Грипп уходит из Калуги

Свиным гриппом заболели еще 37 калужан, но смертельных случаев нет.
11:21 10.12.2009
0 959
Читайте KP40.RU:

За неделю по Калужской области зарегистрировано 9494 случая  гриппа и ОРВИ, из них 920 случаев сезонного гриппа (прошлая неделя - 1222) и  8574  - ОРВИ  (прошлая неделя - 10169). Кроме того, по области отмечено 37 случаев пандемического гриппа А(H1N1). Все больные проходят лечение, и их жизни ничего не угрожает. Врачи отмечают снижение заболеваемости, однако  эпидпорог остается превышенным, в основном за счет болеющих школьников. Несмотря на все профилактические меры, детские коллективы остаются в группе риска - там инфекция распространяется очень быстро.


Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6ImFPSXVXWGtPbGpBS3pKVnpIdUpvN2c9PSIsInZhbHVlIjoiNE9ZUmhXQXQySEZVOGp2Y1NHQUhzaWRBNE92Ry91bmdVbVNmbnc1Z1JFWVNDVTVyTDVhN3JIbkZmMlI0UUFWRVArdWJQU1paWm56T3BTd1VaTm45VithYjg5QVIrR3VVczQ4aTFMTElWM253OEVQaVdMOGE1ODJaSG1vVnZFY3RlR1ZHZUVYaDNTeU5jb3V4blFjYTdwWnpmN3VIMXB0ajk3U3hxelhUb0FLdmxvZnh1Nk5GcnFJeHZIUjZRZEs3WURGZ3hjcy9yR3JMa2UyTU5lK0RkdEhkbHlEVVRxV2JoUnhCTUNnKzNEUmhFNlJHMlBja0Ruam9yL0VndWtzeTdRZDVobkRLaDNvWVRId0NWdGFYbnJkSkRXemJZbVRCQUR0WS8xSVN1Z2xKQ0xWLzdRcTFsb2hWaWlFRWdKV1dRVmprTnJ4NWV5RUg1TDhRc0Z1c2FlYTdIM2NqT0pDbHRWNXlVYTVVUG1JZndNZ04wQ2ZrY2xrOHJkQ0ordlVIWGoyMWY2aFFyYTJ6c2hpdGxnRDdtZFpuM3k3bjd5Z1g4djgrVjRzTTkrY25iTDBZMlFGSjNXTm55enpaVFErV3IxODMrYUJzVTN5VElFeDdXNVJYTTZyRkJOOXVzVGVKQ05wR1FLSFlNQ25qMlFKT3FLaHZPa1V6eHdkYWtWNkp1UUl4OExjRTRWQkIyVUpmRUFUMVhmZjdFTy9xYVBabUlFNUdKaEJJWmdWUzNuVWF2Uko4MFJtbzd5cEdwRi8xR1NpN2x3dWZ6UU9xYXIwUTlZTmFoclJuczhzWlRTSlY0QnhZSnozb2FuVFBNNDZlNHpMTXZ0aDhReVFTeVRkU3pnd2thUkgrM2NWTUhaYmZ2YlJaTXdjUG9EUXdjaUtva0xzTVJRRG1oYUV4QjdsK1h2aENPRlhLRVphcFAwSCt3b3duUWJSSldSSk5BR1JhMHlQSyt1WCtUZ1dlYVRDSEloKzlHVTlpYVlBdGkwS3BCYkc4VklscHFVTTAxc1VYIiwibWFjIjoiYzFmMDc2M2Y0ZDgyMDBkODc4YTI0MWJmMTgyZGIyOGRmOTg0NjVkNTA2MDQ3NzFlOTkwOGQwMDVhYmM0ZjY5OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkwzZnFhQnAyQ28wVGdVcEN3VkRHaFE9PSIsInZhbHVlIjoiMGVRYjZ2L3Bxa3dZNWNaUEF3OTE4cVM2WmFNYWNGa1hkemZSdHV5eEFMVXF0RnBxd1lxeW9FOWtqVmlwTEhiRWo4UXh4R3V6aDVVZlIvUlI5cFYvd00vMXFDcTV5M1llRUhiMi81SnFERlRnc3NzOEVnc2tjdWZMbllra01VcC9MZHZOc2tDbmJ6YTE4OEJUOHlLZHNJYzU4WFQ1NEN5WThVYU1TaVRuQjVTdkFhYy9lbm40SkpQMkcwWFczUjFLRGp6eWdvWnBzV05RMXpObitRbU1yeUpxeUEwekFnV3VDUEVmOFJiaHJCL3U3bW9qclorZlVaYWw0TE5IL2Vtem9OWFdvVG1GdEJnUE43YTgvSjVyNVozNnF5YWlic3QwaXcvN0FKaDFpT0pTaEluY1BjdTArZFN3a0t1VDJNcHdRZnZYMU90aG5FYUZtZndYd0JuWmkvcHQrSjdHS2EyY1RWM1p3QzdPNUNXdVJTdEFxYXNXemxHbkFwRW9BNW5Yci9PYVFVZHZFR3FwQjI4WjFOb2ZqWTVlVGVrQXRjWWp1RkFub2JLUDluNDNSMlFLeWk5M2dhY3pWcWM0WmZ0ZmZjYU1TUWg5eHNpUlRZTVpNSTUreWpYc29Zamo2NmJKYkpiVkhQRFdReUpta1RxYlJnRk1NdGpaZFRZcXhhVFRtcHF2R0Y3OE9uY1VLdDZVYnMyZU13cm1UdS93SUFZSGZYU21MemJ4QnAzcVg1MU1KMEpkOGhtUUtzVlJQQ1NMWWk2UXJnRjU3RUdpcGRuRXV2cEloSmQ4UExuUGtYVENkRHM2NnJvTmV3bVNueExvRXhPQ3A1ZGZWeFhiTzN0YktPbEpVVlVyVFNtVXB5R1p3S3JRK0YvZ1MvZDNwajBrdXgxcjFIOUVNSmFISmxLSlFZVUY5VEx0aHJIam52MTNkQkN1dS9yZmdVa3VPeVpFWGZUbGV3PT0iLCJtYWMiOiIxOTRjMDM0NjBkYTliMTU2MWUwNDQwYzcxYTE1MjEwOWQzOWEzNzg0ZDE2NDdkYjBmYzlhODgxNDNlZDFkMTYyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBEZXphVUdPc1Q4eDhYU0hLbGxvT1E9PSIsInZhbHVlIjoidWFzT3d3dUlDRU4yMFNVdEVhOFlFb2NDOHlwWC9TNktNQk9wZzE4MlJBazROZm9mZzFOVjV0TnhmaGNhdkVjbFdYeVZwM3REOHlVMDlDd0xNY052bndBd3ZaTXcza1p1TnZtSmhweFhKVW53eXJpSlBQNGp3K2xiZVJsNkROQmhFMHVFanZDdzRYcUkvQng3cW5yaWZNTkF1bzVIUXFBaGRNVVUyeGNWZFAzOXFsRDBqVWoxRVRLTDNqckh6bWxWYzBzeCtyVlBqZmlrUGRvVlJjNzl4WXF0enlDQlkvWjVHeENUcDJ1bTZWeEVOd1JTcXpBWFVIU2JhN01PaU5wM2U2OFBGQWZwVEJhWm93b2N1cExDUTVWRFU5azh1TUx4djdJNldJK2JqTFhGRVdBaFlNT2RxbThPQlZ0UmVmTXo2UFprdThnckg5OFlWenVpcnpzZ1FkeW1CajY4dEx0YkFHVVdPOTZTb3JmZ0FndVFPOGRYY3pvd05DYWlWdDdZMVgycmo5KzdXZjNjMEVNdFF3Znhnd2dxaHNTOHFwaG03bkdCVHVpQ2UxSFBhNVVKVDlrSjNUQTlPdU11VUZmR2NpOUt6ODltTnpJbndKZkFkbWRDQnhNYmtkaFVpUTNOSVcxWVNoMlJLeWM9IiwibWFjIjoiNjY2YmEwYTY1Y2Q1ZjkyZGFhN2FiNTExMjQ0YTgyZTk3N2I0NmQ2MjU0NzY