Калужские партийцы расскажут о выборах

Областные лидеры партий и наблюдатели обсудят выборы Президента России на пресс-конференции в пресс-центре «Агентства «Комсомольская правда»-Калуга».
10:48 05.03.2012
0 1118
Читайте KP40.RU:
Предварительные итоги голосования на выборах Президента России, в том числе и по Калужской области уже известны. По этому поводу сегодня, 5 марта, в 12:00 в пресс-центре «Агентства «Комсомольская правда»-Калуга» состоится пресс-конференция. В ней примут участие руководители областных отделений политических партий, участвовавших в выборах, одно из доверенных лиц Владимира Путина в нашем регионе, а также общественные наблюдатели.
Подробности с мероприятия читайте сегодня, 5 марта, на сайте и ближайшем номере «Калужского перекрестка». 


Автор: Николай АКИМОВ.
eyJpdiI6ImxYOHYvK29FVDhIb3JSUURld3ZVQUE9PSIsInZhbHVlIjoicERLTVpVVHJlYUJQbGVHQzM3bXBjLzhORXBNNGJXTTdlZGtkeWJWb2t0cktoQld6czJ3YVBhRnNnVldxK0gxY3R2dUpNZkV2bENtdk83dURVL3NkUVdKWWROTFdGTEx1Z3JTWC83RklhbDVQKy9lMGMwWG0xbTZsZ3VQZXJzd1I4TDVBOEN5dnpsVUZmeHIxZzduQnpsYVZhc24wUUwvS0tOR0dCNlZjTldGUTI4M3A2TkE3bGs1UWtOVlh1bm5rS3ZYUWlWYWxJOVdmeXExU0xvR0U4RkNkVWhxTkh1NmE2ekJURWdrbDNCU3hIR0ZUN3hHOVEwclFQcEIvVzkvSjBGczdWNUdvY2dxbGZ2UnBPMVA1VVRZSXMzMTVJaGswT1N6Z0VBMUFra1FVV09MbmxXWml4RVVYTStVQ0liVEFHWkcrT2NjdlFzMkF4ejl5b1hhMkJnZzZQNW56Z3Z3ejhKbjFZdG9udXNKUmdvejh4aU1rS0tpZkpZbmpiS2JySVB0T3ZSb3BYMTExa3V3bHNLM1hOci90V3hVNEM0UWV6NWFuOXFabEpZcWkrU0ZSc09xRmNOb0hxWkFkZjF2ZHRZV2FGWERidS9uTlV2Rko3bXF4c1NJd0JJeG9hTndYZTZHajJXb0wvVUhDZGRpR094SmN1dVluVERaRDJ6Y2tXbUhCZ2FvMDkyR0FJdDdzcnZUU1FsdEQ1STlnSUtyUUdadS9VYXFHNFlzZ0hzeDZic0hTaG5mNkZmMEE4VDYyZUs2WGRpRGNxeExzNUdFUnRrbmNoMTBjQ0pqOFV3QjZLSyt3SW1yWjJuYlNWQktXOVg3ZXBlbXhnZUlqYjRqb280dmxxOGlubGlSY3BnVkkrTFoyTHlTZWF3cXBwaEcwejR6blJkZEdHNTlzWU1vQk5sMkIyQTRCeGdJbmRIT04reUJMbUt1NzFhcjQ1M0pWb05oWGhYQVMzeUJ6cldkSzZ6Y0U3Um5FR21NZlhUb2Eyck5yL2N2VGtObTNTeVFjIiwibWFjIjoiODZkNWI0NzY5YzE4MjU4MTQ2NGI5NWQ4YTEwYmM3MWQzNzQ4Y2FjZTQyMGUwYjgzYWVjYWI1ZDY