Воскресенье стало самым опасным днем для калужских водителей

В ГИБДД по Калужской области озвучили статистику аварийности за первые три месяца этого года.
11:04 20.04.2012
0 1223
Читайте KP40.RU:
На днях в областном ГИБДД подвели итоги аварийности первых трех месяцев этого года.
За это время на дорогах Калужской области погибли 54 человека, были ранены – 521. Самое опасное для жизни нарушение правил дорожного движения, по-прежнему, выезд на встречную полосу. В лобовых столкновениях погибли 25 человек, еще 100 выжили, но оказались на больничной койке.
На втором месте по тяжести последствий – «войны» между пешеходами и водителями за проезжую часть. В таких авариях погибли 13 человек, пострадали 105. Причем правила нарушают и автолюбители, и «безлошадные» калужане одинаково часто.
Самым аварийным стало воскресенье, именно в этот день недели происходят ДТП с наиболее серьезными последствиями. Наименее опасный – вторник.
Больше всего аварий с погибшими и пострадавшими в Калуге происходит между 15 и 18 часами, но самые тяжелые последствия у ДТП, произошедших с 0 до 3 утра. А самым безопасным стало время с 3 до 6 утра. В этот промежуток в Калужской области произошло менее 5 % от всех аварий.


Автор: Ольга ПАВЛЮК.
eyJpdiI6IkpkWjl6akVtWWJkQ0l2eDNuWUxKVXc9PSIsInZhbHVlIjoiTlUybWo1c28xN0F1T0FjWlFOZFp5YjZEQVRoYndxZnFsdk9vckhnaHVmL3hzL3FzTmk0MFBOWE9HU0psVy8vb0JnUWkyQk5xSlhPVHBwblg5aXNhT05jdm1JT1JPYnlqa1owNDlqdGE5YUdSUnY0RHl4WTBWYlRDVk12c1hlL2owVzZ6c0FsNGduYlpJU253V3BvYmx2MW53VWh2bkNEclF3a3E3VnRQeWRoNHhKSEQzTm1BbVBWNXZwTVd6ZTAxN2R2ZlRpVkxFTGpwd1BHOFR4T3R5R2tvc0lvQzJMNk1sTE9WVnQxTVdLak5LSXhGcmh6MVpRLzVLWDZRelg0VTZqbE1CNFhGQnJtNG9hTi9HdzdUSVAvN1U2N0pNTVVLTUdxTlVQSEJmMHRYdFZnNUdyZ0lTNHpUdXVWSXV0ckFwSG5Gbzg1MFJ3UDRPRy9uNXRScXpiMndMQis3a21WY3g0NnREUnRIbE82c0FHdG44Vk56ZWw3S1owOG9MRnRMYzcxN1Arc2dYRmlwYmJiT1lGb0REOWI1SEVMaVByaWlVcnFsNXBOZ2VVcXlidlg1M0Q4VXl2Q0wveEVaT3lKNytiMFh0WjJSSytGanpuUVI1OWU1b3pyUEFRaUhaR2JrRmRKdHBvQ3l2V3hHM2NBdk9VZWk0VkVEOStPTjNueVdGcllscmRRNlJJQ2FYMndLMkRnNzJadFgxd0U5RVNEcm1SalM3VXJLZzdsUXlPNWNxTzZHVmp2cUhrYXVhR2ZqWFI1VWNGT2xzSFdNN0