В Этномире обсудят здоровый образ жизни и питание без мяса

В Боровском районе пройдет международный фестиваль вегетарианства.
10:24 25.07.2012
0 1681
Читайте KP40.RU:
В пятницу, 27 июля, в Этномире откроется полуторанедельный фестиваль вегетарианства. В программе Вегфеста – кулинарные мастер-классы по приготовлению еды без мяса и животных жиров, ярмарка одежды из натурального полотна, сувениров, книг, видео- и аудио- дисков о здоровом образе жизни, экологически чистых и натуральных продуктов. Кроме этого в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы и лекции о здоровье.
Каждый фестивальный день будет начинаться в 9 утра. Часть услуг на фестивале будет платной, часть – бесплатной.
Автор: Ольга ПАВЛЮК.
eyJpdiI6Ino3SHZKVitTaENBSVVmalVUV0JGT2c9PSIsInZhbHVlIjoiV1VxOE80OFNEYmordEdaODR5R1pBNDBhUDRhbXNUclBTdmZucXRIQnBXOU9qc0xrYXNyakhGa0haSXpUbE5NT1NIcWU0YjlMdU9hNXFOSUgvRDFvcmxSOXpLNi8yV2lUa2xuMDEzYjNsNFJ6N09Eb0R1NUZvUHNJR3JxaDFzL1F0MmMzT3dLZjhPVXRmS1VVMEhGNmsrc2pja2wzTHg0YnhmUzBiL2tyVjBjd2kyNVQ1OGsyT1pYLzhHR3EzbHlHTy9wZGtSV3BTUzdGeXV6NzJlYjBjUi9aK25tWmVRaTB4bnhKVHRxOWJKbklZaGhpcXpQMlJCL1lYa1FyUW1qdHBXR0k4MlREMitiQ3BGRTNNd0t4MDkzeE0xUnNzWVFCaUlENW5HRTlBZ1FMUTNETHY2VTN2bjlRWjliYzlVSlUyVjRiVzhCaU1CYTFYaUpnVnkwdTYrQTdWMWNxMnQ5RnZXenovcGJ4eGJPN1lpa2hqNytOTnprM09iUFkweGN0RjJ1ZzRVZUp0emFGSDNDRVgxNW5IRzAvMGRhWlNFcEd3dnQ3UEd1UE9LNWswQVoyTUtueUxlZWFES2JjRmthU0ZHeitjQTVFS2ZCd21YaVJnME95OUlQUFVGcHIySUxJb3RHKzV5UXJkRFY5R0Q3R0ZWdW42cU5hdU5KeWtBdmZ2eVBPUHY3WEx6eTRqb1habk55RGtIMUU5dExlRFA5Zm5mSnZLSGI0dWtWaHdtRmVIR3N2OHJDVkprN2IwTHZKNU5meWJVNVJHdUlEZ3NYMkx0clUvczlIS1dOWEVWN0RxR2Q2WnpiRHRUQ0xLeGEwZVRPczdFbm0xTFRPd0doRzFHN2JYc2dCM3g1RWNJcGI5WjRYOWVCVGNqZ0NoODFKbnYrbEFCaE5MSkRvVmVWamxUaHpEQi9IUS9sT1Z2cXBOU25HeE55S1VueFczclk3blBScldkS3NyWVUyRkw0N0V1aGlZUURmRnA2RTJhQkl2Zkc1R0xIN2VJZnZyTFhPIiwibWFjIjoiZmQ0YjY1YzkyMDRjNTM1MjBiMzU3N2YwNWQ1NzIwZmQwZWYwY2NmZDc2NTY0NTQwZjYwZjQ0NzdhMDQ0MmViMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjRYWWNaRmZuWVZPSGNXOGFYRlJ2QlE9PSIsInZhbHVlIjoiRkYybnJGUVpIYzh6R2ZCVUIxU2Nsck84dnppeVJhQ1U5MzEwTE83Zmx6bEZmdnBickRDckZrQUZHeWVwNUQ3KzVqWHhxelNWUzZPbkozenNQSHEydVpiQXhLam05dXRxVGlVZU9pSGd3aVhNWjhDT2IzMENreWNSa3Y5WWJnWmVYRGFlM0c2VEJjeDYzT216Q3Q3NFN5dG1GQ3RoYWZJN0c4N1FySk1OejVnb1VrRTRBK3dHem53bjdCaC9mTmN0aTNldVBBb0NEenB6alJBUGVuVEZWTC9ra2hUUmVZdzRQWXhIbzl6UzVycFJUWWo4bnE3VUFheHo3TjU3NnBqdlFCZVk3cVMxeENYazFDRUpleWZtRnJaM000clhqRVI5N050SEw4Ym5RdTNoblBCN2E4RytPRzFLd3ZEL0hTRkw2ZjdQVGo2dzZvTDJuQWwzS0tENlIrN2ZweHRMWGhLdy9SdlRvWHYrM0dsTFFNNGdjVEREZmtoREd3dU9PL09vMVErd3lnSytTYXkzRGhjTEdzUDVqSVNLUmhMMWhXaGh5dEpENUxjOVo2ZHlWUk45QkhTekNZem5GZzhkbWFTZFdOWUZ6ekgyWXFzUzlDOE9lUkFyaUYyU1FTc3VVRlkxZk9aMlExVHArUWFPWUNHZEV0NUZDakJTSjJwckpPa3QxaHQ3OThrV25FVldGajFZVWhERHF1NmM4bVB0ZEt3cDRJZyt2Y0YxcHBidmNhUlIzOTdMY3RVN3JPUjFsQ2gwamdxRjZBZDJ0QnNiYkxSSjlBcTYrNUZhMGx3YzVOZlNHUzNjNk9TQ0hpeDFsQ2hmdlp1bmxIaEdnMDJEUXZGOGF0dEVXQTBJYTd3eTV2elo2dklUU0lzcXIwRU5jV0NaaVBZN2Z1UEgwc25tK094dlJmaGNUejY2d05zNWphVzBmNUx5V2xVakhVa1hmdksva0hVSkVRPT0iLCJtYWMiOiIyOGYzYmMzYTc1MzIyN2RlNTUzYmMzMDFjODYwODRkYzA3MzQyZjc0MzEzZTkwNWQ4MmE3MDUwNjk2YmRiNDQzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVzWFkxZ1dYTWl0cVdWOWtMTmdvUkE9PSIsInZhbHVlIjoiQXFPLzZYU2w1TEk2U1VHRmJhUFkxdnFnaWNSVVNLVTB0dVRic2RzcFJtQXEvN0VDdmg4bFZ1M3cwb0xkZWwwOTU3VnhSK1VzZ1M1dFJwbDUzcnl6S3hmQXNMU2pSUXBVRDUvRnBxNTVVYk4rWmdDUS83ZmEyOHZuMmNESnNQOGN2ZnBkOWhaWi84TG1ueXNsSURTUEF5d0llSWNzWkFzc1lrMnFBZlhSemZ4TEkvWFZqdzdnOGZwVFBkQ1U5TGVMMWNXWUlhTWlCRWQyN29aOVNSbHBWVGdYMS9WMVhIMkdlOGZnZnBhVkVTSnZveDBIN1I2TjhscTI4dW5pL01vN1FUV2tDN3Q4ZkR1Q0pCTlV0a3F3R3dhelcvOTdGb09NY0t4aVMwUVVueXpQRW5FeExmbnJGMXo0OURrTy9FZ0VKOTJGdVpmdnhyR1JqeVZyMjdVNnZnQTZkanpVbVBlY2ZsMkJYeDJHc0FYd1liRWRBN1dYRUhESFR4cm9ZSFZkc0NRYzhsdWF6eC9OSENmekpXVWdydU9LcjBKazFmeHg5RkFqSUpCWjlVYytBamVhWXNWZzl6Qkw3Z0hTNkxKTURtU3cwdkRyTU5vOVdnMUF3UDVRdXZ1Z1VEdXJvcGZIbGxnTkNDejZ1ZmM9IiwibWFjIjoiZjZiMzc3MTY4MDE2MDEyM2MxYzhhOGQxMmNkZWVlODdmNjA5NzE4MGMwMTFkOTQ5Y2NkMWE