На складе готовой продукции «Фольксвагена» произошла авария

Водитель одного из автомобилей попал в больницу с повреждением позвоночника.
14:44 28.10.2008
0 2175
Читайте KP40.RU:

Водитель одного из автомобилей попал в больницу с повреждением позвоночника.

В понедельник, 27 октября, в 9:15 на улице Салтыкова-Щедрина, в районе дома 76, столкнулись «Рено-Логан» и «Форд-Фокус». 30-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в столб, после чего врезался в «Форд-Фокус».
Владельца «Рено» отвезли в калужскую областную больницу с переломом лучезапястного сустава и сотрясением мозга. После осмотра и оказания помощи его отпустили домой. Пассажир одной из машин отделался ушибом кисти.
В тот же день, в 18:50, на территории завода «Фольксваген», на стоянке готовых автомобилей, 54-летний водитель «Фольксваген – Джета» столкнулся с автомобилем «Рено–премиус» с прицепом. В результате водитель «Фольксвагена» с сотрясением и ушибом позвоночника попал в нейрохирургическое отделение калужской областной больницы. Причины аварии уточняются.

Автор: Ирина КОЛЕСНИКОВА.
eyJpdiI6InI5K2EwQ044L1pRWHdNa0RLa2pPUHc9PSIsInZhbHVlIjoid2d4NXNWZXBuSWtlRzh0eE9DTjVQeGNTZEsyYlVmQ2s4aUQ4OXVyYXFLY3E2OUNtUDVNUWFhQ3I3VkxpblBRbHVGZ1VoS2ZCWGNZRU56NmVIR3pzRndLcjNwclA1ckhyTzVUOG1nRytqS1F5aEZCTnkwdGVFSUY1VWI4ZCtGdGJxMW1VSjZMVVZSSk9KVjVMS3RLb29uWk9QZ0kxRlppS0xQbmM4ZEJqYWpQYUxySUErVmlqVUd4ZnU2bW9Vb2wwVTdJcU9UM1ZOSllqbUFKbTRvd2JJWU9VUU5ld05abEJVWkJJMS8wemVNc21QYjJVYWVBSGo5UjJ4ejE5cklSci84NUg3R2ZCeXNKVmIveDlkVks3eHZ3SUZDYnNrWHc3Q2Fnak5iUE1MK3dYU29EcXVMMFZPVHRGalErYmFXMWR3ZWdranpyeUlpYm5yMUQzYStML2w3NHEzVnU5aXp2NlBvYU1lUUgxbnpjNDA3WUkraVZ3Um5rblhIZFd5dWhKWit3Q0dIVjF1emVpNWo1M0JIMlUvaUpIREYxNHZPMTBmODU5UWgxajEzWWhjamJGWkp1VVcxQUhUY2J6NlBaYThPczlseHFzYzE0em1SSDMrRnM1cWN0bCtVQnVJUFpnZkNFOU51Z3VNQTVKSmJkSk1PTVVEVDRIZ1BkT3ZrZ0dJeENOMFRwSUJYVW1SNEtWUVllVWVRZFNXbm81aDZES0tpTEVsMEQ4K1RMdWpjRUw1N1ZUc0E2TWhXcWdvdXZ3cjBiaTFXaDBRSEZhTUhBcVZwUWhhMk8rRm9TVkpUbEZ5WG9Dd0JLa3A0TTJlT1VQcFFaZ3lnbE9wUFZqdG5pYnFrTnVDVEo4S2prUkRjTjNQcHhvRUFnYkJEQWU2cXRhdlZveUM