Путешествуем с «Калужским перекрестком»!

Cобираетесь в отпуск? Возьмите с собой любимую газету.
11:42 20.02.2013
0 2659
Читайте KP40.RU:
Дорогие читатели! Сфотографируйтесь с «Калужским перекрестком» во время путешествия и получите приз — интереснейшую книгу из серии «Музеи мира»! Приз вручим всем, кто пришлет нам фото!

Объявляем бойкот зимней хандре и депрессии! Не сидите дома! Присылайте снимки по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36, «Калужский перекресток», или на электронную почту: st@kp.kaluga.ru.

Ждем в редакции всех туристов, чьи фото с «Калужским перекрестком» были опубликованы! Для вас мы приготовили подарок — увлекательную книгу из серии «Музеи мира». С собой обязательно захватите паспорт.Дима Соломников с «Калужским перекрестком» отдыхал в Таиланде, в курортном
 городке Паттайя.
Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IlVhK3lFa05HSWdEdXpBeWFvODNoMWc9PSIsInZhbHVlIjoiT011aHVKb2xSOU1GTmdlV3pSUCtFYXV6dUFrZTh0NjNsOFRYRGt4VGg1cFpBQ3p0Q1FYUFZmMjU2VW9sZXlOZjk2SEIzNzlIUjdBR2pxeWh5ckZZSXV5enA2Vit3Tmc2aHNvdm9vYzhyb3BjSmVyc0twYmVBYzhjVXFWVnZBb0VPOWNCOEVwSTBCNVFDeEljTHpQSFJ5bFg0TDFrR2FqUm0xVnZpcnZJU2NZV3c2aWNxRjN3Y1g3UzBaL2tOekRGMWxpRU5HWUlPbFdtVHd0V09JbWNxWGpCYUZpbWlta0pLdWdjRWo3eksxV3cvYkp5RUpRdUlHbHpQUXYxYmhBa1l3L0xnL1BPaEdSN016NVVQMkVGeFBHOGNvZk8wUEprNTAzb0FBZkIyZVJZazAyN0tzYjBzL0QvZDVYRE04RitBOEE5VFhNcVdabTlBWHZqcldPbHJVWkdDazVZeDR6ejRxczB4LzJ1ZUFmdVdORi9EbjVKRUdQUkw1clBKbHI3Mk13UHZKak81blF6Sjd0RjArQ2I0SXN0SVNQR1RjRmRBc0s0Z0xoMmxTWS9aaW5tYzlEcVZXdXU2d1FNc3N2dTVYNW8yRGVyVHVuR3JEWjFlQmpsRkFTKzhtNU04aU9lSnprTHlaN1NqYjcySVJmWEhtMWluRGVnS2xNVi9xWkNwNGVZRlBMSGJ2KzNvSk9CU0lIdTFUOUZWTVJ1aTR6cWtjNWZGU3NYSCtLeUVPT0R1TFd1SzhVSkNuZDBJLzlsT3k2T1l4Nkkzamd2VkdMTFVuNWFLZ0xISlRMYWlXOGhvems3cnFjWTNwUWtwSTE0R2sycU1ORndBaGQ0ek5oUElod3Q4TjdSL0dOdGhMVjl1RFZVeHVpM1M2SXhaemdIRW5MMkNNbkZoYkl2WnlaVjlNS0tQZW9TdkViSDk0YVUxODNFMEUyTlNTc3NSUitqS1k5NGlSWmhmOTFBcVBWV1lBUko1bGxkbjIzbytRRkpzamxmMWJqN09iV2NuMkdMIiwibWFjIjoiNTk1Y2QwMmRhYzA4YmVlNTEwZDA4YjE5NThjMDMyMGI1OGNhZGZkMDVmMTc3Y2IxOGIxZTNjYjE5ODgxNmI5YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjNFcTViRktEWk8vZ2FkaWVCSGt6VEE9PSIsInZhbHVlIjoiM1FESVRMUG9FTCtmU2liZ2JDczh1Zm9wVHZ6LzJRMG5lamFxYXBkNThEV25DT1J6c2w4YUxrdm5CR0lNTXB6U2NTeGlydzUrN2syazJrK09HYkpqVUNhWHBHZ0FCTkg0bTJoZnl1ek8zdElITWdEZnFzaGNKS3BrQjduMTltREJTaEZHUmZyMzlra1NqMmJJSUl6b25qWjhvQ2ZKRUNieVZXK2dwcUlVbHE2QW5BNVlGK1MrdTBYcDFOUFg3MHRWZUh1VlQxeERMeXc0aVdZL3FBNzFnVXQ5WlRpR2hwQXMwTmQxTjJFN3I1WVRjYSsveEdsbUcyRTZKcjc3VU4xckRUaElYUkozZklrcSs1U3NYdEIxVDk5WFYzSjZBaldsaHdJTzZ5Wkc1UGJlaGdlejB5SlBRdmNuOVp6Qkx5bXlEanN2Y2dLU0Zka0RRdVNQVW9weVhIaE9qYW1uV2twVWhKRFNDcFRURzh2cm9VSUtxNCtpRjhxVmgxNW8zWU1ob01hQzNhT0JkNEFMUElVRDhYSWR6R293TkFLSU5yUFZhVFNnbEFQZTZFa094bzNmYy9KK0oxWkdydTUyV0FvT2FCRFZnMG9zRGhSQ2poOFc2bWJmZk5ERm90elhIZlBWSXUvanVXdFZCTDNwWjhkTUtBQVpWS1pudkE2eVRvL1diZm9nMkJUU2twb1paTHhDQk1xeEl6ZEVpZVl2Ym9vR3hMTmltbXhyanhOSFFQV1ZQN2JaMVoxdlQzbGplTlByaUJNZHc0M0dxQUp4MzBvNmpNcWZNR3JoTEt1REV1YVRtSURJZkhuVEJTbDRqVzhBYXJjemNOdFhnRXdZK3RwUWhkZjlNWmxnV242NnZlT0pRMFZJblEvODVzazR4ZnVFTzZrL0ZYTUNxUXVjdzRTdCtxbkZrMHkvOGpac2tHMjIyZGhDbEcvV3FGVlNxQk8yelJoeHpRPT0iLCJtYWMiOiJkMTk5ZTQ0MjkzODMxMDc4MjNhOWYxYWY0NjEyOTk0ZjUyZTQ5ODIzNjg3NWY2MjVjYTkwZDczZjFkMWRkZGIwIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlY0UHA4OHJlYjIvNVVoRVdXeGZiTmc9PSIsInZhbHVlIjoiWkdmWWlUWWs1dEladjVtV1ZOM3Z1bm9XcXdJbDVaT1VJbnFVME5jODJ2RDRWNkhWMmhyWlpSWjdtZlNKY0drbTRGVVp3U2Y1K0RxOUdZMzNsRi9vMkZ4QnhKOVlwTVl2ekVMdU1DUkdRNm9kbGM0NHFBRDVOekZVdEJ3cG43SkVTTm1YZGUzODBjQ0d2L21RWnMwdDY5S21NK01lS0RzV2psVHUwUW84OFdCdWxmL0NOVjNVdWwyWmQ3Y0kxaXFubVRKUmpYNXdRd2lNbnFjL1NqTzNTNXVaT3BwSisxZzFsWjVyUmRZWXJLdnlJb0Q2eVJCb1lFclpodUtZc3hGbVUrUnFLRmpWbkdlcmJmTVV4M21lQWNWYUVaaFNkK3U3UllTSnVLSlJvbUkrSlhSNTNYblE2NTNoVlVhb20wYnRCdmdxRldHY3NEM1FObTgrdTZCQjA4V2xSV1FCUVd6Ym5CVENnbkVLbWsxVVBUemJhZlFxTWRYRVR1SGVLRzJkTkNVa1hEMGprdnhnYWk5RTc5UHVmRlJVdWpGUzROUDZRZW5RNUt3YzY1VS81M1ZKWXR5VmY2d0VSemVabTBrU2tTVURsVUVhdWN3NGM3RXZpanlCUTZvTWdiNGIybEY3ZjhnQlJBWVBkVzg9IiwibWFjIjoiMjNlNzZlYzNhOTAzNDVjNTkxM2ZmOTZlMjE5NzkyNWQwMDhkZTIzMWE3M2I0NzlmNDFhZTkwYWYxNmQ0ZDZjNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImkvMTExeHc5M1V4RGRTbzRyOXRyL2c9PSIsInZhbHVlIjoiNGQxRlh0NDhxSFZJTDFGR1Ivak9JeXZ0UzRNU3VocGFkNFFQTHJ5Ny9lcFdJQlhPMTJlVjVuSW50elo1RFZyZkF3VzVEZTlRQkJqL01DYlo1dW1oNEZ3UUhPQUVhRlpQSVBuSlB5NUNYQmxYSlZHSzVqaTZNcmpWU1V1OEQ5a1N4MkIxamdsRkltRExodndiTjdadnAxWVUrTXhGRWFrcG1TdU5DSEhoK2YwWXZnN0xMb1VNeGJ2Um5lWmVkb05sWS9LcmZYU2NJelA1NXlhSnY5MHBGOG14TTNtb1h4VnI1VFJRWUcvREc5UllwckhuU2oramg3VFNyOGFhQ3U2WTN2QUg5UWl2cEY3Tjh1K1VrQmk4blRPbk1YU0dTckxHZStVVnhSQzQvVzA5Y3RVSjBRSnFHNk5JTUl4WW94T3k1cjlOOXg2eDFZeFdQWWNYd3hkVFlPTnBuV0hsSmVBeGdmOUsrNHBJWTRQUmwwVVc5ZTl3OWxuVWpldCt1L2pid21EM1BXSnNJTHdmZUlvRHN3ZFkxNlhPWkpTV0dtYXg4LzdSMHA2R0JEazR0T2pzemJMOXE5cjlmTEFRNkl4blo5OEJoUG9rK1dDamJSallSUTlNazZLT09yV0FoNnV3Sjd1N3dRaFhDRzA9IiwibWFjIjoiMDUwY2UwYTQ3NjU0NTYwM2JhYzE1YTkxZGY2MDYwZGIxMDI1NDdlNmQ3OGJiMjMwYTA4YWM4ZjJmZGY2ZTBmNiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImV6WTFCOXNkYXVKT0lGRVE1Y3JJZ3c9PSIsInZhbHVlIjoidlBGQ016d1NQK24zcnAyM0dtaEVhL1U5VFRYZXVJZit0NVIxSkY1Z0F1WE5YbmxyYjZIb21aN3J5OVQvMXhHOEluNDdDOE5BY1ZBV1BWc0RVSVRieXlBeEhZM0RwNXRVczFHSEIwWlNZeEFGOTNrVDRRWmFwQUN3aWZEay8xMDNGTDRkSXlEeXlicmN2ck8xcGxxTDZ5Y3V2bHhPeHE2VXdjL09ZME1leUZBM3IvUjhrMFdlaFcxa0EweVkvdlA5R2ZqMWNlOXNtbXlYMGJuMFpFbnEwTGlFS2ZEU3VyVUNvSGQ5UWpuQzArUzE3RjRpWFIwZExWeXlVY3RocDlvQXEyOFZmUXoxNVhVUnNtL25zc0xhSmo2ejgwc3ZLaTFZU0RKZFdFZjFKbGZndk5kdmx6VExhaXpoYjdTK0FRakVtZkNLeVo5cTlJa29BTUpTN0s2djlXeE8rMVNwRjNkaG10cm4wZGxBYlcrUG1aeHZkdTZoYkszME9XUC9Sb05OQ3hScDAvTXpMT2JQNVRaTy9sYWt2b0cydzkwQ2RkcldkWmExdVpETWRjckVHSzVDUVpWVittUGxhNGc3TGVJRytPdk1EWVV0a1hHYjV2bUkrV0hDa3Y5OXIzbkhPck5IOHdUWWErOUNOd0wrRlk5THlkSjhhSkxXS1JIeFQ2MElrZ0NpM3RWUlpIZlppTW9OR2RpMm9Vb0l4STZUbHFac2ZxaEVzTFJ1YmdKeWlIZHJ4Sm5UcFU5MDBOSjNwTmlneWZCOFRaWVgwR25HbTJVUkVQbkRYb1gwZ0k5SVB0aWRvRGViRjRTQXV3bHBMbUpOejhwZ1dSemxxNVBhUkdDaSIsIm1hYyI6IjRmOWFiOTcyMmFkNWRiMTJiMzE0NDQxZjA2ZTY1ZjM2ZmNkZWY5Y2