Артамонов пообещал Путину раздавать землю почти бесплатно

На встрече с премьер-министром губернатор Калужской области рассказал о планах решения в регионе жилищной проблемы.
09:48 06.09.2010
0 1136
Читайте KP40.RU:

В минувшую пятницу, 3 сентября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с Премьер-министром России Владимиром Путиным. На этой встрече глава региона ответил на ряд вопросов премьера, в том числе и о проблемах в регионе.
- Пожалуй, самая главная на сегодняшний день проблема – это жилищно-коммунальное хозяйство и состояние жилья, – передает слова Артамонова Первый канал. - Мы приняли решение о выделении земельных участков под самозастрой. Многие граждане хотят заняться именно таким способом решения своих жилищных проблем. Участки эти будем выделять по символической цене, практически бесплатно.
На этой встрече Владимир Путин озвучил и экономические успехи Калужской области. Как рассказал премьер, рост промышленного производства в регионе составляет 43,3 процента, в то время как в целом по стране – немногим более 9 процентов.

Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6InJ5M09McW5SQ0tJWmJzUWcrdFBBYWc9PSIsInZhbHVlIjoiVC9ZRE1ZRk5ieVMrTmc1WkxCN1BqSHdDanNCSDNJdzFuTE1XLzJrckNrYzA4Tlg5STFPTnlsbG5MNFNVeS9TdjFHNzIrMmtKSlZreXNhU0t6ODVvZGo3Mk1IUnpJWkphR21vcUdNY0VmTWlGNlpTRlFYVHZqVnRGQVl4bjRzZWltWFJBczNuU1llREpoc3hoek5VSGpERDl2WmxrajI0S3lDU0RHcUw3SEJzb2FBazhuYlZ3TktpN0ZVaEhmNEhIeFcwdW9CTCt6QmVZUzhoZGdvVjhTWG5XMVZyZHoxak1hbnVpd1VEVkFQemx1dUtEdVlTdmNKTG84dmVMbFdzb0JSL2lLY29JY2VBa1JxU2lyRTMydkw0cnVKY2N5UEY4V1pBRDc4eEtOMDlBMjNoeXNpclVEN0lFLzIyRlF6QUY3NjU4c2RSNXVkQk1rWldrcVlFVEd5Tjh4aTh6cjV4cXVwT0duaG1KYW1pbnRCMlVoOG5GcndiTGMwUU81eXQxdzM2OUNudUUrL3ZDN1UvaDZmSktzU0VvZ2ZYSzJBMWhMancrQTExYTBlSE1mbVphUUZWYXdPUFI0YWRITWZPVjE1UDJka3NOc0xScXNrZWc2MDdXZU90YWZSVnJSVzc1Zldkb08wTnI5ZlAvd1lJM01TM1l3NHpkZjJFK0pPOGFaejVEQUp6emJPbHFnNFFYTUdVQjVmZUN4ekJQcmVUQjMxSFhTR2gzd2FEb0EwTDRSN1p3WlVqZTU3Y1ZCaFM4OVh1d3ZPbzh5UnFUV3hnZGI5YzNkYWJoSE5hd0JaQlpJYmNpNDRvV05XZ3lkOUlDT0J6WjVwamU5RlVPNkdXU2pMakZNYmRtRkFEcXgveG1FdW4rQzhqZGNjZjJsb2U5VSt5YnA4RHBya2JyNmE5eS9lTXVRZ0UwcFc2cXZldE45UUUwNE5VbFNzQTMvQ2VwaG11cFh6S0R0eDdMYjZwcDVxd3NkNTlZalN6ZnBEdklDZ25BU0ZYVXVJRmFRMDE0IiwibWFjIjoiMjczZjc5ODU0OGQxNjc0YmQ0NDEyZDBmOTFlODlmYTJlMDYwYzk4M2I1MmJmMzhiZDc1YTBhZDA0NzU1MzBjMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imk1YkxNTmRxQndvcUVNbFg0ZldjcVE9PSIsInZhbHVlIjoiZnBKcHJiSjhYOVpETjd2b3RSdHV6ZjNHa1FlajlJcFYzOTNrZ3lBNzNIQjc5U3RGWmNoZ0lyOXlUUTBHNnJ3Wnp3d1U5djNuZTBld2cvVWo5ODg2dUFwZCtxcHd0cVRBQjQ5MUVBSi9SN2ttYnpPZmVaK0szek9iY2kzZkJ3clVtbGtPbTY3akZPcXBTMVhGS1prdGYwRit5YWYyWjNMeHA3Y1I4dTJFZEJKWStJY09oL09xU3BKR0R0Ly9rTE1TUTd2V05mSm1ka1JtbnQ4V3ZRNlhPeWJxVm50V3U3LzFLb1pxUmZuRjAyb2g2NmFDaU1iSld6RW5FcGlTTWNNd1IwbUxYcmZQS2x2S2dQYUJGMkxGdEg5azJweGw2VzJmb01PVXJrWC9YNHR1WWdnLzhXZUJuQU9OTVZ1Wkp3MW5XL0J2UTA2WU4zaVNjeHpybEQwdDM4MHFpV0JsLzVWVEQ4TEdwSkV1TXJjUUYvdFJjRThjdmRFS2J0L2VDa3BWRkZxcEpSamkyWjdnSVlqY3dvM2U5Y3I5OXZ3UjBJQ0Z4WTk4aUNhWm1mZnR0VmhwVVE5eVdJaWlmTDZxRlpxYnNxbTd4ZjBOQzFMQnhDM3h3amphMnh0OHZPOThUMlJVTWVNWUl5eitObGRsdnNuMng5RjRyS3ovUVRJb2w4SjBQUkZCK1dUbElSOFpaRjk0Zmo3dHpHeFJseFdLSHhBMzc1RXcwdzJlU0pXTjJORHBUSzFGNStpakFtVDBZQUZ6eXBjbmYzbXo2UlhtWkRqV1A1TnpqemtpUnJCYmRCWVUwcTRwK2RTeThZOE02QmFaanpudlk3blBWdFRwQ3c4V0M0S2IzaWVPSSs0RlRUMTZNdXVxVWFCYVpyeUxpMFhGMTZkZVB0MHJhUnZhNVhsd0dsdkx0M3VlbUNHb2czbDR2cERjMVJlZUg0UFl1dmVVMkxMVG9BPT0iLCJtYWMiOiIxNWMyZGRmNWZmYjllMTJmZGY4YmE1MGEwYjA2MzgyMDFjY2Y5NmNmZDMxYzJhOWY4ZjRiM2U3MWY2MWE0ODcxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilkrbk44QUMzeXAwT0o4ODJJL0Rva1E9PSIsInZhbHVlIjoiblJkV244YUtJSjZBbThZN1FsU2FDMTBEME5GK3VOSEVaNXNCWUFBaU5PSThxVTNxZFhmcGYxSFowcHU2eDFNM3RaZFJBYjJCL20rQ0FtRkIyN3NuTHRrbGY3WUhyQ0pORmpYYWdtcXl2Q0I2WGs2c3FIRENuMEZKbDUwQXpFTk9yKzFNMXVTaFR3Uit6ZWx1M25LSnA2TGdNdGYwYlpLbGxlY2RnYlR4Y1F2VEFIdFk3UlkxWUZnYjY3VVEzRDRTZDlwT0JMdndFak1rQWRXcEwrWGlxeEp0eHpnbnhVN01hTVFyTGxLV1FIOVU4anNBMHFzSmpvWU9MbTl2cTl0Y1dHR1Bnb0xwWkVBMVdhNXJibGNmMXhycUdyTityaXFCYTEvZlhYN0NZcjh5d3JnK2Q1VVlpejZJTWsrZDd4d0g5ZGhuN1BzdzdFWHBoZUZ4RDFsemRKbUI3VzlzU1RodUI2NjhBajlYVVk4VnBUVXRWM2ZVaHlHUDFEamx3VVBpbDVmclB2U3crWUs5UVdId0txWmluVzM0OUl6VWkrZXF3N3p3cFM1dExHc2d4U1VDSkZiWUVCU0xRR1c5Zm42OVdXL0tncDJkSXZaZFdicmx4MEJ1ajJ0ZmtNUjVIRzdFSFQ3b1hNS0FIc3M9IiwibWFjIjoiZDJkYTcyYjE2MmZiM2VhOGFhYmNmODIwMGU5ZjI5NTNkZWQ0MDg4Y2YxNzBmNGUyM2QzZTA2NjJjYTQyNjhiMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImRuakVpZThpZUJBRGZBY3kvWkN3V3c9PSIsInZhbHVlIjoiYXJtZ014MFI3QXNtOHVsTVZGeXdVRWx2MFdFWjRFSjdnaEZjSnRaMHNvb1FRZkk5aXplc3VOT2crT3o0NHNLVWNJMDFSajdhckhRZG1pQnFNMjdBS01OejgzR0NaRVZDMDlYeHZYQTEyNFNGZXExSFM0Rk9Ta2pIUHhOSXZ0UkJ5cXM2cTdybmJ5WmtHZWhHVk5Mbm5HVHBSOGkrVldSbWdlSXM3c0ZuUHpTaHdud3NZMUFDbUowL3hwMkluN0RoUU9nUVRxb2tGaWlaQk5IVXhaY2Z1REtLa0RrSGlyQzlMRy9EOGVONUljZ2lZajJTUWNhd3g1YUdpRjFzM3FZamNlKzZYQVZXNkp3TlV2cnpOa2NFVUNrazVkMFVkcmw3QWlXZCthVzFyV3BTS1cvditRYVVOTVlWVnlwVTMvM0hiVWlOZlZlZEZMaWlVaXN4WVZtbG1Ib3NZOEw1MXYyUmdObFhTb1BxWXpwZm5mcmEwRFpRWlBweS9rMHExSmFZd1plakRaNkJnc3JiRU56TlV0bC9oT2FXcmlhYVdDL29JZ3hjQVA3TGVEMzFmUGkwb3BGbkpMTWxKQXZndE8vWXZlWVdjMlEyc24wY2hhU2V2bzdFbStNNGJpVXdKcVhMUU0vaVUwQ1FJOGs9IiwibWFjIjoiN2MyNzY2NDliM2NkZmFlMTdmNTZlYzhmODdmMWJkZGZkNzViYjdkYWNhYWYzYjU2OTgzMDY0YzdkYWI1YTQ0NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InErNTcvRjZwUFBWazZ5Z1JRRUlCc1E9PSIsInZhbHVlIjoiWlN1ZzdhZmdVRHJ0YkxLVUtYTjZsd1YwKzU0R3ZaKzFhWXNFYmVjUjYwck1aSzBWTStXSG5GVXJ4ZEZuSHpMcGl2QTZXbEF1eEU1eUpkb0JwellSMXh5MlpsTmRaSG9Db1I5bmtNUU91bUtJVXBicVVVOUJrYmlxZ0hGbkc5Sk5YNm1FNGZQKzFHeGRaWTVibHpKKzl4WUpTbmo1Uy9FV2x4ZU9aTWlJWU1QbHNpTVZyOXNSS21vNmw2d29ET1A5WVl2T2MrTkt1cGtYSXBDMEljMVp4TFlCemloTlJ0WHpaaHJ1VUFUcTArbStkVmtvMi9ERDl5U2xDdk1YMVlvSnZLdDdMM2VNS1R1ZlBKa0dyUGtSeXR1QnBZc3I4U0dUZG11VnZFcHFEVHJETXd4SVNkVmF6dEpkeVB1eHBJc0Y5amd0cVdRWG9ZbVpyYU50bjZDNVZPNVJZdDRJVnhIYi9DSlVkdG5GRGRQM0hJY2pYOFB6V1llV1NJcnZxZnFub1dQVVFLTFhDNER6b1RqMjVkZmgyTUZKTjVEbmdIY08rWXhHU0lTRWhWM1kveGtqdE5ZVUNWZ2FRNmYzQ1dSU3lKNmRWQlhCVEJGbE1hY0Nja3A4VEhpZkc5NDk0bmVLMWNKb1R1V1dtTE51S1VNSDJUM01sNG9OdFE1TXVzblJGYlIydkFUQVBiOGNCN2ZCRnQrWjJYYXFjNkNub0F5Z3RkN1AxekVDakVLNHlnbVRRaDE1L3FyNzJBV25WNUk0Wnh3R214SWdLaGJab3VHa3dLaDNmSW5IREZiemF4NSsrT1hUd25UbmdsZUpDSk0vR2xuVnMyS3lXTXRia2lkeCIsIm