«Бабье лето» закончится 3 октября

Жители региона уже могут доставать тёплые вещи. В Калужскую область приходит похолодание.

11:36 02.10.2007
0 3518
Читайте KP40.RU:
В Калужскую область приходит похолодание
Жители региона могут уже доставать тёплые вещи. В Калужскую область приходит похолодание.
Падение температуры начнётся в ночь на четверг. Причиной его являются холодный циклон, который движется к границам Калужского региона с северо-запада.
Ночью столбик термометра опустится до отметки +5…+7. Днём, 4-го октября температура воздуха будет не выше +14…+16 градусов. Во второй половине дня или ближе к вечеру начнёт идти дождь. Пасмурная погода ожидается и в пятницу. А в субботу, по прогнозам синоптиков, дождь будет идти весь день. В воскресенье ненадолго выглянет солнце. Однако будет по-прежнему прохладно.
Анастасия РОЩИНА.
Автор: Vik
eyJpdiI6ImJOUmFXdnN3RkFxVjdteWRBWUtaQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiUTZRbDYzekZDVEZIbUZwZFhFMm4vY0VyQm5HVDlYL01SV0p5cGR1UHhkUzhycnRnU3Zramx5bEtmT29LK1FXTlgxVUlPbGtrTWs0Nmw1Y1RrdU5hR1BKYWQzNzAxTWRDY1p0cVRUR3pGMXBUNXVZSllSeHZTaG4rcTFXRXl2TlptTkFzaDBQd1oyaUpGc0I5SVNwU3lLQlNIYTl2Mmw4dWFwaEJsRGtxcE9GWVRhTjVJd28rQUcwNlZEZnBTRFllRXlIc3k5bWZ3OG1SU3VROVhtN0NlVmJ2MHh0Ri8yN3dhMi92RkNOaytWbUtBS3FYTzNrS0Ntb0Q2dmN5Mnc1RGJVQjhsNnc1QUY2SkE5RHNzRS9jYitOTk5TczJKWEVSN1VETit4NWQ1TVEyeW43dHp5UVAzT1V3N2lXd3dOSmJWR2pydTRadldQVER5NzdieGpNSC83TWVuckd3cDVFR1BBUUJXN00wL2xyQnB4aFlEYWo0QjZQWTFYRm9HOGFySDJVY0l0S29RbWIyOGNDR2J6SEhpUGFObUh5WENwemtkOWFkS1NhaXRaR3Q1aC9ROWhvSEl6bnRleS9xNzFwMjFOMjYvTlRSSzR0OVpuRS9kcWhNaVZzbmJQM2tScVhSM3pLZ29GcjJPa2F3a0FHRUdZVmxtQWU3NlRpV2ZremNHaUZJODlXSjQwbkluaW1oV0tka1Vqd2Q3MmV3MThhOHNOM2RIRm11UVpYY2dxQ3A5ZFRuU2NGNTFjaXpxNm9UL0Y1dWNHQys1VFlrV1VzVHFWcFUzekFRRTZkMWFzc0dGZDZpVzljbi9ndTRrM0h6eUNqTktXaTR6WGkxYU1oSFdxY1JHNjBtQ2lBa2NKUE56TE05M0xiZkJJRmZwRmM2d2d0Ukt3dG5Ya3hnOU9xNHN4cTUyREtwb3VTU0NGbnRmTTlyL2RnVjg2NVpGOTRmMFpWc29HVVc1dW55N2R4aTNCT2RxNFlLRTlPQ1VWRmZVenNhR29PNVdxT0lVZHBFIiwibWFjIjoiMzVkOGUyNjI4Zjc0ZmQ3ZWM4NmE0NWNiMDhlMmY1OTk1MzM1YjJkYjJlYzA0M2RiNjY0ODJhYTNiNzgyYWY4ZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkMzNWNxbTdEWkxIUGs1YjJuRXhvcEE9PSIsInZhbHVlIjoiWVVQSlZoODhSZlJDSmQwaUh1VkE1L0RJL0JVdkFTL2FWYlN4cHlqTjlDK250MUdIeUE0Vm51S3FZVStqTEVtOHFYdkQzYzdEMnZZRGIza2tsQkJFaTJSYXF3d1JXUUhCUlNMZWdBZ0loU3NSbi9VTUlOY0t4K2Rxbmh2ZUYwLzIwQ04yTU9FZDdBbVlxNklZa2tHYmFpSlZYbU51SHh4Y0ZCem9veWJLOFlUUjdOY1I2NlFwZmtwaDNwcFc4emlvVDRTUEJMdWdXN25xVjcwWUpKT25wNmRjUnFtSm9UQ2RwUHc1US9nZjhxZzNCWVE3MmRsUUpidHJxQ0tMVGxDSVZxQjdyQU1wZk42ZVExd2hLcGc0VHVHV1lwQVNUZ2U2VjJvSXppcUtZOThUUVNXUEtqNWpJSksrbDF2WC9EVHg1d3dVUXB3djBqWGdFRTJ0bGw3dWpLZTY1RFlDeGp3cnlUZDU3S2dUTmhZaEZ3VVRhaE11bSs0akY1UVg1SjJkeTNocGZDZ2VDcDJPM0VIZ2ZiTzliZTJHZWpodWlydmdFa3VScFNqS0tma3dwMDJOWWhXK1ZKM01aNldhVFc2U0xnVlFNaWxLcGJPSDlOeUZ4Y09rZHdBdWN2bGZTayt4NEpMdi9XbnJNSG1UVGhTNzhQTkpRS2dhazJlVEhMeENJcFFraTFzWTJ2RjM0OUtUTHpHT0RoQlhreTJKSmgvbWpGSjdLaEp5OHZlb1BLSDBwWmQ0ZnJ6aEx3YWJjbDBQZ0ZyaHNrQ1EyWjkzTXIzL1Y3Z28vL3dJUE43R0wyMnBETTJQRVY3RkpLa2NZcFZYSVc5MmVmT2Z3RW1EYTBjTTRMeCs0N2JVYXRQcklpN0h1TVN3V0RVOUZ3bzNndlNiUGh1MEdxVE5tY2IySHJRSkk4UjBLRkgzTEk1Z0czZk4rRUJKTmdCOHVzM1JLaDgvQWpUVER3PT0iLCJtYWMiOiJlZWJmOTBmM2Q5YmZkMzY5Nzg3MDE2NGVhMzRjOWVhODEyZDhiM2NmNDI4MDg4ZDJlNzFlM2Q1OGUzZDI2NTFhIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InUrS0FiNk1GenhSeEo0dzFoY0VPdEE9PSIsInZhbHVlIjoiNVRma1NQenU5V3VJcG1WdWJZVU00NVp2MTVLL2ZoemFnUlJ3ay9aWG00NTQ5Tkw4T1Z2TCt3dGZHWmhvaHhwejBSVTU1ZGdGVWZxK3VCa2Mya1BxT3ZJSThOWHFGNm1nMFhpaDdHVitWREQvenc5cEEyaXgybEpVaGJiRC96S1hHZFdKQ1RoYnNkdW5YM3liSGlaRnNYaFpBdEs1WXJ3eFFTSHJta0JxckNBSWFGVy9UQTI2cGswKzhvZGdUOERDZ1k0U1VGeFFxV3NNdnNhNmE5ak1BOUNZQ0QwOThyMnl1Q0tBbXcrdHdyRjlEWm1OalBabi9sTFpIWnVjTVJ0VEV1SEEzR2hTRWxYY1RMZ0xDVGg2Wmp1RWp0Q1VWWkc3cEtCemNwWHk5bklJa3UxTkk4ak1MZndQV0hjd2FjWlZEM1diZC94RHUxMFFXQ0NLZ1g2NGs3SXI3U1daeVV5VnBpcE1wbkhBbEZleFg1Rmx1RytQdjNRR3Q1aTdkdlBPcGdRNW5TMzhCcGMxNVA3WERXY3hyb3VRZHRsVDdCalFTaWV4V1haTWZRRVBhYjNsUXV3cm1NVWdENjFNd2RlRkhkZXh4MW51YmVuOHh0VmxlY00rTE5Cd3BBeUtwbG96UVhUUSsxbmlFRXc9