Под Калугой мужчину сбили насмерть

Водитель не заметил пешехода в темноте.

16:46 24.08.2009
0 1281
Читайте KP40.RU:
В субботу 22 августа поздно вечером, на подъезде к Калуге на трассе Калуга-Медынь водитель, автомобиля «Mazda» сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. От полученных травм он скончался на месте. Личность пострадавшего пока не установлена, при нем не обнаружили никаких документов, сообщает пресс-служба ОБ ДПС ГИБДД Калуги. На вид ему 40 лет. По данному происшествию ведется следствие. Всего за выходные случилось 41 ДТП.

Автор: Екатерина СОКОЛОВА.
eyJpdiI6IlEvTXpMdnRVTk9QWHFqMFFUcmd0dGc9PSIsInZhbHVlIjoiQWlqdE44YkdNZ3o4aXpPQnc3dmc3K2dYS0xUSFdGSkZJRDloa1FpclNSSWRIalhia25WdlBuSWU5TC8rcy9wS3VlRFdqZ2QvOWFiNEdHRDBla05Tb2VMYi9TdmhjWndnOE9rdHArR2JUMVlndGxvVHVwU2N3Q3FQZUdyR3RnK0FzVGZ6blFqTllVbFdQY2dqbUcwL0JmSHJ1THArRW15TWFyMHhFaUkxZmpWbkVCWVJnczJoSUdpeStoUWNhTVVLM3VSM20xcFdYd1lmaUdoNVl6UERaYXFKNWJrRCtEell2aEE0amdaL2o1bzF2K1Jsa0tCTmVBQTVtaGlPRzdsRVlZNUFSSjVnc2Y5dFVmaGRlb3YySVk0Ukp3S3BmT3U3Q0hTNFBKVkx1YkNLUk8wWGtnQ2g3REhEbmpjeEk2S1ZSemVlY0NrNFBmbUYwWEhDcUtBMDVCL3Q5QTJ3T3Y5VENWVzkxbnF6blk4VXlQV3l5TEYvSm9yRFJpTi80L1JkR1FSbWI0aHMxNW5ZRjRUN3NndVp2V1k3aE9iajVQNTRzRFZObzNTSW9oTUdvd3JueU5sVFZQM0dwd1J3cXZVdHp4N0dIeVFaOGJOVnMzcjIzRldtaVJLa1REbFVtZ1E1VHYrQXZYb2d0bU1rR2JQVEVCbG54OEZOWlFYTGc5by9OT3BjQTFMU0NOQ1RtSFlCK0lTV2F3WHBhdDduc2ttRUgzdVZlVTV6bWZjanZwd1VTWDVyaXozWitNNHVGOUc3RlVJUC9Bbnl4TXFpWXliOU0ySVN3b0RXT29WSE52WEdTMFdIYkNJblNacm0rZ0VHL2N6Y2dVQ1hDWUFmbFo5d2JtZzJBY3NlRnRrUXJ6UFZvQmJXNGVLbU1adk9iUzBLMkwrbjJ5Z1QzZmhkQkpPQkVHNHlmVEdmZGZHdDRqbEJKTVJiOHlMa3NidVh5WnlLUVF4WFYzTGw3RnpHVDRsQkUzdURseFdFQlA0cHBQR3J6aWE0WXovZUpXYldacS9PIiwibWFjIjoiZjc2ZTI4OWFhMzZhNmMzMmNiNzc2MmRmMGNkZmM1OGZlMWQ5OTVlN2IwYzk1YmFjOWMwN2ViZTk0MDJiYmJiYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkVEV2Q0VG9DVWMzWWJ5akJ1VXJQdnc9PSIsInZhbHVlIjoiTnY2TFoxbFZiRS85ZTVyTm5Bdlg2UXJiRUZjT0IrZmZyU3FweTc3MzRNS0V0RkFtVFFBWXlLVjVPT05GdXlnNVhkaFBjZ3B3cmV6NFQyZm9lRjc2SVJRTVFFdGhYU0JZZGpWdWdZZU0zMHJ6cmk3MmZaMHFTWjNlenJ1VmZCY3lRSk9YclBDUmxBcm9nY0lCZmJ2Z3ZVMWdMd1BENE1HRXJJYlJON0xwNXk4a0NrVWtyREtjSkRwQWl4UVd5Q1dlTmp4RXZ1Uld5NXppQ0x0TlRKeU5xL2RDWXlZeVZ4cEtSWXVIdVRxd0ptWG1qbytIY3F4OHVPekZBZmMrMlltUFRPcHBzaDJvSmREcXRmTkxWeFpYZ2ZKUjZwekNVQ2wxWW9DakMycGhTbUxsVGJ1NlBSYm1IWkd6VmdtTDhuSlluRXZUQWhCSlJBT0pxcmU0YWUzODMvWUxvNGZPejM1bTFTcGxOWU9yeGhCWGp6NWdlUE1OSGhpMFZiQ3pTRGZkSVZQdUVoT1M4K29wYzNVaFVBSXJsWGpETnd4M2JyM1FJYnk0UTV0emoxTUhjeld2c1Z6ZmtITGIwRnhMa1VBcFh0WFJzKzVCWDNrekZlK1FXcDFWNDh4c210VWlYb0ZmNkdBdmx5R2lMR2dlZm5aZVQ0UGJjOS9jQUN2OHQxT0dtYnRHVHA5aWo2T1FLUktaQ2U5Q002WS9md2xLdGx5TDJxL1JFbGZrR2hxUitJM0JEZ0VzTDVPN0lXd1Rrdjg0V2thdGZHU1dHWlZ3TEFpUjkxTWIyMnFTUXFrSkFMYzZhR2NnRkw2bk1iUFpsVzJyU09NbDhSTTF1blFJNmN2ZWZNdEtRMjk3MHFReFl0MkZ3aE90cDQ5QndLL1NSZ3MxMU9Yc2xBTlVENjZFNy9SczFyR1FzU3VzQ21jWHVOcFhFTGdPY1V3WFdtRXpLRGxTT1VpQjdnPT0iLCJtYWMiOiJiNTM2MjdhMjEwNDdjZWE2NGU0YmU0OTU0ODIwZDg4YmRmYWQ0NDQ0YmFhM2FmMTI3NzUwNzQyYjgwOTY0YzA2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRUTmVWS25vYmM3YnI1U1FhQVA3emc9PSIsInZhbHVlIjoiTVhQUnlaVnlON1pHemJGNDZkSkMwOWxlTkFULzRzcUpqR2xaRkdwdk16MU1vT3AyQWxWQTJOKzRrbVRpUGphQVN1a1VUblVyNGtuSDVtTFMzRVUyOUVzVEREOXI2c05ZZ3FLNnpQZkcxUjBrRVZkTzRpZm94UlRDR0E2Q210YnA1TngvVngvQnl2aGJlUmxIejI4S1dRaVVudjAydFpqem9XdjVYTWlQMHJIaFdweWphc3JGMm9GZW1ZZTJzSytWNCs1emQzbnhIQjlvMWNCTVhDMTl0UzAvZy95UEoycE1qMTZhcG1WU05KMnY4UGhSZitUekF5cVh3TGtZVnd2UnltbnJFUC90ZDdxSFhESEtkUzJQNnE4bk5yNHJWSllLTDBzZ05wTThtcWVQTWFPUkwrczhCVUNBRTZsWmIvS3YyZHhPS2VzUXZpQVNta0RUNFRxbG5rdUNZNHgwRzJKTXRIN2Q0T1pTaU4yc2Z0N0xYV2Q1a2g4ais4T1J6eCtvZGR0VXlyUFp0TDVQdWpvNEQ5dnEvc1dacnJ1MEJoTncvZDhLczVBY01oQUVJZjNJNG1mVW1mZ2RmUmVxaFVWMDY1YzM2VklPa291U3FUcnhSdlg0a1RpZHRiQzcxdmwra1dCWEdxWDdJQ3c9IiwibWFjIjoiN2Y1NTc0MTQ2NTExMWJiYzBlZmZlZDY0NWRmNjE0YTY0ZDUzOTViMDY0OGViNGZmOWM1YTdiMjg2ZWVjNjc4MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