Где в Калуге отключат воду

Водоканал начинает ремонт на водопроводных сетях.
17:40 24.04.2012
0 1385
Читайте KP40.RU:
Завтра, 25 апреля, на водопроводе по улице Зеленый крупец начнутся аварийно-ремонтные работы. В связи с этим, в ряде улиц исторической части Калуги отключат воду.
Как сообщает ГП «Калугаоблводоканал», в район отключения попадают следующие улицы:
 • Вилонова
 • Декабристов
 • Кутузова
 • Первомайская
 • Никитина (частично)
 • Карпова (частично)
 • Салтыкова-Щедрина (частично)
 • Луначарского (частично)
 • Знаменская
 • переулок Тульский
 • переулок Григоров
Все работы планируется закончить в срок с 9:00 до 18:00
В случае необходимости будет организован подвоз воды. За справками и другой информацией водоканал просит обращаться по телефону: 73-04-42


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6Im5NYUVQakJ1c1A0a00vQ0t0QUxtSHc9PSIsInZhbHVlIjoia0FVaG4xeEJoTFdST2FhWjBNZmtCMzVyTWJOV1VHcytjZDZHMUhnMUcyU2N3d1hCWG9ZWlNnMDExN3h5NmthTi8rclhjYmY3Z2tadmZSd0dRUHcvOGdlak00Q3M0aytTVmVlcXZsc0ZrTmd2cmxZWUJJWmlZR1VHUW9TQ1I4NC85S0lYK3lpM3RhQmlpNVFHanJ2aFgvZ2M4Mm5XYU1FY3NUV29jMTQ0cEdCalV5UkNXemZOb3Y2MWtnbUNwNmJyTUE1RVlHM3A2dmJuV3oxcHFwNVp6ckFHc1g1MVp3OHFrV3NlQTFCejBZT1Y2VU9pSTFsTVVLQ3haUnFXWmlkOCtrUnZ0THpNckJocU5TMFhTd1p2YkFMVkpYNHRUanoxZHZNTjNqTVROOUZuZzJ4M1YvOC9Td3NINzl3U2VpdVllKzVFblRPUDBiQXpaY2ptN0Q1RDgvVGRhTmtjWUxXTXRreXVjdzAybnIwQmRCSi9nWnhHY2RNV0M0MExaOVZ5V0RrblFrcEFva0RHczdIZjMrbHU2NnZFSmp4R0tjVGExK0syN0N2VWdXYklLZjZnRm5YQ2N3VC9tZzZsOUo0T0NLd3pZWjFLQUxRRVY5MHl6SHNDTXNhM0N6WkZmdVFmcWRyZE02bzczLzVvUGpwbFBzMWw1SFZIV0NvUUdOVzVyQzNVMVgweXM0VWJnR0N0LzkwWkk1R1gvV3l5VkJCNkovYkgyb1piV2tkd2hNWk5laEppWnZCMWFVRmNSNzZvWmo4RHlwRWU2MHRvbkFoWUtuWExyanNLNmRqVTVmR1pjaUVwZ2lKdHVtNGdpWjZFSi92aWJLZDcwMjdnNGtXaXRkOEtxR0VEeFNkeTY1cnJSaTF4S1BpZkhDOC9sOGRNSVlCVHNuRHlOWkxLT2xlNlNOYUlmVTAxbDBtL2M4ZjVWMHpVajdpTVNRN1RSSEVpSHJoRUpDeFZhMjF6bjF3S2Y1OVVvdmcwOTdQczNxVVRPNlJRU0xpRzVybC8zcWNrIiwibWFjIjoiNGVjMTg4YjY5ZGYwZTliNjQyNDkzMzllOTg4YTdkMjEzNDcxNWE1OTI2MGM3MWM