Число заболевших гриппом растет

Болеют взрослые, у  детей врачи ставят пока диагноз ОРВИ.
12:20 26.01.2009
0 1848
Читайте KP40.RU:

Болеют взрослые, у  детей врачи ставят пока диагноз ОРВИ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 23 случая гриппа (в г. Калуге – 8, в Кировском районе – 12, Малоярославецком районе – 2, в Юхновском районе – 1). Все заболевшие – взрослые люди. Однако врачи уверяют, что об эпидемии говорить рано, эти показатели соответствуют сезонному уровню подъема заболеваемости.
Болели калужане и  ОРВИ. Отмечено 4202 случая. Медики отмечают, что несколько выше сезонного уровня распространенность ОРВИ наблюдалась у детей в возрасте до 6 лет в Жуковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Сухиничском и Юхновском районах, а также в г. Калуге и  г.Обнинске.
Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6Ikx2RlhhSVFSNS83ZytvNk5JdjBnL3c9PSIsInZhbHVlIjoiejBUek9NeFhvZmJoWG5jMjJCcVBRbWN0YmE4bFNOalZDQTY4YXorTk5FMjNNVFRmcjFjSVlleGlxM2FNQTgxcWZzVVNnMHpFNHhoL3U0MVJIRmVpV2xPQTBGcWRmNXd1Y0k1c0tHbUNpc1JqOVlob014YzNUMS8yM1NWZE5lUFZOaUVqQjJFaXJLdFp3QTJSUEEwbm1FelZGK0VXZ2hlRE9WL2tTT2pyWE1KdnpNVWcwWWlBYXlsd1BSbHBuYVNGV2lQRDloNUNaa2JZQnhMYWZkUUpiSUlKNG1xZFNmNVBEQVpkTmFpYTlac2ZlbmZFL0I1QmZuTm8zYUhsM0s0OW95TmhoNXUyQnMwdmV0QUE0NTZYMUpDak51UkVSZFNDNWhnWTJGZHMwWGM0dmVBdTI1NnVyN2J3SFJRR3RGbWN2ZVljQk1Qekhic2wxNzVGd3M3bzhkZ1VDSFNEc3NVbHhyMm5uT0tOVlBmSWgvUWd5NHBPQ0huZnZTbnB6dzJYVlhnRWNpdC9seFI2SnFZKzNHbGhJeVkvekRSWVBrVlBwL3pqc2REMThOTzhWL0NUMnpSVnBjdDE5ZjQyRzkxaVhidG1PUlVKb29leFk1ZnNPUGN3dGZidUhYTUtjbmI3dHRvem16UWxMNi8rSmttdVoxVk5yN2ZybGZKcnhKNEd5dzBUVTFiVnFmUGZJbytmY1luTmdhbWxkcHRsUkNUZ1puOVJnNkpocVZWdUhqNkI3UVh5MlptY3JMNzZzTldwZVBKRjNmZzdkOEtOaTBFVlJYZi9tcTZCc01GanV4N0FORkxmczR2TVdqbnkzeUlJSTFaakYxTlZRbTNsU0Nla1lDY0kwU3B2clVCMUUwSEZkeklKdVB6T3F0QjJMM054d1R5VElUb1JVaVZqQms0c01laHZTUmIzZnBqVVpXOStqenVmR3ljdkpKeFB0eE5KaFNicW5URXZLOGhUN3lVZlJkeFgrcjZUOUhtaHNUcEd4TlQyenFDME9mL21yMGhmIiwibWFjIjoiOTUxMTQ0ZTJlZjE1ZDkwOGI4NDFlYjQ1