Калужанам предлагают задать вопросы Владимиру Путину

Премьер ответит на них в прямом эфире теле- и радиоканалов.
09:16 01.12.2009
0 1073
Читайте KP40.RU:

В ближайший четверг, 3 декабря, состоится горячая линия с премьер-министром России Владимиром Путиным. Она носит название «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Как и в прошлые годы, глава правительства ответит на вопросы граждан в прямом эфире каналов «Россия» и «Вести». Радиотрансляция состоится на «Радио России» и «Маяке».
Свои вопросы калужане могут задать уже сейчас. Сделать это можно одним из следующих способов:
Отправка сообщений и звонки – бесплатные с любых городских и мобильных телефонов на территории России.
Вопросы Путину уже начали поступать. Со списком самых популярных из них можно ознакомиться здесь.
Начало прямой трансляции в четверг, 3 декабря, в 12.00 по московскому времени.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IjAydUJNeDk1MFM1RTZEMG91b0hPZ2c9PSIsInZhbHVlIjoieFloR3dUVEFXd01yTkt6YzZ0R3ZzY1lmNTNwQVpYZjVRaitUa1QzOStHRFl4dEVlZDNxUUh5U2ppaTlQdFBZNkxNeHYwYlFCN1FGZnZsd0dlcTVJbkNkaEJrQW1JMkRHNDlCT0xvYVZtanBMVEhkekFNck5OWnZNM3VLU0tIcHZ3eHRubDVIaWNZd3FsTjNoTEVNU2lSTjczaUF5MUppKzBsNGJrV29xRjRBekltZlF1ZERPNHlvdmxwY01HSlZwWlBTbVlHalRKUlpkUlltYkZhTEVMcWxsZ1pZMmU4K000SmIxenJNdXZOVmlheEF4aWJJQXVLdFpVdkQvenpjWm84WVJFK0EyK1BBTHBFUlQ5Q0NHbE1Sem41Qlpsc2RjaVFNemFQLzg4UTN4alowUWFHTk50cndEK3VQQUFtaWZoMS9RWS9IQWtKQjd3QkpHZkI2cmtjV1FvbXFpNjZFY0pEM3VteVh6MmkvV244M3dobkF1YTlzQ2dES1dNUk5jMHFJVXZZOUEvYVNCeE0zZVRKU3VZL0VtTmN2eDZWM0RaVnpkRXY4bzJFVmxxVEdTMnBBcjVEUjRtMTJLeGovRjBlWmJoL0dUKzZiT1k4eDJrUkRDSlBXMmtJRkZqbmh2TEdqMkRuTEYyTzNnckdBcXVFNDBkV05Heit5dnZZV2xCRGxJclpYOVpDK2RkZFBjMmk3MU5ncG41TTVlazIvZGxwTWJIeDZmWFdnc3pHTUgzMllUNEsrc2pHYlFSa3lGdVJTZG9xUlVQV1hVclVzN3ZKMWk2ZG42ZEdJNDczcHpTREh5bWc2Wjd4elFmUkF4bXB4Q0RwUEE3a0YzamN2TjlBanpRNW1sYVRPSzBFbWllZzl6b2Fjbjd4bW1UTzYwZWtJMkYyWDdoQXlYd3BuUGtaMVhmYjlzeU1UbHVhbFEzVUxlWlVsVTY0WVYvNGZqOU1yOEN4NG5aZkZUSWtsbDBRQVc5RDZTZDNYcXlaWmJSNVZvZDljLysxaGY