IiwibWFjIjoiNTc0Mjg0MDFmMTY4OTYwMDYyMjc4ZGE3YWMzMjBhNjIwN2ZmN2U3NGE5YmRlYjg0ODA5ZjFjNDlhOTAwNDgyNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlIxUTE3U05yOVVHSXRabGYwWklDRmc9PSIsInZhbHVlIjoiWGh5Q3RGUTlIOWpheDJqSGxiNnFyOHRvS245WGc0eE1Wek51V0NkVDE3WTNLb2RCbFVLWEtPYnNjaURFQUdEQzFqbnNPL04wUkxpbFB2Sk1IM3BZYmdXb0VFeElEL1RpRTVYQnozRkF0V0xPeDVUYTQxTWE3TnlFUVllelpSV2V1OXY1WkF2cHhzM2d4N2VpOXZYU01tQmhoNStzMnlpSHh3OXhmMS9wNVRpNlF4RUx4cXhGa1I5OFFZdTkyRW1QQlBEK1ZycEFrM0IzV3VMSXQ5VkNBRlBWb0k0SXV1cHBrdlo5TW1jNUxsRWdTVEhZNlozbGU2RnlLTS9KKzE1VjAvRlJuVktrRGVzbTdxSHlvLzdUb09zbDNrSDVmVzhxVDBhck1ZM1VwUjRNSGljaHdUU2ZvMXowM3lzMThpODVqTWd1VklReTNMN2NoMUE0QkRxK0FQTFBWQzEwcFVkaHFkeGgvSUM2TU9sTzAraEJob2xDNVhDT1c0SVlhV3NuaFZoQkhRRjBmeHVwdXpvbkdUc3dJQWdvYmtCRk5nVkRtVmhMdmtCVzh6Ymp6dk8rcDNyZTZIWUV0Yjk3RnZRVEhFK3FsY1JCNlYxYytJbkxLT0gwMk1Jb2dEWWVsbHJINGFmN1ltdTAwQ1E9IiwibWFjIjoiZTAyY2NjMWRmM2NlZDYwYWMyYTBiOTYyZGJjOGU1MGRhY2RhNTU3YmFhYWNmMzgxYTc4ZmZjYzg0ZGQzY2FjZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkJqeHBtblFBN1dlSjNVeEtSZ2l2cHc9PSIsInZhbHVlIjoiazlMT0w3OEJ6YVloZVMyb3p3Ky8rVTRZMC9SYVh0ZEdvMkdxVzdHNDBrQWwxeXlRcERBM2pTaFJsVzdDU0tGNzd0OGhVQzFyQW9CWWdHQnI5a1BBbUV3L20ya1lJK1VPeHhkNktxVEpwakR0R0hPVTBDMXhYU3VIc1R5TGtOSklldlpaZzRZQ2Fvek1jVjIxMHo5MmFPVkZ5MUVqQXJ4eFdjMUlQTmVQZDk4ZWVqU0ZZTTdOTzVxMzY3aWdkdzk2eTU5dzZacUlVbGVscGRZMmp1N3Nia3RKSUNwckdUNlo3bCtINDBobXlaRnBCZndzdjZSdzFYVUxuUXVtazFMeG5LOUFOM3JPOG0yNUdtWW9GUzl6WEhFZDF1UWZIZzZWNkYvVXhZekFIb2xjVVdKdlN4ZC8wVFppc2ppdkorWTZKVGRONUpuYUVIL0NvNXpBU2I4OUpsVFl2WHJTTldPVWNJZVluNHN0aitnVVE5YnFiUVlLTkZzYTNhNVloS2NCaER5Zzc2SG1qS3lVN3BBUnpyMHpTcTJUVGpUa2Fsb2Q0Nk0xMllmaWRLRllqOUhwWFBkaytzVnNxUGtFdzNzRWYwNnFYNlQ0aENiUjZMcG5Uc2RaeERoMWhKeGsyaU14dGpwMlFwWTQranRGUDZBYTBJam94ZnRhTWhsbkxrWjQ3empLNk1FVzAzZXBVeWJZWXU3NTdSTlVhWDhIdWdiUG9PK3loaHFicmtzVklpWis1cEl3MFRia3J5bGtWeDFXL09sWVlHbkhpVzdDc3lCeDZmNXgxYURVbGJ0Z3dJV1pUZlo4TytJU0wwTHo3NXh1ZWlMbjBCb3NvdlQySjZzWSIsIm1hYyI6IjlmZmVlZjQ5NDc2NDRjMmMxZjZkZTBkY2I0ZWVmNjY4NjdhYWFiNjczZWFiNjZjY2Q3YTFmN2QzYjc