В Обнинске 4-летнего ребенка насиловал сожитель матери

Мужчина познакомился с девушкой через Интернет и приехал к ней из Тверской области.
17:07 19.06.2012
0 1632
Читайте KP40.RU:
Сегодня, 19 июня, региональный следственный комитет завершил расследование преступления, связанного с педофилией. Прошлым летом мужчина переехал из Тверской области в Обнинск к девушке, с которой он незадолго до этого познакомился в сети Интернет. Несколько месяцев они прожили вместе, потом девушка заметила пропажу драгоценностей. По подозрению в воровстве задержали ее сожителя. И только после этого 4-летний сын рассказал, что мужчина его неоднократно насиловал.
После того, как с делом ознакомится гособвинитель, его передадут в суд, сообщает следственный комитет.
Автор: Ольга ПАВЛЮК.
eyJpdiI6IldPbzd1UTUybFpnNFAyUVRhSnFGOUE9PSIsInZhbHVlIjoiczlNci9wZHF1bTlTNkgrbXRQcFhwUm5IZlJJNUt5Ni9ISThPTk94T3ZBUGZkcTVocW5SZ0wvMjBydW1wUWJGNU0zcEJyMlRBYXFnTHI1T2J4MUw4K3hMbW12SmZadDNxQm1Qd1d3LzdqaFREVDEwdGhqeTdoRytlTEQ1TFE4Wmgxb0xZTTZhc1J6cjI3TVU2UWZOSzhod08rOGMyWnZhaFhVbkQ3ZFRZSFEydGtHVmRucEtsSHFNd2tvNy9Md0lGa3praG4rUTgxUlI2VjdkR1VPVHBEQU9oTzMxRTBLMDRTaEFvZTFFdmhJNG9TK3RnSnFaMi9BVnRHdE1xTjJGOUN2TDZMWHdaZFZIU1htem9mcDJSTzVZSWN4VG9NV3NuU3pKWEFDTE1LdWVHajh1OUN4VFJWOGR1ejlDUXNhUDFhVjh3NnRuRm13b0VZWU1zVXlTTXNMWmtjU0Z0bjRpbEl3M2E1ckZjTHJJejd2c0NPRngxMVdKcExic20reldxSTdFZk9pNTBtR1RSdVJWVVJOOWpyL1BpWXFIcnZVOENlNkZxVnBINlZmVjhaY1VlZHVmVG40YVlOQk9qZlRiTU5wVUllek1OQlhoRGxwS1h1SDd0YWNJU3JxNGlaTjdML2ZMRnlkbjJpNXpIS3p1OFN3cVJYTndOSFJtQUVpeFB2VlMwdmtqSFB3Vm9XS2UxRmtTcnNodzhqRDRnWXRhREtkV3VhRHF4VmRMNG1scDlPV1lHN1BjamcwU0tBbkxPcDFoSnZUVVpqaFVBck5JTEpHdmEvZGx6NURQbXV3NUF6c0xiZjFieHdWYVN0L2Q5UDMxU3dQaXZqTWVFaExCTmhKcUFMMGJIOWlmbXBsR1FvSnFWWGhlR3d1LzVKSm5Vd0gxNy9kaEJNMUZxa0E1aEpvdmsvL3M4UUlKeFlvY2QxdkNKam9pd1R1a3VZcXhJcnpzL1ZBMFhXRjdPR2huRUxWOE1WeFFUSFNtOWhBNnp1ZkdDakVHb2NPaEFQWEFCIiwibWFjIjoiYzMxNjhiODJlNGNhYjllNzAzZDRhMjM0ZTEzNjdjOTlmNzc5MmZhYTViNDgwYzRhYjU3MjUzMzU0NzI3NDE2YSