPVHAxeFdqbEE0NEIyYnk1ODdmS2pqcFVqUFRYYlhLKzhrYWRpbVN5ZjhIWjhnMGJWUHpGazd0aFVLRG1LcFRPRmhyVE5TcU14MktKTUIzTVUwOVE5eHloOFVxdVF4NU9BaTBVRGxOY0xoQXd1YWdhUXFLMXNGUnZaZ1FRQW9rSXRTVTAzbER2Q0lGUmFBckNSVW4rU1UwNzNtVE1kdDdZaHp6Nmt5bEU2TkpDSG5mSE5oYkpUaXA4RDFIVGozZFVyM1p3R3Q4T2lrUHkyUFNHbjBvUHlTSTRmYk9Mc3VHVVBnYzBCQUdZYWpWbHZ2bngvM29sNTIveVR0dVExbHoyU3JSQ3UxM0loYXpyUThlYURKZVh1WTJ6WUxYYldiNlh0cUNneVJQU1h2NmxSQ25VdmFZMG5wc1Jscm1wTEdoWE9wMUtBQkNvSmN3YUpVWTlXemhXUFZjOHg2ZzlCRHJvWW16MitKUEx4OWprTDRVWldyQ09sdUxwNzUrYjlrRjdnM29YL1VJeTdXRC9RRmFkdXFLQkh0OHZ2M3d4STQyWjQxbjVRRjhtMDNaZ3pmTzBYbjFMdDA5TzQxRHMxMDFBdXhSVGlEQ0t0RGhVNWNYVUtnQ0FleXVmakxaY0IwWHBRWmlTNXY3cjBReXUyZGs0RzlYTHlqRjBQUHZNRlFSRnBMbnE4TzV2MEdUL2pMNUp4Vkc0QmVZcC9uaUZrWThPNnNCY1ZYM0wxUHpSMmwrQzlCTVBWZ0w2eVR4RkJ6a0tMejdYL1pQRjBUaG53NnhXb2YrcmZDNzBscHRQT3ZHRStUVXRLVU5sa0h2ajJmenVzanpJSyt2dnZEdFVaZDJZK2lheW9mQjM2ckhtQnpDdEczUnVtUHBOdXAzUTlGMXJRMUdlSzQzOWtDS1VHdHpUWUdXZDJDYXJCZlh0SEdidTV5bGsyWnV4UFRidkRWIiwibWFjIjoiNjEwYzg5ZWJjOTg1NDY5NTFiNzhjZTMwYWQ5YzAyNWUxMzU3YmU5NTRmZmUyOWM4ZmU3N2U5ZTliMmMzNGQ3NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlB4Mkw4cHVwWXBFOU1CSTBaeXRQREE9PSIsInZhbHVlIjoiaDZBeE9YUEV6NmtTT0RIWFlYa1FXbnk2ekF0OGVIbVpXcExtQXk1L2F4d3JWQkdBUGdBWEQyUmZzMS84MkhJVXNnQitKQmFESWlHcndWRG5QV2VObHZjN2xLWGw5SXZZb2pIMjVVOTRjeUtuQXNaMTFUMzVWY1FqT2E4VDAydjcra2dCYkpKNm82VUZDaWVnY2hhZ2JIV0JscEtWaXczRmp1cU9wZExnd2hLd2NRTnBtQzZlWjhjNnpONUhPODJJb2tzVFBFbkdtcUg2K254ak0xWlMwemJsa3NreG1aVXIrWlVuZnB2NFExQ0R4aEVLalJNcmw2VmQrV04zb2ZyUDhkUEJDNXhCS1hyRGRWU3o3VHZqRTF6ODhDQzJqakVrK204U1psTWcxbW5LaUgrQ2pOcUxBWWJYUkQ3SFdOQUtOb0xhZC8xT1ByWmxmQksxc2lKMGJ4VHBrdEpubFovVHBCWThqQVVScTlVbDhpRlQweHRCLzZpbFI3QXdSZ241RTlpZXEraEtqc08vTWpueWpvaFFMQlIveUUvbUhiSXczQWlET01CbHlPeU42TjFOVWwyNVRQMjBFSk1MVDZPUmxjb1A3cEpsRWRvZU5LQ05JMUs2OFN6SkIwOWJZT0RoTjFyb2h5bGJVV29pMTBLRkE1QVpaTDhGR1VIUGl5elVkQ1RUWGtyT3FLU3lvOXVTc0E4a1NSdXp2d1VPMkMyZExITkduaHplNzFPeUhQZzc5aVVER0xBTjJzTjFjSE9EU3U2dEN0WnRnYmxDR1lLMzYyb2lKWVIxazhZdmF4QXJiUTA2Z0RIZmR2dnRaT2VCeTJJWjNLWi9sN2x1S2FuNFlLVUtiWm5HWmVFZ0lCVVNxaWhWNUNSdXVhSnkwOTk1S2l6RmtVTkpaT1JqS3lmUnVKcFhHenUrMGI5NlRCZ0Rxa1lJY0ZWODVSQVdDbndDTkZNK3VRPT0iLCJtYWMiOiJjZGQ4Mzk0NDZlYzljM2ViY2JhYzZjYzMwZTdiNDYyYjY3OWU3YTlhMjhhOTNjNDYzYzQ3MTc0MzM3YWRiYjQzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVWUFZjN2E0T3dhVnV4cWNlVk9qT2c9PSIsInZhbHVlIjoiNUw3ck1UanBkWE5lRDdBMEg3ZUpsQTd5cHFreGNzY2srM3NFU1duMTZLMmlEN0ZMcjBxUURoQ2M0d0F4L0R5NFV6OHpoV1pwRUVicS9YVDJsZC82U09pS2JsYUNnTStlNVBlaUZaS3g3dG4xbG9tMXZvYWhsS25pbHNhSkczbW03UTFWRkx5UEdTQnB6aFdwZS8wMUxZNGt0aHhVWXZ4NFh4Y2E1cUY5MXRmRWU0dzZSRFFjK2dSczkzUEkxcEtlTEs1UEl6RFZjOEkxb21Xb3pHcGRWZ1NSejZMaFBCNitVZ0RvR2N2UldYTWU0MU1YdlE5OEgyek1ZMytiNnRqVVdhTFFvV1ZGekNibzE4MlBnUTFKZVBsZ3BhYlJ1bkIrVkJuNDFjTkVzOXlXVThSYkZIWFFiRVkrd21ETzYwN2FxaHpydUFNSlBUeWwxNHlHM2NhUS83UnI4aW5sdTd5a2toalNibDFRdHhZT0Z1OUJwTXJJNWRyTThDeXBMOVRRTGxMQ2xOcWoyeUswWXNLVkI5K0pkd2FtVEVKazk5SzVZWWxzMWMwd3RoeVJqd0V5VkZqZ3N1ZXJsdVZBRDNYaUFIeU5LWkRhVzB4V1U3aS95V0tuSG9EUmxkNHZNNzdWSHFNd2hTS0tQR1E9IiwibWFjIjoiZTNmNTYxMzE4NzdhNWIxYTI2MDYwMTcyMzg2MzFjNTEzMGM0MWY3YzViY2Y2NWNmNjFjNTA0Zjk1MzFkOGI5ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Imc1M3ZlbjdIRTJMaXkxOUdqZUFqMlE9PSIsInZhbHVlIjoiZzR2MytlaUkwbzM0dkdjMTFHUGdnL2RkbUNscWhoVnVRaUZOaW5ZanNsbXY3aVFWNENYZERFWXJwL0pHRjJ1VHVjc1dMaE5VYkxjNTZPd3k5WFhIWG1EcVZQdDdtMnFyRk9MRGZyZGtWTTFMbnA5Y3J0RFcwNUNNM1J2ODQzK1RmRUQ2Ti9ISDdIT3hSOFhwK1YrMTdSTVNFdEhlNFFDd0hZOVdQL1lhdnJRYWNzWEYvUm5xTzV5L3lUaXJWckg5ejY1ZmRMcnd0eG15OTV5MTA1ZVZqaEF1