MTdhYzhjNTJhNzczOGI1N2E3N2ZmMTQxZmRmYTY5YTE0ZGM2NTlhMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlYyZ0ZTcVkyYTJtVVpBYlE0WHdzc2c9PSIsInZhbHVlIjoiNUg5bjFjbnFvczlwdGwvTnNlbWU2a3R0MVFMM2locXg5dlVVUEU1c091aXFCNy90TUw1b3NXUnZ3dU9xQUdxY0xtUWxwdGFzNDBNd0o1NEkwb0NTWVhuMy9BeTRPVTUrL2todjVwYWdENVdjN05Lb1ppbTlTOUM5QUMzWFZFS0hOZkl2UlB6NzFlYjBWZTN2a2NrQkVBZ1ZrclB1RmZobko1cFB3ZGhhRGlFbVBJTWVrSE9QU1E2cURhdHFEbFZtcVdIUjJFMEFWaDBTS2dsekh5UUs2MHhaa0hyUXVzMWVBTTAxcDNLNUJCbWdzZTNSendNM1RYQ3ZNbFoxZklvWXQ1L2tMODFlL0NNUU9CYXcwVjZ5OUNZL0RrQ1J5bXRaNmpxeWM5dUdOWXZyZDR2L0ZTQ2RiZnVjNExTVjdvbmZOaXJneTI2SGpHVUZEQnIvMFh5ejhScjlPNTZHeDByZjVRV3dudE1tMDFINjJIcnpZblVDYlVIdmYzYlFQbXlLSjlwQVIvbUN2YUluMlIrSEVqblExY0dvclNhb2tXaEl2aXFxTkY1Vm1CMEdFRUVqQmFZSXNYMHNRWGcya21BUDhkTXFteDZBY2hwNnZzUGJJdXR0aDhjZGJoeE1lSjV4d2l0VlBKeEpoRjdod2FvbEpsTjhoYzUySUFGNlVFSE5QYlJ6MlhpdlRKb0c4M01mWEIrQzE1SnkwdEg2WndYdTFTUE41RVkybDg4MDh4a1hVTzFUeVhxcU4relEwbFlCM0NNVVJHWkdPWEYxZCt5UjYrK1lKVCtzcjdEdDAyWUtSanNwRzNua2tUZUszdHJCMjdFSGg4aDZkRS9SMEg2RzdtY1JiaS9PZEdyWWR3a2VIR0JlKzFTRnRQc1ZEWVJpVzQ5c0xCVGFJV2t2eFZqTEdzd2tkc04xemprYUhZbCtLWUt1Wm1OTTZpRlE0MzdCbGdKN3NnPT0iLCJtYWMiOiI1N2Y1MGZhNGQwY2ZlOThlMzAwY2QyMmVlOWNiODYyY2Y4YjRmNTJmZmQ3ZWRmYTIzY2U4Yzc4OTRmMjNlNzc1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikw5Zkh4b0JpMFVrdkRJMStrOVVvUkE9PSIsInZhbHVlIjoiamMzckNqWHEzbDdnMXZLVUpyaTMwdVA5aDFXN1diY2N6dGM0YXNKT2Fsam9wbWF3em81R05xTlJIKzdnNlNYYnA2dTNIZ0pKamVyQzdQdkcrQ2o1a1E1NXpZazlYSFpISFM5OXZqVkhrY2FrOHlYUUtlL1V1d1Vqemd1UUo1TEdoSWd6NDBHREh5VW9Bc0d6RUlYZFFJYS9RWXV2TlgveE5DZWE3RGZ4VnlnS0tSY0YySkVSbVhjNUV1cW9FWkpySE9iS21RWndzeHRnblRNZDlhdVpGTzFCNU1acEpvLzgyVjVtajUxM293cngxbkhmMUtGZHlubXNHSU9xM2VUNGI1VHJOOXlSVzhCamFjOXpERm84dkw1cllwOGIrN013b2psQjBkdUlxU3ZvN3FUN2gxQ0hiNFJFUTNwWFZ4SEVhMlVxWlpZcUJTM1huWHlra2pGZDR3UDRmcDh0T3MydjM4Qkx2L2x2ZFBWMU9mZWJMRm9UYzFITStmZ0VSNzhiZ2dxVEpSaFpNL3BCbVRsRktUWkYxQ3NBNEN4OFdFY0pPWTZzZDJVWjNBK1pwaXJLYzh4anMxNFZoMEVmSW1tRGladGlhUFdQR0JaYmhKbWRva0lpK2lnZEsveWs4dThnRWRmQ2lIQUFKOVU9IiwibWFjIjoiZThkMGU5ZGIzOWJmMDI4YWVlM2YxZTNiMTNhNmExOTFjMmRiODZkMzJkYTQ3ODBlYTM2MDIxYzA1MGYwZjcxOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRld253NXphMUpvaFVnVnVRRTJhZVE9PSIsInZhbHVlIjoiak5NYkMwa3lvYytGR2IxRmtPOEdrQzlOWkxpV2Z6NldqMlNQZVVFNXFBZzFPTkx0UkxOU1cyczBHazVDZWl6ZGRLbUhjZVRSM1U1YkJ0a3BvM2xyN0tTcXh0b2wzc2E2bWIzRzBnWlZKalZGK1BnTitWemttSGtCZnQ5eGRZbjk5eWo1c281QzQ5S1VIMUNacUFraTRpLy80N2JnbmZ5elBKVytOYmxGWmg2amhSdk5uR3daM3lQVU00RFJKS0VxL1l0SFJ6SURmUFd0ejlEeDI2bVBqZ0JkY0NuWUI5WUxCQjJRa2Y3Nkdoa3JsK1I3RGh3RERKanBSMzc0VTVEdmg2cFhqMFFXUytWRm5YUTVrTVZnVC9CekVDRVV5Mm4yeFFwOXc5QjBKMGpObHRTMGlwcS93WXZTMVJnSG81NnExcitQNTRZMWs4WThkR0lUNFMxSU9zbmpVR2ZHTklEeDluNTlKNWJXanE0cks0Q1gyblgwYkN6LzBYY2U0NVZTMnJKVUlwVklTUXlCaUorWjdVS0UwU0JZak1TSkNvZWF1S0ZhZFhacFJsSVpvSlNGOThXVVAzd1BReHJ3ZVFlYkx4eTh1ZnBYRlgxT2ZsMzNTekRyY1d1aC9iQjRHRXBHVUppVzl1QzJMRW89IiwibWFjIjoiYTQwYTkzMDlmZTEwNDk2MDZkZTk4ZjExNWZmMDgzOTdjMDY0ZmUzZmY2ZjhkNjFlMGU4MmI1NDFiZGRkYzg2OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRUckYzKzh5eGN0aFkrZXE2dnlZdnc9PSIsInZhbHVlIjoiWjkzY1RRaG5adFlCdHBpQ2kycS82aEtoSllrNng2SWQ0UXl6dUIrS2l4RUZSZ056cU9PSDlEVnRyb1ZZTXZIQUFmeDZOT0puOTIzQ0xxWlloaEZ4ZXZQM3hPUTJRZmQ1bmV6aHR0N085dm1rNEdHQjZ2cmpRTThZcTAxNlZaSEhIRmZUNmk2N1JqUTNWays2U3RhYmtqWGhJZ2crUGNudlpJMnRLWjAwTFBLTGZXNFNMMzlLMm54ZXNpblIyd2pHWXdobzg4MktHc3hqcHc2akxFWUk2WFhUL2dOTjJsWlZnZDkrbCt5WFNrVGRuVWxDcjJaN0ZVZXArbkhSb1o5amtiYnIvMGRkQ09MM3VZaWYvWmNXYkJYYnh3R2cyLzZ6YU93KzhpK3c1d3NpL1JETWVWZ1p4cFZ4Z2hVZUVtNWZKWTJ5bkIxVHI2K1BHSVllUFFqZ0phZlR6OXpZdmluWUhwV3VUczZBdlI3SkpVRW9UcGFidVlYYVZ4QTJBaHIvSUtRREFkTExiUzl3MFJ4MHd3VGlBWE1OOXJnZjJDbGRpaTB5OHJibWk3eHhmWTJxeFBsZk1XZTBNNjM3VWZudlVYR1lhRk56TXJ6bmRBNng1WStrSUI2VExsbktWS0djVk9Jd2hLKzUzaHJnNlJCUEFwZGNKU013Tnp4Zkc3cC9OcnJuakplblVaemNRYStNazBCZU83VnBuVUhDS2NCZW81cElZZ3V5L0ZMSnRoUVlpSjBSSk9RN3FTdHQ2YmExTHlCZ1NPbVBjSFRVOTBKSnpvRWxhRFdaM2hMUHFkU0kyV05BQmJORkJxZ2I3RXk2Z0lOYm9lbDdJQ1g3MDl3SyIsIm1hYyI6IjU5ODgxN2I2ZDFmNzczMTc0OTNiODEyZTI2MTBhMTU3NDg5ZDg2NzFiMjllYmRmMDkyOTAwNDMyMmU1NDc4OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjNvQnlhWTJpTVB2QlFLQjhSSW4vM1E9PSIsInZhbHVlIjoiT05PdWUyWFZzQ0ErUTRVazhZclhTRklicjVHN1FZc2h1YXlUdkVWMWNIREhEYWtOSWxMV2pCM1RsN1BGUlovNk1iYUUzbUNOeE80d0pNSW81SVBNZER5NmowVmtrNWJFdjdmMEVxa0hCT0xlTFdOQjliNVJTYXdYb0x6V2VjUkRzSFZxeTh5VVB3Yzlya0pYTGRKbVNCNENiRTRDcEh1cHd5VGRuVnErclpSZGhRQWFIQlJHV1hHT3NVYzR6dXduUDJabGcreFYzakkyVVIwYy8yWlFyY05DZXhzdmlBekFVWkFwV2hUWmR0UXQ4K1ROL3dBajNWR1pkWWgyRDZXZEQ1N3h3ODE1MHFkNnRDT3o4ZUpGSHlCOFlIM1I3VWpVbnFnTDFBRDZPL0ZCSEFCMTNsSnM5dTRnQklnaTBrakVSRk0xR2s0b3RjSDV4Y1Y0SXNUWXFjMnRncVlmMjNSYnEwNzRzM2FmYVpJTXVvUFFCVjZ1UHEyUEJYMGpkZVJnbExBWmpGbFAyZG1uQm9mTWJpNDExdTh1V0xqU3M0ZXhZZk1JR2NacklzSm1KaURnb3V1STNocWg0M2NVenljYUh3a2szSUtFaWllMUFPS0pxRHFpcWUyZFVZRWVnVXNEQXAvdXFPVG5RR2c5UTFZVWhQd2lGUk1CR1Y1cWYzRGhiUGdlTzhWNzRZV2ZDOEpiQjhKQVNWZ0dPOThrQ0dNWDBzalNtUkJTSjl2Y256Wk9uQ2NJbldzMlRWN01YRW0zS0ZwT3gzNDM1d3RUUWxRZjdyS2dCemJlRG1ZWjk5c3lzdEgvbnlZWjZHZWVLL3VuNUk3cU1kVmNNUHR2ZnBlaW5rMEs4bDFUUzlUb3g4NjJ6blpxTW5MdkpXNzdZcHFOcDI1NzVXd0QxZjVVUzF3TFdyczhqTjB2SDBkU1o1aFgiLCJtYWMiOiJjNjA3ZjZlNWQ1OGY4NWI3MjNkZTAzZmYyNDQwYWRjNjA4NDY5Yzg2ZDBhOTA5N2MxOTAzODJlOWIwZjQ5MTRkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkFLME5sNms0anhicUQvajNOeUZEVEE9PSIsInZhbHVlIjoiL01RRjl1Q1VxS0hpbFIrS2VVQllTSE9xdkJ6TGdZT0FhUDVRaFo5cHdBbWgrSURVUTAxT0wxUGpKZ3dFRzZLUUZKS2t2dHhFcndycHgvN3JVS0IxcVB2QUNiTHUzcWJxT3dMNDR2Szg1NUFZRGh5dzVDQjB2SmVSN1hVbFZUYk9rbE9xMlkvWEgvYlJ1RzNYRXVMVWRwZmdqOTBhdmhDRUFQUVJoZXZYc3hyakU3TFIvRmY0WU9GbkVma1ZaWlVzbWFHM3JTY2xpMVhSMDc5emowbnNUR2xrOXB2Qk9BVVgybGlSTkcraC9oU3ZzRVlFbktNVFFyN29nSXZwR2VpTnp4NlFoR0IwVWl4WXpqa2ZwRlJMcE52eWN2MWduTjMySktmaC9ENkJzSzZ6YUZDUUh4bnVGb2tKMWkxMkw3K2h5K2ZzVVBselhNZC9sakVrTVVmS1R0VWcxVVRXVzh1V3FoNTlEY1hoZnp6UDJCeEVEdHdzbHBudmU0SFhSbjNMSEczVWVsNnhYUjA3Lyt6ZURka2duM0h0VmQzdmFOTWZzNDJQL1ZXWWZ1S2RVQUJUcFhERVhVWFpLZ0dlZkp0KyIsIm1hYyI6ImYwZTY4ZWZiNzhhZmFlMzA1ZmQ5OTI1OWU1NDI1YjFiNzFhZGI0OGZkZDM1YTg3MGM2M2M5M2JmODU1ZGQzMmEiLCJ0YWciOiIifQ==