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InlrbGNFTlZBMnc2MXNOZktOcGMxVVE9PSIsInZhbHVlIjoiODk3eS9sVjdIa25MYzIvM0RkMmt2VFVpaGhVN3gycTJ0TW55V2F2alUxS2xZVEEyVXRMa1o2Zzh6VGp3U1hIbytqSUs0Z0R5VVlDMnNsYUZ2UGp5NC9iaTZzRnh5d3U1NG9sQUJxNkYySFlPVmpOdHZGc211Y1BKbHlsRUJnSThFSEFKclpoT0Q3R0l6UHVwUXFjVlVKTDNhN0YySll4b1dKdncrQ0hmVWZZWTFOU2tqSitxYTlxUjhUeTZmM1dDdnh4Z1BIZmdNMDMyU1dTU2FHaXdiSWxWTE9zMTFyRmRTNHc4dXpDRDNQd3JDRk9DNXZyYzAwdUFsdVVwTmF1R2R4QmVObDRwVnUydG4xc1RTRVFyVFVpWHFXWlZFUnF3VEI4bzVHZktwMlR5dUJERmdrQXdybTdOc0d6ZU41OXJvWnF5YXFRckJMTnk0V2xlTlFWd3FLVUdpL0Y5MkQyTTRKcXlSTWU3b1kzS09nMklTMkNLaFIvaTdJV0NPNlZwWWtzdWpWZXQ1QzFmdVM4dzIrdFpuZXQwYjk4eTdJRHBnVkQxYlVCd2Flci9wS3pST3pNMVlHL1o4b0ZpSFFGbElFcnhzZURRTmVsVDZadUVTUHk5OWlWazlFRmZKSHEvblJ2UElJY1hNeStxSjhYUFY0ZFo3TlN5YVpmMWhVOGViTVY1ZmE5K3hSaG9nZzU2SmhkVUdhM29WVTBxNk1sbitlU2tlTERuVXYyN2RDcCtxSnVqNWx2b1BHV01KamNIdEtDSnlFNTBVdExYWmQrWGtGMVovWm82cC82N2lSVTNJUTAvdEFxc2tmeWU3eElmenFHVFBvRGR1TW5WZlhTbVlSVjlTcHpwNmxzcVVpRUxrcnRiR2ZlWkEzR2cwby9NZkxBTFluM2RtYWEwR1lLWGRmNWxmWTJiOE92STMyV1BjeHVqM0JsdnY0elhOZys3YmUyWmxBPT0iLCJtYWMiOiJjOGNhOTU3MDk4M2EwMGViOWY4ODE2ODMyZmVlNGFhNDVlZmY4OTM5ZGViYzhlNzRkYzYyZTEyYzliMzk3MGJlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdOdmNLNFNiYTkzWkVJdUMxVjNwVFE9PSIsInZhbHVlIjoiMlRsaUtIL0Qzdm1UYlV0ZWZBRjlDdVpLajArOE51VC9udytPM2w3b2ZpSjd2TTJDUW1WUzIyQTRPbEgrVm1CRjROVFFZMmI3SEFnNDRST0VxbDk4OFdsdk5XZGZFRlkwbVdLWmdoSU9TS0FTSlowSmM1U2JWcXlXMktOMWVTUUZkZnRINXFtcDh1d1IveGdhQ0Z6ejlSZ2pQaUczK2ZuTE9zbnMvWlhwZUxIMjFPYnVXSDhXcm1wQVFSbEJneVJLQnhwUUFHZExIYkhhR1FjS3Bpdmsra3pKVzh2eFlidzBnS0d3Vm96MDhnc2o2b1dpVFNJTkVBS0ZIc0RySnZ5YjE4Y0VHVTBKYzk2cXVoV0k0NStzTlZldjNNRGdpcW9mNU84aUVrbmUrVkJqQmxPYzlPaFdtWFlXUGpkcnp0ZkMzT3NaemRRNHpQNE8wbmV5RmovR2VleklEUVFxUzRZc01zNXhrM252TTIxMEwwTGdUeFZqVTRsR2RrV3BqOVpvaHExZGtKd0cyb1NITGZNdEJGamZaZ1BUVEFUWnhCZGZYTnkxaWxZQ0ZsaWMreWdCVHh0QUsvNzFjNmFxK28xbk1lZnJnTXplMEF1c2ZlTjF0ajFEditRZGh2aU9GUDlZVHNwZDZCcmtRaFk9IiwibWFjIjoiYzFhN2IwZDY5NzVjNDgwNmQ0ZDY2MTkxNzdhYmRkMjk0