На восьми улицах отключили воду

Очередная авария на целый день оставила без воды жителей Калуги.
12:47 14.02.2013
0 2465
Читайте KP40.RU:
В четверг, 14 февраля, в Калуге из-за аварийно-ремонтных работ холодное водоснабжение отключили сразу на восьми улицах.

Без воды оказались улицы Парковая, Лазоревая, Ароматная, Правды и Газовая, сообщили нам в пресс-службе «Калугаоблводоканала». Позже появилась информация, что водоснабжение также отключено на улицах Никитина, 70, 89а, 91, Болдина, 2, 2а, 4 и Больничной, 3.

Ремонтные работы планируется завершить к 17:00.
Автор: Евгений ВАРАКСА.
eyJpdiI6IjZlTnFIeHI2MGRLSVJXVWZjY2JxSGc9PSIsInZhbHVlIjoiY1AxbnhxeHBncjlsS3JzR2ttWXNXaUhUcWt5dVhPTjNRS2tRMVhlQ0RWTlhlaUZYNUJ6VlBJMVpXekQrYlh5endTSXVnYm5sNlgvZHQ5Y3lrNDdtd1VvVFhVQWFMNk9RcFl4SS9qNHYyaGhYa2haUjFpTlZaZUZkNTdKckFLeHdoVmJJaXIrazArcGRJMU00aE0rdlU1bjhUbnVmSTUzdmU0MnA4bVVsYW5pZ2VkbTdiWDZtMTJkSitDSnZRTnNTNW5SSCtKMVQ0a3cwZkZrU3VUUkpSd0VlbUk0Vm5EbVVYTmVmQXBaRkZhbzEyUFNyVW4wTVNXdVFqak9rOWRZaDdqMXBLV1dTU0tXWmpwRzNzc0QwNnZvZFlMWDEwdm56bisyaUxXZUtGZWl3dThRL0s1a0pqNnV3SFYreHFIbjIzQndVRHNyaEpkZzVwcTN0b1RXaUZHdWRHTFZ1dUxLVU1uV0lqUDl5bVJwVFZxVFZ4K1hNMmZYYXBqWXMweFE3U1pRZFI4dENsVEFCVG1OWHM1ZThrSXcvNGlPQmFTSm0zT3NyMUpKbmh5dU1hOVZsTEsvYU0yRloxT2p4WGhtVkRhRjB2aUVDVG1MdXorVElHalNSS1N2STBuZUdqN3YwWUxDbzBYTkZjeGl1S1hXZ1AxNmhtOWVpZVNnMHFNWVVwN3c2ekxYZ0xEMitsZzVJaXhaMXNldTQyb21jaU5wREY2NWptVCtJaWVIVmxRYmxCS3p6Z1Z2cUZtNitibjR6cmhYS25wYit3SnREd1Y5NmQyNUlxaURmeHdpMUp0T0VpWXB2S3NaMklpWFFUZEFybVN2ckVMMTF2RU9rY1h4d3dLbUhXY0ZseXc1d3FBd3d0QXk2QTZkRERDUGxMaXlZSUsyV29nbXF5SUwveWZKS1hhN2s4dHZ0eGNoaFpNcGVoLzdFRnJDZWdqb254QndHUklQRHNyKzRoMzFOeDFKWmJSeHNVS3JMbnQ4Nno2Q1ROelFJQWplaEJ0bEVSNFhuIiwibWFjIjoiNThlZTIzYmFhNzcxZGNkMzg5NmQ1Mzk0M2E3Yzg4ZWFiNDExNWJlMDQ4NGM2MWRjOWMyNTkzZDE5ZTU5YzZiZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ik1PV0lyN29OSisvNFhYdDdFdDhCZEE9PSIsInZhbHVlIjoiako3Y1l4cnV2b2JLWDQvejJLVGxWU0V3Rk05NE5TcS80