Девочка из Калуги прошла слепые прослушивания на шоу «Голос.Дети»

Это уже вторая участница из нашего города.
Дмитрий Ивьев
14:18 07.03.2020
7 14643
Читайте KP40.RU:

Вечером в пятницу, 6 марта, в эфире Первого канала вышел очередной выпуск передачи «Голос.Дети». В слепых прослушиваниях участвовала 14-летняя Аня Прокопенко из Калуги.

Наша землячка исполнила песню «Nature Boy», с которой в 1948 году первым выступил Нэт Кинг Коул.

Двое членов жюри – Баста и Валерий Меладзе – захотели пригласить нашу земляку в свою команду. Аня выбрала Басту.

В феврале, напомним, этап слепых прослушиваний прошла 11-летняя Элина Хан из Калуги. Она попала в команду Полины Гагариной.


Новости по тегу
eyJpdiI6IlZNRVVhSkZSbFFjVWU2WU0rT2ZRcWc9PSIsInZhbHVlIjoiZ1Y0L01RT0RERGdTWXVLd1hLeVNqd2lBci9ublRDQTVRM2JjTnRKOXcrVDc0enhtWWVwTFRDcDBiZ3FiOURqU1hjU01BcUxFWE1SSkVFaGlwbTNmVGRHK1Y2WWFCWWZWV0Q5QmJZTThxbzlLUGlBbGQreGVqRkRUZmFnUXYzMzArNGJLcm4wT09EcGMxWm10dXVIZUo4Y2hSaHg1VTcwOHZlZ1VzRjdNVHMxVEFYSXlJUk9XMVE1REVUZEd3SlRxS2lITWFoKzZhMU53aVpFUE1iVWxJdG9FeWludXdmZkJqdkhsRWdxbXA5RHd1Q1F2RVcxaGlwQ0hvcFVNcGt4Z1M2M050TVhlRmNjVGdPUldjK2NrRjZqdS9kcVBhNnJNOFBRR09qU2YzbHJ3Nmh3ZE5zcEgyQmd4dkh6YTVkb1pOMUUxOGNMY1BKVVRDcFU0ZzBVdWRaYk9Dcll1TWVFSlNJV0g1MUtTYlBUV1pFV1FtSHlhYXZPNDkvV0hzdC9pY3p2TjJWQWlhMnhONGdBelJJSUFNa2paeU9OTE1nSDArOE9aVW0rczF4V1RxNzZsbUd4VURQSjlHTEE4RjY5dE1RWUxWblg3NVVTSDRTSzM1KzVyZ2VkNHRPNk9NOERQWXZYUGVkU3VFUlpiMnRRZGtsektJR2dZT0dqd3doQkJKNzR0RWtMdmg1YzhJMGV2NjVYNjkwbGZPbjhTczFVU0I0UVdOTVVXK3ZWaEl1NS9NZXFyYmdFU3JCNzU2RGhsKzZWUm5XZW5Ma1pRbkg1ajN4TWhFRGhCUUNjMW9RZnV2Z0xVckFsSXloc3EzVEZHS0NpakowWDZZUGMvcmNERzRVSGZlQXF1V2YraFpqV3ZUdVlVdURzU2p1YmFwcnZsN0JwRXVxMDN4YUVvY0hwS3J1TzRUTVpTL3RLd2NPck80N0JqWjNkdnJhUUxIbjNMME9CeWp1a21EbzYzY1poVkdwdG9GNGdwZlFBWjJ3a1JtdkhxK3VQRXZtRVZSdGxDIiwibWFjIjoiZmNkYzY1MTI1OWY5NjEzZTQwYWQ0N2RiY2ZhY2U2ZDRkYWZhNGUxOTZjYjFmNTI1NGExZGJjM2U0Njc4NTUyYyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImtySExvQm1EUXVNMFVUeEdDWUlkWFE9PSIsInZhbHVlIjoieTdDUkF6eEN2TWo