InhLaVNlWEZJejJBNndNeGtGUGlZZ1E9PSIsInZhbHVlIjoicC9PbXRhM2djT21QQ1FUamxGQnBJaHpaWVVyQkZHVkhMR1hPZE5TU2lyWk5pRzlURHN6WFcyUGc4eHk1ZExvZHE2R1VGR0w0Zm1aT1REM3M4QkEwTEpwZXBhcVpsbXQ5dlNvY0t4SnNjNllSUlRBQnU0TFFEa2xBTG5nZyt4TzNVUGUzaU9VRjJoNDY2dUpnUjQwZ2xFMHVnOFYwSFVMUDFDODU4R2hNQmtmRnorVEpMSjNaRk8vdmpzejRzSG9EMEQwbnY2cnV5empOV0xsYmc4QXdYa0wyamRKZVJxT0QvWjJoYVBsRS9uSXAyYit0eTJnYUtWZWV3MTVHcUVSNHVzOURLallybW1Ed2F1NDVNbmlwcTA0Z0pUb1RLZ3dpNzA2NnkySHJhcjQzMlgyZDVDcGQ3YUVnOTR0M0c2K0xERGl2aGdNakJHTlNobHZSbndZUFhoMDJ4NnFkbjJzdnZQTTlsSzJmalhEejB2cXhKQ3pyS0lKMzJTTmpHYWVDSWJLZTNBUkpDMkszdnpWQkZrbFNVVGNRWXVlUk9idzFYUC8rOTdKblcyZWxlVFFpRGhoaXpKUEhWU29iM25MaEc0MlNWOHQwZTNkcm1IeG1BWExQMTJLeVVGZkUrdlBXTytSUExxWXFtZFE9IiwibWFjIjoiZWExNGJmNmRlYzY3MDhmOTNjYTA3ODI0ZTk5N2ZkNTZmMDAyZmNhYjBiZTdiMTQ5NjVmMTA1NDBiYzc1ZjA0OCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkYwNlVwSVdBVVBvTWdMZ0hWQmJqcWc9PSIsInZhbHVlIjoiQzJ3UlJMZHVvS093RURQelpGaWJaK3hrbFQ1d0hTZkI4bG1OYjRtUWVqTTRxMGpkb2hxTUQ0RUVFem82TGI1ZnRIT0hjNGY0Z3JqSHpFaElJdTlpQjVvMVdPTnRDS1kxL1RYQll2M2huMVozaytrcjlOQ1J5U2JxTjlFQWJEVCtkUWsyNXdNNWdoMk9RY1IzclB4eWhQUkFCME1POVY0STdjaFN4dmNKUU5heWhxZFZpMjl5cmFFN0NhRHBxbjlZMmNtRVUzV1BLbUpTVmdya3d3Vmh5WHU4UTArSnJkMGFFdWVkaHZIcnhiWWJHRmVJam52T2lwTTBPcXdsQnFyRWlQL2puNm9OMDFwOVlqZjlEZkJxRVhyVnV6b000bjBndkl4b25iQmM0cEF0QW1CaS9nWDBZYkZ2c2ZCWS8xeHVzQUJjTE8xTWhjUjBSdzJ5UE11WFFlYTBHdnVmWXlLM1hzN0lsbTNHSVExSk1IQUtBOXJYUXV1YUhyRnNZRHdzN05MbzQvWjlnNHdSSDN6Qy93MUlmbXVRUnpvNGNvR0FIWk4rM3NvNHZndkhIYmRQdnMyOGNBSm1yVmhrTnQ5QVc0WUYrWnZibWpDMnhSZ2o4VzZFN1MvMWdLSHpLa2JxTklzV3JvaDNleHNLbW53UG9zV3dUVUkyTlcwOVQ1cUVIZG1BaXU0UUQxdTRpb0w5UWtNUDV6dENDYU8rSDlhTE9ONWVXOWVJeG93ZU5jRVI3OTJweU90VEFjM1AyTTlCTTZLUXFTUGNUNy9SRkh6anZCV1RiNGpJSit2UENNaGNrK3ZqSWY2M0E5blR6aEtVOW1NaW83ZmNxVTNzeVZiQyIsIm1hYyI6IjY1OGFiZGYzNDg1NDg3OGRiNjAzNzA4MTlhNGIxM2NlZGRkN2M3MTI1MjgwMjMxMzFiMjI5MTMxZmMxMGU1NmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