Y1VWaWEwZ3BWZ1ZtTDFlODNxK3hud1FXYnFFMHl6TEQxakVFaEppbjl2SmhhQk5QbDIxbDBnQzExSFhEK3VhUFpUUWJkVGJ1SXhSRmpxRURqcmpHSG1qOHF6YWVKRzBXMDZmeVBNclZpajhXSHVIMC8rZTdiUHh6by8yelFheFdyVHVmQy9mTE9xRWZtS3dOYWFZY080TjRMUGtBQkZBc2g1eGx2MlVCSndua3JlcXJPLzlxdkJWMDM4cFB0enYxY1daTlVaY1N5cnpHYXlUR1BwNjZVeEdSU2NkVUd3U05HMEYyVFVVQ3NHYUtqbGMrck1qSWpHcTFXV3NYSVpxbTM2U0sxYm1sMEtnVDVXeWM2TU09IiwibWFjIjoiMzVjZGNiMzJjMGZmNDVlY2MxZmFmMTMzMmFkZDkxODUwODkwYTBkNDlhNGJjMTdlMTY0MWY3NzZhNDA2Mzc0MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imd0UlgreWllOEkyTTVHUmVJV1JCWmc9PSIsInZhbHVlIjoiNFVGZzh3TWF6THBzc2c2OE91UXZnY1prUUlqK3d4UVlLMW8yKysxa2lqdllYQzhuRXpsUGFlK0NWamo3eHlJeHpNcS9RdENLRjl2aVhIUmNzcTFOM1BKQ2thSW5SMmc3YU5zYjh2SWQ0WUhNT0J3dHJZS3J1K2haZkJnZlppa2w5UXF4cU1SQ1RMaDdnUlZsWFJJeHFCM3RvaDlxQjlNeEVnaWpJeDNFRGZxRndYSmtLdG1CQ1VlL2NKS0RCb1hJQzZvSmlzUktKbkthMSs1QzNLV3R5YzZtN2VHRkVYTk5LTk1XQ3czd1hQMzFCVVFWQjZZWVN6cVgwQlh6eTJHM0V6QlZaR01Tb3NYck0xWDBXamJnUHdSOWtBQjB2dzhpZnBENVhjSGpsalRBNkJqRmN1aWxTVVJTSmNiODNGOGduclRld0VzM1dINkNoT1d3anRoR205SmZLNkJvN2NvUWZBdTBmVW1INFozRDJwT2FNQ2dPYWFzK2I4QjEwWkRUSXQ2eDFId0t1QVBOYUEwYUYyRk5vU2Z0THFhRDZsSnVrY0sxUTNQZXJDL05qSFJ5a3g2S084U3FpeDdUYTZuamtYT1FSM2ZpaldYeTV4ZUxpWXlzNVd2bkNKbUcvdE1MZG1tTkdIeW5xQlIvQnFGamtNekFqc2pEbWZZa3YrL1NQMmdMRXd4U1dESWdzVDBrZnNtTkNVVnIwY05jbndDbGR2Mk9KY3B2T0wvT2tNaWFoZUJlYVk0Y3ptbzJ3eUpFd243QmdCd1MzYzF3aTVMd0cxWVpyejlIeGpnY2FvOTFGMVM0dGV0NERyVG1SbzdZQlpweDFCZUFsOUM2L21BVSIsIm1hYyI6Ijk0MGNjOWJhYzNhODljOTY1NmRmN2UwMThlOGJiYTlkMjI3ZTFmYzY5YjA3ZjQxMDkyM2U0MWNlODI0MmM0ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IllMQzZIZjI1c2x1UC8raXZzWDBBenc9PSIsInZhbHVlIjoiM01IVFZBRGZ4V282VUJ2L3lRano4cnBOWHNxNnZocHVLVjlUeG9UWFVVNjI0ZVd1WmZEWUhNcCtZeVp2ZE1wdHhiVUpEbXBocEhqS1Q4VkFaM1ZlUEoxR