Губернатор прокатился на троллейбусе до Правого берега


По пути Анатолий Артамонов обсуждал с подчиненными торжественную церемонию открытия моста
13:20 21.11.2008
0 1882
Читайте KP40.RU:

Сегодня, 21 ноября, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ посетил новый мост через Оку. Главная цель поездки – подписание акта сдачи моста - плавно переросла в инспекцию и «причесывание» деталей предстоящей завтра торжественной церемонии открытия.
После подписания всех бумаг Артамонов прокатился в троллейбусе на Правый берег.
По ходу следования глава Калужской области обсуждал с чиновниками детали предстоящего открытия, и поездка из просто ознакомительной превратилась еще и в инспекционную. Чтобы доехать от моста до Правого берега и обратно, троллейбусу потребовалось около 15 минут.
Выйдя из троллейбуса, губернатор направился к подземному переходу и осмотрел место, где завтра, 22 ноября, будет проходить открытие.


Автор: Владимир ПАВЛОВ.
eyJpdiI6ImorMnBtWGFZaHVBaTN6K1I3U1o5N2c9PSIsInZhbHVlIjoiYjZsNHMxYlhIbnRBM0xUTGVoYkVwY0hUV1AxaHR5bGpNRnFwTUljYTMxS3F4amxySTdsNnRIRW9sK3k2TEI4OU5saDRzL1pGbnppcUI2UEwwdmUxODd3T2N1SURmTE5qVEs0ODJNa1NNVFBQczhPaUhoM3VOaEUvYTdUNjlnWC9odmlhUHV4cTFtWjhpcVVkNkdPb1F3OFBJNG8xU2JteHQwTERxS24zeUMwUXQyNWJybjF6Z2FpZ0t2M0tEMjVsV0M4eldJcCtLY2ZReE8yaTR1cDdKMVVkODc5MmVQbGsrTG1FZDFxRkVZVytiMWlPVzcrYmJFeWZKdkF0dUhVZVpTRmMvV2RnTkJ6S2VERitNYmZFV3hLdGdTcWJiMmp5UHRtMU5qNFlBd0VLL1U1NUZjeklGQzU3dVZNTGdDblNPTUJIQU5UNTFmbXdhd2trUlBORVQ1TzJOTnIxWDJWc1gzbjl2TEhEdG80VDMwczZ4SkM4cndLR2pJK0VjbmFwMkFXUnA3V3o4TVFmcXlvNEIrdHF3Q3I5eE53a3VrTXJ2a0RMWHBKY1pKZWQ0Q1pEZ1Q1N01JOFc0YTU4SmpjMWtudzkzcG8zN2FNdm15b2hqQVkycGZSeWtkSHVnU3NHL0YvQXBFa2h3clkvcEVma2lQZy9ueDUyWkl6ZnBhN1ZEN1NWZ01KYzZxWC9yUFB5OWppeGl1dTZwWEpFQTFWVFVHYyt3N1V4MG9PVFJ4czBHRjd6azkzNnlUSVoxb0VIYXlOS2hSQk1XMXBySXRBMDY0aUtRRW16NFNLVDdFdUxIZlErT1NaQkM3d1YxalB0dm9rY1BFb05idjNCblA5aEZXUXhHZTB0ckU0Sno2N2NHU2M2Yzk0MVVDMWFnNVUveXpHdVNOMGtWa1N4dWlZU29xRmFEWDc1aktMOVpNdEgvaGxqcmhCaGR6ZG9OR1NaUmxmSGVpUUg3YlZZa3hKUHFVVXZzQXdaS1ZBSUlIdU5PalF1Q0s0R21zdTN6Q1cxIiwibWFjIjoiN2QwMzczOTgwZTNhZTY5ODM0ZjEzOTcyMDU3MTI5MWRjY2MxNWJiY2NkMjFlYTQ3ZWQwYWQ2N2ViMGVjNzJiYSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9pWnl5YW1vNElHR2NsMDRCei9vY2c9PSIsInZhbHVlIjoiTU1aT1BHSDFCbnVjbFg5OXJlOSt2Y3NiVCtYTFdDRzdmb0Rja0VRYmM3cHUxb3VDcjFkVGZBOXRVbWM2aVpLTGtXVGxQUXkrRUhtcDZDakpxUEVpU2FHTFZZSktZb0Q1VXpjNEsvRXN3K1Awd0xxRUR3a29ZTUMzL0ViUWtOSE9IMEVlTW1GRU9TQ1lMUUxQdXY2U0phMHh0bnRKcDhHOEtzTlczajd6UGkwVERBVUpxdGJiSG4vcDY4RC80SnpZczRGKzJyNGh0QU93WlFDSkt3WXBBSVpkZm5hTVpwakhac3hDaVR0R3J3akgydm9SNlFOa0V0WHV0NnUxajU5VVZ4QUdDWU1od2hCMlBBVi95ZlNyQi9OZkpkYVFIUDFEUWJ4bDlGY05nMTFhTEZQV3Q5dUxMUlNadmVDaUNrQUFZMWk3M2EyNmFUNUFvQkhsMW0zMmVnQm1BYUEwZzB4a254aVBMcW1PR2lrNjc2T2VBdGpWOHBKVmtIZzFlTHlKY2xFdm5seVhUZXdjaGhad0tZQUJ2R3hnVi9xWW9CKzl0UEdFTEhLYUVqZEgwY0RPRXdVQm9zTzBxMldFVkVUMzVobzVCSU1ub1BHcm0vQTdSbWE0Q1RLTllxUzRXc3dXWGIxSWJ1R1hBU0I5R1BLdG9iODdTaDFqSzBLM2FYUjFsODdPTkhWbHFBbFRzTlpyWkxvNGxRS1gxWFVQMjQycFBwTUlZbDhBYmZQZEViVTVDcmM2eHRodlNjd2EvQjFhOGdRNFRhSzdKYnFBNXZoU2FCY2l2RlN2SEZteWdidXJQTGZ5VkV0Y0tObG1sUUVDWmZ2UWx6VEh2dDJkbHRtalhKUVVzd3JxTkZab0NGRC9UUGdoNW4vNm84NE5ReHJ3Y2hCV20ydEMwU3BPWmFEUUM4ZEZOWml3MVB4djVIbGNxblpHWnYvL2d1dUVUNWZ4dzRnQmdRPT0iLCJtYWMiOiJkZGNjYTU2MDkwM2IwOGVhM2VhY2I1MzdhYjk4Mjc2MDBlNzgzN2FkODc2NWJlOWU3Y2ZhNWE1ZjQyOTNiOGE5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IngzM3luOHpSeDR6aFk0TEQrYmEvY3c9PSIsInZhbHVlIjoiTnhuQmRJelBray9ULzArcTIxdVN3ZEdVdi9PczdnQ2lYWnJFT0IvbkxoYzZ4ZGp5ZjV0ajY2MVA0SXFNVFhzZTZhZlozL1VjcXgwc3NSVWhrWDBLWGxheVgxVmUrc3c3T1ZRSWZnaWEwL3BXSmdzMWRYTGtqb0ZWWGo1dzlQR0VhT20yVjlFVkVQVXN0eUNSeTRCTVEzVUV0UTBMb2s3dHZtaVRPNDhpY0FoZE9COXVoKzdRVjN3UVVhZy9nc0ZYSFcwcEJMc1AzZXBXV1oxRTEzWUcySHpEWmx4dUpNS29OdC9Cb1o3ZHAxaXhHcS9QSHNxSXFvS2lGU21ZeFRtbXpIbjg5aDE0aFp1MmlobHNpWHhMVXh0WThjTWtCcUFZRWNic0RtVUtibHZ2V1hUQUdvNWxqTm5WUVFYbUhIUkFuSFR4TEhOaG1tY3QvaWhxcGljL1BlNDQ4dnNjSDdRQTNuL3dORU90MllSSTJxWTFTU0pSSWo5b0oyVVg2WTF5S3p2WWtEMnRVOXhYVXltaTU4OVR3OW03R3lTWkd4cWJHUzM1RUZINENVci9RK21UQWw1UDgxbWZTQy9WZXdDN2puVXZUTW9LRVUxWlQvOEM5Zy9DUTNyRFF4cmFzQTY4WndJN1RjOFRpeEk9IiwibWFjIjoiMDEyYWFmY2QxZjQzYjIxMDAxOGMzMDJjMTczOTUzNTc1MTAxODdhNmI1NTg4ZWVhMTM2MjE1YTllN2IyYzQ0ZSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im8rYm1SaEJtK09nZFMzM0RLVWlpSlE9PSIsInZhbHVlIjoiNU5QL0VKa1BqSk1NVHMrNDkzODlmWFlHb1FUSVJyM0VFYkR0OEJVT25iS0ZuME1vUFVxWXh4MU9LVTdkenhkbmM5UGZNd25ZTVpncVZyZTdJdlo5MVdLRVh5aW1XNEtHYUF2WTBhbWJubGtObVVhaW9IdTNJOE0xdTdsRlgzR0V4Tm1BalpXYnZQOTZGOURSdDBMOUZKb2ZIUVJ3MllxWEZOQ0dWZVB6K04xTm51TDRGMzlISTJwckRHL05CajRmRzk0K29EUlp2UmFERDdTbmlvUlowQVFsUkhkb2Z0L1k5amZWd1lKVGxiOENaaU5MK05Jb2dOdml4UkxyZHZuZ0RNZDFsS1R2RDBMc2N2NVN0Q0pwQ0pnRnRZOFlEMndUWlE5dWZDM2grQzhFTWZ5MGo2eXZEMjBVeUYxaW4vNUl2ZklGYmpRTkpCSEhhSGF4U1FUVkpONnBRN2pGdExKYkNCeG5oWTlFRGFac0d3TFVJc01LTS9pTTd3M00yUDB3ZkJvYU16TTdDWllpWW1PV2prczFsaE9aMVhqYW8wdzJQQndBN3NlVXFueDU2UzF0Y0wreHhqYlh0Z2ZJVFp1eVV3UDc0Y3hoVVBkQU9YdWVxZG4zV0ZXRGlkMThFYU9TNWNSYlFBUlBnTHM9IiwibWFjIjoiOTQ2ZmU1ZTJmMjkyM2NkZDM2OTkzNjI4NWViZTg5MDk1NTY3NzliMGZhZWQ1YzU1ZGQ1Yjg3MjJkYzI2NWIzMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IityUzUxTmZaM2dKcHFzakNDVTJoQVE9PSIsInZhbHVlIjoiRWhHNkU1M0ZocXVkY3MxM251Z0dQcWptd3U4aTh2Q1N6SFBFanBTYXdUbDUvcGRLNzdMWEdNdmpEU0V3c0ZUeGZtL3MvdnA5RnV0cXJRRHo3MHhLeVExcWdNd1JXemo3QW41MkdyRloxNU0zU3JQM0hMMUVpNEVuNDIxSldNNTBEWUhaUDk2TldDdDVESXBBcElTbXI2N1c5N2dESlBmcTFUVEhhdWJkZ3BvdE1wSzljNy8zbksvZk1zVHRRTE1hdEUraXRhd1QwSmFDTWhsbTk0d3BNOGNZTnZud1BXbjc0bGJ3amtuLzlTbyttbEcxdVhoQkRscnJaSEp3VXFaNnF4U2JkQTJuK25xeUdhT25wbDE0MFROS0lVVGhlOGVuTkUzZi81dGVXbXV6eUJnMCtoTnBaUkNlSTdUTVVpQnlkT0xtRUk4SDhHVERvTSt3a0ZOeU1sSVllM2Y0RlJOd0llbGdjSVpPM0g5QU1FTzh3S1pnMGRQak9ZU0ZqOHZSemlKSE1KcEJwbXVHc1A1M2R0Q090SEdjNDFHWWxyQk1CbXhYS1FhWXNOcFJ3enVwcmtTQ3RiNTBiYlNSeG5NSnpMZ2hPcTdDRkQ5ZFpsY3dPdEh5UnZzems5Lzk5UFVHSFlLZncvK01EN3J3WU80WGh3QXl6ZTRyVW91aHMwOEVlOVpBNE41SGdlbXBuWWR4MjFySTFLOUFlckJnOHluYUtwV001MmNhSkJtVXRVdytwZjZaVGhXNDI1cnI3c05GNGExODdlR2dTbUdEUytiUFNsT2pWZ3FaemxWSG84eUdGK2NscDM4VGp1T003SWVzaDJrV1hZZy96azVGOUpzZCIsIm1hYyI6IjdjZDllMjAzNzM3ZjJlZTM3NDY5MTQyYzZmZjBmMjQ1MGNlMTU1NGRlOTU0ZTg0NWVlZjEwNjM4YWFiZTY3MTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkIzNm1DOVROZThxVkd6TDE1Mm9pZWc9PSIsInZhbHVlIjoiQVBRazRqdUdsUjF3VWUzOU9ZaWRmbUs3SEpmbUlVYXozTnpYT2JyZ0wzZHdRVHlaakphdGVuVmt1Slg0ZXhrbGRQMDIwM05RaE1Ha09udkl3NVhSbVRiVnF0c3REdVZiVGFPMXM5czlmWnMvbVRCTDlkaFYwSWRoZzg1VzlvaXY1OXBwL2VJc3RTMU02V3pId2EreEVwSWtwWUJSR0ozNys3MWNxaDNiTm1kS0V5Y2R5UExaYmZ4dm5vMVN5amlOc1ZnOUlnY3NsbE1zYXYwYWc3R21KNmZmaDJsMmVrTWRBYUlKbUEvNTVtK0NacUlIb29XS1lIbjl1OS9kd2F1UHlVcXdWUHNRSWc1ZWtoc2hKdnpVQTd4Mmd0YUJFU3NrL3VlQnhwSzBCUE5zYlZTQklwUklFYlpiNzJJK2w4dFFYNUlmUGZHUzc5bzVKdWRtU2tmU3FFMWNJVXloR0JiQTZJSjRzSEVUMkVwbzVRZHIveWlIZVN5UDBqc1Mrc0RjblZxb0hkOVJqQTlBZm5YZ0ZQVXZ4T1VucGJ1YUsvWWJudGd1TktTN25HM1hUQVhsR05NNUE1bnVDR0pjNi9FUVhPRWtXNzdVTnRSSEFFRjNkVGVKZ0dEaVV6UEV6ZDRxdmtXeVZsd3QweW5BTkh0TUdtdVk5WDVzMGhxdFRvZERCdGwreU1WMDJuRG4wNzZSSmFYSmU5N00rU3RtOTlad0NWaHVJNVRHeHBIV1BIWGMrbkpoTG51blhMVzVOUWo5Zkt6MC9EWlhTQ1ZDaDQzUEFaTEIzOWVmd1pyZUlQUlpGRW1zOURGbkFzSzg0N3V4VmJoblNrQm1DMnpMVFFZOFUyWEpwdWJ1NjcrTm84V0tSMGpDYU1pbE9hcStLaFVVZlNpSWJYTHB0SDJHSnRpVERwL21yV05yOEhkL0JEL2ciLCJtYWMiOiIzNDY1YWFjMTE1MjY2NGU3YzU2ZGU2ZWI0MTVjNGJhMmY5ZWRkMzhhNDZiOWRlZTMyODVmNDE1YWZmZDJkNDBiIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlBGcTlsK0p5eGZ5alpYa2dHb2FWM0E9PSIsInZhbHVlIjoiK2h3RWVHNnVUTC92UVFtWXZoUExMNTFzRW5MS0tQQlhaZTJyV1JvSndiZVhUOFgzNHJXSXQvYkR2aDJ5Qm93L2thb3Z6RWFtek1iaFZxVEY4M0VTUjd5SFRjbDRYLytvNXJBaHU1cFA5b25RREpvdHRCRlRjSjR0ZW1iZ29UTVJjSUFFcnR1ZUE2bDJJMXJMQmF6VXliRit6MC9DY3RHK0xZK1FHc1l6Z3BQak4reXJvMkNIUUZTd3RsLzJ2b0JaemtDOVNiekNuNWQ5S05NMTZuM1U1dmlGZnpxODNQdE1hTU44elNZOW53QWNtWTg4TzNyV0tNUmtEWE96RnhyQUFnQ21nYTZPaE5WVFJaV1BXS01tMGlzUnBoaWMxMldhbXFYSExiQnI4R0JnV2lPMlJYNVR1N2h2d3NPWFk4aXBxenVpTitBa3ljZTd5UW45VHI0OGFHMzZYdElCR3laQ3h2TWlxVG1RbTZIdVlTSDVKdU1xTVJVL2U4WXY5ekJ6V3JBZzI5SjA0NkF2aFFwODhtQmM0SE0xWGhoZGdDM0M1a2VGYlJjUGNIdVYwUmREbTNPVjlLRUNVZTE1azdjbyIsIm1hYyI6ImZiNGY4M2QzMzY2ODhhMWE2ZGU4MWMzMTZjZDQzZDIxOWNiNTAwZmFjNDM0MWVkY2NjOWMyY2MwYmExNWY0OTAiLCJ0YWciOiIifQ==