Калужанин хотел убить отца и покончить с собой

Спасатели уговорили 43-летнего мужчину сдаться психиатрической бригаде «Скорой помощи».
10:59 15.12.2008
0 1811
Читайте KP40.RU:

Спасатели уговорили 43-летнего мужчину сдаться психиатрической бригаде «Скорой помощи».

В воскресенье, 14 декабря, калужские спасатели спасли от смерти двух человек.
- Нас вызвали родители разбушевавшегося сына, - рассказывает и.о. директора МУ «Служба спасения» г. Калуги Дмитрий КУЗНЕЦОВ. –  43-летний мужчина подвыпил и сильно поссорился с родителями. Он выгнал мать на лестничную площадку и не пускал в квартиру. А сам, схватив старенького отца,  грозился выпрыгнуть вместе с ним из окна четвертого этажа.  Мы вступили с мужчиной в переговоры. После долгих уговоров удалось решить все миром. Мужчина впустил спасателей в квартиру. Когда приехала психиатрическая бригада «Скорой помощи», мы сдали мужчину врачам. Они забрали калужанина в больницу.
Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6Ino1MW1ac25KNGFpRmJBM3d6SmN4QVE9PSIsInZhbHVlIjoiOHdlQ0J0VjVQSWZSTTJYNEFyWDNQQndvejJMMnFrWlJNemV0UWdxekdHbHpwWTNZelVEL2pNZWp4eWN3emllOFJyZFZLUVUySy81TWxKQVdTb2MrOWpmaVlsUjM4RGN0b3haaVVybFB0cVliamNkRlFneWNvU3pBREdnVWdJU09qWGZid2pxeFJMZG9zMUJ0bVBXeVorZUxkS2puMGtjSmh4aXdSWkNQUG5hSVhGYWVIdng0ZlNRdVlvaktjQmpHdlV0NStDL0J3WWNzWGVBb1pHS0MxU3pKOSszU21mT2F1UVZqRHhDQ2dnWmlXZEwvSk1DbTFyMjJIZ0ZOWWdkV1NXd0RvbGswTWdPOWpubmk4V1J4MDBxVnY0QVR3K0QyOWZlWXhIT3ZGRlI5SzZtMVVBdlNrZ0l2N3hXUDhrS0RnTGxzWno0YXE4aWk5dHRlcUtPeTIveUwzYmc1U2dOVnNzRXdVQUFLTnNVdVpyd29wdlFoWmtrWjZ5bXNEYmpiTXVRNjdURFJZSDh1T2hhQjR3YTJLWW1BNHVmajNOeDdoNmtLRFBvRUl6OGxQQ2JnVE5SUEg3SHBXZVBzK2RTK09qZDhzMWNYeFpMTlR3ejhxa3hQUkpiKzB2ZVRxRU5lWE1xUmc3RHFlVVBWSTFsbTN6ZUZhYUNiZ2pGZnJGZHVQOUF4MDUyOGlFNnhIZlNtQlNvNURLWkwxSy9IK2xpZmRMMHAydzJJWjNjR2JOU0ZLL1dOVkZlY2o4Rm5YQ2t0VG5EZkIwUU43L045NmVES0VzN2hiQStXZTFLVlZKK1QyYXExMmNSb0lId0tGK3dDMjJzRHVDb21uQy9OWVJMcHdPWm5ZY2duc3A5NkMvVzdPMUdzaGxRY29Ub3Y3bHhkU0ZNbUQ1b0l4S2JzTXdkZjkzRW9wR2J4NHlNbjlGME83RW1HU2JjS2F0dGV1MUtUS0djS1VxWk9wZjJmRVkxNnM4NjJQOC90ZldEdnVEZWI0Qms4dlNrQllmZm5oaFY2IiwibWFjIjoiNmNlMWE0MGU4ZGYxODlhMmQ0MzYzMzMxYzRjY2E1YTYxYjY3MWIwN2NiZDJlMzdhYmRiOWQwODE0OGJhNDk2ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlI4ZER5cm0raHI0VDZ1Q1BGaHJOV1E9PSIsInZhbHVlIjoiQm5DbGdUNVlBU0JFbmJRTGZHMXdrZ3BTYjRSaExEUk85blJXR04zVHI5L0EvK20xUWhoK1hCRlgrTE5TM2JLOW1WaVlNTS93TVZqcTh0Z3NDekJwb0VNaXpZQ0NUanNSd0ZsOVp5ekdkbEZ3cGFFb2g1VHVMOTBUV0hheFJFdUcwL3M4a01TaDNrQzJCbVVPSkIxK3FseVlScllFUWFNb0hjUzBCOG1idUxWajVlSDRaRGtLaXQrWGorbERXRUNuQ29VUjBlS081NXpwMHJheEVOZUVUdnJZVktWbzlQRmZDSUk2VjhIeUtqT21uY2dQaU5ORUg3YmFBKzR4V0gzM1Zyd3VOVHRaR0hpcFh2UmJ2b2NpOHdRSytrYi9SSUlsR1h4TnpjbUIvVG9ORUFBYm05eHdCSmRWMTNKZ1YvZGMyRysyd1RLZDhNYUVKc1IzRDdkSHh2TDdyQnFoZi9za09aYkVzeE1Pb3ZrN0ZUNEtOZFFUZWVPL1ZESml6ODIwOUNLanA1dk5oNDhoRUh6MHJUcExzMDNSVlVXMjJSVldRZmdDQ1F2QSt4aGgxOXY0b01INTBEOGhtTXAxQ0pQbGFoOHFIWXQxZ25BYWlEdStjcmlSUWFJWmhOdzFwa2tvVWtaa0lrTTQ3VnYvYVhrQUl3T2VwUjNQWmtuc2h2czhRQktMeUp4Wlg0Q0sxcWFjWnBIVGsveFpUOWRJdmNqaWRIZzVjRlhEVzR2Skwwc2NDL1Vua1g2WDByTHljL3h0WHVqUU5hRFo4bnhpb0VIcVJHSm1JZEhKM2E1QWFUSE9MMnEvTDhQMGZTRmtsZ1E4ZjJKcm9UaVlFSjd6RjdaMnRlQVFXT1RKUzViNmVIUHR3WHgvQzhYV2tnOHhzQmZXVUV1bytKTG43UitVazJxSk1tcHY2eXdCdTVPUUhrL0M3NjhvREhPenhwQ282MnNGRVVka2V3PT0iLCJtYWMiOiIwYTk4MzgxOTRmN2RmYjU1NGVlYjQ5ZjZlNWY1MjkwZGZkZjEwYTQ4MWY1ODYyMWY4OWYwOTdmNjJlYzFkODUxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVTUlpBb1NkRW8wT01wZDNSSFNHMmc9PSIsInZhbHVlIjoiWHdhV3c0a2t5TWN1QjR6Nk5BaFJsVWdkbFFSRmNWUkpDNTAwS1RMakNPcy9lOVhVbmg3djZ6cXpNUkt4cGFBNjhaZTRSN00zUldvcXJlM05hWXcrUnI5aWVlWlM5anlBYUdUOUVmZ1lmSENERDBkalJ6U1RqY0ZvTFZKZDhJbTdpaDVpdTlZVzlqaGgrbVo4ZDJETmxBVlprS29UV0lwM2hKVEVIVkhyOEU3UHR5Mmd0RDE3YVVYRHQzblhINnMrNmp4U1ZxVjVVczVCOFpSN0hwOHJOa3pza0lIdXRZVnJiLzVPMkV5V2ZxK1B5cU1YbnhXZjVSWTRJbEF1VFRMN0JHRFZNdFBrd09Ud2J1MFYwbTU2V1U4eGh2M1dETHE2ZGVjSWg5aGVMRWpSQkladFZQK2JtTHpaZFVRMjE5RjJLUE1zUEU0Smg4UGhoelVlNFZ1MlBxa0xBRmo4eWlEdVllUGxTSWN0aXlyaHU4YlJXUEtna1hJTHp0RXJEN00xZmJ0aEVjaEN5Q05Xd09hSWlYNHBEdkVIQWxzalZtWE1JaWJtaXl4RWZHYkVnbUgxV3JKb3NxSjkvSGpwU