1ZDk1NzciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IlRtZklnZHFObzdKb2NuR1lHRVE4WWc9PSIsInZhbHVlIjoiMXJuNlpuV2dUU0lsTWo5eUtBbFBVR3FWMU5WUXBnbmliN3U5SXZ5eWZseHJKbXRORlQ3RThUTkdTWkIrZEI1NEdqa0VGbGJyQTVFd2VIM1pIcXE5NnlDOWgwdTh6RmhzTXllK1ZhWGtGcVVrdU04S1IyK3A1WUdETGVFMGVkWTEvTG9ZMnh0TjlsL1VOeHpSeTFCOG1uWmlQb2JZUUc2NG1VMko0VWprTHZ4MlllcWR4bEhHa0p6dXp2MmFkN3lSakVES2RTT3JhR2J5c01meGdRTHo0eDR3Snh3bER1M2VxN0ZlcktNTUphaXBxdDV4WUwzRzExeWN1Uk9CdmJZVHJhekZ1M3UxSUc5UFVmVmFjWWhObkUyRS9vdHEzaG9FWHJuRWVyeGRVNUE1VjVuZndKODNDQTlzdHJ4Yzk0MWxROTUwWCtEYkZ2VnZsenZrMDBaMEg0NnlJLzlTcGkrUHVSampsTWdEb1ErYnB2cHcxZHRMM0NPZkRob01MYWNXK2RBclRNTktLYjFHb1ZFUDlMK3R2eDd4a1QzaU1JQmIyRGFmbXNWRG8yd2d0eFlmWDlqRVY0bmJ6RkdDekxuWHZpbXdFcmtGMG9tN2FQcis0amFRV2FTd0VuOHoreU95MlpGVnMvUWRaSnlKdTl3Y1dMcWk5VndYaWFNR0hPejVBS1E4UjkxTG55K1ZjU2czdUhleHJNNmVPT3NNTmhTZG1nMkVWY2hXbVd0TjJJcUkwNnFTWWl3eUc2eWxuV1ZHL3hTeFhZRlhlZktnVVgyVCtDZ0xpdUthTkovaCtmeVZLcklwTTExaldsNUZVUGtDYmlDYkk5eU14dDl0bk5pejNubGtpbFN5VXUrQmxmV0pMZ0JEMFZKWmVWc3UwUmRiaWN1MXNmWDBYdGhRTEJhMlRuUi9ZSENLS0dZSjYrMWQiLCJtYWMiOiIyMzc0YzgwMGY3Nzg1OWM5ZTFmYzYyOWJkZGI2ODE3ZGNjM2M3N2JlOGQxMTYwMmU4NzMwMDkxZjQ0OGJkODIxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjFRNFZRS09uVDNuVW5CekF0YjdBK3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ2R1VHByOUNwRFR3ZTBXV1FRMWFCOENObHlMank1TVhrM2lyRmRZdC9udzRWNnNTaFRzVDBRSURrd0RpMEtIcGhZZGRmSEtVRThUSHhWUWhTaCtiL1hNQ0JRcFFiQXdFM0tIcnNIQitVVXNJcHpjaGJoOHlyNEZ0SzhxVTczc3RQTkt3eWl0QUlibjNnUy9XcS9sY1BYWHlRMUQ4bk1QWFdsOGNsNVlmclhQNDF1dDhVNXRGQ3llR1pxd0FwTzErU0V4MGdrcUVlcFZtL1gyMk84L2w1RmQzMXZGc3FmTUdTZjQyS3pJOGJadUZvNzJMbC9scE0wS2JiaHF5RU9tSEJsa0tiRGRTb0o3ZU9adEY5Mjc1K1NnSzk4MEhJcUlUTjhqZFFLZHNVaTJ1OWdqb1M3UmxrTTN6VGQvYTk0RW9tTmFtSk9rdmhjREJRSmFZMzlaTFUvVGRtLzZaaDZua3pzWmkvZXltSGtoZWpBWk5NYStLTC9ualJ4MlZLRzM0MVFzOGFCYnpocWFSRHk2RG1CQXRYL3M4RDRWQ3pmWlV3ZDRjb21jK1lsZDNSbzI3UmlRNGdUVHJEdmtRL3lvOCIsIm1hYyI6ImQyYzZhY2M5MmQ4ZWM3OTFkODJhYzk1ZDY1YmU5YWQ2ZjI4MjUzMmUxZTBiNjI2NTA2ZGJjZDVhYTQwNWNmMDkiLCJ0YWciOiIifQ==