Ленину нарисовали свастику на лбу

В Обнинске вандалы осквернили памятник.
11:08 16.07.2009
0 1570
Читайте KP40.RU:

Очередной акт вандализма произошел на днях в Калужской области. Бюст Ленина, установленный в cтаром городе наукограда напротив ДК ФЭИ, подвергся нападению вандалов. Неизвестные разрисовали памятник вождю мирового пролетариата черной краской, а на его лбу вывели свастику.
Очевидцев и свидетелей акта вандализма пока найти и установить не удалось. Предположительно неизвестные разукрасили памятник в ночь на вторник, 14 июля, сообщает новостной портал Обнинска
Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6Inl0TXVOOEJab0JwU0JUTHpJNG9iRVE9PSIsInZhbHVlIjoiRi9SWXdUaDRsc2MzK3lQQ0prZUtVS3M4Ky9RM3Z6Q29tTXVKSWlmd2ljamZQNGtBbE0xb3NlSTFaeEg5R3gzL25pa0ZPNUc4RkVzN2phZll1L0ZkV0NsZWU1R2g3Z3JvZkZLd3VyeUFzamRxVUJQRndIcW14azBHRU9zMTMybER5aFROaTJNSFR2MVhTNzNyRUlZZndYLzdITHI2MHpObVVkSXhPYzBrWHpmZERuNGNZSWRMOUwrZFNIRWRoYkVuNnRlR1hmeExXWFdHaVRDQjh6NnRGcXlNNElyeHRqUE5NaURFQ1RHcnJiRHptTHllMk5sTG96cmpwQnNEZU10TXJFSW1ra0F4c2k0VmJkdFU1VTFvV2ltY25RNExtNHdWNGxWMXRkbDJkalFYQk1mSENNQkFTQjR4SHBNaDJjQUdHZDBCdDJRZlAxbHpVWGdjdnYzMHZKMzZsM0M3a3BoOGlRYVRDa1FxYjIyZnROd25xdmc5VDYyWHFDOEIwY0ZBZ0dySlRoN25mUTVVOHJSdzJORFBEVG0vTzZTSFRCb0tnb3E5elJOL2Uvb1g5Z1BvMUd0YXlLSE5QR056RC9jUEt5VFFZYUVxRUY1QVNFN2NtZFVoV3U5NUFYenU1eHBXK2dvNlBWQ3JWWUdROWlUdlNzNmIvN3hxbDJFMnpTUkMvN3NlWDBTUmFMbERxQmJHcUNGcE1DNzNXeDJyU1F4cFQxdDV1TEJiUTIyUDRmODZNd0lFV2NiMEM3Y2o3N1k4dlhYQS9kd3diU1lISmgvc1ZGY24vL1hDNnIrNnhHRE1TdG0yZVVZWWpkSSs5bkJ6NWh1bTZKVGpJNGpjd21pRStXT0lLM1RnTSs0SjlwRzdYNGdRd0RYbTN3TXVZSTA5TnJNaW5pMzhVelhoN05FSjhVR1BNYXF0clNEdSsyUk9xK0oxeXdHRUNjWlJ2emNIaGtpTkNvT2ZZZDVXaEg0Z3JPcmliM3gycS9mc0JvVDhMZi91NG41K2tGd0V4SEo4IiwibWFjIjoiMWI2N2FkMDBkOWZhMjk4ZTBmNjU1MzZiZmY2MzRiOGQ1ODZhOTZmMjcwNDg2YTY2MjdiNjU5MzAwZWI0YWU0MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRhVzB6bjNDNS9zN1liNUJwMjlXbGc9PSIsInZhbHVlIjoiREkvVURObHFzakY4bWdhcENNOXVPVXBvVkpTNS9aS2l4T1RvUTNiKysvOWF3Ym0xdFV4b1ZtQ0dpV2VHY0lGRUtOSmxXVTJmY3FNaFhpZHF0UFp6Qmd0ZGpUVGh5WmZJY29XU3FpQWk3aExXTU5tbHZSd3lESWxxbmJESW1OU1ZaMmVmMnY4c2VEeGVscjhsSnM3Ky9JeHE5K1ZSTndSUm9uSnZwWGkwdVdKSW9RSU5ZQ3R4LzVwWW4wWG5IdlhVTUorelF5N3g5UFJsVTltVHlRUVhTWk9TTkI3a0RWZW41OXJ5YTBrK0VFYTBZNXNWMUJLOFNTellZTnEwSXBnb2hsa2huQkIvMU45VmplME9kUUpwZ2NMOXpKWk1NS1dORzZPU1p0N29ndjFMK0tncU1vdFpYTTU5T0hZWEN4TEp5Yy9WbWN4VFJScjJyL2hpT0hieEVTcjJFdDFzblY4UTE2SDB1VHAxQnVlcm16QnhMTjFlRVlTZ0NiM3FvemJ2ays0aGF3RGMva3lJSGVuSnQ2OEY4VVpZZU1ndFdXVFJyR0htUUtOQXo4MCtudFluODRaTDQ4MFdKcHZsbnhDcFpidWd6YjJ6dGVZTm9EeWdaeXBJVUtoMm5GKzVLVUZSMWE2RlRSUG12VW1MNmJUT2xSU1U4bVZKM2xMMExSdHl5bXBBMU1PWE5XTnl0MGdEVXNYKzZFK3VpRTZKUEMrUzhFQnJkTjBaR3hDaXNOem9NTExVUHNHYWJ5S2k5QnNxOXA2MkJHQk1ia1d0ZWlxZFBTRGVzYVJZRC9aY0dVdXRzOFBBcCtBZjBqTWc3ZzQxNjI3bVVyZ1NLT2hyeXF4ZE9Odmx6Um5iOWxxdTU0bVVRR1FXaDhrUm1iL0VZSDYxREJiSHBXUjhKUFBaWHVFKzZaSjZaclh5Q1NrOE5MUDBvblpWYVhneFhTRVNOQjVpcHZkZWtnPT0iLCJtYWMiOiI3N2JiYTZkZGU4M2MzYzU4OWIzYzBhOThhZDNhZTZhM2NkY2Y2M2I2YzczNDZkNDZjOWZkZWRmZGQxNTVlY2IyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImkyVG9GNkhNWkJmL3RYTjBnRzl5aXc9PSIsInZhbHVlIjoib0xMNVBLcVNrelFTWjc0VXNYckxlRVpuOUR4cGtlQVZhckFORFBjc2c0YkdjN3Y2WHk2YnhlWW1YVEVFSUs4aDhlS09jWmtvN3cyT2JhQUc1RTVoTVdsVmJHeHlYNFhRZDhNandNTlNTR2lQbWdOMXZyV3ZveStXbWNjcVFBSjR5T3ppVHFadjA4SGZuYkVLL1hZZS9CRStVRzJ1dTBtRGErRXJyeGs1K1BLYVhkVGJkVVVKa2NGclI4T3NVUDNHYnI3V0Z2NnB6bnQvSmNaek04YkpWWDJTTGY0dUIyZ3FTZmtySkppbDZDcUI2d2hEQmdMdlNuaVNMbWMwaUxSSjNkSTdqQmwreEJmdlZseHJQWFdZbjBPZmIrVFVZS1RFNG9Wb1lKNWtiYU1GOHd0djVCNU02bnN6aXVxOTBScGtHaVYxcnV2UkdIRUt3YzZMb0lweGxMdGxoOVpIQjRFYnNnVE1wR0FteG5CdFZ5d0loaXNubWJKbWJDZG43TGNqVFdSWElIMWR6QzF5UXdheU1zL05jWDBCbEYwS0QwbzRZODVqU2dycnlHN09ORE1saDc2ZXVzZkNiRTVFcTB0TVEyeHkyaVRsRU1ML3c4OEU4RlhIK3NGTU5FenN5bmpNZkxFOW5YSnVIMUU9IiwibWFjIjoiZTE3N2FmMDg0OTUzMThlNjYxZjQ4MWQ2ODAzNjlkNjFlYTllZjdhNGE3YWNlZTkzZTUxZTQ2M2YxMzVhMTk3YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJOWXVuRHErRk1YZlpMcTdoUm9XMkE9PSIsInZhbHVlIjoiN0Z2Q3haVTI3dzlMMGxkeHZRNFY0cVlZcWpPVXZYQ3Ixbk5DMFp2RGFUbGtKRzlFdExhRCtseUlqeko4c1A2ZUhLZm1lbjBodHpBV0JBbUY4ODlZYWRaRGhZYmxpOFRBZzB5VlM4cUgyRTZ5b3VhQWQyMTY0ODRPRnRLV2xTV3NJanVnSmN5LzN4MkVVcG1XV25iUVNaMnBJUS9QUFF1WEdTN3VGeVJCcVBDZ0xCVXIzc200UXBVRG40c2t4YzVkT0taVGZDaVhTZjJ2T04xOGo3bDl5SVFCTjFnUGVlZWJscHhUV0tuSmEzODd6MXhuZSsyaUNzbFVPbVh6bk9yd0taWXBPdEVVc1drT0wwVlVlWENjWitsVDB6aVJ2U3kyS2hVR3VUczBNT2l6K1IyM1EyWENuV3kvaFhJT1piUEoxVUE2OEZXMmp2R1Z6NE5Ed3Y1Z3c5MXA5OXN6K1Q4RU9mWTFKYXZlTHFLSDQ4NWpiMENBdGFVVk90aUg1cnpwaUpsWk41TkVDbmx5SDF3QklNY2ZTa2RGZm9iVkk4aDJwYzF2Uk1VVVlITFdWUFBmUVZlNDgzY2kvWUNiZ0d2LysvOUZUTHRhVnpRVkVuOEkxZFVsc1dzbW5DSUNHS0VSS0ZwOVIrVzlwNW89IiwibWFjIjoiYTExZmE0ZTBiNTlkYzg0NTRmMDNiNThmZWJjYmY2MGM3NmM5M2Y5MjIxMjExMTY1YWVkYjY3OGRhZTlmZDI4YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJlTzltVXF2L3BjYTI1Z1FhdmNQM0E9PSIsInZhbHVlIjoiS2FiY3A0anQ1ZGxpRVY4a0JKcTRXRDd0eGR6TzI5d3Y0TXRhWTVQTTR5TE9Xak5PNDVwcitVd20xenVGQnZRcmMwK1UrYjh6RFR2a2VJYzVOdXhmZFRTeVREbVBwUEJTRVlGRlpIeWVpVGRPczFYY000aUNIY0ljcUJZemlYOFZYTnVqQVMzbUF3aE13UzFBd2Fab0xqd242N3FreDRnb1F6Z2lLc0puMVg5bnZSR0dTSjg0KzEvbEtqZEJVU3Z3R1UxUjNlcUN3K2pwM0YyQmJJMUhrdytWckRWeDNFUWVUdnVPaDYzWDBUbUV5dy9USjhsdWV6K2pIYmJBdkhVV1d1bmVCeXRnL3ZtaUpVRzdURCtrZWJYNThDMkN5azFkSjBNYXUwZTlHanIySWtqNWQxUVdoRENQbWpSM1hpNThGUVU3T0xZVEk4UVNzZ3ZzWlgzRTVRaUl5eEVjMTFxdlBHTHdURmg2YUhWb3ZwT080NTFYRS94cW1hVU8zazFaengzK2ErTlY1cWF0T3NqMXFSdk1hS3BvK2Z5QVFXS0xpaHY4QndEcDZOSGhJRTdhUkZwWUxMTjErNm9YU2JTRHBQNXdTY29HRVdDenkvTmdvNlArM3NVL2ljRXZPV1pDZ1E3VjBtc3FPTzQyRGVMNGZDT2lOZytNcXFkSXdQbUlFaGxvYzZOYW5CemRLNXNYbUdXMmhVS1BCYTU3dDNxZFY1SG5PL0dUK3BIQ1dyTkRtYmNPdlhMMHV5VEdTalJKdFkwMGdvRCtUR2hncjAxK1NnanQ1VmRqWlpiUTkySUlrcDdGd0VlZWlTeWFjZVFhV2Z3OGJjb3k2NlI0VHFkTSIsIm1hYyI6Ijg2NGFmNTllYTVkODBjNTllOGFiNzZhNmNlNDU5MzM0Zjg5ZGUwN2RjNmVkZjM3ZDkzMzEzOThlZjZkOGMxMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6Imdtc