Дети привозят свиной грипп из Артека

Три калужских ребенка вернулись с каникул с опасной болезнью.
17:27 07.09.2009
0 1351
Читайте KP40.RU:

Очередные случаи свиного гриппа A/H1N1 зарегистрированы в Калуге. Три юные калужанки, отдыхавшие летом за рубежом вернулись домой больные.
Жертвы болезни в разное время заразились ею на Мальте, в Великобритании, а одна калужанка привезла его из лагеря Артек. Причем родители девочек спохватились уже только в Калуге, когда школьницы почувствовали себя плохо. Их положили в больницу.
Сейчас здоровью девочек ничто не угрожает, так как они уже прошли курс лечения от опасной инфекции.
Одновременно с тем в Липецке свиной грипп диагностировали у девочки, которая также отдыхала в Артеке и заразилась там.
Автор: Наталья ПЧЕЛКИНА.
eyJpdiI6IitmNm9WdzNlMnY3UHpwUjdidWd5OXc9PSIsInZhbHVlIjoiZXVRcXFlY2thWno5VFlkc1FER1JrRndwY05XWVlIajVEMWJvby9wZ1Z5c2pVRDZEN0c1dUxtVGJGNFZBdlBBOFFETXIybFN1UkFTK2xGcGY3d1djbEduZVV2aG44SElLaDBhckZSYmpCWmVNcVRlMytQbi9pcmUyNjBITVVwOXFqUXBXUXZQdU1TWUVhZVh6NlVoREFuang0OVdnYnU2eFNLL0xQTi9SZHQ5QmRyWEY2ekxOaDVBMkEwRHp3aGxJWkxYTkV1ZzNBeUN6R0JRaEdKZUZEaHhoMy9tT0JEbGhYQU11SnQramExMU9SQkZLSThQVEk4emlMb3ZadnF0dlRWcXJFZis0dEJqeWltdmhud2QvTUErQkdCOTNhaHVXZmdMZWdQWjZNWTd6SnhUc1RzYkRFamxmV2MxRkJaUzRISW5FeWhrM25EMDcyKzJCYyt2SFFYUXZpb05hR1M2R2FXY3FhdG1BajhwejZuMUJMMGlETDJDVDZBb3dkS3VUT1FzaTNWTVNwU1lPU3diS1V2T1Q4eW9mc1ptZjR1Q1ppU1UvdTJva2RBR1p4VVR2UjkvQ3dvRkw1Smt3OTdMMzM3dDEwbWRhRGJEQ1NKNitxeEYySTRnQk5qbWkybVpYOXFvVytvdUVVb3BvM0s1cGlNa29GcW5YbFhNYWtlbVh5NHNGM2pielIrbDg1S0lhaExLbG1GMDI1OTErTHVJeG04eWpUME5uSk5sZHFtbU1SbGhWYWI2SjdldkRpd1BKTFY2UUpGbWZsQzNWOEx3Sk9YQk16bHVhemJlS3UrMERya2ZZRWdJTVY3VFBQMVhsbjUwUi9wWURmL1NtVDJISlluN0dzQm1RNGhnWEZkZXYyRURKZi96M3NGTDNBNUIvUDlxcHB3VFBza3M3QzR4TVJUeGZBZmtuK1BUbG1YWThQN2JJbkZzWW9GL3Jud2xabXZOQWtodExoTUo0QyszZUI1amVrQVNQOTNMSXdXWGFhSndyQ2VPWWV4YkgzdFN3IiwibWFjIjoiMDJmOWYyMDA1NjQ3MTQwYTUwNTZhMmI5Y2M3ZTM1M2Y0ZTUzODM3YjMzMzM2ZWJlNTRjNzc5ZTQ5NDkwYWZiZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkF0dW9FTjVpSU9mMU4yVVRLNkk5Wmc9PSIsInZhbHVlIjoiTElmZ01RcmMxY3FkZUJuWWtPZkZ0RzVmcitES1AvY0ZuZFF2Um15VEE2RzNsSTI4VHIzUnIvUlNtalRxNUliUlpCak85bkk4MEZEcFNFMEpvSnUyL1JVSVBNbUZ5ZFczdVh3ZVpxMzhPN2w0UUVhdk0zU1JvKytnZ0hUblFQSmRvQkdHUkwyNXpoL1ZySjcvUnBNaHgvT3RrU0xqSi8zOXV4amlpODAvaGtQRnk4b1ZYRkd2Ny9HN1J1aTIrZHVLSlhBYW55SE54MlJmcytPVWkvRG43VjIvZHNoNEo2am0yZjd2aU05UHluM0p3emc5VllNY0JnREFkSDFWU213T1RXZko3VzV6V1k3UUoraFA3T0dNTFdGMEhUQ1pGNWRrTXQ1QXkrRktPUWtSZG9XV2tJWEkvQXAvODNzWVRQVUU0K0RXSk1CcVJMQkRmVXlNS2M3b3ZVaXNpTEdSbnRMditTUkVFRzZxcXRESUNySlpid3QxWUlsUTlkVjd5ZGh2aXV3QWRWWUsrSkVibytVWEtZSTNEeU52WHhobjRyWG9jcUlTenhOZWJhY3IrL3c4b0JLSDY1bCttRGdwMnlpZmk4UEZiNWdvNjhxMjFTTm1LNUtMWnU1bDhYNDdoaEVKaXBXSEIxZ2plSUpqR3hWRFpjelZRQk1wMTBXZDl3OGMrL3pzMmpqUithcVpKb0RWM28yZHRRaGQveTF0cTlqaHpWWnVmR1BkdW5NNG52cU5YN2JFclJzVUxpSkVlZkFxNmE4Skt4N2ZUbFVvdS9QUnArRUlXTEk4ZjF2UFY0UkFmWFF2L1pZTGpMR1FnVE5oWE9MWElKRjVyNlBUa0c4Qk8xS240YTd1emlGcUY0NjNldVpEd1VUaFJzaTNQUENNVnBRVU44VkkxTDlKYS9XUHA2OXB2VWxybmVDS01FdGdwOUYzRG84ZUZPZUZvam9WaEl4UExBPT0iLCJtYWMiOiIzZWI5YjExY2JjMjFkNDNhNjc4OWI1MjUxOWZkMTI5NjdiYjJmNmIwZDgxZGIwZWIzY2RhNmVmM2I4ZTFiMjQwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFqOElKOEh5N2kvelY3a0g4UDBGb1E9PSIsInZhbHVlIjoiNEVaSmRzdlZkN05rSFZDK2N5UUdJZGs1L0JXbno1alV2ZEdPK0ZyMWhlZlliNU9ob0IzZ2xuckZLeTh5Z3plcWtXS2dSaTBPTUZBdXA1Vnd4bFp1ajUyOTUxbTQ4NWZoZSthN0xqRVBtTEN6NnowMjVuYzBJcVd6cXhYL01JbVpEeTRGK1U4R3ZFWVd5WmRUdXAyd040eERsZVVxODdSZTEyeGU1L09xQU5lTW1sNHFsV3E3b3Jic0hjTjd1ZGNKdDM0U29EM3VtZE5CQUZ1VE9KRm1Zdk5VVHBxQlhpdFcvOUlLRHVNMWNTMUFPMmxiVnBmanQycmRGOGk0VUtIK2taTXJhdDZOZjBxWDF4WkNCYTIycWZDWlBIT1J0Y2d5N2pLNkVXa2JIY29CNnNjUnlmcXNQK2d0dEMyTDVtd0w5Q1lEQjBRdGtKRG0ySnZkU29pQTA4aXU3Q3pCUXZobTNBUjVDdXJTSGpGeG1PZWFVdXoyZTlZK2VBRmJISWNLSUdoTGJNZXFQNjA2cjdPVFFubHlNbzhuTG42OFYrMXhremJUQy9xdldoa2RLMkJNYWV3T3ZISzhlR1RDSWJVR044RkNBSnhFdkNLUGhockJwRDB3Z2F5ZHZHdWpyQUZROFJzdFdId0FzbUE9IiwibWFjIjoiMDJkYzkwOTI5ZjYxOTYzYmRlZjJlYThlM2E4MThmMTYyZTgxNmRlYWI2MmI1ODgzNzBkZTliODA1YzU1OTA2ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImEwSmdtZFJRK0hGaVlxQkdyK1dGdHc9PSIsInZhbHVlIjoiTHZYVkpNeEE2eUNoZ044eTJKRE1LaGJlcnVqNUZFSHNtZTRwa3pKVjdCWXhtQk84dXhkMkQ4TGxiNE84b2hZeURPZUZwN1Jnbm1NSUdUNzZwdWFyUERRTlN1L21UNEU0Q3dyMWtUcExXTFBCcHpXZDVpMlhsallWQlFRc1dsaUNOd3BiZjIwYnhlNytGTDNjazRCVVFuOTk5a2NxYURTaVdZenI3UTBXZzgwT2JKTnY3cEVFWmhLSjY5b3lXUVg4c0htT25ZK1RuVjNyS2ZHdmNhdGJ1ODQ2cU1KNlU4WG9EUVdQQVhUODJETVVCMVR5ZVI2NHd5U25VM1c5NmpYa0VjdkQzTUtCRnQ5em1FYUpnK0tXTWJFc1dCOVQyWTd5d0NYc0h2WWJxS2VtUkx5ZDhCWTZwdXc0N0VtbVhrRWl5ZjRtZ3NWODZGdTg0Q3ZTc2tDOERsVmZDM0RLRFhTVGdRQ1dPc1Q5elVDb0tmKzFOWlp4ZkYyTUc5TDVhaVZ1UVB5dWV1NjF0NlpjNmVZMHh1b1ZYdUw3ZGFuRmNaVElqRis1ZFlwNTBmc1lGWVNmc2o2VGhoMzFWZVJVMURTUDhYazBwdllKVVRPOWN3RFA5b3BmT2hoNlk3NHVlbndXaWl1WGhYcTAwVlE9IiwibWFjIjoiYjJiNzI2NmY5MjBiZDU0NjEyMjVhN2M5MjljOTBkMWM0ZDkyMjhhY2NmMGY1NzQ5ZjEzNTNlMGQ3N2MyMDg5NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjVzUnZnVktBUUVJZkhZamNvWXljRVE9PSIsInZhbHVlIjoid2lqdHFKOUtXT3dzTk5qelYxajVsYmFYVTdrVFptZ09CSkg0Q2pvV1dHeEQ5dm9VYmN6UGNIcFF5TkNLYXd3RTFvakdJSExHMTdpZkhUUlFkRWF2QnNwVnNRRFZISDQzZXZjUzN4UFBSL3hZUjdoNndhMzFIckRZVktVNFhwazZsUjRQbC9pRTlQaFZ6ZlZ5L08vTnJOelB3cEREZmpteS9XN24xbTU1M2J2ZnkwRGVSbWE4UE9OOFQ0Qld5eXdJWDBHM1pEdUVMcFFEWm5IVitDSVJaVkpPOXN3M1pEZllZVWYzYUVTZ1Y3Qml0TUlybjdRalJFa2tjWW9XZnFrWHVtcFhBOTBFNmlrankrWjh4UmUxSHB3dkhoR0pabFBoOUxReGFIUDFhUGlWa3BFV0ZremVNNVJ5L2JCWDM3WXRoa0RRWm1pZlhRQmlnQ3V6L05FWVpENGg5bG5tL2xHQjVFZWJySzB2U09vWTZ0WGVBdy9HN3R3cUQ0STlmVWJGZHNvRDA4d1Mxck45blNRdnFuOHZRa1FHMHg0cTVENVJrbGU0VVcza3BuR3ltNW8xWjZmdnM3WDhOcXN3cTBaY2V2YWtwbmJMVEJicEM0OEVmSVNKMzRhL0c2eHNVUGIrT1VwWEh0R3FYK01KOXpaS0l2ZkJWOVJnUGxhSUUzdC9ta0VNazlQV3ZUaElJbk94Wkh4SHdkQ2VnUzNDREVTMUxxYUpodkRtVG1wZDRjVkZGUVRIU1QxbSsxNTEzYXZWNzlHamZyNUp1QW9wblI2Y1J1SXM2bWJuVzJZd29tbmllV2JsRWxzdEtwQ1lxSndWM2FHVVZlRjJtcFdCQ3IzdyIsIm1hYyI6IjhlMjkyMGJiODA0NTQyNzgwMWRlMjE2NjA0NDg3ZWE1ZjFiNjNkZTc3ZDI3YzhjOTBmMTZiYThlNDc1ZmFiYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkFuQzd2NEZadWhjU21STmF0dHkrdGc9PSIsInZhbHVlIjoidlVJQzdoUW1taHkxSnBwZFoxQW9qUk9xdUZvK2c5Ymxqa1hWVGI0eE9hUXovVG1xVHUxNFphSlVBNnRuakdWL3krVk1OREkxSG5NQmlRY0tpOEFBYU81L1hBeDBIejl6MEhIeHFmbTdEaDQ1eVNVVHQzN1ArVm85NjR2ZDlIR21MSHhyejVpOEl3Q1VlY0hINkZ4QWsrTTlHQks2dmJsaWU5L1FWNExrd1hEQkk5dmdDTWduazlVNlUyWW00Q0tyRVB4R0FPZ2xlZG9DZWp4d1Z6Z2dyVVdrZ2FWaTVtbCtBMk1wRkpsalRQVDA2OXkzQS9VdnBvYnFEVkh3eUg2VEs0a3NRb3VuMS82NWN6RXdyNnRGUUNuRkFwa1YzelBUcTgxTW1XdlJGbkhjNTlTWFRya2FISjlFYlZ0dkcvdVIrMVRzSkQxelhqMWp1NzgyMWhVL3pBdHB0Wjg3cjg5Vk9qT1BqMTM1VWRrSlU4RVBnNHZsTU5oODQ4Y2JPckxXVUx6bVVacUJTcG5YL0ZsWEFXKzNGaFE0ZkJkM1ZLUm5Cam42S0RXcEZqbk92ek4xLzZGbVNlLytSVzN2Q1h4R1VTY0dZYjdhcGVUUEkwRWlrZi81dzZ5WG1Oa242cVQ1cG4xSGxEekdabWsvUCtISHNlZzcwZFNFRVArOXBDVkV6WVpUd2ZvSmJUS05PT01MQnhsaVN5TDJFUzdDRzVEcFRBYTNXV1F1cWJYVno5TGV6dEV5SXEzN3MrMzlubkVwRXlIWjh5YUFuUXNYa1pzU0VPYTErdFlsUE9PcXl5YkxSRU9tLzZKZU9yRzdFRmRyckRrTnp2M2REcC9MYXAvcTBNQ09udWhrcEp6MFVPMS85c1JPQjgwdkNkdnFROWhjZUJId3FWWU8zdXRFSVBNRDBSRWVvRlh5UFd0WGpydmkiLCJtYWMiOiJlOTJhNmYxOWYxNWIzZDgwMDVlMGRkZjc4MWUwODAxZWI2MGVhMDBhMzNkZWNlOTNhMWQ4NzkwZDI2ZWZiOGIxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InVaNEtvWWF2WDVDSFk4blhjUG5PK3c9PSIsInZhbHVlIjoidHFEaERmMnh4VHZlQlZLRmw1RXljNmczRmNpNmdkaUI4ZlJxQmp0d1JKVC9xZGh6TU9XQWF5QTFwSkQzdURSMzJjbTlIRDl4ZmgydU9zUUxmT1VJaUI2eElTemdDUmFMS2FDbXNRbXJReFE5NkZZVWdkUXBGS0JRVjBtYnlUY0E0V1hxSWVaaGd2OCthMUg5MmFKSXEwWUsvN1hGbmhZbXplam5lVFllSnZ2MVViaDZGcEREMElwazZUYTJrcVlGSHNuZzQrajZiSUw0dlNGVzZGK0tleFBhd29HQ3FUcldLRDVxTzlZbHljaU50ZDg0cTR3YTNhYmVpc2ZNNzFzbDJ5NWs3TW5IZ2RzUXFZZ1hyVEhaTkRBU1htRGtEL3I4VEJhMGJyekoyR0JEZS93UVF4VHBsbkZLNmJZUFBIOUpLbTRwb3BGSVgyUk1JdWdJQjhXZ1BjbjdyZzJ2aUowRVBKekZKNTZjYWVIYzNjaDdsS3J6NFhYMVFsZjRiY2JhUnZ6VUQ0b1EyOHNiMlRTK2E3SnRtVHNTVU9NZTkxa0lpS0J2dkIyTk9UakdZeTN5aEZOdEdGczZEcmV5bHJHMSIsIm1hYyI6IjkyM2Y0N2M5NDI2NTg3ZTUzOTM0MWM1MTJjMGQ4ODQ0OWY4ODY4OThhNjhkMDAxOWMwOGU3Y2I5MDhlOWVjYTkiLCJ0YWciOiIifQ==