Калужане гриппуют все чаще

С каждой неделей число заболевших увеличивается, но эпидемические пороги не превышены.
09:31 14.02.2012
0 1333
Читайте KP40.RU:
На прошлой неделе врачи поставили диагноз «грипп» 15 жителям нашей области (в Калуге заболели 5 человек). Всего  по области зарегистрировано 7170 случаев гриппа и ОРВИ ( в Калуге – 2923).  Медики утверждают, что несмотря на то, что число заболевших увеличивается, об эпидемии речь все еще не идет. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в школе №5 целую неделю не учились четвероклассники и пятиклассники. Там из 27 учащихся отсутствовало 12. В школе №8 на карантин был закрыт 5 «А» - из 24 учащихся отсутствовали 11.
По данным вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области обследовано 141 человек. От больных преимущественно выделяется риновирус 31,3%, вирус парагриппа 31,3%, РС-вирус 17,5%.


Автор: Татьяна СВЕТЛОВА.
eyJpdiI6ImswWFg3aTFKUGx2ankwMmRuVS9kWUE9PSIsInZhbHVlIjoieXlxN215TTRnVnR1andZQmpBbFdmTnhRazd1QTFsdWUrSUIzUndlUmxld0VpdW1ialQ1NGlFTWJFdTQzbE1JVjR6VDE5MWF1WWFUZ21ZT1g2Qk9RSjNWY0tjR3ZhZ0x2RGhHRFM4OXoyckZhZkRaZjdWYnBtUzNkOGZxL3laSzdKSHBaVzFOay95K0IzNkNIb1d6enptZWpqSGl3bG01L3c1cmVTcUdzRDlJS1k1U3V3VzdkOFhnM21EVVVHRTNPbDNMRVhWbllQNForbWFJQlM4dVd3dERuZFdsaDRwM2tzR0FTN2NtdFZ5eWhLTGpQWWt3ZXo2dlRqUzZwZUhFZkJPcHN6ZmpXcmRDdnZtOU1JU0dOWldSWWNQd25aT1F2YktzUC9iaTBSanVvb3U3OEE0Szh5b3c4Uis4UzFuU0N6am9SMGlOZWNVbWZtSURsWENZaTNKbnVaWmJNVkgrR083UlJhdVN2NzBtSmNMOHJTaDdCY3FWZDhHcFR2S3NmemNaWTBMN3hYR01iVHFsWUUvaWNLb1VMa09FNUVHTWlaTFpnTlpMNnFxY24vVmV2ZTJvS3hQRUNlVVMrOVpaMUREWWgwRDRrRTl4cTZTdmIwVUt2RFBGRTU0UHBpbVIrRXpPcmYyZE0raHJCOWNIQzZUeThlODE1NWFGeXV1bnFETlV3UEtGMHFMUWF0VStEZEtlbVpKUTgxbHVTRnJQTGxIUkNDYnlNMUJiTlF3Q0o1VlRnbGZFR1o5bEYvT3VBK2RlNTlsbjR0dFBWeFFNT00xOEpuWU5EUlJyYTlydUtCNlIwU3lkTVVrS3UyWk1lVG9VczVNUmp5RVp2VFJPQ3lPNUdJYmwreWJRMUppTmRNcnpXczN4TWxlSlRKMk9wVit4Ynlzc24xWkpFTVdZd0VVZ2taNFN3bHRsSlZsTHlVUG1PaHV3U0FHMWhkNG91OU5tcFlQM2xvS2VKRVlZbGJzZzBSZVBpSTVWaUlFcXBCWVZieE9MbE0xRnJKakRkIiwibWFjIjoiMzQ4MGZlNjBjYjE4M2Y4ZWY1ZmFiNGIwMGMwOWEzZjhkZWRjMzRhODc4MGU2YjJiZmM3ZWI4ZGRjZjY0Y2IwZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlZ0aktyZDVtb3JJNDgxaTlmcDl1cFE9PSIsInZhbHVlIjoidG4yTFdVc0N6RlQyM0FrNHpNZmRaVno0Q1MvUVhqZ2RhOVdSSzdPUFo2MGdxdFhxZkZpNThQM1pSMUc0UExteGZVaVU4c3ZsT01Mb05KSzVPSVZPWC96SnhEczM5TGVWOU5TVVRiUllxMCtjTVNIMGVtb0lJQW1mVjBuVUZyeXZ5K1VCaW4vaGxxd3NZZzVWTGNCSGlLRG9vYzE5UUE4N0hkNVJOTUhoc24zdXo4eW9WSVRVVXpyMVMvK2VhcU9DWHBnZUxRS29YeE9KVWZhbHcyeDdpdTY4NFhVYVVBMlBNWnlXdlpoZXMwVGVjZmQ1U1B2UGJYbU55ZGlNUDhYWjl1cnFLWFAxZ1VTdzFrUXVRenEzT3R1ZjBscnMyT0ZpNWZ1azRKbkl4OFlyK1ZEVFBiQlpzdExFVWFiMXMyc0hkNmdiQjFQcHJoVFNTOTU0dm0rTEN2L2Q5dDFSdHdhTVIrRVkxcmVmNi90eitHVk9vVnk4SzVWTlVsL1NHRU0vN0JZQkFUWXhvdHZIeVFuY1FTcGJnMTlpaHI5MndqUGVGLzE1Qmw4d211c3hYMUgycjV3THI0bUxVcWpQUFI3bHlRYUx2eTJvWUdITzhzQ1dJR2l3NjUrcGh2MUNaZmdnYVNxTzQ1aWZZYkltNHVrQ05weEdJeENRTkY5cVpmMzJBSkxsNmY2WUpwUy9hdUVnb3FFOGZGQ3JKc0Jub2MzaVEzck5SMVJ2M3ZuYnRsd2xDL3VmTU5MWENZOGoyc0FFQStFci84a1dKQmVUODk2bTBxaDFya2hudTZ6Ky9hMjA2dy9EaGt1blloTjR0MS82V1RZZkZQRy9CM2YyQ3FlbHc3M3c5SmIrbjJtSkRRbjZWamtaVi82QW5zMDJTZmc2VGRhOEU3a1FNb3VVQXFMR2RndHFHOUJib2tGZUwvOHFIMEI2UkJ1SFM4ZHY3VGtHaWZOVnd3PT0iLCJtYWMiOiJlMDRiNDQ1MDZjNTc1Y2JlZjUyZTBmOGM2MTkzOWEyNGEyMGQxNWM2YzRlNTc1ZTIxZTFmM2ViYzg2MzYwMTg0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik11cW9OOUJ3VEIvdEVLZkhVZjE2YkE9PSIsInZhbHVlIjoidzJjTWJzWnY2UExOaU9JVWpYUm02VmNNN1VQanYzaHRVczAzM1ZtUGxZMTY5Y3FJK1R2WS91alBIOWV5QlpYZ0M3NHI3VU94VUVDZnBFZnBJcjJaVVRGaldVZElrcDRKcFg2NDN3bWxvK2wyb0VPTWs1OUVOc2FFVWVFODlaeDdhZWZwdi92MnRBb3VhS2Myd1J5UERxemIxZ0l0WlMrcFErTCtiZWJsL0dCaHJSNURoNU5yNXlmREFuQitsQnBtQ1BMeE13T09GMlpQU0VZM0VRbDFucjhncHcxeUhjYmZKWWhTMXJlVVRWS0VaNFR0Nk1GbU5PM00wWXB1NjRGOUlHNEFSNWNQdzNWWStUa3VEVDErOUNrb2l0YkYvM1BQaVMxN3E1K0l2N3kzWi9RVTBwRWtsMVhCUzhPYTVJUTVPM0JJUXlUTHFNTys2dkhCMXk1eUFkcDZvbGJhWno1WkpkVytJNUVMK2htVVRYY3RhbVZtNXpINmFKTklpRk1JZnNhNExZbUo5dFFYVktPUUo2MXlocmJ6VEFjQUFVYzRJb0dJdWNRY2dkRzFqTUJwdmdPM1R4NUsxcnQvV2Y4eVpvekV5TkJxSFBHOFdCa1RuVHhHcHlQZm9UbFIwajd6QnQrRlBXbTNKZ0E9IiwibWFjIjoiZTA5NWNhZWFhYTdhN2MyYWZjNGMyNjYxNGQ3N2JjYWUxODliYTc0NjAyMTYwZDNlZDNmNTY0ZTVlZDY4ZGFhMCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkRwRmM0R1BxL2FyS2NrdmRScFNkYnc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2h6YmNqbzhEM1gzYjNTL1UybVcwM2Vlc0tzWkEyNGtqRFZDRWxHT1V0bXY1TnQ3Ui9abEd5Ti9RK3FSOFB5L2pBTVZySGxZelRBdkh1S1JzdCs1cHAxU2RhajFUVDlDQVRjQmdtTHJiSEt3U0FOY2x0U1JDT1pkZ3NSYjc4NWVabERTQVNuc0FYVjJDTGVLcGpsMTZsMzNxZ0txeXZiWmZ1MzlnUjZlckY0WTh3RysrWVRScTRzdm10Z3F1cmFEK3FHUW8vbERBbklYWnpOaWFyTTgvYmllVkFvbWlhOXA1MFpIQ1pTV2VBWG9LbVIzazMxb0x6WXZURzAwVHlocmxDellaME9BSUhpUm1xRnB3a0tBT3VxTVlHWkNTOEVkMUZyT2tDSkJZYUZud2RZb3BHT3NJN0s3RkMvd2k2WDNrMWJUaExpRmFHd2NRdXhmZW0weW9VZXNudGNzaUlkWHNPWExNaE12VlZuWWxUNXRBelpLdi9UakxZZ3JXWTF2NDU5c0ZaU1c0UEhSNmdESXAvVDZkUXE2cGNDQ0dGZDVHeFBqVEpTaElZQThFWlIwUTA0ZWp4anNSd2pJdTdHRUhJejFmMGhkN1dxeUdyNTNCbjAwY1FjZlpUMkpnQm42clp1cXRNUkxEVXM9IiwibWFjIjoiZmIxZDI5ZGNmMjU3MzkxZGZhMDZkODU5OWUwMWZjYThkZjI1ZmE3NGQ5MTlhODZhNmFiYTlmOWNkNTU3MmM2NCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IjhVVWxPaXYyUVBzRCtvWGc3TzNSUFE9PSIsInZhbHVlIjoiQmpRVU11V0ErNmRyREFlakdqWVFNNEN6aU15SlZqUjNxeTZOMkk5WkdUZm5helk4RjV1WU1qL1QwWk5naHBmN3BpMHRrWDRkY1MzemJjYzVVQUhaMXlMSElYODUxaDloN3ZiSCsyUExpQzFrSDZySzJTWW9KZXNMSEZZYTJGd2FUazFMVE8yekpqWlBKOG43bU1Eem1jbXJObDNicWpuMXdKdXNWZjRoZGpUWG4wcEtsbjNXRU9uWUNjTUdIK1haZ21veUdITmNwekhrNmgvbzQ2RDhWcTd0bldBdVRwWWZjQ0J1cVY1WDJCV2QwemZSdWZ4QlR6QmJxWGczODZqaUtHaXIyK0xnY2xCY1gySFZ4dXlzZGR3NTJ6ckpmMFZZSjN5ak1TaHhJMC9hYmVWKzVwNXpQNFRZRzJHLzd4d0FPWEVKbWdzZHYybzgxRkFYT0JTeU1NMlV0SWw4eDBSWEk3RXF2SHFvL1J5M29Bakc5M2dTWmFvY1lRdGtiZ1ZtR0tGTlNhQnBTVFhTdFgxeUJTY000NGcwanJjRFBJNEZkU1lHR25aVncxMTg0S1ZHU0YydU5CbURpZ2pFVFE2RWtkbVdpMmtOaDkwMnFLTm1xenhOQk55bUlnbFhLWXhSSk9LdmhRRFUyZklTbSt0TmIxdDRsTWVvSXVScHFPTitYMm9ZUWdNUEJMek9jQWYyUUh3aTdMeU5hTFFWMW1qdWp1M29va0R6ZTRudE5NekZ6eDU3bXBYUEZHYkZya1pWTDVtSFdvMkVWcnhjTjhLWXhDL0pBVnNObHJrbUFiOHRvaEY1d1RTZzJuUzc2VUk4VkNXVHZmU3hvQnMvUHM3byIsIm1hYyI6IjkzZDRjZjEyZDcyZmRjODk2ZmEzNTgyM2ZmYTVmOTQyM2Q3ZGNiNWUwZmE2MDhhMTNmOGY4NDVlNTg0MzE0ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