0NGM3YWM0NTFhZTNmNTUzYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkdqOVpndi9OMklQQUFYU28vc2V4Zmc9PSIsInZhbHVlIjoiZnl0aDdkazhPMU4vc3FvY0RhSmZCcnJtSzV3bmw5dGltT29jVGVoY1NhbUtHOGE4cGtjU0VValZWbkMvTDA0OWJEYkdXb1JkZlM5NzA0VzZwc0FONG1QbUpEY2IxQzBFdjdyV2lobTJaRitrdmtBbjdDN1FsL1hEQSt0UVBkSmg3M1MwNXlYajVreEMrbXlkU2oyc0pIcncrZzZzZTlkaGkxT29kM1NJK1o0WWxqU3hMQkd3a3k2S08ycnJld09aeWVnUUMvUGh0MVZkTUZJM0t0dDd6VHhBSGVFK01xcHl2a0JENE5USXdCN3JaWk5SZUw4K2ZiT3ZaZ3N2RkYwTjIyWGFGcUw5YlRYRVpUYjUwK1RSejF1RTVwaGtuNnFDWGxMUy9PVnFwcTJoR3hWSkREZ2d0K2kzNEhicjZKSDFZRHdzaWM1dDBIbUFycU5mMklDSzdNbDM1ckczT2g2SXFqQ0hEcks3MkFSMmZGUWl6QTlpVnZoRnNSRW51THFGT0ZabjZ0cHAzZVNzUGFvRmpKczBUeDEzOGQzRnFEQUM0SmtGcVJ5OUdCbi9vaysxYnZvM2hGamVwZWc2c2E0WmNRUDVHRjRtNmtNb1FUUlhMbGR2WTc4Y21RVlBxRTB0RHRCREsrSHhiTy9hc2E1QlhER1liNmdKd3lhdlRabXY5YlAwYnNtSE1MUk9FWVVWV2o4bm5BZDV1b2xlYk5nMDVMRm9HTEgwME15TUdyV0FWREhyUFlLWHpEY1V4eXpHL2VtVVZkcmk5M3FoYkpySzlmcFZRNVNSNDNnS1BqT20wYitzRXdKMHdjYytyMFY2WEN6VmJrZjdFeEZXcUVTOFdjekFiWFJ3Qk5ObTQrVUhsODVDMzZoWHY0TS9KMzhVUXlPSGNzZ1V6K1JXbjE2NVdQeHZudjc5ZkFJZmxFQjB4U1IveHNYam83Yi9LQmNhM2xKOUNBPT0iLCJtYWMiOiJjZTU1MmMxMzZiOTJhOTExYjhhMTcwNjJiMWVkMDIxYjlhN2FlMjEwMTgxYTQ0OTA1NzA1M2JkYjg5YmQwMjM3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1sdUhFcEVQVGcwcEFqVEVuUWl4enc9PSIsInZhbHVlIjoiRTZIUFdBQ2l3Tms5UzByM0pObVJGWEJ6Sm9Sc2o3Y1ByMUJ4dmJ0ODlJNGxZcGU2U0NxUWtxSUdOc1BaYmhGT2MzczNXbWxkNUljL3phTmZXS2VEZVQ3c3Voako2ZnFSRUcvKzI1ZTR2akZmY2ExYmpJempveXkyNHZGTWlSSS90YllkeFhnaEo1YXBmZ0tiZkZ6MHFUZkJmUlhuNlcxS0NjaStWNW1NbUpZOWhvK3E4US90QkErSUNIMXh1ZXM4RlVZTlptcFlSOUlsMHFkY1Q5VkVUU3R4VDlnaGI1TFdFRG1zVWxSbHMrU2NDR0NsNWpIVTFaODkwTzJYdEcyemcvNDEwazFpTU9TRjJUa2NPWlhqd01uajBMbmpzYm1ZeENmL2ZiMk53bmVreXF6RDRGemV3QzNsTmhyWTF6bjZzODdKcjdadm9lQzNCNkxYRTF3MEZLekt4anV5cWIzZ3crWTFtRGdjTkV3TnB0WExhdjgrVDB4b3NJZjd2OWVjL1M3ZmE3V0Z3cjd3NzV6RDZUdWJjRFkzNDlUVTc5aXd4cDh2MEZGYUcycFNiK0VLb2IrdE40NU1abVc1cmhnNnRZanNHWmxTUVcwRTUwc09lUVJqN29kWE95ZkJJWTdFTGVVU3FER25DWTA9IiwibWFjIjoiYjdlNWU2MWZkNzIzNzIwYTg2ZDdkYjFlODE3Njk3MTJkZmNkZTFlODgwMDQ4NTA3YTg4NTNmYzIwYzE2MjZjNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InRHZ2hhc05vb0k4ODJmUVlVczNGMHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ096WU41aTJ6L2l1VzZlUjBOMUhpMTJWanBab21qRktCTWcyRUloZlRhK3FzL2lQRUtOY1c5Z2FTbVE2ZUFzdm1sUmJ3VnNVT3hJWnVKakUrWGxEa1ZnVzJ6V21lVlJQMWVFVkFJZVl1Qk9oL216YTRUTlZWcjJHeld4RlVGNktaNFZJTEd1UFJOSHJvVVkrdk1LY0IvQkVLRVZMTktGNW5vUk5NcDY1ejYrV3VROTN6c1pFZEhkbU9HbWkzalphNU54cVgvdS9objZtcjkzbG9yV1RwamFveGxlazNjYzkxcDZWeWh6dWJ2Vi9qeW5LZFdxNWxwMWdkeVVjUmRhNlZpcnZYM05vcFFYMnZISlJtbjdWNE93c1YvNUFOdzM0SzFRVFpYWlVOdFkrRlFJUGROSG04U3g1NnByUTBhNC80Q0M1QUxBbGhsRGhzYS9aeEZ6dmZpZ0JMbVYrclBVNWhkUkxzMFZUTVE2Q1BOQTVUMUc2NUtRSTFmTm4xcW0vV2FoZFQ0MytSZ0FXZG44L3JSWTFKYVFjTTRvVFExRlJtNEtncy9GOUVsYmpxSkRKaHdpUkRDTlJXVTlqRitYNExFMDN2bEI0Sm1UelMzdzFaemJuQ084RHpFS1hIMU1IRUhSRW9MQk05RkU9IiwibWFjIjoiYTcxMjYxOWNjNGIzODkwNjBhYTU4NGMxMDJhNDliMDVkMjYyOTg0OGE3NzZlYjQwMWFjYzZlOGRmNjg3OTY4MyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlpwSTZoaVVIT0hQc0dBUzBUQ0dncHc9PSIsInZhbHVlIjoiZ285SXBUMkZmREVhNFhVK3dpNkYxSE9oZ2t6L2thSDMxOXdZa3R0aXJwcUdPUTRYOFhwR2tRWkdTT285aGRqS2ZjRkxSV1NYYTQ4OU9NOTgxaVpOQ3BJdnhUdWgrWXNNQmRNbVhRWXRXaitwVTljeGh3OHZua3IvcGtHNzR5STRYWTNlUTcwNnUzSm1hbzJRTVV5NGk5dHRsUGhKRTVoSzlXT1lHWUVMMlEycmwzeTBrbkozQWhUVHVUSjE5RExMY08rTFZHZFA2ZG1Gby9PT1ZmdHdtdmxnbStCeDBLdnpWcnFqNnBtbEhqSDIyN3AySEtMaHRScGxLZkhLeUx6SWhKZkVndHd6VHUvWE5pZUFSU01CT2FUbS90YnZXVnpYb1M3TG43TDhQeXgzcGJ3alZpQndiNkZna3B0WHVOYXFlK201M3hHeFRUeW05Z3dBMDdqUzRpVE9EVURLYTJvRlY3ZzBmWHhBbnNaUW1NdVRYL3BjNm1ER3NKTGpHVkV1OERILzhzQ2hHOEhmRjk3MERZSWZwR1BGQko5K3RhVjJEckFJdmJYbFgyOExLdk41NHJhOTlQZnpIREQzU0dLM0pNbkNueWJzTlI5TTlabEN2aG5vZjh0V1oyYUt3L2wwT1FjNFNLUFlIT20rcGQ1TEhTNWYxZ2c2RDgvT1lQRW9nZVpwazlacTJWTmNwSVAzZ3h1Ty9xNDVIRjNaenloVHkrOXFiZ0pVVEVkMGM4bmZ0YlM4OGo0ckQ4aW9FKzAwRmZUTXVIMDdBTmNsOHRPV1NHZW1uVDIzYjUzTjFNUkJpaE54K0cwRXo5eEhPUnNxWkV1L3FiT2FNdWZ2RjlBayIsIm1hYyI6IjhhMmZlZjU0ZWMwMTdkZmNkZGYyMDRhZDQ1MTczNGZhM2NkNWFkNDRmMzJhYTZiZmE1NjBlMjhjZTRlZGIyNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjhNd1N1NFZEN0J6cUVER3Z6NWhFN3c9PSIsInZhbHVlIjoieWMvMlVTVjQ3R3ZyU3Uxc2VBUGUzdE1GMnp2dVY0aitjb1VRL0FCZ0tYWkg2NlN0RHFMQ3BvS2x2cjFzN2xueUMwRE5iVlBPVE1Sc2tIQnV2NHpBRTI5U2k3bXkxbTVZZzNsQXdEak4zOXZEanoxN2t1WHUzWWg1WmM3U2ViMHhGWHA3MGZhN1g4WFhJN05Gc0FWSlZ0SXlmME9yNnYrenNOMG1uVkQ1cTBPZHVqUGU1aGxmaE9CeTAxbXUrSXNwTUlVYTJaOXJJTkc2c2c3OHRLdit4K1p1cy94aThadkpZRzhPbDMwZ2Myd284OUlUWXNreEhVZXpac1h2LzFRWU9FVnQ1S1NuUG1BdVFpUFI0YlNxd2J1ZEhOUmFhb0NpdFVSbFZNZ3JhUkJKaEh5ejBuMCttbE5TSUY3aUtYQjJFM2V6VldQVHY5dTF6dDhvTDllLzg5dkpiQ011eEpSRjBuVFVEWStDbWN5SnM0S2M1Z2YyWlY5MTNFSCtQRTE2aDlmd1lId052WGRxL0FScjNUQkdFUnJFSDFYbER4cTFBeXV0QVlzbExMWjBsSjArajcxbHY2MzVKVFFlVmIzRVQ0NDBlMTBRd0ZsR3ZGTDZuTkJodEZvRmxZa1RGdHZtQy9CbTFPeXJvRnl3bVV3TEFVM2Z5MkJ1YUQ0d3hyUzlXNjZjT0V6UkY1aExORU9tWGtqNmsxR3UrMkpWMkZVMjNrUUxQbFRGL3pVaHgwZ3poZzQwK1QrOWRpYmF6U0hvYlg5MTkwVWtZVXNLTDNOZHJVWmtYQmNFRUJSbFFvTktaSjA4MWhnbnJ3bEVCL1dXWGYrdlpkbjh4SWVjQ2FyNlRTUjRmMWxwcVRFVnVQL1BVeEU4RVdXUlVhYzVHRzU1YkNTa1RaeVhDSWZneFdHLzBPSW13RU04Vy8vY2tubkwiLCJtYWMiOiI2NjdjOTJiNmMzMDg1N2YxMmYzNTA4NmRmNGIyOGI3YzU1NTE0MTMxODFjNTVkMzY2NjEwNzQyNWU0OWMyZTMzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6InR3b0Q0VkNaSXRQaVorVXlZTEF5WHc9PSIsInZhbHVlIjoiVElXWG5lOUtvWTJNS0JjRGhibDhWcW5XaDZ5SXNianJSY0lCRWlBd1daZDBmYlUwQ1prNDVDcFBvZFhDWk9uUXZtZUsyUGYyR3VrWTFKbVl1ZSttcHU5L2xiVlVWMHQ3SGE0MlhmRzBLalZ2dGhQdmkxdWRvbXl4LzNlT0RucEdaTVg4SVFMQm84aW1BNUhuc3lCbHFMeSswWWVGOFdmQ0lxbUUwdC9RSk1wNzBpcTBvbi9COXJKaWhoUnRiS2hORzlMTFdPMDNaWkxpNFRURmZGUWc5UnZ3QzZUZmp4d1BXSExpdC90K0Z6MmJQV2dGSm4zQkszSFUyT2hwN3FWU005dUNkb3pQMHhqeUFJVy8zaUdHV1pzZXJvbm5qV2kzemlVQ3F2OHRWU3ppc0FWdS9yTHVYQzJyUVMxbG1WQTcvSWxGQThvOEIrcWZscE5Cb0ZmOTN5dFdBSW00SEtqYjNOUnZKTE1sV0ZTYW1HWGlaVzFkNnlWcllZaWcrTFJQTDMyaEp3ZnVpNWpSNXF2Z3pqT1gvekdCMy9CZXVBVXlFak41MDBQWFo1QXlobldoOFBmcWpSaUxDcm5udW9ZYSIsIm1hYyI6ImFkNGEyZDBhNWNjY2Y3ZDhkMTRkYTRkMDVjYzk1ODVhYmI2ZGU5MWY1MDVlZWQ5ZWE1NWYxZDFhM2ZmNWY2OTQiLCJ0YWciOiIifQ==