Пьяного водителя осудили на 4 года

Калужанин без прав насмерть сбил дорожного рабочего.
09:40 29.01.2013
0 2454
Читайте KP40.RU:
Калужский районный суд на днях признал 28-летнего жителя Калуги Ивана А. виновным в аварии, в которой погиб человек.

В июне 2012 года пьяный А. без прав ехал на «БМВ» со стороны улицы Азаровской в направлении поселка Северный.

- Он двигался без соблюдения бокового интервала, со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области. - В результате «БМВ» наехал на работника по обслуживанию дорог, а затем столкнулся с минипогрузчиком.

Дорожный рабочий умер на месте.

В суде калужанин полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отметим, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 суток.
Автор: Евгений ВАРАКСА.
eyJpdiI6InU3M3ZOZ0hFdHNkNTBXaVY0NjY5NUE9PSIsInZhbHVlIjoiN1YwZE9QNjZBSFVMUVUxZktpSEZrbklPRzJ2SWxXazhoZUhXY080SHZTQ0oybHl3ZGlJTUhvTnNBbms5VVZ0OUo2RkcyN2dCSGZYVmQ2YUFBMktXMEhxa0g2NFRjNm8zdjZkWVJlYzhqTHkxWXBDaVRQcVluaDZPeHJPK09oSjNRdElKWVFhQWxROUt2TTlOaDlXWEZGQlByMlNVV3pRSEJ4UUxzbXJPMmdER0VYUDlONXF4c3VRWEtyUUJoNTBubjF0SUM1ajFxT1lmVnhkTjNoeC9FRVVyeVJ6SjVYVW1DSE5iUFZISzVoalZ2aW0zbEpwbEF0MmRkMGN4emF0VFgrbnVwNis4ZXFLTE1IV2ltS3RyMm9XRzhQN1oraUhTQnl6SkFmYU9UNGtJcitiMVZCbzlDUW94TXgwRzU0Y09vcnZFT3ZTR2lUYlNBdjdiQi9kUUdOU2NIUmVhbU4yN1JzVFRWd1BnTU9vRk5oQ0pNMFNaMzVmeFJmaTNzbDBEMHlidzFXNi8zaGFMbmxRVjNUTHd4TS96LzMySHNNL0Y3RDltSUtKZ3J1bzM0RXVHd2hLWk1UZXd3Qnk5enk0VTlMWTd6em1WVjdmUHVjdzNNenR0eTVDbVdCMDAxZnBRRUw3YjFRNlhTSndRMVhMVS9oNEsyY21SV2NDN1pxZ2E2WWNpYnVQRk96RW5KWEVJZUk3T0xFcHRnQWVWbVoyK3FTeEs4SzlUVlRMdWZDc3JWU3lMaWFEVkJTZ21qSUR1MFJTUGU1WW5FWWJNanBnYXhwV2lvTVU4ZmhtK3IzVDZTL2FwbFpOUVpnc01sWHAwWjhhWkRKSEgrbGhNMVdNN0FLYWx1N2t3aGdpWndodXMvZW04ZEd0L3hxemdrQUIveUtMc1BUeXRRa2F3RDE1a25SVFg3eXJSRzJqUTZnaytDYkhBaUY2dVc3REZQdlpEdG9RdmprRmk4TXk0Sy9sYkJYYmJRN3dZR2dWeTVZV3pQYjZ2d09YdWt2S2FWbmFRIiwibWFjIjoiM2VjODEwNjhkM2UwMTAxOTA0YjdkYTA0M2Y5OWNmN2ZiZjkxZWIzMTg5NzZiYjgxMWM5YWRlYmMzNzgwYWUyYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkMyUVZlR3ZsdHhLQURwSGRpMEdMSFE9PSIsInZhbHVlIjoicktyTlpGNmUvSzg4S3BTYm1lNnE4azE0WWdaSnRYOWtNekt6RDBVRmxzM1lCOVBwSXJsYmthMnR3NDhDLzlPcGlMcFE4eHBjVkRsK3dhcWVqakMrY3JiT0Z3TU1icjNiTUN2WU9ETHUybDB6M2ZYeEkwdDJGKytuWktFSmRQaUt0MkU3UlR5WWYwVUwrNGxwNFlld2wzVkNtNVpKQllvS2FRYkhMSDE3dlkvaFJDNmpnNWFMQm9YS1F0Y1hNT0tuaHlpRXQ5OXpvU3kzaEVCNmtYbi9nQVpqbjVhYWdvQjZRaVJ3YzRpWDNKdjlMelVqVmVqM0d0R2w2VHRIa0xJNHkrZWxaZ3k0WHB1bFRLQXhSWkxKT3VsbHpsSnZrZG5RUWxxRDZROVhCMlNxQVhQeXZtRDJYVk5HNks1eG90cjhDQmx0UmVBWktQbjBCRENkVkVoek8rV3lXcGt5YU0xZE0rN2RnNzA0TkkxMWR6Zmd4dUxGbThoUXNSVEhrYXhlajFyQ1BZc053ODcvVGQwRGg1cnpGVFVhQ1Yzb3hIOWJQRG8rQzJQYzU5c1JBZ3duYTQxYWJONzNwWUhqd2JBOXpFbElCUm15MzNOeXlZREkrZkVjSE9wKzhNaDR2Ylo3KzdsWWxNSHlnSXZFaFh2NWU3VDZpdVA1dzBGcllTUzRCOGVBZTlWaENuc1NMTzFFMGt3ZXhTT0EzTUUxSjFuV1pFUkIva0hOR1hUd0VvMWJGQStneEVZazJsOG1MeHB6YUYxNXdjRkc2Zno0dk40T2RVaHNHNFFNc1NIZWVQK1E1akRGRTJCS25MWGF3WEdqNGVLTklsdHQ4ZUdwcUN3UWx2eWlMNlZ3TE5LL0NPVHB4Q0VIM0RiWERXMUVXOHdQMDhLTTBQMnZrNWR2REFLTVk4SG54dUMzdUV4YXRnMzA3UE91a0FKem9KK0JSZDBSdjV1Q0F3PT0iLCJtYWMiOiIyYWFlYjk0MTJjYTFlNmZjNzMwNzllMzRhYTcyNDllZDg2YmM0OGQyODU5ZmU1YTcyYzZiYTdlYWY3N2ViY2FjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpuR21SSkFtQ1k3VDBhY0piY0JRMXc9PSIsInZhbHVlIjoicUt4Y1lsZzhKUFhtNnRYaG5LYmJVRXc0bDNCK0lJVjRGRE51VURvLzh0QVJjTGIzQ1hGeDlERWd4NzVDdzVjVm42UTB1UFRNclZEY3JBTjNpMWEzeG5zTTVUNkEvNWVjbTMwamRNWVZyT1hjREpsZWdVb0UwQTgrZGlpWk5BSjhWcW11NlN3UWhuSit2c0VYNUpabG1qNWZZRW1VV0V0dlA0OU1tRGpCWGNZSmRaSFhrblN2UzllWUNFVk1MaThJTkJSNW1CdVFtZ0h6SDlqMkZQTGpqTU15OFgxcGYvTDZTc3BYL05OZUIvUlhFaXFwUy9tZ1Q3MmdQNUZaRHFNNGFsdk56UnYrdmVFME92dkRwM1ZuVlM2R3d3cHRJaDRZVlkvVlNPNWY4SVFnWWx6Z3NLSE5ocGV4OTFMSDJHaXpDakEwVUxpZkVBRHFzNmswU0hiUk1ONkxDQ29pWmJPTmNFRjh1ZHBnTUU3UGhGeTFaa01UTkNsbjVsSXdUTmNrSUp4VjFHVUJzWkxEYXYzOU5CQ2ZPMHV3NnpxQllaRDNIek84ZHZhK1lLaE12empTdmNpV3phc1RzVktLZlc4U3BmTnZCUnhHNEtLNkNhOGlyOXRPR2F0cndVbjAzNUxzWTBsbTRObjJRN2c9IiwibWFjIjoiNWNmYzhiZmRiOTZkZmZmYTcwNmRlZDUwYjhkZDhmMTdlNjVlYWY3ZmZhZDEzMjJmZjE2ODE1MWFjNGExMjViYyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImwxbUlwNE10QWRYTnEzT21EUUg1aVE9PSIsInZhbHVlIjoiSmNXSFkzM1ZlaHp3VFVUS0syMklDZ283b3NGVmFDdEtkemVCSkhqK211TmJ0RXc2RkZYZVQ1UkhGSVI2cHlWeERiRXQzR0Noa1ZReXdyN3JHSlk1d3dRNlIzK3ZwMlB2SExOcTZBSm9XM3FWWlczWHFsRFhpQ2Nwcnh5bzB5V2pxMzdJSlVYVEVmOFlpQlcyRXd3OUpKSy9mTnVyZFl0a0NIK24zdmkwY0NqYXAwL0RPWEwzVGhoL3A5UFErZGVXMVhlS3pqYlFLczBKczRwSkV6MStSUzB3ZFNxcjNieFExQzVRMTVwMG5lV2Y2N2l0K2VlOWNNangxbmZsNWRXanQ2RU1pMHB1b2s0Q2V0OWdYMzU0VldEazhxUmExNFZXYzk3elA3UnluakFEUFVpd3Y1OWY3SXhTc1lVeFJGell6MTNCUzRuK0FKWnEwUzRRMFZQOHhHaHR5cndzeExiMnpJckJ3MjdlVC9DQm1yb09WOVg2NHJUYjFlb2xickNCN2xZbFR4LzZxV0doRFBDZUFYZ0ZuV2s3VGJBcXhSL1pScy9EbjN1d0JDQW8xWjQzM3E3T3RLWlM0YVo2ckQ5bXlJT0tnck5UTVozSWo5UUNyd3dMN3VvMytId08xdjhkZ2J4RmRVVFk0cUU9IiwibWFjIjoiMmU5OWNkMjUwY2ViZjJmNzMyOGMzYmFhZjdhM2ViMWFlZTUzYjEwYWFiODZkY2RlYzA3YzZlMGM5OTVhZTZmZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlczRzJ1WXNIVU1MaFduR2szSHVwVmc9PSIsInZhbHVlIjoiSlkweHVPeDJRcUhnMUFzZG12RlFvVTdEUzdhTkhwSVRFeWVDTW42Y0haV1RXTWViSThBbEdHeHMwTjZSczl4aU5zZE9FMGRHVnpmQW1vN2ZsRUIyL0VadG9LdWVWajFvc09nUEdUYy9TVUpPT2ZPQXVJQmRBMURFTUY1R2hwMUVGRDdWY3pZa3JpVW5OQ0gzSjdqOUZkNmlCL3BTa2c5UzlrTlRlYzdrNm1jSkNEOWRHRXBScEJnUEUvVStUWGhMQVRQczVWc1F1bTBYRHU5ZFc5bGg4VElxNlJhcVV0QUVIMFc4c3NIZEZEbmFrTk5DS1B0UEMzZnp6MU5XM3lxVUgvYyt3TC84eUZJSXFvbUpSMysvYmhvZTh4TTdFSFM3NjJxSW5UcFFSUmlNMUpIMlFXQkRaYkR4cmRZYkg1bkJoN3dsNHBDbTNMWUVmSE5lTlJyQjdEdU9TRk1Wbld6TlZPdW8vWjF3YlBCL3R0djM5bGp0dlpMbDhhTHlxTFJXdVVSaTVyR1h5dmNpR1VMNGZNbDJ4SUdsTVQ4bFFDbnNEcUpHL0xPUzNxRHpQR3YrL21tdTNkMWU4bnNIazNzS2NIT1cyeWNsLytEVzlNVy9ITjNkd2N3WmhaSllXTDlScTB6WlYzc2JoZHd0YWZiM0J5dVZHUHhJenROMDY0b0g5MFlaVmZ0SFRWbHFLbnZvaDYrNTRPbmJDL2V3WnI1blRmM1RRczdDL1czYjhMZjlOTVI1ZERTTjlLSy9Ed3h2ZEZUTmtqdGxhOEhTU202Vm9uYXFOR1p6dThJZnBtWldNelVNTUprbXM1bHA3MitERUxrVEF3WSt6SHpHVi93ayIsIm1hYyI6IjBhY2NmNjRkMzZiODAxM2VkMzQ3YWRlMzEwMWM4YjViZDA3YWYwNWRkNzE2MjRlZTBkNGMxMmMzMWUxNmMzODkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjNsZzVQNXRtTk5TRFIydTR2VlByUnc9PSIsInZhbHVlIjoiNk16c3NjNUVBZkdUcnRpUVo0SDZPclhIb1JtUGJkT0tQcHVyQ0xhdjAvWDFXUGtJaEhHb1hsS0lrdXU2aUN1SS9wRjRDY1ZOU2s3a3MvSjgrUVpoNjRqYWJnazVVZERoWWlBR0hCSkVzVnRyY2VGZGZyQUR3YVE2VjdkMXRyeVdwWGcrUVIzbjg5OE9xVXQ2cGRaTTdIaXROY3IzNnBUTW9oMUlrTitZM2ptWk5NM25aOUhkaXpnODZPaGJBV1NObUtIcFNDbkdhYXJOYXg0NWd4eTg1VmRvZzBoWEFuYUFXeGQ4S2dCa3JwSktUV1BBaDJRYXVQTTk3a3M4UWJpZjU1aDV1VlJTS0YvVnR1NVBDcXRTbm9FdXVMVmEraTVmL1BIT1pQOEY0dGR1NU41ckQrcUpWN2NwczBxOVp1cGVkM2RBMU9Ed2MxN0Y5Q1BWaS9HREJFR2ZyQUNJTW8vMzlFS1kxWklrMlo5aC95MHg5T29YREg0NHVMam14VmNQcEY5T2tkbndyeDdwdnNhQlBPRFUzc3RhaWtuUVR5UXRLNVdqT1FUZldLWll4b0s4VXVZRGxQWm9Vd0J2ZnpzWkxzck4rYzZLUWFMa1kzWnhUN1FBakptUmozR29DY1VoWmFNaTBUU3dFdjNaM213SUp5NEJHOXZsa3dFOVhZajdwOHBBVlRyeTJuWnphbUpLZDBKS2tkbTh3MFBQK0ZrTmlETmJ6OGhXUitEQmV1WlpNWVA5ejhLbFVBTCtwbHd0Z2RQQUFmL3NMTFU0ZUdxazRnNUhSUmpIRFBmU3NwVDR5TXhzS3F2bzVHdjE3NUtOOE5MV3h0TldaQWs2b3pwMlZWQ0VveWZRTjNCMXBPU3dLK1pPQkQzanA0YkprRmthMm1ueURyQUFyY2h3YmlRNXlWZDVlTjIxV3dyZ0pSY1kiLCJtYWMiOiI3YTI0MmVkZGVlYzg4ZGEyNWQ1ZmJjY2QyZGE5NmVkOTYyZmVhOGViZmZmN2U1NzYzMGIzMjFlZTM3Nzc3YWZjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InlueTQvazMzeHRFdHFGaEJFZTdxcXc9PSIsInZhbHVlIjoiaWNYeGZMakdQRm0vRGJ1V2wzcnZyMmwyZXlwU0pUbHVMT3VETXhWdlJEbStvZDNnZXpjZTJPamlLYVFEYUFWVmFwUHcwQWtmVHExR2krNGR6Wll4bzg2MytMT2ZEOTZCd1pDQUpLM3YvWkVCMTA2VFRITjZVb3lkMEgvYlZJUFRKcDJuVVFwQmpLbGF1WlZpYktHOVZERzlETmExdGxFekcxWjlqYUg0Rkl2NE9NWllmV254U29ia2FCamIwL2xRbGJNTDN0cGpXRk8yTkVYbjJqbXRHTGR4UnV0Zm1PNWJQNUkzaEUxRWVCMWpXZHJEOStFUUh4eUdFSXFpc1JvMHUybGN3N2FaTGFQZFJxMEhXakFZNUQ0M2hQcGxmcExkNlpGbUxzd3FJTW8xd2w4MTJRUEhrcUJLOEl5WDdVUTBRcFRrUVdOcEs4U3VQeDhaU0hJdm85YU5OWVFGNzNzbE9maGlqUnh3Zi9kczVBb21mNkZsT3dPc3E4WU9NU1JCWXlqUnp4OGc3ZS9KeTM2eFoweERwQXRqSEt1a0Vsa3ptQmVLc0U1L0hKeHRoK09aR2ZZOHNHUm81bGN4WGhkZSIsIm1hYyI6IjFjMTk3MDAxNGY3Nzk1ZGUyMjViYzIxOTc0MmQ2ZTVkNmE4NWMwNGRhM2RhYTkzODI3MTdhODk5MzcwZGEwMWMiLCJ0YWciOiIifQ==