На выходных температура воздуха понизится

Похолодание принес арктический антициклон.
12:00 07.08.2009
0 1470
Читайте KP40.RU:

Похолодание принес арктический антициклон.

-  Укрепившись в полярных широтах, на центр России начал распространяться арктический антициклон, - рассказывает главный синоптик Калужской области Татьяна ИНКИНА. -  Воздушная масса, сильно остывшая над акваторией Баренцева моря, стала опускаться  в более низкие широты, что и явилось причиной холодной погоды.
В ночные часы  прогнозируется  минимальная температура воздуха  +4 …+9
оС,  днем при северо-восточном ветре преобладающая температура воздуха ожидается +15…+20оС. Без осадков.
Минимальные температуры воздуха близко подобрались к абсолютным  рекордам по холоду, на Калужской метеостанции 8 августа 1996 года было зарегистрировано +6,5
оС,  а 9 августа 1979года + 5,1оС.
У такой отрицательной погодной аномалии, которая  составляет почти 4 градуса, нет. В похолодании есть свои "плюсы" - воздух очистился, стал прозрачным и свежим. Повышение температуры воздуха до климатической нормы ожидается в начале следующей недели, во вторник-среду.
Автор: Светлана ТЕПЛЯКОВА.
eyJpdiI6Im5MMHNkcmNmR0FTd3J4OXpURTBHb2c9PSIsInZhbHVlIjoiUHhFd1lDSmh3UVl6MmdVYWlQN3BvMnhKcENjMXVZQS9YeHhpNjE2aTA5TUZ4bWp1T3RoM3NvSGYxVDRwanNpVEV0U0IwRktDSHc0OWhKYXo2TXQ2c2dPT3c5YkE1bzdpRHFPdUZwdm9TSDVOQzZ3Z2tKSGhTS0QwbEszT3RDbklaaVZkUFNMT0drenVuVVlOL1ROS2k1Zm5QK0dSWlhmWkhUVFhQQmwyOWNTRmZFbk92SUI4d1Z5bGlIcGpOU1BBWFJYMHk3cnpaSmRYZW9VN0JSU1A0d1hzeWgzT2ZtSGZOS2xRcVFPWExXOHNQRC9NaUlOV05rdnFxY0tvek9TekZrR0VxdUxjSkZkSFFteGJhVGluQUFCc3VjbXVtamVsa2FwQ3p5dnhISTZXNHhrVy9QSy83UFU5aGRRL0dLYU5GNjBhWE9WZnBVQ3FvS3hKR1NMMUdFN3pvK3AxKytWaXJFcldnTTdtdnJCOHU2U3h2N0ZxMW1oeThTd2hjdkR3dTM1djlpSi82U3p2M0RKdkk4YWJnNkNjRG9lc1BsNHhNTlZGWlFkYW9IbjZrcnduZWN5NU8vaXZta2tnSjJqNnBtRno2RHhhU2txcVRSZ0tHUXprNlpKTElyYlZwYndNQnV6Z2pHK04wZS9aM0tJRWVObjZxc2FCL0FvZHB1WkJhZG9NZmtOeXBYb1pSMjA5YmFmWEx6QkNpZmZCeUhsS0IwRlhvODNod0lmQTN1WndoSUlBcUNHY2JFK1RJTk01L1dTSkZIQkdTZjdjcjhKSU15cjBjaFlkL1VsUE5wZU5pTDgxOSsxME5vTVVvVEpOQnhuSUVENFExL2pxbStqeXJvUTh3RVlDSHZsS2cwRjRYS2ppM2pXZ005amVDaEt5R0RCUUdFVVlDTFVUTHVhckFpbUE0N1U0QUZvWDF2ai83bzhNVnQvQWhyelJkNWgvRkg0Z2xYTzhCZTZwYnk3OGUxL0prell3YkRndmkvMVdmM2gzQ01Tc2Y3YzhWWm1YIiwibWFjIjoiZmIwNzEyMThhMmJhNTIwYzU0ZmIzMzdkOWFhYzMzNzQ3ZDg5YWRiNTY0NGQ4NmU0OGU0ZWMzZmY2NzRhYjBlNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkRDSjFFdXgzUTM5VEkyU1Y1NmJ2OHc9PSIsInZhbHVlIjoiZWJxK2xGa2FEMHVyVUpRSHVtM2ZkRExNL05KLzliVXNqdzhXUHhiWjU3TytwZk9iWUJMdFJFc2tHWXlwaWpFYjVzdEVtKzAzTTFHSWVpVHNYYUJCRDM5eWNwNGtuTHBVeTdhcFVMN2RidEIvVUVGcy82ZHVSK1M3YUpjNGlQR2I3UTNhUEJjck16am9HeW94NHpKK1A4UXRnTXpibWQyMGdUN1ZuUDcyM0JGWVRjNEluMlRWVGdkN0dOUXBidXRoYmdwM3cxOWt6a3VydUNwZTQ0WjZNTUVkUFFydXpja0ZjV2RESEdtVExTNnpDS2xRUlBOQjBsaVhDVGJUZmtrNi9KZWJqSXRIWUU1Zk1OaHN2VHJXS05OV2RpbnJYd1pUdnRDaVMvdloxSkp0QUE5RjNWRndKa1ViWHE2NyttQlkrK3QzL0FCbnAwUmJQNEFsbmpMM2I3d1QxbnhQRFNIQUUrMWszSC9ERWU0bzV1OStiTlhpeUpDOU1qU2tMd3Q4REJrS2ZBbW1kaXAvSkJvZlZuMkYxbUZFSVJwRjdRclVid1p4UUJLUzBlL2g0bTBJcEpSYk4wSEVJMGhRa0VBOEdHRzFZYWlmUzBNSnJLQ1ZUaW1tQWdrdVFIWTlDZU11ZlZPYjJ5Mmk1WnM3bkZaSzFMYTVpemc5bGgxWkd0TEUvLzBqMlRmUEtjVjUvc21Jci9qSVErcnZiWnZDWnRqWmRuNlpoUnBacjErOUlkTnJVYWZidC8rTEJTT2U0MEpLYkxIclBUelJSdXRjazJoOUt4dXVSMUJwaGYxOHpUVVNwMVlETHpjUkZBU0VMVnd4RGhveUVZTkloVEFrWG1HVDBKaGNmNnlhczVsL1Rkc0F1a3lOT2xhRjlUZ1VxVlA2dzAvTWR1UjJiUFdteTIzekxxVEJZSlIxRmF4VmNnZExMZTJpZ3lBaXQ0ZFZxdzdzT015YmxnPT0iLCJtYWMiOiI3NTQ4ZTU3MDYzZWNiMWFlYTA3MjQ1ODUyZTgwOGM2ZmZmOTFiY2ViYzBjYTY5YWUzNDRjNGY4YzhiNDhjZjIyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpEWTRLMlJBZUtDaGVETjhjNUhoUFE9PSIsInZhbHVlIjoiWTZQZ3Y0bUpKWUJkY1g0ekFFQnhhSWJmQzRtTkFicG92S2FIUEtjbHpMdnhLNG1xS3FTdzl0VEZTKys2ZDg5c3RwYXN4SThqK1k4WHEwbVh0SElRZ1IzcWpXd3JEeS9SM0NpUFFPelkxdHBlSVZVLzdaTGJZM2xDVGZoS2xFRk1zblRvRW1VMlQydXVTdzRqanJtSWJvSHljSmZydTdQbzJCeDVCOG9kbktFbDNaTmFlRitkWHZBTWx3MStFL09Ma0ZKaVMzd1lDejFWUTVmOXU2cTJwQUcrd1RDc3hteHNtLzJ6MXQ4czRudjhCa1MreUlrODNLWVliWTVneFF0NVVDeXdBRzlnK0t2OHkrNGFRYitnOWFwSktGaFU3MXhhemJyaWRjZC9rUDZTTi94SjRaeGYrSmVQakdnam91WnhaTHJ0TEFKeTRsb3JneEVFNWEzb3VCVWxtVFdHOGZORWFMOXNiSEVLRjJvOW5xbkJZZ29jdHRxS2c3QWRYR2Fqbi8vaTl2eTdpV0JJbWpNd2tYaTcycHBvTFdjdnoycGgxSXg2N243NFB2QzBUbmFOT2VQek5tYUFLemNueGg3bGRLMjVuQ2p4Z3NObFJBM0pKMkJic3RXbEhBbEZTUG5uTjh2ZkRDNEZiT0k9IiwibWFjIjoiMjhmZTYxYmQ5OTc0NDFmNWRmYzQ1ZjdmZjkyZTdjMzhlZjJkMzA2MDAxYzBjNzdlNjM5MmI4NTAzOTM4MjFmZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkhGVE9IUFJrNkh0bTZ5RWxTOEhvSmc9PSIsInZhbHVlIjoiY09lOWFENWtramlqVmZ5S3dmQm9ROEFmLzRKWmNFeHRJNlVWZkhsaDl2RGQ1aC9hNFZ5YkRvTHhvZTVzd29vWnN2WlA2TCtYYkVka2JzL1hpOWhCSFpGWjlVWWl6eXNIWVgvSGl1YXpqcnoxdldDUnVYOXlmYUZzR3dYSXZpNHJnYzBoVElKNXViQ1crQjd0U2RCYmNhL1paMzlrRlZQMU54c01ROHY3ZTY4bU1DWXJMT1lEMGZYb2RnMXEwQ3BVN00vYXY2eEI4akVMaVJBV21oa2dlVVA4c0Jhc3RPRUpCZEsvYzF2NkN0YmZzTVdXdjhPazFHQlVYUFBSdG02YjFxWVBuZG1FZGw4ditGMjZkVFZOd1BkY3FHUk1rOGRiSlFMQ0pLUjhOV2lBNlgzK25PR29NamJscktXazY1b1lTMzJMVjZrTmErTmp5NTZjZVNKOW1USFRPM1VqcDY1UG1pd2wrWTNnbzlWelp6YXVuZDk1YWVuaVRjbXBJcjNubyttOUVSQSsvbjR6b1JpMWcvM2lxcW9jTlJMbEV2RlZ3WE9ueER4a0M3cUp1bzRwdFREN2FMOWp6ZnFjNHE3eThTZjBkSDNvZkUxNUlNWlFJYVRMWUE4NEZZUXJ6WE40ZUZnL2NBT1h3anM9IiwibWFjIjoiZTMzN2EzOTFkOTQ1NzMxNTU5MDE1N2IzZmI0ODJkZDE2MzIyZjNmMWZiNDQ2MjYzZmNlMDRkNWYyMGUxYWM1ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlFIVjlLT3JDVmpMT2lCM1pkcFpOU1E9PSIsInZhbHVlIjoiSzIwSlowY00vYzBlTy9xdkFDenRvZ0s3U0FFQ3hoME1vK3ZSTHBTWnNQemhsTXNrenUrZDUrNVd2VDVocGVXVllhc3pPRFNNdlNUaFRYSkNIWWZ3MnFPT3BQd0lqcENwdk5HVHZBaCtqc2ppYWY2ZzZkR082MG9UWFBRd3lpVkxjcFhZRkpjVHczQ3prR0hKR0llUTZPdFZWNHVpQkxWSkhtUk1RVjI5UFE5eCtzbHJvUS9uREtpMjBRMVIrUnVSS2VOSHhJTG5OVDhSUjFyMXZKWDI0Mkl3OU5mQWsydWVoaVM4WGZKemp5VDZsUkU1ckp2Q01GdXBMSVltbHdvUU1naWJaVDUvdVJvWGoyU0hZd0lFWEFUTVJEbHhFditxc3QyUm9DSVkyYTR3MlJma0lOelM1ajkyblhUNmZncVU0WjZSMDVLZVRTa2JYNkUrQ1pHYVB4TFNVK0k2d2tYMXE1OUxpNHZ1dHVHeThKNGdUZWx5ekpTb1lDL2lBa1hudCtqOU9zVmxjUDNEWUEvNE1abmRoUEJPUmc4dEpqSnRUeFlOME41Y3ZqTWFXaEJ5N21BQ0g3UGFQR3ZzQjhKTytWYzl6WkV1UjUvZEZtMUVtVDhTcmVKTlZQQUZCaE1VWmZza3VpWnc0ZkprdWhjM3lxUnJ0YlNFbU5tbmNpY1VTL1hQaXNlaGhCVmhObGpqL3M4ZW5tOFoxb2ZFMkJYaVI0VmZPaWFUK3RHd3BLN2ttMFByTEZIUFYrSHk2aEJtdjlCWHR4MTFXOFRIdmZPSlBPRkhFekVjWTZWVkZBT3dmYlFWK2lGeGIvV2JUNDRpaGo4SWpJMWVjSHNOUjZDZCIsIm1hYyI6IjI1NzA0NGIyMWE0MTk3NDk3OWMyZjU2MWFlM2JmNzY0NDJiNTU0N2QwM2U5ZGRiZWJiNmRhZjRhMGI3OTQ5ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InRsdy9XZEpyNWJyanFoYUI1cWs2d2c9PSIsInZhbHVlIjoiRXo3cHNpSStKVGtvbXBlZ1FkWGVIWktkVlpCaC93UEo5OG5ONWl2dVY4TjRWN2I0UmZobFIrMk1ZYU9weGd1M0NRRGtwczRYMUR2MDFWT1hsc2N2N1phS0FLMFN5SHNXWStUSVZsMlp1L1BydjkxM3Q2VHV5bGJUY2k4bkpqTk5yTGtRNjJDK1h4V2lPUFp6cDVyVm1mTzFHdHFBTmpTMUlHY2wvd1k5VzJkb2tPR3ZXd1NrN1pSZjNpbW5kUmFpN1VaZk5LOGc2V3Z4NnRRMkNhSTlWNmwzUGRqRVhRZVFiUzR4ZWQ4WmtqZ3JBMnRzVTJVeTBUMlFTQXlsSjkxRzNrL3N3dTZkQVp5Vy9MZi9BSVJpSDFCQ2hLUkVTUFBpeHV5WWdPaEJxWkxxVnJiMHJGL1ZCNlRqZHFKbWRLeUIzWWJ0SzN0eDBnQjNxNmlQb2FISEpidEhJZUFLN3ZLalJyUWxSazZpZWFXNnRDbWczV1B4UklieVYwcHdxaFBPQkhTRWJ2VWpWK0YwbksvMnRLNGxodEVvMkluR2YxQ1NnNy83bXhQK1VYdXpKUGxzK2xiQmluNytWY1hvZmtQYlRjcG04MVFTZGtrMzVtSTFtK0h6R2NJRmtoS1hEYWkwUUIrWTNPbXhBSmlxQUp6K3dNRFhKQ1VVSFZNSDJwMExVaDhzRUZqeUZjMzhLK0o1OTBZVmpCVTZDN2xoQWpqeDdZTitLbTVLWEVpU0pqeTBkK1Bsb1Nsc0ZHb0dGOTIraWtpeVZDWC83dkI0cHhyYXVaYzdBa3dXYjlxMU1FRkNQMEcrdzFobFIyRkI4WkFJaTRDdnd6Y3NuRmUyWGZtejE1YXNqQU0zYW1PVXYxSlE2ZDBuOGZtZkN4Qm5wNTBVRUl5Z0tWZU1WVFRoSWVoTm0rL3p0dU1tRUVnWFlBMU0iLCJtYWMiOiJmMTViMjljZjFlZTJkZjFjMzU3MTUyZmRkYjUwMmQxYjRjNzAyMDJkM2FlZmMzOGE3ZmFhNTkwNDEyN2FhMzIwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlBDNFY1WVh4MnY1MlB3dGpLaURQUVE9PSIsInZhbHVlIjoiblg2aFdNY1dUaG94VXZuVTJOckQrbXFqMHdHSEU3UlM4endLcERIUCtYWUlJZmtHNUcyS1BpSkI0eEpnMzhXMTNpR2Q1UUppOUlKaUkrZmEzV0d6YURXSkQ3cDVsMVcrMjZiQnRFRjV2T2JaVFFnRkZGbnUrQTRSQXRnRG1oKzduanI5Zmwyb2VWSXVMSnFuMkVTdEQxRnV2enRYRUdvU2xJRkszVjAreWtVZnJuZzlUdXdLdnZuQmpiV00vNVhNYTd3QVhCek00ZVRjaEhBWmZSa3I0WmxheHBveEd1a1cxdmVRYTFrQnV0Sy9TSUhBZEk0OGdIWXFRYmJHNGxCNWk1dE9UTzlpZFpsYTI2TktIcllZWDQ5YWhZaXVjZjlrWDNHNThUM3l2NGREb3NvUnZRRGFod0FIMTRaZTRlNUJSNUhLaUZ2a0pXbGE4aVNNcm12bjRwUEF3UXVORG40WjJIWG56dTRRZkhibmRxV2VxOEUyWVpMdzZCTm8rOHJMVGtGVE9kbnRJckhGTEVIV3dvSTcvSnJRQ2VCYmxFRnp4SXFZWEt1UzZJalc1aVVvS0UrZ1BYZjlScUIwSEpiMSIsIm1hYyI6ImVmZDRlZDQ0MTU1M2FmNGRmNmE0OThhNzFhZTNjMjAyMTU0MmYyNjI1NDIxNWRlMGRhYWQzMjBiMTVkZjAyNmUiLCJ0YWciOiIifQ==