4Y3ZsUUFZRHlOL2l5RTREQzA3RWZPd0lIVi9idEdpUkxQdGF2OU1vOUVVNkJSa01yVDBVZytMTk9aM01neENLbU5HRmMvN0kwOEdPbzF2NHNzU3hKM2ZqcWo2V2tXTlhOSTRQRTFoQTNoN3hsRE1vd3RiR0p4MHlBU05BNHg0WnBoU2Q2NEloRENmeERxMk5VdjlwbkNId2xGRmdTRUFRSDJXTk9QRzRpWXZsRkVlclYzcUVtUUo5WDB5eHlROVJjSGt0UGRGZVlxQzZEcldyV1JOa2VRdlNWRGwrUXNQMDI2R0ZBazEvTFFhVEJyZXJOWVhmSnEwNlNaZmVPYWJRUUxvUDV1Q09SUWNpeXdLVmhhV2tuR09qZGl0ZjRoaDlaSDRLT2oyOEtCaWJibXVaYjJFTnN4U2xubmZZK1F4dWplcTVOWnRkMVFDNnF1dXBULzJuT2M3bkI4VjZLMitjTndhaVhDZnZsUEo2TDFmRGIwU0IyaHdTOEVzN0F5OEY4YU82ZzU0YlExWWttMThEcHR3a1ErTGFudlJrRFFoa0Y5Umx2NGFZVkxqenhZeTlvd2Z0Y1hvRDdIMktuRjFTRHZ5T2V5YnNRU1F4UGp3SWs2Rk8rbWNxR1ZFNThxNnRCd2t6Rnp5Z2V4aTVHY1NZYWh4anp0UlV5VzAvUFAwN1cwK0ZkWUJPMHgvVVlVS05DQTAveW1oVzg5ZGVSSEoveFM5MEZmb2FVVS82d1hIMVV6cUI4bzNoM3lPaDkvNEJTeGRkY25SdG9NcUt5RjV5clFQY0k3S3ZNS2x3SUdzd1o3WE85RHdqdVlPMzlpbHZYWlAxK1FvSVMxRzBodStUNkUrNlYyV3Y0Qi9WbTNmUVFyM293TlJPR0ZqQnNyN0RZZGJUUzhRYWJ4MXhPOC9EVG5VQzl4QURZV1ZremM1WG1aVklmeU5jdXBRPT0iLCJtYWMiOiIyYzE5NWI1YmI0OTk1ZTY3NTJhNTRmYzBkNjNhYWIzMWE3OTAxZDdkZTMxMDUzODY5MzdlZmI3YTY3Y2E1ODFlIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
76 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlMY0xCaFgyZlA2aFAwYmo3eXc5NHc9PSIsInZhbHVlIjoiaFJBbk9RMFNsSkpBcUw1S2VOYU03Zm16eC8zK1ZucTUvOGxaK1F2dTdKMjBrYlZnMFZYZkN2U2FYRStEZ09GQnBQS1VVMkQyTWFBTFBJaFJZeGE3ek9LcTJvQTdMZHQvNmZkQW0zU0Q1UE5WallSVHRCb2tJeGY4cDNPaW9DT3dmZU1kY0xKdUh6aUtwc0tuWlFPQlZDOEtKenArS3lnaTl2Z1YwN2QrOCtnLzdxR1dtcEpTOVlJcFUxb2k3RDFLV2xMYXNTSW1HVG5pZFVkdWtrMldIYXViZUN5ZjNibHBYTXFGMWhFT1ZNQ1VJQ3hwaTY0QTJ3T1JraXRaVDdrdGh4TURoL2NiaWU3S1pVeSt6NTF0S080c0Y3d3dWNUlFdzlqNzZ4U2RKWHBpcjd3TzZ5MXQxNjJSWFNLK3lnK2VKeUN4Z3hwNGtSYWlILzNheVpTUmdlUzhXK25aODlzR003ZUpYZ2s0RnRBY2NWajhnRlVtVVRwVHVZMk1aL2pJLzFJRGRYN1V5Q2dHNmpCcU5ZZ1ZvdjcwRDAzaXE1WVdoaUhKSU9jUzFXeXB3eXBPblpSY2xkaVBJT1FKbDhJWEEvdDlaRWVmMkZUVGQ4Y3BmUGdpbDFUQjdjaDZZM3p6TnpCTjE1c2N3WDQ9IiwibWFjIjoiY2Q3NDg0YjEyZmQzMTI1NjdmNmI2Mzk5ZTUzZDQ4MDA5YTc4ODE5N2RjYmQ4YWFlMjg3MjIwZTZkNDlmYzFmZiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjdraXMvRUJPbjdsOE5qMDZVcEtFSXc9PSIsInZhbHVlIjoiUUtETzNzYk1ydmdTNVFsYmZqbWcwZ3NUdFdxWlNiai8wYzVlSmJQTjlXa3VTZG82TEhLRDVUK1lBZS96SG4vdlB1aG9BNXM5M2NyNkRaVjRLOE9UZnB2L2puTVNhSXhCUWFCNjJZeGxxdnA4ckF4N0g4N2V6S0tBeU8wSjJsajZlejl5ZndtV1lKdVBWbUVINU9PWWN2SzlCR1BRc0hsaVJMZFB5djZoUS8wR1kzdFBvOTFQSHlYRXFUNWtYQkhZVEdXVzRQQkVYaUtqOXZSWmJaRVNwck5MRVlZbXo2WWl6K0ZXeVRKK1U5NlQyYnFYRGpqK2daWFFyRHVjOFNMc0pYOHYvRmlnOVBkaUszak94S2RSOEVGYncrdEQ5QTJnMGlaTkNwZldvUnpKRWt5Ly93UHd5OGNFdi80TEEyNm84NlBJSTJjYlhCQkxneG83NTdaRmNpdEdqbEdSMW5ncnIrc2hPQ2gzTHNaTkY1SE1hbllJQVp4SWlITGkvU3lEb1luTFIvSXhkeko4VnVJQzJEQS9rcWl0NmkzUi9tcmpiaCtHYk5KWmZsSXJxNGN5ZlhWaG5GSlRYQ2pudVZJQ3pxSTZqdForMlVGZ2pQVFFtS1VoemdLNkhGM0tQZEZ1cVBPdGFtMXhSUFk9IiwibWFjIjoiODg2OGY5NjFiM2NmODgzOTMzMDRkMWY3Mzk4ZjBmZTkwNDFmMTgyMTExNzY4ODBmODc5ODQwNGNhNGQyMzMyZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImVxalRZajRLRHMxeDY0cGV6bmlDYWc9PSIsInZhbHVlIjoiVWNSWFJnMHJYUlBwT0t0NXpjMXF4U3U1WHlJeXltUEg2NE5sNmtoZVZJckZ6RUkvQXc4VTl0MUk0ZW01dFQ2U0hHUGhVcUIvdGlNTFUzb0hLRFhESXl3Z0NiT3VHN1dlVVNSZG5Ud0p5eFgxMzNOOUxhck1QelNmeGVUaHFtajBGTHduMzZJaDRuMitBekRwK3dvU1JFU2dRS2hobXhGREF1MjNMcG81Z0tYTWs0MldtN2JOdHdzazFjMXhVUHVuOWU0eHFVVW5tay83NkYxeC9qdjd1TkFTUUI1akUrdXJVbnc4Q2pJcXpWSlZJVTlWOGZNWXQvSDZKdFpwWXFxR1RtWDgwUGZycmVmbUJQZmMwdXArTk9BQ2JKMTR5YkorNU40ZVZqemYyTHZLcytEeElseUk3T2VKRHpqa0FHVVlJVmVSM3QxRGt2TEI2ejVSY2tNQ1pIMis5cVQyR2hPZDh2cS9YNWpQREpMZ2JMT2JCQXJ3a3UrTVRHcFpDZnZWVVFENFhIZWFDY1ZDN1JzcFFieUtiWVRWOUhRVjhWY0dUc25FcWZxc0VxU3R0MXhBaXF2bjFWWk1DaVExV0ZvN3ptaHdCOFVDUzloK25XeFBlU0k4L0xuOCsvWmtmZkJYbkpLK2pEV3hDcGwyNmNMZXpBSXFpcW1pOFM3Q1BiK2h6OUpEVm93aU92WmNWNnUzZ0JFRDZtcTQ0cU8yMHVxbStSdk51Qm9rcFE0VndTeXUrTnFlVG9pTEZVNkw3ZjI4a2NQWW5rUUk0U1ZiK21EMDVPcXM3Vmt4c04rTThrbXFqc20vVlpVZkZlc1lGSGxaZ3pqS2tpK3ZkRUUySDlubiIsIm1hYyI6ImQzMmI5ZGNkZDZlZjc5NDU5YTMxYWM5YTA3OWJlOTExM2VmZmQwZDE2NzMyNzgwMmExYmY4ZTY5MGYwYmI2YWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
kostindima 31
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13837
