Калужане избили московских милиционеров


Четверо калужан устроили дебош на Киевском вокзале.
10:01 26.04.2008
0 2758
Читайте KP40.RU:

Вчера, 25 апреля, около 12.25 на Киевском вокзале в Москве наряд милиции заметил пятерых молодых людей. Они приставали к пассажирам и вели себя вызывающе. Когда милиционеры попросили дебоширов предъявить документы, один из них (как выяснится позже бывший боксер) мощным ударом  отправил милиционера в нокаут.
На помощь коллеге подоспел заместитель начальника МОБ ЛОВД на станции Москва-Киевская подполковник Владимир Галушко, сообщает «Московский комсомолец» . Однако и он получил серьезные травмы.  Подоспевшие наряды все же сумели с большим трудом скрутить компанию.
Выяснилось, что четверо человек – жители Калужской области, а еще один – гость столицы из тулы. Причем, двое из задержанных недавно отбыли срок в дисбате за дедовщину. По факту избиения сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело.Автор: Владимир ПАВЛОВ
eyJpdiI6Im43NUtLT2U0RzcxbUxjT3hRNTZhWEE9PSIsInZhbHVlIjoiSk9xNkg3RWpLTEdKVEh5ajdaVFZRTUgzT0VhaWZTTTlkZytka2RLemVBMmdTUnVPMzhMRmErbzhMalVQQno3c091bCtsTEcyMW4xK21reklrb0ZFc3VHZnpmT05EV1VUVkJLTm5ZVXQ2K1BGQmJwSzYxYmxNdUNGbWRlTzdzU05jVmN2RVJXNWJGRzBFdGQ3RGh3c3VoYStST1h6YzdtZDBETERyS2dIZGRxWnFvZG9nTHIzUVgrSUJHdjM0T2R2N1VtYzNTV0xkZU90RDNHMnlob0dDRDNKeHFuK1FVQ0VrYkhiTEJ4WmV6U0EzZWdzQUNwdlY5bDV2Qkt3cXBlWEIvQzEya2RuTFg4WCtQK1kybVRqYWd0UlZ6THBIMDFoS0xRZnppd01qQmFGdVkwRG41cEM3UTZCb20zeFRWWGV0T3BaZzdja1laR3d0TEwxb0lxUU4rRFlhRTBQQzZNT2JBQ0xtS3I5cU1ab2RrbExhSDlJSmRHK2FuVStmYW1nSCt5WEdXV2RSWWRpdEVRV1NxV0lOQXNJcjlSRHdzN3hib21JM0htcW51VFFzUzMxU01ZSHlvaC8vNjNlaUVoVmY5bW9mUjVkczlyc1VlMEw1WGdlTnoxZ0owU2orYlZpSVdVcmFYbmtkd3c3LzRxc2JZa1NXOEE0ckFWR0R4ZDJXWlBNZU01Nllsb3BtMVA2U0VRY1gzTmlYTCtuY1IxOThuY1JjWHB2dmFobmpEdTFJSEwzZi9lSTVaV3E2N1VMbkVrdzBheHlVYW92aW96NU5ZakF5ajg0U004bkdLLzNvcnFySUVBRStMMEJLNUFFT1lKbXRFNTZmRERZZUMxcTdPTEx6eUZPYkZoVnB6ek54RGE4YWZJMTN2eXFBV0FVV0lCK2w5RG5RamwySGJwa0xSbnBnSnZxdnhmOEFMdkhQb1hZZFdmeDJwRjN5MTNSTmxxM0pJbEo4SU95NW