В Калуге обокрали квартиру чеха с «Фольксвагена»

Неизвестный похитил крупную сумму денег и имущество.

17:24 24.09.2009
0 1052
Читайте KP40.RU:
Вчера днем, 23 сентября, в Калуге обокрали квартиру работника завода «Фольксваген», гражданина Чехии. Как сообщили нам в УВд Калужской области, неизвестный в период с 12.00 до 15.00 подобрал ключ, открыл квартиру в доме по улице Дзержинского и вынес из нее имущество на сумму почти 20 тысяч рублей.
Достоянием вора также стала наличность - 1210 долларов США и 55 евро. Сейчас злоумышленника разыскивают.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IkVPWk0zVGZNRnRXbUw5QkNIUnhkanc9PSIsInZhbHVlIjoiY2llWlh2MjhnNnZJRnJmNlNGeUVDWDUxWGRSRERMajNuZFMwaFJXdmxGV2dwSmRZV1ErQnpoWHRoMzZHSFdzelp6NHl0ZTVYN0w5VUZVQWNBWTFOcEhIQmNSc0ZNcjhuTmlVRlQzeXJqV081Vmxuc0F5Y0VrUThOUWwwRWlkN0pFalhncjVqc2ljNmZVN1l1NVIwNEVCQk9XVlVjZ1BnOG1pOThlSTlCQmlqVHFxaWpOSEpPbnRwUDZsckQ4dTM2UnY5aUZzM3UxSURlWTVPZFVGU2k5eVhKcjJPaHRmKzhJSlgvbGZGUE0wc05TcE5FamV3QVNIazRvaUVSL1A1SDdwL3FwWUdOeTVsM2ZCODY4cGdJUUphWTQwN0lMQ0Ixc3VUVkI1Y0RRK2V0b25YYXdIYitPU3hLU1RCN1Y3Zm9lYUhQTjFlUjRKWStKQXEyemZwRHl0SWpPZjdxTWUxbUEwS2VsRzhxalBJVitBNmNTdFIwekh0VVZMZFhHNlcvVEVmWkpSU255UnE5eG8rUkFQdEl2d0hhTmdqL0YxS3FyMlo4TE4vQVRyQzFHcWxzM0YvR1pCUWx1SzBHUUJrQXRVOGZEVG9EZlhMaitGaXhzemYrU2dwRHI4M28yODhsNjVDdVdXVUQ4UE5WWVBteGgvd2lqYzNZR0NhV29KNU53K3JWejh0TGRyUWYzZlFCVU14OTVBYmZybHZjREFKTnZ3MnJyeVdhUVVwdWpGdnl6MHhLYU84d2g2TlRoM1g4bGpJeGdNVXVxNFdHRmhyeXk3a2k5WUFBa0N0ZDJJTG9CUDByVFNVMmtMMkY1dXdkcFpIVjNyWWU2bGIwY1luMTVaajlBcXp3UE5MeFdsU3YrNTdsWk1Rai92cjFPd1R1OERKajhqVmdBYStLYTl0bmhCT295eUMvQUhJaWoveVVSZlkrek5YUUtHNVJ6eXl3SHN2Sm5KcUZLb2UxalhyR0I1Q253Smd6SUF5TFlTVjdkWmZXTlpFVlJENGhTcldQIiwibWFjIjoiZjFjMGU5YjE2MTE5YWZmNjU4MGE4ODAzODc0YWJkMDBiMTRhMmQ0N2QyODZhYzhlZDJlZjdhNWI3NDY3YzZiMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InA5SzBGNWs3aHc4K3F5RHN5eTVRWVE9PSIsInZhbHVlIjoieEtFcDZacDVPYTgzYXVYQkwwdUdsZkg0MVR4dEo