Демократы выбрали гимном песню Виктора Цоя

В России создано новое демократическое движение «Солидарность».

16:35 25.12.2008
0 1838
Читайте KP40.RU:
В России создано новое демократическое движение «Солидарность». В состав этого движения вошла известная в Калужской области правозащитница и депутат Заксобрания от Обнинска Татьяна Котляр. На учредительном съезде, который прошел в подмосковных Химках, ее наравне с Гарри Каспаровым, Борисом Немцовым и другими включили в политсовет движения.
Целью создания новой политической силы руководство движения называет не обличение существующего режима, а выстраивание в стране политической конструкции, основанной на принципах свободы и демократии.
На том же съезде «Солидарность» утвердила гимн. Им стала известная песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен», сообщает обнинское издание «Час пик».

Автор: Владимир ПАВЛОВ.
eyJpdiI6ImxjN3VSM2ZUL1QvOENETGtyUTVCUGc9PSIsInZhbHVlIjoiVFFEUEd1a0JIcVNJV3dXdGdsazM0TDBXdDFKbkROWGI5aHZBM3lXZlNTNGliWi82YmxJTENCelhWa0tEUm9TamZ6SFZTTGxpSGNSdkJ5RHdwQ0tmY1BRWGMzQTZiYXZvdlJJMHdFdms1TkRZR1ZqZVUvbDBRMkQwN0U1a2VoRnVkK09PMS95b25CSjRNMFhnbUFIOWd4MmE2TEVlTDVhaEZEMHBzc2FuRjJDbTBPN2RZcURYQytWNy9xZjVHbGxzQ2xaaGRNVGJzTkJhUkZFMHVsU2Z2a20rVlZNUnlHbnZrZVBjemxtQzZ2ZFNXSTY3ZmZkOWNQTml2UzQraHFyTmdxSXJWYTVKMHJtUUpNeHZOelhqZWNwNDJiNlFCWlU5cWxoa2ZqRFNmRjRmOXJEWjdEbzhFdmJrWGR0U3lzVEZtWnFBcU1WVTNybzB0aVRqUmJZS0R1MHhpWSt0TmNiaVBBaE1JbVRYMDNnZm5HL1RTMmJwR09zRmR1bTBENGVHbkJQUUgyeGlYVWhNOUJQcDh1K2VmRHcwS2tyMkwzdTU4bDhxclp5bVl1dkc1ZHdCb054VFZ3ckVVSTI4ZHFYTWtvYm5uOUlHZXllWGZuOENYNzNjc1Y3cElPdEMzRWRmLzNtTVZYZ00vMDFMRmxETmN4ai9KTGhJbUZidTRscm1vMnVzcTBJZE5NY3gySnZzMnZYNzdKYUI2SjlWaFE1S1prUExuaU9kelR3d29VY3Z4L3F6aW40QUZpZW5EdGhYV2gzaS8xKzUwckxZZzA4SG9FTjhiVFVmYjNKdmd1OWNnY2V0UmE0dW9JaTRra1VJRk9yeUVmME9nZGxpMmFPRW5Oa2Z4cG1VNkl5aFN1Ry9EdGcvWHlHQXpXL1VyYVBxekZqcm5LdEhicVFaM1pPU2VIaXcxNkNuVnUxUEdTZmUzcGlwc21ReWV3ZzdPS1R1c1NucXJWRVVMQndqbUtvVlJKTXRZeGovbUhNR1R0RzA4M1lQTnFDM1VFREIxV1FjIiwibWFjIjoiMzU1YWM