5ZWFlMDU2YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imx5cUtoWFpsZyt3a2lnL0wxMUtuREE9PSIsInZhbHVlIjoic1ppUzdRNThSS3hULzJHVmxUL0J5eXRNZC9XNUZmcWpLNFNqSTVOQm8wT3NsdHRycjZ0UEYxWEgrOVcyckR5clU1c0lsN1RjZzBvRG42dkh0dGJIeURrYjc3RGhYRTN4Mk4vYXUvOU5mTHJvUC9aMlZtbUVWTDF6NDhSSHpBUmNWOHh6cHNReUhJaDNXd2JnNnM3SEFodDFneDV3ZVY5bVZGMEVMK3FheEJXSldZUXZxR0dweHhkS013RkJ2NGhmSXVHWWZFWlBiYWY4bjgzMDVQRDFVWjZ2eEhYSG9pRUZjcXNUT2h4WmZWRzVWdWpWeWtZdFZid3VpdkE2RmVCcHlhZjJ4KzA0NnlmS2t6dWFnTXBvTW1QOVVwR1RWVnlvbUE2YlJ0S1MxTU03UWx0YzhBeTRRNnh0SWNacmZqVTZCODJZUDRtYzMxRDdONHhZQjUxaU5IcjBRUEI5ZjluZXhKUlRzZ1ZtemVVZXZLWmNNYzdQaFd0K2xBYk1KaWkrT1VuK2MwWGl0UXN5ekZiWSs5K0ovSWZpSURMazFkWEY0Njc2R1dQNkFQTHFZaGJFbDIwTElPY0lPVk1ZMThBNUZqSFVIMUFqV3o0QlAyL3puUnpUYTBTaW1TbzNZcXc2YUpNVndZaXFBU2xEcU9SdDZLOXF0TVdoUklOWWVpRm1mMXZ0Q1NyNkVoV2F1NERPdml0cmVNY3BCOWQvek4rdXMxOVpwc01xejU3Mm5JWTZYcytlWGJTUHVyRkoxTHl5c2VRNHB4THpIcUc0dXFlcjZkeU1JWlVTSjBzdEw5VVp5bk43alcvb083dXNWU2s0VEIxZ0ozNWRTZEFBU0l3WkdyZnh2TmV0bDVsQ1pKa3Q3b0JhdW8zTW8wVG95WDdxNDl2UWV5bkhGbmkvc3NxUExDRlRMRjF2ZDE3ZEMwTktEMTlZUU5wRkNvd3BoWlY3VXpweVl3PT0iLCJtYWMiOiJmYWQxMTYyYzE4NjY0YzIxOWZmMzI1MDIyN2U2NTI4NWNhNWY5MWYzMDM5Y2VhMzYwNjdmOTU0YzVmMTA5ZGQ3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZwUlJPR2xoSVJyeExDNGtmQmtZeFE9PSIsInZhbHVlIjoiNmxWVkFEK1pjS0ZmM0plZ3hmeGwza2ZPNktnVjVGM2tMQXFiMWVGZzYvYnN0R2ppcEpEMzZzem5qSnBiUktEQW1HZS9Oakh2amlvSHdLSjJZWi9DM1RuTnRiOWkycWl3TnBIczFIZ1h0K21QakxxN2g3VkN2dlJKMmZaSlhsbkVlMzNJYzQwMGlSWUV5cGxCTjJVUVQ0a0Q5WlRrMkRvOTU3cXhQRVovSEdZK0piczV6RndRbFRmV3RDQlZqNW1JcUNERHhLaHJoNUF6NGQ0dVl4TG9WVFBDcWZhc3VUeDduTFEwZVJ6T1FIcXNsb2VVYzFhZHRxNTl3SjZ4ZGJ3V2JiK09ld3BOMjYvOGljVVdtc2xydnNWOFY0L0pvMzRBbU42UVhBRUFKZ3NtVFFZSGkvVWFKWjFpQ0cvTUlLTHQ0TU04aVRIVnNQZExvbFZkZUs2ODF0WHJOMndmUEtVK3V0Y1R2cmRkMGV5ekp2QzN5eUFDRVNVb2V2bW9FSEw4b2N0akpWQnlSVC9DcFRzNk1sL283M2RFQm5TOVM2VjhDS0VNcEVJWmNaaUZvUlBVYU5tRGd5ZDI5MHMxeXJQT3dtSjhXN3k2YzVBWG1WZWc4anBweGNYWlRhR1Qyc0xUWE5JUGhDZHBxK009IiwibWFjIjoiMjVlMzA4YTJlMjk