Im9FaDJNWHlPQlZtWkFhWWtrWEQ3cWc9PSIsInZhbHVlIjoielE3WWk4eHdNbm5xUFhGeWxCQ0pnN25BbGo0d0JvYnZvQlQxMENiVFZSTkxWWHYwT0lMVUIrWi8xMHovZFNLejFnOU43dWRXZXpKY2U5OHBSbjhXK0lNdnpNd1dqQ0Frc3VrS1JxVm9XdEdBby9PTjdPOEk5NFQzOGNGK3kvdEtJaGdtZmZZQWppZVNlb3hPVDVTMGQvSkV1cTU0UGZka3I4NFJtNG80Q2VoenVHN3AzWmtPWDVURmdhN2hvL3YranM4bHNBcWdpTnJWQ3FGNkJSK3FxZ3J4eER3WGFyd2FlSkNDbVBaVlFYSHJoVURrRVBkTWpiNFNFRmtLNkFaZFhTUXFYVk5GNVczTCtYRDg5YTNzNEFDWURlUThiQ3c2Y29ETDF4eU1OK3hsL2hzZGtmclhwdFZkZHFuSXhWanhqL25WUFV0clJ3MU1NakMraFZDcS95eStzSEl2RndadVZOYXRBNThERUxwMmxGdkpIcm5jUnhWNVVaM0p2Nmp6UGUydUNvQklWamM0L1djNDBTRnA1T2hKQ0JCVUlOWEZVbHRaNGpaVGpVek5KT2ZKMkswR3BucVo0aGVtZlNLdTYvWXd4MkZGTHQwU1FwRWdXc2RpWXhFTHVDeTN4Rkw5TFdlQ1pqYVZXSTVTeTd3ejZaMElGeVVCZlVNQjRhcGZtbDF0dStJcmlTTlZmeW9sRTlROXBDSEVGMWx1Zm04ZzJEVlhFaGw4OUx5STdyRTF1U2RGbUdtVHZHbzNnZWJ3TERPdzVJMG43dVA0QmxmdUxZVFdrMXk1cUlBRk90Z2hZVnNQSkViZmxJY25oWWhkUG1jNUpCb09ROVQrNURmQ3laSy80UThTYXltOVdhajdobGNESHlmcGpSZXIza2hodFgvRDh3MUJlWjlmZlIwSGEvbWhRV0daeHgxblpsV1kiLCJtYWMiOiI2NGNjYmVlNzBmMjRkNDVlMTI5YjBhZTA3MjEzYzgxNWU2ODBhY2Q1N2YxNTYxOTBkN2U3MTJkYWExOWFiYjFmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im5NVHh6d1VSZU8vcnE1bFVhSmpWOWc9PSIsInZhbHVlIjoiVWY2UkR0eGR3d1pwSTF2b2lqTGNaTUtiRU80Q1JQZ0pSeFlUbk93c0VhMVFRdHpTWkxNaFNXV2gyLzduY1FENjZKUGJjVldXWldXaVpIdE1LQVZhbml3em9HWHNCQUtFMEZ0azRJbkJjdURxMkllY3U4ck5menJqUnQwZm9nYWs3ZkFQRUZ2UXBhV0dxZ2h0SndNM0d5UXdkaENnSWk5UGYyMFkrVndjZnhEcG10dFh4aTg2RktFOFJnYUhVdk8vUk50L2NPN0pkbzh5T0hMT0JoZFZONm5mTGxibjdhTEhLZ0ZqU1BlR25ZWUl3ZXUvbEZEL0RxUzhOVS8zb3BqYTY1Qkp3cXJzOHV0Lzl4bE9lZ05zM0kxVHFsbUI2K3ArRFpUWnUvRVpsZzR3dEd0aWdJWE9RK3ZPM3JFcFBXaUI5dmE5Vk51QVRjU1VabllJTkZVb3JkNnJLOUpLRUpxUzNLY2hqZkE0bmdHT1praFdYaVhZcWNzcVl5L3pWNWVLUTF2dmk2Unc4TXBSQTNodWl4UEFDcE96OGVVUXNuU3BEZm1Bdm9kUWh0NUtlNy9GckRmSTNUcStWYlJPWS9mbyIsIm1hYyI6IjczNTg1NzU0NDI4YTZlZTg4YmZmMjM4ZGUzODJmOWZjZjBkZDBiZTcyZTM3YWFmNDVhODExYjcxNTRjMmEzYzYiLCJ0YWciOiIifQ==