05jemd3VmhXL0g1blB3VWUvYVBoK2tod2NNS3hpb0tPUUFaSVBLaTdvVUs2SmJFdjdMNGwxTHFZeE5oWGVXUFNESERJem9pQi9UNWdTWXBsTUpCc2xsaEdqdllwSjRpeWpkK2dmTVpnd0xTUlZwRnRRbHdNeGU2VVhvakZ3UW9HV1JmU2xTdEdMSWQ0MXVGekpjWFZ1eEJWMGE0OUJKcE9WWDMwNkYycjFoTVA2Yk5lYUNDdWxpZ0pYUmhHSVVwQWJSbUhpOUtYd21aNVlhU09ra1Z3emx5U0tGdGFGdDRCUzNyUE1wREFVeTFoZ1dNdERvUDBNTmYydWRkVlZGeDY5TjRGN2F0enQ5Q0F5ZEJCV1YzZ2RRUjNWTy9VZHg3cW1VS1kvVTdxYkFZZGJzNCtWUWNwN0JWamxtdzhkdHVVYTNNbEJsTEZja2FsaEMwSlYrclFkTStSUnZvUlc0M0xlcVZMV2NhNkJ3Y3pKd2hMMVY1Zm9oYTB6aGxTOTBhMThaNmRZYmtWck90UEZydm1YS0hjbmhsTEptU3B6OTlyblhDdWV1ZEJqOXY1L0M0MEVicndyRi9JZUFibDNjb2x5T01uS09QeVg3cFd0d2U2MWFKSTRidng4WDFqSHJGMmFsZWVBZGVxK3hpMVloZko2dVVMUmYrY2ZvVkVQTi8wU0JEbmFTUFpVZVZDc0N3cXREbnRCUjV5VDBuakRWbWZFSmd6dXYyYXlsalhyY3Bsc2dtd1Vpb2d1SG0wVTVXcjBVTmNCSzdQYXFNSDIrY2FZTWsvVGsxSFE3blgvdVlNNzdKR1IwQ0UiLCJtYWMiOiJjNTU5NDE2MWZlNDM2NWE0OTQzMTViNjVmMDA2ZDdjYWM4M2QzMGNiNTFlNzljM2EzMjg0NjQ5ZWRlNThlNTYyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlJOaDRyRm53dEhjVGh6NDcwQ2JBOFE9PSIsInZhbHVlIjoidlJ4WXVLa1hNRDEvYVRlMUgxRWNKR2VoNGd1dm5VUVRSTm0wZ2hqNFJ0OU0vWXk2ckJrM3pBZEtzNDZKRFJRRzd6NUllRzNiZE8zYjBIWW5iQkpJMGljaWh1QzVQN25DbUFhUHd1cXllb1J2Q0tSVGVHMjZEWThQaTlJam5oaktlVU1EK2swR2hOTTNnR25Bem9Da1dVYzZnQnh4ZkU3S1RmZGQ0VVhtN1J4Sm5aS2w2UEdVNzA2U1pKOFZmUUFUZWNvM1NQSFIvcmROdU5qQ1hNRFhFQndiZ2FET0lZeUl3cXVQRWNYS3VtaEJXcW9hYUhDRStMa09KMC9wd3E4RGJmUGpCTlJHZEloVVN3aHY1a3lZSmkzNzg3ajBPZ1JlSDhpNHdPTGE5SmhNWFFyOS90VlltUmxFVkw2eDVEWUlJSVFDdnJMTkcvRlU0c2drK3hJWGQxTUhrYVcrZk5QMkNjeE9nektKRzNKQnkvQ1dHS3NBQkJVU2prSVBzbXZRQ2RTMGxuQTlDNXByTTdDc1dRcXFBZWxJY2o2MGdrai9NbVlmQ0lORmsxR3ZWcmNWZ1Z6d1RFczkwMkE2K1V6RyIsIm1hYyI6IjE1MTI3ZDQ3N2M1NTViN2NmMDI2Njg5MTlmYTQ5Y2MwN2IxNjA0YzZmN2EyYWFiMjc3YjM3YTNiNTMyMWNiMmEiLCJ0YWciOiIifQ==