2YzEzMzQyMWM0NiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IloxOHIvM1BhQU1rNGJTWVV1Q2FQS2c9PSIsInZhbHVlIjoiRVV0WDZCSE1HeHkwNWl3Rzhjb1NON2xORFNsOHZBZGgwdTVDYWdZTzhzT3FwU08xRGo1Rjk0UzdJYkJ2enc3dXBQdnlpemxnRUNWc2Y1MmRIQXhQaWVlamk4Y1N5WHQrbHFFYWVKbk1nSkpCUEFaWm45WkZIelVLUnA2T0VJdmVGT0p1L0V2UzEwUVcwWjJma0VFMnM4ZGkwMFAwcXF6NHU1WGRXc254ODZxdGFMYjlCRE52VGxSVW1SYnh1QkR6MXhnc2gxL2hmK3RyNy83SmFrK1RNanBIQUhuNzNaWjBoeVl2bGE1ejJhMmIxOTZLT2R5Z1JXK0ZkUVk4cU5ITHpRNzg2SC9ZQ2lES3A0QVljM1dHcVlibXJOVXR0aVQzY2QzMzErNStodUZ6V2JkUUhud09TbXA0bFJMN240TjE3aFowbTVET1VHUFlyR2F6R0txTkVUc2xuaW1TcG54NGdUVmM1M0J4VTJ5UXM0bUtvTjNSdzF1MkVXcDNFWHYwT3lMeWhud0FaT2NLRis2MkNLSEVsYUxra0dmYklJZXFTckZHT2YwbXM1c29WWitzYzZ0OFpkREY0YWtkM0M5aU5hNm1aUENDaEI0ZmZUMFpwSVBTV21xUG50VlZVZ05RemFxZFMyY2xlcHc9IiwibWFjIjoiNDI1ODg5NjQzM2IyOGQ0MmMyYTRiZDIxMmYyYjJiMTM1ZjIwOTU1OWViZjgwZjAzMTNlMDhkZmMyNTMzYjhiMiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxwNDkrdXJMV0hpU3R1d3ltSkIyeXc9PSIsInZhbHVlIjoiNU0vWW4vZFVNbStaZlVlbE1uNDFNYUdmb2Z2STNzcHgrWUJMYmU0Z21nTkZybHRLaXlNMWdMRVpwTnE5bTM1ZkNJSnU5bXVzbWFzNFBzc3NJbWxBMnJzQndSTS8zZmtwVHE1MmFYVW5sczd5dHR2RStFb3NrV0cyUzRYdzU5TXJaNHNwZ0pEaUxaZk5NL0wxQ2hsYnl6WmQvN3RMbnBNci96QnBVR1pZMDJFSkw1VEhJYkkrTVRmTFlQd0ZYRDJQeE96MUtXSm1jSXptTDU3UER3NUFOV0UzUXRsTUU1UGtpenFrdTRUMVROU0RmaGprMFBmUnlFUVBwWi9tMm10ZjdaSTRJYmhNanhwY1BQdlhiUWowTmpnY2M2ZS9wd3dVU3BzU0xYSGN4Z1JQa1pOMExwMEFaWWx0ZTdIVGkwOVR6Q3pUbXk3cEJ0eURQUEZhdXA3UWlCeEVQVU5NYnhPMElrRGpQblozV09wM0xsVHgrYS9jUGh6cWFuQkhvNkloanA3WHRsejNBUCtPQS95L2pQSCtqdGxmT3RJRldmUXZYRmNkb01iYXhIRll6RWg0bWZNUUxuMTQ3MU53dkUzR1JNSzBrUHB2OHl2V3VvRHovL2I1T1JMSEJKRW1FYVRWeVYzb1U3SERxVnZic2hESUtCS0FocDYxMW90dHNpV3V4VENPVGlYU0dMMFJQb3UycitwN1NPc0xRQTRBNStldEY0ZzhtOWZhc3pPK1JmN1hHUG5aU0NscTBsakFiQnAyTytlenBHS1ZHWEpXWFNqUmVWTkRrWVltWkRpbEdVR2YvL21peVBacW5FYlRjMndyMDJPYm5kcHZtTjZrK1MvZSIsIm1hYyI6IjYxODJmODIzMGViNGQwZjk2YzMzNTAzNGNhYzRhNzYzNmVmMDEzOTVjZjA4MDQzNGFmZGFmYzBjMzY2Njg2OTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