Анатолий Артамонов вошел в двадцатку лучших

Эксперты «Клуба Регионов» подвели политические итоги минувшего года для глав российских регионов.
16:28 08.01.2009
0 1816
Читайте KP40.RU:

Фото: www.artamonovad.ru
Эксперты «Клуба Регионов» подвели политические итоги минувшего года для глав российских регионов.

Анатолий Артамонов замыкает двадцатку лидеров наиболее эффективных губернаторов 2008 года. Калужской области были поставлены 16 положительных баллов в "Рейтинге регионов". Для сравнения - лидеру рейтинга Краснодарскому краю поставили 51 балл, а городу Москва 22.
Как отмечают эксперты "Клуба регионов", Анатолий Артамонов добился серьезных успехов в развитии региона. Именно в 2008 году Калужская область стала одним из регионов «глобализационной» индустриализации, приняв инвесторов «Пежо-Ситроен» и «Мицубиси Моторс». Повысился и политический статус Артамонова – в августе он стал одним из двух губернаторов, вошедших в состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров.

Автор: Виктор КУЗЬМИН.
eyJpdiI6IkpzTnlmMDhuTjNyWFZXNTVrVE5HRWc9PSIsInZhbHVlIjoiWDFpMy9XdXc5RnI1RVIyRjZxaFM5azNiUHRWN013M3hFY3lPQVBmS3p2VTRXYmpuSTk2UU1TYUNrWWNSL2JSZmh3UUlsMFZZc05vcG5YWndTN0FCM1FKOHNUNllMQndXZmxzVUx0UHRHa2JZcjUvNHRmNHdpK21hT1lvNE95b1VzRnJ2cFBwZ3BDVDVUK21pYlFqVE1tUEhOY0RaMnd4Q3VSVlBncFFFVmZ4VVNGSWR6b2V1eUFqbUZUbXVRWWRsTStSSi9IcHBUYURCa1FqUFFoVjhyd1loNXJBVk9uQUdoaXIrbWtLbjM2cWVyVGx5c1hxb1BtNTEvcldhWjBxSUlUY0hlZjE3RjBKbkp3NUxpcnp2K29jNHQ1cmVRN2hkd1FZUTF5K3V2cmJNTDFVK0I1TVREYVJiTzIzMnBhNnNJVEFaUWVkRnRVenNTbnpVUUk1ZjJZNG1ISzlLRGVCOHNKMnhNVThTZ0VzNWxFOVE2d0h6Z3FneGxJV1gzVGVQYzY2UjJJOW1peUJHaTRvbEdPTXh3aXlGM2UxY0ZyZkp4M2tWTlk2Vzdhb3JHelNLYmFuMktLMTNjcEhTekM5Z1pyOGxVN0haYi9WL3V2eWU4SERCSWNJS2VQb1BNUzhiYlN5R3BjVEUzbThVNnBVUS9MRmRyWkNtbEg4OFR3SHZEc1F4TmF5L3YvZlh2WUdCNmIzY1ZBdEV3YXc4VHdIOTJYRDNKNTNhSzNtY1lRb1lhUG44b1orNmhqZnd5Wi9DQUtjdW44VUlyVGNyRCtoS21BQmdRdXB2ZnpKU3YwOTh4MTNjM2RUMGV2R0lXSWdSTW5VZGxxN3cxaXhFTTEyN0tDbUdReHdjRU5GNWlESjlmM08xSUpWWDhaNGVoRjhWc0VTejBHUFVieDhmdC8wU0U1TnpqN0Rpa3BQV2h5S1BYT2dUOGRkTnI4K1FPNUp6aW83RHBaRTBSWmhmK0E5dHJxL29tdURTaWRsNmZ6eUpmMjFuUUMrVFRtOHFFZEF2IiwibWFjIjoiZjc5ZDgwNzM2NDFiMzMwOTk1YmQ2MDkwMjRhZjhjOWMzN2ZiNTU3ZTExYjRhMGI4NTZlNGIxYThlM2U5MjVlNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkU1aU5VZ1pCZGkxUm1oaEpUVFFPc3c9PSIsInZhbHVlIjoiQi90Vk9qZzJlUFdkaktOMm9WZ3RiMm9MSElZSGoxS2FnN0VMTkk4ZUc0azRicERZY0NlejNybWpEV2V6Um5NZWpwOFZIemZEL25OK1doTTNoOEJoa3hSU21tZ1EyTFg1enBXSElYMzJxNTJxVk9MN1ZWTUxDUEpBa1BYWTUvNzBHLzJ3alBJbUhnYm1uZVpSV1I5Vm9qY1IwblZ5S29TWUNmZlJ3SVNjV0ZaN1ljRFFUdXpMWUo3akJHYnQwKy9XQ1MwR3EvdGhUK0ZUblYrR0ZoQUFhZ3YwaEUwbHFCa3Z4U2JGajhTRmhpbVA5Z05FRXBRWll3eGdMZmxZdGlCZlUrOUZ4eE1CTFd5UFZhelRWRXN3ODVQekRJbnFyczhTUHIrbVh2eEVuemI0R0ZCRmJOdG1nU0ZjN3JZUzJsVnBRdjZYRlZOdHYwemZkcVZzVXo3MFYyb3lScUpSQUV5MFFOYkRrL1VFM05UVGtMNDd3VFo5TzNkZ0R4VXJwQzAwODh1STFkaThCaFhUN05FWTVYbTUxVjlGbk0vQ2M4dW9PTnBiTHQwcDdRZlZUaksvYU9DNkl6YS9Vd28ybGJReTFvSkpOOFI0TUQ1cWZFKytjeGhZODE3WWQySEhHbnVQOHg2K0NIK015VEFsQng3UDZnVlhhN3JtN21MbTZhMUMyaWg1RzYzbFNZU3lkdTJkcnh1K29hZGdUeG9IbkYxZjRlTFo0TFp1aktKRFRndkREa2dxK0FvazN2L2lNR3VvdHlZQW1wRTljSVdJSVkvelhSdVdJaUV2U29RV0ZhZzE3cVIwL2JWWjgyci9XR2N4c0xpK2ZPUlRudERwMTBJcWY2OWR6ZmgwZHJNZTlnbUwrd0V0eDBuNnJzZzZHd3JVUG4rb2dKcVIrNXlOTHRESFQybEt0a0c4akgyeDVWc2tKeGNMWWp3VGUyVDR3aUE5VFNqNXVBPT0iLCJtYWMiOiI2NjUzYzcxOTFlYTNkMWVlMTY5NmFkODNmZmU0Y2ExNzUzMDRjN2FjZDkxZDdiNWRhMmM3MThjNzEzODlkM2Y5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVZNVVrZHNsZk42RzlZTzdLWkR4eEE9PSIsInZhbHVlIjoiQVl3K0R2UnN3dWg5WlNFREwxeGhjSlJidEVtM3dqV3lrUmJwb2FlanpxL2llbmgrVVNmWDJmTERWelR0N3FEcnlxdWhpMUpqV1JSSDFBK1FjeW1pN1ZwNHlZNmwxS3lsZkljM1pHcVo5VlZVcmdNdy9IYUF6T1hFem54RW5IdWRSME11RjRZbXpWamtuejBGTi94cjRGNXRLeDYyVEhhY2l4N0dlcG5CZnBBaU0xQm9GZS9xNE5qUVJOYmJEVTdGeGJiV29wRVhjRFRWb0hZSk5YUFovbFl1dHErQnZzNlV1Nyt2aEFRMjZ4SitNYmZrdzcxUzZDTm5xUVcvZjRRMTFoMUpCa0JUOXJweFg5dklOWVZoZVNRT3lSK0FxVlBEYm9GSjNqSU44L1I2K3U1NlQvZVY0QXJON09iTUg4MU1IUWh2YWhIVjMraWJxQldHV0V0eFd6YVZudStkK0RkUHhuc1NVOW9mQ1pzbDgyVTZGNnF5THBGdlk5aUFCZmptd1ZCVWNTdTNzazFmYmFhQ1JFVGh5bkpVS3hyeSt0cElhMGM2VzUyb1pqVkNnLzh6enl0L21vNnQxNU00RUZFNDJDU1poeFcxVGFSNldMR2NGOTgxT3FweFd5dnYyMzludEtTYzhRSHYxMjQ9IiwibWFjIjoiOThjODUzMGVhOTFjZWQzY2M5YjFjMGY0MzQyMzI5MGJkZjQ5NWMxYmQ2OWFjNTc1YWJjM2M4NTZiNTYxN2UxNCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlNsV2dEOEcySjR1MUplNjhxR0hrMVE9PSIsInZhbHVlIjoicnFkYmtLRHp4TnVVVUtBMzRzMDloNTlVUVVqUk9TZkE5aVA1cEF2UlZTWVpSbUpMemdud2tXaG1Rd0hzUmN1ajFEZlBETzNDdkUwN1gwbUcydGQyUzZsaE1yN04reGwxNzV0dHE1b0RHL0NiVTdiK2Y1Rm5lVXA1bmljNmdmVStmYStmL09rTGVMcVJlc0NTVTB4bmp0N0RJOFZNbzgzM1FUaCsyUmlDRVNQdm9scmFjamRaVC8zSkdxUVU3dUhkQVJJUXMwTVRaSzBPSFJaQmhLVDVpYkxBZWwwK1ZYQ3NWMG05N2F6czdVWk9WRHF1UDkwRUhYbkFVNFgxMWw5cS8vN0t5NHYyeG9EQ29VOTRpeTRmNUo5US9Bb1ZQbjJmdGpKZnFKaGVsM1IwVlN5bFE1YjlUak02dUM3VmNIVjI4VTZ2WkdMUFZmVGRYSjVURGFVOGd3dHIzbzBnVkk3ci9pRkYrQzZhNnM4V0JDMDd0bUtKaDZFNWpqV2ZFdmQ0b05oS2YvRzhMN1BnRnB1aW5Dc3paZGxUbUcwTWxyc1ZYeXRJZ1FKZS82Q2lob3F3U2ZlYnRIRElrTlg4WW44Rnp4a2tKQzVmbXI5a2MvK0FMeXAxQ3lodTB5YUo0Uzg5MlYwcGE4MnR3QzQ9IiwibWFjIjoiMzcyZDdhNTY0MWMyYjI3OWM3MzQ1MTI1ZDNkOGMzMzI2ZTczZjI3Mzc5MGQyNmNmZmFiOGRiNDJlOTk4Y2M4NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVMaE5EZlhEMDZLNG9DanVwUHpMMnc9PSIsInZhbHVlIjoiUGpJQlYweVl4aTNvQ2tUam5pUE11c0FhMnBVUUhON2RERHlsc3R2KytTYVlqYzBBem92VHY2UXpwVFlINlNBZStLMEQ0d1hrK1hteEk5TUNKQzMzZFdVeDVHU0hPdlRjYlk0WFM0QVBZa1BZQWJ5aUI3cFVsZ2xjSVVkRUVwdnJEMFpkckdYbHFzaThYMEhiMi9qMUFobUVzWTFGTFZrV0d0dnhMbjVSZTVkak5kaDFSTVorOUl4KzRiN0VZN0E3eVhuUjJCajdzNEphSjZEb0dnLzZORlRORStiYkdXTEhmTnozMG1Bam5VeGFrSEh2VXBQR083eXl3dGgvakxoQXF0RUE0YVZVY01HTC9qMzFEUHVYNTUyWjVTSFNvTmtlQzd6Mmt1SzEyQy9Rbzd5ekhYR1JMdzkvRE5LVSsrN0JaRS8rb2IwL1hVU0ZLM1RDcnRWRnVXdVQ2NG9Oa1NqMW5RZWxtNkNpMUxkVi94d01qdzF0WkFWMFBUaE8rQm5ad1Z5NC9GTHRNWkhiVjF3WW9QMzFzcGtUREFhRlRoZ2dYYmpEbC9hcTI1NjRWaDRKWHlGb1E4S1R4SzV0QU1aaFRjd0s2Sm8va3g0R3NOWjVMU0V4c1BpWnNOaC81SG5mQzkzUlQ4c1hlWE9BcHFkbG1OdDhkNDdEUzZDVStpVGhiUkN1Y2wwbWQ1NWFuWDFjUnFTNEJzcER2K0c5d1ZmWkd6N0RWMVFxQkx1dGxtL1ArVGxxcTN4cjdUU2Q5Tng5bUdXRGo5aXV6dDB5ZW96MjNTbzk3WE8wQnlRNE9ObTN3Y3p5VWxRQjg4d0tTNzV5Y0VOZ0pWZytFdG11WTNrTyIsIm1hYyI6IjZlYjljMzc4ZWNiOGUzNmRjY2JmMDM2ZjYxM2M5ODhkOTk1OWUzMzY4YTNlMmYxZjc4YmMyNmFiNTRhMGMzMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkZ0VGI1dnl5TVN2V0xoUFhsalFyRnc9PSIsInZhbHVlIjoiMVJUQjl5L3hZektGZG5kMVUvU3BYUXBTaG9kVTVqKzMxa1pUMmFoOFp3ZDBsTlNRVlVFUFpJZDRuNS9NVHFJYXFybk9WRStiMWIrdGlGY2VxVkFMekZzamgxdkNzZHV6Q0FpaDZNVGVFb3oxSlZPWUVYcDBHY25GRXNoVUhkSFZINzd3MkZMTGozbGQrWmxnQjhNeExKcVRBaUxuTitBU3dYNG5Ubm9Gb3AyeDFpVlhwNEsvUmZqWEpic0ZxR3ZzTFZKbCtKN0R0QnNxRnJTbTdIb3Z1QkRPVFFXb2pmdi9ZUzhqSks5YUdkMTNvWStHSlJncEhLNWpRZ1V5VEQrTXUzek0rWk1HcndNTS9oemtOWWNJOTN2SzNvZmtmQWdXYkJjejdsNzQ4WC92UE0xVnFDQ2psalhQSjdob2xpZHI0aTNHa2JyT1oyalUwanZoU0JoUDJSVTFscnFoZnZRQll0STV0VEtudGN6MXJsZmVncFU3elUrZVQxRU1JN3dyTk43cFhjck1EMU1QUGFabjFTSUVadXpIbjVnVFZYNDZEcUxMRTRUb2FvZUZNR1A0elFhWVdWZzBOcVQzN0pHcWErNTFLRElESjE2TUIrVFZJL1hUclUwZ3dNNHdKNDdlMlpQRVBGQWdGRTRQb0pyM2hrWVUrK0NSeFBBWmZrK08yOXNoYXZXTEtQcDg0SVNCdHdlQ2FFWnRkbWlJWWMvcGxBK2VnZkNSVVVncDZ4QkNsbHlVUDUrQTB4Y0xhOVI2NW1yR1ZvNVFrREZDcWt6MEh4SjJPWGtTbkR3SnVab3dpT0RjTncxLzJrRzgxeHhVZFpSWVdMWlVoV0laL2VmTVJYV1dYaUpZN0tGM0xFclhoMndkb0dSL2c5cXVGZVppSHQwMjFaMDlldjZ1Vm1QZU5uMTR5NmxIczAvR0JlcUgiLCJtYWMiOiI5NGMxNDYwZjE1YzkyMzBhYzU5YzNmYWVhMDM1NzA0ZDBlMzEzY2MzYzdiODMzZDMyZDZhMjY4ZjAxZWFjOWE5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImlmZ3I2U1JFNGtMeU9LdWhkMzdaU1E9PSIsInZhbHVlIjoiOUVJZVFXdlVvOHlzWTBCK0ZpVGpUQndzeTRpZ1JINGNObGg5d1Rua2ozampRUTZSTGJlUG5SUm9rcExUcnZrTmg1STB6cGMzdllSaCtraGRsSkFEOTdvZTZHUnBTeDlvSmkzc1BMazAyYzVYMHQ1MjM4TlpWb3QvbnhTcHRDTGlSY1p3dW1HcDNvakJqWGkybFhFTDlxb1ZtS09MVGtiR2haUUxDMW9DUVBvOFhBQ3RiamhDRDZsSzJ3aCtBN3dRaTQzaCtVa3ByOTF2VjErU05xdUhWbUhpRkJldXA4SE5CaUFiWEdVaVVWTnZMc3k2OHl4dkdDUUR6dGZGRjkwQ0kvRzRYRGpqYXhxNGkrYVA2bUJtQmN1aU9lM3k0aHhpQU56SnhXbEJRbmtuTGgxdURab2RUR1Bvckduc0hPV2ZiVGl3U1lrOHZUYTRXY1psSzlBWEJRYVBMZnIrMkY5UDFzTEhMQnp0akZqeklTNG5mNnNpenprUmZnSE9MbXRmMitJb1YyeVZvUHAxQkZJTHUrWDFxQ2J5UXVlMFB6azMrNHA0cjFRNG01VHRHWHBWLzhITFpYMTU2clQ3VndvdiIsIm1hYyI6ImM1MGNiY2NlYTQ3NmUxMmFjY2JmNmE3NjRhMWE2YTgxYTRiNzUxNDAxNjcwNzcxZWQ3MzNjOTU3OTMyNGI0YjUiLCJ0YWciOiIifQ==