Телефонная мошенница попалась в сети, расставленные ее жертвой

Мошенница вместо 15тысяч рублей, поимела длительную беседу со следователем.

16:19 02.10.2007
0 3276
Читайте KP40.RU:
Мошенница вместо 15тысяч рублей, поимела длительную беседу со следователем
Мошенница вместо 15тысяч рублей, поимела длительную беседу со следователем.
Все началось со звонка 18 летней калужанки одной из своих знакомых. Она с понятным намеком сообщила женщине, что её сын попал в «неприятную ситуацию». В какую именно, по телефону мошенница, естственно, не уточнила.
Для решения проблемы ее сына, девушка потребовала у матери деньги – 15 тысяч рублей. Дамы договорились встретиться. Но жертва аферистки позвонила в милицию и попросила стражей порядка поприсутствовать на встрече инкогнито .
Как итог, мошенница была задержана с поличным. Оказалось, что девушка нигде не работает, а попробовать обмануть калужанку её уговорил друг, который уже был ранее судим.
Анастасия РОЩИНА.
Автор: Vik
eyJpdiI6Im9GSlFRamUyTWFVMGpXeEpIZzJPcmc9PSIsInZhbHVlIjoiaVNPZERvVEwyLzQzRVJuemVWbEZBK2ZLTzFtbUFUcW9rbnpndW1tc05vWXlwTG9uTUpLMmxaZzN0RmFwOUxxZDZVSzduSVBlVWRpWEVNRS8ycWhxazFzT1VGU1NxVkpOdVBvQllxTTZvSEJ1bUJROWlZWDNlUmVvRWFNMzNWblNFWDI0TVYycFhNcUhiT3JXTVREODZ0cStmbFhKY0RGWmdyU0YwYmRoWkp4RmNMdnI3UmRWSnFWb3Y1ZXB1SGVEaEFMb1dHb0hhRWd4NW81MU5VdEtXTVE1K2pJbHEvdzFoeHhreTMrbUt0b1dVKzVwZW1JOU12WmRKWHZlSnppWnhTalJ5NGlFRDRzVkxLYllGZ0N6Ym1WR3lOYWx4VktPUjdrU3oyS0tITlNFMGozSmUxYmg0RnljTUVnd0l5cmZEMUdrZENNSXZFOHhsK05HdEphS0p5WFBPckE5UFcyZnlPQU1oczBsck1KSEM0M2FCSTJkbzh4VGlmZ2dRMDF3N3lRcHV0M1Q0MG9vUFlnWTdZODI0VERHVVZ1U1grK2ZVaUtXYWVCVkEzWmhpZGNMRmZGMktzeUo0QUJTeXVFd2lBTTFrMkR5cWo1QkNVMUVoblJ3a1RTdSt2OVFobDdjazNUeit6QWNJLy9FUmtmNVgza3pzNVpZMHhaZWhacTU0bkJ5TEJkUVZ2UitpazBVRWhFLzRXVFhEM1JMK1JXYXNnakZ0K1lxVEt3azU3ZHRMbU1lcFJjdXhxUE9EOUtSQk1XSStpRWFseVlIMjR1UFVvTkxVYVFIVFIzcGFkbmZ2YzYyTWlJdlhOMCtLQnZ5eHZ0M0JCWGoyV2x3amJTUzNpWjBTM1JseUFOSy9ycDJNdjlXMVhiYmw4WnVxZEJ4MzBKNGYvYTEvSndHUDZBalZBZ1hyQjNtVDd1SkhQa2V6Vm90K1grbmJSYzl3eXVkL2FFcU1ScU5IUHd4bStRRFI2RUxBUWQxbFo4em5YeFVId3J1UVNwZVRJSkR6bWh4IiwibWFjIjoiNmVjOGEwYmUyZWY5M2VhODE5NzAwYzEzODQ3NGNkYjc0ZWI1ODRlYjlmZmE1OTNjMGEzNjg5MjU3NmZlM2UyNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFWQnU2TWN0TitpNXhXYjFwRDJxaUE9PSIsInZhbHVlIjoiWlg1RUdjb2FkenN0dnE5NHV0RDljd3BicVVVVzJlL1VnSFRaRnBpaXJQRzg3SHhZYkJnWmNpMTlHVnlMOGdKMDQwNEdxUXlqNElTSSsvbnNlU21KTUVaQWNOd0M1WExyMEt5bkZFNGZUTWJsNnlnS2YyWGkvRlBGQ2g1YXpvZkhjRmZmL2w0UGsyMlc4VXJKU281Nm5jRGVuUEVBYjZ4RUttN0tsazcvNExZTjNHRGZFcTNZZlRWeVRWNnRuSUorcFgrejhFZTVpOTJJSVhsZDFhYXgySUl5NDZsUDBqV05aRGVYbEE2MmhjWGJiUHV3VWZCYjJjQnJibGJ0eWRQaFhLU2JwVzZPejNLQ0NhUnlsajFlbG1LdnJPTzgzM0MwcEtCOGNYZk4rbXVraUFkdkpya3FlNlUvaC9lMStmcmtXTHp5UWZpdkFHa2hkZGIyc1Ftc1dwcmZ0OEZpZUY1WUx4MVQ2WFhyUFhVa01GUHI4MVdOVUY3ZXhwRm9BekRPOVA0WjJxRVlYUG83L210QzB5TUh4azM3dzBidDVaaEM5Y1ROSm0vbEFqcHFsUm9IckpvVVR1T3BkcTRPRlRtVy9iL2ptR3MvazVCelZlS3NvVmt5L3d5YThLSVZmVHY2SklsOTBDTXNvS21HTkVIVWczd0U1VFlmbGVEZ3d6azB3dHkyTlAwYlRFKzM1MXZMNGJOMjZMQTMwdisyck93eXQzMFBZQjRyN2tLV2Y5cDdIQjNsSVo5cTA2bTF3dm5WUTRZNUJuNi9lRFpNZW43bzBpV00vVzRhOXYxTjRxTm5NWWJwK3lhQjZQZTB4QU9WcU1leXA1SzdqL1g1OFN1bkZROFhTK2NaOEZhdS9kc1BqbUJKK20wanpDYTJHakdYSGFWbXcwZVpwS0RSNFZLZmEyZlplc0d4KzBqRGJHOUZJUzZIMVh4ZWlnWkpFa215SEwxYTV3PT0iLCJtYWMiOiI3YmVmN2E4Y2ZmZjVhMDlmZWNiMDNkZjFlYmI5MWJhNjM4NWI4OWRkYzBkODEyOTA4OTQ5N2VjMTY1NjJlOGJkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndQZHF2UjgwMGtZR1FXVlhvaUpQcVE9PSIsInZhbHVlIjoiVEdFODRtbDlRTUVHZERsOWZhd002VUt2YVQraGZOSTg4bE1JSVhjM3o5SGZGVWNVZkMwSnRyWjJnZ3pMY2dzZWhOOXJSWWk1MHFlMnltWUVQV0tKajRHRzZNcE9xNkdIdDNFZDl0d1hPMFNKYXVDTGtxdG9HWkxGNWRKS05hdjdEVmt3Z3lhVWRibnRJS0h1RFFKbjlLZC94anR3QUxVL2xUS29CUUY5S1dMWlBVU2dPVFdPZnRWT0dhV1gxNnJJSlR4K2hzbUZYYk9heXFIV2lzb2t3dlA0Y2lrM20xVFV0Q1hkT2I0VURmbWV3V05hM0pXVmVsaGNzdGN2NlA4ek01NExPVXRhcllzdVlpcmwxeTBKdlozMkJvWkJyLzJmdy8vNjQxd1dsMnhvRjRTVUUyWVppSGhNZStPVlRnb3VpTW9VWGp6K0U5UUxzbDY5N3o3My82MU95SXZvd0w0S0JYZ2Y2T1ZpVjROVzNRK3VpczR4c0p0aTJyZU04TGM5UFVad0JJTVhzaVhPL3VkeUhBSnF0MTA2M2ozV3huc3crc3pMZEtyOEFVcHZqUVB2Qk8wNStPejV4WWhvbStXY1VJeHlhb3FJMksvbE93MXRYZVZnSks4NjdGRFgrVnFvdnZaWUdMUVY5dzQ9IiwibWFjIjoiNmUwMmVlNTBjNTcyZWNiOWExYjA1MDg4YmE3MmFlNjI4OWQ3NzhkNmE5MGQ4ZGIzNzhjYWY1NWU3Y2VkZTcxMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjIrdWkyd0tUeFdGN0Vqb0h5ZVRCUmc9PSIsInZhbHVlIjoiZm05clp6aHRJV2hnVnJOYjlCK280cjhFVDRlN1NBT0dCcGlDdy8vSHduTkZxbFR3ZVNENURuTmNueWdJUEdzdjRuelQyU2FsMEg0YVV5SEViNlJHbDhrYklZdTRSRlBNSUQzcFk5TC9rNExOaExPbHZjU2QyMkE2NVU4MWFKc1NwOFByU3ZLY0ZJeE9vbnNhbUJpSzRNSFEybEk4TVhBd1VuWEp1aWw2NnlFNEd4Y1VON1p3NzFHWno3U0RHbWk5WmRVc2N2UXZSYXRDdWx2bUljK2RNelJuZWN1K2JIVzhKVmRaR3dHS0tiUDZQUDh1eE16R2lHeVFpN3ZkRktZTUc5WUNkNGZoTUYxU0VRNXBHWEQra3h2b3U5ZVVNelpwa0FsTEl3T3RzYXBmeTdVQXZPVjFXZ0toQ25ZTHFERUx1KzZ4RjUrdm43U0dqd05BbWUrdHRkMHpNWU9hSFlWVFJjS0ExY0ZtMjBSOVg5K0pORG1vMXU4clNYUkc1eENERCtiNFhkRC9lWXQ0aTZ2VkRXSmFzbGk3ZjdGTGZSS2N4aTdDSTE2cnFlUms1KzZ2U0NGOXFjZ2x3NnlRaVhGdnVzR3BvenVEZXJDaXJrRGVDL0RCbUs4RnAwQU54aExtVDN3SUtCS005VVk9IiwibWFjIjoiM2IxYTQ0MGMyNmJhZDYzZWZlOTJjMDZmMTU3ZTAxNWJkMGQ1MWZiZjIyNjg3NzZmNDNkYzY1ZDQ1YTY3NDQwZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNzT09heWNnNDZNOFJSQ1o3TGVkeFE9PSIsInZhbHVlIjoiVmZFQzl3dzlUbDdGU2NON09tNFpVVVVha2h6bFZ1V0s4azdjd29KOVRXQ0VjckVKdlFOaWlSZncxN1pIRWZiUlpubVg1bHdoVXFVankzSzV1SFo5TEVEUWo4MmFPWURnTm1mZjZyVWJST0EzeWlUQkRVa1g5RnpkZzRrNFN1OHdIS3gzVGRlVW1JNTFLbGtjelNKQU9QT1l1UHMyMm1wTEwvU3BqY0RBbHJTYjA4UUF2WXppWnphSmhBMXBQT2RFZ2F6SlQ2RUI2K0pPdkZ6MHM0ZEVlMzFVSEx6dldTUE1YWkhOUExjbE1KRW0yNWFGcHRuY1hOVWdZUGcvYlBVcGxHUW93Tnd1UHRPZU1iMHZtVnE2RkRqVWxRT2JCTi82aGxZMENVOHZlTkZqWnNyUlNOV2kyS3hGK0xyblFodDF3a1ZicTNMa3pWWWllSjgySndROXl5QXU0b3dWQTJuMVlIL0dMdTJaWEJoNVZBN2VTNU9qSnd3ZDh3TzVONC9DY3FkRjhPei9VazM1MGFGNXpMNFV5N21oS3dRZUxLWUdwRkgzbEU2NTIrZW9NTnNJQjR6aU56STBxT2ppd21IUTZmS0VRdzhKSnVZMThXRWJSb29jNUZOTEoxQ1kxN0prZlFKM1luc0ZDTnJZaTZTY3E2cEJGS1lMdTZteTZaN3JHaXFrUXNLUnkwMTZ2b2xCeEdQYmxTWGF6czJudFIrRGtXMGdEc1lLUitDbGVxTnV3RE1xcFRNVzArbU13cEFVZE9ScHlobDNpWUxZd21hT3hWeGZjQVlWQXZ1WFY4ME4zRERSUisvZ2Uyb0RocUdqZXJ4eUlJMGlhcjJ3Ym5hYSIsIm1hYyI6ImIxYjcxZjc3YjdhYWY5ODdhNjc2YjUzZTdlYzhlY2MxNTI0MGY5N2QxN2YzMDQ5YjA4YmY3YTliMjk5NDVlZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkU2NEREQ3B1MUlIOFpDQUtvRHNtbHc9PSIsInZhbHVlIjoiRk83VGJvd1hGa085THhhek1kWUdvVHRmdDdQNldGTzltRFFmYjQ4L1QzMEFQc3llaXJBTmNOWDJyNmhybHNVQThPWUtzSnlUNC9NbjV5S3M4QWN0enkyN0RjWEJGam1NMkhFeU04dlZEY0lpNVJBR2JBSExEbXRZN3pMK2FKY2cyUHl1MXFTOTJqYkttMC9Pdk5GUmxFZlRLbmVZOXdqZ1NPV2hqWm53bHF0NmlRVmtwYUZwTzNvdUhzeDBnM2NsZlBocmovblBrVXRmeldKUnNORFhrb1BYR3h6L2lGY3d6NHNkSi9UQitORVhtelJ5cTNBYzNMNnR2bldpd2Z4UlB3ak90QnhDdCs5eFhqUEk3YWphS0Y4VUdxMExhVDVmZ1V3a1JOVmhyd2kzYUNuVHhzcHo4eHFwMHVmNDBqV3BzaGdZUVpYT2pPTjNlUnYzM21UZyt4Mm9IcWQ0TW9SNXRrQkJISXJoR0VzelcxSHNsQS8xYzVMcFdUTDJWNjFvNkljUnNaZnJ4eVMrNHpFZk5tcmo0ZlczekltUGFnSW00NnJjUFZQb2U4aGRkd3hiUi9XeVo2b24vQWZBczFvUEE3TENyU1ByTjNmN2JXYjUxZytzbjRVKzJsdEtwaFFKVXNVaTBuUEdPeXUwa21ibGVsWlpUd1NDb3RCSDlSZkdlb3RrWGsxOFJ1bTJJeUFVSHlvUko2UmhFYlYwRVlNS3JZR3J3ZXkyUEY0aUJjWlFOWUpVQlFUbjBuMjAwSytCbkpDbVprdkhRc0lBdmN4ZThYb0c3NGJOVTlEQUFOK2NEZExDM1YxMjliWVBXQTR4RGw1QzBVNVZneUNBWHozMHJWcHRkL2dwVktZcFE1cjMrbzJOcWRIK2V5b285OXZENkVDRnFaZENhRTRjRDlTQndqM2VhNno3SDhqUThNbEMiLCJtYWMiOiIxZTc2Y2MyZjAxOTM2YTEwNTg5MGYxMDA2Mjk3MGM3OWM3MzEyMzNmZTI3YjcyYzA1NzlmZjU0ZTc4Njc1YTAzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik5LaFV1d09YWlNSZy9PL0tiUHpzUlE9PSIsInZhbHVlIjoidGZ3UlI5S01mTys1ZUpyMlpvNXRlcUo4c2tZZnVsQ1pvU1dHR3c0SWo5SFp0N3FLSnRUZ1U5Sm16ZGtaZnVMYnVIVjlpUm9Ha0tXdEY1ZTdod2wvdjQ3QWlvM1pOWC9HM2E1SFBoTmxxWmw2N3U3K2J0bXJybUFENnhqTCs4QkFKdDQ5L3VmSjA1RW4xQjhhV3ZJNlFmbjAzbXhQcUEvWFRPSHYzQlVJTisrb3Mwb0pPQVZmZmdaRVFoMWNHNkVBK1RhUEc1OW4wVHhGdWtZSjM4Q2tZeXBWT053Y0lwSFRKcmtFR3Y0bjVURW1teTBTaDBWU3l4eVdSdWRwa28xYTdUR0RiOEx4akprVkdwWXE2Y3hnbW1sOTZFcEJwUXJNODRoVitpYS9TZXR4N3lkaDluUnN3bm9QN1cwbFBqR1Q3RE9Td2FST2h1YlFGK2FzQzQ5aTVnOVRkTlFqTGRLNEhDV0o4N09SU2RBZGFUektjU1pQdDdzU0ozS1p5cnNYVGtzTWRMQUtEdjcvU2dhS2FpckV1THhBUVlVYWlCeTd3aC9Vc2d4Y1dnKzRoRXpBTC8zNURITUUvRk1JRHdTUSIsIm1hYyI6Ijc2YTgzOTVjMTIzMjY1ZjU3MjA1ODllZWUzMDVkMTEzODkxMTczMzE0ZGY2ZTViOGE4M2FiZmM3NzhlZmYxN2IiLCJ0YWciOiIifQ==