c3cE5QRGxmMGdjUHZIWXp2VlFCZUkxQnVNdVRhaGZaVTVnZjNxUTVic2F2N3pnUk80RW9PRDN0eDRaQ29hcDZoWFp4Qk1qOGlzNkNoNW1XbTNWUHhvN2JUbHJPUkNYVENCeEptbEtGeWc5RzVYVUswbXBwZ2VWL0IwWnI0cWRGU1dzZzUrY0lObXRCNStOaDFUM3JyTk5FYXhvT3ZNOGVGb2pWbCtBZWwyNTdSczlPdmlsIiwibWFjIjoiMzQ3OTZiOTlmOTNhNTMyZjg3ZWE2ODQ3OWY3ZmExYWE4YTU4ODc5OTk4MWY1NGE2ZjlmYWM2ZjcyMTM5Yjg0OSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Iks5SFI1RlNXYUcvbFJuOHRYVy93aXc9PSIsInZhbHVlIjoiZDVtZGxmRmxtL1pYQitZenJUMzh0N0VEWmZTTVNZL2dFM1RDMERFdlVObi8yZmVLUjJZb2JIQy9HRHZsMFFzangrbmloU25WenY5Y2NTOGc2OTZsNjVLRGk2eGEvWkdhZk04L0VtZDZJMjlUMXFvT2V2dmxYQUdPV2lpUjA5aTJiRS9Ra3N0Q0U3VDJpYjVGVU82ejAwZ2pLU2h0bDVaWEw4RGN2K2hUMFFHWWRua0lsNVdRaEV5Z2NoZTdIM2xsZlZqNlovK0hPQ0JtQ2p1NUcxWm9lekxSMWI2NE5GR0h3SkhqZkhOZ2ZzOERsdzZ2d3JRNHFEcFdtZ1dOVnJZYXhLNTE1Rk44blFaYk0rZDdOL2ZNalpPa2dGNFBaK2hXRzhMeDJJMHJmaVJEK25WVGFGdkZwUGdQMWdtTGV5eXNiTlVwYXVsMkR0WSt4bzRtM1pkRFBzWk5qTjlXbGNJd0s3RlREeVRIZkVYNTd1VGFiVUIyMXpEYk5YbmxUYXNRbmlVWVpWeEc0eU0yb29Hd0FZMngxaWxsUkdqUUF6RWhFTEtGNkkyZTdJUVRieFVsVTNzNm8wM3QzbEEvaGkvOStvRFYvTEhYczIrVEhydm1IVzVxRE56MFd1TVdSUllXOFdzc3JQd3FvWU1DTENQWUZQTDhma0E0T251UHB4Um9MY044Y1grS2ZEdEFXSnlkZW91SDBwcXdTcExFUlZyaWZXYXQxLzJRL0R0N3Rud3NIbEhaZndVTGZhWHpHV1pBd0Zmby9qd1grcEpWMFllaWpIMG5NaGk1c1RWU0tsTTRnNGFTYVlHb2laQ05QY0JmY3NRSVBoYzJHK1dCakh1aTE3N3JlMHA0RDI3Uk9QZloxK3BiQjVPbElCSG5CQXhOdHVKakUvcWZ0NVlFUjFPOEo4UWhUT1J1dEg4eHhTN2ZCa1lsak1ETUtqMkhIWjhJVWhzSjF3PT0iLCJtYWMiOiI3MjY3ZjgzN2UwYWVkYWQxZGRmZTM4ODY5YTJhZDE4OWM2YTA2NjQ2ZGRhMDljMTRkODU4NDVjMmI0NDcwZTM0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNMM0gwLzhUOGFBeWZOaFNSSis3V2c9PSIsInZhbHVlIjoiUnJFZ0ZYYnF4TWNpK2dJRm5VSzFkVkFaWVd4V2dZZ1F1RHo3akgrWGlCQ3RwUzRhRXYxZHZISkIwMTllSXgyNzF4bi9Ody85RjJ6RnFSUkpyTGpUeVp0WmxKOTlQdUloSlpwRUFKM0YzTG81dnpyanNmTUtQd3ZsS0ltOFAvdk5sWnhNLzdUYkhhRytPR2hxKzgxODJNZHI2OGVtZ3pwL2E3OW42bExwdGxrcjM0b3BURGIrT0wwVi90aWl0ckpzbkhaSjlFQjRKdnM0Si9rcjZrdkljOGdRSFpRc05uL2cvYVRTbEdTd3RSQWk4Ry9iWXQrL3NGWTFncEZWNmVBMXJoVVBtKzVncTQxL0F0QThmWDdLQ1pCc3JUQk9oOVRNNForbkovTzVpOExRYXo2YVdZOUtVVmdWQkw2Y0dpbVh6TmthSHNaTkxmdWJoQjlYODRKSTRtTXpzV24xaXhzMk5yZHAyZlBHUTdZV1hYY3VpYUlQdzJTVjAzZzN2RkkwUTRaOW1zaERoaFhFV3ZUZHZiTUNKcys1QW5QaHEydVl0c2loWmYwbDk4NUIvUTBJVTZyMHY2VmpKbzFKeWN5Z0RoRHVtQUhINTVYYkN5eE5OUkY4L1A2TDVGelFxVnNXckxhT0tpUWxuVzQ9IiwibWFjIjoiYTcxNDg2YTA2Y2E3MTcyYzQxMGVkNWEyY2Y5ZDdkYTRhM2IyYTBkZDc2Yzg5ZjQ5ZDA1NjYxM2ZlYmZiNmI4YiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjhoZmkzQWF6eW9kL29DODMyVEcvY1E9PSIsInZhbHVlIjoiaC9melI1c2l6RmFJWGRrTGR3WVNJYTFzcE5yNmY4azFOSG5Mb3RqQnlna3EzUTVCWlVKRG9vaHZkdlNqWU52RHdiZCthd2pZQ0JNNTZGbmFJSXhzdFhOclRrbmVsam1JcDJ1dmF4S1BiNFpYcTRUVkM5enpydUsxMnd4c09Zc2NFblA4aTJDTTFMWFZTVUNzbHBvOS9ldU80NWNsZ2xlaDVMbHE0ZTVPYkpuV3BqbHJ3RjE3bWQ2WTBqWkFYQnQ0WXVyUFozNFhXd3NyckJOZld6ZWZaQUNQRFMvSFdFelp1R3NwWlAzYVFUalp2UFk2OEJWak9VUzFQbkxrVENQb0Z4UlFYSHZGRHJQQUxuZUl3ekUreGpQVTArMWx4eU9ZOGtmc045WVhTa3pTd3VqM0N1N3E3R3ZrRW9xa2RUUFhCMVJLYVRsK0dRWlliTUhzU1pHUy9jWk9wRHQwT2VyYVMxUkhodmlCWTZjbkp2U3REWXVITXkvM1FRQWdSTHVDbzNFSDVFMTZ5elNIa25EMzZYWndBa3krejlKcFBvaU5oZDJlNGVEMFlibTNJenJQeGpGZmdRb1ZkUzhzKzhjK0w2R255TnlHdVVqaGoxUURmYzAyZm4rUis5eklmRFZXRVFoQlNNNEFNZms9IiwibWFjIjoiOWJiMDYxNjBkZTFiYWQ4ZjEzZDUzZTU1NGZjYzkwYmFiODdjM2I1ZDA5NTgxMWEzMTU3MzA4MzQyNzM4MjU1MiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjZQR0lXcFd6WTg4ZjdHV3VoVmRNTVE9PSIsInZhbHVlIjoiU2gvOHpETEN3U0hRMG9ZRWhoSTRjZVhXMEFmSHZ3MzFKUFFOUFUxQm5WMmtHMXYzU3Nnbk15TytKVVZ6ZjJ0Z21Ld1JpT2NGOEJsS29pa2gyWG01TGJCalRDMEtjZldyVzVkeGovWWZoSWJ0Y0hraFd2RTBlZVRaRysxZEFqM09wRW8xa3I1V216b3U3YUEreHZoNFN2UDN5SHVqRmxNSHdPZnlHdjZNa2h6U3lHU0p4OGZtZlNLLzVUQ2RyR3VGK3BnZzhpQmlmd3VkWVU3bW5ZdjVKZThMNzlWVkN0Rm9Xand2bFdubm0xWjJyVnJ5ZCtQSllRd1h4Vm1lOGZsVlNDL3hOemlVQjExaTlyOWtESHN2NzNYeEdON1Y4WU54RUo3TEVJTFIrdDhMeGNOSzZUT1J2Mk9wWTBmREdMcVRxU2dCalNkMSs1b1dZaWI2UDcwRXlmTTlKb0xxVlk1Y0dUM01ERm1BR0FKNWtzTlB0UjBBL1lYR1hmVE9kSkpKQ2ovZDIyZzFwSDQvcUp5bFpiak5jOVFBMHhkYVlrSmd4aFBWQm9paHY1ZWpUWjF2eWRpb242ZDh4cmN1UnNwNUtoMlE1RGEzYzZyR1ZVM041UW4yMTBQVTlUQ1VKend5ZUZMZk5leVRncGZnR28wY2Z0aTR0WWt2ZENib0s1TzdrTlZGMWRoMGhUR3V6SXZEZTdjenQ0dU5odjUzZlFrQ05HY01rQVRHNmxFR3pacVFzMXVoZEVWRVpMekNKYWRBb0RjL0JoWHQ0YWFPWmVpdlJ6RytvYWp5QjQ4TGNWVGc4MWM2ZzQvTWtxNkdnRi9ONDlpWllYMnRHQkpCRzUyZCIsIm1hYyI6ImNlYmQ3MzQ2NDkxOWEyMjQwY2U0MDA1N2Q2ZTBlZTAwMTE0NGI4ZjMzMDdjMzUyYWVmODUxZjU0YjhiMmYxMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IldkeE9wTStVRExLSWs0RzNLOE1RM3c9PSIsInZhbHVlIjoiNFVZQTdabUhEMkFMM0lkanFqVWcvREI3aU00NVBNbmx5Sy9tdEhvYnRteWlhZmw2T3BOWDdEdnIrRzV1c1VucnZXdm5OVVdCcDJTRzAyWVdJdmt2Rk0rcU9ZZFdrYWxOYjk5M3p2dTEzNi9WUUVYTUFKZVNlYVFCU3MwUHFybThRMmdEQnUrQWVZZWtrcExQSzlmT1UxS1JkVW9Gbzk1RFQxK2drNU0vdlRHUXZ1aEo4TmdkZHhMSU5JaGVjb1VRankydG50VjVsU2xNMWZMRjRkblF2ZGZveGxHbURXUVQ5QTF5ZVQwMjlZcXMzWW5hSHZ5ejNBeWxzRzBOWFV6bVUvelZvUEtqTTF0N2d2WXlZQTF5bVlCNUw4Z1lHWlB5OG5UeE9JV2x1aVlERnZ3aDlRNUlUaXZrZmNsdjZ3VHIrc0dST0RyVnBwS1ZiVGxRVURVZWFHVElxdFFBd2kvTWZIU0hyOWw4RTZQUXZ4c3FIcm95Ym1KcEhOTGhuUVN0NkJhSXo5Q0ZlVTM4ZVlMN2xNeE0xYmNlZHhpc3dzcGc2Z1k1eENMWDExOU1HK3M0cGhZTGtEdFdZV0pVNml3RFBnRHhmdWZRZGkyTkZEQnZ2UDduZkRJNERwUVVNbWVyb1JpTmVFVmxQYVd5RGpDT3NaM3RjaFlEQTNDRndYdFFYVTZqSmFQdW9qQWs1S0RkaEcxWWxsNWErWGpHc3hWSHJOSGxYN1ZyZDQzRm02eWdiSDU3V09QSHlIVE5icURQenNjSjZ2SE5FWG5xdlQxRlBBS3Z6SGVVeEN0OEhLYmRRdXVTTEhpZFM1cEVLaVhhT3RtVXFjZXdYdGZNMEpHN0E4ajFMZ2d6NVdNb0xZVG1ieE1GVkJJY1VoUXczYmhQUklRV1AyR2pBRTVndlBxWU42MU5VYktpNDBQdVc2aXMiLCJtYWMiOiJlZTRlNDhlN2YxMmNjODM3MGM2MjUxYzk1N2VjNzA0ZDhkOGRkZDAyOTllYmY2MThmNTViNzJmMWQxOWU2YmQwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjhLaFRYbkFvZzlmTXlGS3BQMjJRc1E9PSIsInZhbHVlIjoia25ySFNwWlZEczlSdE5qUnhRc3VIS3RveVJScjRTb1RyejZTMW1DR3A5bWNEV0w0aVJObHJOSkhUdnBJQWprekVMdzdEUXRjQUMrNVRjem84SFpnOGN3ZEM5L3BPMDlla3V0cUsxbnRYakF3amMwcW1ha3BaV09xNnZGYXdGb3VpQm5GNUd3MHNxT2RGWTc3dU9LazhZQ0FXaUdTSWlyOExOS3ptS1l0Ymd0aDU5a2pJeUZ2U3h4VmgyMlpwU21ENDZyWUF5MmZZcEJsOU9pWGZPb1BsODk5cm80TE5Zb2QzaFY3bTZ2bE9FVVkyQXNrbGRKdzNBY1F4aHZCNnFBTGIvQ2tKN0RiVS9LSlpqd2JhSzFEaFRPSFpmNkR2UmV5WlczZjNZTVlnQ0h1bmZiTXlkOUJQaS9GME4yNXh2UjZwSk5yejlRbldkaHNGd2JJODJHVDF6YkZJdUlCL2ZETUFpNENYMUk1dkpNZHpZRzRMdXVoN21EdjJNQ25aQ1pVbFREZ2pJVUxSczVHTEZLRmFBR25xV0VDSlRNUFJUbVVJRUREVHJtOXRkTGJ2a2N3SkF1UWxGcHpQa1AvbVNjOCIsIm1hYyI6IjBhN2M1N2E5Mjc1MjM2MWI5ZjU5MzIzMDEyNTJlMDBhZTIzYjFhNTc5MDE3NGM5NTQzODNkMWNmNTQ2YzAwOWQiLCJ0YWciOiIifQ==