3OW9zIiwibWFjIjoiNDVlNzUyZTc5NjllNDNlMzUwNDA4ZGY4MTBmZjIwZDMxN2ViZWE0ZTM3NTdmYjBjMjAyM2UwZmI2MDU1N2JhNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkhpWm04MmZNOEd1TlhubzIxUExLRFE9PSIsInZhbHVlIjoiOGhOazUrVzVPUTRkS1JaVDhzdEY0dHBQaHI5SDhiVkVrUXhJbDlxdTNwS3pWd0JJVEdtb1FIODhuRmVaQjZlZGFad1BqMjZMTkdvREp5Yk5MOEhla3hZL1ovSEJGNHpLMTlPdjZFYmlNanNhSThKd2ZwaUlkWXd4WktGK3diY0JKSURXN0dnNW5hOFM5MzM1WG96dmZoekY0MVRQRGRnWW83bE9EenUwc3UrZ2RjSzVEVzVLd3VkNklEUFk4enNTY2hQR0c1dTBOa0VhcnRYR0JybnhEd2doTUh0aVkwaTJTd2hFVExDRHFWM1d4ZUx1Sy9mRHFGTE9pSDBORExERG1SM0x1Y0xJanA1Wm9VMk9iZS91S00xQ3hPMHJralNEc0U3M0hVejFacUZrRXFlSzhXK2RnMVl6eTl1cW42SklpbFpSUVlTbDNLQ2paR2hwbjlrWnF2UTBwUFY5WFJVb09BcE4raW53SGFOSWxvc2ZodWxOMENjeHh6cU9jcUZEcGF1Z2YyUENEdTBLcWJteFN0amtNdUIrUEpVUzdiWHBvOFl5VEFkS2ZOd1REY2lsSStKVEVQS1RLc201UHNTRWRESFpJL04zd0FxZER1KzMzZ0QwN2V6Wm9JbXlWMWplUGcxanFGYm5QRFNpMXpSSDkrc1h6ZXpWVkFsZkZlbWV1RVdhVXB1MVFOcmx4M2p3UUY1MFZJZkhsV2VVNjB3TjNjaDliM3RDK1RLazdheS9vMmI5Vlp5L0hwRDdEYTFpRElUendVZ3I4bXlaaXVjYVdNZEQyVUJ3RWFkOU5ick5vUlUrdGhpREtzOERFVnllRGhRRDlBNThsbTNML1c3RWdRNmlYRXJDT0htVThsa3RrTUxnRTlndFVWMVdKREcwa0tEbll4aGpQcmI0NmlvdGpYbE9VUDJpdjRJNmErV3JBcmpjMmRBOWdGWnVPZlg0amlHb3dBPT0iLCJtYWMiOiJlYjFkN2IzNGIyZDM0NDEyNzBiNGNmYTQyMWFhNmYyYTJiNmQ5MDkyYjQxYTFkZWRjZjJmNmJhZjkxOTc2MTU2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNZdXo0OFZNQTB5OU9OQjdQU3B4RkE9PSIsInZhbHVlIjoicjhmdnRnbG90bFF3UzlHdzNTWVVWbW5PWUdBWGhEN3VuTWpFclVheEsyMjlURDhnZmtzS0YyVEpCbGE2SFFqcDVpRk1EQ0labjF0RmNpck5jMXRaMDB0MytwKzFFNEVNdjgwSFU2bW1hQkI0RTNncnBteHNQZWVBQWI1V25xQm13SUtubXAxT3Bmc2NWUURGYk5uTmcvYjEybEtxVEVXQmgzeVFpRDV4RHhVM29DSG1WR3Y1SVBaNXVDL2hRamNmTTRHMU9zYjFuZkYvM1dnaFdHMjIzSllwbTk3V0R1RXdmelhnWGhyZ1c2aml3ZDdYaWZjZk1zU2t6bWJnb0ZWT2tRSGozSlplQStKbzFFV3A0OGpmRHdHcnJPVjZ5ZzZIemszb1Q2NFNLNHkxREhScHhSM1pSRUw4bWpoVk9wWTdzUkp4eVJlbG5YODM4SnEzWGJLYWxXb3pvR1BxeDErMjgvZGlTdE9Md1Q3WkpjQ1VuMWZva0tjUUlhdTZzUkkwUXpYWlJ2blE1RGdodnlTMEVPZUV2RjRodGx5WGF5T2xFb20zVllMS2hLUDZXNHlHdVoyTGlMRWYzeExHN1ZyNmNjMXlkNHNCcEdNQ1BDTXBZWGVadmlQdlRjYmpCL3NmYnJIY2FYSDFZQ289IiwibWFjIjoiZmNmNzhjNGIzNDdiMmExNzNiMjEzYTc0ZjIzMTdlYWI5M2I0N2JjOTc0NzA2NjUwOWQ2NzJhOTJiMGZmNzk0MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImpzVnVaalB2UDRwV0RzWjVHNU15NHc9PSIsInZhbHVlIjoidnVJTXRtcisrN3U2eVFLSkR5Qy9ncndCT2JyaEY3c1k0ZklzYzRPRW9hODRSVnAxaTY3KzRpc2trR1I0QzhiTEtUVVd6TEtuTjFsdGRQTzB2cVlld1ZIN045dTRISnBjTXE1K0pFSENPK2xNdVpEWklQN2NGYTVxbktsM094YW1GQmpYWExTUWI0aE0zazVLWGR4Y083bnZkZkNpOWU1dERZcnJYVU9ObFdicm9LbXJtVjQ1dEdvVFZSa3BwSzBNMm1lMDVRMEF1cVJIMFlqRWdFYkJkakQyQ2FlcSs0ZXJNRWpIZ0xqM2o1Tk1TOUN6TEx2aVRYZDNDMjFTdW50cUlHSjNQaVExZThSM1pZdmdKUE9BMXR5SHk2VjdnT3IrK05kMG5PamVtT0dXSitqUUpaTEJNYjVNaGpvMSt6Y3ErWlloYjVXeEdYUEJhTTJwOGY4Y2NsSnBXVWhwN3BOZUMweGI0M0k4UXhrcVpCc2lLZ21iNHBJVW8wUk5lY2NQeUhwRVhtcWNsbFAwOE1LVDRiaHdJSDRKSkpSQUZldnp0RElsaTQ1QVdNRDN0RkhDZVcrMWtPTkJOSjl4Uk1kdlRsemEvRWx5cFBRL1F3QUJGekZ0anRrM1Y3ZlJJZnZyT3FRTk54NGdvbE09IiwibWFjIjoiMjQwNDQ4ZWU0Yzk2NWMyYjQ5YmViNjU4MzhlMmMyN2E2NTZiMjMwNzUwYjMwNzc2ODk0YTlhNTJmNmQzNjk0YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlMzRmZqaEc0UWdzN2MvVTBlejZPQ2c9PSIsInZhbHVlIjoidEVEdEFjT1FJKzdKNXI2MTZlOVh2VHFlZjFuQU0yOEVWWVBCc2VhNkd5SFpPN3N5Znd5LzREdzIreFNBSTNCb0V2UXR5Q1N3a0sxVlRIQXhvUFlWVi9tWHNtK2F2bWZMbmNJajRuelhHUXA4UXZSd1pDaS9RSVFtcnVZV3E0c2twSjFRNVBaekxvbjZMcVZGaDVjeS94MHg1OStKcEkwcnhtTUNBaFd3VHlPVTJqOEExQmc2RXByd2psYlhoaHMxLzZuOXZVbVV0QnNqWFBIdTZtSlpwczQwRXhyajNQTnVSaHhBZ01SdThlQzVIcHVaRWNFZkhsZVZYUC9WYmN0Z1h3eEJwd210RlZnbThrZ1FQSzU0NG9jb1V1V2VYRFo3TlJoU0tKTWorYmQ3N0pkYW1pTm8wVi85U3IvN1Ewb2J2SlV1d0FFUmQ3NFYzMjE2MDNUeFhXZS83Y2xsVXZKQUNSZGlwdzNKNWJYblNtS1VWL05wL3h6QVRRcHMzakpYSWdCQkN1VU8rNnp0M2YxbDdlOGh1VlMzUTJObFdjV1pqWDZFZjV3YlJzNDd4VXVIaklOMmdyR0haUlkzcXZyeHlWTVlyU3dUZnM4SjF1QmliT1VaT2hNR0FNYWZ6dHNzUE9lMmZjMml5NHM2YzIvZTFucnVSQkJvWTUxTlErVGJmb25qbkRmTHh2bW1USTNrL0JmSjV6bmd2c09RYzZmc0xVQzllekhzOVd5a2VvSk5mV081NVBJSkoxNkpkRmtQTkRDYW1OUEVZT3d2anFoeERCS2s2OTQzaTdEbXpWblZocjk1RWU4bG5jUngyWUdudzdHMUhIUFFHQTkrZ24zbyIsIm1hYyI6Ijc2Y2Q5MmE1MzJiM2Q2MDc0YzYyOGNmMDQyZjhlYTEyY2ZhMzQxMWMzM2M2YTZlNzc3N2EwMjJmMTM4ZmVhYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkJHK1BBTDM4ZWpncW9qT3B0cS9xRGc9PSIsInZhbHVlIjoiWmlBeDhCSitTVjB5SmVoSGxKU0V5Qjlpa2IrSVRwVTVPUUN0SDM1cE8rM0lxNGF5UG53WGFvelRGSTB5YXAwWERnQkx3NEVBMldFaHlLZzkrZUNwMEtTdC9Fb3Y0YVRSK0FnZnFXL0ZlMVhVOXZDdVdLOENOWERMM0FQZ2Zqa1ZBMEk2S1VqL2RtUmd3V0N3NGpMNGlZaGg3bWVHUytTS01jOHZaVEJyOGx6NnRJbktwZXNNaWpPK1VSaXZyaWc4b3VmZnVjY3dxQ0JiUlNxeVNFSkQ3dkxRbFQ2K3QvRlRqZTh3T0R4L2tDSDdIT0VRaE03b3ljNjhlN3NyU00rNWhGZXh4ZDF3NjlGSzBRem5HeWZac3lmSG84Ni8rVldkQlErOFdjanRTMTZiZHlTUW1ldnE2NVdpUGZlV0lUZVB1R2tGeEVqOHlyMWY4b1hzaXBXSW1WSTFsTzJJMWF6dHJyTC9XVlJEdVJIRlV1QUkva251ajNOcnVTaHBkK2NvcDRkSGhIUDlCSVVvM1lHZGZwcGloZ1pTT3h0UFY4OEdHT1NVbGUyWklKcEpkREpwSzJRaTFKbjhFbWVvSWdqdFJXempwa0RmZk5zbE5qLzFqaDlodllMUXAremN6ZVQxSDhQR2FZOTZ6RnVzOHlVdHhrT3ZUQzZ5QTRybWVRcmU0Z0Z2eVZvS3ZES2dLMTAzWm4wL0NFRXBKRFBWZmZwbEVROUhIMkxWdk5BTzVOUCsvMFZoR3VZZno4aE91WXhrZDZKUXJoNTUvL1FMT09wQmxJeHQ4UXNLSE1BZitxN3l1emRwWnU0c2p1Q2gvci85N1VXbklPVU9nRTAwczcvWDNNZC9QdEliRllJK25YNTEyaklsM2ZsalZzYnZxbmxHQVJZcUtJM3p3VWNPZzBMTWpuTlY2N1o0Tmh3blhsQUEiLCJtYWMiOiJlMjgwNjU2MDFiZTEyMTg5NDI3NmE0ZWM1MWVmMjJiNjc3MGU3OWZiZjk2OWY1Y2Y4OGJiMTU5YmEwMzMwNGQ5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ijhmd0JycERHT2xNRWtmeUFhdUFOOUE9PSIsInZhbHVlIjoiVnVRWDZWK1l0SThIM2ZBNWNFYU92MDZGYTZIczRUR2lGL3Fwd2RxUmFwR3JLQngrTEFQWWVpRWRhQXppcUxIY2pQdzFrNEdIdW45T3RLc3dNZHBWTzFieG55eDJXRVdrenRQdGV6NWtDamUvTEpZb2UxNU5RSmNiZ3NoMHMrMjlXeU4vU0oyQW9FLzZPNlBISENzU3J4bkp2dExUanFwZW5oWEVsMDFCck1EVFVVMHZ0bnVranpIRi9VcEIzSEd4TTZWbGlHelNFUS9wd3FNb2VSNEFzVlBseG5OVEszRUliM0hrb3Q2Q1R6NGlwclNMcEs3TmlSandidmRUUm5NOERPYmEzcWI5NjNLNnJlRms2M29EWm81d3B4Sm1XSG5qYUxhbnkxQm1UNlNhRERtbU1GNVB0VzNGU3FIYW1MeHowZU80dHMybmNaMUVwM01uSlBWSmV0bEg1M0lpZ2tPSGlycWMxMGtHcHJYdmc4eGNQZlRVSkQwdTNtc3U5NEFiVlJjSkVIRzkwUjc0bVdPTXZzNXRPVXI5eXZWNUt0bHNDUDVnN2E1QkN6MXEwTXMwejkrU1ZQeGFublB3T2JRTSIsIm1hYyI6ImZkYWUxZDc3N2Y5MDZjYTI3N2EwM2Y1MTZjZmEwMWE4MDA1OTZiNDk5YTVlMDllZWYzN2U2NzgzMDA2NjUzYjciLCJ0YWciOiIifQ==