Калужская семья отравилась угарным газом

Один человек погиб, еще трое остаются в больнице.
12:55 11.02.2013
0 2563
Читайте KP40.RU:
Вечером в воскресенье, 10 февраля, в квартире дома по улице Новой в Калуге сразу четыре человека отравились угарным газом. Один погиб, еще трое пострадавших, среди которых грудной младенец, доставлены в больницу.

- Сообщение от очевидцев поступило в 19:57, - рассказали нам в пресс-службе управления МЧС по Калужской области. - В квартире был обнаружен труп 49-летнего местного жителя без внешних признаков насильственной смерти и три человека, 1986, 1987 и 2012 годов рождения, находящиеся в бессознательном состоянии.

Трое пострадавших сейчас в больнице. Их состояние удовлетворительное.

- Поставили себе новый котел там какой-то зачем-то, котел вроде как исправный, наверное, не умели пользоваться, легли спать или отдыхать там - все готово, - сказал по этому случаю губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Ему доложили, что проверка сейчас еще продолжается. И пока выводы делать рано.

Сейчас проверка продолжается.
Автор: Евгений ВАРАКСА.
eyJpdiI6IjExVXBGaUlhR09HZGxOd0lCdXNhb2c9PSIsInZhbHVlIjoiejlvWFhPY2gzRElrSUZKMitORWUvd2lybHNJWDJjMlljK2s5eEJDVlJaRkZPbnE3ZVV5eFlrMnduNjVBajl0ZktXaVUwSXY4UDRJSTBNR013WEdLVXdFM2hhYW9yYXl4ZmVCUEFYaVcwajIwTG1FOCtQcTN6aG43c3VhUmR3SkNxVzNubjRka0RERC9aaUVqS0RySzJuR2E5S2IrNE1zSTZZTm92ZWt3d3UzTGhSTlBFTmlMRHVKSEF5dW5OZWtva1IxVWE1cTNOakdvUjZJM2x1bEVISWpLZG9LQmhUa2Y2RW00ZlpYVWlKYWxqek1rV1FVQnV1YVZ2TjFuajc3Q25MRWZVVXMwbFZVWGo0Z2drNllzcm1OQS9XMUJWTDdkWWZUV3lya3FhWVMzemFnVStQZ0xraVhCZEVxdlZCZFJsditvZWtLb25taWpkVXNySjBZY3NrYWZnbnNJNnJKRG8vVjhzVldMeklRbkZqYUh3YWNkSUVkbDJyTDYveFRwS3JIbnkybXhzOFlQMXo4NnA5K0orMzV3M2ZTWUVDcnlPNUc3UWJ3U0VRMjlHYkoxWXJna0JuV3FyYzdoNnhweWdOdnNXVVV0bGIweWJYaVFTZWdGQVNSeDg3NTAvNEpmVFcrQlpGMU5qUjRTTlRIRVIyYitUcXJieWVmMlY4UDlRVnRGQnpHQm1nOXAwSEJOL3NVOEM4blZydWRENTF3SEt3MGdIaG0vemFVNlAybVdvWHhHb2FwT3ZsTk5BVmNndTJHTHlXZnpQVk1RdHN4OThaa3BRcnRFZGx3bXE5UFB0MU83N2dTWW1nWHh6TEE0OE44Q3FhbzBxYnkyNWowUDVYdU5COG1Dc1lpdnRsV2xVZXhoUkpFR0ljdzVlbDhveTRwaHAvMWNVV29ZbXdWd3BFMHd3WnVpRW5jb0dqVDhmMmJqSHhacEFPZklZN3dHYUs0MHNHZE4zRUlEN3hEbmZEZmY1REkwT0tsWFRJY2ZIOE1XejlSYzh0bk9qUHpMIiwibWFjIjoiYjIwZjNkMWEzYjdkMzA0OWU1NGQxNWQ5YmQ0N2YzMGZhMmQ4M2ZhNzdlNjhmYmM1MTY2Y2E0NTZhZmVjNDYzMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImljcXAwRUNVNW9qdG90eTdQQWZFOFE9PSIsInZhbHVlIjoiNGpYRm9tMkhaTktpS0RBTmFtODU5Z01iUXFaV1lvd2hBdi80azYzT3ZkQmJiWEZPc21LNURZeUdjU1I1bDNXNmJXemw0dVp4c3ZGdHlSZGRhK2FOT0pRSkxIaEVnUkRVYUJDU3RNaTBjanMzdWxLY2p1UGN6eXQvWGQ1blVEMkZld2ZvUkMvYzBJYzcvZTZkMzlIQTdBazZhVTcwSjFMWFNIcm1MTnkrR1RjejMwbjh4UlpscWhwNlJRKzRnSXY4RkplK0syZzlQbHNBZWdMU0NQN3V5aTRJU1BjOThDNk9aaFJvakN3Vzh3TFI3QVNGaFZiVFNyZjloWXJmM0pKV2ZHV2dSK21iQklMbUJQQUp1emxXa2RGTkEySGtpQW5UWEYyUktmMDB4WjRMeUx1dFZkV1BYa3ZWTk03SVdLVzAybngyYzRDRFBXTTcxS2lpQ0RVTnlvZ0dvZG5NdGM2K3lidEFxZ1kwV3lJVFpqU0kxWTBvTUZJbWpjTG9CNHBwSmZreGZkUzNhZnhCVnlJdDFmSFg5ZzVuYkw3S1BSQStMUDY5Q1ZmYzd4bXpXeVEzRk90UnQzamhrS04ySVZQYU9pWXk4Uks4cGZFdmhWdThyMGlpajVWTlBFZzFwcWdWd0lGdHd3d0UrcUFJc05ORDFZUnRQcXNvUXF3SEpBNzQxWGNYbTk3QWhqbVVBYXdPYUpKMDJXdkRidGw3cW1IbzRRR0VnSGZQYmxvd2YvbW5PU20vdktQbjhjM2VMak5vL21zcExSNFJuU0ZWQ21jeVVmNFQ5V2YvekRVYVJxbE12NEdYOEFFM1FRSlNEUjNQNlp1TXFlRFFSSXU3Tnc5V29QYWg2eEg5VUpkenJ4Vldxa3owSjIrNm41ckduaFlEQVc4QnU5VGlPUzZEa0RMOVVuKzJRM1ZxZVVUQmoyTGlBOHF1NGJzazgyQ010dWwvaUNjVWxnPT0iLCJtYWMiOiI3ZjM2ZGExMjA2N2Q5ZTU1NDJhOGVkNGY2OWRmMjMzNDc1OGVjZWY0MzhmNzcyNGZlODY2YzVjNTAxZWRiNjM1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9LS0RTaDRwcXN4WkFlVUZXZ0JqVHc9PSIsInZhbHVlIjoieUYvTkFFcUhPMDM4VXJWdWV3aVpFWjBYNkZ2U1Y5SmJ0YmpsOEcwdWF3N00rSUhFVjhUUDZFdUQ0UTFFbmVmR3Z2WGs1Z0NOS3UvRDVzWUpEUDBHTkpkRE43bEJNL2lHeTVUTmcwYzZlZml3bHBFNnpHeXhqL3IwbFh3eTdZUkczV0VTdHpwSm1Jb0lTbmM2TFNJMmhLcXNSYlhQTjdoc2VlWUhJRkdwT2JUUTlVRnRxSkNpS1U2Yy9Ic1RlbUNUZ2NROXNrVHcxK0ZwZGkyVXF0b2R3bEtuMTdwTWQ3ZWhOR2FaQmwydE9ONjNYSTFkd2ozckp2bjlnOVBKY3RLL0ZuVGd4UEE3THQ1MFEvYVlDZnNyQlBNSkh5MHd2NmNEM2J6eVFhdEFHNVlJK2d4aDdWblVJc0xtSlk1eDBIdGptVGFMd0JJNldvZWFieTZiNjZOSjV1YUlZbUhlR1VGWGpJT05HZWRLdnYrVVVoUmw2TmVSMjFpNEVEQ0txS0JsdEU0RTFBUnFnUGd6VXFFdE9NMjY5NUN4dE9PbXIzYkYwUmF1MzhUdjN2ellNaGdyclROZ3p4VkNsVG1QR0VNblM2OUljZmVLMDBieHV3OGlRbjh0MTV3cFJLdlVBOXk1K1lwbG1oR2VlS1k9IiwibWFjIjoiNDFjM2FiMTkxYzUwMTJhYmFlMmRmMmZiYWIwZTAyMGI5YWE3MTAzMmU3MmNiYmM5YTIzYzlmNTU2MDY5NDA3ZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlRaa3BwcUlCSGhQc2pVcmpmSnNLekE9PSIsInZhbHVlIjoicUtCS1lyVnRqK1ZrOWszOHNwc3RFOGtsaERPSmFmYmQ1NHJqUStBY2VGN0I1N2VrUTF2bWVEK2RYM3J2ajhiMDdXYVVBczdOendhT2kyYm1RSHhBWWZsWnQ4akJQMndJdWx0bUpwMS9hSmpzbld1YU0xaDdCa01kQ3FHYWdPRW1XUmpsRzBuMkc3M2F3clJxOFFlZml1TWFPcHU2K2FNaUpieklUUTRjOWk2NVprSmdzS2lIREdqa0NFTjdydkZzVkV5RTgzZEU1ZDRXNUZPYTNGR3RMSTNubFFXK3J6cmRjMkhpb3FQM0gxUzBOTk54K2xLSmJBVUdsQ2lubDkxNzlBS0pHUGZGNzlCQUVhOGFLK1NhZmNocGVnRmJWKzJCTEZ5YUY2MjltVGgzT2V6NmFNZVhLRm9LcUtsT2tvaVhNT2xvcGljMGRqaWFQcXB3SDhKZnA4cU4yNlBsTk9NaTJjbFNCbkd3Y2E2Qm5MMjhOaFZWejZlWGZQNVhVb2h5TzFnc0twcFFlNzdkb2p1QkJmN0c0ck9oeVFEVFR2RW1ZZFlkQ2pJUjEwWUVsTTFIOTdFd2JDMlY4U3hWZHlJZndSYmtWL1VWWDNmeUZKaXRzVEllWWRESng2WFlHbG5PWWhrZmdtSzVpUk09IiwibWFjIjoiNjQ3MjAzMjZiM2ViNGQxMDg2MjU5NDZkMzEyZjcxNTFkZDVmZmY1YTk1MDM4NjQyZjQzMDZjZjRlOGE0Yzc4NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkN1THFYL1ZGSkc0ZXBaQk80dUlDcVE9PSIsInZhbHVlIjoieFNKcDRac0VoVWt4S3JUaDdtem9LVGY2UGVkNDFqdUw3cmdYaldzQi9ocXE3MFhYWjVyYmRoV2E1UmlUa1VhZUZIVDgxRnJYZjB6a2lKLzM3ek9uTDVpbEZTV3BtSEd6K2ZxMFJ3MEcvbVJGTGxRM2REcHcrMytiOW9HYjRtSXZxWndFRDJMUjVXZy9NWkFMYUgrMHB3b0U2djV3UndOVG1FZUFlbWdwc3dWcXhBMUZlYWJYMlBmRHc3Q3U3MlJ5a3RVUzBBR3gzM2pVOFhyMTEwWHhGZ0lDc0ZVSkJiWUp6MjVZYzdreXV2TmlhUW56SlJ5NnpyMDQ5dGcyWHBtWVVBbnVjVGhtQ2NaNXZkZUtqcGlmMmwrbit0WHU0RlEvKzBlQnlBZVd3TFlTWlBobDFROWRPSUF6aDk1b1V6bytqN3I3Zk40d3V0ZmNzSVV0aTU2anRUMitSd1M4OHRFWnc0cXNRc3g1U3ptSmFrc1lTdGQ1K2dhdk11dHc4NWdZVXZOTDlKS2ZnYm5lRDNGeGJhcVpkZldpbUljRm1UY0ZCNTh1c1AvaXpTMnVKdHFTU0Y1czdiVG5Db1I2ZGc0eHZRUzhGYjY1U08zM2VJeU0yRUpTZUpCV1BkQVkvbGtaRjFnaVUyWGltdFZ5VkFvdXlnRGNxaElyekNIaWxpd0ZWRnArTzNsRnRkYWQxRHdQZC9kSE9KOHNua3h3L1RKejBWaS9FSUYxeFpESTRKbzFFMWN5WWh1WjYrWTZiT1JPbHh1VGpZMzFpQTNCd2greWxJcFdxQTFldHRlWkx1YUh5NGpINUZoTTlycUpkcEkrZUo5eFdCelVTaC83N0JsMiIsIm1hYyI6ImY1YzRjNTM5MDhkMTIwZDBkMzNhMTczODMzN2MyMzcwM2NjY2JjZjA0MTY0ZTdmZjE4NGRjYWEzNWUwZmMzODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImlCZnJHUlZ0ZmhTVTRpbjRZZG1EYVE9PSIsInZhbHVlIjoibWdORDRWa0FMeEZ2Mk8wSW5IcWxib2tiTlBpc3BVNi9nRGYvUkEwbHpyZ05zRzdCay9IejdXVXNPOHpIVlpZRDJjbytTdWxPUmpac3ZrbzNsUkpmbVRycUFLM2RxNmd4clRJSEZxQXNLbjN6MVNkT0lEbk0ra3Ntank1aURpWjY4T2c0b0pxVVM2dkhzUUU4SlJyU25BQUMzbkU3YmN1dk5KMnh0dHV4dWU1bTRXSXdhNTRnSVFTMVhSSjR5MUx3dVJFa2QwNDc2K29oQXdpcXg2dUVhNVFvYUR2Mm10TC8weURxOGJCck9zU1hMTjlQODVTeGgrQ3BQa0doTnlFR1hxVXVYWThQaEwwSmMvWlZGcVFvcm00SDdtVTlrN3Z3NUhsZDd1cjVCcjVJaUlHVllXanA1Qk9XOHVEem9IUnhTbllCRXVvTzRSTENLN1c2K3luSjhBc21ONUdJbmREQVdLOHhVLzFnS2VoeWNPS2taTk9HaU1VcFRiRFZZUmx4VC93TFdLWDErVkVtZVVBcWMweWE1aTBoVkxwek15QmQ3eFpYazlqWXUzeTloZjhhTmpwQW15KzYrdVNQb1N1UUhLTzJHTWVQQ2xoNFMveTJvc0ovV0F3Y2svMFc0SkJ4TXF1MzdwY0pQd0p4UnFCd09wS0RhdmE3ZDl1NVpCaDZuN3RML1c3elY4Y0F1WDEzUW9JaTE0NzNFWEVROSs4Q2dTY05iWVRYSTgzSklRSm01YUpUOW1FOCs4VVE4cFBQK0ZUUmpnWDRtNGVnZTJyYkNMdWdqU2pHNGFsN1pYMjRGa0FEajhQanp4UngyTGJQSGgyQTFMbVM0Q2Jib2lZM0dlaTQrRmJJTlhoOGo4UThDNlhTVmRITUx3Z3NxeVV3djAxcTZBYUhBaXprcHlObXdvWFVSN2tpL1JoU2JRUEQiLCJtYWMiOiI0MGIzZTMwNTc1MjRlYTY2NDRkYzFlOGRjNjFjYTJjMjM4Njk1MTI3Mzc4MzM0OTMxNTYxOTBhYjhkNmFkMmQ4IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InlMdzNOeGFrM3gzNEtaWlFQcnJzT1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1RONzZNQSsxaytPdkZ0NlZzc3hqb05QLzNwQm50WjBiT0srcUNLRHZTRmZ1bUp5RjhNYmtub0lTM2hsT3ZTVUJLTnBTOXAvcDFSTlBFT2IxTkNtWmFWNkJpV0FJL3ZnMm15WmkwSGdtV01GRWRGNmVsaEZMbnlGUmNxcisvTzFoSzlXYlYvRjdBT1N0QmRPREZPZVVDbzJwZCtHcStoRTB2VWN2dGxKM1NJK2hoQ29iN202Q2RvRFFtaHB3UUJlYi9EYWsxUGN6N05DZ3hCckU5c2xxT0tvK3hyaEczQXR1bVM2S3k2UStYajM5WThYUXd1MUV3cXI1L3JZSEJpMzFENFFWYWRyaGIwWTRGbHlEYzFWYW8yRlNVR3dsTUZMUVZ1TVVnb1B4MlpDUlk4R0R4ZUdzc2pmdXJqTDJ5KytmUENBYVZZbzB1b2hGSmQ4ZEpNamVCU3JXU1hpMnp0cU1uNnYzZEp1dW9BSXBwdDNpZDRjbVlkMHhSc0hFNkhDUkIzSTNOYkZsVmhTS1ZocGpQb2NTa1QwY09HMEFBSWJ1aE1hUE1mSmt0d3duV1RZNWlrazZ3c3lQWVJjTDVnciIsIm1hYyI6ImE4ODc1MTQzOTBjOTA4N2UzM2IxYmQwNGQ5Mjg0ZDljZmFiNTgyYzk1MGVhMzdkNTNlYzNjMTJiZDkwM2FkZGEiLCJ0YWciOiIifQ==