2VuVVdLVzU5STVENHJTcHFoKzlQV2VyM1ptS3BMMm0rSzRFb0FTMlVtNzcxL2M9IiwibWFjIjoiZDhlNjk4Y2IzOTIwOGZmY2E1ZTMwMWNkNGQzNThiM2U0NjRiNzZkMjUzNDZkNzgwNGY5MDIyNDUwYTEyMzFhNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Inl0U3ZhTVlqMVpwbDJUNTZESm5oaVE9PSIsInZhbHVlIjoidURpUzFMVzZtL1FCS2VzZi9ueXRGdTA5MndabXdyNGFTamZ3TVhhd3NtcG1iU1EvMzY2aUpCVlk2SkhqdlF2eHd1S2tuek16dGkrcnJhNjA5SklpVUUvUEsxZ08rZTIza1pmQnNBOG0vam0xZkNleTQ0Vkg3cDdkYmRMU3h3elIvM0RrQm1ScXFDNC9oeXFPVzRMeGNOZmRuQi9rOTlzamJMMFNCNDFBSG9pSkpwNnpRT1VYUVBrMkVWeGt5TzVkdUZqbUdhY0hKdUM2SDdhcWYvTUhIaEMwTDd1NVQ1dDZCTyt1L3lpNzdORll4SjNRak11VVhRNjBIVFVPampIYnl2dWZtMytoZ3lzWHQyZ3JVYTU0VmNTQm5ZTElLalJ3a0pIMlBUcEdtVmlxbHkraVBFMmN2UnZyRUc0STJHNXRLVFNpRmtFOGFmL2d3dm9wQjhMK2IwditaN0pDNEx5SEdXa0xUd2txaGw3Mllac0gvWUlvZ3BRWmovSmVrRVY3Q1NpcmF1OEhJM3UxeGVOU0MxdXhGR0dZaUhZNUxiRHRtVWdtM211dmZLOHhMcFErZnlTektKb1NDdXd5eDQzNTl6aGVnb3FWWTZVTkVlUjI2YmtaWFoxbG02dUJmNk1TR3hNYWt6VUNHbTA9IiwibWFjIjoiNTM0MzQ2YjY5MWJhNmIwNTYwZDM2MzdkZjQ1ZWQzMTBmMWU3ZGY1NjM3ODM1NzcwZmIyMGI0ZGNkMjkzN2E4YiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlROTVJBTWN5WFFDeTBUSEptT2hpQUE9PSIsInZhbHVlIjoic3dyVjRVUUVXV2RlZUdiSExSS3ZqNS9XSFFjWkdGTUhGeXJ1cDk4c0NIS21YN2xHNGNtZ2hsajJyRVp1UWhERzFMMDVXU2dKUHVOczc3NUlCR09ld1hLZDlDNFJ1VmthUEZNUzZLUTBPMlE5WWM5TzlhUGwvUHNCM05SWlVuc1JlNDRlNm5YblJhM2NnYUIvRXgydGZScHdCU3RtUnRsdmtBYm9VU2EzaklCdTIrMkRKS3ZMbHRxWHUzaC8wRnE4OGFqQVJkUDRzOFFBTDhQRlpzR3UvOXN1enp0djh2ay82blpUTTFXTDZudjMvMnNadFNPSnF1TGpSdTRhL24zS2U5U3YrR21QNmlwNnB5UDdqSEhZSGJXcGVWL0lkam9FZisyUmhiV29YRm8vWk9OZHdKUmdNNytsMEZCcXd5RlBsKzVPNmNsV1VnV0hGNFpEY0hNR3g3ZS81SzJUcWlPL3p5Yzc3d2dPa1Q5WjNMWFVwYklyN1JSa21Eb3d1NDhSb202REg0SmE5bXo5OGVpSFlFTUlGbnhqVmNLSHppN01FUlAzYmt6STF3dnZkRmdCeXd6NWgzRUFGMFBKeXZhTGViTmxUQUNMVUdoN3hTVFpLNktpNjFseW80VjRwc3BIMTF5dFJ6T1FQcmQvU2NUS3ZJMTJxTlRaU0pwUFhFTlhNdEZQcVllMlVDcEdIQmVyWDRjVHJQdzQxaWpMNERjbU1hWWJGcmsyUEFFLzlRYWhxWDBja0k3Y25PQmVDNkMwWW1KUGNOeUdoaUJ5OUxVYmdiN1ZiVCt5QnFKTG41emowcUhraXFYVXJsOTl3V2tBLzVRREN5VkhFU3ptaXo4cyIsIm1hYyI6IjBmY2Y1NTA4ZjcyZjRmNmYyNDVlYTNjMTA0NjE1NmQ0NDgwNmYzNTNiM2ExYjJkYjljYjA1YjQyNTg0NDNjYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkpoOHRPc3Y4YkVzbDZLandsaGtUanc9PSIsInZhbHVlIjoiMnpkVCtTN1lUL1ZoOVFPWVNKVmRhcTlSL2kxM1loSytnNS91QnNwNVo3VHJ4T1JjM2JiUXBhVnN2bUpQOXlmeUF1RDljZk1HWEZ4a0N2OHZKNStncDRldFBzRmpoeUVqdEFZY1BObFdhSjhjUGJWQ2h2L1RySTZuTTBHK1hNYTAzanFjQzdBLzc0SHMzU04ydTBsVjk4WEZaaFB0NUV4eFcrMDJUcFNuZkFXRUpTZ2NXTGlySUg4QXpCcm1YdkdlNlY4cTgvdWVDcHErL05KVStGTTJpdTgwaDJGRk1IdlhmSmxUeGRERG8yN0xoazJZK0JjZVVuY0doVzFxVDhJM2F4SHM4WVBaM3BzM2tJZm00UHEwMVB0VFQxWUw1aTVYczI0dkUvenBTZE5mME9DbHdjdHpYRDl5c0xRUW1YQWMwM2plbUEzenozc1R5VHp1ZEFSQVNpY0RhMWVVcUV3TUp6MTRHRGFlaEdCc0JhOHc5ZFJEaUlzMzFNL2tDb2JXbTRmcS9ZRlVWcDdMS2NZejQ0bTlOWWhWS1pkdjVkb2tWWU9ac216cG53Q1ZBSDBzL0luSlRwTFk1WjlHUFlydmpMdi9yY2RqZFQzek9hWnNrSkxMT2pFNmppUFRYTWlVU1ZNaFR1UHFvSTJIVHAwQkhHeWlWbXJWVXBNZktGbTVSdnFYZEJkaUNXQS8weU10R0ZhYXJGVk5hY09HWVNNTkhKZVUzOUZoZm9CYU1tYVlyZWFpVjdxRjlKWU5Ia3RHd3gwV1k3Mk5MckRRQ1VaYmY3enJieGQ0RkJ2R1d4bEFCcGhVQWUrWXFwcUxmaXc1RzlNbWRQbW1OSnUwTEtIV1p0ZFJkeVhOLzhkbmtmQ3BHL0hSWkdvR0JKRkRwdEFvZEdsbjk0eFQ0T3ZwK2g2VWkzZm01NllDMFR3bWljYzciLCJtYWMiOiIyMWI1NDRjN2Q1YThjODA0NWU1Y2Q3YTM5ZGM5MTdiYWY3MzU1ODM4ZGUwOThiZWY0ODYxNDEzMGZiNjIzMjg0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlJocmdpak9EaWR6ZkhUUWorQmx2cEE9PSIsInZhbHVlIjoibEdaMlZhNEpLdVkwT0hscmlXVGw5dVI4RWprVnlrUXB2ZHNEQVA3Y1BFcCtCSm1NVlJVd2xTSTZ1Sy83dy9PcU1ubjd1a2JBdGlYVzRDQkZhanhyaWlFeVhLMDNkS0QxSXYyT1RCQWVqcUh2eWVnT0Y0QVd0Z201eUVTWmFQYWNuc2VlcUozYjJ0NjQybjhLUjQxTjJLaWN6NkZacS9EazdCZlBuODJmWjYyMDJUVm1rdERYeFVVMmlNNXdWYjdHSllOK2xVVlZrUXZNQ1ZueDhnVGV3bXF4dmZuZGp4emRMelZxYit5ZE1kcmRRRHRmbytrSkRrNlNqQkVvNlhNNUwzcEFRNE04VEFvRVpEME9UVzJNMklkaExYWEgzM1BFZUFwNmQ5cnNzM2VEdjF2M3N4UzRmWEU2KzdlTm15TTFhaTVxZ2NTZ3JuWi93TjB0RC81SXpnZ0pVN0pjdHJlSHVHTmlZeFRPaVZXN0dacEVwN3lHZmpGL1VhY1VYbGtKWkZEeXhGWWdPSmIzQ25CV3ZLVG9laWVtTzdyMGNEZjFjOFpYWnFPZkFiVXY5NXAzU3hKWlZKUG1DVWRkVTVqUSIsIm1hYyI6IjFiZDc4MGFiMTRmMWJlMDdiMTcxODllZTVjZjgwZWQ1YmM2Y2Q1YmJkOWE0NmEyMWFiMGE5ODFiODVjZTE0OGYiLCJ0YWciOiIifQ==