Руководство калужского театра поделилось планами

Пресс-конференция, посвященная началу нового театрального сезона, состоялась сегодня в Калуге.

12:26 18.09.2007
0 3660
Читайте KP40.RU:

Пресс-конференция, посвященная началу нового театрального сезона, состоялась сегодня в Калуге.
Главный режиссер калужской драмы Александр Плетнев и директор театра Александр Кривовичев подвели итоги юбилейного 230-го сезона и рассказали о планах на предстоящий период.
В этом году драмтеатр ожидают некоторые нововведения. Так, в течение нескольких месяцев будет проводиться смотр творческой молодежи: на сцене пройдут спектакли с участием молодых актеров, а также состоится конкурс среди вокалистов. Итоги будут подведены 27-го марта на большом концерте.
Кроме того, руководство драмтеатра планирует в этом году провести третий всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». Добавим, подобный фестиваль последний раз проводился в 2005-м году.
Анастасия РОЩИНА.
Автор: Виктор
eyJpdiI6IjJRMHYrTGY0empsZGxaeVZqNEdxaWc9PSIsInZhbHVlIjoiWWpxd3U1MFhTL3ZkU0NzZUI4UmZwenhMVUdIaGkyN3RJeVZMbEtWblZrRmhkM0RZQW8wb3hSWVQySkkyYlVyVk1LajVMSURCM21xN0xSaEZTZWVCeWo4eEE5cWJKb3g4VHV6VGdKNGV2c1Mra0tPWGFRcDF3MTd2eUpoVkVhWFdyZVlLaWtrL29YQ24rczNkaTF6V2piVEozeCsvM2tscDZ4L0s0VmEyWkE4bE1sSjNMUDBPSlJvT1JXTEdtZlhJcGhIWmIwb2tlRlMxNEF1SnVtUndJNkowbUUxY0JDWUgzSkxISWRvQktTOW1zY1pNT21FRVdBbDBMZ0ZmYTB3bncvajdhS2hZUURVRUFSUk9hK3ZZV0JpK2VnSUlFSWxWOE5pTFVhTlN6enJxVjdmVlI4dzhuNmw3cVdoYUVyckF6djRXL29ZY3FBRitkakVVUS9oU0cvVkJDS1pXMkJKMlRSL1Z0ZG00RXhxV2NaeWJLOVlETTdSNlRNbXRVWFZqSEVERGdqWnB3Und2MzdWVGhvb0hxcWh1djVsZFFmRno4UEl1UVJKMDZVOXN6cVhsd0pwU2J3MU9Tdm1LeUFYeTREYmliekNnaGJiTG1XSUdwN2h3SGJ5TmdNRFArczdtRlFIYTk2T3BRdWZZMkVKODNwQlU5ck41Qm1rYXd3cEpZblVoNWVLV29GaThYU3RXTzcyV0I0NUFNbzNMR3VyQVBYMHovZEJzSUJsbDVFazllbUtIaStQeFhnOFRCRFdBaDZITkRnS1YyODJ6Z1FlTU9Ma1c0MStMWkE3dGRQYm1ZaXZ5LzI2b2tOc1YxblV4azB2Ync5bEN3Y0NPa2o3anJBQnlWREM1M0IwaGp2ei81R2IxS3pDeEVxSEpJVFhwMGEvd2JpRlh6Nk9wYjF0NDdqTGRYQ3Y0cEV5S0xVTUl3Vk9SVWZ3NUVtMXpKYm40YlVCRFRIdXZ5RkJnWGVBUjVLcmJxSkhnSFBwa2NMbmFtckI4dFlSV1NrYU96bWJCIiwibWFjIjoiNmEwYjBjOWJjMzE5ODM0NTkxNDRmZmRhZmY3MmFjYjc4NzdkNGM2ZDA3MWVlODk0NTgzMWYzNzNjMDFiNTFiZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikcydy83MHQ4MnB3cnlOZC9XNE1Pc2c9PSIsInZhbHVlIjoiSG9wWjN2dWlRL3U2TE1teFR6bVdJeFZMYUE3SFAvQUhqUG1Udm9Uazk4RFNWUjRxdFdzcXZhb1FSdnhKMnp2eFhMbis1NE52ZUxKTU9ySDlaWnBZV1gwamhwVkRQZWhJckNzVWhpcHEzQ0x2WkQ0c1ZKSU95UjVDMUwyQXovZGxDVDBKK3F6ZjhlODJ1c2RyRmNBYXA2Y3JhejNFM3YyU1B1NTFsU2xKU242WE00RUNsUm1LODJmNzgwM0duYUVuNDl1YzBSOE44amtlcmZnNWFhYUpDRGZ1bWZjMGZpN2E3Zm5VTGxNOUxPYkRxelpLVllPdjZ0dEdYWWRCbTlxU0lwSndvekdxMGcrWW5Xb3MvQWhXM0tkWkxraEpLL3V6V3VPU3YySFhJaW1RNnpSYUpZTnVoUXdHZDcvRmVSSXFIZUZkL3BmcGpZTnM5WEthb005bWp1TEtnZmtJRGZXajFJUU5CWmh5Y2NhQWRCOVQrai9sajlhdnBTVnR0eGFCWWtjczBYcFZSUVpnekk3dDB3anQzVjBMZXRSMFlucVd2MXluWUhhSTk4aG9XNXd6dGhZb2pTRDRwT2V3YUFJMlhya0R5b1hZd0JDekRQNEZ3dU9yNC9TVlNLNzVRMHY3WGJFYWI4RzJ5YkNsNjk1bGwyaTZMQTZGb3VjUElVTU5pSGpRNjBMVXVZWU9WelRKeEJ3VVBxTUNZcDVEUHYySy9XeDkzbUZLTHJISllUemJKQUhwUkN6eHFESDA2ekk1ZjM4NVVrRmI4R3QvNTYrM2xJVGFvZ2ZJSExDRE4yUzJRT0xVSUQ0YUc0RXdtQjUzWTViUVM3TUIvRU1SZ2UvTFE2M083UjBPZTcyZWFYNk9LYkY3Z3BDdnBRQ3lhdGlEK0Z3Q1pHVFV4c3grTjhvS05xMkc4Yk1LVXJHS01wQkZCdmllUEVSOXQ2NjZQcmsyMm1GdktnPT0iLCJtYWMiOiJlNzMwMTg3MGFjZTY0ZmZmNzEzNjQ2NGU1ZWIyNzVmZmFhZjBmMzI4YjQ3MDRhNGJkZGE5OWQ2NDI2M2IzMmI1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkttTDhod3pnVUlhbFNKSUxxbExldEE9PSIsInZhbHVlIjoidnlzdlp0bTJxd1o0R01ZOWxZemhZNHRoWGtxMGtuNkY1dU4veml3N0JrSkdNcVBEais1c1BQZU5KNzN1NW5ZSVlORTZoZ2N2MDJCbWR4bjF0ejBtZG1nKzExUGtMTXViempFUDNIMjFxOStVWFFsWEVGeDd4SExRdHNyV3FqSHhkLzRjcFJteTB2enFGbWNnYlluMWdWZGtKNWFPK2xkK3k4L0ZEVmNjWm9mZSs4UGZBTjJudzQ0dmhlNVVGNHNsNDBoNThibTNWTTFyYW9ZYnZTL1Y2OW5zYVAyV29WRlJCQkpKYkxlOU9iZmN2cm5PUVV2V1FQYzhMZ0pNb2hyOCtTR0JrSFZ1bHB0QW4wNFFBMEMrWUhtTHB0RXZBUGZqdHo0SEYrMDc2eTBYM0FvczNlTGRVbWJtQnhWTWxlcVJ2WmJyYkJFc3g2aFNIbDU5TVZUQmJOUFNIc3pWdHhsbnpPWjVKaGFoSjhvU294c0pBV2xVb011RldSemg4RzQ2cjRaMWlRbm1lNXNycGtDd1NmdTEzZFdNOFZGcE9DR1VRT0RJYzBiOUh2aEtLTjVocEFGOSt1TzQycWpHVlpsK1RNZHl4aVMwRVNaQ1VoSEV4aEFzNENLNzlkSWdFN3pQUkowK1dEZ2VDS289IiwibWFjIjoiNDBiNzczNmE1OTQ3ZGRhNTc4YTYwMjMyNTMzMjIwYmQ0N2NmMjcyNGE3ZDM2NjdmNTQ2YTBhMzRjYWY4MjIzYSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InViRElSZ0lIR0doUGF6c21PekxEbXc9PSIsInZhbHVlIjoiTG90cXlJU0crVDFESXp0VzBXcFdTMmgwcml4M0M2M1NQWWxMaEZzd0dqMlpVU3FGT3RqSTZOdFRaRll3MXNyNVpHV0ZYQXBWU2V5MTdGOUp4TklMNy92Ri9nQ3FTWlBaWXAwSkdjN0llb3Y5WXZUMXBIZjRKMmN2cXBTVjVuZGp4cWU4MkZIS3pHemVpMTdEc21Vb1NBWGdqQWQwVnFvcEtiUzA2QStrbDBLSDdXYWhTTHFNNDc3Y25aUzFtR3hzNVRMeXk1TXRZOWMzRCtERU9PWVVzaG5CajlZbEFlaWVHQlpRRkE0LzlaNXVMOWhWYWQ4TlhwUlM5TWJTazhhNW9oMFM1NGhPdmVTeFBnUXdKRkgrMFJzbGRCQVZkWlYwK2dvdlRjREwrWVFabnZKMzBYRTYxcGlleHNXYjNZYWo5c2EvRGRaT3VpMzdNS1RxNjJQMU9SN2tlbVhVRFFmZVdGVEdLTzJSeWovc1ltZ0o3eW9XTG5sYU5YRTlsa0loeGNsenMvTFdtVGhBWDhMVCtsV2pJc1M4cktoWFBQUURmK1g0Nmd3NU1qSVBqNjBiQS9laHF1S0JuSUdZbmwwdkwzTUpxdVJDYWVYMGNUYW9NKys4V1VFMzdydU1zRnd0SG9MbnNDcXdlUm89IiwibWFjIjoiNWY5NWJiMjY5ZmRmYzEwZjYxNmNmYWRmYWM2YzljNzFlNmVkY2VjZDBjNzJiNGJlNmNhOGFjZGM4MGI0ZjVmNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ilk3OEdudElTWEwwckhyd25ROGw3TFE9PSIsInZhbHVlIjoiOVNaUDF3dUxLYjI0VXZGQVVrNnVwRWEvVENudkFxejhLRi95K2xJSzZXdVRoQ0xEV0pWNmI0U0FtSUFJYmRGQUYrNFhOMjgrYkVjd3FVRjBzUWFNb09BN01GbUFrZ1ROTDhLc09McU0wbUJxaDJTaGJMbXJ4am1Sb04vQlZlUGV0eUFMa1NWV3FNZ1AxWVBKRGQ1a2owdmd1VmUyUXJGK2JLc3FlbTV3RkZkNWhTNnVUQzQxVE44WEFRbStVTU8yY0ZtbVJKWHo3Ri84WWEvL1Zqc1VyVEovSTNrQ1d1Nk5DbEVTaTRXY2pzbGg5YWRVTG5yODBIdUlDb0doVVE4S0N6SDEyRStKRzlnK0dVb2FtdlFqMGNGM1Nybm13RDExS2E3MEdyZWpEbEU4cmpLdW1nbzNmcUVJODdmbTRrMXY1SmNBZTQvYXFIUzR2MlZQazVCd0tudjI3K3Y5WTkxRFlFNlRJNWcxT0ZzV3p2VTEvdXNWK21oYnNkQVgxK1JkMyt5Z29zVjhMa3RybzhPOXYrcWpQSHpEaU5oWlluUjNITk03QUVVbWY0c2E5TDdjQmZDd1dBNlN3WCtRb015WXM0TEk4L0VUV0l4dlM0SThZdk81b1Q1d0ZaNDFjaXVteDZVdWFRNlQyOGJOZ0t0ZzVMeG9aa09La2hiZTRiTDJkd0xoQmdnWjFWUDEvR3pEL1EwSm9nNER1dXpuMkZibmt4N1k1bC9td2kyc1JyWDRPVHFrMW4rdTdLUGl6ajVzb2FpUDZCc0REcUkyb1JUSkNzQU1ab3FOUkM5WEsyU2tnbmUxNjFsenJBVUpEWnlNaVN4emhkbXFIcVdCTkthcSIsIm1hYyI6IjMxODg4NWVhODVmOGQ4ODk2MmExNDBmMDk2YjkwZjI0MmRlNmZmYmVhNjkxYzRlMTYzYjQxZjU3ODc3NjExZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkwzWDJwMVFCM1M3Z2Fvb1pOYTV6MGc9PSIsInZhbHVlIjoibm5BcFJGemUwZEZZb3NyaUFyLzdRVktLd1ovY2p0TjhwaENlY3QzenFTNmJaMjFJdHZNWTE3MXV2VmR3VHIwanFCcGVzUmlIamsyblhOZ0Y4bmpQV2huSnVyUUFBdnE0NnNoVFlKOWlnRzVuT1dZQmRRRlhkK2tQNlkyNzZMTlVubGYyZmhUbjJERUsrMjhoTkdhOFBCLzF0VEFDdUNGTm85bGRESC9SaW9rUzcrTUJJWS9yYVVYcnFhRXFiRkR6L1BsZ0JCY1pEKzVJdDhHV2tVYTZpWmRlRFB4VzloRW4yQ1IycnBXRkVnMnkyT1o0UzhvOHIrQk05N2wzcUR5TjNOKzY0TVhUK0I3YnE4SnRrU2tvckhZbTNjMi9JcldBUGVvenl1N3EzMDNFQkRyaEphV3RkZTdMYWtBdFNpVkZDQ1N2TEJjUWNmaWlMelIvamJJWkd5djg1bE1BSTFnWkIxRnRGUW5iS1REeHRFaERVdnRRWGU2b0h4Qi9MQnVXeWZOajBtR29vSzU0QmE1TkxDVEVOU051c2tuNHgzTEhManAxU0ZubDM3VytMYWZIS3RzVG9QSjlzUmhZVWIyV3VFUWNVVlpkMlExeHBzYk4wVmdTZ2NJREx5M3V2bFd1QjVyNmo4VVlITXNJK3JLbk1MV1NvNk91TTkvVlIyNGlsUkFYNUxhekVxcVZ1ejRTQ3MzQkY3V0VOOEl1YlFKdWRVOW9KUnZjZ0x1MWd2MW9BUG5RT2FXWS9UOE1aRzRGNFV5c2ZoRTRiVnRZejdlVU9mdjI2UU1jNC95VUUxZ3ZTYzNJZVlSMHRSUHJKQllYMjlwTHdKa2NFSkZicEo5SUp3U1l2Z0twdVVjZzRkU0NIYmVnZTBQRkV0QzVFdFhCd3d4cEJyek40a1VVSVZyYjhodGhnOXE2cUhqQ1dHbm8iLCJtYWMiOiI3OTU4MTYzZTFlMDhjNjZiYmY0YzQ2Yzk2NjNjNzJjMzVmZDM0ZWViMmNkYTI2ZGYzYTZlY2VlYTk1NmM2OTA4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ik1CaHNBaUJBR211SjVQU0ozbzJ2Rmc9PSIsInZhbHVlIjoiZ2pDRXpTempJRDBCc2h0bys5ZC9NNndla2ladVpzQlVHL3RiWldFQzgvdlFCdG9ZbFlIQVFRSzd3dEVHbE42Z3d2VGRYWE9MRk9hRkc2OUhpUXp6L2pVaVRqeUk1bjlCWFRVeE9kemNmU2VLTnFQVS9GWXlIZUdIVlNtS2xPdnhpbWpWVTZHY3FmaGlLckpoZTYxU3Q1WUZzVlJQTnZDczBHYWdNRDdxMGp3SmRxZUlkRStMMEN6M1JpOGQwTnBhTURtME5tallOeE1ZMUc1Q3h4cjNONFVxQTZvcUUweEpIOStQdmFWdC9BNXZQOGZkN2NHUTZXTjh6THovMlkrOTN1bHZXWmtDTUJzSmdtbUMzYkZMblZJb3RFSDFPSUtyZW5NR1BRZkk3QTl2d1M1N3VrbFpXSjM3TUw3MTN6a0tDZVcxQllDaUJLYW1CZUtwdHBEMmJyaGYxcnAwRmtCeTdqbXZRb2pPeC9wODBISktPam0rUWlTblJ3cmRRUkNxQkdKeVppNVlIQ1FLK2FBNEQ5UnNrKzNGSHdyWkluOE4zRnpoMGx5N3Z2T1ZSYUR1S1labVRrbzJZVHdsVnVvQiIsIm1hYyI6ImRhNWI0NTFkOWExMWNiODJiNDBiMGViMzkwNzY0OWQwYTkxYmEzZWIwMjI5Yjk3ZDc1NDhjYTc1NWQxMzQ3NTQiLCJ0YWciOiIifQ==