1hYyI6IjljMDliYTBhNTllZTdkOWU2MGVlZjU3YzhjOTg3M2UxNGQ1ZTNiNmVkNjE3M2UzZGMxNTlhOGQ1ZDg4ODIyZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InlSUTZVaFE4RWQ3VnZBdGNoRUNISHc9PSIsInZhbHVlIjoiNWNlRjdORGRMM292SEUwZk9GUzBwakRqTjZ2WHRGSHROZDl6QnlVcUxuNzNZTmZxUDh4VFZRVy9GVHZMclVteG45U0hDanp6bCtZejlZRVd5bEZGUGtKcXNlWitUaXFoQzhKR1BRYjBIMkRpeXpLS2lwYVhEMVlhU2RwUnlqNDZyQ1lpejd5bTA2UXZDUFlzNSsyZk81WGZ5U0ZnSWkxVExKU2xhcTllTENRS2VRVVJDQzlEQTZwNi9uNTBVU0hOMDhWQlZIZitYMjRCREJkeXEwb3d5cmVLZG1FK21WTnFCaVM2SWJlN0wxRjJlczlFaWFROFZwZFRuTGZoRUZVUU0zM1FJdUcrTVpTV0s3M1FUeFUraFhHWExKTFkzNXU5cTJRK3R1VXBaRUZzcmptd25Ba3pMWGVOQjJ1MXEyL0kyZUprTE45bDFUdE5IaDhXUXlxRHM5U3djSGxCUWhoRVNGZDdsVUVYemhnaFNHSXF5VHZobjFYZVk0c1JVMVVrdmd5ZzZBQnI5dU1UYjc5TlI1a3NEbUE5c09pdGtYQ2EvbXhOekl1Ym9xYWhEZ2hTK2dFRHVjaTNFdWlVU0pIZWJVdkJoNStqS2w0NjFXeFNFR2VVY3lYMjYyUEtpSXdoeXRRQnVOUThkSmFSUDNOekFuNlpVU2hKd1pBUzNjU01STjc5cTZ3WDdNbmpLSWVYRG5lK2M1blhqQUFObU1XemIwNURzWFZ1OTVXZUtiaXNsU3B5VERScmx4QU05NjJSa2FpUWVPVUxRcWh4VjNMR0preXVQdXJITUZEQ1VqSkY3WDd0V2l4NS9RMmt0K1g1MUExLzA5Q0ZCY2RJTWFPQ3F0dENpV1hzQjdnZkw2R2FJWW55S2pWTCt4dkVKak14T0gzaFU3U2J5WCtmNGl5WjJJZlRnWVJYT0J5TGRpYWkiLCJtYWMiOiIxMmZlMzk1ZjExM2U5M2M3Y2YyZGJjOGJjMmYyMmNmN2E1NzcwNmZjNzBkOGQ5ZmI5NGUwYTYwMmVkNjNhMWI5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imo4NFg5cVBqWWh0d0xGNHhQL1hZTUE9PSIsInZhbHVlIjoicnE1LzRsMUhlWTZHVXNWazlhMWNONFlDTlVXRmU1UVV0MXV6VS9UakI3SGllVlBtUXlMSUNseEJkQURLYjRIVzVHWmVYajk4WGZBMjJIUmVSQy9tQTBiS2FpSDFxNUh1dmlubWRoTFFFUTFDN1FzR3IyaytBeVRNcmhWczBidnBxQmxpem5hRE9ocjgrclRhUHZ2NENwNlJlcmpZUnRnSzRVRXpIUjgwM1ZYYlFNWitVaC9rTFVibUJrMHRyQTNYYkxKWXJXd0ZDY0g4VE1CdGNuWTRaR0tDck83d004TUtXNkRHYzA0U2N5TlM2em1KNkc5MHlyN1VYYzFhbGhpZW9YNHFweUMrUUp1akJyUThHNmI5elNqOElOY09SNHRJTk5HZ1Q3RUxVZXdoS3k1dWd6NGs5MllJMDB6WjlyRjBRYzRXaTVBek8yWVdzdW13TVY1Qks5Sm16bFN5dGRFZ0VVNE1uQW1CLzVLOGhzVWdSbTNuK3dyR2dGV2g5VCtza05RTDV3NFFpMnlieVIycDBRdVloUW9EaU56OHdSOVdZN1VZSFl2RDNSdmJ4aENIV0ZQd3N0anpSeldGZU1oUSIsIm1hYyI6IjhmODJhYzZiY2Q4OTRiM2QxOGJjMGY4YWY0NDEyMTQ2NGQwOWZlNTI4ODEyNWUwMTlhYzlkZmVmNTEwZTM5MzgiLCJ0YWciOiIifQ==