Когда в отключенные районы Калуги будут подвозить воду

Публикуем график ее доставки в микрорайоны в период остановки окского водозабора в выходные 19-20 мая.
10:29 16.05.2012
0 2126
Читайте KP40.RU:
Горуправа Калуги опубликовала график подвоза воды в микрорайоны, которые отключат от водоснабжения в ближайшие выходные 19 – 20 мая.

Район Место
Время
Силикатный

ДК Силикатный

Конечная остановка тр. № 10
   

10.30 – 11.30

11.40 – 12.10

15.00 – 15.30

15.40 – 16.10
Анненки

ул. Вишневского, 23

12.20 – 12.5016.20 – 16.50
Калуга – 2

Привокзальная площадь

13.00 – 13.3017.00 – 18.00
Правый берег

ул. Г. Попова, 2

ул. Г. Попова, 18

10.00 – 10.50

11.00 – 11.50
16.00 – 16.50

17.00 – 18.00
 п. Турынино

ул. Гвардейская, 2 (906 база)

ул. Советская, 17

ул. Льва Толстого, 55

11.00 – 11.30

11.40 – 12.10

12.20 – 13.00
15.00 – 15.30

15.40 – 16.20

16.30 - 18.00
Центр

ул. Билибина, 19 (ДК КТЗ)

11.00 – 12.0015.00 – 16.00
Маяковка
ул. Калужская, 34

12.20 – 13.2016.20 – 18.00


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IllmRTM1cGZsZjBpcjFSV3A0RUh5Mmc9PSIsInZhbHVlIjoiSTZNdVdvRTJoTGFhS1djRW00bDhMZWxzbElSNHIvYUZGUVpIWlg2TUwxdk42bDE5VkNFQkJzenZnd21Zc0pqRzU0bHUxRFpIOHdlVEN2QzNvRDZmWjg2WjIvdW4vY2ZaYUhFYUwrM05WVGF5SWd5Nk9wcDdGRC9VTzIxUXVFd2Z6VTFLdVZTSXlnb3Jpa2tBZHl4MFpXaDVReHhWdmx0QTZtcllnTGJzbXRHQ0hVZ0oxdXNoV1N6KzFrN0Eyb2FxZ2tGV0NGdURXRUd0MmRBM1ZPSDJqNTVESGlYYit3eC9HSTFqdUc3TXZVL1BRbEdDckF3ZzB4VGNiSWZKaWFycFVVRXBaVnlrdTlSQzZQUUNUNEJuRTJHM0JkZzljanJxMWtoUGI3VVJUSmhyay9IM2dpZmdRa1NpaHhBNnRGNVBGRUZqRnJBMUtLQVpCNjNEbUhPcXBOb2VGRW1BMmd5SGUxclhGNXgxMGpuNjk0aVY5NHNDMUNsWlZ2ZGNYOWtTYVJjS3dkTUNLK1RYL1RMM0R1a2dZS0Q2Z0ZZMjZnaWFGQTJJbDdSSFFNd1M0NFZFTFdIcmp1V0pmMzljQTNMSDQ2MDFkL0VGekRtMTJxaE91L2ExSXRTWFBPRzM5OElIblQ5WTRPckdBMkF5MFVnTlhRTGJkOHZyN2NHUnhISExSMWJmZm9XVUl0RHFLak5lMUNPZTJueEs1bHIxWktyRDQ3RTJhVHdscHUrNUh4K25KQXdvOVVSQWZGSzVmS04vV0h0RmRkQVFOMTRyaUtHa0w1S25rcmRvTGFxR2xSOVpFejdrSGpMMWd0bU9yTWVVTjdwY2FEUDRFUHZYQ2xiWjJYdXlPSkJCWUxpTVl3Z0h0OC9Dd3NEZVozZGZYd0RIdGk3T1RYUm92VWoxSmdCODN5cVdldGpvVUtuVWNnMlBESWFheWhBMkVpWVhycHZvSWhvc3VkaU1QWis4dnFMZWxESDI5cEhVOG9aMDNSaytLRmk3L0lKMlBFY2l4a3NuIiwibWFjIjoiYjk0YzJjZDNjZmJhZjJiMGVkYmEwODc1YzA5MTMzZDY3ZGRhNDkzYmEwYjgwYjQ1ZDM3YTc2MTQxMGVmZmI3MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkxsWGFDNmYvZVdaYjdWbWZITG9OSVE9PSIsInZhbHVlIjoiTHB6TXlOU2Z5R1NqeXVNZnhzVld5Vk5RMGdHZFB1V0V3cW1UdEF2OGtmcWozMTVOVWhGUjNpZUhlVndlV1JIdXBzamJUdWI2RVYvZWQvVE12allObnpMeU9VbEY0UzNjc1NZSEdPWm5MdG80dnJKem1EWFg5QzIyUHp2empwT3RzbkJZUXpRb0xuTm1JWEFIbXR5dy9yZk9LcHhyL3RQbUhhQytERVNYbFo1Z1pINHVoOGt1RlYrZXZWdWdaeGVQOXY3ZzA1a1FJOHdnMlBVajMxOEY0ekQzT0EvSXovREZMOWsxVjdFK3c3dXZiejdjN0JOM01PdHRyMEdSQS9ldm9kNktoOEVmQ2t5eTFtcmRxWE8ybkFNeFNyNWV5N1JNYjM4S1J0S1lFZTZWSHd1ejdMNW9LYjFXWW1IZnAxdVBKaHJMcHhBeEU1TnpmYVVraHA2NGJDRkNKaFZFOG9IcWR0cXNwZ1hndE5mU2Y3SVdaTGJ0Z2d6N1ZIclFMVVNvT0prY0FURVkzZ24xanE1NVU5MTcwOTh4Y2FhWVJGb0NadVVnRWJ0d3lwN3dzZytpYzEwN09xSjNyb0pxb1NIdFJXM3pyNmhnY2toZzlkWTF6NGhhMFByMWtGbU5hYTVCaTVheVVoT2Z4QlBSSUJWMEtLdHZGTkMwTVJvL091QThmWFdBVmJMV1VQSmw0QVVKOEVIYW9ySmVORHlCb2hwQWNCSHZmMm5CcmM3Y1RkMktYejVXV25XWFJYdUhCM0F1Um9ydGg0ckRvWDBncDlleG82Zk00a09EVVdiaWw5WWl3YVZiYVJ5dUZscGZrSk1MekdXQzl6SzFUS0ZkMy9yeHRsVFZIY0I5Q3RrZWNib3I4dkVEU0RlWmNRdXN3czZyM0xlN0NVR2QxUzhqUjB5WWYyUmZwcitwTHFGV0JqTjlaZ3ZXamxRQjQ0akhXNm1HUm5hY1VBPT0iLCJtYWMiOiI3ZWI0YzBiNTU2NDEzZmYzNjU5MDdkZTU3ZWQ3M2RkMGYyNTE1NGU4ZDQ0ODgyOTA1NzJiMzcxYjdmNmU0YjIzIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR6ZkxucWZ6eE5xbWFoUS9EUFFDSUE9PSIsInZhbHVlIjoiaktqbUhIWXo1bUJOZW4rWDdvVGgwREZ0K2tZSnRDeE5KaXpuR0VMUkF2dHUxdkd0NFhJNndpanVha1lqSDdlY3hiTjNRRlVtZHdQR3JLTmJQRlNEQjZIcDRDWlRYOE9nZ3lMdW9KSlBBeEtrU0p0eTBSRnYvZGtQOHF3SjUvYmw3cVBhNDVDaHUweEtsOVhvL1o0U1FydUl2ejZGYzNPYTNNNWNrVDdGL2JOZnpld1oyMXVZa0xpRVVFTkFnSm0vVzk1OUhwSjlOd2xiOTNiMXo3NldOVTdiNGY5SUYzbGM0ZHNPWWprQTNzM3JNd2U3WEpveitrTGRONytPc2VCT3prenVhN1ZUT1A2Ui9xRVB5RlJGZGdtYmFSb2VFeUpxSW82cTFjZzlVSVZjb0Q5RXR4RmJET0YrcU5ZT1Nlc1QzbWI5bWJIWlFnaEVuc0t2SzBmUWJFcFllNVByWFo0dXBaYXdsV2Z1SzZyRkxOay9FK0F3ZW5qYjVTcnNTdlc2Q1N0S2YvT2wxOGJBdk1UNWRicnJGUmtiS0NXdkFyQzNLRElVSmlWN2FxbmNrL0wwaGs2TzMwS3M5Mk9pWTJZRE9EUzBDeWJzYnphQVpLenJwQ2xLOTdFZlJkMUdYZmgyWjJkYWFYOThoMjg9IiwibWFjIjoiMjY5NzY5MDg3MGU4YTM3MGVlYWFkNmNhNTJlNTJlNDRlNWQzYzI5NTZjYjIwY2MxZDJkZDkxMjQ0MjZkZGYyNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjNGK1BOWDg2VmdIZ2VlUFhxN3ZFd3c9PSIsInZhbHVlIjoiQU1qbnRLaDdsUUhWbDFrQitLM0NWMXRnemcwcEkzNUhTcU1RMTJrVjZPWmhxTWdaZGpaYTlIY2VHSXJTVVlCSTJraFZ3WmJYYzN2dGNlaHdrNFd4ZXZtRWdNTjdicGtINyt3SnEzUi91RFg3a0oyMTVDRnd2ZTE1L21KT1NzTkhWOXRoR2Z3VGE0N1V5STdGQ2JDa28xMTBSS2Q4WGVrUFJOQjNaWVdsd0tMQ3VKWnZJTVlKSHZOSi9rM3FSajAzNWZQNVR3UHRYVGpPTFc0aEZ0NlVuV3lkdlM0M2drK056WFpaNkpuUU9UOHlQZVc5bmRoN0lZazh0YW5xZlZHWFZVNmtLNWlpSGFhYjBpNTIrdk85VThFMEZ0RndLSUd1dHczR1JrOTNEM2wrcS9nWEk3Z25JWnpqQkNVMU5qU1VsMkVkVXgzT1hMTnpwSUZtVmhBb01MQi9DSzFHNjRGVllCSGV6YmxSeGcwQXVSRWh4dXVkNGd6SVlrWkdOc04zK2FJS211VlFYSWQ3YU1Gc25BRkRkeEhHS1c5OTB0dkI5ZVVEM2s3TFJlY284SkJUeitHcnVjRXZ0RUhlUjhqc0J5am1lRDRjYW83OTZzWnF0ZjNPbGxNZkU5dFVjNkJ4UVVjbU9RZUFocDA9IiwibWFjIjoiMzExY2FlNDc5OTg3ODcxMzI1YTIwYTYwOWI3OWU0OWY5YTlhMzVkZDI5ZTFmNzMxMGNjMzdhM2M5ZjkyMTY0NiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImpvLzhUbStGOFlydERndzM0MFB3WXc9PSIsInZhbHVlIjoiYUJSSTBwTkpLYWJnVFhpRzZKbVFtckhNQzZpOEVQeWxSKzdhK3RtOUV4NGhFTWNWMXJlRzhicnlqaUY2NFFhalRtR0FZbXhwTjYyd3MvdU10VUpQL282cHE3OEo1SFR0MjlTOVpWRTgxQU80cER4VVpQUEREbktTMEVNSzF5ZEZQQlhRSWs2YUZyOTM3T3A3MVRISUtWbzVqanhHdG00MzJsNS96c2c5OGcycGZjZCtLenA4QjhHSnpnY2Y5U3ZUWk1qNnVDeDBhS2NQckRHendKTkJMWjI5WXdDVGl5ajA3c09iM3p3dnRzU0NORVJ4R2dLUnAxLzZhSjdQSCtGVkN1Z2NkblVCUy9abXVIWHIzcVA2aDRnaUo0dzV5MkhNY1VZbFVYWkkzblJEdkgwNDJRcGpvNlA3MkFHclE1ZS93MFRLMnIvNHJiMUo1RVlGQWk5cklOV0tSRXhibTNTZ0t0UlpGTHM2QjhCd0dkalc1MUIvSFcraHVQMHNoYWJyb293NERCcUhQcU5aYUhyN1J5QUlUd3duQXRiM2R6eVJCU2NjSDNzSHBmd1pOSDNPYlBERmNoWFJDYzIwSE95V1hMQk1HRDV5OUNlL0kyajFZWWROL25uNys0SWZ0WGViajhsbVl1NDRjSFovclo4WVpIWDJZTlFyUEhReGszdVVuN0JvZENaNkdlMDBsTHVuQWpsVyt4VzgxMkxoNDlNVFpZV1pIL0xzYXpCcmg1cHZ5dU9mSzFYOWI2K0JZTkFHaEppMmhkSXUzdW9qZVpQR2xnZjBOU3Z5VjQzSzF3ZitHQVppSjNmZEtuZnRlWFRLaTlNY1lZOGxTc2gvTjlmQyIsIm1hYyI6ImVkMTdiZWE1ZmUwNDY3Y2U0MjdhNjRkMTNmYjNiOTgxMjVkNTdhOTFiNzE3NjkxZTI3ODM0YzkxYjM2OWZiMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6ImJWT3RLMkhHV2JvUFRSTHZuRXFScUE9PSIsInZhbHVlIjoiRTVRQ1gwWEJpZVprOWNaRHE0WlJoOU5aNGxDWEh4a0s2VUowNEp3Tk5UbHNQa0Jpei92Q3U5Wk9sMkZNNUx1cHdqRjNxQ1JaWkppZ2Mybmp5Q1huY014QnpVWXVIVmsvRmUyQWdrRmk5dGVqbWxDWjNIQlUxdG1QbWo2ZVhjOWttd3N1MC9uU2lQTHJqbm9nMWw2SkhkSzdLTVZJK0d0NlRhMzJtMDR0dVpUSVp4MkhsRFlpd2RjS3E1eFhlUmJYdzRaUTU0dTlKTFVOdnZ6OGMzblVrSmQ1M3NmaFR5dmhBeklTRXRubk5hVVc2SXF1NFdsVGR2VllDKzBNYWZwMU90clJ4alBaYUliYjhvSTVkbXFnQURJM3U3d3BwYzVON0FMVzJmUldDeVRzbEJKNHJ2MCtkVlpUVUNJUDFUZE15aEEzV1VNbmhobnd3VlhwUFY4WnhheHRjdWJUTFdzS1YxNHhaZ3FUWDNIOTFzS3FjM1Zpb2FhRXhrSXlVSGw1Yy82TTdUZlRKNUw0bmVRVFFPYldlMzdDSldDRTFlOVl1UVlKT01leGI1ODJuYjRiUDJLZ3pzSHJLNWJGMVk0MFFGVnRwVFpRZTQ3c0N0bjFlOTdXZzM1bURuWmFZR3RsaVNnYTJIRCtLZmZKZ2JYV3hJNVZ2ZjhpRENQT0ZHQ0pwS0hYeVRtOU5kbmducHUxcE5UL3RqS2lFa2FFc1NvdkxzVk4ycm5tSHVlNndZeHk0MHFLTkc2UmlMWXNkWHBzenoraUJrOThYUVg3TFRqeXJwVnM3Wi8vQU1SWVZJeFZoeUtQRGp3TU4wQWMwRlFJR25PTUpHNVA4c2VNT25MaWUwZk00aWw5OGU2TE50dGRiME0vanZoNnVsNlZNRmtqamdHUG84ejhjVFRBK09EWFM4VkthWWFQWUQ4K2JQMEoiLCJtYWMiOiJiYmEyMDNmMWRiNzQ5ZTk1ODA2MjU5M2Y5ODZiMzdmZmUwNGY3NzFiMzJlYzM0YTVhZjFkYTBkMWY4YzA4ZmFhIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjU5NzdLT3RuSzRnaXVpU0Y4Vk5DdFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ2c5WUlLZ1pMSUppaVdkNkJ1MlZlM05qVkRySG9zTE1wOTZXRHFqS2pWcXBtZVZQNHYvZFNHdXhwT2VYY1IvT1JnVnUwOGVRdmtNWkxMTXN2NHB0SHBuQW1pdFJUTmZzdUpKMzBKTDJKNE9WWk4zNjFJdVNHRVAxYlY5Z3BNdTdrcWlzMGREM3JRNjYvY0RXUVpGUjNPWU9qOVd6RVgvNmFqZFQ2c2lpYURodENDYURhbVVXeHcxK0hLazgveTQrd2VIRjdiZzE0TllSN3Bja3JvL2QwWXFBSG5JcnpVTVJNR0lnS2gvdkdJS0owTFQ1aTV1SHNlSVg3eEp5bm1lYjBTY1pJVm1yUG5wRVNWL3NyVTVpQkVFeVhQTDlwNGJjSUNWUnFITkt3K3o5bXBPenM2dW8rRmdEeWR3cHZvMGtoci9ScmwzS1N0dXpqY2x4R09XQXFtRmFqZ25SYjc5L0RPU1Z3cjN3UFBXUXFNWkFQbDhYdVIxREtWMmJyQkVrZE5zTWVuN1RsdWVYSlp1R051UXRBaHFLTkVRZ2pWcXhXemN1SGI1YzZvMEUyT3YvanNTbjJyMHg4cVh5Zm9PbyIsIm1hYyI6ImJhMzc5N2FjMjM3YzUwNDc1NzBkZjMyY2JmNTY0MmY4NTZmZDE3OTIwZjczNTYwZjM5MDdiMTA0ZDQ1ZmUzYzkiLCJ0YWciOiIifQ==