4YWQ5ZWVjYjEwMGZkNDcwMzJjMmQ1MWMxNTQ5MzY1YTA0MDc2MGVhZmIyNTg1NTI3N2Q4MTc0NDJlOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IitLTmRoTHBLL3VuZHg0cTZpZ3F1bnc9PSIsInZhbHVlIjoiYmlNWjJhRVViaEJaTDBrNmRObkhlS3UwdE5EVVptejlJQ3FCOGRWOUZMRzFTWDcyRVFVNkxtSnd5YW9NSXN1b2t4cWREZGtTNTBEQ20yaEo5c3E3bDhBL21mMDFyWE0xcUJLWHkrYlJjbXYwZHppbkYzU3lqUkZLeG80aHQwbWpUUXA3TllkL2hkejBVOTVCVWlnWTBacUV3cDBxWGtCa1daV0h6ZWF0WTF2a25FQUVNa2E4TkZnY2EvSVhlbjlZRStxbmZEVys5WTJldEpEaVMzRlVoZVJNaUVUMjI2SzMxTllkLzJpL0JtRU0zSDVMK0lVLy9BL0JZY2N2bE9XeUY4WHVHTFBRUjd5Y2c1aTBjZTZveVlKN3ZHUVM0TGliM1prMnZEVWFyMjZ3bkFjZGt4ZVQyRGVFZWlvWG03WUlCVitna3FXK0JvUkt6RjhVZlNPOU5TdTkyc25mRVJOWmF2UDNidTBQT0xiNzduSlVTa0pEKzkvY0NTTmpWVEltUmhMRU9Lb1JERnFjbHU3TTZUenB5aFAxbjVJdEpadzlidWxNNFhjY0xTU3N0U0pxNXNrYllpaS9BRmJ0Nmw4ZjkzOHNZTFU0RW1ZWlVBOGVSbU1uTFl6bmNTTlFKeEFHaFFvTDB0YUtGQ1RyaERINWVKdWlEZFBRU0tTL3VzUVdxejZ4bk13SUdOandUSURodXg0RFo0L2VRWmFaZmpmTU9nMTJoakV1cVc3ZUh0aHhyS0hpa0NpVkJmZnM1MkROc0tHTms3dTJlZXBuY1EvT1hOTy9sZlNBdDREK3FuZVFkeloveVJTS3FFSGlPOXZUdSswQU8vcEpNZjN2ajBVenp2Rjh0RXVqU2lPMTZ6ZzVNVXhaQTJyVTh6K3J0azhzZTg3bFJTSlNmY0hrTU5jSWh5WGg5K0YzMThGOS9yZC9rYXZHSDBQekpHNzVEek5id1dzcUF3PT0iLCJtYWMiOiJhZWI4NWQwM2FhZTYxYmJhMzhlY2M4MDBkOTE4OWQxYjcwM2U1YjEwODJhM2E4YjVjYzA4NGVkMDFjMGJjOGM3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUzdlRtS1pMT3ZtVlRJa2pwM0pJSWc9PSIsInZhbHVlIjoiUVQ2d01Tc0VvSEM4b0VQUHZNRk1HWVVMSXpCN1RxSWl3b3M4c0JrbGJhdnNVS3NXZjBrYWIxNnc5NTRlUEdEdWllVnNkdlpMSldaV3VkTEtKdGsvTU1DVGpSNHllTWQxUTYrOXZNQjhMUC91UmFsNGlCbURNUUtDMUhXUUhTOWcxWU9BNTZjaEpwWVZ0ck5GeDFJUTFXM1dZNXRSSGhBVlNnK2RNU2FUZEkxWi90ZkRpRlBOSGl3cjBMbktJcFd5VUl4YWd1cXFPT2pSVkdFRnhYUVRmMkFzQlVqQmQ4TjFPM2JLZDJNY3JhNGdoV3MwUHNBMm1YRjJodDZPK2lZcHBRQ0VzZlQwdmIwNDNnVmVtdHA0NzQ0aWVBM3NYdnllWEI0dncwQWtjWEhSWmZmTXc1RStZekpVZkNGaytYNnN3dWladlgwY29MVGwvTEFBLy83SjJZNHRjdzNtTkUxNmU2TW9LYTBZSmpUb2xBd2xhV0dBaTN6MFBIRlpJVDVPMzJRRXlSR1ZlWnZMS01TMlhpRVk4RXBJbEJsdi9SVCtocDJZSmlBaWRockpNMnkrMnFBTzdtdVdIMC9YS3ErYzl0V2RWK09wQmx5QjdIY1pJbi9UcW8yUm9TbWlpUExBU1l2VjVqcTZyL289IiwibWFjIjoiZTE0NWViNjk1YmVkYmI5NTMyOTE2YjI5YWExOTUyZmRmNTkyNzk5MTM4ZTJkN2RmN2FhNTA1MGY5YjlhZDExYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhsdXJ2TmF0MkFUaW91WW43dWQxbGc9PSIsInZhbHVlIjoiWkRYalg5dmM5ZTdDalhKNTlvQmtQeVo2QWdTZUlaOFFMZXhQaUhyMC9INHdJbk9uZ0FWaFFQZ3VleU9pa3ZxbWU0RC9PWE5URFFjaHNaN3RLV2ZIc3NtbllsZkhhNzBXTW1UWW5PZVdGVWZyN1RsdHV0SmdBbUhsOUhBTVBnWmUxVzhkam1EendrLzBuYlUzb3VTWk01TWRHSVFYbEQrcHBZZVQ0dXA3b2k5TDJrZDNkcG9Rekx3UGgzZlEyMEZkM3ZOL3ByemFFeXdiR3l1VXg5dzhoUHBOblVZRTNvZ2dQVHo2WW1BWHFqckRhc2d6THRMdjRudWEreERmbWdZbDk1ZDBienJwc25sWU45QTRMWTkyanhhQjNuWUxYS1Bka2xseC9maVk4TCtyZnhhek02b0t4MTl4Z3J3ajZWQXhuNzRHYUYxUndFN01heVh5MFYxczZGbmU0amdNdXNxa2lmNURwUnVXbmZpNnViYjFDNWE3cHVWd010NXgvQThhdEtaQWZCSmVUbmVrMVNEQXRxdDROc1JBY2cvQ0lvQzBuRWFTUU85SWF4QjBJYXhSWS8ySlZ4NS9oWlhRY014VTFCSG12Snlka3JzeUlPOEZnenVvU09wYnRSenAwZE42VFFEMUpLOWNtWms9IiwibWFjIjoiMmY5YTc3N2ViMjIyZmIxYWI4MjYwNGQwZmQxYzM2N2VkOGFlZTM5Mjg1ZTQ2NDlmM2NhZDAxZjgyZDEwOTk5MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkkxNFlXVHpyeG54UzZWWnRia1haMFE9PSIsInZhbHVlIjoiM1AyTzJzVFlZTmpFcG5oMHV5MFcxVjNzOU1QTTdTZU02Zk9rMklQbjkvMVhnTFh3amthWDFPUjN0T21DaVlJQVBhbHFiUzlwdTVBM1lnYjk4cWNhU1VHaDJTeTVva2FieUgrT09HSFowN2ZpREh5VDlIcjFYWXFPQ2EzU0ZiVTBKdUZteXBXT3VDQ2FNWmxNcnJsL2ErZzRDQUlmRHFiRGo3TjRZWndxS2pLTGR1cTlJb1Y4TkJ4T2R4RWhoRytJUWVHUG5KMm11cGVrK1VmR2dwS2wwK1FiVG16b3dnU3V4QmdUd1M2dWlsQno3UDBBeDd6Q2tuaVlaWFJKM1B1Znd2QjBPMzVTdW55RW51OU9ZbmRzd052SUVFdVBYSUpQRkhmdFBtUnlDYVpwRy83YTVsTHloc005LzdjdzQxYW9ybGV3OVBiYVhpSXhuZUNvQzYxc2ZDYzRCQm9rUms1ZUVXRWwwbGhDMUF2bXU1b24ybW5ZZmFmM0NKTVpGdTV4Q0dGTStPY3BUT1haaEd3bFRrbndGWVlJWHhnWnRFSkg3bFBtblFtdWZ3SGlyNnVoSHRid0E1bW91U3RzQlZuVG1sdGZyNFB2UUpWWHFncTdWdldnQjV4OXlJQ2NLQ3A1LzFGdHFndWd3LytjZFI0bjJHOGQ5OUNJcmJ3ZWdHU0xnZXhYSXVYbFUveThRNEtYTkYyU2ZEYjRtSzJpSFJCR25hcGtiUUdaS1pjMVlnWFNra2ZMdkNrdWxvS0xhdXhBajBRM1JUSWNJNjkvN1JUYkV0NWN6VjFXZTVrMTFtMG9vYzJuWkptMjhsdHRPc3hIM3Zjbjdmd3F3RXZ1SWVpcCIsIm1hYyI6IjhjZjI4MjVlY2RhNGM0M2Y1MDE0M2RiY2VmZWQ4YzMwMDk1OWJjNTUyNzY2MzFlNzY0Njg4MjIzNWY1OTY0ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjI5ZU5Sc1U5OXJHZ3pEYVNFcGg5WkE9PSIsInZhbHVlIjoiY3Y4VHQzb1lwS0RHelpEemc5dFY1QWZoTHBTZDlraHRxRUYrZkoyZzNyU2VYLzNRZGZVTzh6V3pvRVI2V0F3V3hwSTA2RmJybXh3ZWoyYjQxRStyYjU3YWlrb2NEbmFoT0hLVW5BS29NdDgyT0FJYml6cmZxNnNYRTZZZzl6b0M4dDMyWFZiVTRLTmV1WEdJNUN0WUpyTjJWbUhmL043VE1qbTV5Ty9RQzUvRXArVThzVExxQWp1TUdHZmRwYXZOdWg0ZnFrTHhEbmU2RDNvVVM3RUk4TVp2emtnYndRdnVYRWNrbmRENGZiY2JmMDM2eHhBY0NLWkNuN1Y1L1VQTG9KNnR5bTFhVXZ6K0ZBQXhoWVY2ait6ZFlxTXlvUjBsL25rMU50YlhYR3lVWjcvdC9vaDZ6cjk3RkErUE4zaEh3SmtOemcwTUw0QUl3NGdIYmVlaDNTeW1Lb2lreVNqOVJBSENQT0VJUldkcEd4b0VrQm1tanNqc0FKUGY3b3lKOHpNMlgzOTQ1VHNBUG5QSlEzZzNpT29KRFBnSlhYelFILzVLeXlONGNGZVFXdVB5em9QMXYyV0U1MGhuOEQwc09NQkRoZEJtV0xmQjc0MTFyK1RPVHZkQ0NiUitPa0FLZWJBYitWQ3ZRMW5pYnQzYlpKK2VMYTBwRjJtVWVwam52NE5renc1R25NMnZTOURaUUN3UjZVemI4ZE9ldlR4K01LRmhnUE11SUIrS3g2OURSVVorUHU3WlZVencxUmJGTnVkUFNvRGxnMU9xaFBVL0thRUhSZEVpbXhYNkRnVERuN2hiRkRIenVWa0QrNUZLdHl5MWQydkpMT0E0dnk2MTgvV1JSMitKT1V6cVRqK0IvcE9RM1pFQmc3bG5XSUZZclFnclBPUTR0L0pYemJlWTRYWCs3RDFLY2hrYmxwN3giLCJtYWMiOiJkYjljMGZmODRjNmFjZDhlNDY1OTIyNjZiZjAyM2Q0MDc2ZDJhN2UxOTkyOTg0ZDM0NzkxOGMzZWIzZjlmMjIyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Im16d05xTDhyelhDVkpmRXhlWjExSEE9PSIsInZhbHVlIjoieDR1d3FtaVNsR3pYM3JSenpJaFN3M1Q4akVxNEtqWVJKVHZLYm1kbHBVZy9nS0ZnOXFaSGludDBKS0lINDdHSFZZRFU2MVlwODN5eUNpVVFEQTQwMVNudmN1NzNkaytHSEQ2bmpRSzBtSnZ5Szk5b1ZpWFFXeEtvYTVzWCs3QUltYUpNU1poOHMvbi9Zcm5Ea0hQUVY0dU03VGh1UGZBdVNEbU05OUo5Z09FK3VpS2pJbzFDc1UwelBNUzVFK3NjRHNienpMYk50dS9IRXZ5bjd2bjhKZ3NpTlNtK2d4bEYvU3dyaXAyZy83OGM2Y2N4cmNuenBhbUVuY1F4UFBDczF6cmJhODBGcDEwSWdQeHUxbnlYb0VBeHVINmtTd1FYNHZpNlo2RWY0QzBoRFc0blNxOHNXZXduNFJndmlrSjVlQitwdk50aHkrZUNRVStBVFRoWFpsc0tJZ2ZjeGxHYlErRjRJQUFRWGdyZHNrdHdUUkNSTVVrNk1rUjBqY09WS0Jaa3NIYitGcXNERHNMdzZzOU55QUM4T0VLbkJyRUR1bHpBQ1dXVjVHaTJpZlZNNTRaUG9VbWIzNXYwZFNtQiIsIm1hYyI6IjcxNzc3MTliYzUzMTBiYTE1OGM2MGEyYzE1MjYyNzFhYmEzZTlmNWNkNTNkNGYzYTQ1OWIwMjRlZThlNGZhNDYiLCJ0YWciOiIifQ==