Угонщик разбился насмерть на краденом мотоцикле

А оставшемуся в живых напарнику за кражу грозит лишение свободы.
17:56 30.08.2010
0 931
Читайте KP40.RU:

На прошлой неделе сотрудники калужской милиции сумели обнаружить угнанный из автосервиса в начале августа мотоцикл «Хонда» стоимостью 150 тысяч рублей. К сожалению, успешному возвращению мотоцикла хозяину послужила трагедия.
На повороте на деревню Белая мотоциклист – один из угонщиков «Хонды» - не сумел справиться с мощной машиной и столкнулся с автомобилем «Ниссан».
В итоге 21-летний пассажир «Хонды», также причастный к угону, скончался на месте. Водитель остался жив, его заключили под стражу. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УВД Калужской области.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IkxBUWhaa3FqSWxHcFN1N3JzT2RGNlE9PSIsInZhbHVlIjoiaWdmc3BFTDZzRmwzeG5UdDhJRXdxdU5TUVpMOU9jMG1iRnkwQ3JkWFVwZEJNOElVSUU0M1d1VEw5SFpzblVvaktlZTJkMDloYUVUWUFRN2hoa096WTljRVZtSS8zeDd2N0Y4anZ5Q2ZIMEliTjVSYkdjT0toZUlVMkh0RlliMG5KWmFVNGVjQTY3WmtpUFVQWW9hck52TzhVdzR2Rno4NmNqTDEybnBqRjBNUzAwSUx3Y3Zha3pUc2VJSldmcTdjdGxEZllTVWN3VzE3WGdDTW55blBCS3BwWHZtTjh1V1RORSt3U1l1anBhRk11dDJZemFsRXc4UHl0Tmh4OTI5NzdCamdvUUxWRHJjWjBzL3RublBqZ1VUa1I0MjZZK01kY0JldGFlQk13dTRNbWtIbEFJbyttZ1ZKQmpuSm80UXB6MWxDNDA1Y1NsZlFCR3JYWnZZZUpqZTBDRkdXSXNyZ2ZBWEVZaTdYRTIwbGppQzY0VlVZcCtyNzNQTFd0Y1dLMTZlUzNNNld6NEpQTjZVbEFWZVhXaFRMek8ra3FHYS9SZTdkTWtVK1VvdTZpSXVtZnJxQzR2Z0lPSjU3SS9IMjFQVWZDbWVGVmpyeGh0V1BTQ1hNd080NUVhV0cvWDFWLzh4U1gyYWFxN01BUkQyanR6SU4zczVqL0dGVlo1WXhsMWZBZkZYNXNQc1hzQW5Ld1kzTDM2cDV3cFRSU2ZEZ3FvT0hLYmx0Sys0T1FaWlBkVkZkL1lXYk96Y1ZMeW1ZMVdRWVdyeG5rMUJZZFBXblMvWUc3WXVSOVdKblNGWWxLbTE5dVpWd0Y3aFp0TW5QRHNNbTBKUHVCZ1RkNlF6SEUyQUJ0aVZRcDg1TDlJWnRGNDVBSlRyOHNIcDVvdXlML1h2VkpMSGowdkZYaU5Xb1BXMjBBYjNGNm4rRUh2S2RPRUFlcjZaTTYxRytXRkZnUERWUnE3WTB1ZnVPMUxiOVE0L2kzdTN4Q0dvcVpHVGIvV2xIYm01NXFGajBHZVk2IiwibWFjIjoiNWNlZTUwNjExOWYxZTU1ZTk0ZmMyOWZjYTQwNTg0ZGFkNTlmN2IxMzg1ZmYyMGJkYjc3ZjA4Mzc0YWE1NzcwMