Вместо дикой козы москвич застрелил человека

Во время охоты в Дзержинском районе житель столицы принял загонщика за животного и убил его выстрелом в грудь.
12:59 08.12.2011
0 1107
Читайте KP40.RU:
Вчера, 7 декабря, в лесу недалеко от деревни Смагино Дзержинского района на охоте погиб местный житель. К нему в гости приехал товарищ из Москвы. 32-летний мужчина вместе с гостем и своим отцом ближе к вечеру пошли в лес поохотиться на дикую козу.
Москвич занял позицию на номере, а его друг с отцом пошли в лес шуметь палками, чтобы выгнать животное на охотника. Но житель столицы в темноте принял своего знакомого за дикую козу и выстрелил в его сторону. Пуля попала в правую часть грудной клетки мужчины, и от ранения он скончался на месте, сообщает региональное управление следственного комитета.
В данный момент на охотника возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Москвичу, поневоле ставшему убийцей, грозит до двух лет лишения свободы, либо ее ограничение на тот же срок или же исправительные работы.


Автор: Сергей ПЕТРОВ.
eyJpdiI6ImE4eFhzUDVEY3pnc1JVZDJHTVcvVGc9PSIsInZhbHVlIjoiSWxPNzhKQ3VRQW00R3UvaGZwL3BMck04OC9KMmZPalZWck9hZ0tZRGc2RlhCV0t4WHA2UkFBaExKZnF2cFEvR3JWKzN0aXhWQ1ZRRCtEZDhiU0taV3J6YVJobzlZaTRnb1pQekJNTTNZZURweEl1SExQK0t2ejBlMDZEaGlKanppV0MwNCtCSDI1bDdzbE9rSkFRSTdWQU1mbllOQ0s1aHdWc051V0R6RTdOKyt3MHpkTWNTNnhrbEtwbDhjTWh6MmxGN2lSOXUwL1dFb3FhZG00b1UyNnFVaEtQR2lTQzdQeFplTUZXNTlkK2t0ZWdHMjJNUVZxZ2dIc0kxMi9CVlRDY2Q4eWxhamVlSFNIZVBQT2JHZllIUFlQaWxGbE91UEpXcFNYLzNMVDJrbUZVMDRkamp2dHFvem1LTkVGRnF4WEVBNk5xU3kxQjNZakVha09iR3ZYQ1haa0MxZUJDV0xOSFFucUFlalg3ZHFpcXVPQnNwS0NLWlNvZE1ISitybmwvek41RE9wRGhESTZ4R1dKZk9mMElpdUdNMVJQbEFJYTM1cUE1WWlHeHVVeE90eXlBbFd6YWFHaE0zYkJQRWRNT3BjbHllb2JBRm95K0tIdVk1ZTNTSnhzaVo5aCtnSUl6d2pxTnpkTFVBM21qNWE2VDl5cG93eXRlb2hYNkxXeFkyV3ZiRENpMEFVbFhxbExDYkQ5UWZ0ZG50VHVXcmV1WTRRTkJvdVhhNkVyWWNDdU1oU0FHQnk2bXdOYWhmOElUb0dndUh1Y0V5dUZVZ1VTV2xKRjUzZ3IxZHIrRGQ3Y0JSKzFiS0VYS3pNZkNpTldPZkhiMWpINEhSY09ibmR4TWw0WnFaKzN6WDVTN1RRVTEyaDZpQzRHalBucG11dC9HbWRIUTdsajZveWx6Q2MxaUh0OVErWXdSaUVDc2JpNm1WNVFpTERmVzU1WU1yblJMcHRUc2dDZTF4YlNUS3U0WXZwMUg0UGNSSk1xRVp1eTB0Q3NuVG1kSXJaRkVyIiwibWFjIjoiYzZkYzNiYjM3ZDc2ODM2YjFlMjFkNGVmNWI0MDA3MWQwYzAzYTJlMDEyYThiZGExYjE5MjA0YzEyNGZlZDRjMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlRqb01kN1dSSHkyTEgvOEtSNXlsYnc9PSIsInZhbHVlIjoiQWRuT1FNYjFrNDByNERRTEFUNUlBcHYyamdSWiszNCtkTVlNSDg2MmRPYm9TVmtERFA2NHUvbzRkUnhWRG5BcDJYL0tZTC9aVWNGNzh4WlpsTk5iQmVWQ3BONnF2NEdYcW1QNjM5UjFmNUl1Wkt3S3pwMTVma2RuWFF5Z2ZNUkkvcFg5bzFGWWpza3l5WGNZNks1RW1pUm4yWDhzUDlnRlBXTm5JRWV2WTZ2cVk3NmFUU21RSVVVMTVHOU8wMFprRXlCdWlKTzl5ZEl2L25GS1ZwakR6VmdCWWpSUUFvQ28wdmI0ZGdvcm5oQzhmeXFqZkhWZlJUbEhBQzBSWWl2UGxMSmJHZWpXRzlzOFUzelhoTDU0Zk9uQkg1VVZOb2NhWk9Gc0R2dUE5NEh3NS9jOFBTdmZCd2hObHA0RGJjVDFBSUpIZXEyMzZZWmNJRHlJRHI5bXVrRTlTaVJuOVEyQUlsWEdNL3BRaUdRdzdHSmYwQ2s5alNscy85Z1dxeU9sZkRJbUVxcDNFWExwVDFicWpON0RMblhXWEZVTDFtY0xYTE5BUVBXMFVEUVZIV21LRXpoRzRIbFZMTk4xdHppTGpDK1B3aWlnSTF0OEN2c0FlZ09va0JPWG9RenFYdjNVQlRCKzhINjd1czRxYUtxV1FBZ3d1OXZnNFpsbGxRcDl0SDU0VWd6Z0NMamtYRDZ3Q0FQUWI0b2dQWkdHZ2wzaEgwSkl2NGQxVzUybXFTeWx0ZFZDMzltNDREdFBuS1grbHdwTStndGhBdG12cG9vSm5wdDRjWGY0YnAydTBmWVZUVGNzYnhieGF3TnEwcnRIcEpBa1piY2UwYUJ3bGVwQ1hVVWZPMVV4eUdmbnVPbGhhQWpmeFhLRmliU1MxQVhTR2MvRG4rOHMweEYydUxud0xFOEFGZkJTVlhteXJVUTV2bzNRby9ES2RSZ1pFWUpmOTV0VVZRPT0iLCJtYWMiOiI4YWVhMjljYjFjOGMyZTZhOTZmNWQ5OGQzZTVjYjNjYjQ1NTEwNTNiYWYwY2JlYzM2MWI4OTQ0ZWRmNzBhYTkyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktOMllQTlNEMVIwSXJ0SjZWYWo2OFE9PSIsInZhbHVlIjoiMlhvY1I3T3dzcC9ORVYvaDNtcE9ETlhFQmFpTlJYUWtITVFLb1c4UjFaNFVYYUU1NDRFcW5ucWo0TjBjaU8yVWFYQTU4bjBTKzRTRUVrS3ZyVjNwUXM3UGJqV1pNc1plTEtGVTNlNzJkc2x2UkJNMUtSY0k2Q1p4UlU1elIwZEEwM0xoSlV1VUxtRHM2enAwQ1VKMmhTYm53cXVLTWRSd2tZWWwyQjR1MFVIK1NRRkoyWjZDM2lIanlwMEhlNit0R1J2ck9mZjlzWmdEOHlON2J2ZnRXVGhxKy9MTEdSRzcxV1J2alJ4d1BaZjYwM0RvUTMyQmNuaVVmV3V6VndybXVockZnSVpsUzNhb0wvUEg5SE5XTERxNzczV1c2QWRpT0FhbGFENUZnK3ZSOU9SQStGNHhoaXZ5OTc5ZWVNMUpwWHc4UmI3UzFEbFlwSHZWemVkUlhYczRZQzZ0RGJuSHQxaU9ma2drZ0lzVmZ5VEFRa2VxRHhOaEd5VkliV3hnRnVac1JsaTY2OHVMTTB5TTgxRUtSVWhjWXZocFBmd1pUN3N5Z2ZIb3Jwd29PbWRVR2k0OGVSZ2o4WHFOMmdWYjRHeE5QRlZjaE1oMUhjTzYyQ3JIWElNeGdkSTFKU2xHTllJamJ0dU1hTUU9IiwibWFjIjoiMmNiZjI2MzljZjk2ZTZjMzY0MTdkMDQyYmVjOWI3YjZmYjVlZDAzM2U4YWQ4N2U1NjM0ODdkMjhhOTNiM2E2OCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6InY3OVIyVXovdGdHM29RcDQ3Mm96ckE9PSIsInZhbHVlIjoiRnpZdzVHTWxVM3RFRjQrL2FhaDlqL1BsS1dISlEwUThERVkzT3JlMm5Yc3RvZWsyOE9LODN3WDZ2YW0reHphMC9ibS9LQnVqQXZEVVNRSjYzckZlUGx3aFJXa1c5enZzQ2tlVC84dHhRWnlEUytBMnhMRVNvTlFVUVFGUGFCdUx6MFIzdzBsQjJLZDU0L2tkbk5TbU5VMDNocU1BWDFYYkZEeXZUaEFodi9WcGtWb3owSUZHUUYrbEZra0lPK3ZuNEJUVjFVT2VoR2VJZ1kzR0dSWG1SR2NkQS83M0Y0UjdLLzE2YkhmSlhmOEdQWG95N0crUUIxRmhGeVVOaTZFK1BTYTZjaHNXT0ZlQThHWjdxcHZVYk1MbEM3eVZDUkxUZ1ZLS0E0c1F4SStEZk1UOUo4M2xOL0p6ZlZ5SXdwdVVIcmFCM3duQUdrWnlRdTVLeTB5QXphWHpWV2lQNk9nLzRhU1BxV1NjRTFTb1dxK2RaTVFiZU9xaW1GVTlqN1Rtbml2bjg4TnNsbTRhWGZ2THVYaG5Wc2xLQXl1TXJzM3RDZ2VWNmlQNHFrK0JRZ2RHOUxxWjJCbzV3eG93dGdGTjJLVnRrYXdBT1J6RXhPVVNXQ2FZNlptZXZVa0pWUVFIT1g5NjZWeHZ6UGM9IiwibWFjIjoiODIwZDk3YjQ5MGU5ZWJmZGZiMWZlZWRiYjQ4ZGJmMGIxYmIxYWZkYmJhYTBhZjEzMWU0YTM2MTlhZjE5ZDEwNSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFIVld2cGNhVHkvRzlhZWpXWHh3R2c9PSIsInZhbHVlIjoiTnFobjRTY1FYckVXcktRU3VvWGNYY21pSklVODllRzBtOWJyb0RiUlhGekd0bmVnZU55Y3hIalVOcUZ0a3BHY1dpNnBnSkVjVUJZVmx4ejZ5ZFpwS2NMWjVubTZONVYzd2Y5ekNUcjdvSTNaZWNmMk1reHF4RHNBRy8xTStRT3BNUmwxejBlRVRyMmk1V05ZWjIyMEJIanNQWVBmSTEyWDdtQWw5YVhvanByT1hzR1JxUkQvQ1BrSTZoMld5dFZkeDFxcnJ0QzFtTWMzNDI2MzBvckY3NVJla0Z6UjFlSXNVQ054N3k2N0MyVDdJbURhcmM2MTBQUFJqRldqSjFXdlFNZDRJc1VMRURJUXFIeEVxTXJnVDc4S0tLQVJGVWlPRWh0TkZXMnRPMytrby9iOGk2d2YvalFVbkYyVnlpVFNkS212Q2plZG9BOFh5djVjODRMNFZGUndpVVNhVjRiaGRpRWR6MWd2dXRUc3lWN2xtUzVCL0JDTXpWMkljTmw5ZVpyZEM1SkxIOWtoa2xCOEhleHZQbW8rN1htSENXU0JtaURvUlQzQmZJSmxBVmh2aGRDMm52ZDFDU2hVdEU4SFZMSkVFaEZkUWZldkw4T0NvSEY1K2ZvSTZ1b1JqRTBzMFlFaU83WWs3L0FXcjBEM2dHK3AvTG1zdXNXUnRjZysyS0l2QTRUV1Y5TVcrR3NxK1pvUmh1MUdXM3NnOFZsSlJVTjVvVTVOb2oxdlZPeVNqQXh0ekhzZ0NCYW9yak8veG5WY0kwcGVTUERNdG9QZTRjQUNnWXllUk1KV3UwaEJyd3VrT1FjYTF3N0JWOFNyQzY0UFhaU1h5d2tBaVYxUiIsIm1hYyI6IjczMGI2NTkyZmIwYWMyMjg4OWQ0NmQ3ZDUyNzEyZWJkMmU4MGU4ZjM2ZGIwODdjYTI4NzAyOWFiYmJjMGYyNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13836
