После ремонта в автосервисе автомобиль вспыхнул на ходу

Калужанин еле смог остановиться и выбраться из машины.

10:04 13.02.2013
0 2631
Читайте KP40.RU:
В среду, 13 февраля, около 9:00 на улице Московской в районе пушек, «Ауди» загорелась прямо на ходу. К счастью, и водитель, и пассажирка – его жена – успели выбраться.

- Только из автосервиса еду, где ремонтировал авто, - подавлено рассказывает водитель. – Ехали спокойно, как вдруг начал гудок гудеть, из капота дым пошел. Я по тормозам, а тормоза не работают! Еле остановился…

На место происшествия вызвали пожарных, которые оперативно потушили огонь в моторном отсеке. Он и передние колеса выгорели полностью.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
Фото: Валерий КОЗЬЯНИН.
eyJpdiI6IlFnc0d2UGFBb1lMd21peFlwdzdlM3c9PSIsInZhbHVlIjoibXZmSktDbENlcUtVUEpVd0o1MGgxeUxra0F3VDZiUHdYanhUSDc3V2plN3E2ckRuWG9YNFlxcHFuNUFZRHlaWFVUNmFmNUI2SEkva0taVVZuZ1AwdFg5SCtZQTFaenBpaFA2S3hCK3FVUkk4UDFBZ3EzY0FpdFd5Q09maDk1R25YR05CcXRvNkJRamhBSWx3YTFJM09zOTJpeGorbUtqRCtKMlFDN2xoL3lqb09KREIwVlpvMHF1bTAxcGdNL1pzWmtmN1NObG9tMEpHSTFjVy91b3cwRjJ5WkpmWG9PQnJFSk1XN1RnOTh3QlAwYUt5QWx3RG12YVlwcWlLaVhuYVBrR09pbTZOcTVLaElTbEFVY1R5VmRpM0VrNVA0Tm1xY01qUzkwUjExdFQxN1lTUzVQRnpnS2xNdDlBb1FxcE5KLzlKR1hsNmZqN2xRczhueFRsajQ0OVRaTitKNjFYbk9ZNXc4bkZjY2syaXdZa1VtQnBjbStybVJDZ2hBZnpXWDhnUjdpWDJ1ekozbGZsMHJ0cHBBMFdjUmdaNjJRQ2Qxb2VEZ3ZacEh6WHJkZW5NazJZaGxHYm5tRWN1V2VFdjlaaHk1SjRIZ2JPUHQ4bWx4Z3pKRnlKei8rWWJQendKUFdCVU93TXhmejRpSWFRN2FHWGdZUVJMbnkyVGFqVWs5eCtRc1o5TlVEOVhwM2ZzMS9RSDhxUkhrWkR1TXo0VzRCdFppY0pmL1ZhNFZVOU13cTU4Wk5wVDV0T2xRa1NiZUgvY0VMVkc5UHBqdnpZMllpZGRYWUpxNEE5RUFFUXl5dk1LejJldCtNS0lPYnZ1Y3FmQmVkRXBFdHp3YUxOak1uMDJTdWJKSmZtN2RxNjJkVGRzbXZ1bGU0NU43Uk5DeXkvK251UGdwVG9BTDREZS9YRi9ld2VZUWV0VGV1TzN1UlNMcXBnNTFsa1pxbVc1SHNvdFhZbEdCQisyZkdUN1RDZlJaUFlQYVh3TEkzSE9KZFA2NjBvNXlIbVN2KzluIiwibWFjIjoiMmEyMjRhMTVlZjlmZDgxYzkzMmE3OWIwMGUzNjFhMzFlOGZhMTRjYjg2MTY1M2RhZDgyOTc0NDM0OTgyNzQ4MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjVnNC9ZZm1ybHhVei96VmU5TWtyemc9PSIsInZhbHVlIjoiSWpackdDWG9TVk96QUFwaUFVbEZ4TUpMeU84YXpLNnNlaVM1eW1UdXplNENXbjZXSmdhZFB5Ri84SnBFM1RpN2Z1M0pEN2xlYmo0M0NwQmtuR3AxZ0xCRFJpa1Q1OU1kVnVHZDQ5VGxTS2dpQWlRdWtzdFV1WVk4b0xyTXM5M2paUmlBN0ZVMlB1L1JtMFhZSkt6eTBETVA3cUpTTlRoc1hBdENwV0hXTjFxTWI5Rnd4NnhTU1JTcC90cWtnaFFNTFBGdDlZZlBFbEI2SGkzVGVpYkhBWkY2VG41WnVtb2I1aG1JQmNaeGF0ZG1EVi8xNXhXNnVlYWdSR0lPQS83R1JkQ0dWYy81YmQ0cEdYVkVHeVgvcks3WHljZlAxNEk2ek5XdnlLS3BsalM5dEFkdVVxUXBKdnN3SnUxY1FFdmk2V1JMcnBqZlFIMVJrQTVYcW9WQjJHYkF6Y1VZUGVWWmZ0TTJwYmxGNmRvN2psNkp6L0RoMXgzRWhGRVJDdU5WSmt0blNEKzdOQlQ2SWFzckcyMVZ5TDRvSXZhLzB6NkVqNFp5bk5PSEVDZG9nMmlSVXFMY3FRRWRlQXpuYWM0WTQyMzlsRW0wVnpTV0p6eFJBUjNiRVNzdU84dy9TQ2hBN3gwNU9nbFE5N0VvTERtRW1sR3hiRnhZczduLzhDaisyR2FNRlFMYnZnZ2VqQWpOMm1FbnBMbGZUaGZOdE5ZZThYZllLdGZJVDFja2ZwcXY5d1hZSG4xVE50K2NLcXE1aDV2M25rdXlIMEZueFdEcUdKbmM2K1l0bklNRWdvL1VCc2h4bXJPUnZFNlZTaStnOFRHdGw2VGdNak84VVd1OWV0L09CQ0VDVlFTQVdESmRzamhVeVlqQlRJZWloQ05wQUxTOTlId205SndqeFlGVzU4aVR0VTFGRjBxbUViWnJIL2tNK25tdDdxdG9VKzJCd0ZwSm1RPT0iLCJtYWMiOiIzNGY5MDBkYWYxZTI4NjFmODE1MmYwY2E5MTgyN2ZkZTAyZmJkZmEwNDliYzU2NmI4ZjhjMzIyZTIxNTgwNWU0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing4UktIckRCNkxTbmlZSmp3L3BwU1E9PSIsInZhbHVlIjoiSFJzM2hGZk9WaXphK3gyME9vVXpidHRwRTVCY3lVS0JTQ1RuMXhLY1JtUkllVUgxMTdwV1Jpa0k0OEh6UkNMd24xM0xtRG5HTHN3c01zVlUxWmREdkxiYlJOOThKcmpCV0pNTkVLNUpPbytIOXNoa2VZVkVES1QvTUJqYWM0ajNoQStySXNFcE0zVnJvV2gyZHcrUXZlcGt0UlQvSTFpa2VLSnBBNHpOSTlSY29NMEtuWmF4ZW9lVW1BNXR2WUVCVzZ4ejl0V2RkRzk3c3dmSlFsTWFBNUl0OVdWQUVaNFNwVmo2TlNwM1hqUG5zZlZ3V2tiSGwxR045MGFMZE1RMVFTY3V6aGFLN0p6RTJCUUEwekpxREhMZG1LdVNiV2liN3BjaUZxUmd5UGJHYXVTWW5VRGxOeG9zclBtQlExUERhWnRmZnQ2Ym1vbmN1djAzdEFZREV3K3pvVmw3VEE3TWNSbFVlQ2V1clVTbU15eTI1YTdFQTRNSlFGUWlHSGZCOFF5UnI0MHh0bXZBMGJCdWJubHRQczBmMzYrVWNUZFBXOUVVRFJwZ2ZVek1aMVg5NjZBekt1NkRONmFjeVlnWFpkNk9MWFQrSFM1NnhWYVhOeTFZdC91VTU1UWQ1RTNmTXlwZ2VuVnRuVGM9IiwibWFjIjoiYmFjMGNmNmViZWVhZjg1ZDZhMGZlYmFmNThhNWNhYWVjMDI2YjVhMzkyNGNkODBjNmMyMWYxM2EyYWMxNGExMiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpNZVo0MytLTkZzbmZXK01oYU8rZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiM044ZU5NYlVWNGNqZGw4ZE5HSkt4bSs0MFlxRVhkTmtBT3M5OHVrRDFTZlhrMWY1a1hFTGcwMHlSSUZYV2lhRWdLM29sUW5WVGNWbk13NCtVRElMd1JhV0xMOUVjaTdjTFNrZVJ2Wmg5R3pnd2gxZmlVZ3FJOHJneW8zZExid21tYWplZ1lLMlhXQm9OUzBtenpzTW5iS3g5V21Ddi9SL1pMNUdXNWhGV3pwQXJvaDFsZWZHaGVPZEVXQURwZEp6YzdZNmJ1bmlTL0dldjVmUlBRY2Y0VmVvZmphMm00VlhFVGg2amRzQ1FrN3U5QWNFd0VJV0x5anU3U2htZytkanMrYXREZlMzWXZaMkc5RmgzVkczclRCcUxOLzBOYmMwVjBNWSthNElWbWJXS1RFU0tienREWmVmUlcvckcrR2lKNkxlWllQbUxlTytQMUhnWVA5T2U0c090Q0hRdnIxNEQ3amFDeGtERmI2cVBrdkU5cVVJbUovcDhFU3YzK2dhNnNtT2R5WEJsWGFTSC9lWWNuR1l6eGFPajlxWjdSWEg3YUJPbWk1MVZrcFh6MmtZanNuK1Q4NmROdXo4Q2Y4cisvU3IxUUh2OXFORVRnZCtObzBLUnJ6Sk1jUXo2OVkyN2ZpR3BUSHJlS289IiwibWFjIjoiNjFhMWYwZTc1NDBmODUwNjk3ZjZjZTQzYWZlNGQ1ZWMxNGEyMGIxM2Y2NzAwMjU0M2VhYmQ1OGI2M2I5ZDQwZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ii9ieVI5eWsxMnM5UHR2ZHQzd0REN2c9PSIsInZhbHVlIjoiMjdON2ZySUtGajFGbTJhVWRCamluak5iRk9ZVjl5UWpQNysrUmVMdW1BV3hnK1ZwZnE2V3pVd3hkdkprVy9ndEpKNE0yVENMT2NzQ2Z5b1dPcE1ZWDRWMk1NU1JKZHppL3FtaTBwTEl5M2J0N3RhZU9MdmFyL05ueHp0MzNXMWgycXdaQ1YwVWFvSFdBbmxzVU53OW1hMml1cWxFVjFoMng1ajBLcFY2cysrUnhGQkpQUW9tZHBJZVREdVdKV1dTT1cwQmV6dDJ1Z2IyK0Vxd0VNYmZXTStHdnZ3SGNoVG1xa1FnMkJSc21kZ3l1RjJpL2dLTzFMamhGSjBsMEZlU0dMeWN0czFzNFhBUWZ0MEhERUhwNk1Fb3oxaHNHS3RyRkg0Z0RVNWNQS296ODhjRCtMZXM3L0ZRNzhJSmNTU1g3QzNZMTBoUkpRSGNwZDhkeXVEVGE2eVlUTlJtcEZBdjVPRFpVQmZIQzlpUk5CRmdsU1R5aUlvVy9jTkROVHlEZW5iMVdjamxEdzEwNHkxTnVhSFlvUkZoUHBlQTBRY0pGUXNVZ0xBMHdjdE9oaVFSWGc1YmVrNmtMWUtvK0EyT0R4UTZqbExoNXFqc3lQdld4cW1NWGxScWtDZnZqRVN6Q3RuWGJwN0I4TCtNUzhZS25Ram1WamVTN0R4SkMxaDllN2JhL2l1eTZrTmp3NkdSY3VDSC8yRWhQUXJ5VnlJZm1XQmtrd3NkRUd3djkxWXIxVmdqOHRxRThWREdyR0FqRXB2dmZzN3VkNzdpVi9JOHBxY243a1hqOFlZdUZKdkFkdW1xYk1lbXM4SVBCZzh5aSt6a3NLbkxJMTJhSGthZiIsIm1hYyI6IjJjMGZjNTFlMGZhZjA5NmFlZTBjZTQyNDJiNDg3YzMwZDc0YzI5MGFkNjg5OTIzMzkwYmNhZWIzYTlkMTFlYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ik4yeHFUUHRrOEFveDkrVk5qUi8zeEE9PSIsInZhbHVlIjoiSzQ4bGRObkRZZzJRYmVabzJWRnptcWo0RVNyS3NVVm9ubDAvM2xBUERKdFJqc1U5RW5sKy9oSjdTVDlJWndxeExkcW43a3NkNnFiRnNqYkhNUTNWUnJZS2ZiTkZhSkFiZ3diQzdQR2ExamFPWndUZXFvTU1YanowTGY4UUh4T1VubGE0Zkdyc2tkbVh6MVBvVlVweVVDclVieHg0eXJBeFRicmNKcVhWeW9WbzZSTUxaWXdxM3U5czFqNWlJdE83ektucDZSSU1uU2VHc3ZKN1F1dFdXak9lUE1iRHBLMXo1Mk5RZ2kvSGd6VDAxanNENGtpdUd3a3JpZ1lycmsxUmxNTzE2NlFkcTk4V1k0QldlODJQZ0l1ckszNnBiYVhCWWN2bUNvd0RiUVRYaUNwbTUxQndTbTgrMHNkdlhvNWh6Rkhma1hDN2VrV2JYdnp4ZFYrendFdGFSdGJwRUMzOFNRaGFSbEZIMytSdnkzZGdFT2hLOXloQ2w5OUdGM29lSGx4cFRSY0U4S1F4dTdPN1BKc2d3RVRqd05rTUlqVExEWjJvTlFZbjBqT1lRZVRYM0ZXTml2V1MwWGg4eTVHQjE4NHQ0bC92cHkvdDYyMnpoemd3c1hrSlN4UVlDbmlOY3ZUajVkNzVOaUU4MngwQ1lhb3psUkhpaTN5NkdOblJmMmlMYTVxaWNuSkdWRlUxUmpPV1NJUUxyQWZYY2dSY1UvNmIwcDVIV3dkWGJ4S1pJMnhRNjMwdVNGSFFjQmZsV241Z1hQc1lhb1JwMVdFZzJkNHFIWTRJSTdkdkhpOEZCcGM0WFdNVlBVaENiVmxEaSsrbEVuaVY1RnVST2dSTmdRZkh1ZWFIaW9VOGxHSm9iM1BuWlVGeXVTVnB0eEptRVFZOEZSbUJ5UW1YRmRqeTBHZDYrVEttdEhURXdSTHYiLCJtYWMiOiIxZGM0ZDhjYjA4ZjFiYmMyZTIwMjRhOWQyMWY1MjM4OTI1NDQxYjljMTU3MTZhMDFmYzgyYmQ4MzEwMzU1ZTBmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imk0NTRJS2h4QUpFTmNZWWNUdE5qcHc9PSIsInZhbHVlIjoiYi8wNHdqa0dWWnVlUUxMN3orQ0lwYVBMUmU2cS8ya2FDL2tCcWpsU3lIV05udzJZZUI0OG5kZXQwNlRiY3RsUUV1QlVqOGxQZDVMNkRTN0dhaXZqMEZUTFk4TjRmNFhDRnZjV0JNOWpJc2MzbWdRSEc3OGRwY2JoejVMSFEwR2pEMUJ4UFA4d3djVGJTWHpSQy9adHpTa2p4ektiZHpabkFGdG45N3lYZkYxaHNIYzRlNVVjbjROeXBMdW5zcG80dGZDWmwzeDVSd09HeUg5VHhkbWJCUU5yaWxCQVhWbnlKanVHSW9lS0h0ZGhrL0ZldGRvaVNCREovOUpKcDJqYlRMZklPd3o1ZXdoWGQyYktmSmYrbks2dS91bC9Zc1JraVE4MFVYTDd6elppQi9tclpCbXAvYUd0SnhSb2N3aGRMd0ZtRE5zWWR0aTFYU0JmRER0VGZaNEFlY1NwaHMyckw0N2VmU241c254N0NmWW8wSTl4Q1MrOGdUN2xINk5kNUJrSDBUMUFTNDZTUS9GNS93RGIwMmJ3Y2Vpak95aGY0MTZORHVSTnppN3ZmVGx2NExjaHNicXNrRGV0ODJodSIsIm1hYyI6ImEzZDM2ZDBjNmJhZDZhY2NmZTA0NjhlOTRiMWQyMDc2MTJmYWUzNzVkODM1ZTdiYWM1NTg1MWE4YWI5OGU1ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==