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imp6eFZxd0xmbjh4YmRCam52ak1RMGc9PSIsInZhbHVlIjoiem9FWjhKZHFYN0Y2R3lvcFJ1c0c1aDNSV0F2NHoxZW1PbXltSkZ6NEEwamt3NzEwczBadkVxTnNTdXJMNmEzSmxsY1dBK3FFdjRXRXFxUjFPZ2NPNWF1RnJOQVliQjM4YklMUnBLM3UxUUQzZ1NWeHBFSG1QWTVpQ1drTFNzd0s4SkJRbWNsWm5OdHhHYUhFR0VqSnFxN01GZWUwUVFRN056VGVxZGp0K2lleXUrZDlZQ2lTR2xPUUNPbUxlSk95NU5OcHRDaVdSSHVnZnFycXBTTEJ2b1llZnBkMXdjeVFDY09jZmZlRkh4WUNlL1BSaXBVS25KMkVYbnkvWk1BQTBaVkQ3ZWZkUVZVR1ByV0llcXdsTWpzcndWSXl5QnRXTnBkbXU4TXNxdkN5d0E0SVdpNGJtaXhqL1lUSjc2MmZXYjNsaS83Z1RrREwyM2o5TDNFRlVnbXgyeDJoNGpvbTFNdkw4L3BaWUYxTjRieTFVUFRnVGZMYjJiaTVzMnBEL0haU3dqdDNhVGZIK1hDT3V2V2laVTZPZlVBajV0MThySkVwRWVNOCs5UlJ6cTUzVXFzM0pTeUNXeHVndXgxYzhmV0doQ0IxalpkZlJrOFlqNUp6dWhmYXN3UnR0MWZ5RXU1bHhvWVRFSTBxMzhyMnBxd2dZM2ZXUUprQkIxUmZ1S042eUY3UVdtWjZ0UjdTSXUrZVFFY0p3T1BEdVFsT1RvUFJHWXEvV0VTOU5VWnZ2MDZUamJtZmczcVBWa2dZVTRDQkQzTklvLzl0Q3hlbFQrREdwb3RCS2locXpKQllXUGZjakdKMVNPTU9DWFU5UERhMjJwU3ZKMUM2aThDSElnbmp6VVExcTZmN1hDVlYyZThKc0FydzhXdWRGQ3MvM3FPV1dXTWZrNGFadTFoSTlCR2lybGpRN3V6dnRCQ3Y3L0FmbWtFUkNyZUljVzhIMzJQMk9nPT0iLCJtYWMiOiI5MDgwZGFmNDJhZjQzZTYxZTM4ZDZlYjk4NjAzNzBiM2Y2YzEyNjNkMWY5YzU1MjY4NDRhMDZhNmMxODI3YTA5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJNbEYrZFJENERNS3pHSUdEeHpRMVE9PSIsInZhbHVlIjoiZkdjQml1UGJjY0pRT0FVaFRzcEFkWDRMYTVKUFRkdE9QUFBWT0FBQi9NY1FlVno2b20xWEFKaWE3VDVtcWM2SFA4cnFOYWM3QXVvN3BaVlNZR2M2eVpaeVpXSUlUT1F5QllWS2xtL0NMdGNDSkwvMDhmK3JZVDFEcWVyUHRwS3doaHlJbDlFZ2EyY1FRN2lHc3YxUUdDL0tGZW5nSDBBUXM1Nmlod1p2OGQ0OWtxWVN0ekc0OUJSRUppcTNKWG1OTHhxbHBvYWpmbGNnWTNwSFFXMzVIQUZVRlVhS3hDWWpJeE14YWw5azEyWWsvT1M1c21YWkVyQlk1SGYwVkVCMFZRQTlDUElqMkNkbEN2QlFPWituM2w2MDhjZUxFZzRLN013WFFCWUZ0bUJWRmZOL0xpSE1nZTZMTHJYOXlESWdjWFNLb1VvRXN2Qk4yOUJwNHpqaVN3NEpBbFo2QmJWYzhPTVEyWk5nTXdDaUdBbFhQcjZrMzN2MFJraFZzbXIwUjZ2ZmFJTUI2cXJRdFA3UHhLUWkzV0w0dDJtNzRQRmhOcFFza3dFTnFtVWEvcWhyRUFjTDB5RnRaMjJ3d2FxVXQzU2R0WHVCMWs1MkE4cFAzYzJDdlFVdUhYRjZuVVFkaStBTmR2SnpLWnM9IiwibWFjIjoiYTZkOGE5OTM3NjA3ODdjMjVjZGZlZjcyYzkyMGVlZjZkMjU3OTYzNmE0ZjExYjlkNmM5Y2JlMTM5Nzk0Y2ZlMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im85cTRrcjhuVDk3N3dhSU5hSm5GVXc9PSIsInZhbHVlIjoiTGp3YXphVHQ1RlhKZFZNMEJvVFY0eFR0V09Hd3AzSHRKUXV4ai90M1ViWTZWakNablBscit3MVo1Ym9NUFV3czkrV0NxS3Y4ZVNRWmV5QmZDMWM2ZnhCYUFxZVVHUGZ4eFRUanRNQUZxcDNGclAxcm8yTlJIWmhaZ21ETFRmWTB1Qy9tTUR1ZVRDVUV6UlF2V0Nyako5am5MdzVvQ1UwQlpMOGFvZUkwRnN3MmtUdkZkc2pPTzY3bDVqWEl1U3lDREtyTHNGdCtuZkR1MWxDay9ick1RN2F1MU80RXlkV0xlbzdJU2JXUTFqMnl2V2JYS0pqdlhPYm8vcVQ5WHVabGhvREFzR1JPVFkvc3QvRnFHODg3YysxT3c5WVJKOVY0bnBabk1iS3RLamlOb3RkaHJKT0ZZamxIZDcvSHZNdHJWNXJqT2podVZtZmQvRDNtYjQ2Ukk1QmNPZkgrNW9zK3hqZUV1a0J2SU45UVhXVytiQVp4TFJSWTVVeEZqbm9Pb1JGdTllTlBQTHE3OGVTQnRBUVdJSWhpQkxpRnR3R1haVHd0ZW5PZW5OMTlFdE05T0tTZXdTTENJa0kvQjY5ckVnVFEwbStXdnZvSlY4R3BLZXRZcWpOdDRuMTg3clY1dmxVSjRiWFFLT3c9IiwibWFjIjoiZThiZWU4YmRiMmM3MzE1ZjFlN2FkZWE1NmNkNjljYmRmMWI3ZmVlZTlmMjc0OTgwYzM0N2RjZTNiNWFhNTQ4ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im9Cc1U2eUhOMlM5VExQODR2a09LYUE9PSIsInZhbHVlIjoidUtTalJVc2R1U3A0cFMyUTJ5RkUyUzltOU5saTY3dkxNdGQ4VmJJamZFejBNYmlJSmdnRFFDa0FkY0RqMEs5bDlsYk1PVXVVRXlGZkZrYlF3Ti9yTHd2RlJBdDZ3MFZadjZ2V0o3TS9iVGdKdGErdXNlSFphUStNMXBsWENUVVI5VnFvWnV5cEtUTm9BcGJHTTczVHFmV2lLZExYOTEveWpnTTdscmphV0czQi9BUWJtTG1yamJxOFRuNTNidUwwNW5lY1paUFlQOEkzbnBDMzhVYUdCdWFaTk96UmJMVVY5NmU0NkVBRkZLdU1kTWwyTUZkYlRBUnA3OTRIL0N3OXlJUVJmM3p0U0YrbGRRQWlBdTMxNWl1ZEFFT0dBMmo1aWxORmZpbjY4c1V5RE9FK3k3dDNVb0hhOGVOWHE2TEVUNTBDNThEeUIzVnVSc2ZyWTcwVmpybXNkKzN5eUtTT3pXREZkUDlLR2FCRE9JNWlGN3Nva2gzUk5UTjlTWkxLQUVrWGVtNWt0NVZHbUNobktRbHlJTEYvc3AyLzBaeVIyRFNQNit0L0ZWZlFEaWNVS2pBbjZiTW9sK2p2dVd6Q1k3YXN6S2txNXBwTk5jMStPQ2h6ZURTMW52OVozT1hPYXhpYzNQSDNkWElEZDJraFNFU0pSVVRzYmJKREErQURlV3RSWUl4dFhPTHBrNzhTR3VoRDZrRFJ2eS9waEVIU0FrcldSUW42UHp1Ylk4cjEzcWdFNzFGVTFFTUY4MDhpR3RibVBIVm9CdDVaRUYxV1I2anVNdlJ0cm92UzREWnVjS3VtaENUTmc3TGYwdUltNEdhNGczNHBaV2QyWHVpMyIsIm1hYyI6ImQzMDhlMGZkYjczNTU2YzVjMWRmMGY5NDk4MzhlN2M2YWEyNWExNGM5MDVlNGYzNDY1YzBkOWQ0MzkxMTA1NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImkrMTRoVjVyNjBsU1BtcmJvQmxoWHc9PSIsInZhbHVlIjoieEVuWlVvUisvd1pMTG5MNEJOSURnajNmU3Q5VkNmc1hUN0crajRibmNDTWh5MWVabk9yTGQ0YSsxeWk5YUo0WWNwN1ZXb3pRSHZnZndKM3ZIbTF3SWVnem55YVBVRTUrNFJSTFZKekNGZlRsMlBCZzhRaFhOMFVLY2dIVVpGOVFQSnYxcG9mZDd2bjArVEtGQ1lCOGhnODE1SFBlRUZsSHVSTnMyRzE5REZFbkVkZ0x6VzhpdWlIOTB0VE1VTXF6V0RlMklHMnFubGFyOGJBRXMyQ2RCdTRXWng1VEtCK1Nmc0FBRlNaZHNGWVZWMkl3WEFRME1VSWlnekFBYWV4TmFtNWM0ZHhNc3oraVlkRlZrQ0RzMkRWRFI3L0VlR0cvMDR1Z2V2MmV1S0ltWmEyRDVwNkJRTER3eGxzMzBITUZaR0JuYkh3VnJkZjk2b3ZkTHNHNzBTSmZZWlgvNit1MmdROTdQNVdEaW4vNEl0bVFpTWw1eG93UWZwNTg1bVN3OUZZN1I0aXpQMVhkSWVHTGtZdUZyUVRtejNVWDE4RWhRTlpkcHdCekc4UUtDMW5vaVVOeEJrN29oeVhuRXRvaVJMNkRHS0ZkZ05yRWFiUjl1eE1tQjRlZG5SNk5TTnJzb2FoZllOdDYvNDI0eDg0RVAwYit4QmlIUVVNZFhUWEdTSFVnbjlJcndoTVVaTXlZNCtVWUxRb01QVHJnUkg4L1JrSDJZR2I1bXdZU1I0TzQ2T2tjaU9GSDZycnV0MDd4Q2xlcDAvVDBDYklQeklJSXhPbzJVTFdwWFlCUlJuNE5naHNpeWpXYi9GUnJVS3lGVDNUTXdWUnBKNWlKVnYyZDFEUk56TEd6SHNsT3o1OEpMbkViUitVSXZjbjVtRmRpK2U2WDRhZEpnOWRGeUduelE1ZFNSTWk5dHdkWnNjSTMiLCJtYWMiOiI0MDE3YjBhNmMwYmI0MzlkM2JjYzQ3NWI1YjdlMGMxMDdkZWMyNDM5NGRhZTE3ODZjY2E1YjYwYTdiN2FiMGM4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IklaVDJzL1lFRnlXd0k3TDdFSVlyVnc9PSIsInZhbHVlIjoibEtqTklFUithbzUwTmVvLzFIOFR1ckxTTG5NWGdHakxRbC9hYTNKaDVmc3BTdW83b2NMbFV3S2swWUtROS9yTlloaGhaV2UrWjdVQTUwSmxZbjgvcE9zTWphNy8yT0xrcXU1dkpFSDJRT25pd04vbWh2TjllNkhyQUJiWHhmREsvVktaRjMrQU03c2YxVzhPTjgxM0M3RklBYzhNVmJrMHZsVEg3dmpiN3Z6ZmZ3dXA3Z3FzUHJZUHlHNjRhVnVJZjhjVzNQV0xMMXFUZDU1RURYdlQvSnVUdVNKQzFOZEdjek5QUU9CZnpmNWdQWjh0S3NYRTYzYlMrTG1Uc3VncXVxVWVhSVJlTU96aDRlblhXS1BNQkUwNVpTNjR2V0RRcnhEUkFwdFRVMnNRSU9kU1JwUGdQODltcXVLMzFDbWtBRmxld21ReU5uRHJwZ09SUkI1NTdkOVN1bStmUUVvc2pCUDdXMnY2MmpsSlpjby9ydnZ0ZTVCQWliNk5JdDBoZm5qd0dBM252UGMxK1E3emxHc0IvSDJNa00xdHV5UFR5TldxQnRRU0ZMQkh6bjREaUtMY2Yxc3g3WVVLMWRVQSIsIm1hYyI6ImZiZjYwNDIyOGI2ZWQ3MjdiNDljNTUyYTdkZTA1MWYzZjYzMzE4NmRiMmY2N2NlZTg5OWIwNWI5MTg4MTIwZTMiLCJ0YWciOiIifQ==