«Односторонка» появится на Суворова и Огарева в январе

Горуправа озвучила дату ввода одностороннего движения в рамках последнего – третьего этапа изменения схемы движения в Калуге.
16:55 26.12.2011
0 1853
Читайте KP40.RU:
Сегодня, 26 декабря, городская управа Калуги сообщила о запуске в январе одностороннего движения на улице Суворова и улицах Огарева - Чижевского. Нововведению дадут старт после новогодних праздников – в 9:00 12 января.
«Односторонку» введут на участках этих улиц от перекрестков с улиц Рылеева и Максима Горького.
Движение по улице Суворова будет осуществляться по направлению от Рылеева в сторону Максима Горького, а на Чижевского и Огарева - в противоположную.
Напомним, летом на «односторонку» поэтапно перевели улицы Рылеева и Плеханова, а затем Дзержинского и Достоевского.

Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IklIZ001K2hEMXJCSi9vUnpDZFdvbGc9PSIsInZhbHVlIjoiVy83T1ovTmwvYmcxenZ6T29iUFNieFBEQmxDMnJOLzdEWUdhTUlQU0twazNtQU9GTTE0K05qL0o5bS9saWhDZ1lQaVZRY3ZjN1o3NE4zMFBZZzh3TUNPdnRJakJNL0lqUUluS0JYcElzeFI5bElNemlJN3R5YVdTZGo2cnhPYjliTUF4VjZKQTBsQ3p4TzYwbDJySEJzRlB0Yi9KNDJnenN3cDA0TkNOZThia3FRaWhpYW9rS28zMWYwMzJ2Y1dGUFR1RFRuUmMzODVQNVNQWFRzU3NkTFQweHZyRENjTnRTMHk3SlZFdzZLcy9lMldKRTVKM0dhZjkvM2tJTFRFb0MreXpZV0FQNmNSbXRIUDhvWWNQTFdxc3lqYmxrajV3Nk9LOS9UUzUwSzJCOWpvVE5OazJoV2Y1NCtDNDdsT1lFRTRhc1RxSkVSRkM0dTQvNDNvQ3hQZjF4MzJQaUJCd2dMMkZ0TnRHdFRVNHR2Y3U5SmpuWFN5WGYyQkZtcHV2dHlLRlFFR1lkN1ZlSWdsVXgrTVJZWWhLbXIzWHBKL1B2cVB3dUgwckZKbDBRbTJoTnMwN1djN3VnNzZSWEVGTUtiQ3dzS3l0L0g5ZEc5L2FZL1FSZ1ZSV3FDYkVjQmdJM2QrdmNUV2xGTWs0aE4xUzBmZDZTWm9HeGRsZHRlckF5c1hVdGRvTEh2UHN6d1VueTNRWFhYZnAvclBROXhLcUdMYmpvdTYvbU11MUV0NmxhUHMrQThsNE16T2Q3V0hHdnBNam43QS8xdHI4Z1hsR21vVVRoREhiTEh2eFdVcG96UTBRZGNKaGhwanN2c3hsRTJJSWdEeGhRM0ZwZ1UxbE5LUm1LYmhlSmI3OURtYWZkMjJUdUdUNHIvY1N0MjBHQVJ3SkY3VHRaMUltbW81ZjBRQ2tMWThWeHFYQlZVWjZHWDFQa0FsdWZJRzVLNXpOWW02QTZkWTJYTThKMXYyNVlXQjJIbHIzL05UYXlVbUdnR213bzkzcUszS2k0aFY4IiwibWFjIjoiZWU2Y2ExNzJlZGVhYzY0NmU3NWNlYWIxNDZlYTY3YmYzMzJhZWVjNmRlY2JhODdkODFiYWE0ZDNkZTAxMmQzNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InpBLzdRWWtYbkl3dDJXUHFLSDFUTEE9PSIsInZhbHVlIjoia1M2VHVoWUJEYW94QThqLy9NREkyS3dieUtoUllMRFZhTWNpOVZTVllLU3Yza1QyakZQVTZlWjg5bWtUSUZqVDVxYTdMb2tuY3lZRXJ4SGRUR1FsQjgxR2FnRWtsUVg0ZzV0WmdGQlZkWXV1dXdWRzFRdFNSRE5jcVNZL1BtMktyQTg2SWdWVGY1dm1ueDlFY3dlU25CalZpRmdFY3VWcFhjWm9HTGJGSTcvWWhTU0w4aWNGcnBjZHFZaFd4NERGWC9QQmZQR2pwWUp5djI5aWk3djJyT2N1TGY4TStwVUphajNYZWl4cEtGaVU5R25ZY2x5NUM3K2tBVVhsOWFyZ2IvSVVEWCtUWERKZU54NEtQeHdoRnA4Q3REdEp0dnZiajlDdkhQUmdoOWlkVHdBU2VETDhBVXFhM0N1bXV1WUJvbSs4NnJndTlwQisyVDFLR2wzeEpiUis4Vml2U2ZkTDFGSTZWV0NRYjNlMmhSR1B4alorZFJjSTBOZ1JMbFkyYW9OclR5YWxZZk9ZeDVYY1ZNZEZHdnNhYy9GcXVvNWVaQnZiQXloRnRpRjg0bndwUVBidmFtMXJxUy9BYXZhK2lkb01lQUh1R3FaZkM3UGN3aU5GT3kyKzhNRGg4MFZQSE85V1U0dXBWV21OeXdlK2dUVXlkUHRkTDJ3MjFHb1NkOE5BcENIQ2dBVUhySTZVa3lITktNSjZlY0xoZUZmZ3A0RWdUMTB6U3dtNE5VTDJObDZEcnhyN2VDYUJ0K1hMR0lqd2laL0RFV3N0NmJBUGIxZUprMHQ4UHArTHZMK2FjREFOZUprRlpNRDJ5c1B1MEJVajFtZ21haS9qN0J3aWtaNFB0U3hGdG00ZGR6MngyM3AwSFZ3SlhYYTloQ2NvRk5EUWJ0NmYraGthWkg2cWZmcWNEVDFnRThIMmNONVBXeTRLMEFHV044WHB1S0NyV0hHcS93PT0iLCJtYWMiOiJkMzUxNjg2M2NlMWQ5NjBmN2RkZGRmNDkzNjQ2Zjc1OGQ2MzA3YWEwNzlhMWUzYTYwOTIzYzcwYmZjNGE2ODljIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlF2bm1OelIvQlRqWm82WG5aeStrNlE9PSIsInZhbHVlIjoiQVFmdmpadVJVVWs0R1pLSGNxdGJhampVTmFhVUMwN2t4M1BDU3V4enhFSHhaWDc3dXlkSUVRVEpEY0I3NmNYMk1QenZSOGtIbXpCejkvU09pNTdzVDBXOFBhZlNtanY4NHdrZ0RadG5pVGlHelo1VlFzbmV1MXF4MkNtWTA4K1hGRnZuVndCY3plb1hUU1ozUys5d2M2U1IxU1JLZm5MVm83dEl2b25nNlVCaU1jckRXbE84RFNGZ0V2K0FoTHIrV3hsMEI2RysraVFCeGRuOVA3bkJ5aDNFWHU0b3NvV3JwRDhSak10UGp0TlMvajkrVUgwL2x5K3M2K29ncDNVYU1NUU1QNzRPVTNMMWZkdDR2OE9oeUU1T1h6K3JmQmZaU050TDQ4eFYyS0UybjRXVEFXdlBLR1Z0THdxbDJnK3Y2WXRvcW1DYjQyS3JhUTRPSnBGV0VGZWNtMktlbENscVI2dXBmWm1NeHIxc1R5dTdPVURjSDZ2YVhxMSszcG93bSs1eEdZRUJWemdrQ0JsVkxOUEE5WHZsY3FzMUptNnZKK0tGTTdTemR6QUN2WWcyZE11RTFIcTFhMXowVkNOWGtudWRCZGM1TnhvQmFidEk5a3FpUUVFSldzNU9qak1PWVJOTi85V21oMG89