Выходные будут жаркими


Калуга снова бьет все мыслимые температурные рекорды

16:14 04.04.2008
0 2701
Читайте KP40.RU:

Третье апреля стал самым теплым днем в Калуге в этом году. Воздух прогрелся до +14,8 градусов по Цельсию. Это на 7 градусов выше средних многолетних значений и больше характерно для последней декады апреля. Сегодня в Калуге тоже очень тепло. В 14 часов температура уже поднялась до +14,6. В выходные дни сохранится теплая, скорее майская, погода. Температура воздуха ночью будет +4…+6, днем  +14…+16. Такие значения на 6-8 градусов выше климатической нормы. Вероятность осадков небольшая. Дожди, которые ожидались на этой неделе, к нам в город не торопятся.


Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6IkVPdkUwaWorNWNVM1NKL1orRU4zWWc9PSIsInZhbHVlIjoiZEFBSmloVHhER01Zd2FyNk5neFlOQjR1Wk1vVnpFTHJoNU1GN1hPMGtueWxXSzdGWG5zSWc3QVJyNUlaRFpQaElmaU91bEw4OWFVTWpHeTUybTNWTytHby84eHpwUjVpSEg3TUJDTVFPRlpGQjROZm0yYTdCTXNISXJldGY1cEZ2akVob0ZFZmV1QUFuS1QyN0NDbWZvRWZsOGtKNUZlNjB1TFI2bElZbkl4NEV4d0NnVmpQY2dTVE9wOUxXZlByN2Vva0lhVVVzR0kvcUVPOHQzTFhkWldTeFFoYTUxR0w4NjBjNldxMm5YdVoyUTJGa29XRnduTHZCTnU5UjYzZkcwTHhRVVcrUytPZTB2ejVLZVVpZm03N3o2WWpMOURlNHhibnBnZk1yaUxFL2FlSmRjRXo2bjNCbis0aDRuR1pCQ0c4ZmtRV25mK1hwU0N1aHA5NWprR0RRTkRnQ0RyWTdOKzIwUFdLRlpLUVNzZzVPam9OdEhtQkE2S1pnbzN2dlpKdnZQVjlyS2lqZ3VQREh2eTI5bWszRWVGL2RKUHkrc0FCUHlQZTZ4NHRxTEJheHFMVU1jNEI4eVk5MUVCamNsbWhDbjZKSlR2TFN4dlBGYlJDa2lUbTExU1k1WmtKc3ZHbGpsMnBrRDBUS0pWRFJMZFd3LzVSMXZGeU5PSVNKRjFYWnVrSUlaUmh3V0JoYWFEU2FxNDcwQWxwZG9rU2FHeVJMS05wQW1YaTNWZHdhTWhMN1BKQjU3ajJ1NVJEM1hpc2ZLLzZiajhhcEdKcUFmaWVqVkJNTDRIQXd2aTdmaWgxWC9yYjVXRVpSQ2h4QzVVdEFUQzcycnBrTi8rcVlLdU4yZHU2OHZmbDhKVFJBZkVIOWJ6Ymg3akl2MGk3UkNxRC83RkkxZFVvc2NJSnZWaXVqa3BLSG9OU0dMMnBwcGh1QzRrZ3RwZUtZYTNvanJMRGhpNzdLNWZydldjNng4OWpzdDZYU2hrOG85b09iWXpFWVE5SXRSSDVRNU5uIiwibWFjIjoiY2FiOWRmZGM4MGQ5YWFhZmM5MTBlY2U1YTc3NjliZjdhMjFjODAwYTgyNTdjNTdlYTA0YWZhMjIxOTNlM2I2NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRNc3FRQ0VUME1adUk5dnEyYVhFZmc9PSIsInZhbHVlIjoiOHpDOGVXMjVnZ3pnWlBPNXVvWUV2RGZ4aUN5QzNRUTNwaXFmNURKeTVvbC9BNit2TzFoOXI4OEpWSVdnTnIvYVpMbVlCMzRDNGFrSUZ4UWJnMlM4WVJvN1UvUEEzaGEyWk9oTC9wVXNYaTlrYVNvbWt0d2lNMkEzRjhiS251dnB0dkQ3UVBtb2M5RVNOVDM5MHZsb3VKMFlTcUNSQlBuRTJzRTJzdi91d3NIZGVoSkswbHRMdUxuMXg4VUU4SnduMHF3dnhZTTJBNThCOGFuMEx2VnRONTZhMXJZRE5heWJDVmdsYWlUcm1ObTdqc0VLYXJ0WlZTdTNtWXZyQ04rRTlhQ1VFYWdEVDdSemZBbWFCSjc0S2Fla1ZDcVRmcHMzZEhKL0p6aU5xWUQyK2VlMU41c1JQbXJNc1NkcTM0bEZBSC9Nb0pBRG5adEpGWjV2RmlNaVAyZHVEbzJrZ0lJK1c5aVV1ZUlSOHg1M0RXeHk5MUZVKzdNQlp5aUExQ1hiS3RSSlJSS1BCUG5GOGQ0NVQ5V1ROY2ZST2NMQi92bzNwREV4emdYUGVkeXFSN0tOMHloNFN5TnBUNmlmWXFFRU9ZdHBxaFNhcVp1Wm5qSGhxaVlSb0ZXbnRqdEEvaFJzcU85ZURGN1JXTGNSUUhSTzd2WnFSaHhRRU1CZE1mK1g2OHYvMWgxSDVRTU1GaFJ6OTJ2Yy9Tb1RpQ1EyNXBSUS94UlQrb2wyMnpyUTVUZWV3TFh5ZzlMRm81SnhQa3JwUVdIWEduMi95UmlYb1NrcmxxSmpTZHlFTHA2SVVkajZzOTF3TFF2SG9EQkNxcmdIbW41VGtrdVR6SnpUTHJaNnFaSTIvbU5kZ1U4a2VDYXJ4ZDBSTVVSNTZYZDlpam9TWGc2QzdnWnF4eXNpaGNHUDRjajE3Y2VyKzF3TEVVTDVDU2NKQzV4VlhudkRSWXNWTG9ISW5RPT0iLCJtYWMiOiJlMDQ5NDQ4N2Q4OTQwZjZjODczZWRjMTVjZTRlN2ZkZDRmNzAzNTEwMzNkNzcwMmI3NGM0ZjA3YWJjOTJhZTZiIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBBczBwNlBUUUYzc3k0VWo2VUt3eUE9PSIsInZhbHVlIjoiYWhKMjFCc0o3eDAvaDZWbXc1TDFWc0gvOUVIcC9qMzNiRGRUSWZnQ1pmOXlpRENJRDNqT0VtbE5SbDErM3NDM0k4VUl3Q2VzNW5OOXhlanE2RDMyRklhTGRDODlNSG8xZ3hYSTRRblRaVFBDZlY0V2hCKzgzREJlRnNXVXBMUkZ1NTFsbmNLVjdMSDNmbDB6Q0J2Wk93bVRSRzFWMWdOc1RVM05uWXc2bytraWtsbCs5WFRkNWI1YnQ4bktyZTlIUnBVYUl4REkxWDFyaHhJUnc5ejZPMFR5UjkyL3ArOURsL3hFMjY5RGlEZmpJWG1kZW9oTnVYSHBIYzVLMU1hcDN4aWJUSDAwbHBXeitCd09XRmVhQ2RSL2JGby9ITU1QeERuM1NNNUZCUm5YU2h4eTNHbUdYcU5wR29HN0wyajlSeDI5NGtIY3V3bHJPSEI5VGExTjBVT0lRL0tOcGxxNVU2Mlp4ODJ1VTdlVkorVDZhb1Y1VTVOejlya3VKVHZZakRkZWhhRFBPTTROa2x5Vy83dzZBWHo0d1dUNjAySS9kWWVOZythVHh6ZTVGUDRtZXg1Vy9wc3k5a1lYZFFmUkhyZnRRT3M2TGVPcy9QNXcxQlBLeEVDN1VWTm9ZeDlLL21CWklZQzFzWHc9IiwibWFjIjoiNzA4ZTc4NzVmMWFhOTczZjA4YmFjZTExODk0YTlkZTBjOTdjMmJiZGY1NDI5Y2Q1YTI3OGE0ZWFlNjg0NzJmOCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im1VTXl2TWNKcHVON0xpM0UvWkswb1E9PSIsInZhbHVlIjoiNUhsSWZKcXVIUlJsVFJqYjRBT1dpcFZYdWwrYWczQ3hMdnIzaWlGRUx3VTlSMFJ6VkI4V2pVTUgrZlJ4TGc5cXBhejV6SUlkR0R4YUtvSkk1QjZIVmFnUjVkOVdLZjVaMHBnS3NyUUFOZWNYaXFHNXdOYWtaZWRMNUdEUHR5My9UdnJLVjlRdXdTK3oxc0p3cEVNQ2VHUjRnU3hsT1VIK3E3ME5WOUZVWG5BQURuQXBsY1phZFBnbGM2SHlTK0VKdXI1TGd1V2RhWUFXVkhNSjVjVmRYanNWRlNXL0o3T1J1WFpxS0x4aG1HTmRYc2duajJzYVZwdVhWRkh0ZFVWVVJ4REd3WWUvMWdBU2pLOWEwMXR2SjlLK1djVUhadzNjaElPUUMwVmtRcnJDM2tLZGlWcGZDeUFQM1hMTm0yR0NCZTZWT1lsUkIzOFJhcEtOWHgxZnNKQ25URDEwcUhvOCtGOER2NHkzd25RNWNTYzhHNy8xUUhXOS9sWUxKTjBweklNR2ZqcjZDUXdQajVMRVltWTl0eGJKaXdKYVZkK2ZMdlpIbG1NSkRxTkJkOHpGMHlrVWtRZHU2cVZtY1MyQlZDNy90SVp3djBNMTV4S3RtNk0wUzJEQm9Kc2ZaWWxMR1RmRWRsT29tdTg9IiwibWFjIjoiZjQwYzYyOWQ2NDQ1ZjkxNzI2MjUyZGU2M2UwZDkzMjYxY2M0ZTBmOThjOTNmNTkzNzgwNDFkYzgzYzQxNzE1YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxJVnp6alhWZEFRTTRRM2RJR2J2dXc9PSIsInZhbHVlIjoiSDYrRys1NmdBZHVHYThJOHNiRFNxRlFUTGlabUp3ZndKMWJVSjM1WWZSMWxtUGFodHhTVUc1UkRmU2hEQlM2QllpOWVWcnVDU0FOczI4Z1pOaG85MzVnN3JWT1o2aWp2YUtBdjhDUmxnTzFIQjY3RUExRlNSK2RYYnJJMmxzS1BFdzIxMTQybDhIN1VWUDRpZzQwd2w4YnpGUXlHVXBudll6cjk2MkJRQlJGWS80aE5md3JYSHVEUkt0dG9vMnkrWmlENTgwK3RHd2hnc09QaG85V1pCUk40WFFpZ1RnR21SbG4xems2aGV1VTBJb0pnOHVjaUtSS3h4SlJES0VLRHkxSjJjZXh5ZkZFeGx6TE1Zem1pUTVxK0NBVVk2VGtjMnluak94T3JoTEd0N3ZTWjNsOTc0c2NVOXlYeE4zbkk1MG5TSWNhRWMrTEJ1NnRIYWNQMU81WWlmRUFHV1FNckkra0JGRnFBVUdueHdJcS9VNnNXZUFFR0hkSHVMVFBCNy8yWFBVU3JJTFJNRmgwYnJ2dk1WOEhOZ3RKQWJKcFRBOTZVeTRUdk9oekszd3BicVUxa29hTWNIOCtNVFNaTlYzTG50dUl3OFF1U3dPUCtJQkJzekNzTHYyMzhRczJMTmROSzRQNXM0ek5SdXZFVVBFSG9rV2FCS29keUx1ait3b3hEaFNhNWpWT2VDZVB5L05ySVdETE51MytQT1RNVFpwVWdudnhMamJYaUNOMC9kK0N0N3NIelJUZ0FkUTkvTEFDbG5wMXlzblQyQVlwYmhQdkdad0ZvWGR3ZWVjYnZvbEV0dXJZUWtWaXU4TXoycHBKa0lwcU5vcHRoK1hwaiIsIm1hYyI6Ijc4YjRkZTJiY2U0NjAzNWEzZWY2ZjAyOTRlZmY4MmNkN2E3MjdlNDBkZmRjOGJhNDQzNzdlZDQ4MjIzNDU4YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IjJqVFMwckNnRjlzcW5ibkMyS3JwRlE9PSIsInZhbHVlIjoiazgyZ09qS2t2UWNQZGk4cWdpbTBqK3BRMmJLTFhvWUFyMjY3L0hOeFVoQVZsT2ZRbVBOdmVhUFVydnYvYWF1VHB2T2VCQkJ1RWRWb0VJcGdxNWpJdFpnUXZ1ZWhrTDM4TUI5ZWZBUEY0VVZnQnBmQmlWTm1Vd1BGNGExcVp1R3Z3TFRsc3J0YWJTR2RtbFAxcis3dGJDMnhBb1pmY1hSazVVaXR2eVNHalNWd3k4QmRJWlFyNTdQY0xLOHB0NzZrMWdDano1UHpCblpoOTVFUHBZZmI0K1dPbUhOS041dXZLem4yRmRtNGVldFpzTWVUYUtDbDhFOHJTdStNZVBYa0tUMVlmZ1NNdGtVYThCdmZZNDRQYzRMcUpoMUVCdWxLUXZ4RWZsNUZraklPYTJteElBTEVlVFdDamhNSW5NTzNGN2hQM3JmR1IrQ3F3c20rN2F5VFNDSXg0cmo2UTV4VXhaVnFORmk2b0x3VTZ1b3VvMVZtMzVEVVZwdGFyS3EwaGxBOVdBY2xhQnRQZzJ6Wi8xOWJPNGc3ZzNleGg1Q2tBelU0Qk80RUZhSURuajFwd1Y4U0RpNytYZjVMa1dQY2pYRVZJRE40Ly9VTDVOZmx6WUV0TUpxWlhFM3B6YkVxTGxlWEI2b2FCRS9VdW8vUjVHNlhGY3BMeXExeXVYK3Z3YWVBT1o3Q2JudkYxL1FsdlJSaTRzeGN6WFJkWWVBMHdRV2tSS0lnZVhMTEwvZGwzSzMvYlFEQjFob2FFVjhYQzJjK00zQ1EzTGxLU09IYXF6MTVxWjZyWURHcjU2akdMYkk4eEg2cEZKOVZsVHNENW9WMUNsbWhRRWdCZ2dFRzc2azdKampZd0tsUUNPUmpOTmp0ejdaNmFac2xEcjhtL05iVkJQUCtnazR0ajc1MzA5VjFPcE1GcnpLSEt3cTEiLCJtYWMiOiJhMDJjMTMxZjZhNGFhNTY0MGM5ZGExZTUzYzU1NGIzZDM4N2I3MzI1NGQyMTA3NWYyOTY2YjBlMjVmNThkODMxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImYwUUZUd3BPbUtkVkV1bkZWNmhXdnc9PSIsInZhbHVlIjoiVEpZalZ4ZURNQmNidXlZUFpYaW93dTJibm81bG9IeEdZclNDSDNwcVhrNDcyN0NZNFljK0ppRHNqc2tDVi8zc3dJSU9kSkFIdW9keW5EZks2dExtaTJjWFNaL1hKckdsZUhZQlprQVNjSFNDM201emI2UkNtdHJKZ25aaTBaRHN6d01oaVk1UDd2dTZ3RFBPR05UQmdLak1RQnI5amY3M0F0NmFOaDRQN2N3Y1JaSEhyV1NJRUtBYjdWQmJQRWEwQ0czcE5PbWsxYnFsVFNkVXM0dzFBYktIK253VEhaL0E5eXU3eUx2bTRBY3JxWENTY1ZRV2ZRNzdCZVNDODJoaTBmV1o2bGFLYjR4enY2TTh0alNCMzFlUXp2bFlKZmd3bUp1ZHZXendKU3JWUEN2WnlidEFjNThWczZWTkRNbkxpRUFIeGk5T2cvV096QVh1ZGw2clBnQ2pmZnFkMlhvTnNvbllqKzRWRTZhTGdqOWZaSUpOd3hvY2ppZGgreUNMYkM1MHAzZ3R5a1ZHNmVyNzB4bnhYRHN1YmZ3YnEwbm9NT3NMMWlUZ0k1SktUMW4yUGhvN05kelNNR3crVS83ayIsIm1hYyI6IjA2MDkyYjM5NDk1ZWNhMGMyYTcyNWJlYmFjNWJiNjI3MTk5YWZmNzMxNzAxNTRlN2FkZDQ0YzMwODYxMzBhYjYiLCJ0YWciOiIifQ==