Много штрафов, много шайб

В воскресенье, 6 декабря, на льду «Космоса» сошлись лучшие хоккейные дружины области — команды Калуги и Жукова.
12:01 08.12.2009
0 1160
Читайте KP40.RU:


В воскресенье, 6 декабря, на льду «Космоса» сошлись лучшие хоккейные дружины области — команды Калуги и Жукова.
Хозяева площадки очень быстро повели в счете, а к 7-й минуте успели забросить в ворота соперников три безответные шайбы. К середине первого периода хоккеистам из Жукова удалось слегка выравнять положение, счет стал 4:2, но калужане ответили еще двумя шайбами.
Второй и третий периоды проходили по схожему сценарию. Гости, хотя и навязывали борьбу, догнать калужан так и не сумели. Стоит также отметить, что игра носила весьма жесткий характер и хоккеистам обеих команд приходилось то и дело отправляться на скамейку штрафников. Итоговый счет встречи — 13:6 в пользу ХК «Калуга».


Автор: Подготовила Юлия Тарасенко. Фото автора.
eyJpdiI6Ik5vbWNoWGNkMVhCNUVUQWJXY3BweVE9PSIsInZhbHVlIjoiL2lteFNlc2RwSTQyVXJwM2ZZd1d3aU5SblFtaE5pNkdrYUVpRThsZXplZDZTSnJOUHBMVUZidU8xclNoR0xweDd2TG9DKzlaZzN1eU5mUFlqUmRYNUZPT2ZYRWxKeWFwMUZzNGlzR1NXb3cvNnlEZkZnemN2ZVE0QnlPbjdJOU1vdHA1alYwcnBQQkZFb3E0YUo2OEFCMElmc3VOTWxLKzNtZjVINW9VNk10aThiRFRrWk9yN29oK1VmZGtkTWczcXJaNysydWYrSlJHekhIeUR2K09KVVl4RWVrcml3NjVVa3RsbUFsNnpCb1FXeEVkUzAraC8zZWVGK1pWVWhoVDQ0K2JIM2ZabUswSUp1NUhhbW90d2tRcVo2R2FXMnFuWThMMFp6Q0xzLy9QTm56b2RQOUlBYnpXL1BFQ1ZhU01hWlQrUG8wVXZaN2J5L01aUUE0MGl3emYvWFRoMndvWWJHR2ZPeExNcUJhaVl1SWZIOXkwcDZMOGE3VlpqTzJiSk95Z2NwYlEyVk5NT1dGeUNpTGVDZE1JakEyTE1CN0huNnh6eW9OUTdIWC9lbjF0WkR3RXg1cHAxTy9yd2pWQy9UTHQvUWNkZUpWTmtBeGpVdWdOWlRYNnl1VFRYZ013ajlsN0dWV2NJYzc2Wnh4TVhlUGZGSE9vM1FqdmVZUGlTZytnQVUxZEpjQnpoVllCNXFJRHd1MjRGS0d6S05YVWk5YUtuWUxuOC9LU2M0N2tkd3hYanJmZS9KSnRYYnNibEhPWEx4eVhWS05icGNRYTlhM2M0c2crRGg0N21YcmhwMFUvK1hLL2p5VnFkbUxieWRnY2kwYUt2R3dwdGpEelB5Y0RZL2R0MC9scjRsQTJFZEhZOUxZRVBOV3hrVTdiSWc3azlZU0d0SXg4TGhBTExBOWdaY05aejF5cjEyaEFmWVgzVGhwSXdrbGZMU2lobkI1QlE2S2ZscFRSU3c1dXkxYWgzOUg0elJad3lrSFZPLzVuWlRUdWQ2Sk94cUgzIiwibWFjIjoiYWY0ODNiMzE4YmFmYTJmM2RhYzVjYmFhZmM1NGIxZTU2NzA0YjFjOTUxMmJlZjI4OGYwMDY4YzAwODBmZmFlYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im51M01CNHFCb013VFlLTGhwS1B4Qnc9PSIsInZhbHVlIjoiQjJHV0NJejJEcTI1S3ZzaWkxa2FSdE82bXl0a1pwSmUwb2ZyNFJGbUJpM3IwcFhHTzZyMUpyMzNmZy94N1VOZW9PUkZLYlkzckk3OEgwTFdtR2h4a3RNbUdweSsvRHUzdVJ0VGEzaWV6dzQrTVkvNStxcjFpdzA3WnRxYzBZRzh2aitHRkFCYkN4R2NhbTM4a1lMNUZXYTduUGw3OTVncHdhcjNuakpmcFV3Z1dBTEw5ejlUK0xmeXlvMjZZd1hBTVNiMjJucDVlSkFsNzJyd3c4RFlLUjEvUEpjeVpMdks3YXNybHkwT3BqdDdvMyt0SC9HR1Z3cXMyV1FCbjNmdkN0TnJOZHJTaTBZZTMxTGNMQkxMZTE2cHdoRE9acngzbHFSV3RyblpnR2VnTDh1MEQ5RHovaGZYTUk3eGNmR3hIa2xCVDVOMHk3UDBPR3NyYWhaYVUrcStwNk5GQjZsQVlyNXRlRFJpTENTM0c2SUdUVVlQQm5FcXdzV1J3Tk0xTDcyT2dkRE1iZWVnZ1NwdUxqcDZzWTdwT3E3clpMQkV0M3hwMTBmdnlmSzNSNUdoNGNRMFduanYyampIU3h2R0hxL3dOR0Zxaml6N0srZG9UUGFOc2V2SW9zQXhQSHpoQy9XYzNIakVvbHpmUVYzUHRLWXdTMjVTQVg5MlRKSXZqdXpldCtHblYzT1B4a01VQnlRckFJUUxxMVR3WUdtQWNlQVcyM0Rhb0pLU1NUMjRxdWhNcGljbVJQd0pBNko2RnRXeW9NZHd1cWdBSzNsRVY2Y1NxL2R5S1czYlNPMzRqNjRHa1htZG1RbnZ0TzJLekdUZzlHb1V1eDRLUnU3Znlqb3BCMTdHczhkdFFKUHFFVnZXeXlZUnVHTEM0WWxlSXpDMTBmVVhZTlNYMWxQS1hXTkJYMUxqOHVVZUI5TkprV0JCU0ZGYklBRkZZRy9oVERLR1Z3PT0iLCJtYWMiOiI5NTlkYTg0ODY2ZjE2MDllNWY2MzEyM2M1NjM1MmIwNTlkODZlNGZkNjVlNGU4ODc2MThjZjY3MDZkMjk1N2M0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFVN1BSZzByQ1MrL3JOc1dodjVLL1E9PSIsInZhbHVlIjoiRUIxMWJwbzJacjlOKytHQmlDVHMyYUpHcld3enRXaXdPcVZBS0lnSFcyV2p0TlA3cm5WdFhWZ3lqbGFCWEdPYi9iQUMzckdoR1gyQUt4d3VkZExCOU4zNDFTRzRRWGZ0Qkh2TW02WnM2cjFkdWxSRnh4TjJDWTFHZ0RBT0tDL3FLclBxcVBMNjY2aWZHL3MwRy82UEZWZVhJMTYvZ3NhbnFWQmRiMXNlK2EzMGEzL1U0dnpsVXNUek42UDBpaHRPbVYzTFJFTUhVcVBOa1lnd1ZhMHZsUmlkenNrVDZpVzQydER3WTVLdW1sZEJPRis2d3kxb0tQUkVMczV1MmFweHM3cytyWDJBZHcwa01hS1o5YWR2L0tuZEkyUmdRVStOcnpUWERSVUxZNEZDMUhHNFZKSDhDd1U1dC9TNHIwY0xxWnFoZEJEWWhqVWxrS3VidHlnU3NRVG5PMzVhT0ltMjkvUXFadmpaTkJjWnNmbzNGOW42Z1pjSnlSajc3SHF2K0dsNEhCbTRRbGVEd2xvSThiNDV4Z1BmUDhTZGo5UmxKSVdTN2xBYjJuU1dGNXFmUnBMajVCNnhDQnFBTy9MNnY4VldwOW9LNXlUSWh6bGFNWTA5ZVJPSlM0QlVzdFJYWmVMNkg5REQ1RHc9IiwibWFjIjoiY2JiNjEzMjI1ZmI4YTliZWMxZTEyNzZkZmNmZDI3ZDFiMGUzNmE4YWFiMTk2ODkxZTNlMTM4ODQ1ZTM2OWMzYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpTdXpBSW9xdVJBQks2SzN1REpOT3c9PSIsInZhbHVlIjoiUk5uT0xEcjVNckcrdXFJMGl5c1lJemVXNnFTVVdtRTNtUHVVL3M1VHlZY2F6emt2VzNUY2ZaeDJzZlNkalRwSmtRejVIS25oR0cwQUFENXV6NFBGdEZYSjdQczBGbTd4ZUM2VVFKejNuUUJ4WG5FdHQ4SGgwcGhzRmFFeVJhazBFSFRNbGliOElTZ0xvZzY3elRVWEZlVlgrYXRMRUo5NWxaQ0xCTmNKVzFzeTd5bjZic21tS2RXRSs3bVJvNnc1T0ZLRnNtNWdJeW0rd0dtL2VsamJJREpqRDE0NkQ5ZDNDQTRpZlZ6blcrd0prYTFWaENZekNobVY5dFBXZlcrMkVmd2FvblArSGN6bFRlZTl0VUR2a2k4U3ZlWWl0dWZsR2lwSjAySk03Y1RUblJuektlbXloZVRlWFFGUTl5bUFxWjBBLzlWMmdsN2ZRdlBYcUlrRkZXaWNwdTkwbFR6MS8wdTlQOWZuRnFtZm00V1ZIZ3gwSlp0OWY0MTVUdHpGSHlFd1hmVDNEM1drN29ZRXpkMEx5eUhPWjBqYWx3YXBucHI3eW5MUEF0Uk1XUGZpcnh4MmdwamEyMU5wcE9hM2ZucWNqd3ZYSi9meWlMWUdFZzR1YmJlL3RVUkl2cWR3SVFEQTFGeC81Vjg9IiwibWFjIjoiZTQ2NGI0YmFjM2EwNjYxNDJlZjVhZjE3N2VmM2QxMTFiNDA5NGQwMGJmMzBmNTNmYTA0ZjFhMzA0NTBkNzA0YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikt6Y0MxNTM4d3lRclU5NHUva0Vhc1E9PSIsInZhbHVlIjoiWnFGbDhVaCtzaGNLaTNxNTNCYWx3b3NFa3doSm5wWFJReEFGWElvZWFtRjArQy82ajh4MjNBN0xTb3ptWGRDbGdZR2RMcitvZlh4ZmlmN1JuYWo2MDBLaERyeGJ6SW56bjZkM2xzLzFyUis5Z1JEQk1GdmhBWU90YWp2Rk1na0Z4WnhITFBvRnZMQ2NaNy9RNlk4L0NZU3hOYnpicCtKd1lhb1RhMkhLRGRINUJYbG1LUmQ0cHBWTDJsYzIzRUR1UXRkQUZtWERlWWhGZ2ZCYktjbjZyQmlreDFsamlJd1I2VnZXTE9qVlR3TmtGUjRWZ29mRVl3czBvOXNNWkI4emFGOFdoT3dVMDE3VjFxMHQvcmNlczNlOEZQYUgvNkVqdGRWU3VkY285dk1QVi90L2JsbHhwVmcxTjVYdXJzYXBTNG04dVR0b0JGQkRpdElMa0hBK2VVeGpZZUZzcHRUcU9wY3ZlcFlWWWlJSVdRbVM1eVFlbWREN1FIck12TTFMSUVqTlAwRi9sUXhYb0RnczJ2blFtaHkxSThtemRFTkFFa1QzdHEyS2YraytoV2QrcWtuTWFPM1BhR25ib3VWTlM4WjMzcVlIWWYrNGxVV2NpTTE5ZkJqTmRHenY3K3U3VlgwVGpDN0M5NmtwNkdFaGloOHRBZWpFVUNrOG1Vd25wNjZucDMvdlB1Wmpsc3M0U1BzaWZRbWt6TXRzV3dlbTJodGxEQ1M1MUxxWXhGOWxjUitRM2pRa2N4SXZuenpqM0JHVFNuTkczRGZPUGl3UEVIeE1aZTZod3ZyOWJmUmRRTkt0VWJVenlNR2pMWUJmMkxHcDVMeFYvSlFxV0dNUSIsIm1hYyI6IjBiYTZkNDA1YjJkNWZhMmI2NTczNTY1MTU3YmI4Y2E5OTQ5MzI4ZTcyZWZhNTdkN2FkZTc5MTk3YzhjM2U1NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkZzdytiWVVWaW51NmQ0UDNqT2F1NHc9PSIsInZhbHVlIjoic2NCZzBHRFU1TkZYcWdqT21PUlZ3VVBKY0J5ZVVuRGJXbWk3dTB5eG9odERkMFhTVnRMV3V2b3pjalRUV2hoK2k5bHM0bVh5VUNzMlpPaTdMbVhmcERXNmxrNjM3Z1JidXRvdlNSQmhhMkE1dWhUOTkvaUpZMWRaWlEvLzg4bU40cTB2dlVUUEVRcVd1MXU0ek5mM2pxazVwZGtRUTJ5bDh4TWhGNlAvNWZGbGdkUE9nMVJ0dG1XWGZzZjMzSUhZRTB1V2RqbTErV0h0d3c4aW9OL0Q5ZzlTS0JmUFFxazFhL04zdHFqclVWWGdBSVhNcjgyaFZJV1JYclNDaXkvTjlxNEJGMm93UXpyVXQ5Q3g1Vlh0aWVjSGZEWVRrcXJEQ1dFd3dZUHE3emFobnFJcGRvNG1lSk5FOThucGpTbzh6cEllcEJKMXB2WkhDOTJ5RXkvbkFWWXU4Y3p3N1p4NEF5YlY1N1lCZlMvYno0ajE1N2hnR09KWUJ6TG1YRnNUR2NtbFg0UUV5RDR5cmVGeE52T2d0d3QrSSsyaVpWQ1BmWDJlUDRVZGZ0a09jVTVCdTJOZVg5SUc4czZWbEk2cVpUcGRLS0wrcnpKRGEwUGlrdEE5VFVOcjVRQVRRQ25BQVZmVHptTE42VEhIeVppdytDbkhZNHpLei9pcjJBNDNWeGUyTXRTUFZiWVZmMFlYbGh0SjErMWtiQjc4TkRlMHBSWG5UV3lIOFNLc2IxeWRtWGVtTXZtRU50NnFKS2YxT3J6bU0vakQzOFYva1R6SFBjZ3orelJtdlladzB1VkJTT2hkNTdpZks3VXdJSmJIQnc4Q2Flbm93Zjc1Zlh2dWJFT2dOVlgxRlVnQ01RUHArbU4vM3kwRS90OFRhRmc1RGI0OVo0SDZKK2drYWtZVExQaGRPc1JWS3RSUDVvcnciLCJtYWMiOiI3YWQzMWMwNDYwZmU4ZTYyMGYxNjcyMDY2OWNmMGNjOGU5ODQ5OWRiOTMzNDU2YzU0NTQ3Yjc2Y2M3MDQ5MzhiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjRUUWhCYXdqYUI3a2tJL3pmeWN1cUE9PSIsInZhbHVlIjoiR3RoblBMUWpPem1maGhsSGU1UTM5eUIwMmNINm80dnM3S045ZHNDYzNyMjFwVzJKRG5xUlM2cThyV2hucDI2WXZGQ0J0OFJ1VkZOb3ZwOWJvbzNENlRBR1hPQkJuWmF4aUZaU0tlR3pJcTRyMENSRDl1TExRRHp5eFJEZkEydm1lM3IvcUk5SGhJMHdyMzZXSCtRZWNYZHUvRklLKzFDdFBuUDF3ay9rZG4rU1VqNUlObXhoeE5EUmlWT3JGZ1ZqdTVmQkpLZEFqemdTenJmdmdWWUozeVMrVkErUVRNWU1yOEwrSEU5bFlPZVFHN05zR2xqRHduU0pkYzg0MEZIdXBiWTYzR2R2VWZoZWtNR3VyRUNTZTRidk9PTUdMZzh4NksrWlhhb0k2SzVweE1qd2N3MlM3c3l3dGxvMUtWblcwM3JKcjNOei9MOElpWE5yMlE1TTVpWXoyc1dROExnTUxtRG53OHlIR21MRVNqN2NScEJ1YmFyelhrcEVqbnlhRUQrNWhHV2hpSXRPdU4wMUMvL0Q4WmRtRlA3eGxuUXhJTXlUNG5IR2FPU1JGOFlUUzBDNHNraFVSVkYrN3RUMCIsIm1hYyI6IjExNjAxNDM5Y2UyZGUxMDJiMTc4ZTE5YjQ0NTcyZTZlZGE5MjBkYjEzNDZmMjQyYmVkODBlMGU0NTZkMzUxOWIiLCJ0YWciOiIifQ==