3Z0h1TDR6UHEya3FOTy84Sng0enZzck1mY3VESllCcmlkc2kxcU1uTC9YL2JTV0NZcWt0QlZlOWh5cEsrUTZpaCsyVklPUDFmN3FSS3pFRW9nSi9ScEQxTkpTIiwibWFjIjoiMWEwYjZlNGE0ZDFmODdjMjgxMjA5NDk3ODg4Y2RlZTBmMTgyZjVmMjVjYTAzYjdlMWUzMDI3YzE5ZDM3NWIwZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik9PSSsvVUt0TUhVRVA3MlJldjBTR3c9PSIsInZhbHVlIjoiR1R0Lyt2bnlTeERJZk0veTVZYTAvRUFaVmdxdlBQa1pmMzg5NGV5RnBDK0pyRVIyMnQ1RmdSanQwMTkyNGduRmV3MGxhZGtuMTFzL3hTRVdIblhJdEFSTGlMbjd6bkRQaVdpK1E0NlBrNk1RWlB5TkV5Yi9oSDhKK09iUEhJTGJLNHlDVkYwcU04WVErU3NDdkpkYTQrQ3RyTmpsTzFjUE5JMDlKTWluaTNyNHBDdDBZZ3hTdTdGNVRaazlsWFRWUXd0cnFZY0QyNmo2andaR2NuU1JKSUgyamRHYjlXMEwrVVlhUGNaalJJeUY0cWhsY1h5WVJPLzlVTi9CRFl1NjhiTlhlMXA5TmZYUG1nY09NeTc3ZU5KcGRTSHU4bUFZTlIxMGFyb05GWVM0bTFlT2hUc0M0SkdYVTBVZVZZQVhyZ2d2R2lrTEppZy9JWFFZcjhKak83Y1htRFVHbTRtOTJ2dGpxRU1KQkw1ckRRcGVaV050N0g5ZWhRb3JkaDU4cjFwbzlFdEVqejNGcXJEYlJRY3JXM3RuNmNIWlFaV0ZtbUcvelZWWnJucjhBbDhmekRBNkJsYW1iR09DRmFGM0tPTjBYVit2NE5lWmJCTE5NT1NXQVd4QmNvcmR4NWs1WVVlOW9kZTFLWGRGZXplTFB0RzZGdUp0a3FSK3dzdWV0aUFWZ3lLUXlDdFQrenlWaWRWcGk4ZEdxNWNZTEdvYzcxclpQeGZOeWRZQnRIbG41Y25xSUd5b3VjY1RIaC9LMkJXRU1uK0VtVXhJOHpXVzBBZGh0b2c1U25qZnNlT05haG1TOWNFaGVoZE9MMVMxeEtxajRPckI5QVFESE9GN0U3Mm9mMm5XVjh1NmxJaFFQV2NYTC9XZkdWRUhicXVPUXpEMjhPTml1WWN2Zzdyd0xSdDYvYmR3cVRDelFMeDNGY05WOVRJbXJJMTZoTUhHV3RHRkh3PT0iLCJtYWMiOiJjM2UyNGY4Zjk4MzA4ZTA2MDE2ZDQzYTVmZjU2ZjE4NjU3MjVjOTZmNWY0N2NkMzQzZDhlM2MyOWM2Y2JmZjBiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJZTWphbVE5SEY3Q0lBdXJVYW9RSlE9PSIsInZhbHVlIjoidVJCNzFaQ1RQQXoydU9SL2Y1TGtRSnU0S2V5bjVvV2E3T3hxR1ZFSkRxcmMvYTZyVUlvZm0vVWdtSU0zMXM3ZGVSVnpWeXZlblJ0U0Y1NW1IZ09TbzNWK2N6N0M1V2dvWXBmNy9tc1psTHRpbzRZU0g0dlZiWG1aL0NLTDFESXlwZks0dHdGTnpaUDAvVmhZTkJUaDhwZ3RRckhQZmNCWjRBSXRIUks3SCswRFhSWW1Gd0FsVGJvanAweUhCWkFIOUJUNHMrMzNhQ25LTVZzU2ZnWWVYT2RvZURCTGZQcTBwcXorWGdoUmNmUkdiUEkrQjdCNnNNU3FyWGxkKzIvMmZaNUd5N3QxTVdxWkZtY25UOTYvdUwxTkphMkxzeWgrV1l4WGhBRzlkZHNuUld6Nkl2ZzRxOG9HeUxlUW9lSDdpREFza1NRUzVHRWpWTjhxN3JHVTEyWlZTK2drR0RYNVgwYWJsRUljWHBaRVQvUjBkajFPNkx3dGQ0Q3J1UDFuL1FRZTJDL0VJdkx3TmhqTjd0Rnd6MjRWbkJVSEQ3eEN0eDMvaWoxbjREL2R5RWwxajJEc1kwSkZDUktrWThlY3FMVG5ET0tZN2FSTzk3VWNtZFc4Uk16Mm52K1gzdkVLbVhUMktrNlhGUGs9IiwibWFjIjoiNmZhNjJhMjUyYWViNTBlZjkzMmQ0Y2I4MzU2MDNkMDgzMTM3YjJkZjA0MWNlYjFjZWMxYzE4YmUyYTYyMDUwNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InY2M3c1RTIrS0Z6TmV5cDVLZGRxYWc9PSIsInZhbHVlIjoiR3REenFZNGdrZU0zTXVrUVFEWnkrcFN2U1dOZHorWG9wZ3JLTXBlNUlYeitXcjVkQWVSaEs4QWJIVTROYnhaaWw2NTZjdDQ0ZThRcGYvaVZyWUU5YmNpUyt1WXYvRG55Z1BhTWw0WVhXR20vNXdYcktUYllvRnpFaW5xeHI3SENRcFdKSzR1YURHN1psMXN4UXdndGhUejB4YkhleldlV0RENmdVeG80RnExZGdwWHArcGsrQzdnWFBsYzVwOFRTWlR3bDRTSGx5ZDkwSFBzTXdzTEw1eEJrZDIxdnZxQlVyQnNPWE5xcmtIN0lIWGNCVmZVZkM4aXFrUm9VdUdwMk5xd1hOelNnQk5LV3hsNmtja2lxWTBZbjlGbjVXa29nZ0hqcmtENnlCMTU0a2ZwK1M2dFZoWC9NTkovNFBTZDVzMlZQVTVIWCt6YllmYXd6anZBZm5ZenZ5a3E2ZTBFbmpQaUE3dHBqa0p5eklaVklkMjNlcy9wcEpwUnZPMVVxQXlHSnl5K2hEamZsNkp5c2dtYmZ2UHMrQitRbGl4RWFJSzl0WFpsMjV5eXNoYTQydzBVY244NWtIVXpPdXJBRVdXa2dWT3lQZndUT1dQOWdzMi9ua3FGaTAweG1wVEhNdndYYzBDNGZTOHc9IiwibWFjIjoiODFhZmI3YTE2NDMwZjJlN2FjMmUxNzQ4MGU2MDVkOTMxMWRjODA0NjNhMjMwMTkwMTk5NWIyMDM0NGUyN2NjZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImlXTElOV0srQ1lSQmQyMmxGT1FHdlE9PSIsInZhbHVlIjoiNU1keWQ5c3dtem1yVjhOQnVlUGs1RVdlMmVLQWdNZHJiNC9UTlgzNTlSczk3UXNDaUFMUVNuVThldzFmTzFKNGlxcm5UTk44dEhwUk5KVWlHWFAwYndOdk50c1EwN2JwTVBpQmdjSGpFOXdiRXpjU1V4MUo0Nmd1YTJjQTE4bVBsT1VDeFN0TS8yclVVd0pCSlBEUjZMdnVvSVFEN0YxeEFrVVhaMGhoOTUzWm9rZ2Y1cVFuVTJvWFBCZ1NTdXpYcmkwSzFNWEVnelRpSTZTQnBiUFV5V3BOVDQ1ZVJvQnNRbUg0RjdNRFRwS1dZZGRaQ3VLZ1lCOHZkWXArTmpZSmh6Z0lyajlxNmpFSFpuT0lkUHJhcGgvSlRvZ051M2dmNG5GWkV5dTNGQjBzZ2pvUllvRi9GQisyUHh0bGhIM3BOeXlMSHhqNXJobVd5STN3MTRGYU9GRXF5WGY1Z29HaUovZ2QvTWNUbFNNYjVjRmo3bjRtSFc0VDJKMGVvODVzd2FSeFZJb1VDQTZZRzQvN1U1Z2Zycy9Rb0lOS1ozMWVyQW4xSUw1SVJXbTgvWHV4TU50ZTZGNDBSTU9aTkdpSHZtTE9kSXJvakpiNnNtMGgvRXIybXFrYjJkUzBjODVCcW5xakxoWXc4MFJreUh6dUo1eHZ5aXFVVzV6VHlBRW9sUTNlbjJ0Z0lWYzJ0anB5UVNRbVBPak4rTWNLMnBzWnYybVFnSC81azQwaWozTXNibEdGc0YwZ0NWTlRZVVZvekhNYkNDRHZ4TEpsMFQrWWQyaktweW5NdDRLNmxIZ0cycTJ3MnQ1dnN2aVdsQVZWY3hIUUxXcjlmSjQ3bElSbyIsIm1hYyI6IjUwZWVhMmI5MzkwZTMwNDFlMmQ5OTIxNDA2NTM3YjVlNDdjMmM3NTU5YjZiOWM4ZTc0ZjYwMTk2ZmNkNThkOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6InJwbFBYYTY4MlExSnRxN3BpdjNVM2c9PSIsInZhbHVlIjoibGl4L1R4UURDc1VwM1NYWmErV0pvZ0ZaSHVjcVdiRUh4Z1kyWUswOHNqSmxCU3N4aDlFTkhDMURlVGtGRVRxRFNOTnhsMk84c3NEeEdTcmF0emJhSEU0RTdmRDlSUHcwVGl3Vnp5eXQ3R2hSN3ZlNURJK3Exa0dEdHFYdEk4c1Q5U3A1Y2E5VS9wZThtSEdvSVlhSndENWk3YWhHeWV5cnVxNSszWTZWdFVsRStLeEFCU3dDL3dCenBsOUlpUVU2cTlTSmw5Uk53QWFYQ3ozMUVoLythU0JBd0ZmbmNlazVVUlZ5aTBaWjk2aG9BZHp1TGFNVDcwUVljUldaSjZCVnVTdFl0K2o3YUV5SzE4WGJIUUR6R2FVSS93K0E0ZWNMOVVKVHhpZkZ5cXVmeDMvcHNNVGQzei9kQUVIVlBpa0VyUEV2K09xM05iRFBaL2E1Vk83ZTdjZ1NSNlNWMVJRTy9zQzJLVXhZa2FaUmlCVEVzZ1VteHlQR24rOVhNQXk3VGovSHkzOGROeGVQQVp6L1lCS0dyRS9PRG8wWGlxdy9uZ0sxdEg2QzNRa1ZPRVhsQUJMZStBd0tycWIrbkVrNnI2WnU4RWduTGJwYm01bHFnR1JEalZYMUJReVd5WG1NOGxPTDdQVVBScTBISXpMZFNSaG40UmhXVnFqWkxYc2t4TUxST0VOK05HbVE5THRkSE1WcEVQSktYV2dLeDhxdndxVTRjVVFhYmIySEF2c2hOWW1LUURTZnlhSWluNEtBMGEwZkFYcnBZZ3BaUlJ4bXFJWUpKa1lQeEVsOGo4ZmNBZjZGRjlaQm9WNzQwbHdiRGVSVDF1VEJ2b1Z0Ky9heGJlZVVGWWtyRzFpVVpvVU5mb1pBaDRETVI1Q01odmxaRkoyQXBxOXhkVzFrb0UrUmpWQ1ZUUmxCNEpIZEFQWk4iLCJtYWMiOiI3ZTQ1MjhkNmI4Y2E4NzkzMzIwNmQyMjcxNTIwYjMwYThiYzIwODMwM2NmMmFiZjc5OTZiMGQxYWM4YjI3ZTIwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imk2Mk1wVnNFSDRJWDRaRGVERWFFaGc9PSIsInZhbHVlIjoiZC83TkNIUWJ5a2h0V0tlN3V0aTZ0NFZXZEd0TDBzTmtPOFA5S09ka0U5eXQ3eXU5bHBlY3M0R0o5aTZaMGNUMnNRb2lmZEE4OEpKdEp5SjZWUS9XQmxWRkplQjFyRzRLazQ5ZGZDYnE4SWp5MkU2Q1BOcU5ndU9ZdWwyRTUydFkxaURwUnRTMkNZT0VMYUwvR3pZNmxBTmRzT3JFYVE0VDVOaEx6RHVxaDJaTEcwSWgrZVhSQXFyZFpjSlJIV0RpcGxKOC9WQ2xlWUNRY3NJdkhGbnd4d2dKeXp2WE9BejJLWHd5WElzS1M4ZTJTTG1iNUl4R1JRaWxISEVSbEJuZHV6UkFsV3F1YXkxelZNYXdWYTduUloxWVhhZkQ1SFd1OGZDNnh0RlA3dTltcnBOVmlXenFZc1lkR2cwNHVVNlc5eDI2U0RUQXJPcXhnL2M5ZVdvTUgyQnNPdHJYWm5XaE5yK3FLdHhDdTlwdHlhS3JSSy8xUWJnQ2dyK3p5NmZDMXE3MXQ3ZFBSVDV1QmtTMDMxMlN0c3hXYzlqa0tWUTFDaFlldlVmSFozUTdod3I0cUdNT1N5Q0dhRmtjbjdDYiIsIm1hYyI6ImE4Y2RhOTRiNjZjYzM5NDZlYTdlZWU5NzZhMTBhMjk4OGVhNjBmNjU1NGVmNjQwM2NlY2ZlNjU5MWU5YWVlZmQiLCJ0YWciOiIifQ==