Калужанин отправлял гранаты почтой

В Домодедово милиция задержала подозрительную посылку из Калуги.
12:44 08.07.2008
0 2437
Читайте KP40.RU:

В Домодедово милиция задержала подозрительную посылку из Калуги.

Опасную бандероль на калужский главпочтамт принес 32-летний мужчина. Получателем значился житель Норильска. Однако попасть на север посылке было не суждено. В аэропорту ее просветили через интроскоп и обнаружили предметы, похожие на ручные гранаты.
Почтовое отправление было немедленно изъято, на место происшествия вызваны сапёры, которые открыли посылку и обнаружили в ней семь гранат с запалами для них, сообщает пресс-служба Московского УВД на воздушном и водном транспорте МВД России.
Проведённая экспертиза показала, что изъятые гранаты – учебные, изготовлены промышленным способом и взрывчатых веществ не содержат. Выяснилось, что калужанин купил их через Интернет и намеревался перепродать их подороже.
Сейчас решается вопрос: наказывать отправителя посылки или нет.


Автор: Надежда ЮШИНА.
eyJpdiI6IndMc3c0amxOV1JNcFlhZFdaTkRWRXc9PSIsInZhbHVlIjoib0FPQldOWkU3S2Z5SzBYdFhmVUZuSDdaVHhVSmxaTlZVMWl3NXVWYjhUblB2OUR3eXF6UlZpWU40Wm05WitSZ3ZLNmpnbkRIekNwclptZEs5WkdmV2ZOd3RRdzhSR3h1a3dUQmtjcGhKR3dmdWlPOEcrMC9hT2JhaDMxd1M5Qy85RmtyQjNIMTUzRytkVEZzanJyc0NXM0RzVFpPdzBTQVZGUFluZzJyMDdjaG9rZkZyY25IOERQL3FjakZVZHpyS3ZxVjZFTlNzQytPTCswSXRQdTdZRmV5azE3ZU5sa3dJSExBY0podUFvdEVDZCtURFhhN1VKTTNJWmpZWWdYY3dEVHROcmRQVHdQZUFCejdzbXNXd05xbjhmTHZGK0ozSG1JK3FDMXh2VjNJbHp4ZEJGZU8zNkI0Mk1rMXh0emFMdDFGSXpwL2NmT2VZdmxaRnNlWUtXd1pMblZWNEhPaGxTY2FPaEk3eXpGTmpxVm5vR2M2VUdjMmhiVDN6c2hUYzQ0NERiYUtKc1JUWlRDR0toeDV6S2tRWTZ1ZlI5OThuS2kwUXkwalMzTTdBak8xbVo2Y3RtZHB1aElLaHUwVVVvaFpxZ3dkUjF5N2dSeG84RmhpTDh0TTYzbXpneVhZNDNpVXdYWXhkVGF0VVhldHBPa0xXaVZFdUkvUUFSWWl2TkRwa2ExVGcycHM5ZzEybnE1ZERGWVExVW4zUDBzTnZPZk0wRHFHUlRDakcwdGdVRTR0Z2Y5S3JkVHByMzJ0MklNZmcrTUxvbGt2UXMyTGdST1MwZ3RuRy9KM1A3Rk1zUnFmSXZoaGNOaFhjVy9Xd3JQbkJCeFpKbUdmVGZ0dnFwclRvVGZOeUxDWEI5ZWhXcDdtTFFlV3JpWG5nQ0h1MmJRRWdvdUdHWkVxM2hBdE5DTzg0WFZxU3pFZmpZcENJcTRBQmV1RVRpckFldmRkT3hHYkRxQ2lSb3lsdG8yeDdQcXl2L1FIUkdGaTQzZ2dxNTJUR2NyeXJ0RTBmYnhDIiwibWFjIjoiZjU0ZTViZjhjNGFkN2Y0ZTIzNjM5MzI4MGFkODg2YmRmNjJjNjAzYzM1MjJmYzQ2YzQwNTRmNTFjZjEyOWM1MSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVsWlpDK3NJZUtKSlByYzVpeGY4alE9PSIsInZhbHVlIjoiaU05dzdwQVVlYlVZTXRlWFRibHh4bnlHalRFbHl6YWxsTFdDd1FTUU5Dbi9YaUkxYkY5ZUxFMkJYT3lST3d2bVF2dE1BVWY2V0QvUGw2dGtWaG41a2I0Z01VMDNieWtnVFVlR1RSZkNBd0RFL3RqYWppRWwralViSUUzSVoyZk1DOVU2bDJLRFdhQjFmcnE2MFhEZkhPN0tJOGJhcFRGTlZNczB3b3lscVdpWXhvVzUrZ1VyNjVRakRSQUdzRnZQcVRJMTZvekZ3Z2ppaFh2S0hSOWZtbW8yeTBFeERhekhZcVBaV2w5dVQ3ZzlaZ3dVV1QzU1NLOFU1YnVmL25yUkdNRG5sSFdhekNLdmdQaWNlMGVuaExjQ1pESGEydFNpQ2V2SG9Rckc1TkV6MkN6SDRoNDByc01VbW1kQnJxWGVSK0NDZmtnbC9qdC9PSDdKMlFpaHVHTS9DMlBjTDVvVFRyc3F3NzJ2SGMrUENKZXJaWTFCMWNXRWFSYkZqK2dMRmxSdW1tejYrRFdjQy9EaHJBRkRHRjFyUzkwL0xBdVdycnFUT0NxSFdTWC9EU21UWVNvUDRNOGEzTDc1cDVtUlFiZjNIVXozUHYzWnNxMWQrUFMyZVpKMW1ISEkwOUxkSXdlb05GMmtFb1p2SDBDbzJSOGlRZGNlMGsvMGFFcDd5RmdyTFMzN1QwbHVhbFB4M3FVbXMvakZIbUo4OURmdEV3alBURE5FQiticWM4cVppZFlMZnRNdlVXOTFZRk9uWmYwRHIrZ3diTUtHR28zT0c1NU1QcGtkN0ZXbWlXZEVRUXJmak5NNVBNNElCOXZmMnNkcGJoSFJySXc3SmhTSGNWVGJ1RzNCWjdFeTZERS8xV3NyQkgzTS9hb2FIM3VNSThrR2MrekY5Ymwxc3JUTjl4bVBTTno4WXBMbkdzYytPWTgzQVJ6SS9WTFBXSkRpTnVLekNRPT0iLCJtYWMiOiJjOWZhMWY3ZmQwZDdkYmNjZjUzOWUxYWM5N2VjZjIwZmM2YzAxNTI3NTJjZGJiMzJmYWQ1ZTAyNjkwMjY2NmQxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBLNkRMQVZmc3luekdZd01EVVhlYkE9PSIsInZhbHVlIjoiVjZ3N3RxSjdLSjhxdnpaWDVaelF1RW9XdEtvLy92N25qdVRQTkFyT1JkWFMzZG1qbFJWdVNCbUNzNzZ2a2krTjVSeTloMzRSSWVFMlNSNVl2UXIrekRtaVVEcFRVOUJzYWNJcHlyenc4NWJUWEFXYVdCakhPTFVaZTR5clYxcis0MmV1d0NiaDd6eHg1Vy9xeWdRK01YY0wxUnpXbzJnRTlXZmRDcmlKMU5kU212RDc1WHBVbHJYbDZXMmgvU09FVVh4ZTJmWXFxV1V2WXZmdnM4Y3hZU0s5TTdZb1prRkx0RzJ0SHpNT05rVFBSRDlEUEdvUGtYYUFoSkdZcWxvbXhGam9NTlg0U0l3ak9tTUxlVGZWMkNXMVdQck5MUnJDTXFUOVh2QjQrUk9ZZmFjNHNIYjRoUXZDVnNhU0p0bWcwaVplOEJQdkZveWY1T2dISG1VbjJhOUNtV1RlUVgrU3kyNWVwYlo2aUdhZExTdmhMb3JrQjZXdC9QR0VwaEcwRnc4YitXcURjOU1hbHVnN0djZFFVaXp3NDZFcm9XWTEyc2R3bytqUE1BUWFHYnUxa0JKL3JOZldueFU2RThZbzNjT2ROR2YxRFBoT1lDYVBOdFo1dkc0ZXYvK1k5Q1lZK2MvWXoydllQNW89IiwibWFjIjoiZTZhZjgxNWIwYzUyODI2MzIxMTY0NzNjYTlmNWZiODU2OWIzNTVlMjEzNzdiMTE0MWQ4MjRiOGE1OTI2YmI3YyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlgrODVnbUh1RW43OGxWaHVydWJ6c1E9PSIsInZhbHVlIjoiNVU0Sm15bno5Yjl1NXhRL0JweXFGdnVrRWhSeSs1VFR2K2lnK2JrRnV1c3ZjRVRENmtCaFBBN2NpRHFRQnVRWDU4amJrRWNYZi8xdmloVzNoUEpqYk5rdEJVZEJ5MDBnY014MFM4V2V3SnNCSkhwSThkUm5wWHBKMVRKNEJkNWhVUVlnOWMrdFlDb3crQWxUeG1QTEF6bTNuNHF3cG5EbFpqc0E0RU5HWUdCU0tmajRkWWtqalhZeWljYkhBbnl5LzNmZ0wxMXZLbFl0WnRrRTBpU0dsSWVtT0htcWRneEJTdEdENGtvdjVuNDJxMjVBS08ybGcycVFzSEJHU2t3SkdQRVRPQ0tlRFEvWkVCY0dSaXpiYnlmS1JBeTR0Y2VjTDBxRDlCS3VqS2JXdHVud3d5THJPN2lDN0lGc1Erd0hYVml1cjVMVkxrWDdQTitleEthMEF6bUlqMjJabUI5OG9NQ3doMExzUEJYOXFMbEdyVy9ackNTK1RGS1ZCd3NTMnJZdmY4ME01T3gzcnBqNnhkcjBNS3FaOUh5Z2pFNEozY2plNmdTaWJ1anN0bFdnU3RyWkFWcHZTNE55R0ViaE9UNTBLK1l3Nk1kWDNHcnpHSGwxOElpUTVXV3RxK3FHQXYyaUcvV1NTbkE9IiwibWFjIjoiYWMwYjE0MjhlNzk3MjM2Mzc0ZTc2MDQ0MDc0ZjA5MGRlMWI5NDVjMzQ5ZDAxOGE3OTYwM2FhODk3OGM2Yjg4ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkRldXZucC9WN0dxQ2JtdzIrY0dJZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiNU4zMHo1U3JISk1oTkJCQWR5MkVVbTdGZ3Q0bHU2a0VkZDNUaGtCaGdHN3l3SVlpVk5zTXBmVmt1K3JhWWszYzc0QXQ5dWNWUGJWaEplZ2s1Tkw4THp3ZUhCRjEyNVJ1OTNBU3JwcFAzOXY3akZDQ1ByZDdUMG81UFpyTVM2VzJUbURPbFF3aFh2WjF6bmlxZUdmeEVUUFpHZTErZGRnODluaExjZHN4c0JQSVFKdzh3d240TlQxVUhTa2FwSHF5aUt6OHdQWFhvbExGM2E0bHllNDRLeFBwZG9Gb3Q3NkZoc2pxNEhQbm55OVN1L3FRZHZuSDFmbFk4SUxTR0syNnArYTAwZFc4clhaY2VOb3B1eTVUSnNZYmtWR0l2aVpab0pHOGtmL21yVkpLZkcwYVdaU1FCb1NGc3gzWDJhNFh5RGVaT25MZXpoVWV0czNTUEFpZVRVQ3dNRnRhekNyVzlXTzEra0pLTWFZbGRzbUhpUzFYTjNac1FBS3pVRWg0eG5HTW9zdkl6TmlqSmNDWHdnZmFVeXJZRzUxb2tBellmdmUrZWtjZHE1dFJ1T0IwVkVEQVozYlE3V25mbjVKVzg4NkdjYlJMQ0htTTNWVkxEOEY3MmpBQ1RpcmU4MllpNHhZTHpHNVJjRXRNTVdxM2YvYjNrL1ljOGN1N2Mva2t0OXdmejVtV25xa1VZb2d1TTM2OE1FSmJWRHk0ZUVWcmpValhXQTV5VTIzZ2lPWGxNa3dObkw0YTIzVGs3NENhMGdLZ0V5N1o4MldrSzBMNDJqeVd6SUVJak1RUEpreSsyeW4rNFVmaisvaXJCbXJSU2pEcWVpb0phajFlTVZpSyIsIm1hYyI6ImUyNmYwNzNhNGU1YzJiNTkxOGZjZDgxMWU0NWIxZjI0ZDA2YmI0OTMxNmMwMDFlNWMzZjFkMDlmMDU5N2ZjOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjNjd3RCdkNyYkVkQ0t0Q1ZYdmxxbGc9PSIsInZhbHVlIjoiZ29ldkVkQ3NrSit0dS9xZ2ZCbUVLeDdRcDhTREhmaW52UlVrTm44S25VN3NnRHdGNHA2QWdsZ1JCMHlEL2hxeFhLNHVoMURFTSt4N2FQRkNzdzQ0azZPR2VFVElkR3Iyc0hMOGFtUGozSmdIQnVySTNJc05BRGhxK1MrNDBGRWRocW1IUG9GWFh5YitZaXp2TzloNDFQa01BUEsyZFNTRitKNmFzYVJaQm5XNmxZTUMyUTJjdHN2SEVUTmNsbVVzSks1aHRhMDd3M21rZFljWXJ5MkVsY0NaSjV1ZlkxSng1eDM1Rld4ekhSSUtZdXcvWUVKUGIxQ09lT3o3MWxDSE1zS3Nqb0hXcmV4NS9EYXl2NzRuS1RQSTZLQi9jVmJtUERmNHVMazRTRWJzbTUwRjJ4QjJobWsvTStTQkZQbUJlSDFVcXpFTEpMNVE2ZGV4SlV1V1RNZWhoNzFsMkVBSkRHbldkWk5VS3hMSFRxMFRJMHhkYzZUMkFQcGZndVJJbGhJNVNQQklYSnZNcklQdzRIb01pYjk1Q04vZ2NnTytQbVd3RHQ5RkgrWkVJZlpyU2dvN2U4U3BpaGRYM1pSZUZIV1VkZXZ0U1kvMWp4MWdhYUtrVWFEaE1qTTlFUXRiRlVqbExpbmZoZXN5Z2xjajlhRE5tOGdZOXM1VENTd2l1czlhUHpxOGhXTXhGVGdkWVcvNFFRK29vek5CZFB2NEtHR1hrcG55Q2UySDdrNGxybThLRlNLc1F5YkU0R2tLMGloUjNGUXM3M3N6aENJVWVGNjhaY04ybElqQ05tL1krMy9WWlNjaW5zK0RZTGplRWhQM3BwVGRLdHBrcDJhZTU3aUszUldtY2l3REg5UGVHaWwxZzdMYWZ6N1lZYVVvYVUxU3dOMGNobHRwSG1ybzI2OUZhM0o2ZXZEOVJBdE0iLCJtYWMiOiI4MzliYjZmNTE0ZThlMjQ4ZmYwYWQ5YTU2NmYxNzk0ZGYxNWFlN2UxYmIwYmI5ODJiN2JlOTZlNDY3ZGQ0OGJlIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlVoczdjUUJJSGR4MmN1bFo2WFBTeGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ01IcmpUZmo1bVZ3OXpLRnl0Yi9GMk9WMUlxelM1QTMxRW56Vk1zOWxsbFd3dndTOEphZHoyKzBOWExnbys1YVF2ZDlrdStLa3U1SnBkdUpaT0JQZnhuQU92RjEvUFlQVk1ET3Z0RHJKWUlzN2tqUWF4dmF0WWxnaXFhWTJUMGNkMVdpRm8rc0VENDJ1K3pseXlHNCt3bjFvS2VRV0dUekJjR0NLQTJXc3k3UjdDVnlNOFpoQkM5dGNLRjh6VUpMZDZ6Y2ZCNnRHeFNYU1Nici96NUxSby9lYmFsalN4dVZSTzJQSkNML09hK2E1Sm9SNjdFSFl4Q052Qmp2d2JMUGJBNnowUnNiWXM0aUxxbHl3WWVPQ1hGNzBybXFzcUFjSGh1ejNsRFd1N3pXZjdmU2dYK0s5T1g1Q1VXQk9JZDJaemtlTW9GSXU2UEw0WTA1eVI1aFlrczRsVHRIMUlGV0xWNjNidGt4Q24yelg0bDU2VktueEpsUXdSK2Z2SnZTTnREYUxvUzl3VmgrQkNlUGRJVndtTDBhSlNmdytxUzNJb3hrYXdtM05oVkdwSXpoUlhDZTdmSmROdXc3aDE0KyIsIm1hYyI6ImRlYzE3NDhjNjllMzNlYjI1Zjk4ZjU4ZjRkOGY2ZDhjYjY0YjBiZmUxOTI3MjhiZDIzZWU4ZTFjNmZjZmI0MTkiLCJ0YWciOiIifQ==