Два дня спасатели возили воду в пекарню

Из-за аварийного отключения воды в пекарне №1 Калуги калужане чуть не остались без хлеба.
17:24 02.06.2008
0 2379
Читайте KP40.RU:


Из-за аварийного отключения воды в пекарне №1 Калуги калужане чуть не остались без хлеба.

Пекарня находится по адресу переулок Сельский. Работа была в самом разгаре, когда из-за аварии перестала поступать вода.
- Пока водоканал проводил ремонтные работы, мы четыре раза водили в пекарню воду, - говорит И.О. «Служба спасения» Калуги Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Первый раз нас попросили помочь в пятницу. Мы отвезли в пекарню 2 тонны воды. А в воскресенье ситуация повторилась, и нам пришлось привезти еще 2 тонны воды. Сейчас ремонтные работы там закончились, с водой полный порядок.

Автор: Светлана ТЕПЛЯКОВА.
eyJpdiI6IitoNnMxVVgvQnlNUE1sRWpBbUNHNXc9PSIsInZhbHVlIjoiN21SbTJmTjhpYzJpTDZ5WjhLSE11SUNLZG9iNEd3WE45VzcxbmdzbElRc05hUTFqL2psS3c5YlRoYURwZDN3QndmUEdBeFdONzB2bUV5VWJFOXh2czh5cEdqV2NtNm5hcnhRWEd1b2YrQ2Jrd1kvNjZnVmJoMWtuZFlQSzR1bmhXKzRRMWd6enZmTGJFOVBUN2VkV2xwTjI2aGJ2c2JkWGxHb1BZOWhwVXpKRlk0WHpWY0N6TjQ3dUdOcVR1SHFuc3JHUDdoYndQMkR1OUMrYjdWanI5SjZsR2pINVYzTjZjSzZYOTVtNkl1YmpDZ0IvQkpocDJ0RWVCOXNwVTlYUE01Ym9MaVd0b25UdndremVGa0QrcG11WlUyNERNUmZ6UGlWRmRLQWxvVU5qUDd0WXV3aldKQ0F3dlFoZHVPc1Z1alNPMU9aUWdGSnBwRU1ZbVFnV1IxeVlDbUExVUJKUFZQZTd0VTZCN0hNcGhtZVp5T3hkY0ovLzB1dHQ3aEUvZDNDc2dEQ3NHNTFwM2pSSm81RmpBdTdvT3hGejJNdmZaV0M2TllGUjdTYmFFNzlaTnFsa1Nvd0NEckVLQ0pRSWtxVG9rY1dzOGFzSkNNb29jcWdzUTRJRHBJTld5MFFpbXpCZlNQMCtHeWl6d0xMOTZNTmQwYVF2QmlwVE1kOTNpUmszcmFlU0tsNUcraEFZSHJsbzJ2S2F2Q01SSFpBWmkwNldiUm9xSndGeTJIV0EzakxLRmNXTjhUZnJmMHhyOHBZaW1rSWtlSTRwMFl5S21TaGVOMXQxYzhkWXhHUXRQR1R4cWMrdmJxOThJa2pTWmk5RTBNUVdHUlhYNU9oeDYzaHNlTkdVYUJOeWFDVVFtNThBVnFhYU1qdVdBL0xuY3NSakwvNXBHV29DbkdHb0Rka0p5M0dQVmZRK0dhYW8ycjlnWFpkcDVNY3lyY0VOUjdBUloyZjJSQ2NoZW5GZExLaysrZ3lKaXU2R2RXdHR4eW5pa0xKZXowa3pTakdPIiwibWFjIjoiNTMyMjM0NzM2MDFhNmMwMjFkMDhiNDk1MTM4MDI3ZTAwYTQ1N2EyOTM5YTk4Mzc2ZGM1Yjg