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
eyJpdiI6InhNY3ZnNU93N0hGVktPVGFYN2pnN0E9PSIsInZhbHVlIjoia0V3WlA0b1RrQXdGYkhHWFAraXlHWGZPck9xazUvMjloaVNBejVrL0RHbTdiOVhWck9qU0Q2dmZnZWlQUTdlWC9IenpDeTRDbXpqVVo5NGgrdzhZOUI1akJnU2hhd1A3WDFsc1lPQngwYTI2VVVFR2JBOFMrc0FtSU90RDFCR1crMktuOEcwY2tkS09xcUZqVFZJeVZ0MkQxMjdMRFJ5M3BjMnJ4bkcyeTdHc0ZKYlpKTmFGOGVLc1kxV1BsTmJLN3JIYjdJSFFYN2tPYlBpdzhxY3o4Q1JVQW1LWDlUNVdmMElUUWhaSFlZUFcwSW95amlVeFBoaWZsYXdXOStzNTNOaW9QOWx4Yzh4b3R5SHZnZmpBdyt2QTd5SWFYdmJGeFpLNUVVUWY0RDZIOU10eFN1U0hUVVZwOFdYRWNlWGNzc1NXTnBmd3krV013eFZtTEx5QmdKa01URmhLMHZPSjRjKytjeCtUMzBkbk41eWlqUEk4WDdOVHdIVld2NWZvTTFVMUVrZnZvamV1Y0krUFdHTXNaMGR6NlVYMlF6c254ZTFCeWlHZGF5R1FwMmNybUd6OGVabytrZEZ0dVBpUTczWmJ1eW83VmJMc2xuTUxJYys3SldJMWw1K0RHWitNZHJ2UmhjUjNZdlhOdFJKWHlWMndCWW9Kck5tbldxTzFKbGJMZlFGNzlzRDQ3RVQ1bytZRTM4WmpLeFVzaENxczYxdWhrZlJRWmpqdHV0c2I1dGFNRkhwMkZSbDRpOEdPZk1JMFNYN0FVdGZhYUFLZ3hSVGp6YUtsdEN3eGtkbU5VNHhNZEc3YnBLTlRjSGpDTHV2QXhhVUZOVVYxUXB0bWcvRXdMSkxZMS9VbEp4bnRFRFVMNzlaZDVpYVVsTHBIbWpGemhHTG43MEF1OURoNkhvTGg4WG00OWtMSXRrMkEiLCJtYWMiOiJiZDViMTQ4MTc2ZDIxY2QzNWU2YWU0NTMyMTllNTlkNTExYThjN2FiNDE2NTNjZTI5ZmMyYTViZWUzN2ViMzQyIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImNmYnpJRUN1c0xEb0hzbWZHdjdwMGc9PSIsInZhbHVlIjoic2xnQ2xRTWM4MUJhZ0lSRjIrS2ZQbmp0MzdLL1JSR3JNWVZ0bXNacUpZQUhDcUg5SXp0SW92QU1FTk1NMFRxZHNwdWV6MU0vYUdLV2FaUHExcXNWT1J0ek8raWNzMGhJZWZPaE9ZYUZGTU91eVRLS3o2Nk9DV051T3hGVnVQT3ZlZWEwWnJLZEtvdUpHbnphcTdkUkoyRXNHNG9zcTFDZDE0NWpTb2dFODdFYlZqRjY2YVMzNDhFV2lNQjBJOGE2cEtIVEN0Mk5SZCthU3lQZ24xZHFmQmhwMUtvZExjWEZBc2QvZUI1eHhTS1BoZTRqMFFUQVZ4WUJsNjBKQTU2K2NHLzJsS3dncU0wdUx6MU02MVV1eUUvWXpZZGpGejJ5UGc5TlJYbjUzR25uM3Z6V1huWU1Mb1JNWThnNkdBNkxhdnBHd2Z0UmhldXRZVG5PUnFBb0VjSjltVjBkcitGejJBeWs2eEVjS2poVnVEQ0FzZXlvRUdhcXM4Yjh3ZkRYOC84QkJDNUliNFdGck5jcmpPMmRGUDBTRFJsbEJNTDhyTzhOL09CM1NHdXQ2RFV1ZlVlMXFKRm8rZDlNNll4UCIsIm1hYyI6IjE4MjMyYTQxYzYyZjU1NmFmOWQ1NzcwYmZiNDZlM2ZlYjNkZTYxMzMyMjEwM2IzZmZmNDAyMGEzOThlY2U0NDAiLCJ0YWciOiIifQ==