IiwibWFjIjoiM2IyZGMyYzFjMDgwZDQ4ZjZkODYwYmZlODkyMjgyN2EyZWQ1ODgyOTJiYmQzMjlkYTA0NzU3OTAwZmJhNmJkMyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlhPclZBdmpJVzdzMmwwYThhVFBYQ1E9PSIsInZhbHVlIjoieDhqalpIV2QwVC95Qlp3MXpGRnFKWTRIVGV2MW90K2hXMXBEWUpSMldVdkhKR3lUZW85M2pxQi9iL3RKRk9XUUdOSURVSlhHOTdyTklXUzdpbWtXQ2k4ekNBSVp1WlA4Y1dWM1BVNVB6WHBzTFhVWDVZeEV0SyswQzZOVFBzdlJpdWVJV2RBVXVRSm1WNGxQZGZzbnJuTzJFdGQ2TVlaTVEyYWI5aTdOQzllMStZSG50OTZzNWxZeUtXYlpmWUNCMEFybHJBWTlCdXpENVdReUNKaUZjVGpNeUoxRTMvNXRmcGIwYXQwWU40ZEgzdWc3Z2tiUGJqaFZUR01WdDJhWEF4aFpCalhLTXVXaGlZWnZhQ2E4bE8rT1FFdjV4VU5wbU5UTGNoU1ByTXgyVFFucTQ3SFdkSXo0R3ZUL1lFdFNGUWNNOHR0TTJsRm15bFFhL1U2VFE3R2E3TUFmS25LN09MczYxVUZHbzc1ZmxFUmV6NW42TjdIKzIzNEFTS3R1MThpTEczeFBUcWhsYWYzRXBoa1ZJY0V2Q1NGeitjYkN5cFordGgzWERRWlNGc0lzMFJkSVJlQ2RXdTFhOG5WTGJPbVpIN20xSWN5UDhuTi9BYytseHkwK3UweEp3VUlUaUtvc3FjZmZ2OTQ9IiwibWFjIjoiMjkxNjk5YTQ2ZjUxZDNlZjg1NTJlMzM5MjliMDA4MWE5NjVlYWJiYjMyZGFkMDY1Y2Y3NjYzMWQ5OTk1NjBlZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikc2eVdsQ01LM0QxVVpYV0wzRGpTTlE9PSIsInZhbHVlIjoib3IxOVBheUppR0prTkFYbWVVdnFCVS9Ba0VRamN5dVhaaGoyWHlrN2pxdlRlSzBJNzE0TFNJTXlneEhMLzA0cmVxLy9kN0N0TVU2SjBQZjc3cUxvc3daS2ZqempER1dJeERPcFFWM3RCYUFFMVB5NVBHWWlCaklNSjZCZm5aT1VoUHhMdWJSaFBlZU1wdlgzZWd1N3FadEZIMzRBV3p1bUdTUHI1bTQ4emQ3U0FoemkweWdUcVc0ejh2bjBzTWRKV0xmVkxtQ242M0xZb0RUalhNODJPRE81dkVkZXJsZUY3a1ZqRkZwU0tIUi91SVRiUU8yanpPblh0WldlU0MwWHF4QmNJbm5KSDA1N2FkcWZBSExQN3dQeDBja2txSXUwVlF2cjhBekF2VHA1bm5SSDAvak5tYlJRUDVUcDN0S3hXNFl0U01PS0JNMy9BNGhVSnFtSVMybnAyK3k3UXAwUDgvVmY1alE4STlIUFFuU1ZHSHpMVFhqMyszLzBicklSaG9oMEgvMU9KOTk3RmFUc0gxTTdlL1EyM2JHNTNwYkRRZVY2MVMrdExYVjhaLzVXV0V2U0tVSVM5M0JyUzNVc1duSy9vYXIwSU1HdjFiazdaWEFVN1lZTmFrdHFnM2YrbkdRdjViblN2NlVFZVpYYk5yYlY4SHEvbStUa2dsSlJ4Z2Y5MFNSQnI4K2p0V21wM083S2JuTHBqUWZnd04rNUovRDkyNVpLaE50T1VBOE1pVTlNcThOMzY1YlRpL1RDQm40ck5ReTh4OXhENWgyNnpKUlgrOWpFeXVhZjY0Yk9TOCt1Y01kSkJXWVpzaDRVMEo5Z0lHNVVLNUlrZlBZVyIsIm1hYyI6IjFkMGU5NDMyY2MyNWE4YjBiZjA1ODEyZjMyNzY0YTdmMjlhYjFkNDhlOTFjYWY1OWIyNjE0YTU1ZTRiYjZkZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjZkZmpDNVFPZW1uOUxqMWVLOERJZnc9PSIsInZhbHVlIjoiTm5MV2VaYzh6dnJnbkd3OVErSjBqaW9oVldyV0ZLSE5BMkNheTJaWFZOcUpxbWVEMnU1SEt4SlFMQjZZb2VqKytUQk1qSjNiaWhiM2lzb3phaXlEV3I2Sjc3dWVJNkQ4dkprSmtnRno2cTNrVWZwUTlKcEhBUnFxbzlhNEZYVjdEaEZjbXoxMVNQR0pTdEFEbDc5WXpPQWJMeU9qL25vakpuYno5Yk1wN1llNzZlZUhSemhDdHVCampVSDd4Z3Q2Z1l0WWlTOUYveDVIZ1JzV1U5OEFKTUdXemgyY3AwSHp5U3VmVWdkQVhjaUEwZDl4ZzU2ck03WHlQcElBS0YvbTgrUis4eTQ2VHBmMm5nNEFIVytUR1ZmUUpjQWlqVHB3YWlEc1hHTnpvTmxuV1k2UVJvaXY1Myt6TTBIYXpCZmc1a044YWppYTRpVHdpL1BoR3UwNnNRbkJaTzRNem5WR3piOFl2cW80dk1VMjhKbEQ1aWt1NUsveWdqMFBRaHhGNEJHTHVtdmdSMTVEYTVHQUZTY2dpZGJOZHlLcmlEaUxCc1JRL2JZNG1EUGZuZHVURHhFN24wb3M1TGhsOWIvR3VKV2F1SmFONEdEQktyK3ZIeUVDZVNrUWFmUU4ySjFqQ21RZVJUMXAyNzdXeHNtZWM4MUNqZy92eTlySi9nMkVvQ1FmdkVFNDVqNExKMFA5TGhBSHcvQTVGU0h6YWtHYzUrYjFXZ3NVcithaVFUblFzMFRzU1RPZS9XYmxKdGdhTld0K3lNSlFkd2VKaWN5a1lsQ1ZYUnVCcXFPVFZTd0J5T1BaOFppcUlBWDlKVitBVGF3ckZOWnpPekdMUk44bWt4REc1SkJwYWd2anJtcWdDVExlSG90Y3grUHEwTno4SHJ3cVlxUy9pK0p3emRCcHp6djRkdi80UnZrR3pCaWgiLCJtYWMiOiJkNzY4Y2M1ODk5NDk3ZDE5MjQ2MWU1MDBkMjE4NTQyNzllNjQ5YWUxZmVlZWE3NTI3YzBjZTA2OTI0ZjAyOWRmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjFlcXBtQzF1dXllN0JrTU9iZ2VEY3c9PSIsInZhbHVlIjoieXlaQmoveW1JdWsyU3dvNVNKcnBjRytJUW1peXZOYk80cjRaY0hJVHllZ2IzQU43bk1OK04vVitCeGEzM0VNSE5zb21MaFBoaVZqcHNuYllTcGlGc3lLc0NQYWZNa3EyUExsN0tISDNodmpyMENJZ24wZkVOVDFZV2JGUXJ2TEJYa1huU2tKQmtpMVBqZG1EUmhoTDViTXpjdEtwclgyR25zNlVNSUhsMWlGdFhHUGxmK0dkZTkyeU1yODcwWDRpR2dwL2htOHorbEtCWWZJYk5scHRKaElyenU0RStZSnJodmozdEdEMkU0RUZDbjd3OW5LS294WXVPQytoUlQ5czVEWGFzZyt0UzkxMjRrUC9idGMvTTZoeCs1N0w1d3RTeFNodTllSUp0bXRPekFPNFBFZjN1VjErQ0RWTVhtb1lMNFhJN2FhOUJ1UUk5ZGFLQzQ5WU4rUnBqTTZxVVJZcTAvTiszZ2RZclM1dlVlVlE1cDRrRllmaGZJRTVpNnpadWNyY0I0OWVmaSsrbERrbDlpc2tBNXQrUWxFTWVBNjNCMXpZcDlYZGljcTBKQUF4TGhxVTdqWUlBOFNpQWYrQSIsIm1hYyI6ImQyMzJhOWY3OGFmNGQwNmUyZTIwMTRiODViYWYxMjBiY2NlOWZhYWZiYTIyNTE5MTNlNTQ3YTUwZTNmMWQxZDgiLCJ0YWciOiIifQ==