6Inh2bFgyMFR0MWZRWU02SzlrSFNKZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiK3I3Y3ZVVHpwcnVldlNRdjlUSHFIVVErODkvZFpmMndYekFXakFsT290TXlDTGR5ZmxHZTdDSEZjd1J3d3JES0RFQ2F5ckRKenVmeWFycWhuNURmRHQrRWlrY1pidjRTSDZSZzFVUEVucUpVN0FqVVVHd1dBOUdoNCsyaU5WWkxmV2tCNkFnU1ZmSmd2SHVQRzVGZ2RHdFVYWGprc1p2RU1ac005dmpFdytBQk5rQWJjU0ZmOU55NWpuN3JROGNLRG1DVnovWFhvay93N0EyTlBBMG5RT0dwTHcyVlZMUmlqZWtWZ2dDamVTaDJkSGpqMEMwS2l4amV0TU5GcGdYeGxCcmhLT0JnZzJZSVF3QjVsMDRMYnBaMk5IbG5rc0tjL3VsTFE2SjZJTWsrQnBkTnVCZHdIdCt0UUQ3NngyaFNXalR5NldKVlRrS0tndjYrZWV2SzlsZzkwU2FkQ21NRENKZjVWd1RaZ2hVb1VVM05PU2tkVWZuZ3JTR2tweVBkeDJKeWtFQTBvaWJVTEtzQU1EVDgzaU40Q1FmZm53RTBWNUZDTm9ocEx4SWhweHdTWDZUb3I4cjlneFBMRGJ0bzVONGppeFdWNWQydkQ3VzhlWnpJMFZ1cStySDB3cVZkb1FuOXhKdExzUXB3THErNTRjWlpORWQ0UWkyVjVpS2pickNINHpwelBCelhWNDQydFMwOEdyRUNsREsyZEpBbnpLVGsvNmR0WmMyM2JTd2VrUUI5d3U1VCtadzNqNG02YWdndXVMUkU3Qk9FN3ZUY01laUtXbThoZXJYOENONG4rNXlQSTZMR1B4ZUEva29nb0RYSG0zb3g2eUpLamlYZ0lhVU1MRmJOK1JIekkzVkFvN01iTWlLRkJaVVEzaExIRXc1Qkk4eTNKZDM5Ti9WNWJnNnRCd0M5dWlnYWI2ZkEiLCJtYWMiOiIxYTY0Y2FjMGQ2YWMxZTc2ZWI2ZDNiYzg3OTA5NjUyOGE4MTFmZGNjZTczMzBhYmRjNzEwNTRhMzZmNmJiZDQxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkFwVmZVOUxUb1FpRWNWMjJZbzhFTWc9PSIsInZhbHVlIjoiZVlMZ3BzVmFpajNybXZjcVBlRW12Qjh2TGw4ZGlJd2wvY3B0c0VydkR2OWdtYk5mSlFHRXpuaDkvMW9vcjM3YjZmcWNZVXFCK296eVhuZktVZExRNnNqY08xNzYzdHJ3WHBkM3NYcDArNVBnVWFMWTB3U05FVjdZaFh4cE12OE1NN0MxQUFuQk42TmQrcjFIUHNhWFViLzIxTnJzaVVBcVNic0NMS1I0ajRibm16L3dZeWRhSkJRdXVLZVMwaFFzVFlTNWdRa3hXQmxGK0tkMzdxMHZFSjNZc01uZnN3Nk5hY0FEUDhGWlpyc0wwaE8yR1FGU0xYejZ2dXFtSERJbFczRlJpc29iZXh2UG44MEFEREJqeFlWc3RlSlRnSmNteG9TOGxzdkdNcWtYMEMwQ3NXOExEZ2NLcklMODJVeEUzQjBzVmE5bGtDZER1Q05sUWsvRERYVnhhZ2V5b3cvZGhBbzd6QVErTXdhUmRIb1B5SnF4ZnhSb2owUGVDMW5kdmI3dVZRSy9USm00dGFUaTNXVHhId1NqRWVTWEptNTEycVZIUmVQdnVueElFNGx6YTZnMHFlcWtJOCt4bDhYdyIsIm1hYyI6IjM2MjYyZDMwNjg2M2VmMDI1YjFhM2EwNjY0ZDQ5Yzk0ZTlmNmMzYTEzYmYxZWI1YzVkNjdkNjIzNzM1YTRmOGEiLCJ0YWciOiIifQ==