5YTY2ZDc5YmVjMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkQ1bVdEaWZ3QThoV3ZncU1vUU16RVE9PSIsInZhbHVlIjoiandjMjBGbXRvREZ0aXF4TTJlWjhKdXJaaFlDNDcvaWcxZVZGWC83QmlJbElvSmNvTlVtTGhOdnB5WjdZZlFKT1ltOURlZzdJamdZVEx3dSt5SkVzelNXeWdKVFIwZ1VSWFJleUhxbnhpOGNKOUlubWlVQlpzWjNWM0Z6Wm5lSkpURGhLNHVrTk53Z0FFOVIzMkdhRHFCQTJWREJXTVNOb3pwaS83WVVVK05zRitJR1R3ZjZNbGpPV3ZLUGFnMUVzblZWcWJOQnZtODBKTHV4bEZsREkzdFJyNzM5T05ITkY3Qmxlc2N4TDQ3ano3NEltMFZCaER3dUlRbXFPM284RTdodTlnbDJYZU1rOVI4T0ZNSytTV05ma3ZlTnk0MXRJdkpHUEsyckZuVHBsMVdhZFl0VkF2YlZGMmZ1bW1xUFNHd0NYMjViN2xhZmZURjB4d1l4M0RPWjZzM2EzcnVLaFFjOEZWMUp1eEVPL0x4VGJteEFxOVVVcmdkb2RlSnl6TGdtRE5FeXhjWm42dEZPUGdQdDdhb2VTYi8vS29waHRoTEd3eDRXZHc5Q3V5RC9QVkIyekcrY3lQeVBvRDhvcENxdk43ejN3elIvRDY5bkJySEtJbG1jbzNId3NLVTFuWHFucXVocndhM0xFeGtoYW1LUlVsSHNnMkViaTFaL3MxZGJxc2U5ZkVLVGFDVHBlVzc3NDc5RFZNekYrU1NlTUlua2t3VkNsRXZiS21Ca1pudUVNcHE2SHFrOW5PVFV2N2pSeVBKekJRK0lmcnVWQ05PVXRaSHpGR2JzQXJ4Nkx0UWp2b3RiUGZhd2JIVUpQWXQrRFkzWTIzWHpOSE9KbFNuZFJpb1R3TWlZcllSTVNHUEhBTHBFek1HVWkrbVV6aFlYM3E2MUNpMGN1MWc0K0ZjQ3B4TUlTYktJVnhEa1ZMUDVFQXNUd1RlV3RsM3FzVjRFTW1BPT0iLCJtYWMiOiJjOGFmMWI0YmI2MzUyMTY5NWM1NjdmYzhiYWMwZmEyN2Q2OGExZDBhNWJjZTQ5ODM0ZmZlMzBiY2QxZTE0OGIxIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJXU2RicXl5Ly9YNzBHTk1ROWpFSXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2cvdFpzMWY1UUtCRmhtdEQwQlFiWVE2OFI2Y0IyMGlKZ1BMTXFrQzR1VFdidnNjVmVNaFc2b2V1YlF3OFFJT0NDUVpMVU9pQjVadFNobjk2TFIzREtSaW5KcGNnWDFGMVl2TjBHYTU5Yy8xVFQvcDRFWlZqTC83d2lzZ1hrWXB0ZnN2THcxbSt3VFgxdUpkYzJycElHMlR3eGV5WnNobHN6eXBRbE15L2ZNUzc2a3ltVWJlNDFGMUNZbml1ekg2QnNsVXYvaDRRdUFWSHhwd0JaSHJMY202YmRzT3VZOHAxcGMrSWcyTndhQmpMMkFJMnI3R2MvVjUyREZsMmo5TUswU0QxTkJYY2xyNWhwTUxIcmM0dUZPaE9sRDdEMW9NMUFMaVA5VGZLWFpaa25ONnBlVXRseEI1c2drbGxzYnRzcFllWUJEamJHa1pVeFg2UStjL1FmclpTMmxmL3FMN0JXQytWenluUDlGWWhLd1BmQVM5UGlZZThkTnRkcVJ1L2FscWowMklTM2tITmhlcGljbVAxVXFYQi9WaFJCS1hReVFwY29DTWpSYnN3V2tpZEI0S0xicnlPbGpqVGVWYnVaM2tuSW1JdkxyTlg1cFBFeTBMSmUwZHZET2ZHcEF4QlM1bER5NjF3TlU9IiwibWFjIjoiMGQ4NjMzMzhmNWRjNTg5MmI0ZTRiYTQ3OTE5NTNlYzU0MzQzMTMzYWNkYjY2YTZmNzg1MzU2Mzg0MTQ5OTAxYiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRlVklTVnBDK0lhSEdIa09OQklTc2c9PSIsInZhbHVlIjoielNMY24rZ3RmdXc2R1hlZUl2bEwvUVV3RVlhVUlGOFVKMmZoWGNhRC9nMTEvQ1kydGIwczRUZFF0eXh0cFhLQno4SHVmWnhNQzZ0TnJjU1NwV3UxYnM4K0h0WUlwdUpVb1V4dlNIOWFMQmYwVkQ0emdGTW14WWxpUTcrVWNuelA3ZjVmcTN4Yjh6bWp1MVRsTjRjWlU1MTBPckxkQUk0OHBxbDNNbGJ3MmxtZHpyQmJPa0QvdlZuVFA4aEQvKzYwRmhSS2VzM0tiMnFGTHljOFVJOW5adXdrdHFrZG1EMVJSUllINXkzemVTU1VDSHJPNjNXMDhocVR0YmZpbWpsbHBvcTk5L3M5YTJ2NlhWbWg3QWl5NmE4NEdmOVpYeTZDSzlvR2lEVDJmNFpKb3JNWURXTzZwcSttSW1tUVplYkdTZXNiNzBKYU51L2tWbWh4dmVyckhKWlhIcEtpVDhhWGp1UnRuZzNwMmtvbWh0K1Q2VzhsRlRwNmpmWk50ZHBhamhNc25LMmhUSjVFakYyMDlPNDl1c0VFeWp0ZXIwUEcrSFVCaGY5VDRnZ1FlaGZjZ2E4bEU2bHhIZG1pWmdGN1l4dHROOFppc0pwMk5HcDIyTXh3TDJ1VzNzQ09JY1IxNzJCR3ZsSjFiRFk9IiwibWFjIjoiMzM5YmYxNWUxM2VjNjU3OTNjYzc5MTU1Njk1ZDZhNTRlYjQyMTA0YTMyZTA0MzcyNmZhN2YyYzg0YWU1MGE2OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Inc2Z1Q0U1RvOHFuMDJhdG5kS1p3aGc9PSIsInZhbHVlIjoia2I5T2ppVTQ2SUcwTTZKUXJOMFJGcFZsK05rR0RSbU5Mc1J3VEQ4TzgzOGFsR0wvcHBLYVRjdis0aWZHYSt4ek1VaXYveGdldEtaZERnNW8wN1M4WlArN2lLekN3bDZjd1lqTHd4WGVEOW1HZitoU3I0bUQ5VzlJRnd1WkNiNll6UVljQ1A3RVk4UU5tbGwvUnpzV3pZcUFMQkVCdnZ2TGxiTXY0QVlSOE5iOFdjRmZTaXpuWkE0MytxVVloUWVtUElRSm5CZnN6YytCeno5TmlyUjFpbEFqcUpSNlhIcWFEVytQckJRR2NrQjQvWlRRZ1hxcHV3eWRqOTdtR1kwMkVEK1lTS25neTNZdEZDOVZoaWdVR0NlZ0paL0ZkWUE5NUZsYllueWZ2ZEpwZHpWTmx0U0tpQXYzOU05eExnaTVxRVd6OVBHKzhmUDQvekJLb3h3aGtQNTBaQ1c1Q1dDcWlRV05Zb1ZVSm5nYjRDRjFPcDFhMGloZlFaS09xTXV6WW1oZG0vcFROeld4ekRENFNvV1RkaE5hUjJrZFYyeERiUy90ZGNIdzdtQkxHZWVicEVnL2dlVjJZUEdvMTlJVEk4WHhFcDdRSE9tSlpmMXhwZ1BjdTlIREFORTVWRW91N2wwUmVycG4rLzdXQ3ZjbEM2RDJDN1kwVkhkRDVDTjB2anJydTNITWdRc3l1WHVMNEV0NW95ODhQcGIzL09GeE1zNFNuTWs5VldCaVY3QzdaMTlmbmE1RERMUmdkYVo5MHkycUZQTDFnSWV4TGsvdW9QOWRhTkxESmJ3ZFk0Nnk1WlBvTmFLVy9pV3MxN1dzemc4cEQ1bW1wYVRjK3dFSyIsIm1hYyI6IjQ5ZGM3ZTE5YjQxZmU0MjNlN2QwZWNkNmY1N2EyNjZhZTM1YzM4YmEzOGRjMzU0ZDVmOTA0MTExMjFmMGQ5ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IkpOZkM0ckZuYjRYTEM4eFVxMEYvNmc9PSIsInZhbHVlIjoiTWozcHZ1aE55Z3kvdDI5eUU0R1FjY0QzOFJhc2RLaENCajE2Q2dpVCtKR1Q4TnN4ZUsxMUJJd05tTzBXSWdBU3Raa2EwRUtrU3dDTktuNG9EZTRFNGswUXoycG04R2Q1dGhwVlVqL1ZzaEh6dk1PNmRSSWZXTFZEeFBraklCNytYMG1adENMY0hhS1BVeFQrdmpEOWs2YmE3cUU2TU9YdEtucURRdVg1Z1BNczdDK1ZKUFlId2gzYTgraC93eWNDU044Q0RUTEZEUUFHWWh1UDlEa3dYNXBUUWQxYTNBbHNkaE9FWEk4TDF5VVFJRitlUWpRTW5WdFJCVGlYRzBnRGVUVEcwWlZ0MFRDWDhrZ1FqTk1JY20yRFdBQW45aENObWVJMzVnUXlHbFc3a3lWMTladnVpM3FTQXVNdm1QbUtDT20zRzBUWkhsc1cwZG11aDVvWXNCNDA4eUVKTXlIbnhGNHhKRVRZUlJ5c3BQNHh4dCtvYlBDMWtYSjVkSDcxN252VjVzMEZTUERIeCtNcVd5SXJBR09qQmdsd3ZNS1NTL0k4RG1kQ3lta21pekoxR2tGditEdFY1ejJwVEwySXNQV0pmdjY1Qjl0Y1R0WGFuVVlQaExKVVZ5N3l3Q0xHUWhUeWs4ZVJLZS92ZWNwMERhTFRGdXVWbTJWZjRFekhUVURnRzFkUzVwdWJGUldUdFdlaWdJL1Z0SmtMM3VvMmp4QkpLcVVobElJRkU1YS9ZSVV1ZGRjWVQzems4Wk9RZU5RMWFPK01pNzFkWjlEVi9iZW0zWTNXQ0ZXNjluY0FSTHpSWE5IK3NqSWh4N2g4UDhSQmQrUHJvNHFTV24vUXlEd1BIdEtyZlQ2bjNCb2ZuaEd2TkNwSzVRZ20vYVZlY3pwWXA5ZjdNS2E4TEdKSEd6Y0UzbUZqOXA2bmYydXEiLCJtYWMiOiI5YmQyODQ4NzkyYWEwZTQ0MmE2NjgzYTdlNjUzNDhkMzc3NDk2NGFiODkwODVhZTRhOTYzNjc0NDNhOThjZDU3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InZ2RzJ2cEJLb3YzMWVWOEIxRjRJdWc9PSIsInZhbHVlIjoiRkpxRUJUTWRXRkVKZ2NQWW1PM2tZWTZoZ3VwT0dkY29TNTN1ZnFJQ1VERWovZ2hmcEphbXpVU3Frem5VSER6dE1WOW05SVVjZy9WMzRlb01kek42MnFaVUVLNW5OT2xSanBPT2R1dmczaTNIZS8zWlBXNm5sd1dieHhQeDNQOTNEdzdETVBrWUZVTStBRFpRanRpNDhhNzFzV0FyTjNzWVZidHJpQWgyS21JSndJdVg1MUlWckI0QWI4cTRDTUlaeTBZWHNBbHB2dnZ0UEZSNUN5NlBiMkh2WEJSdXUyVjM0dFZaM21HaXgrQVB5TTZCdUVJZnFCOTI3TkVkbEZXNHdWcDFXNCtjVlVaVUZUUFRFeWtBSEhSREZLWncya3o2ZVE3dm95RjVZVXVWZDdSTzY5d2VuMmhkMDR0ZWJicjBaSDh0UkFyMEJGUmVQZ0RiYXdWdDhRUnpjb2RqVXJCMGRzSkljZDNTUCt5aGVXanRvM0tqZVNpWVkrb1ovd1hGYThJN01zaHV0RHh0S3pYNC9wMXFheGorT1IwaEp1MEtOYUhQWnFEdlg2T2ZCanRheDBGcW5SNVlsUTFWZXhYViIsIm1hYyI6IjA2NDA2ZjcxNzNjNTQ3YWRiOGYyNTAxYTQ0OTMxNzU1ZmRmZDNlNzM3NTk4YjZiNjQxMjNmM2JlNGYyZWY4MTAiLCJ0YWciOiIifQ==