Q000VTg1a3dUOFpEU3p2WG01RTdObUc1bTgrVVNEdkloaWQ2UWNUNStDU1ozTHlpanlXbk9tQWRRaG9WNEUvdkQxenpHNGZRU1V2S3ZXVHlRakpCc1JoNXB3R01PYks0TEpwZXB3RmtoVy9SdndTbjdoRWlzWnUyRm04c2I4MlVxQ3JzZWU5WTE2V2dYVGJKbEIrTlRNSDVwcG5kL3NQSDNGUDhwcXZWay9ocGhRbUZIUzNSSHdTSFQ2bzkyYVlJRkU4bFkyejhIUzZzMDhybDhNaW1BNVRXOWllZ1lHRnVtblAzUjN0bFlEQjFZZ0liN2NnS2E1dDloMndBSVZ4c3liV0s3SE9QMWtrb2wvbFN1OXFEQkpKenlERmhEY0JFSTJQKzF3RDZQRTh6ZDErbUl1TWo4aFYwOVFId3h2YVdaM0V3UDRkSjY4U3pxUHNqbk54Z0ovU2JsYUpaYTJCdnRLTG5uZmtqT1BkY00zcmlOVnBtMjU1KzZPOW8rRUd3VEZIanlabFlTY1F2OGpJSDRpUFZKTUpldjNlSTNtWnlPejg1cUZqL25MZUVMK1AxYWhnR0IxM3JXQ1l0Y0ZWL0V3NFJ3QkRCV205Umw5MmRKQTErUml2aDlGMUR0SDZmTzYrZCtneUpnZGpBTnRVODhwbTlCNWJMVkVOdEMvRjIvcCtmb3NFcjkrL0E2ZGM3c2hqWkZxMDJkSXYzZDB6RW9GOWQ0UnR4aWd5OXpvK0Z2L0N4Rjl0a0FkTzEwWUcxOTMvY1A1MlpjVjdoVVRJTTRJQzBuWGUrQ3o0bUtZY0l4MUpIcGtuTjNJK0hkL0RPdndzRkp1aGV2WVk1RUNiQ25DRm5MMDFaY0w5VEIrUk41RVJrL2VrMFBnYnZndkFhdEhJeGFRNzFXOGZGQStueUJWU0ZBPT0iLCJtYWMiOiJkZmJmN2IxYTJjZmRkYWY1YWI2YTI3YjFjZDFmZmRiZmM3ZmVjODBlZGMxMDI0YTBkMDMzNTQ2MTAzNWQwMzIzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhmaDJ5eE1iYVVXQ0tQUDRTaHo5NkE9PSIsInZhbHVlIjoiSjhpWTUzbUFVdk9Ha2tTd1M2Z0RHU0NwWkdaOUdndEFjUStBM05XK1oybmk0YVA1YVptZzd5WURzRlBPNlc2T0lkYzdlZDNIaFZ3ZXNscXg4UlM2MFpYT0doQ04yTFVDazFDeDBuQkc1Nmx5Tm9WTnhZQ3pjenoxd1dtYzROdlh2c0pQeUdTbEFjbEtXbUZvL2dQZFQzTE4zNzkwOUNRZFZMVmpsbXRqcFcvOFczeWwzOE5jalp1N2JxQ09MWWxGa0V2akNiUG52UmxZTG5Cam5MbmFkSkhCditiNWdnSDRNd0Rod3JPUVkxdnlnWWU4NGJVd2dJdmQ5QWx1akxVeFJ1a2FmSXg1cFFnd284ZzFFSHh0dUpPZHhFRTZFV0tJdDc5NHBMNE54MTU0LzZvTnd6WkwzSG1QTFNTamc5bFdEL1ZJNkpZTjZTcmNEMFhoa3UxdlljV2RLUTFodzA0U0tHbU9Pa2wva0c4VjVkNExQaEJmcmhVZHlVUnMxYjIvN0JBOXErcG9iVm1qYzE4czFzMVBXQ1ZxWXNGdnFvQU05aVY1c3Y3Ri9iRFM5RkRYcWNOMVZlWEx5dlRGVlQ4MkdKV0FUZCtSakpCRFg1bEJLdm8wT2pYTkpvbjBtdDZyRlNOd3JMa21uNlk9IiwibWFjIjoiMjI4MGU1NDI1NTZiNDA0Mjc4N2RiZDg1NGQ5YjNjNGQxNzUxY2ExNGMwMTgwZmIxOWRhYzBkMDQ5ZmI5NDdlZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