Милиционеры ловят поджигателей в калужских лесах

В связи с активизацией мер по предотвращению пожаров сотрудники УВД составляют протоколы за розжиг костров.
15:14 06.08.2010
0 791
Читайте KP40.RU:

В целях профилактики пожаров в Калужской области ограничено посещение лесов местными жителями. Однако запретить калужанам ходить в лес практически невозможно: ходят и жгут костры. Чтобы хоть как-то противостоять шашлыкам выходного дня, за соблюдением пожарной безопасности следит милиция. После введения этого ограничения (15 июля) сотрудниками УВД было составлено свыше 50 протоколов. Все найденные милиционерами костры были потушены, а протоколы направлены в лесничества, сотрудники которых буду решать, как карать злодеев, сообщает пресс-служба УВД по Калужской области. Автор: Мария КЛИМОВА.
eyJpdiI6IkU5OEE4UE1jeHo1SHRodE5vUm5sYVE9PSIsInZhbHVlIjoiVTNNNDNJV2UwQm1xY0FYOEx0S1hzUmlhc05NMjBDNzBEME8wYkw4bGZUbnltZW05bklXZ3gvTDIyRFJDSE5aMVQ4bFc3eUtkQ1psM1RhdmwraUtkNUU1UEhMeTZuY1hFc25FQW1SaVpuNkJ2YXllQXNDZ2tsTlMwY0s4TlFhaGdQbHhQTjVpb2NMbDV4d2F4V1I1eldmekxmd2w0RG8vV2hBSUxLYnJVb0tQY25RZTlEQWhaRWdvSStVQW9SOHp1NEVxbkJDOGM0d0NYeGhhcUhWbTdPYzhld2crSVBtSlhGTEVFMm0zMis4UTRsSXYrYVRrMG80dko0YmxvR3FVb09RcWRwTm5UbU5tSWpObnFoems2K3IvR1hER1lLRG5hYkNGRDBnUndFamVVWjNQWWlvbnZoOGJtS3g0d0Rtd0x6b29iWmJJUkw5SFpHQlIwdjE5bVozK1VvcFJ3WUJ4SXZMdnlzbGZIRzBFVndGMnZXN3lvZHQvZHZydDlsWmY2ZEFMK2toa21ubWZlMGhDNHlsZTNWZzhjc0wrYTg1MHIvMFZOcERxRnZKOGhLUHFQeWsrWTNuWU93d0F3R0tNUm1TdWxUeEdrSmlwN0o2MlBqL0liZ25ZbHlTOEI0bUU5aUFYc2h3cDd5aDFEK0IycWFESjRKV1Vrdm9DSzJlNlpsZzFleVB0Tm1aNFhxR2JjNDRab2NWUU1YTGZWRnFvMTRtaXJYSmRLTDN4SitUdDJaOTRpZFpkR3hoVVRCV00xNS9jYUhlMW9Zckg3VW9wc2w5Y2FvVE1iS0lRQ3pmTkVlRTA1N2ppcU5TMFhJQ1dqenZyU2kzc0l0TUZNRzdSVVhiZStsemNiNnJsOVdQUGVKNzNJMHhhaEJacVBZc1Q0Y2pUK1JGTjJHU2ZDVS9sRkNxSG0yRGptckI2ZFJ5T2x1NGtCWExvZ0dIY1RjYi9ncFBwK29tWjcyNCtQN1ZJeGlTTTRPTDhQd3V3bTdjcGEyWUVPdUhkcmxZem5EU1JjIiwibWFjIjoiYzc1Mjg3NjRiNWMyYmJmODM1M2YyZjhlZjI0MTRhNjIzM2UyYzYxZTBhYTAxNTFkMGNlMTVkNWRjZTA0YWIyMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ijl2N25EMjcwektYVHhYVWdCa0pxamc9PSIsInZhbHVlIjoicmUzMU1zdzBncU5nYWpnWG5OaTd1dmUrUlBHNUhrUERPa2FhSTl4Y2xRUHdQdFpjdDBnaWNDcThqVFVnR1RJYk91NHI2ZnY5VGhQa3pobUlIUUhDNkJaYWpVKzI5d0NMQmpoRzQ2MjhPb0hFd2QySkk0NWlWaEhUZHJLSEFtaVdIcERIRHlkV2RLOTNzZmRNM3BCVFY2Lzl3WFI3R3FmaHRvK1h5ZlZVc016cjF3ZlgvTXF2dzlDU3RqMDFLWFlUd3Z5OFVKRWgrU0ZrVkRaUi90VkdOeFZCMEhwczFSYmRtdlV1clVGQnFKVW15UGc3ekluelF0K2xuaFo1bThhQ1BFUkMwb3VrNmVyYzRzdEQzNVhXanY1UkdlUm5VVVozL1NhdGgzU29WRXZ3NkpsMmI5ejJHRUh5NHZuTUVqUWpHUHMxbUJ2WEJSeitCSTk0ZC9aMWRFZVZpZ29jRnpwbUVFMldPNHA4U3RHNTJyeUdpVEJZVkM2SGh0RGlJVFdmM1kySHdXNzBxdVd3VVNOblU1Y2Jma21leVhKL1dCVmVFU2dPRjNyb3FNckszUXQwb2RYeTIvcDdUUlpzVlBMZ1RRdlJvNzY4KzgzQjI3OVRMd01DV1I1V0YzRFpWbW5jbGlXK1ZZRFVPVkNQVlRKTzIvVVpKUHZ6SDJTV0o3Z1NtT0ozcEo0cWhEeURPY0FkVDV3ci9TOEJieThTOVJuK2llYTdZSzlrNkxQOE9hSGF6ajN3RXArS0EwVDBqdklzNXZIQ1kxQWlib3hRMjYrUXIrdEJseDB5NG5nZ1NHaHQ0cnA2V0c2TkJvVXNMMjVtSlhRNm82b2hQbENYY2dJdm9RNFcxZlcxbW8yRVFCaW9TSW1XUXNGUmdlcXBNNjUvTXVwK0dLaFlIUnU5TXlIODFUS1hFQzY1MUlRbm5WYm5TR29LZVR1S3hCZFZJYUh4bmlRYjdnPT0iLCJtYWMiOiI4ZTJlNzgzZDk5OWZkOWNhZTJiM2UxNjVhZWRiMDNhMmY5N2M0Zjg5M2NhOTgwNmZlNWY3MzFlODljZTBkZjYzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9MYm03TTBhcVB5eWZwWVdMbldoZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiaTRISkYvOHJvbnZxazh5K1RpcDJ3Q1hmZE5iZEx5eVcyZ0xOVG9PT1oyQ1h5bkU4aWI2YTFEUjFHTTRXOFA5dEhuOHY5NnBRS3ZvUGVoSzI3Mk4za252S3JoWWh1N2JiUXhabmNQY2ZjWnd0S3pkNGxrS1NKRnQvYzlaWmRiSjNZZlg4ZG4xcGhuZVd5eFhnUERSUHNZOXdNd055UUVRVHNoS092MnAvWTVSZS92TzhkS1lxVTdMZXEvMEFxOTIybFE2V1lEL3JaUFpTN0RlTlpQalFrVytVbE0vTVQ5WlVpbkRrZEZNRWxJcVZKeEZ2cUsvL1JHSXhtUmdSck95eDRhaTN1ZEc0ZldwUjJIcC9NYU1MakdSZC9qVFVrMWtiYUFwN0JNVENycWNIbGhFS0pBR3cvVWJvSXFTMkdXRnpYeTgrVE9vUnBTYTVycTFDTFFnQmhlVzFzT2xuN1FzWTVxVTNqSi9oVHc5U0pUTFRwSi96SmoxZllBcHpMYTFWRlE5ZVAwYWZYQWF5dUhuRFMwcm1vWnpjbTJnME1pdExKTDlpb21lZUo1VFRjWmhZbVZRYkQrUjA4ZHVpZVh2cFBiSkZXbjByMzgvbmVnR0tUUnhFM0IzbWxqOG0zOVc3aG9PSm9nNm56ZTg9IiwibWFjIjoiMjQzNjk4OThlZmRhZGYzMGEyZmQzNDYzNWEwZTVlZmMzYjZlODNhMDI5MzRmMzlhYjNlZmUwYjMyNTYyYmJmNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImpGTkJKNE5rc0hJWnY0cXU0Z0JEWWc9PSIsInZhbHVlIjoiMVlwcTF2RHEvZDZoWnAvTUxiU1hneE9KVmJQR0lrYi81Y2F3Q0MvVGhrRjFJUWhLcEZMME5wYU1UUWtWM3RKeVdKQWgzaTlVcXM1MTQ5emR5Y04rQ0pZMzVpVVU5WWFveXkxOVdkS0xNbml3NjJ1QWpIL0QwdHFZOGlMQk9xUWZhUThpK1o2bnBLaFpzK1pIWkpEMVA0T3VqSi9hQkF2NFBMZW5hYTdRL0dkNmdGd2JCUmt6WWw1TlJhUnQvSldHdDRwdFlTT2lqOS91eElGZlhXT0ljU1lKdDNSblNZbkpySGI4OTkyYTJmMTNqcHAwb1lOWTl4RmJRY2Y0WTlNUmM0Sy9KT0FHdHhTMWJSV055c3dBK2hjQ292YXlvWnJyWDdlNnhKK2Z6dG5yTXRiT2dXK2oyRVgvdHNxd20zVlBFUjVjL3JPdXI1aUxWSGVPRGpZRk1nZ2VoMEU4a3dJS0FMQ0VKNnpDMTdQSDJRSytSVjRLYlRHbnRKMGZITGhRbmpLYjlCZWRWRVQwUFA5bDZnVk1ONDU4YlVQV3ZJOThRYjl0T2RxVGVseHRWb21yQzZ6bTRKdFpUZ3V5SzVoMlplNzdySE5CeWRZSEY5cDZMUGdzKzRLSExBU0FHaHJIRGZyY0haSmZsZG89IiwibWFjIjoiM2Y3N2VhMWQwZDI0YzhkZWEyYjQxNDY1OWM3NzMyY2NhYzYwNDQwMDEzODEyYzYzZGYwODg3NjNmZTIwMWY1ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imk2dHRQY3QwOWhINmZFSkdnR08wMGc9PSIsInZhbHVlIjoiT2d4N3p2aXV0SnNQNXkrMCttdmJNOVFyTzF1dmtoMVIzck5wU1FjOHRwVW5PZnpoVCswRHJnNS9lWE5mQ2ZYNGhXOXAzOERxMDhUUkJIUm52aDJndGwwcXg3eGQ3elRaN1dGMGdMTTlCUGkraXhGMGg2WVZ3SGxkUnppVmdWRG12VDJ0Q0NRZFR2VFhKbG1PNWJ2VFg2QWRnS05yYmFydFkzc24vWVU2QStaM2prc3VHYWthd25KOUd0d2YzTS9ZRGJ1T1pwNWxBVGlveUNlN3NhbVR4OUtrTUlBMDJFNzhiZW9MYVMyZHh6eHMzWDZHV2FXYUQ3VHQ5aGFGRkt1R1diQlZXOFFNZkkwaHEvd2EyWXlUZUVQWXplcmoxQ3FkU0syVFRZU2dmcE5oeDRUSkF1YmpoSGRHdkxiOGlZTDdaWUNDMkkrMTVid3RrTkNXVUhGTFhDSDNMWFFPQUU3eE94YWgyM1NVa1U3Ulh6cEkxbnRBVHNqQVNvL1QzaDFDNkVpR3BIbUJSNzJoSTlzZEpxUy96NWJBZ3c5YmRVYUVqSGNRQ0l4THdEZVhFLy9XTnlkNXNVS0pEV1BHcTh4c2JyN1BialEwUVdHRlFua2llTTcrcWMxcEJWTlpDR1RTRFgxZ0psOTlXQUJlYlZMMlZqTm1WK3V0TzYrZDMvVG13ZlhwSmwvd0tHVXc3bzk4azZQQVhxVUkwa2hsakNYUHdzVThhbFB4cHZmZ1VMbmFZekRaTm1nNmZCUlpaamh5TmFBMXQzUW9EZGk1YVF4UmsvbDlvZkw0RDVtQzQzQ2p0bVNpRnlCSmNBU01wc2M5ZmM0emZpbzBkUlZqWG5ZOSIsIm1hYyI6IjMyZGUyN2NmMGU1MDRmOGMzOTJlNzk0Y2MzMTUwYTNlYmZhNzY0YWRjMTg4ODc0ZDVmZDEzZmFkZjgxYmY1NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImF1NUk4T1FJS2M2WStFcWVJRm9nRHc9PSIsInZhbHVlIjoieGdleTZxcXpXL1RwRTF5MFhzenUwSTlVMmNtM0J5K1AxQXRTcUNYd3loMFdUVDFoOFdPTkRoZ1pQWVVDSW8zQldGb3NraDExdHJVeXpYMFMxNXltSGJuY0dmbVBob0xIeTQrSE5vYXpNMFE3L1lBK2hkWDRHR3RPYzl5bkVzYjNXWVJ4WEx1YTRLekNiMGIwWHNBdDAvSGdJOGhWR3pNOXpJbUpncmoyUytnUzU1MTljSVZ4eDlva1dtTUJ1K3hWd29SLzF4SW1RVEZCWXZ1QUV5emVFd0o0akd0VUcySFdUMjVubi92ZHEvVnRNci9IWk4wTE1tV3VWdlVHcHArcUlSV2M2WGNRQ3l3aExiWjZ0c2lDM1M0eWJ6b1dpVkplMkExVk1PUXVDUzBUMjZBclp1R2hsMERERjR2QVBPRlUwSzJlQ2lGbnNxYmthQVZrdmdTOGFzSHphSlFFckk5d25vbHVnUGxKQXBMc1huT21uODhhTVBXTU9kZVFITXp4QWE3czE4WTVubUtDb29QSXg0aklMZjRtL1ZmdVhZSDhtY2UvamZleEVFcml1TVJRbEZrWENxWjhFS2dPeithNDBnU2JSdGlPL2RuRGxudllGU3d5UlBYanVJdHNrWmNyMTYvcitCbmtONDNiaUdJeWpkc1JPeUhDTi9vYzkwemFVOGhyVk5SR050WkgySExtcEFGMU9Ramtid3RSNysyb1haTjZtOGVsaTU5akhSYTBUbHp3WVhnRFNydnh6dUFnRy9NWnp0S3VHQ09QMVFNK3BaKzZsQzV2YkNta3hyV2NZSjdIS3hiLzNLVkF3eXZoTkV2RFhDRmVRMTVJQjJKVG83MVlmMDJQMmZISG1QS0NjL291WXpBaTNra0c3NjRTOUVVOGpYYjVnVWdlUjU1eUZ5NE50MkErQzRZZ1RBUlUiLCJtYWMiOiI1OTIxNDE4ZWRmYWQwOTE1MWIxZWE4YWVjZWFkY2YxZGZlYTRiMWIxYmZlYTFiODBkNjQ5NTA2NTEzMDJkODA3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkZlOFZHTlgxTTNVT3FUMFVtVENHM2c9PSIsInZhbHVlIjoic3VXZHc1VzExTXRyTSt6WjJ3VDNFbmlxaFl0ZHUvZTdCeVhBNmdZS3oyc2lqVGl2eGN5UVBKc3V2TFRDeDdEd0FKd09sZTZLd1JxUndyS2xpVm5hczNNcFJ6ZGcxZ1E4TG04VHIxR3ZkNUQyUERHbm14ZXdGTjM0REJqczE0ZE8rclA5czJjRjY2UnUzeFI1OEFtRHRkRGpqay9oZTlzQXVPMTJQKzhpRUx3VWduVnFzbE0zK0FNendEYkgwSk42QUllZ0w5NnpHUmlCZUFPVUZsZGlJVXdXeS9pMEpldG5GVDhxTndMTnFNSm0xM1prRTVZMUxhNEZtc09YMkJVTzRRbnNCeHZsSlUydmtrTlJOcG4yT1FDdnYyZjJ5c1g2SEZGcXJ5bVdiVzBkam9LaHg3V1BPaHhqWkNvS3p6QXRvOTlhd3VDZkNVNjNEWUIwRzAxZXZucnZVZ2xHVS9RRkpsa0lUTmlZaE81a29zNUJiV3REMEJGNEVJSnltdC9RZW9PWGtMajBSREpKZjFPMkRmekJYZFFKMXNPTnp4aFFRWXdYeXdLcjQzQlJYa0FTWmlGWnRkcm1JWUNSVmlMTCIsIm1hYyI6IjU1ODRmZDUzYTM3ZWE1ZmQ3NGQ2M2QyZTdmN2U0OGNjMzcyZmYxMWFjNjliNWFhM2FlMTMxNjA4MzgzYmM3ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==