Титов и Ананко проверят «Калугу» на прочность

На матч в честь дня рождения футбольного клуба для фанатов организуют доставку до стадиона клубными автобусами.
09:22 13.12.2011
0 1122
Читайте KP40.RU:
Как мы уже писали, в эту субботу, 17 декабря, накануне двухлетия нашего футбольного клуба, в Калугу приедет тульский «Арсенал». Клуб, ныне играющий в любительской лиге, этой осенью приковал к себе внимание всей спортивной общественности. Чтобы возродить некогда выступавший в первом дивизионе «Арсенал», в него пригласили целую плеяду звезд российского футбола. Среди них Егор Титов, Дмитрий Ананко, Александр Филимонов, Александр Ширко и другие. Возглавил клуб Дмитрий Аленичев.
Товарищеский матч «Калуга» - «Арсенал» начнется в 13.00 в Анненках. А от сквера Мира будет организована доставка болельщиков до стадиона клубными автобусами. Они отправятся от остановки «МГЭИ» на кольце сквера в 12.00 и 12.30.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6IlVIbHlDaExHektkVjRQVjVpTVFuRGc9PSIsInZhbHVlIjoiUksyUXN0MllEV0tmeThDMXRudW1qSnBWSmI5UmJrdEs4VWxVN2p6S3JKdWF1SGdVOEc1bVdmcWViYUNidm5RTHpZTFJla3pPTEduUlJiTHBqM0xMVmdkY1hUdktSTTg1ZndZSHFEcXdxZ2V1enpzK0VYQUowQkh3eThMR25keFBhV2phUnNDa3RBaytJb1ZXNlpYdmljcEp3ckRxUUhZcWJpMENQMVFiSlhuK0VGZU9BUm4xaUFPeGkzMGZ1K0pIUG5FajMwakhLMnFFbDJZblVPc21pWHJDMFo4U1hDcmhkQ0RUWmsyaUtwMWlKdlpGMzdoWVM0aW1FYlNtajNEeWNhUnY1MDhNQXFiOW05WUZzZjdBZFlDUSszTUpKS0tNblh2L3YwRzAwZklrdGxJUlIvUnYvSmpZTFh2V3A3bG9WeURyN3hINHBqWFlUcm9sWHYyK3J6TXQ4Q29xWDRCdHlwWElqazYyWG9JeG1FbEdVbGtDZ0d4eUs4NWRIL2xjblpHV0ZtcHZ1K1BWM2ZnVm8zSWIvejN3eHVXYmY3eXRLNEV1Qm1jSmdDbHlyaEthRUtGSk00cysxaWlqangwcko0U3k2ZVRLbG5mdUE3cFV6T3BKbE5jZkxVU0FLdHlTSEV4M3FrM1RVeTJrSFVHZlJBMndQd296cysxeVZKK1RhK2p5QzI2cGVSdFBKdXB0NDdRdG1CSmFxZ2NIZmhGaDdTdkxUUlJoa2dweEd2OWpjZ1VLQm5NN2VZV0R0RlFZQURZNEVuQkNSNHBiK0tXektXRFQxTktnWnhTRHdNN25sWW45bjhjRVJVZ1BVV1huSWtNeGYxSkUvVnNPSVdXTE5wZkR3cTNWYy9OcmxtbXpBaW5OMEc2TzQycTVxREdNMFlvNXBtamJLWDRYRDQ4WUxHdy96WG1oMGtkeXpMRyt3NDJ3QjVkT3dGNnV0YTk1Rm8wNjNZVzdRcVdob25PV1FTbDNCUXUxWVl2cHYwbFFYdDFtRHdoRU9wSlQxQWMzIiwibWFjIjoiZjRkNTI5YzAxZTMwZWUyZjdmNzI2NjIwZDQzODA0NWE3NDkxOGFlYjA1NGY4NDA4ODE1MDJkZDc3MDNmOGM1ZSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InZzclZzaTVSL2dBUXVhVDNJVzh2Tmc9PSIsInZhbHVlIjoiTXFGOXZZSHZRRENlUTkzRjZ6bTE3NVdUeGVoU29hK1VGRy9wSHpybDNvdElFSmgzUHBSMXFFMDVhYlo1UjlKZFZwRk5FRFFYeGhveDNtcTBsMHhuMmUwN3VhRSs2WVF2ZVRUOGwramFCZzdnTTMyaGR5VWEwQm5KYXFIVDFEVWxjQVFBTGlmcDlZRlFtalE5eDUyeHFWWWp0UklPMWVYQmFFa0dpUjRnZEk5SHhuKzBiSFFKU3JwRWVWaUFxNWh6cTJ1TWkrTjUvazZLL2Y1N3k4NjVCdS9OTDZRTXFxRTkwbHFQandSalhpdUx0QXZHUytVWkgzN3VhODMrTWkxSENaV0NEQ05pWGFINmN5Rlplc3B2TFpvRkFQbkVqRDI0OXNBWVE3c3M4QTZ6WHJSTm9URFpNSmZhelpzamEzNjk5M1VBcThZYUJZNHlEVnhOVVNsc1hLNXR2SElNTUdNb1VhWldTTGlMQ2lVMVhodnB6N1IySE5HNnBRY1NmWjB2b0NrRzJraWJ2ZjltWkpISjlsZmw1UkkwWDk5bmlDOEFpU01VZWFDZUxvWjNSVGZTaDBVQUx6OVRUUThNV3hadDdUU0Nhbmx1aGVmRk1LRG4xdUJRaXY4VUdTQmNPQzB3UlRpaW5SY0E2YUVVMzdMN085YUFFZVVMMG8xalBtV0RFQ0VaVHRWZGF4SS80WGZOT1JrblNIY1VhWjZ2YzJkK25KOS84bmY5YkFNYWVZNTh2SzdEWmJJZ1o3U1dyS1JsUVF4V1lFcUFuaElWMzlQQ3lUVEkvRy95NEVVdGoyRkpCbEVrQWR6Rld4alBacWVuYzFxR09ZU0dJSWJNb21UMnRvSDZBZ0xuVkkwanpzU3JGZHhxcWlta29UV3k0RHZIUzQxTHhUQXcyZWJtM2tpeWJ4bGNyVFBQeWk2RGRIMmVoRHp1K2JFSnEzNXppVUszeExsNlRBPT0iLCJtYWMiOiJhMzE5YzcxY2QzZDFkNjAwMzRiZDU1NDA2NGRiMTgwODU1N2Q4Y2RiMTljODUxNjJlYjBiYzEwNjRlODEwMjg5IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndXRUJMS2RiTGZvTVJxaThoOTVOY1E9PSIsInZhbHVlIjoidEVjeEE5a2xEc0NINnVVMFErTVJDay9LSGcvcUQ3Tm54NnFuZ3pOYlZ4SHA0NXdRMEJmZVBHMXd1Z25lYzZYMjBSR0xyaGI2NlhQM1BUWnVGQ2FVdVRLeTd2K0xSVGgycmZid3Y2eFFtdGhFOGtxS1MyblpJNjRVTXZQRHJqWUNJUEU1VzBxdHFmS0pRdzcySzRQZ0ZvNDdBMUNrbzJTU3VTOWR1by9XTnRGOExOS1ZKeWJETGNDSy9QdG1aWUM3ZWwzNytBSVFrMFRoZ3I2cC8ySUhLc2dGeXBRK3M4MVFhOU5zQW9UREhmaXA1djZDQUxEZFk5ZVFMOE9zL01QcERwZnBIUEFVQWdQYUNycGM4dXZrY2RnZHVKQTIzRkdEVGRicVBhMTV5ajZrMlkyY0Z4c1hyQTYyL2VEak0xc3d4TXhwT2czYnpjekptNjdPaU1tUUJjRFRTL3Zva2E3WGNuODY5SitDMzVsZXFTTXAyYjdILzdYS3Fhd1g1L0NkczFTa3RqbUtTejVRN0lYV0JIbTh6QmpRbEl4ZG9XbjFxcDZBUEZGUFBEYm9XOVVXcnRwamZFbFJMbEI1S0llNFkzZWVMcXhIWmltSUdadTMxL0xQZ1V4YURQd0hlUUFOeUtvTUw4WUFycGc9IiwibWFjIjoiM2UwZDg3MzVhM2ZjMWZlMjMzYjg0YjMyY2QzNzBkNjA0ZWUxMWJmMGU0YzEzZDJlY2NiNmRhODRkZjYzMDJjMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InpBcmt3SkJuKzR1aUZkSFhuRlRnR2c9PSIsInZhbHVlIjoiNy9pNlJ1L1Z1eUFEaE41eVBQOU1QOWVUTDNYYWlXeGpzSTBHZkUrUk04Q25wZnMzZk1uUUp6STN0ZUQrdEw2cUJXWVREN1BubnFKK2U2TmZqWWZCeTRTWnp0ZnVBeUloUEZPcytQS2JzaVE5NkFSa08yN3V2MWlaNFBiR2ZwM2xnTlpzOGdlNEM3MHc0blAvUDBuTGhpcW8xV2FwNzBRaGhncEt2N3VtRndURU5iYU4xNjZyNUFodW1DSDVPeitUYTBOWlZkWHVOdjhVYm5JeGJlN3VhT0dsbzI5WThzTDc4S0lJWUFLRm9MTTBCRWhVajhQWjNDSjVvZGpVdU82Y1dZRkszQ3pqWk1OY3JIK2Yrc3JHZnBjSm9WNDNkVGhxazRqbkw1ZzloN1hCQkllVGVGdzZvaGNsTTlVbTMwUDM0RG83MlQrdklvUHROamJQbDZzUERrd2xPeFh1dkRoTnJ6NDVYQ202a0liQnAzTERYWUhhcnNweEhHOUxrYWNaTENiQVFwOVd0OVlmU3ExZTZRZEIrKzFBRmk3Y2dxT2ZuSW1aZTRLdldNMmQyNU1PWGE5ZVBFa2hLOFU3Wi9pdFFLTXVIMEIzTmZFMndyRWZVc2VQTkJsRTMxS3JjbHZnZmZqclRFQ0VpSk09IiwibWFjIjoiZWMwNzQxMDAxNGU1ODVjMTU4N2U0NDY4MWU2ZDNiYTJjMmM3YzUyOGNjODFlZDdhM2ZiNzVmZjk4NTYzOTU4MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImFBRGtQMVNHVHZqUFFmdVZPek43Y1E9PSIsInZhbHVlIjoicjNxMjk3bWlLL0o5YkxpbXk5azM5QnBzNitCQjNMeW1oYnN1anlhME5oNWMvSkptZW81L0NUdHpoTytiRkNNdlVrWVBwdUkxYkJMdEpqVlFjNUYxWDYyOXpHTWFzN0Q2UEIxMUlhRklEemZvc0haMEV0bmVVUVlubXg3NEdkZjdLcnZIZElxQ0gwRHp3TWt4OWw5NW04TjFLOWY4TGlHN2taMmhscGR1VzVma3JGdXBnVlFRenJ3bkREd04raHkrTEVPcWRySWZLUWQyUWp1YWN2SVh0dFBBME1PcFc0WEFzWExnaVJTUGtVSXdQMmZGWFNzN1Q3V3YveHJ6UENOSjdrNnNrSzBPSnc3NWtOdVZjdkt0QlpvS2pMSWxhbnZXaGdoNjNPRmtJTnNmeFR1d3M4WFVWdGdWZDNuQ2pMYkhkTEY2QWErWlRiOTNqUVhYTVBJYjFNUHpjKzh2TUZ1cnc2VlYxNkN1VHFvZTMzb0VJR2tEbFF5ZHFwT2lUOXVCR0VickgvemRtYm5yNzRPaFJHWEl4VE9GeUVYVG9Za1U2cUtLKzFnV3lUbXpWTUFWaDBkUGwrZUJDN2lsbDZJY094SUVxMUVpaENaT3hXeE5yVzJEZExra0RoWE1zNTl0N3Jsay9ha1pKeTRVVm1laWtuTFRDS2hRNEtJRlVKamR5Ym8yRVVlamw5UUFzRTNtV0FwTlhXQm1qeEpPS0pqUE9ycmR3emduMGdiVE56VjZlWk15WnpTQmhGcHZhRnYvWU4vdFlGa2dsZXlsR3VkbnhxaU02NGVzZmlnWEhxU0l2c0t2YnY5RjNuRnhFK1ZrQnUrUExza05NZytjeW1yZCIsIm1hYyI6ImFhY2UwMGI0ZWQ0ZDkxYWMzNDU2OTY2NDgwNDkzZmQ5ZmIxZGE1NWUyNjdlNTg4ZGFhNDQ5MTkwZWEzODgyMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IkdYR1JvVGNKdXJwdXJIQ2MwQmJzZGc9PSIsInZhbHVlIjoicXY5cFJ2ZkZyVEdBL2Jwa2wrSnhSa2g4ZGQvTkUzQzJMRDIzazNyYm03QnlhYjMxMUZCWU03QS83dmVJUC9iY29KeDY2VDAxWDNLSEI0d2ViWlZUeHY5UHVlVE5jZW1HWFBqb2hWaHdPR3BZMWNOMlc3TG5qTFI1TVNhZGlaRVpuN29zaGxCSXkyT3ZGbFh2OThwUEJhUm11ZUZiS2h4VzRpalM4N1N4WUtYSUExVFkyQ0dZeC9LWi9QMGtSREloL0V6OGtLcDdaem9JMk5WT2FFTkh6aE5yRnlHME1ZMW1xLyt0UzYyZEpuSGhCYUtYNHhJVEZmNlFMTkg4RFY3TFdMZUpMakEwWDY0ZWRFTEQxVEhhK1J3UERndVA2M2VOR0libjJxWk5uamJRNkVOZTBaNHEyeDlGL204eldBY3dYRkZyM2h1M1RiRytDTEZLbEVOWGNpTVAxQk9vajNTaXA0eDhNNnh4b2IwK0s1VzdwVnA1eHR1YVBPdDBtcTI1a3dWc2lmdDRPSWxnWmRTVDFVb1NGUW9hWkoydlozbHVIT0VMdlRJaHZieHpFQkFIeDFYM1ZlTXVqMU42SGJZbFdUMnc1cVNzdVpvbFljTVVadW9ZZWRLbG9BaHRMNE82OTJSeFh1ckI2L3lJZXdaU1RHaGRaTzlEbDhMa3oxWTFCajdVV2FFZ2x4TWpncFQvVzR4cUVxcjhhRGJCRGJ6ZlVXS2Y4V0Z4Z2JidkVUT0Fobi9aWFFNM29SK1dwVytYVXRCV1l3S21nMkxRQ3JsVWt3OFZJOVBnL09CTFE5Q1FiVTFMeHZiZWFKZXFkUGtHQWtaUUtXbEhNWEZ2ZGtIUC9aT1dSTGMzbTNIR3J1NHZoWEoxZTQrNzJPUjZxeHIwTFdZa0dHQ29IbytISk9PMCtueU5NUzBNTDg3Q2RRRDkiLCJtYWMiOiI3ZWU0OTE5NTA3YTMwMWZlZjI4ZmE2NzNkNjk1ZjM3Nzc5ZTQ0NzBjNjExZDYxMTA0ZTc0YzI4MjA0MGQ0MGE3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Ijc5eTZQSVRNODRqZWN0SjhieGh5bEE9PSIsInZhbHVlIjoiTzg2aFhHalVpKzFrQ1M4bC9EbXZ1cTB2T1pIck45TEpFWUxOZWc2TFZRdnJpcXdaNVNGSDlOQlJtN1FTQ1FPYWtsTmtEL1dTcU0yQThXdGxVUnFhMFAxNlc5OXFiQkVPR2pCUW1mVE56UjlhTExTem5FZ3lPRWFjR2VQa3ZKVTgwYlg3Z1NWZFF2SmQ0ZUZ2V1ZLNVZxY1RJWllvZVNkTkFnWFA2Y2ExMHZYSzJsNkpJMmhCT3VtbWx3ZWZsOWZBcmM1NWczVmhEVTNua3M4V3lMSENzTW0wR004Zk82MStOY0s2KzdmWXNaYzBpb2JDN2RXVGxYcVhqQnJ1Z0hLdnN5ZkNhaDZUbm5id0RxT3YxUHliaVU3ZjY5WXAraTdzUXAwWFBkcWVQdm12VXRTNnkwV01Ccjd3bmxLN3J6ZTFLSEp0ZU54NlVEQTdNWVpwYnZFRFJrVVFGNndQOUtXL044bWJDc1IyN0NUTDRKeEhCNGFDbzRaY1BhYm5pWG5kRzZ1ZVJUNEl6YzJXaS9VdmtVVCtTZTJNVHE4ZE9abmlGdHh1OUtITmhJWlBQdVVMRVM5dEhDcHRmTUlHQVNkYiIsIm1hYyI6ImRlZDhlZTc0MzJkNzMxYmM2OTRmYTk3MmU1MmY0N2Q1NzhmNzk4ZWFiNzQ3NmI3ZWI4MGU5MjQwMmQwM2UyMjYiLCJ0YWciOiIifQ==