InVPajBiMmNwVkk2eXZJbFdDYXdrcnc9PSIsInZhbHVlIjoiVXNrL0VOOW5lWjNwQXFoV0FwdElPak1HaVJZN05GSHpiYW5Sb05WK3NpMGlnSlpwLzBLYjlheUxSMy9sdTJPT1ExOFdzdisrSTg2SjZnTGtFRXFBaW44aGNEc0hzTUV5Y3pMWEE3TVRBalNMMzUrNmY3VVRDN28wb3Z0Y282emcvaVhjUUxnbXdzZmtURTlUTGlGYk1qVFlxU2VCQjMwaWhKcHZ2amhHbk5nRCsyTUZjK3dFK3dJZVhnd2xDZ2lmZ0llK2ROS3JGekwwUldmUzNEWkdUQlAreVpxMktaUFpGeUtBa1cza3NyVkR3QnpIbUoxWmQ0VWhqb3REc2Q4dXlZanVRUFplL0JVcU45TSt3TE5kdFhHWEpGT1NlRnp5dkZoSi9iZ3FUb1JsenlaOUhCbjdVa2ZiVEYwZ2hjdnVYT2F3dDJuWjUyN2ZPTjU3MEFkYnY5bkVqVFlsNkxLQm43YWUwVWNrQ3A4UGtnRmduUk9YcjVhajAyYkFQRGFOYnRhaTZtbmltZlNvamV3UlZkNUJTM3pLeWZXRDZNejJFNENqbWlOVE1FRmIzNTd6eCsxSEhBeGl5b09nSjV4cHpoY0dxQ2Q0NDNnN3pUeTRKRFJwZzFVdjMwNFRxMEFPaldwQW5FdkQ4a0E9IiwibWFjIjoiMzJjY2YyZDkyMzIwOWI4Y2E2OGFkNmY5MmQyNGI5ZGVhOGVlYjllMWYyZjg3MGU4MTUwNzdkMDc1OGI1YTJkYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkkrTUp4QThEWWVQb1dlMTB1elNwS3c9PSIsInZhbHVlIjoiaHhXOWFzUkJiZzhJbUJObUZHb2JMMjBCWk92ejBYUzQ4aGVoUnhkWmxsNytmOXcrM2x5TWY4TVlWSEprZXZVV2xIVjhtNnJ4STd5eVVhRnIwZTdxaVBucjV5bnF6eDExMlR5UUhneGZab0d5djRudzNuMGJQRVNkVE5pYUFDVDVLTGl2VEd4dlFRV2ZCTkpNaU40VmxSclF1d093TjJrakpSZjEyRVhwWWoyeXdzYUh4c05uZCsrYTFLbjNwcTBCdWRIVUwwUS9PSHpjdTBVenIxRjk2YitDOWhzQ0FZb0FVWW5CeFNjYkNoYkV3cDB3ZkNTVWFwdzRCMDFRN3NWUlROZkgzQURqdzVaRnk2eTB1dkYzN2d4dUczbTdCS1Jyckt6ZEU5cFBlcHF0QlNIYUpqU1F2dGZMMklqd0Q4Mm9KSGEwVDBsYVF0WVdaRFpsR2drMUdKZjJRQjR4UW02aEQ1WUVQRmI5angwcDR4Y0VmYWNVNVREKzdKL0x2eDB4Vm52S203NGRlS0RTMUtLYUJDV2ZPNXlFWGRqbjlzUnE0MG1vbnpTSm1YUVV3YW1tSVNLWVpodWRQWDIxOGJXQWlpV25aajd5ZDI2Y2I1Z1V2ZndGRU5CaHM1TllFbStsWnRXNXdzUDFIMnkxeFQ3WXlzZlNXMGtNRTR6cTFDMHBDbG9CTmZZcWJJSklHeTlDamhBc3VWck15WjRaRzRCc0ZFZWV3OHVOazlxVStXeWtwKzJ1VHlzWU5XREpWN014NHdWY0Eyd01rWU1BOGp2WUtHMm0rOWlSRFRiTmRCMWpRTk1IdDFGTzdLUjEwalhWaXVkcURodjdjbmUyL3R6aSIsIm1hYyI6IjFhZTBiYTE4MWYxZDkzMWZhNmE0ZWZjZTZjZDFjZWIyOGIzZTUyZmI1NWRmMDJhZjY2ZTg3M2M1ODE3OWU0NDciLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