1YUTZybDVFNEtZTEc5RUVkc1JsU2txQmhpN29JSXF3bFVWIiwibWFjIjoiZDMyYWE5YThiZDZmYWIzZWMxZTE2MGY4YzYzOWQzYzgxMzVlYzllZWNhOWY5MDRmZjBkOWIxNWMyOTBlYmFmNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ind2TW5ZUTJkWWRsalY4OUFmUXorVkE9PSIsInZhbHVlIjoiVU80KzZNNVFpQ3JnVmpHSjk5RUZlZERIR3NDNWdSd242Nm4zcHE4dzJESnIvMThFSmxSR2tRZkhPNE9ldW05TjBha3RtVkNmNUNRY0xGZ0JrQ29Kc2wxcGJIMTdtaEF2SXBFWGdRWGxISDRwaU5MbkdqaEVLRHB2OCtRNkpiTVNvQURuRDJmbkNmc0JMelpUdE12T3Zvbi9VZ0ZLTTA4UUZ4bGlpeTc1QjJkSmJOZ3VuQm5INEZMY0tIdlFDZXlqV1RvMmM2SXZObnlVbDMvMnJYMSt2Q0paRVRLSC9ER3lJWTFqOEFCaDVkUDFlVFVCWDJMQjVpYWZvUllDTzN4a2R3aFU5MFRCVCs3SVlseTlWWHAzdG12anpORGlMMjFPSnFBUlZQeHBNVHhCZDhrYmVBQ2xIU2M5UCtoRUp5c1BLek5HTXIyL3FxNDdEWVVFdit0Z2xrc2pucEQ0Rkp2VldpQ1NDSytEYlVONkxSYjQ1dnE1TkczTi9zVUM3MWxoOUtHM3VJcWkxUHZTSDhtTzg2WUsrVTRjdnZES09nOUROeDFWa2JxckdBRGdTVUFMRDdWTDlsMzQ3Z2FCOEVvY1pXWmgyNnhMeUlleWthVUFGUmtYc0p0eHBsWE9rS29zanFoaURUUjBUQWFlZXRZVlJGYnN5blBydklSNlNCL2dBY2tydDBvbjEvOE5XVkU1c3VsNmxyRXNqeWVhbTdNcUJ6ZG53TlNTSW9FSEVzUFVJcEVjdGYwRUg3bEFlTi9ZbXFwVjZ2MS9YWE05K1pFRnNvcTIrQkNjc2dTRW93cTBFM1BtRDBkNEZ3S2ZPKzVuVTEwQVlUajVPVEIrb0h0MDJRL3p4elBuaCtIUThKMkpxdmhsSWh3RDdCOTU0a0tFWk1tUUhJdjRuQ2diZVFaallWL3BnZXovYnlGVlNBWUhHK2grS0tSRjNhUkNsQ0RiVHlhbWF3PT0iLCJtYWMiOiJmYzQ4MjI4ZDY0NzVkY2Q4ZmI4NGY2M2E5ZGJmYjcwNGI1MDc2NDBiZDhlOTIwYTExOTFkM2ViYTljY2JhZTRiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImV6Zi9JMWY3M1dSdTQzY3ltSWV3MGc9PSIsInZhbHVlIjoiOCtaVVRHc2V1L21EL3pDVks0K2ViSHhRYnVjbHM0TzdPMWZvdlNlcXZpWCtzazJGcnRXbTNOSCtpUkMyMzExVld6M1l5VVhZUzlqOVFLbzRjZ0Z0ZFVab1d6Mzh1Y3hZbG43ZDY0MEd4YjhuZURZME1SRDhCSG9PRDRSckpLVktkNGtvNFVVOHF1V2dpMXZoV3lrZFVhNndoVTVQWFVjbGRpYUpMbXRidDA5K0NETkRmRS9IK3U0OTdMaFVlZXhFV2FlaWlnWmV4RnMzZHFLSGRrS0d5T015OHluUG1UUndjS3ltcmVrSDUxSkdBUzhvbWNPVnExdnRUV1JMZnBjUzBPMlJybUdLSGlOYXNEODh2dXo1NkZzWUs3TEhPTmZLQ21NWWpKKzVNeXJES1NscHFHSWEzd25McEErNlVvRXMyWnRVUnF1cVMzZ29KWnM1REVoWVh6TkFXQ2JmQVR5VWg3Z3pMVFdBUkpvUFlpMjNTT0FLQ3BuajJCdW54K0tFYzhKQzkzQXNLVG5YS1lIMC9zZ0NmRnNFUzMzMDEyL24wMlhUVzdsZWkxK2RoSzNkZFBWVWlpVm1kL2dtUGdTZTA1NmxVNEEycStYVDFlRzFqblBtaTlOamYzTjlEN2VLT2l2dEFGMEpvVVk9IiwibWFjIjoiYzRmMTA5M2Y4NmQ0YTFkNmFiMmEyNDM4ZDJjZjEyYTViZjg1YTc1MDRjMjIyYmVjMDM1NGViOTU3ZDhmNjA5OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkozNXR1YitMMWhzNU9oQzZoUGg0NkE9PSIsInZhbHVlIjoiSkJEZUpaSW9pcnh3c2tTb1dKUkRlR0RLRENDUTZrL2RzSWFsT29yMjc1c0RVMkdJOGVmMFd4dStMTlkzdFFLZk0weEV6dWlRWTFwUkI4NlcxbU5PUlJvblM0WE1CTGZRc3ArTUQ3enQ5RXE3dE5adXhBWDdITVAyNUczRk9kUHVyNHlSZ2VXdnVaeGhtMXVTR2w1OVpBUG9pSTZKMERFWW9aSXdvb1h2eHQ4a2xMVnZhWXV2eEVNWTNuY0FXQktkUE04Q2lHS01oaStqQTZTTkY1M25CR3Fnamc0Qm4yMTA5WEVPSlFXU3RNSnpiSTNGeWh0YjA1cGhqQWxVeGlXOG5ueFpDWXNpZmQ0S2YyQXJNOTRWUUlMR0hwRDBjVTBkR3ZwYjdJaWFBdzU5ZUJOOHFhM0N0cmQ5TFNXemxId0ovaldSOGFRMWVMeGVmNy9oM0ZQbmpxRnZRMVYybi8rSndBZHJFSnJPQlJpNkczamRKd01FSUhuWE1HNDhjRllsMCtST1Q2QUtVOXdFY3dhVjUySVRTMDVrcHdlMHBnYm5uTFh1LytvVGY4ZkdIVC8rMHVyQldVeFg0OUFyWmRVSGZLZStaODhsdmZZZFlUd0p2VnhGdUErNUc0bFJPclJ3YWpxd0NoN1ZnbEU9IiwibWFjIjoiNDRjNjE2OGIzZDA5MDdmYmM4NmE3MmJkZDkyMGY1ZTc2MWQzODY4ZjAzNWMyMDc4MTNkNGM5YjFjMGJlMDliMyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImNBT3R2OUF5NXEremNzUS9uZjZQcmc9PSIsInZhbHVlIjoiVXc2SEVpQnYwcStkbitadHczSUlBOW5ZcE1JelZnQnU4OU43NU5GS2VQT1lFRmppOThBY1N3aHJGWWxMUy9nU04rT1NLRC9nb3pWQVR5bEd3Z05tWU5XNDV5OEVuMGF5VXRaOEF5SzJmY0haR1dqdHhVTTA2UGJIaWhLQWhkZDExRWhRL2N6VlhieWFoMVlFelQ3V0djMUVrY2xLNTU1bE9iUVhJNHVxL0pqQTYzdyt5cUFDV0thSVdBN3VJRGk4M2c1ZGRna1NybmgyRm1rZDJ2UlljSkJZcmtkYVZ2WlE0RWhiQ3htM2tZTEZvVndnanFTV3JYV0FVSVpsSHU1bHdtWm1WV0lZTUJIZ0hJblJaVytLWVp0aVVWcTNMdFJmUnBTeGpEZk4ybk1aV1dwR3R1MytIci9IWDBncWdYNGJsdkozTklTbURPaUJSd2VVNzNOVzc4cVJZcXdlSHErZFZKU1ZaQ01NMEF3QWhSUEJYeC83Z3RCZTJNdHpNZWZlaE9qK3hrMVI5T1FqRitDL0ZPSlpCcnBPMzJ5b0s2U0VOVlhKS0xOSVFpV21uWDdTUE9ZVFlmYThhSU1HWGo0VjZTZkRvaVFwWm0wQXhXaXhzaGdtSHF2RlVuVnBDNUtUUVFXblVIYmFXd0dyck0weUkzb0JUVWFCYzBJL2xyb2JVZ3AxSVBsVW1wTXJRdkQ4SDdTRHo5Z0QvMU9IMXBoU1doSWpKVDk5a2hFaWx5cWJabit0YzNYQ0FOaTlhQ0s3Qjd4bmd2N0xsVnFFZmw0Ky9ENW8zVVhaeEpsMjYwTWE0bDI1eWVGRmNiQTF3UHFJODhFN0hkWU5FZ2NmOVBSZCIsIm1hYyI6IjcwMmQ4ZmIwNjkwZGIyMDIxMjViMjc2N2QzNDgyOTcwNDE2YzIwMWE5MTFlYTY3ZTVmNWM5NGM1OWY0NzZkOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IkZGSHhFbzN2QzRidFNoSGVnZ3RUWEE9PSIsInZhbHVlIjoiWVZDMkYzQzZNM3B5cXEyS1YrMmFFQngrZjJkazZZcTBQaHNzamJPUDJKM2d2MFB4eFlQcEZyWG56eXpVNGdTTkpUNDhIVW9ZNWlqcW5yTFNhRVZZb3dsMkp2ZjZqdFJxYmgrL3g3elZoZW9aNXJ3ZFgxcWJheTZ0NXMyWGEyckNiblp4bU1RemFYTElISzdzYTRJdlFrWnJleWFKVy8rWkd2K0ZLdk1Hd21HV3FOeU1qVjZEM0Q0UUU0WGh2eHJES1M5YTliV2luUnUzeW9pUDV5VDNKQlpuUFFsMEZjMjNRSWZxcEkyODRGaWtuQ05PdGdVMm5jMGFFOUorUS85SDJ5Z29Dc1lwSjVLUE5FOFJRS1Awc3l4VkR6Q0JpTXpIMFg3d0tENmVHZVJNK0JRRFp1ZXpsSXJLRVEzaGlQa0lyN1d0cHcxSHJjeGhOWkFxNExWSlhXV3dBVG5Jb0FMNjlRRy92WUpYRlltU2p1TmJnb2FOS1hxUnc2eGtMb0JrMmlFSGxDRXduSmxqUVdVZDNjUWRVRlJaOTltMVBMYVI3QUczZ0gzWHBzRm5vcXlNckZwM2lhODdJWlJWTm9SNXkzbEtTUEx5MTRKRFp5RXVWWkF6dzBwaVl0OE5QK1pHZWIvampqeVNJS1NYendib25jSE13dWkweDNyVyt1ZWhVUDVjUGVRMndEdUl5VFlKRGdKN0NzVjRSYUI0OHhDcTdKY1JxOFpaeHZya1Joak5CV0N6VFpDbW40dWNlME9XVVV2WGQ3Skw0TEFJWUlHTk1HQ0dsZ1FGbDlHT3h3a1NoTnk0OTVoampROE5zUmJEdzM0c0ZHdHlPQkFxbHZBaEs3cVQvTkU3ZllkQURHYWRHeCt1elk3Q2p6NGtJeXRDZFVqTCtkN1k0L3RBSHpzOFJDZ05EbTFKcnZuZlhVUjIiLCJtYWMiOiI4NmRiNDkzMThkNjc2M2FmZjlkNDY4ZGJhOTg0MGRjYzc5NTNmNTIyMWM0MjZjMGMzNjFiMzJjMmY5NTI1MDY5IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkpGOCt6SHExZFpQcjdvd0N5aVJtQlE9PSIsInZhbHVlIjoicHljYXEyNmZIbFBVd296TEM4alJVTUdQOEhMUDA0RWtud3ZLcXM5VFVzZVI2L2dBMjJENW1LQXhLZ1E2cDRjbFdCL3F6dW10d3ZBY2tPNU1Jck1UMkl4R1AzRGtZbXh4NURxQTN6STVmdW9GbXFXMHp2QXhZNDZJbElvYnpjWHp4a05mNnRGZTNXRVBDL1h1enYvNFVLbzYrWTl5TTVjeHpYeTA4OTJiZjNQeHQ4QWtLallLTWFtdnFHMk1RYzNMZVpDTG9BbHVIcVFjQWY2OFZ4dkVSclNxUFVqa0taMFBCMmYxSzQ1REdJVE94aTlReldwblJPRG0xK29NaHpJcDFNUitVMXJFOGYxYnlMTXFUb0dMbXAyRlhzNmIyRTE1M2Y5Zk15N3dOMHBWcEw3eHBOSDNPeHgvcDNLRDlIQXdNTEtFWnVBVk53aEQ2Nm0yK1h4c2lUaGFQaFV6Y0JiU2FucUV2c2N5MndXR1RWY2hpOThpaHNOemFQdlNKVXRJeE1PSkJ5eUxKVUJLSEc5UlhSZDZ4UHZnMGRaUzhPajlPeVo4TlBhRkhhR1VOTGJGZ0VHdkh2MTVGN0RhdTE2bCIsIm1hYyI6IjA2MWUzZjVjNzNhNDI2MjQxOTIzZWMyMjM0MDFlMjg5ZGQ3Yzg4Y2QyMjA2MTQ0NzdiZDcyMWZmNjMwMzA1MzAiLCJ0YWciOiIifQ==