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6IjJhOUIvZzdHL2paNEpuUm0zbDkyYmc9PSIsInZhbHVlIjoiK005STBlVVNsazR3YWRkeEs3c0ltelFCRms5SzB2b3pLaTYveGM3SWVLMlBmcHY4ZkhweUI1SU9WeHRTMmtoNjdFbkZzaWhybmREQ0R5UlMxNDlkTFA4ZVdiYWJ5aUVzNnpqOWVSdmFMVGtoNFQramZVM1N1R1pUc0xFTDBaMXFpdDN3cHU4anRLM0NvSUdhQzBlWFIyNVhOeWpCS0NGZEFmVUFJZjVkMlBlZFlncndqanZpYjMzUWhsZHJQNUZaZ1pYazNld2tUZWJUem1iK2pCV09OSW1rS2MrbUhWK3NGMXZJb1Q1aU9uUFRPa2U0dkZpTzdSelA1NDFOdzNJQzZNWHJEc1lkSTY2bWdWRnNiN2VJTG5WdjhEVE5KZ0pNRDRPalJRMjhhMVNIVVdMMGIzckpEQWhmZjlLeGVObW5zcDZ4N0RPRnlBT2hjR3VyS3ZQay9Ca1djWlpRZEFOeVhPc2lyN2VncjNDMnRYbkxlcEpFMHlMUU0vdnRmRGptU2ozQ0ZaUXc5V0R0ZndYTXZ0Ti9pc0FVOXhqREk3OUhWdmRIazQ3dUpaQWpGOVJLbWlVb25ESUVSQ1QrTmFNN3crUnJodUhNYWhhUVVuUkl4Q0pjZGtSQVFMUFNCQ0F0T25VSTZDb1k1aTIyOFdhMWlRSGJCSkdkRjBFbkJuWkFEVlI4NEVtTUtBRFBmbTkvMUh4YzBEdld4aTg4NjdBV0w3OWt4eHVIRldBZzc5eU5CUFd0Ryt2RDQ1dGh4K200YXE1VEhkZ0RaR2k0MUFLQ3JEM21sekRMRnhBM3Evenl2QlBGSU9oSTM3Z01TZXpCQkNqcUdZRHphL2lOZFRiei94V1dXbEF5RVU5WUZyZlhkT2lGeWhJbFYyc1hCd3NtNjhaMVJrQzlPTHBQb2pJZXQzak9NMjhxUjdseS9KTlYiLCJtYWMiOiI4ZjJmNzg3MjkwZDllY2FhN2FlNTg4YTYwODVjYjc5ZTIyYTQ4OGZhN2MzMzMzNjY2ZDMyNzFiZjUyNzAyYjczIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6Imoyb3FxUDUxYnZ2cG8wYi9qdEZyUEE9PSIsInZhbHVlIjoiK2ZoZzBEMzVvS1cxUTgzcmpjcUJocFYvR01xNVNhZ1ZuTVNERGdadXZXVmFCVW1lSmIrZHQwZllJQ2ZtMk5nM3V4cXJ2Z0VGMUdDR0oyWDlDNUExOHExKzZvL0ROdVY5MzY5YS9CWlZLaGxVV1J5U1dTU1R2MTlKSGVtY3V6bzRnbTRGMFBkWnI3WTJTR0pLSmJqYnFXQ2dlcUxJV1IraWtNOXNibmxZU1IrUmthSUM4RlpNdzQzQWVwRXBxNXRpbUZCTlJxNGdycTg0SExRd2tSY3FnZ1BkT09kb25kazVjNFpVUUs4dEx0dHU5M2Rzd21hUHdWUXBJd2RzRmVkdmZ4REZuZlVSV0dnbXBwSHlJc2xKblRmOTFKZEg3QlNDMytseHJlV1J5djR3cDZMWEpiSjBrZzNBYjB0WjBNbmlJTWhXOW8zYkVPeDBYRkFZUGJOOGwzL3ByQzZsTnpzaDlUL3E1TFhrK1RFckdDN1U2emN3SUlmMFhFcTdaMFJsZnF6c1FCQVZOeWxKbmI5eGxJY0YxSEJkRkVaenZaN0puU2ppNE9tSEJFMU8wdnBLeEY1ajVNZUdJbjJaS1U3QiIsIm1hYyI6IjJmOWQyYjNhMWE3OTU1MTQ3ZDAwMTc1NjFhNjYzNTc0MzBhMTZmOTI3NjAzOGRhYTg4NTBhZmY3NjlmMWFmNjAiLCJ0YWciOiIifQ==