IitCMHVFcHBjQm95blZRN0tZTlFPeGc9PSIsInZhbHVlIjoiOFllQWo0UlZiTjduSEE0aVArTWNtclZqSFpRZXEzN29hK3NFZHVTdDN2di9talBINEpmNVR3R0xNanN1UnMrOWlTVHJkM3ZhZ0lrTmNCQXNFVTRtNnFWVTRsdkFNLzJOSE9LbUpRK1JhaWt0NUJuTXl4aWFiOEVzWkczY3JvV3ZYTjlsS0tiS2UrWFEzdFIyZ0s0MHJ0aGYvdk9OZTRXVkdqTXljdGErZHpHd20zUzdReDhXNzN1VUkzTktDaklERU5RME05dndkZjNMNG9kWTV4dTJjU1lYTnJXYnphUTVyZmFQbkEvMjlrb21DU2JUZG5lUE0vWHhFSTE0OTZDQWZpdDhZWExJeEl0Z0JHSUNPYXhlcnZUT2RCb1hPSFhGNFVVbHpBd1lqU29FdHBJY3hxemEySS8ydFkza1VtSWJhYnFkZFNCZmVva01WZFZSNjloQW9rV3MrdmpMaWpHbHRISitwLzN6TzRlRUx4enIrcTk0dSthaHQ1Y2NKWTJGUWVOaGpMbkJSMm5HTng3ZHR6N2pzTXZMZEVyN0Z4UXo2bWNSM0xlYzFmdFFaUEhqTWVJMkRkSkFFUVpqTkxyN3NPZTFQK3o5QXFxMTRFWkVkY2haMDRyN2FJSnNHTXFLckVrd24vdGZSK0h0REtMTWRUQlJ4TjZHN0F5SVkrUWgyYkU3T3R0SUFHVnNVemlvb1lPWXVmNVRPQ3JuQTQ1NlE0ekF5Z3J0VU53dm02dThRd3I4WXExMGhpbVJGQWplb29YaDB3c0FZb0kyMDVlZU83SVBNMkZDNmZ0MkRmT2cwa2Z5Q1I2L1VLcGVWZ2U1SVU4dERKV2lXOW1rN3A2SmREekh3Tm9jQlN4Z1FkRjRqUVhpU3QxaTYzZE9QdnBURFpWbUpvNWZnZzN6a1RJUkN5Lzk0azhVR2NRYm9tdW0iLCJtYWMiOiIzNDI4ZjI3YmIzM2IyMjFkYjU3M2U2YWNiYTIxMWRmZGI2MjU5MTlmM2FjMjJjNzExZTFlYjA2ZmIyMmNhNTA0IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlZva2M0MkhjTmREWGxKbVlwL2hjWXc9PSIsInZhbHVlIjoiS09ERmFIaGM1Ymh6U2dLTXpCNGlWbjNoZ2pwOVpVbHdvYmpsSXRqUUlZczBLRmZLZ0trUk1zdDhjWWhhM2wvNHFlZmJaVGR1RU1UWk85OWhsWE9Lc2RwdzNOT3JoWjdJKzdlQlhVaXBudGQwYnVOYzRUSFYzRmhGU1dRUFFidTdaTG5PTXBobzNSYnIvYThCQ1IwNll0ME9CTlBDQ1pWRWhlSFdvdkNhNmtkRFF5MlBvaHk1aTlkemx2eGFtb1M1RTc5OXUzUHRGc1orM2lmaGhmUWN6YVR6VEZxL3dHQ01nM3JnY2l3dW9EK1RySHd3OWhzVWY2WjJRcjlRbUV2akxYRnBMeEQzNUdlUmZZbXRrbU01dVpTbUJFdFNJYlp5K0ZUdDJLODZ6WjdndkxaMEx3aDI0TEsrRENiMk9DTGFDYWVLdmgwdEhyN2xVQTZZcExmQyt1SG80bnlhUTdSbHFCOTQycjh6U0dobXNFT1Jna3lESHJVOEM0ZFYxN2ZsVktJNUVIVjlDUDhJTHU5R084RmQvSHlRM2VXc0NyQjdNMlBMUlNaMy9aSlFBSitBL2ZsUGxYaTMzcEFTa2JQSiIsIm1hYyI6IjY5MTQxYjkxMjVhNTBjODkwMjc1MDhlNmZlMWQ2OTk0ZDI4MzMxMGNkMDFmYWExOWVjMzM5ZmJjNjYyYTNjZWIiLCJ0YWciOiIifQ==