MWQxYWVmZTcwMTRkOTQ5ZTQ4MGYzZmQxYTlkMTE1MSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImhiSjBCb09tdTRCQ29JVk9tR2ptd1E9PSIsInZhbHVlIjoiWEM3dUlKcWVRckZPbVlaSFliMm9aL3AwbzkzK2NvYW5VL1VXQ2tZRGpsZHhLQVFCdStldzM0TnBYd2hpR3FuOXdnMnR6VVVHM0xKSUFUVXc5T1hLN3lNeXB6TUhjZkFsdGJaR3JuSFpTb2l0UUNXREprYW9vVDF0bU95Q21pVmZibndIM0FsTm4rV1VDa3RVaFRGbDcxSXFXVUlRS3A2NGdUamhEelVxenBPNUV2SjJYckVIVERMQXpIVHdQbGVkV2dvUTNNMFUyQVUvWmRKLzJBajQ2aml0VVdvQ2EzY1BvQ3dubkF4TE5uRFdoMGhsRzY1Q3E0c1JSRkE3bm11dzFSQnBid1h2dDd2aGJvT1JYQnQ3UzQwbjBpUW00MVFuenV4OUM4WkJlT1FuSDF4MzVpSGFRL1p0MjdOUlhLZExsS0NxaFEvaTRxU282TmsxdEx5UmpyUDB0Nlhjay85VDVVM3I0SUdJZ0E2WG1EQytFdndJTklzcnVWeHhsclAzbDJFRG51K0c1dE0zREZjVDVrNXF3R1VpUEZybXg0VHNxZDJBdnRuZ2ZNS3RubW5TeDZEYUtCWE1SK0IvbGZlVzUxS1RJdTQrdHdTbk5oMk5ZNVlKSEpNaUUyUEx6TFB5MXFBNG9pZkNDRjQ9IiwibWFjIjoiNTM5ZDEyMTcxN2I0ODYxZWJhZTU3M2UyNjczYjgyNmJkYjUxZTFlNGJiYjg1NjQ4NmI4MzQ1NmZlNjgwZGJiMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImRmQjM2MFQwN2dsc3ZHVmpqV3JKV2c9PSIsInZhbHVlIjoicnZHczFqUlFRaFhMQnNZUEREeW5JeTBidG45NDdoaElOODlhSUFLYnEzZDNjeEtZa21WUFl6VUs4WDRtTk1EbG5UdHpqMUR1VzFNaTFmUmRPa2p4elkzWjRocnp6dVBxbTFZOXFHeHVuSmdPUUU1ZTNYUGE5VGREdUQ0MXBLV215ZVUrSzNwS3lzWm1iZ1NGNlpKb3I3MGhyeEl6eFU1UGhNc0Fyc0JVWEtFZEJ4VW1tRUZZajVxNUVZQldOK2NLUzJWd0czb3cwS2tQYXJHYncrNC9ZUUt3ZnZqUFhhbGpmVUJRVEJ2cGJRb1N6b0ZTQ3A3NkFBc3ZvMWFYNUpCMXBML3IxN0c1endaK2h5engyZElHWDVLMkR1N1BYNjg3Zk5nclQ5RTUzUzBMNUxBdzBZZFhEdTViUTZLd0MzRU1zVUFtS1JIbkdCNG9TSmhGOFdXUEF1dkJUT1IzU2ZxNzlleUV3OUdnTlZYYUVCcGhDa21aQ3ordTB0ZjNxKzQySXRTaWVPYzIwQjBheXdadGlEZER3TEFkWFBkV2FRaTBHMzZvblF5WUo0RXpHU3NrY25PdS9kY0pqeFk0WHJEOTRlLzdtbVFmbmNZanRUM1laUGlqdUErRktlTHJGNWU1cnpCaW5RQ0JyNDduNStDejhneFBjalFoMnVWMCswSE5PUGxzMWFlOHpLek1hNjRMY1cwN3h3YitQQUFScU9CdVFuaE4wSHJEaDFIaUszOHNJYWhlbHM3cXhHKytSYXJLRlU2NmN3NDlGa2Y3aGlyVWVpd3oyOHN6NDZRTVlEakw4aldtem1qTlQxbGdaWE5RdkVoaUp6YUFvZFRKc21rdyIsIm1hYyI6Ijg4YmNmM2NlNzAzN2UyYjUxNDI2ZGFkYTJjNDliZmEzNWEwYTVhMzVmMmQxYjg3YTRkZTIyMjQ4NjViMDFlNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6IlRjTkdIc2pLSitCRkMxOEJiQ2NSZEE9PSIsInZhbHVlIjoiMkNvREY0MWRiSG84WGhQR2JvT21wR2J0dlNUV3ZETjRYNDhZUTBJZCtYQ3Z0OHVTQ1pQV2VrT01WbEJrdlBuT3d2eCsrSllMUmVnY21ub0tHV0hTVWVKNE5PeWxoQTQ2V2lLVm1VakIzQzcwa3FJRHNWbDBSZlYraTBDM2tDU3ZXbDVQRXlXOVNNTTVlY1hPbG9OODlhL1EwWDNUWkc5NVBLRmd3WWZqQWpUdmJjMjBUQ1NMbEh6cDJBMWVubi9aNDY1R2pLUXBjOGZyNXNiSWRlUEtvVjJUaFd6MEZBZWpISEIyTHBTUzhldWtvc29zRE82bXBJRk85UVJuNGJkYlNrd3NjSGx4cVNIOUV6bEVNL25NcjFNRUlUSGNJWFMvWjZwb0NKTDc2YWxDTEFZYTYrYlFPL0JzQUdUVU1tZlY5cTBaeHdiamRIeWpuUm5ZZWcxc25EdnNDUEIxM1FvbTJnUHFvVTBtdkVGOXp0bzBtWE9vQzlBWmdzL2hWUnJWQk5vWVVsUHhlSC8vOExKK2FRTGRvMWVobzlxOG1xTzRrS1hLVTF4VllFV1hNUWl5RnkzTW9qOHI0aklhcTZIUzNSV0JMeVFXaklwaVFxcEFGK0diRkw3Mk82dVBIUmMxNU5CQ2poYUtHaDRRYzlzT1c2TkkwQjBDNXA2RWdtVm15M1hDdnJCR3dlYU9NR1FpbUVpNzNxZVVoblVhNG5qYlVnSWJCNUN4MFd5KzAwZldJcWtSWmQ4M0trWVlQU2U1dWtJUDlqQmxSRXpVRWc4dTUxSllYU0dCanowVFVrdHlSNWlmbk9yNkV0QldIMFYxdk9USEtQSG1DWnU1ZU1wV3VWdnVRWSt4dmRvMDNBY1F0ZUNzUnBLRlJxNlFrZ0pDVW4renhzOE82eG1abkFMSDUzS2N0VTlQbkRjYTY4RHAiLCJtYWMiOiI5M2IwOTA0MWUxMTFkNjI3YTVmMDVlNzEyOGM1MDQxZGE2MGUyYWFhZDYzYTAyZjM4YTFjZDE4ZjJhYWM5OTFhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjhITU1lUkt4R09vUWk3TVpCbXl3blE9PSIsInZhbHVlIjoianNsVVpnbEtZQnZ6Z1RtZE9McVBJcDFieEhWQVF5SlBwaG1CSlRsV25jWTE4dEpvOEgwbG1aZmwvaFM2Wng4TDB4Z05oWitSdi9na25WdXc5akw4YWtodCs5bm5ySmo0MHNSeWtJNGJnVE9ONHFKRkE4S2s2ZWR6bzJoY2duTnR3M0I3VHQydmJvNWRqNHFUTGpWaWhaWFlxb29ldm1iek5TdTdVNDFsemFzUjd3NUxMbkROREdCN29Tc2NVd2xjTDlvRXh0T0x3ZDhQNVRMSFZGZHVhdmZpcEdiTENZckxlMXU1dDJETE1kaU85UUM1ckI0Q211WEdTcWJxdEh1elN1UFYyUUF0aW9HTm45Si82QnI3OTJyRWJEaE03cllFSWoyN2NiM3pKQUFzNURVRUh4NEdPZjRpRXlWdWUxc1JOWlVpZTVvYk9hRFgzaXRKYnZpOGQxdDdvczd0eisrR045UXJOc3A4TG4raXdzM1hUU0lvT2lXQWhoVDFJMWJkNW14WHNFOE1DWUNSNk9OKzFzNUM3YXRBSllFOXpTaWpkNUJLL3U0a25HMXJiaUswRHN5MUF4aUt4QStQbE1kUSIsIm1hYyI6ImNmMGYzMmE4YmE1NTIxZWVkY2I5ZWRhNzAzZWFlNDkxOWIxMzFhNTJkMjg3YjEwOWVhYzZlYmE5ZTBmMzQ4ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==