Артамонов назвал Дом быта позорищем

Глава Калужской области предложил опять повесить рекламный баннер на здание по улице Кирова.
12:35 18.12.2012
0 2201
Читайте KP40.RU:
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на планерке в региональном правительстве в понедельник, 17 декабря, возмутился внешним видом Дома быта на улице Кирова. По его словам, здание лучше смотрелось, когда на нем висел огромный рекламный баннер.

- Надо туда что-то повесить, это позорище, - негодовал Анатолий Артамонов. - Я понимаю, мы приняли решение по рекламе, но там особый случай.

Главе региона объяснили, что если на «Дом быта» вернуть рекламный баннер, собственники помещений не будут его ремонтировать.

- В настоящее время все они привлечены к административной ответственности за фасад здания, - доложили губернатору. - Им также дано предписание привести его в порядок.

- Собственника нужно привлечь, - подчеркнул Артамонов. – Хотя, конечно, это позор.
Автор: Елена ФРАНЦУЗОВА.
eyJpdiI6IlNaWkQxVWIrOFZZRFNBSUVKbEg2L0E9PSIsInZhbHVlIjoiWTBPZDdsK3JLcU9WczJYalR6S2pvQ25qcWRRSXU5QVRCUWVOZEY0U29hamViWUx6aDFuS1UxZHJjendrRW9mZ3N0N0R1UnJNTWlGcXBIa1A0T01HVmNrMGJXbVp1aGVVVlhieUNCOGJRaDduZUFUK1pLQS80T09xYnp4VU8zdTY5RTJHZGxVMWY2T0l1Sm9XVWQ0QkxMcmFET3ZrcWM1S1NwbUZrT3k3SmxuTkZSUHVRK1JJS0VacWswNjIxV2h1YjhVQS9FNjRkaE1kenZpV2k2NmdiUjZpTmJIS29TSnBTeENqdllSaXpPTktNNGtXMUhCZEk4bUVTZkxvL3lZZ0ZqRG4rRVJ1WERQQlNESGRGaDdVaWlqcStwRWxSRS9CVm4za0NSNGZEK1BPNmF1d0swaWNDZnk5S2lwcEFPaTNTZ08wd2tHc1IrYkRrL3JMMlEralJYWnIxYkd6OVhqT2IzQmhwMndZTW9mN1dSSjE4OWgvam5Ja04rTzZPK2JZb0FxV0pCcU4wQ29kTjZqVys1bXJBYytRUCswK0pRV2pyVHdCY0E0WDdaemhiQzJVVks2eC8xMkkzVWNIdTFsc1lLZXg2b1ZlWXZHcEdMY1J4eGJkNmVGbWtwWHFqbFgveUppSDk4b3RWM0RHMUc1VHM0NUI2bWJwY2NZcC9oK3MyVWxEdDNDK3YzUFBBZjREbDJwSyt5ZnhKZ2xBNlFDNHlmQmhPaG1QQ1ZYbnVPN3lYTGlrSWVuU1dXV1NqSHhHSkRoSWptRjN1RzdLUUlxK0x1YTRCcVFtdzNVTW4vQ0ZCeUZnWDBCUTJvcmFtL1ZxVjZxdDU5Yzd1elVpeUtvTmxKdytnT3JQVmJwYjQ1RHZjUDBBZ3pxWTdRQ0RJSk9lOG5xU3BsV1pRMU56a1RXdytPYmxIUlJIZHVHU0p0MC9rWkpHOWFWb0VWQVNTRTd0UzM3TEtHcG82T3BqRzBlK3R2b1k5ZWFPMCs3OFJVb3dmOHIwTHdjUVl3TGtRM0wzIiwibWFjIjoiNzkzODBjZWUzZWZkNGY2ZjMyZjM5OWEzMjIyZmU4MDk1NTUzZWM2OGFjOTUyYWUzMTg1ZjA0YWExNDE4OGRiMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Iiszc1kxY2g0QkFPZFMzMlIvYlA1VXc9PSIsInZhbHVlIjoiZ2htb0VwUTVhd1Zjb0dQQWxWM0J1Qjk0WFVWVCtMa1g4cDBON0hpbm9oVGVpV1g5TDhWNG82WTJpWjQrZStUNTFrYm1kNnFXdk02M0V2SEQxZE5CTkJiVlg4SkVKSlZGZ0Q3aElyYmJyMlNUSHJ2ZHJsR0tmTEozMmlxN3Y4bGhvV01xTVUyd2tub3FRQ093Q0ViV1ZoNkd3UjhLeDFGU3NNdFBIY3oxRUhYbFFVaWVXL2pOMVU3OHhmRVBxVnhyWEs4em9ieVdadmI2aGZKUENWV2hpOWdGei9adGlLMlBad2hja0ErWVFPalo4eTZrR0RKVFQ3YklDRXF3Yzd1Rit6VExFSTNhQ2swcW03dGxOZFIzWFFTbGZreTZvRXZDY29BbUZYZDVzUjN1UGRQdTVGWm5vcGtna001ZVJLS3E4ZHo3c0xBRjFzdURtcm9BOTBDdW4wMlZaV2tHTmNUUzNTMXpUb2JUam41WGoxSm14dlZjNEFSTHR1bjkweUhHYWMwRDR0VGNteTBFN1RlMlJQa3NOOWc5bFJaSGtXRWltVW5FbkVFbmdZUFdxS2ZDSDdINmRpR2VFR09BTWVMRGNJWXgzSzI1ZkNOaGR3ck16QzE4U2RYTFpDbFpKV0owRm5XdVBLazkrZEVSdHBRNlZNZzkvQVJkRjZZSU1GRVphb2RZN1VtOGFoQTg3R3JuNUVYRmVaSHYxQ2NwV2dadkMzNGgzUmZ4SUdZaUNZQ28rc05qN2RYN2tOS1pvVm5ER0pySTliNTF6OWZ4N1VKa1RRV1hPYmdSSm0ycjRvdEM5MVhEK1FtOUNDcUYzTDVQcVh3NjRSRWJjeUwrMjRiMksxRTVIRlJHNEFZVy85UmdCTm9IU3hNazBjZm02SnhrYVJDVkdLOGZDSzE0Vkg3UlRGMVg5WU96ZWI1akd4dnd1NGpXUEY5Nm43WXBWWWNhUS85M2F3PT0iLCJtYWMiOiI2YTExZGYwMzE3ZDY2N2RkMDYwZjEwZWQ5NThlZWE2NGJhZGI3YjA1M2EwNzE5YTVmZDVmMjA0NWEzNTNkODNkIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRWODBVVFJZeUo4K0I0M2hxT3RDV2c9PSIsInZhbHVlIjoiUHM4cFZ4R3VHVmFJUEZlS2cvdGJnOGk5MHhCWGc4eFJIVzNkZW4zcjFjZUQ4OEFLeWQxaTM0NUVkVUsrSm1lZHZ6RHd0aU5yMnhPQktOQ0U4VFpHNjZRMW8rYkYrcmFvT1dOenhHY3RyM1c3MW5FcWtkVW94ZXBrREJyY0RMS21STHBpVjlnWE9jZFlSWERoWHZTUG1ndmZ2WmNsUnh4Y1orSVB4SG8ybHIyTGxyU1BKdkwyZ2E3NWpoaUlmWVJQbXloaXBSZVdoMC82Z2l0MFNRdS80ZlZjTDQ0SGJBdTlYNTlRWk9xN21jOXZxT3pYNzVSelJsdjVJMVN3cXV6OGIrdUFHQW9UdHlKN2NneENVNXFBSSswTVJVN3ZzaE5QeTgzdU80dVVaRUNXUVhUcEhGb3czZFd5UjZyWlRtSmxIaTJqZ3VWRncrekRadTJHbG5VK0YyOXIwV0R5K1ZCODNsRS96VTc5aE4wVDhwMkRBNC9aYkZkNWlGV3ZrWEYybktxOGhpQllXb0EzK1h2bEgzZ1FGZmMyREhMSWhXVW5uSnRxd0hlRC95YjBVMGxVSVF4MXJQQy9qRFJKZGp0eGdEY0NCSzE0YlBTYXUvbTVNVERCZnFZbHBzSkpPUmppKzY4MjY5R3Fxc1k9IiwibWFjIjoiZjE2ZWZhNjFkNGNiMGJjYmFiOTE4MzI1YmY4MjJiYmViZjkzMzdmNmZmM2NiNmE0NzQ0NjFmZTg3NGQ2YTQwNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InJ0QjZlRUQrOW5ocSt1amlSL3hNM3c9PSIsInZhbHVlIjoiSGZYN0lpNkV5SFJ1TW0xSEx3bVdBK2pRVzEwUEFVc21EQ2cyWnVUYndiVnhuU0FaMnE1ZEFnVFJPRWs5RjczM2l4eldNZHNMQ2dQdmNva3QvbXMrMm03V3h6SDVQbUdBL0V2Nkt2YlNHMWRTdEk5ck1XQ1hzT2xjZEN6Rlh2akVCUWYyU25ocWc2M2lMUFNQaUVTWnVEWmtINFJxdWtGTkJuRzdIdlNZZkxYSDdYa3JnMS9FQzZBM0E3eXlpK1hpaW1GN09MVi9EYkVuVG1kYUZtTkkwNkRGNnE2c1c5L29EM1VLU1hWc1kxV3A3YU4rZWc4dm16SEJZdUJJY1ZnS2I2aStoR3JyYnZVaXdnQ2VJVEgxYVY2R3NLdmZXL0oyWHpLcWFMelI4bWY3elJ5RUVkS1Ruczg4eERRRHlxTVNyMndQNHJIMHNxa0VHRjZhTlhmMzVkSk0rbkxtTkV1ajdmdmNRcWFNcWRPbzNRMHI2d1JsbkwyNnQ3ZDRKaXgvck51M0daTlMrNytpSHdtREJRa0FmTVpyVm4vR2Vna3pEMlQwZG9BcU1kQ3dsNnAza1VVNVFjU3hQVXkwdnNMRkU1eFFHSVpUOXdLZ3lNUEtQcGQxQ1gyS0gzUldLdjNBdCtkYjJ5bHpYSVE9IiwibWFjIjoiMTI2YmViYjRhMDJjNzZkNjRkOWJkMmRkZTUwNWI5MjM0ODE0YWY3MDc2ZTZjMjIyZWM0ZGFhMDE3ODYxY2IxNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRvUGQ4ZGtyU3lOZ01zU1BCMkV0WFE9PSIsInZhbHVlIjoiSFYva2FTOW9GMWxQZnNKeElrNE5IbFJRNWhhWUJtb2tRSC9RWXgzaUoyWkVNQWpPVkJFbTAvdmVSK2RQVlFtNm5OY1BHY0dJbXNqM0lkNnNIQnRFcmZKdTQxdXozZjAxRDI5VXBPRStFRjdhSlhXK2RIUXpYU2hTN0VVSEEyY1dVMnk2d2ZocEdJWE1zZ0NxSFFlaGFEOVdmNm5ZTUFxQ1JiMjNlNHAwSFYwRjFVKytVVUVxWEpMb0oxVzI2Vm5PaTUwWGZTVEdteXI3ZnBuL0hVSjVtMExVYkxlK0IzY2I1OGM3WFRVR3Fibk1lRXUydW56MGx1OG44eE9ESkFuNmlUNGg4ME0xa3R3RkIrbWRETC9sU3E4RFVrd2k1SmZSeE5TUHlscXNZRytKVy9lRnl3OVRmSmc1bkg4SHdhNlAyNVUzeURVbVFvYy80U2V3V09rNkFEQkd0M1dXSVVRZ1BwT281QzBUVzFoNGZ6ODU5ei9RNkNtQjRrUTBWZlVDVUVGTmFJQU43bHFmandrWThaUEwyT0N0ei9DaXRWR0lZTTUybk9JbGhSK0FMa0VUM1NuKzVWSXRVMlJRME0yOWhsS2xZeTFNa1gwNTF6aE5OZTh5aHlUSkx1Q0lSck9OZncxWG10T2RiNElRNUVMSTg4aS9ZcXVHNGxTbWc5Z1ZlbG90Z3UyL2NSREVZVVZYRXU0eVROeEIyZVMxZ081MEtSV2ZiWG45a1Frak85cCtCVGFLcmZxdUozOURPNXhFdnNKalVrMlZ1U0F0cHlhanNyN0NKUk1lMTVERU43S3FHSmpHOFJsc29kMlI3VGxJeVZOZzFITGl3VWVna29BNCIsIm1hYyI6IjdhYmEzYTQ4YWQ1MWE3YWY5ODRlMzQwNjc0YzM3YmZmNWNiYWZlMTNmNGYwYjJjZjM0ZTYyOWRkMmI0ZmE1YzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImdLanFUeXl1WW1rVDJqRmNnY3FLOEE9PSIsInZhbHVlIjoiQi9TcEFYSHVGUDl5MjJoMWx6U3Jwb2lCMWtGaDV0KzdiK1VTNCtFYVdaQUY3aTFCb040VzZWU2Jkc2s2NWNxZDZabElyQktpZDJERmNsR3Jua0tXVTZDVHNjZDYyTXlBcDltdFRKQ3N3dTd1RlBEbVRRcmk3TkVOMTd5SUhGVkVlYVdycHN0MXdIYkRnaVZTWFh6UGFDcWw4OW51QVhGMVlqYm5wK01wUFByUWcrQXcrblY4Wnl2YXV5dWVqa2Rrb0wvVjN6T0xKYzh1VmFOZXBvK0ZYK1BvOGFWVWNLSzk5UWV0Z2ZkejdMMTF3Q1hZOWZhWlN6eFg4RDR4dDFlQWt2OTFSSHFHbCsrSURvY0tPbUFRZ3luWWdSWmRoUiswQUxFc2ExekZzUE9aVnRRTU5mVmVxbVVibnF2ckV0N3VFSUE3UmFiWmFTdHFra2k0emRYekVhTFRxdVVIK1hTUExlQkRPZ002MXVqRVpta2VJZ3NBMWpWemEwT1NqblhKOCtpOWtCcHhBR2wvWWswT05vVUlqUzRHd1lmZHpjZWZlVGVSdkZWdzl1R0t6dXdlc3A3dGZtZm11U0hLdGV1OVVhT0J4ak5uTlFYQzZyYjVDQXFZTFBnWnZNVndDMU12Qzk0OEFZVUpseU1VMVVkTzUxL01sM3NMRGxZMWhTV25wcFJtYmtiOG40V0s1ektWVEZ5WGtNbnhUbElUeStiMHhWV2RWN1ZEdjVtSC9ZTjZMUHBuWlM3bmRnT1l0Yk1FbjI0bzQ3eW5JS1JueWVOZ3ZYT1lKNlM3VEJndVQ3WWh5S2t0YXVnd1JrdVdSL1poUnNOdG43NG5rTlJOQ0FBejh2MlYxY2lmT3poZHFDaVhRdDFzM2Fla3hxajVjVGRYODNvL0hOandZbCt6K0V0bElPN0IycG9vYTJhdzU4eG0iLCJtYWMiOiIzZjRhNjNmNzBlODcxOWI3ZDNjOWNhY2FhZjZlMGU5MWM0ZjI2ZTMwMWM5OWY2MTNkZjkwMTFkNjA5MWI3MGVmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InFSQzZhUmFKTHVGOVhoTitac1EzUGc9PSIsInZhbHVlIjoiazRFK0tCTmFBSEdnRmNiakpaQjlmT2twS0VOQ05xanVPUURDTStrT3BIVlcrenJaY3NwOWY2aStBdExXMk1Lb2d5b082RzFBNmE1SWdTL0E2OG1FNGJuVkkydjF3cWpRRDhVTzNsOWR3MjZ4TXZUYlVxUnk4MWVuZEpwTlFjVmJ0MDhNRVpMNVFvNEhrR1RWSWdyRTJWZU9RWXpFU3pVVjl3VUl5WW5BNkpIYnhFazVvdkVYYUNkQjh2VXRtS0IyS2VNU2VzdHNsZFdOWGl5T0NrTHlLd3cwTGlhSFVvbFpKanRlbkRuM2pJQ3MrT0ZlVEhUWVpicUZkVGVrelFubS9pUlMxUmhVNDd0UDNIVTlJZmhEN3YwOWIvdmlPNkVrbTIrb1VJdUdiQ3VRQi9YbXdLNjA4cWJmT1Rydkk0amd5U0M0TW95YnYxbWpHMkVUdWN4MEFycHFsR2pHWkNmdzZIN1YwcFQxZHM5dGs1NnlMZU9NRzQ1WWVySFMwYkRwVUY4OE9MRzhmblV6eUZWUnI2Qk03QkdMYkVVOG9EN0JBZ09GMG5QaU53UzgyTjdmdVRueVhXVVMwTWl0M2RxTSIsIm1hYyI6ImIwNjVkNDY2MTZmMWQ2ODI0ZmU0NDJjNjMzMjY5OTYyYTQ1NWM1NDkzYjU1MWU0MzdmMjZkODVhYjZmZDNlZTciLCJ0YWciOiIifQ==