Калужское шоссе расширят до 10 полос

Старую дорогу от Калуги до Москвы также соединят с «киевской» трассой.
11:24 28.12.2012
0 2056
Читайте KP40.RU:
Власти Москвы в 2013 году начнут реконструкцию трассы А101 - старой дороги от Калуги до Москвы. Калужское шоссе обещают расширить до 10 полос и соединить поперечными связками с трассой М3 «Украина».

- Сейчас полным ходом идет проектирование работ по Калужскому шоссе, и в следующем году мы уже приступим к строительству. Калужское шоссе у нас будет 10-полосное, до входа в Москву, - заявил в четверг, 27 декабря, заместитель мэра Москвы Марат ХУСНУЛЛИН. - Мы технически можем его расширить, а дальше мы смотрим, как сейчас пройти с юга до востока.

Кроме того, столичные власти хотят построить шесть поперечных связок, которые соединят Калужское и Киевское шоссе. Они, по словам Хуснуллина, будут построены уже в 2013 году.

- Проектные работы завершаются, в начале года мы проводим конкурс, и как только снег сойдет, приступим к работам, - цитирует вице-мэра «Росбалт».
Автор: Евгений ВАРАКСА.
eyJpdiI6ImNMcFI1L0lUdlc1YVcwSzJBVjJlekE9PSIsInZhbHVlIjoieldYOWxjR0NNbEMrdzFBYUZ3SDE2VmFTTTlGeVpmNzFIM1BUY3Zhb21reW5IYzZ3RTRqNXI3Q3QzSm9CMTlEQm1qMUVEakJ3NEc4S1JNNjJpeVJ5VFF5ZlZvbjBHT21mK0U2U2x3UUFncDNHMnpJdjBORlBvV0lZakJ4SlZROU1vZmIxU2Mra2t2c2haNW5NSEFXOTZ2TEVJSks1aUNQN2hPUWNtWUkvN0pESEhSa284b0hUSWZMakt1anpUREIrcFB1TndwNWxhUWV0dzl2ZHhoZ0ZYdG85Tjk4M2kzbUl4Sko3bTFadkQzeS9ZRFJydCtDUVFDMjM2bHU5dE9nOHZZakd6U2ZVRVRJZmJoWTNTZXRsUzhHcDBXUnVGQjhhSzJLVSs3d0E3NjlkOERKMFdNdUVOTFJHbmRXbUNEYXhPTlhSS3ViaG54NDJUOE5OWitITlJESndWZzVPeitwcVBub0JlZ2MvVUw1RjZnM3RYbmlBbEJ2dnQ1MVhJK0dlQkpzQjBHZmttZUduMVVOd0hBS1QxdTBqOGhqcEloY254Y0xMT1NqSzFZaE5PY1VodU9HMGoycVBTQjRLSHhNNW1Rc2Z3M1Jzb3hSekRUbHl1cG5SR0w1V0YzSGlsN1EzTnNEcHoxbGh0RGdQTFphWVZaaml4aEtTeXJJN1FkNFZ5Vk4ycWYraVBUOHlmS1V3bjBSckZSeXUybmYrcHE5c2ZGd3BnWncwU1BuQi92RERzTG92YlFsRHQ4empTcE5yeFZXK2JFUndrd0RrU01LdVQ2N1lqcEdSc0oxdHZDaXNSZVhyMVNpbWo2VmpPa3JGS1d4QjlYWmFiUEk4N0VCemRadWRpcGE0OTI4MTVxRGRJTk1iNGdPYUNaaWFWYTdvTXhDMEhuWkpCeEZQVVIzcFpYTzc