Играя с наручниками, ребенок едва не лишился руки

Освободить опухшую кисть удалось только с помощью спасателей.
16:12 25.05.2010
0 1028
Читайте KP40.RU:

Вчера, 24 мая, в службу спасения позвонили обеспокоенные родители. Их сын играл с наручниками, надел их, а снять  не смог. Браслеты крепко обхватили руку мальчишки, так что левая кисть стала опухать.
- В переулок Малинники на вызов приехали наши сотрудники, - рассказывает директор МУ «Служба спасения» Калуги Олег СИДЕЛЬНИКОВ. – Рука мальчика была крепко зажата наручниками. Пришлось разрезать браслеты специальными инструментами. Это заняло всего несколько минут. Нам мальчик сказал, что нашел наручники, правда, где именно, не пояснил.


Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6IkM4RVZPV28zMHl4VUluYXJOclA1T1E9PSIsInZhbHVlIjoid1czMXJ6cnhDa0YrRlhqWFNhc0tzQWdOaUNjMDhKc1h1NUIxMWlmbFdUV3RnUys4KzkwTkZIMnVPNWRLWG1tZnlnb0VFUU14YzRTdnl1UnM5OHlnSXNtbjExd0h3bk0vTW12UnN2ZGtxNktacytIM0ttbVdFblR3QjFtZDlaa1pIVXZlQ0MvNm16bXlESUVOUmZaSGw2NnhZSnNJWUw2dkx6eUdxN3UyWGJhcFhxQUZady9yWTNGa3VoeWRrZlNzOERkMURYM21pRSthYk1SdEZ3WWlkeGFtQWs5RGhxQjNOYzBnMFluUG84TzE4T1pWZkpHRVU0V1d4OHhqZmd4Yk1xekNXMHYwZDlYbXB5VzJwV2hlQ3htWGdFSVNQV1lzMmJmcTEvS2Iram9YZERLQ2M2UHZ1NkUxRndRNVVIcnRvclRLTHU1YVZ0RWJoSEJSUCsrV3hPK1Y3M2x5SFdDOEJMdWVnMFVVYnJZY2lxR1BxMS9TQ2lVNE5DR05Eck1acEV5Syt1Nit2UDBJRms5clNiUC9uOVJ5VEhXV01oeWJPVFpUeld3U0ZjSDlCaWRoM25KSzRDSXp5WDZaUEQvMGVoMDU1bERBWHVCODl0TWw0VWZ5QkJUVGxtazlqeEpNV3dCaWN2MU9Jc2ZwbW9Rck5OV1ZDMXROam9YY09QRGRINTZLT2V0U2c4eXlOZk5la0lRRTdWdnBvYzk1RjdFdW5KT3I5SXZBa0kySnpHd3JrQlBCS2x0dmFoQ3pFOXQrdHgvckM5YnNSNzBwMHhkMWRoN3J5S3hrbkE0Y2dVcXBFbWlYQjFLQThFbVhySXFZclA2bi9MUWYwdWNrMVlGWFB2RWxtcXpIemFxWjRPK3hQVnhFQTNzRU1NRC8zOTlneDIraUZDZjhwRktiQWVYaUFsQjA3RjVScGQyQjhKcFJEalpoSUtLWDNmNVdSVW9IL29ndGVRelRhcCtFS29VUzVZVTJOWldEWVVrT0lySjRyekoybHV4YUY2UWh5TG1tIiwibWFjIjoiOTc1NGVjMzJkODY0OWRmYzNjOGViYjM1NjA0OGE1ZTdiZGI4YjI5N2FkMDM2NTYyMzQ3MTIyYmU1NDUwMWMzNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlY2S2ZaVlA4V0gxSTNwcDN2OUVyMEE9PSIsInZhbHVlIjoiOG9VMzM4Z2N1bkorTWYrTHpOamRTbE84R0o0Ymlsa0tmdGtKeUFTVXY0bWpKK3JOQ0JCZFV0bW1MNUdya0pRbGdhQlM1dFV0OFFHMWExRHpiaWZBa0d1MEpaMi9sQ1hJclBIYmd2MGwyVmhTWWh6SzRpUUFiZ2NYZHY1MFVIdlFmRkxrMVh5TkxyY3BCU21pR2tyV1JmMkVmbkVYb0QrWnZtUXgxNEFRc1lLMUNjdEdMVU9RUlZZSUJmU21Wc0FLL2RDRGhLSDRCNGhiV2o0dElvU0dkc2pXOXFQWVRsZ3VMSXp2WEZ2VGFSZXpxM0w3REpOZG5KQ1FvNTJDWkczQTU1ajE0U1RRTG9nUTRaR25jUkhibEZCUEpUK3hMdm50b3dKVHNVTHpSL3g1SzNTYUljZStnRjIvRlBYQmthTGZMZFVIL2VHVlpTNXh1aVFteTl5UDUyaGt3WkRKemlESHQwc0VvZGMxYU5vSU1UUlBVT3M2UmI1S3RmY2VhSVcwZWpjaFdCUEJHOWNvVUJ3MDFiUENhUUw0Y3ljYW11N3hMTW1CR2EvR08yNjJUZUdLR3dPU2dLekNYeWU2TS8waTlVcEppeXNlMlNMRVlNNDZLTThuVnBUYlY0dTQwU3VaV3BzeGIzNG5UVVpWNkZkYytMNnFaTlZ2Nmd3Q1dlVEpYb2tPQTNTcUxMWEwxT2dKcHNOTVdocVdHR0FjUmZXN3ZqQlJTQ2ZRcHZheDIyQ05YejIxMDRtOVMxV1ZVMTlMR1h2V2tvOW94bnRDVjNYWTBucHE0cTRpQ3RNbk1HUDZydEd5VWptZWlBd2RPc3JkRW5EdE5QUzY2VVlEV1hudHdtTjZPRDRCSytueDZVaWpaR3hibmlqaUlBOEZBeWl0bDlEODJEKzJVM0FKU1RmYUkrdGN2RnpMVk5PRElrb09zRU4wWDJQUVhrdjcvOE9OTDdHQ2hRPT0iLCJtYWMiOiJmZWFlZjg4MTlkNzc1ZmQxYjYzZjRjOGE3OGIwNGMxODQ1OTllODg1YTE0YmU1Mjc5ZmJmNTRjMzgxYzFlMTU5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZ2WER1d1NVODZzRHpyUkRpaHo0WGc9PSIsInZhbHVlIjoiWlVVT0N5ZXVwSk4vdTVrUjM5QjZZZG1pcUVVdlBuMXFnS2ZCMWhqeWh0WjhtZm5JdUk5b05tTHkyL0UvcFQrRGJIZE9vTW9LUWVoS0FmWHAxb3JRUmdhSmxXaFdTWlN0aFVjeHc5czVzV3BnU0luQmd3TklYUWJiQUVZamtoc2cranBTQmpRNXpNZFNKUFlNL28xRlN5Z3FmdkdtajloMmFkeDV3U0swNTh0T3I1QVNveVBTS09Yc05nZlNYekJHNGVhSFlaOUFSeU5WSW5kMVRrMjVqTnBVZWQ5ZU85Z212SmRqaVgvQTZ1L0E0MFJRdTNYVUtEb1BqMC9ERXljNC8xTnBOR1hzbEpaWHJ2V09leVlFbVdqWnlIU1FPb2VOYUNkbkF3WUpZOWcwbHBYT0pvaDhFblQzQUhtdnlXN3paTWJkV1dGanoveFFRVG1wOCtpWFYrdVN3dWdGdEJOU1BUbEE5VkxQd2JkS1VsZnorcVU3WnBvOFhkS2JhY0VEdjA1OGNnSXM2dG95Z1RDQVEyZjVLeU1ydVlDWmFGcEtLSHdPVzYvZmx0Z3RTWm94SkJWTlBySk1rZTIzUzMxUlVlelpVWEJmVmE0R1Y4OWR0MkhmdmZIZVovc0hnOEFFTzhBMks3MEdERjA9IiwibWFjIjoiNmZlMzBlNWQyYTk1NzE5NGZkMmYzM2I2YzQxZTNmNDExYzNhMzJmNzNmZDUxY2FhNDYwM2Q4ZDU5ZjAwMTk1MiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Iis5WFZ1NExnYkhxWUVxOGFvaUlBcnc9PSIsInZhbHVlIjoieC9MZmg0NHUrajg3aHBSeXp6TUF2YlVwS0E3cFdxRStib2F4dXM4ZVQ3SERNK1VUVHp6dm9RSFcvTVNBVnVJclJVMUVxTitqTy9nY1pZZXlWZDhBaGx3SUlWTzhKMVp5Yit4Q01jbGN1Z2hsOHUzV21icTVzL1NvY1JJRTZzdE9XakVCUWdGeWZCOHZlUDVBcisvTmkyM29wN2RCdWpBaHNiQUhiajYvZm9vUGYwWFI5T21kbG9hZnovNVVLU1NTL0dtWStjclVlOGFtRkxiTSt5ek85aFBtUVoxUjZwMGpwZGdYVzAxb2xnWjBQb2J5bm8wNXZNb1JkSWNMd1dVTG1pVnRjSmhyOUI5NEYrY05jUWEzc20zdHkzQ0N6NkZPZTFUUEdWdWlwNFdORVBFaXEwTTBWZ0pXMVR3c0JQVXJJd0wwT3ZvSmpKelZaK3ZPY1VMM3ZBNWhlMnlKdHJCRHVwRDg4R3ZVSjQybU8ra3UvY1lhL2RjRVZKV3EreUV6T2FaMXJMeklCTmRJR2Fnc2tLMlNvdHBZTFcrODdFQWJOS1l3VUtvU2VISndETmZOV09leDNFMVp3VGNhQnd1OFlkZktjdnh5dDVycmlPdFFSZHpaMmdyMmwyNjhndFJaRFBEeUZ4RVZCdFU9IiwibWFjIjoiOThiNDI3NzczNGRjYjkxNjU0NTJjN2M2YjAwYzZlODEwNWFiMTgwMjNmYWNhNTFhYzIyOTNhMzUyODY1OGM4NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkR1dnZ2L21lMzY3Z1lrSWNJSWt5Snc9PSIsInZhbHVlIjoiUG9RRzVaQk1Hb3VXWXRFdStVbkxyUmszOW5sSzFVLzlxMGNDdVdScXlLTXBTK2d2V2RFMThLRFRvV2NFUjhnd3l2b2MzQzV5YUtmazRNMnNNTEluVXkyMFMxWERZQzY2VFQ3KzcrODhsYUh1M2Z3UU8vNWsrZ29RVTFYVjRVMnJvNWNSaURCL1VsWVY0NktRb0hMQ2lWblMzeGpweUsrTDcyVzFTQmpXWVp6Sk01TmVBQmVMdGl6WGwyTDcwTDNLa0JHNTJOT0M1VEwxOTZDbjRSeExIWEdjVURzNmFxV29JMjJLKzM0WG0vdWcrSGRMc3U2blpuVzgwd05MVmgwSFA1VDk2bWpYZ2VsSXpMR3owWVBEK1ZVSS9lRTZkMUtrVDFYdC9SSVR1RDBTSkhQVWJENDJvNXFXT0hDZW5BZU51WkIxcnk5Q0QyK05BaC9jWFZSTlZIUGp5RjZNSjM2UG9aSzIxdEZZKy9FNjJxNzR1QnA3aktOMm9vRzdHSFVSR1J0NzBQQk1iSlFOSjVaMHh2WUhVQUI1c2x1cXRzSVFzSjhIWEl6cndGL0FIQUY5Snp4NEhtRHNXNSszczVneDh0dDR4K2o4ZTM2aVhVVnNRQ1ZDZjRDK2FYRFplaHpPSTFxQmJNZjNIMS8yT3RlZGdrSGxsbCsveFlrc2daMEsvallIaU5jV2dQai9xNWphNXVzRWE5WXdKaXd3cVB4NFk5blM0NHIyRm5pRnBlbGpROERaUWtoeVlrWnJJa3JIcUZjRFBNcDRpRm9UQ1YxcTBHUElUQ3oyTzUwaEQxOU5JVFRGRThGRDkvL3F6R1RPTVIzY0pDSEQwbkUydEtCYyIsIm1hYyI6ImQ1MTk1YWMxYWFjMGQwNDRmOGM1OTEwZGExM2IzZTA4YzhkODM5N2ViZDI1YzEyMzA4NWU3YjQ0OGJkZWFjNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImxGNmFjbG5BbTlWSWxXa1lCZDFWU0E9PSIsInZhbHVlIjoiWC9ESngxQUxqNkZkRkRlTnRnWkNuL29pQWhJaTJOOHFLZWR4QmJqNjVTTDBKUi9Lc3YzZkw5Nk8zRkJUYjM0ZFBseXN2UjBJRGVGTEJ0N0UzMmJmeWZyN2lVWUZNK0pLRStRQnJJSHRMMkxTSWwvVEVQTkdud21xMUR1VW51bWlRSktxdm1wQ1VQM1BEa2gvcDBwQ2g2a1NhOTJXc3FCS2psZXB0d1hyREUwenFoM2VRcWhjeXpjOERpU3B2czRoRUxKckk0eUEvT1Fxd25Vc0UyRjUzNmhRZHFzLzRCTXJsSDhiMFNRcDRiWUVqZy9ZcU5aU3doeDNjRUxoejRzQm13b2pQcjJYRnNVY3BubHcwTGhMVzBZZk8vclEyc1h2WTc2Q0lMMmhQWFRnQTJXcTAxTnN2UU1KWHR6T3JyMFkzU3BBdmt3ZExWVURFWGVzZDlUNnhIREdxeUVpTWpoY1M1SlBnaUFhSms0bml2WFFYNVp0ZC9ZWnN0V3o4cEt1MzdFSVJTOXVlbWVkczcybzFEWHllb1g2cGdoN01qbHdiQ1ZSTU54VzM4S2RmODlZNEtCblFiYWdLN3NIOVB0Qm5JQVB2eHNCU2hvVUtpZE5YSVdtU0FYNVNjRW82aTdhYU4vQ3R3dkp2cUM3RWNJRmJDREJaRkYwOGNwdzVXK0E5TjNrakl6bCt4bUtmcW5MaURtWlovSXYvR2haUWJQZUY1SFdkVllTV2JaWVVjS1pkSVVnZStJT0VHc2RQTk4zZS9rcGtwRTlUU1FGSXU3dlJnV291R0ozaDFoWXJhQ0c4bFFYMDVTTWFWcDJscXJGKzRoS01QdG1seTBXOHZ6akVEMHVpeUV6eitPc3NPaGoxNkRCdGNnWVRxK0h3NzI5MFcyMmRQaXp6Y0MrMnRhTjhJRmdHR3ZwaGZHK1JLWTIiLCJtYWMiOiI5ODdkYTgwNGY1ZTVkNDc2ZDlkYzhmY2Y3Mjk0MGM5Yjg0ZTRjMzdkNzM2NTQzYWE5OWMyYTVkYzQ4NDg2OWFiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjdQYkNUb2hJbTA1MG85VGRaTy9aaHc9PSIsInZhbHVlIjoiM2VXVWVBajRuN2dFeUhrUE81RW1JNUhsOGVCSTR5ZmJlekMxRjU2VkY5Qko1NWg0SXJyV0NydzdvcERJdCtyRkYxajJLZFlqR2JYVnNmcEFldS9WR1pESDR6ZFRWUG5yR3BkeVMrN2ZmSE0rZlYyZ05FVnJicnNCQUtCcXZlVWJ3RjFhSTB3MHhOcHR0WHI3NmNDTk9sdUNXWjdtT2h0U2pwQUdSSXVCRHpyejZ0VCtZSGhpNXBKdGxKbE1sclVjQ2xqc09NN2YramM2WTBRSWp4Q0FqOFE0bDZaNi9iUmpsaU1RbTU1emliQmRVaHZoUlZXZnRqbVF0YUtiOVdnT3hXaWpYbGpKSXk5bHNOUk82Zy92bGZ6UGlNb3AzcFNyTkhTTGR6M2x1L0txMU0wNHJlbDA0ZTMybmVxUSswVHlOd1dsZlhFKzFIWEVkaVZCYkg2NzJIOFZPUFhudDVqMkRwL2FBbkhJQ1FQQ2FvaWx3aGRhRTNRcit4RC91UmtUZlBuQUVCVDJ0OGRNSHZKcjVIS1ozM2xCR0pMd05zbjVBcCtNVzI3ZHRFajFONDdiT1RhV0s2cjRRTkRneDdpcyIsIm1hYyI6ImMyZmE2ZmNjOGJlNzExMGYwNjhmNWIyZTJlNWQwMjZmY2Y1NDdiNDFiZDk2N2YwYzgzZDQ0ZWQwYTkyNmZjYTIiLCJ0YWciOiIifQ==