3RucjlQczlPY2pFQW9FR01aM0E9PSIsInZhbHVlIjoiMFVyb20xZWdqUWNqOVZ5Qk9hd3lUeUJnM1ZBY3NUdXdrZkVWN3hPVXRKNzVENCtzTGtsNDhaTG9MekhPVnVYazdjZjJ6OVUvKzFnTnd4YXdIWjBaTWpiSy9ZZVFqU0R5dGIwM1lhQnhYRm5HdUdhenpDNFkrVDZETHNVMmtLSjdwcDRIVVRUTllETzNqMHE4SWZES1gwcXMwRDNpVUVIRDN5RGpiZWxTTEIzdGpkWURSVDRtZ3p0cTRqdlA3V1FQZDdleXB5cnlFblB0MHR5MEN2MVpSZkJodk94YjJZL3ppbGNxTkFCSXRhWERTTkxmbWhDdGUwRTVpRnhOY3NtL3p2aGdxSkNaK3F4Z1VnOXNKOW5tb2ljQUNoTnN3cjVDS2d4ZDlZREc0ZCtBdFZRTi91SFJrMkRPZkpsNkEzL2Z2SktDOVhteFVQVjhsWkYzSExZMjVrUGN1SnBEdUxlN1pHSlZzcktWTHBHKy8wV1drMUk2VkNhZm5IaTV3S2F6V3J6Skwzd3YwWnU0eXl1Z1NLaXpXM0tMdUh5YVRoMm5hdHZuNVRuc1dGb3VBajJZUTFha05lRXJZMWVxaWNtY2QxUzBjdDRQYlhTb1NXeG95V1o1aWx6ODltbGFadkMxdGJIOFM2SDU2SFBrRnRic0hqcVUvUTdsY2tQcG5GeXZERS95b2NkcmV4VEJocGUySlY1MWdVZFVaeDFrS0crd0NWaFczYzk5bWduRDBGaDNBLytVcVVKVzl5NzVCb1BYdE81aEh0eWhNejlGZStkUTNVWEh3NFpIeTNHQ2J3endta1Y2WXpPRi9Dc3IxdnQ0NGtTWHJNbTl0eDc4d0ZyWmtVT3V4eDJDVWZpYlVLZ1l3S1pqQTNzMmh4bHFzTG9BZFlhaWwzbUJrL0o2WFlKeUo0K1paN0hPMFRnRjBGMUMiLCJtYWMiOiIzMWM3ZTk3MTY2OTYzYTg5ZDAwMzcwMWM2ODM0YTgwZWIwNmQ4YjAxNDg3Y2U4NWU5ODg3Y2NlMzJmMDJiZGZmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InZYQkRkVXBNbUNaZHV2cXJNREtDZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiZThmTXUrVGdud1hvQWN4dFFRNzBMdXhaY21EcUZWQ0toY0s5THo0VWRnMGd1VnE1NzNuVG1XOE40NzFaVWhEOThBK3E1bUFvZzUyYXd6U1NFZ3BtaUhHckNkUVd0RWEyMmhENTQyMWs4ditUT2dEYi96RWFYVkJmamRXSjA5Q2tDYUYvazNPMVBFcnlHb1lnSDV3d0UxRXRMYW1xRTgwRU56WTZLNHBLcjdoNWdzbTVPR3E0UlJsblZtem96VDNlaFJVdCtIemZweVNNTEJYM24raDdFMk5wcWhxV1FhSlFROVhPc2FITXljTEdIRFIrclNTYzF3eUE1V3JnZWJUYUNUa1A0ejRHTngzVitTWC9jY200eU0zK3dVdGpxZS8yenZhMisrQnNtVWF0V0IyVEpZb3kxYS9TR21pQmJGdVR0bDZyQjFKVFpVNnVVRzdyQW1YbC9DZEhSaTFMYWhTWmF4ZzM3b1NMMTNkUUFuSzR0cDlZa3g2Y1ZNZnhBVTBBK044cXV5aUtOTlJvZG1JY2dOOWdCRXZpdnlvbGVLc2U0N01DLzZDNlF1U2NyZzFncDgrZ1grZldoOG16Z0hPaCIsIm1hYyI6IjU3MDFjZWRiN2EyMDlhNjE4NWJkM2VmMGRhODFhNGE4Zjg1MDQ4OTcxYjE5YWNkYjVmZDI5NDRkYTVkMWJjMDYiLCJ0YWciOiIifQ==