JmZjlmMDYzZDQwYWVjMmFkNzYyNGViYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjBvdzNnOVV5VUlXN1JSUGlsMGwxU0E9PSIsInZhbHVlIjoiYmRJV05Jc2RxNGFQcHVpcnFVS0ZUdDBGUUVLVFlwRFZaQTJ4azhlK213ZFJsekc5cG9xMXowNnRLdzB5TTNsSWZYMFJlRk4rODA5emZJZU5CaFovdmNuVVJuR3FPMERLSjF1OWNrU1ZNMElzMUNjeVFrSXdoTzRaNlhGVGpTaFFFTGZ4ZnhnTGx1OVlrMEpEV01zUzY1d3cwbGJXV0Z3M2pRN2xPRDNKOHZObHY0WXJYZTBGRXlUSzd0aDNkT1Z6OTY0UUJZbTZZbktuU05HbW5jcDZmVVEvQ1dCTVFYTWhHZFlLVWFYUU1jNm5kelRNTmFuNXYzQ0F2RWpyZ2JYWjJqdDNuRTlvcE80QTNRWGg2dEFWczN4cC94N3MySlYxKzVqeG5YcUhQR2VOd0ZJRFB0TEVwcTdiN1NSbmRtdGV6TDlId3IwYkNISExPbGpJNkxPTHV5ditGMlc4SkplaisxanJYQSt2WjI4T0FZN2ZpTC8weEtHMGNLalZqVlFJOVgvQ1VtWXBma3pjNGRjRE1FZnpsOEdKRTBkWFN0RnoxeUoyeXB4ck9tM3V2cEMvb1RCVDZuYmUwWENZaytZcDN1NkFaU0ljSlA2bElyVzhxVFlvYnJVSmlYaGNSdy9paVZZOUVMKzlrcDY2N25JMWRmRGFIUC9rallVcVZTT3QvWVFJajZLNU0xQnB0N0l0SDVFa1hvTVpwZWFka3Y3NkNRaUFlVXVCVEZ2RC9HY0lLMGk2RDFYMTdPVFVYOEEwcDFLcU1kNGROK3VYdWhIaFRNaE1sNGo4dTBURmI4dm1hOS9kSzZaNm9KMFZGTTIzUmhxZWtSVWZrNElYRDUwcGR2eHJGbHVwMVlGYXVRZ2JMV1l4MGlxRFpJUkFZaFpmSE91bDdveGFiWVVvN1d3Q04zaXNzRHF4dCtUNmdiSWEiLCJtYWMiOiIwOTJhYmVkNTg5NTNiMzQ5MmQ3YmI2Njg4MTFiMjVkOTY4ZGZlMmQwOTFjODUxNmM3M2UzYjA5ZDU1ZGI1NTA4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImV0QUxpTkxCZ1MxQ2VLa1BBK3I5QVE9PSIsInZhbHVlIjoiK1dtNXI0MElxWVBPNnllS05uN2YreGlKWk9qRW92eTd2V2gzYnZFNGlnSEpuR2xmYVc4a3RKUk43WHU3MEc4R1BEc0I2bWdSQWw2OXdaUzlhazdlMFBlR25MN1JtVW95eEl0VjBzcGJuWGhJNUVBbEdHNWlkYnNBSGRXZkdWSFJ4Y3plOGhWRktDN3EyMDl0WDV3TEI2VDYzOE94OFlXOWh5Y1NScGxxYWF6T3FJM1NwTEVLSzl6WlBHVGc4QnBpSEVaeXhPWjNuS0FjMSt0NTJzQUw0TE5hTTZKTWd1RjdGN25veU1jZFRaZk56VTNRZ1hGVHZVSS9CdXJIYVFJUi9YVWVRUW43ZklSMFg2dlFYc3JsS3pjOUkxekpWZ1A1UktESU02Yk1EbnFwUHdsMmtwQXllck0wakhLRWw2NW8rK25OUFBRSTdXVVNMcEV1cjlsUWs1NklkbWN1LzdLbnZ0QjFBLyt0VDhxZnY1MzYvVXQycWJMTldJSUJVVlZ3UDdJQ0JGUkVRek0vNjV6RVFsTWtCMnNlWWpMWGFiM0U2TDR6YjBrU09JSjYxMDhjcWJWMVF4YmxMdGl3ak1YNiIsIm1hYyI6IjZjYTAxYjlhOWJkYTAyMjNhMWM1NDhiNTIzZTk4YTI1ZDRhMjkyYTY0OGMzNWNmZTgzMzdkOTdhN2RiYTgyZGQiLCJ0YWciOiIifQ==