eyJpdiI6ImdYQkk5UjFWakVaN2F0SEQ3a0hKaHc9PSIsInZhbHVlIjoieThPSW9xRnF0NXY3bWh2Mlo4bllrcTN4N0s0SmV3cmFoM1plS0VYNmlFRE9USTN2ZWtabUZkRzYzOWowdmJqVlBhakViaTg3WWNhZVh3a2pjUTRKUGhzU0d4SGp1Q2VQRkdpdk11ZG1ZRzN6SnlhWDRwVVV0bFYrV3l1ejJpYUFLNklFK0ZTU2pwVjVsU2hvZ0pNdWdXNDUvT3JHTk1SUlNLU1c1SXJ6WXNSUUVTUFUzZHExSDl6VnJGQ1NPbXFoa0ZzM2xNYnRxdCtHZTJSODhoaXozVDFEcFB0M3ZsTDZkblFzTEhZUCtmZEorbWk5Q2I2ajFCbjV2SW1XRUFGNllick93cDIxQlRrbmdqbnd0NmMrUHlycVdaVitXM3lqVDRVZGJjRzJOU0JsRGhEZ2pocEpSWHhMb2kwZTRQV3Y1d2dadDRNQ0xhUnJpUUhoRzlnTWtDSldGcWh6QmNsOVNZRCs1ZmhibWJhQURUUmVQL2xCdlp4QmpMYmZ2c201R2haTGNNLzVnQURvREJQemI0WVV5QkZrWUoxclJSVzZPdjVCODJPalM2aXRnVThPMkFaY2VtSStXYmxmWU9zeEo4b3FjeGR5b2gyUWFiRm9rclNiNzNyYU9PVmpvKzZKT2wvbXNUUUZ5VG9YNWlTQXRXdTBVZmVZMmVGejVyUmlnNXQySjdHbVVTOXVBWTZMaVhUK1J6emdGbVdod3QwK1BwTFdZVnJpeWJ5aXNmV1hMZk9KQmpTeFRYVmNsT1MwVkNFbll2S25CZmJxNFJ6SG52NVY0WUhsVlFYaU8xTnJYRUlYa3lmUlI5SU85ZTV1cmU0RDdya1VDV3krR1BQZmxUS2xjczYvbkhaVWloSnZVQmc5MWkxU09sTlV1dXpwbGJORnRJRjR2YkxlVnhxZFJSbWJHTUFidWYvd01MNnciLCJtYWMiOiI3MDliZDkyOTEzNTFjM2UxMDYzMTNkY2E4MDBkM2ExZDFlZDU2ZTk3YWMzYmI0MDE5YTdiNzljMDkxOTFjYzAzIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkdmdnhodktTWHd0bVJhYkhMQjF5aEE9PSIsInZhbHVlIjoiKzl3U0NYSzg3MnllV2d2dmhROGI3dmEvblVqS1FJU1ZDUzF3aXFHaElKMjdodGQ2TGRzdCtIbXE2SUZHU0xJMGdFdVR4U29NVmxGdW5SM1lySndoRjdQZnlRVkkyUjdKTm1PWnNqVHBGV0dLa0VjL3JjM1UyTmVJY0piNEJhaS9DMVdjNG9UYXVzTXgrSFM1UkRWeFo0eUxtWnRqdERkYjJvd3FTSkJKQVBVeUNLaTdCYTZsc1FtV0Y2R3pHUHRBNHYwK05BMDN3QnBMdklTOVNiWVpkcHRSZlNWTTJNT1pyUm9TMVFBU3ZVQlBlY3BYZW9PZitsMmIyWWRFVUw1TGlPMGlXUC9heHVHOWlwWGIxYk1vVmdKaEE5aTlUTEFHSnQ5K0M0ejk2UWNVc2pPZE9VQnlQS1dvSE9hNzZTZ2FiMlZXL1R6Q2w0SGR2YitrTzlTVmhzRVhrYkNETk5NWVV1bTBETURjbndOMitwdzY0RlJvbGY5WEt1M3h0REJNQUFPdWF2Q0FCMWhpRUZldkJPdDl4cE1LVkZHdmh3M0toeGhhV3JtTVFDSG45OWRTbVlLRFplNHRzWEVCeGtKdiIsIm1hYyI6ImFmZWNjM2RkODUwN2M5ZWE2ZWIxOTNiMTRjZDFhYmYzZGFiNTc1NDI4MWVhNGVhYWU3YTk4YWJhNzVjMGJhOTAiLCJ0YWciOiIifQ==