0Y2FmZDNlM2Q2ZGQ5ZTA1OGE1ZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InM5SFRDNFVGNU1NYkhoMzBBWTRiNEE9PSIsInZhbHVlIjoieVhLSlMrWkpoTDFlbHRxMG9jZGxPQ3FXek4wRDV0SklyS0pGZEQ5Sm5qTXloOUtjTG0xM0d0bHcra3RZUXNacXBKdGtaQ243YVY5bVJ3ekZVY3BxNE9jc0UzOHFwUHE4emFvNE1xTWhUb1ZwY0FwRUxkK2xmUTMzMkM3UWhiMDVIT2t5WDNjRVBkVVNYUytTYTB3ZFJTTE1adlZTWkFjUVBFek5OU2crSkVnUGJaNDEvWk5NOVZvZXg4ZFJiVEVFYytEaVo4UmxEWkdHejZ5dHhlQ3ZYVnNVSmF0MHkwZXhhdGVySjF1OVZGMThCR0QvODNEQUkzb2VvTGlnQkNodVR1NUwxaWZ1WVI0SFFJdStuYVBleEUzaFhxOFROd2RoZWh3UFlJSHBsejMvczk2a0xyVm0xeG1PUVYrQmhaWXZWLy9jdkpQVUNrU29Sb3lIWW5FZ1NGSmFLUU1qQnp4aysyMmt6TWwrYWVsNWhLWUh5MHdZUzNEdi91UUJOSnkyVkp5dGIwTlQ0NlRHQlY0SHNkdEdIY1VuNnMyVjlKQUdpRWhwdjRPcElKL0dEUnc0YWw0azdnSDBLbExlU0lKTTZKU3BCK2YzaUZpWitBVUpsNGliaDJRVmhXenBySitNQys3UUJoNlZKWlU9IiwibWFjIjoiNDFhYmIyYTdlNzk3NzA5MjYxN2UzMzY4OGQwNTFlMDcyYmUzOTgzOGUyNzZlNzlhYTgzYzU4MDRhZDc2NzFmMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImN0RzY2NVNTRVQxSTcyRld0ejhORFE9PSIsInZhbHVlIjoibzVveWpjSmcwOG9DZGg4VEM0OXB2Z0xJSWpHdVFLM0luSHJKMTlPZkFuS2ZrMlVWL0tRWVZ0ckgveExNZ2ZXRFNDRmJEdGVTU3F3N3c2d0hLSEIrbWNINDhWOW01THpBZDJNSjQwTkl5U2dYZU9iNDdOSEVUYWM3NlRvRmVTSVE0NmUzenpDaURwUHNZUkE5ajNwdVRVWGFYOEdwVGFYaEIzWUcraU9jRlUrMFV4VERiUmxIamNwYUFub2ZmaGp6bGRTNUMxSG1MVnpoVXE3VVZCdFNUQUFpdW5jdXBicVlQZHQvVnlxMGFLbUUzQU11b3h5U2NaTUpyelNId080cGl2Z2dKU2RCTnM3Tk9OLzl2aDlDLy84bWdKbUZ2NGNqOXpkVHczeDBSbFZNdTl0L2xZc2lvU2JZMUZZbENRV21UZmJwblh0QzB0UUlqZ2plQThVenFmWk9IelBNZjNLYWRiOTRnRzArL0Vsb3F1ZXlLV1RWZEFzVTI5ZnVDd0FSYk56c2g1SWRXenh1UUY1aTJ6NmNLZFY0MGxOY1VpSFRtQmJWUSt3SUVYUEQyTlZWaTNRYVVOVzN3TW1LL2R0RmhaUWt4VkRtemhmT1FZRDhhV0lNR0Z5MGxRZFFIZVpsMXdIR0NpY1FrNSs3S3V2d2ZtNGdxdGhyMWRBb2YrWWNqUXJNcU8yMGsxSFBEcm0raUQ3c0orbHlzY0NtWW5JS0lHcTFDajZ4WUcrV1hJcmpncTRiQWpXSFR6N2ZrMG1LZGZUL093WDQrMktKZTA4M3VkQXdWQmZXVGhNZU4rMHEvMkY4dVVJMGF4T0prQmo5ZC96cUh0ei9icTdSc3MvZyIsIm1hYyI6IjM1NDJlY2JhOTQ5YWMxNWVhZjg5OGQ4NWM3NGVkYTlmOGE2Yzk4ZjZkMzUwOTRmZDIyZWE3ZjExNTNlZGFiMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImJVVHo0UkEydTBlem0xZWdhSTRwTlE9PSIsInZhbHVlIjoiOTNFZ1JJbHBvZS9MK1ZBS2NpZUtkTHJ2SXkrbTJJMFRubkE0YU9UNHlob3JhOTJqa1lsbllneGk0YTRIbnVYMjZKV1Z3R281MjJXLzRpMHFRMGlmOHJ3OENUSjVGRDlRV3o5dXNkSmphYjVSTnFUKy9aUDlVQzNndGR4R0hVWWljQ2MxTzU2RU9ldjB1OFlkYkhkaU9qK1cvSnpPVk5XWmtuYlA1c29yUEJoVlVvbVdDSWRxQWgvSXRpT0VxZUJFQXp5VHB3SFU0VE1xV1dTaG5vMnEvSEcvUytNNlRBT2tIb2ZKYUg1WFZMUFBIMWEvYm82RG9HUWNLZG9WUVlKRUpBelQyOVZKZzNJbzY0VFQ4YXhpT3poRlRFVkd3M3Nla0IweFp5dU5rcWFxVklVOHFOQ202bzVkMUp0MDZHdkMzYTZIeDFkZTQ3QjdiL1hWbVZZVkN3ZWE4enkvY05uS1VhTFc1eWpSTEdoaVdYMDFtZjRYdXpsR0RxYkxaUnkxQnVRRlUyRnpnUUszNEpmVTdmc0dJQWR5Mkw2N2lqRW91SDR1QldYeElqUHBDSjdwb2gzcU5xQytzcTdpT2NEdC9Jc3JBa2VpVm0yTW9DOTI4ZHNIdjhLbXZGWTJLVlZINndiaU5kd3BwN1p3TDI3c2kwdjdRWTVRL0JkeXN6cEVQc05ia3ZjOW1XbXRwbGpESE9MZ0NJeWhJY1dJTElQbndNRnRhVnBjVXBtUVdnOTQxc3cvWEw1azlvaXR1Z1dyYVpuUGZFQ3hlMzBiRjcvUmllNHBxbnRGWFFnQ2Q2QlF4WGpkdDB2OTgzb25ueVo2OFh3T2I2WHlhZkNxQnFNaGZ1eHROSndwWmY4VFVmbHRJQ0dyYXpHYS9UOGJFVzZjZlpyVHRoTWs3c2EzaVpPYWQzWDBZQjh2NFJGTkxHc3EiLCJtYWMiOiJmOTMwOWQ3NjBlN2RmNjFiYTY5ZjdjZDkxNTNjOWFkYTU2ZTJiYmVjMjgwMDgyNzFjMWQ3M2NjOGQ2ZDc3N2JlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ilp4Q1ZZNzBncXdoZllGdVUwS0l2ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiL2tTdUZFYmI3VXNmOUZRSVJJSlBRb1lncHRLRnJmUW5RZCtRV2lxM3JyVFo4RzVHaGE0MllnMmhsODdvNUY2c1RFdFNHbHBYdzBlUjdMVDlSeFBmMGI2UkpNMVc2Uk5CMFVrVzV3bFR4OWZqcVlGS1FpQTFYTWNzakdzeHl6dyt4Ym9DV3Q3Q05hOExIWHdUNnM0S1JkQTZxWTgvTVhYYXlTSUY5MGhOdkkxTFZ3cTE2aVFFcGZjS08wVnpZOE1ZSjVDWklld25JbnAvazZMSzQxWlJqWFJBMnRXUzFBb0tpd0YyUWcxRGJINEZseFluNldXWk9mR3dXekhXd1U0bWlCbUk2cHBSbTViVWQrejRtK3hvVGFqMCtIREhTZ1hrWTFRMkxGOVgwZnFEb243V2JEbkpzZHVGbnUwMHoxZDNPZFY4dnFZL0JHazYyWFlhcXowZ21WMjVFQUtXeUdCbTFOdmZabmJWbFFZQUtPNGlDOXBpMjlNNE95KzdLM3VZMmNmYXIyQXhhTmVLS2h1WklrcGJhRnQrUUxTeWNmOFh2R3JIMG5ZRjhDLzY2ZURZMVVoYjh3aWJoYVF0WUFNZSIsIm1hYyI6IjNhMGJjYzRiODU0MDhkNmU3MGMyYmFjNDQ5ZjkzOGZmZGI4ODVlM2M3ZGJiYjQ2N2I2ODk1YmNjYzU5NTBiMmQiLCJ0YWciOiIifQ==