2V1hHRk1YWTBvbmJJbVFkZ0V6YlFtWHVHeG5rVDYwUVErM1pYYjErSk4ycWRmdmRUZ2RSamJPOFdiOEN2NWhIWG4rUDBPV1M0OXJZekhacFZUUEZMaHNOL0x6QWhiV1VzZVZlNnJkZnBVYTdWTDlta0paa1U5SkZBZjBZU04yZnRmUDhFWWZJQjlBNlJoYjRoVlhoMzlGczRRMUtFdHpEVkcrSG1meGwvT2dobXk1cjFCLzNmdDNWZzJ3bTR6UVB3c043My9aUVVIYU1SYXBueDNwaTk3bmRkZkpCSlBHd1owRHFVdG1tN3dvZE1xd3A5M0hBRjYrS1g1Y3pBMEFmN2ZZeHBYVHRHT3Y1d25EK2tyenpiUzFrSlJLRS8zd0xQNy9ydXAvVWczM1BvZStBM1lhRGxxMmtSS3lDKzJYUkx4NXhDbkpFb01RTHc0NUR5bkI4WHQwQWRDU0o2SUFFR1lvT2tNdTQxcTJTdi9XS2c2b1VPbmxRUER4azF2d24rQUY0MXovRHljZ2FGcy9DVGltenZSODAxb01OOE90R1FCMG1KSDZvQ3F4YkNabC91dGRESHRsU0lmd05qalU4SmtBQXgzc3VrbDNpNG9SbTdIcXlzRytmU2xJNWZ2Y2sySXUzVjJFWVFZOWY3a1RiYW4wcDRQdDhQRnhQbkl1TnJUZlYxZEZTb2QzQnpPSkhJU1hrZE5oakU2cjNwNFJpTGFqRFNSanhBTHhHeGFZTVAwWExpZDJXeXRVQzhSUlhWNEttZ0lZUFMzQVdueE5nZ0NoYlVHT1ZCU3BCdk1hdWZ3MklyUEV3NVRYN0pkS1h3N0pHWnJ4Z3o0WkZXNlNCODR3czVaaXRWU2hDODRnUjMySHdhNEthK0ZRaEFZQnZuMUJPSHRvaFp3eG80UURZZTYvcWZGbktBPT0iLCJtYWMiOiIzNDBlMjIxMDdiMjk3MmMzMThhZmE1N2I4YTkyOWI5MzI5ODZkYjk2Y2MxMjU4YWQ1ZWRmM2VkY2IyYWRkNWM5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZ1c1F1ZTdCQ1pueE5pcnZUN0RMd0E9PSIsInZhbHVlIjoiN2grSVpDWlNOdnlQMmx2YWtiN2VZYVBpOVNOL1FIYzRJV2VXTC92bWhGb0lLWXlHaTRPT0xaVW5SclhlaEk5dDl5cjI4Nis0MjkvT1dsdktjQTZvdHlIc0E4ZHY4VytqcitZZ2pPRHZUWUVueEJEVkNQTWxvMm9YM0tkZEh0Q3RUV0JpempWam4xT1FVOFdXUkp0SnFpM29YdnNGbG05WDl6UnVCRWtzSWJQUWkwbHpyN1JHOXJHWEhoaWxnY2krTURLQ2svY0ZmMkpjWG5wMWtUTGRRdHhLNGptZ1ZvdTNnNEtLRFV2WHRPd3VDMnVLN04rVENuK25ZdnN5ei8yWEFWZDh3RzYxRzBnTTJEamFJcFU4Z2Q2RklWN2hDaWJ2WGtqRWpJMG1ZOWg5eTVXTlRpNjJUQVlwVlRTRERESzdqdlZXY1BBb1NWUGd2WDVqSE9wNkhIMUVSbjV5dUFnaS9ZUUFrTkNpNE1BWlNyc2pzKzhMcXlrV2hFWlVPalVhLzZoRFpxYnZCOEhoV2l3Q2FucGZSeTFYdWt2TGhRUlZ4OE0wQlBzSEowT0RjYjIvM1lob3NOcEZ4cjE0RTU0SlBkSjBKczhFaHRteTJJalN1RVp3dlRKdkpQY05Jam04NDJ5MkdmSWMwTlU9IiwibWFjIjoiOGMxY2MxM2Q3NWY2NmRjZmE0ODUxODhiMDdhZDAwNjk2YmRlNGJmYjZhNzM0MjBmODk1MTNlZTE0OTVjNzVhOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijc4TmFST0VMcUJkRkRjMytOK09tZFE9PSIsInZhbHVlIjoiUm96aXBoMkVGNHBVM0RBV0xrUUtKZG1LSTFpRlJMV3pnMXhRRk01VHdiQjhNRXRLVlpqV3g1MXIxWHp5aUNYYjc5Sk9TTUFMNVNXU1RlZmJCcHRaQXdIcjlmU3VidzhWbW1HSnZpeGJDYWxHbWdrZURqeXNMc3BkcXIzbE51S3FsaVZwTEptZlVNZlVhNlo5T1NxK0YvTGhINGsraW1HOTR2eVc1d3BVbUlJWVNUays4UHJlV2VCVUJSSXVYMy9pYWpoSWhKendoaldoNTZGM2JKNEhtZnJQY1Q1QkdOQ3BHcXl1UkxuVWcvM2o5OWY3Q3hGNjZUYVlYZHNNZ0J1SGpUb09mcVBwdXJZTENJREgwMnpIWVJCQ0pTNkdEUlliclJsYlFLWGZkd2haSlF5NDQ1aDVyL0ptSTJlOW95R0hUaWNWUDFLWWtFdVYrKzNkMS9NS1kxc0NYQ2ZwVWVtOURuaXdGSFh0Zmd6a2Yvc3dNUVZwVFVVTXdoeGZUUXlyVEJ0Uk83bnZkeEFEclRwL2ZqalBpZE9MaExJZHBzWGtvRmgwQ3NVRWhRZ09pcjExc2VxdHAxQ1FKanJ5OENHTCtpc2kybXVuWG5OR29WeGdiV0gxTmNDUkdCSHp3azE4Mm9oNDlFcU04Qzg9IiwibWFjIjoiMjQyZTNmN2RlMGMzY2Q0MDVkYzhlYjU4YTJmNTY0MDNlOGUyZTUxYzYzZTRjYmYwYTY2MzU0NTQyYWE4OTQ4YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxwQVBRcGIxb0xZVWQ1UXNjU2lRR1E9PSIsInZhbHVlIjoicytWTFNjNzc1bmlxMERxanFsOWwwaCtSVTAzRTBZWEhyZlQzYzhBd0NNTHpnYVk2cGJQTElzbVphSzMrdmE2YjFSVEQxMmJjbEJ0TkVZRFBQUWZYTkk1S04xSXFKZnBKRWZ5am0vbGFqWWN3ZlgzN2dpMmdvZHRrRC93bDVwWkdGeXhkOTVZdyt1RlVTM0E5eWp3a0w4SjlMdXdSNDhHTTMrVkVMT1JibS9veHpZeVRwYVpNZ3JWeVQ0Q0txbW5KRkRIbjBTOFA4Mm9Gd2twK0hvZmNDQkY4VEFVMUFVL0dOTy9NTjBCK2JMOHVNOUlxQUNSNWNiME50eUt2V0N1T3ZSamgybVRxT2owR2V3V0ViU2xBTjJHdk1IUE15cnZuQ1diZkNrL3lBdjJDV3h2YW9qOVIxMjdhRlhBaUVlZWpvRk5nZkswU1orYVdOMDNBcHVyak1wZU9wNSs1MFloRDk4cjdnL1pzQkFPT1hObDZnbDBNRWlXWkFRSHljbkZPRmZNdnl2UlFna2hSTkRPUURyK1FaS0w5cGs0aGNYT3VGMlVEZHArUzFBV1lZclBDTVlxaVhUd1ZRTkdjNWpiU1lrMndjK291RkJKQ2VWMGRnV3FtUjhWdzFiL1RsMktCblhWN1JVOGRyclpZcXh2a1NxYWVTVlFwaERpRWxZWHNpWmVEUnd1N0pmT25yVUhSbDhpU2VNdkhVc2dJcytBc2tJSXB2MG11NXVpbldOeFRWdHV0MTRTTFBqU3p4RUtDTmF3Mm90NzdGb3U3YVNkUktoeHRtZ00xTUZUOWYxTHpaUnZQNEJmN3VhOGkycWRpcnB6cDNFT1BzZWZDSGpqMyIsIm1hYyI6IjFiYTYzZDIzYmRjZmQ0ZWNhMzlkYWNiNmYyNTc3YzZkNGIwNTk5MGE2ZjZhZDI1MzEyNWVjNTYxNmI0MTQzMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