4U2NmNlIrQVNrQkJ0bFZYZy9UTU5IaDlpSGJqd1l1YjVNUUlaU0pIakJHVmp4QUJySkRGM2F3U042cUF6YksyT254SlFPZmxDZzBNIiwibWFjIjoiZDMxZjQ1NzBjYTQ2NWNjNDNjMzhkOTY2MDAwY2UzYjJlNTk0MGFiMjI3ZWExMGJlODZiZmI2ZGI2ZDY3MjQwZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImdoL1hDK3lWUjNMMG5kM3JJTVhlenc9PSIsInZhbHVlIjoiRVZycHdHUlYzL3RWcDV5elExMEVmc3hNWFhmckkrZkhiWitmZlFheDUxbEtRMSs3YkdhN1gwM2hLaDZPSmV6R1pUcm1FL2tuMWtUUVM5SkhDZGlIUDdMZGFwa3dOTEpXbXA5RTRYMU5HNnVKc2xvbHJ4U0RDWUpVem41N1FPbEh3cUcvb1B3d0FRam82a2ZIZnAvUm5FOWkwK0RmbDlLdHY3cnNiemYySmpTMHU2c0RuYTlKVG9KWDErYTY3RkRGSTk5VWdHZGdvMjNDSTBIWEVRSEdlVkU4ek5OamZPNlVFWnpFb0N6bFlYdXVQZXJkbzNsRlFTclh2c0dORFc3L2lTczk0MjBMTkhpNUZLY2ZXdEtJZDVRR0cwaU5oUWFZb1I4eVh2TlZWTFRWbDlsM3pESGdOWkFvWXd1WnpSb0VjZk8rUVhNUUZ5SFJWbU5iZ01pZW9HVEw3b2l0Y2hPd3lFejU5bFA3S3JhYWd5Yzk2VDBnUGgvckRzZkMwZ0ZRenJ6Si9iR25xNjhock9JakZhNkpVZEx5SU01MkUwVDczMmg5MXFpNEtzaUxLM2dNRE5YWEhsa0ZjVDJXY2Y1b0ZHc0hBNkZXSG02R2dJMzlFbS9mTmZtUU5oZzdNVkxnWWZMWGhmTk5nZHZDRXI3eDBVUzBNY05sYkVPSmdNVldSVWFrZmwxVWR1NDdQeUtzbkdZSGtaRnM4TWVMNTJQckw0elpxMklYSURNOTh5aHZ3dkhVTHFiZGNHcnhTaERFMGFvRHBrbHRwbVRyNDdENytEaHY2OUozd3YyZnc2c0I0b09UanRUTkl1cHliaWRuSzBYRVlqUDRjaHdXYU9oMWQ0SG1ZaURUM2NoYUxWZUVpTVJqWXNFYnlBWkYyZ1JBVXdVbURTazJkN0Jpc3VGWGVXSlJPZDR0VHo0RHJrMFJHSmJxdGtuZU16RVpDMGlCamx5bEVnPT0iLCJtYWMiOiJmZDE2MGQwMWE2ZGU5NmEwNDA2ZDgyMmY2ZGIxNGEwYWJiZTNkZjIwYzVhNThiNWIwNWE1NGZhYjQ1Zjc3ZjU1IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilk3blBMY1lDRzZPL09hSkV1RGNYZnc9PSIsInZhbHVlIjoiNWludWV5RXdLSy9DOGpJMmdIeDJsVjI3MWdleXloL2plL3pua1RlMjY5Q0JaVzIyenlFdDYzSXA4Sm1IZHBUZXlzUTlvWDBCZExqMVJqOGdlNHNxZS9nK0w4SEVpdmhyb2pYZEJPa3UwZVBMdllmYjVac3ZSVEgvMlp2TEpoRDdBR0RvL2NhSHY3WVd5cFJpNTdrVVY3OG5ZZ2sxbFhLREJzQzlyUERlTUpOQVlHSWZSWFI0TUhTbURzZnpFQmdoRzJyeWpYcGhUVUk4SzVua1ZkM3J6RkJjTFR0aVVtOHJlSnJhZVZVeHY0eFZUZU1JSm83NWtCYzE5OE5nQm5XalpFdHhuVTY4MDd6VjFNb20wWlovbTVQaDFkZnhQVDdidE9jNzE1ZG1UdU5Hc3VKSUFvVDBkUmFnekpkNjZrbW1rVDRUWkhJekNNbFRxaDIydVpZMEYvV1FWN08yYkRFRnJGczJhUVhTZ2JlaXNKNFBMd2dmcm9zVjRvRHFnOXIrajl2OVMzQWRoU3BkUW1mLy85Q0tiRGdQVWJCd0Zud2NHRlNoRVlMMkQvajJoRWE5eWpXelNPaXZEU25NK1BsT1ZGdm5YNUsxeU54VHlkT09ZS1ZTeGNyMU5aNit2TXhDUjJRSGwvWUg4blE9IiwibWFjIjoiZTYwM2M2M2IyNWMwZjM2ZDdkNTYzOWIwYjJhZDhhNTI3NjM0MzhiZTQ4NThlMTczNjRiMTlmYWIyMmMxZGJjNSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxoVm1VclJCK1c0clRWUU13dklRQVE9PSIsInZhbHVlIjoiRy9mU1NoSWpxSzRBVFJZTEdhbEl2Mnptc3JGM3RVTnBNWm9IRlY1VzdmbU80V3p3WkRRU1YrK1RLUWFlL3FaMm03ZkgwL2tBYVYvVytxOXNyMytRSEVJZytGUVlKT2FIeFRhN0hRaHNXWEdwNDVUTHIzeHc2S0E0cDNJOUVoeTAyaUhBTTh2dzJBdmxvNVhPWVBPSnZDR0d6RTBIN1NSRzFJVUpBU1poWGFXY0l4Q2h6T0ZMUDVFYkxMNXljNjdZUjJFQ1pJVElYeXd5NDl0R2lGcXRHMXhBK3Nid3JkdnJTRmFxMXNmSk5PMEM2b01qQWVtQ1JGU0tQMm1uRFFsbkZETGR4ZFNaWENDRERaUmFDTm1jUHgvRXZnWElaMG1TeUUrclRJd3c5Qm1QODBkdG1heEVtTXhJVmJhNHJRaytubVlVZ2Z0SW1MQkNGdFBtbStMQ1ZVVFJCaXdHTTlVcDZCdXJndVE4OUd3NnIyekxNZmF3MG1JbGN0cE9DNEEvUXE5WUNjcCtYc1FueDJhMldIKzlaRnBldlhJMHowMUpCUDhtc0oxZlFPVzZrV1NwOFJUb2pMaXB0YjdVMjQ1MW1LTTdCRFZMUTU3OXo3cjRhRVhnWUVBUmhocmhUSjlFOHVtUmF1RFRGcWc9IiwibWFjIjoiNjFmM2IxYWE0MmNjZjU1ZGZmMzBhNjgwMTBiMjRmYWJkNTY0MzZlYmMxZDc2Njk4OGU4OGFkMzQ3YTc0MDY0YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlVmSG91dkhYSXJxN0ZYSW82NURseGc9PSIsInZhbHVlIjoiMVg3MTlYbjFCTUdKSUQ2S0VDK2xVY1dEcGtOeE53bnZvbjZCZzJ4cmlHVXZYaXNtRUpuTEYzMFNBcmF2QVcrMDkwQ2gzRThMMitvRmNXVlJLWkFpL1RBYWdJdkpWdm1WQm5iK05LTG9UQmp4UGdmVFVlaEt0Qk5BaThFdjI5OFlYRTdZRFlmZXlUNit6eFlrY0duQU1Vb0w2UkMwUVN5L2E2UjM0ZkZzNVdiaVpjMzhhRVVhZlI3ZUROL2pyUXRqQXJQNUxhWC92VUpSbTBoZ3JrZzFkazEveEpOWmxyeHBRQ3pORitYNWF6Z0YrTFAvU2QvakNFQmk2b0dyb3lmRDdscTV2cjkzTGI0aEsxSkxJbm4vbnZJNGtmMlhBWFpnc21seUREcU4vYTRTVVBpaXpwNkFLOFJkUnV1MWRPM0xFaGVqVzloblNhY3FwYzUvckZhKytRY1FqVUFPdUFDV0c2bUowTDJNQml2aUloQVZiYy9VK05DbkVuSzBFZGtYN0xVdmxvaUNTUnBVZjQxVXI4aDNTN1p2ZHFyWEd3Mnhlb29palFnVmVXLzRKeWZUM2RvcEVNTkVUWU9UbHFxRzNlSGJ1bW5qcjVsaERzOGc1YzhZaFhsRGNQUGJjUXBBbzloZ3lVdUZXQXlpUDV6VXM5UkNZSDg5ekZUbnpwaGE1N3duOEx1WThZOFgxbG9qZW0rSzNKWGEwNE9OWHE4ejlMLzVpOTA1OENXMC84bkpNeDY0TjdWSFpuRFNDRHd0MTI2OWRTQ0xQR3RNSm5mRFRzM00veWtPZURZZU1HYUhqYVBaUElFcXA4UTZnNEJVSEtMZTFwa3lmNWQyQXV3VyIsIm1hYyI6IjhiZWViMDZlZDc2M2ZjODUzNGRiODc0NDIzZGNkMjc5ZjA3OTA5MzFiOGQzMzJiOTI1NWRmYWQ4ZGY0YzcwMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Ing2YlpQeVdmUEVYNFVrQ3hnUjV0eHc9PSIsInZhbHVlIjoiYU1vZXpzZWxZSHlGbDNKNHRiK3VVMGVFVTA3RlNRWjBmTUtqeW9jaWhBK1NyNEdBZ1hyWGNHZ3JIWERZRTE5V3FzU04vUUdkYlJUUTV3S21BeUhVNVVmelUyVzQwRkk5aWFjQWF5TTh2OUcxMGNNZC8rYlpHVmZOUm52cE9sM1JFK3BLcGRhYXBaRE03c0RTbFFHVU85dGlQczVzV0N5OUpxTGtwN1NvRUZpNTRzK1JOeGxMczA4L3p4RVExWUpBWG5oTkZYSFBtdGZkR1ZuaUZ4ZlBPY1RKMjRrdjFsUkNMZDV4Zzh0b2dHUTg4YTF0NjhSV1VodzIyU3F0bmRobyswNnMyN0dnZnlxWmJTKzVnY0RMQnRCTGY3aHBnZ1IxNlVSbnhaQzYyOEkxeTM1dVZiUlI2Y2lTMHZrdHo3OEVyNlU5SXFtWWl2czdMMFVyYnVDdVlnZU1EaDdmWnVKVXpRUDBreDFia1JQVjF3aWZqQzMybFlrTmt6VFF6b05MRlZ4dmpNK2NvMUZQelJIZUQ5MWNpdWVzR21vTU04V1V3bVlYLzQwM0NtTGpUVDl4TVR2WWNWdWhTSGVTeUJpT1RNUXYzSFNaQU1lYXRBVjQwWG43ZjFuMUxlNG1Nc2lJemRkZ1FERGtwVXdsbmk1TG1xWUhuRDhLKzlJYS9GZlNjaVF2OTJjdHhTVTJTQzc3ZFB6YTlzdnQ1a1V2azJ2Ky91UjVPRkMybmUxb0dsSlU4bXB5eTlUNGsvZDIvOFRjNndRWmlOT3ozY1FMU0hBbVNJWHg1UnhkNVVzSzVvbE1pZjVRUHVPUTdkajU4dEFPN3RRUGZRMmdtZnp0UDA4dzhHZW5HRll1eDJzam1DVk1ZeHdSbU5yN1VmODlPRFRjWVFrM2pva2hTOHNtN1JtaDhqdlNOb1krZUllaVBVekEiLCJtYWMiOiJlMWFmMTgxOWQ4YzhlMTZjODQyMjFkMDc2NWVhZjhlZTkwZjAwYWE5NTJlNjEzYWVlZjFjMWYyNjk5NWJhN2JhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InJmdXdodlAvNUdyemxqRUVaM0VFM3c9PSIsInZhbHVlIjoiK2xiZFhEZEh2NjdGY3FHRmNKWDBqUWhMYnVsenA1bU5OY0ZuQldUKy9vdmw3RnB3bFlieFRxYWJGeHBuNjZpRnVDNDdKUXpBTXN1aGZrTVdNMlNLd0RocHRDVjJ2NE15b1BnY0dvYzBTb3d6RS8wMjFSUUZMd3A3TFJLVk12d1Nkem5JSGFEQWIvZnQzSkFCZkl1cDFaQjFQYWdVS1JrLzJhTWxRelhwZlFSUG5NcjBFNU5ER3RvdTlneHVtd2JpVFdwYkNYaVp5OS9peGJoVUNadFVGaGtXWUtSMmNreWppVjEvRFFwbmdiNmRtWG9MVWUvZVAvcXFkM2xaZGhZYW1ha0hVOWFVbTE0Qno0SFdPNHkwZ010U3hTKzdlSXhyMDdFeDhQNVhWNlZ1Q0J5UGtLNVJPZW14WnRpNXVibW13Y3JFYmN1ei9jbHMzRnhsNGtzdWE5bHcrMlhBY0dDeGRFYzhKWTlqOXRnSU03VkxBbFRGaUVrdEg0bWVEK3RpSFJxTGdxb0pkWmdUWkJ2MFpzWFJEZGFiMkd4N1MrckswYjZIR3huVlFkTXE5OFJYTitKTGNzbVdoeGxZellNRCIsIm1hYyI6IjVmYzMwOWI5ZWM3NWFiNWEzZjI1Yjc4ZWMzNThmODRmMDQ1NGU2MzA5OTUzMTcwOWYzMWQxYzc4N2UyOGNlODEiLCJ0YWciOiIifQ==