0MTJmNTYyOWE1YTEyNmFlMWNlYzM0ZjkzMTgyMjAzNDdlMjJiMDM1ZGE5OWQ3ZmQ0MjJkNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkFSTXRnc0NkL1ZwS2ZwcUhXcHhZNUE9PSIsInZhbHVlIjoib00wd3Z0dWFBL1BNR1NBWTB5YmN3cTdZNm1TWVhYbmRpVktTb3hYS25UU1lVc3B0eG0wTXc0ckN0eE9QR2k0aGIxcFVXcFJTem5MaFFzdENqVjJhWVJlM240UDFsaDh3Sy9yS3BRWEF3SXZKR3RxeVkvUXJPMURzb01tcXBBK3Q0RHY4MFJ0ZnZDSVdJbDcyYlprWElqTEdWajhlUGxPUU5Ob2ZJOGE0cVJVY0daWVhQTG1nclpkL1g4bWRIam14YWxIZHVWUUR4VUk0TEt0TUh0aXJidStYSmx3ODA2a0oxcVl4MmQ5M3NwUnA0VStSbkhFalN0ZFovazJiRGtNVDUrVnhQMmlyNjNLbEprUkVTZjI2TWhoL2xFVzZsN0NqYlRTRjFjVHRVcGIvT2IxdUZiNCtFVGJJWWszblZmTUhyV1d6d0F1bzd6UnRPMkhlU3lleTR2VlNEQkUxSk1wSlR4UytrR2kreGN3VlhidFByRiszWnhWZ01oUUp0a1ROZTZBbHk2VmIzb0xrNTVlYW5xazlVSDNGWkl1dHhTSUZZN3paNkdjQ0RXd01TMmlTczdrbTZ6OU8yblBRMEhLM3RPc1Q1SGpwMkRNWUxEMVUxZjBkS0h2dmtvRys3eUI1b1JOWnV5QXJMb0U9IiwibWFjIjoiMTRiZDcwYmJkMmZlZTQzZWI5MzJhZjhmNjcxNGJiYjkxNzAyZGNmMzNkZDIwZjA0MzQwNmJhZmNlOTQ2ZjMyZiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Im41M0NkR0VGUitpcEZIV2htNjNvOXc9PSIsInZhbHVlIjoiRkhhWkkwanRxem4vWE0wL1JKdENMSFQvRlBrZDZ1VzhGNE9oM3RxQ2dCKzBOa1RYUEtTaFRicndra2FxZ04zZFRjb1luWHBkMnFLVnhiU05nYjlWRUEwVER3Yk5jSStHZE5DR0kyekFWVVh5b1pxaVhYWFRYT3gyRVhqQ1hzM3QvYm9pWWVhWkZpVTZsRVJINThESGVJelM2YjF4d2ZXMzhnbGNETFhJQzM2U3VocS9XRXhTenZReEkzV1dhWXNlaXN1Rm5TdGpqYmVwVGY5aFpSUUFsemtLZFEvZkJGOFNQcTdDNkNRVXhQcjBVVWlFR0NSc3d3WmJzTDllSnhpcmxjdW5YclFKRzZkWTVQcC8vVzdYVjZDckZUVnVGVDdPVnd4VzBabktCZDUzVHJMM3BnekxYc0FVME1Qb2l5dkpjYmd6dTlISForWnhZVXBBeStRZ3Z3WGVqQnlyMmV6N2hRdmpUV21mMm1zcVJoK3pjWnNaWEszUHYrMjF4d1B6QXVjTzZUMGVOZmNXMHNFYWN6MWZydzVqb3dpVUhTNHJtYXdaOCsrKzI0dGNxdUthelFDaHBjMkNVS0p2cXpGam9ZOXhXVC8vTC9MUzQ0U2dSMXhLdC8vS0lCWmw3T2w2bVdJZXJZYk9pMnNibVZKRkh3am1lZjRuM0grU3BBWnNZTlZ5emo3b1MwRTNNNGZ6dlFHQ1EvYXpkNjNRcTJQbzJQS1JZZytYQy9BMU0rMndTdDBGMGNXb3Zqc3dSVXpIZ01raGF1N2lUazBDWHRXVEVLNllsaDNVS2FlSHVxa09rSEMwN1Z2NytWRzZSNkM4STVoNldzcUtpbWJvb3dNbCIsIm1hYyI6Ijc4ZWJiNDg2N2VkMGRlZWYzZWUwOWQxZDA4ZTI1ZjMwOGUzNTBhYWFjZmMzNzYyMWQ5ZTMwOTJkZjYzYTVjN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IlRpcFYzL0dPemhlQUZsTGhyZ3h0M2c9PSIsInZhbHVlIjoicmlldUhWdUlrcTdPVzNXWG5RTEI5WUlySTlGYmFkb3E4TlFKbk5uL2xkYTZBVUtYU0wxaE5aUFhlaFoxWXV5VzU3NFNTa0pHN1NxdDlZZXZJdUt1UGNwdWVPNHkxQXVuRnJTNElKTEswT3g4ci8vZEhrK0ZGWnJvczRISTZzQ3k5dnkrVE9CY2NlR092N2V4cDB0RXBhb0JnbGRxOTRFM1VIbXNxT0F1bzVjNjZLbzJyaU1hajB3amJyTlFLci9RLzBrRW5EVDRwcm1BYXVpMDkrTGRRTDFpRjlCc2xNRExaZVhCOE1oV3kvNGU1NFVvMUkrSkYzS3BzajMvT0pia1p0bU00WTV0eFc4ZWxsRk94MCtzVHpma1o1cG91WjNyMmtVUW5UOVZhV09KbDRRWDYxdDlTL2gzKy9SM2QvSUJRSU5INmVvZlNZS042eE5sZHc0QkxzUWhVTkE2S0VPVUI5NFp3Y29hUzN6S2I0NWM2aWRXSXhQdkg0ZDRWRktRbFFqc1lNaFM0MTNXZGRld1RYaGY3d3pKMEdoMXFzVFdHbjJld0VCZDh2czBuVzVSd29KSFpSUTljeEZFZWZvQmVDV0V0ZmVlcnZRQVlzMFI4VmxIanNhMTdYVVQ0ZUNkc0Y0KzI3VThOdFdyKzBKWks0NzlnRzJnbXBZV3FGRWx3SlpCaC9iNFVtMUxNeGtOVmFsWURWMk9wQUFlelRGWnBLc0srNGhWRld6b3U5b2h2SWUrLy9HRzVJY3RpQVlWNUNYU1JsMXd0S0J5V01oWDBzWnVIaWg4S3hjL0NKVUo3SCtldTEwUUlaR2trZ0JkVllsN1VSQmJlNTF3aEJZZzJ4M0FXd1JqUGV3VklKbUtjL3R4V25pT094bzJPVGNBa0hGbEViSnJ1cW9NRERJaWI0Q3NzamJaSk8zdmRPUkoiLCJtYWMiOiIwOTEwNzliZmY2NzAwNWRiODU3NjI1NDQ2MjE4NDI3Mzk0MDExMTljM2QyNjE5ZmI3Y2RlMzUyYTM3NzNhZDMzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlRaRmtwNFBpYkhhcnVLRGxSOXZJM2c9PSIsInZhbHVlIjoiMDJ0WmhmWkg1WkdnRHNSanRsb1liNHQvQ05RRkIrc3lvbXI2bTFCQ0JrYXRiYWhySVFPUGNmNDN0emEyVmpDNVBsMHBBYThiK1RqTzFTUHMrY3p6TmxaTGNhVDhEaTNIenM1cGJvNlBubUxlK00vL1VGSnVkcmFNU05VQkN2Si9hL2lxOVpXNit6SGxnaWQvMzVYRlhlb1VaaVFITXpFZ2RFVkpTTkZxRGxPbVRXY21WQVN1aVJiTGUxWWJuN1N6eEVHNHFQdGhkRmpzbWdjd3FNVVlGOEJzQ1d4MTV5ckJmb000eWJoSnlqbWVmNHRKV2Q1ZjZSSHFURlFnNC9LT0JENjdWMDlGdkVrNkF6Sk9jOGk3dWh0RGtSa050NkNwLzBseU1MYnN5NnR5SzEzcktGKzFGWlUrRVBjaXNPRlp6REtseHMxSUxlTzBhUWZ2NzR5MEh0Sm41ZkdSamVpZndSemJKa0orWHlYNzVodStPNnFhVXpocktTZ3RsWDhvWmpuMEw3WlozY0ttQUZHTXlZL2lHWVI4eVgwZTg5eGhWaTJYL2hFNmlaM1JuWkZHbFhDSTNnenBOQ2lJcWxIWiIsIm1hYyI6Ijc2NjhhODVkZWY4MDc0YzdjODMyZGNiZmYxZjI2YTc1MjlmMTdhOWRkNWMxYWM0MDY2YWYyYWU3ZTg0N2Q4OTUiLCJ0YWciOiIifQ==