IlIvc0JkQ0ZZT3UwRFc3WGZmSm9DL1E9PSIsInZhbHVlIjoiNHFuRDVXZTNaaDJsSnJiU0VBN0ROSmFQYkNSSEVXSy9XVDFtZ3JlajZ0KzkwaW9XSzNiUzNEMWNUeTBwak81KzhCdldRWkV5U2Q1aFFONkJPek5kV3dzMElESGMvdU16OXRiZU9NcXVZY0QveHpZU284UmVjMnh0Ykhyc0xEd083VFRtemw1dGxLOVVZeG5zQzFiZWJCMkZxWTYzY3pvaW9xWFdBeUEyQUFlS2RpK2g2UmMzRTNxcFdFa2xBb3hsQmxWQ2gyekJJOCsrK0hmQkpmWCt5ZUZ6YVhlWVM2OUNjNFAxbUM0S2FKclYxMkRzSUR5aGdYeGwzTGV5Q0Q4bUdWdDlKaHZDazNGbSsxVkd6TEtuR0lsT0ZPZWYyWDJwNDdXTk0xS3YwYUordFRjcithVVhFamc0U1ViM2VMdzdodkViYlRDUit0d3duTmk0Rk5TMGZlZ3V5UnFsbm16dll0Qlc1cDZhVzUyKzNFZUxjVWI2KzE5TW9IcUhZYlJ4WjZEVkxjekxVNExpd29sMFlqb09TRkh2M3A5NTI5ZHdJQW1HQTZOSjhwbXViNFJiYlE1YlpkMFFOc0hGdnJ6bjEwb2JsRUo2bGJ5NVNHaDJ1S1BQQnVBQnk0N0s0MEc5Y3J5NUw0MlA2VkdYRE5yWm93U29OTzhBdE9weDkyMEZRY2lJdzl0NXdlYklrQVZscXF2WkkvdFRDWDYzZlNPWXZCTTk5NjBqTlNOT09tN3RNakdMUXArMHJqaUFSMHFrcHhWL0lNekx3MGF2bllUVjhJK0ZMZHhkUmdXYzRtbEg4eHc4eU4vZ3E2ZzBNRzBNbDA3SWhSY0ZGLzFlbG02MlJGSFpiZFNIekJXaE5CSndOdGJhYU5lMFV1OUgrVHA2MEx1M043ZGkyNlJpZ3gyTGFvZXk0ZSthYUYzbUU0LzgiLCJtYWMiOiIxYzVhYTI5MDIwNjQ2NTczNGE1M2VmODg0OWQ3YTI5YWMxMDA4YzM3ZDYxNDUwNTE3ZjM0MzhlNzFlYjAxMTAwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJvSkNMMmlNc05OcXVNaU5hdDFWUVE9PSIsInZhbHVlIjoiTGpxMlF6dVljaUUxdWFtUG4zWWVUV2czbVlOOWNmK3NvVlNuL1k0elBuNWU1TVVSVENXMFNGSHFabHptODVSQWVkREZBMEFTeHd5clh1MVExOVdIY2FtRERhSHBLWW45cGtpVjB0enNHZWZnOHB4MVdYV2k5VHNaQldXNWRRTSswajRRbkxWd0NEbU5nYUVSd3VycXpMOWFhWjBCZ0o3RjIxek5OR05zNlQyU1kzc0w3YlFTbnM1Vit2dytKRlZFRkRaQTBIMXFxZTIwbE53QzZpc3Bua25CSEE4WjRPVmY2b2NndkY1OFZxSnBwQmJqZ3dhRExuQzdpWXZ5WnRjNTk5NXNaUktPbU5Nam9xVTd1QjFGOTZNOFYxSjU4RnlNVjh6RHFpYW5yWEswb0Q3a0Q5UXdTQSttMTV6aWpKc0d5Tkx1UGZ3Y3J3SndSa0xoRGhZcUxCQ2VMd1YrVk84ZkFGTERoaFhSWTlWT2RiY0NpbU9mTFkwZ1dNc1N1QjJraVdvcmJCZG1wWDlJMEl6akdtck5XWHFMMm9hemlSZ0M1K2hES1hoUjF5N2swcEVVRFBpUVJTaHFLWGZtUWRieSIsIm1hYyI6ImQwOTI1YjMxOGFhOGIwZWNhMDhhMTJjNDFmNzhiMDkzMzIyMzYxNTNlOTVjZWJjMDlkNjQwM2M2NDcyYTM3MTYiLCJ0YWciOiIifQ==