Разыгрываем билеты на «Новогодние приключения в компьютерном королевстве»

Представление пройдёт в филармонии.
Дмитрий Ивьев
08:49 24.12.2019
0 3977
Читайте KP40.RU:

Новогоднее представление «Новогодние приключения в компьютерном королевстве» для детей и их родителей пройдет в Калужской филармонии в воскресенье, 29 декабря.

- На встречу с ребятами спешат Дед Мороз со Снегурочкой. И друзья все вместе спасают новогодний праздник, - рассказали организаторы. - Побеждают зло новыми компьютерными технологиями, а затем вместе с ребятами встречают Новый год! В новогоднем представлении прозвучат лучшие новогодние музыкальные хиты в исполнении артистов филармонии и студии эстрадной песни «Акцент».

После представления в фойе 2-го этажа детям обещают встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодний хоровод у ёлочки, конкурсы и возможность сфотографироваться со всеми героями.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на это представление. Подробнее по ссылке на сообщество.


Новости по тегу
eyJpdiI6IklyS3lWREZzNWhNZFk0Qm1PUGRwUnc9PSIsInZhbHVlIjoibUpEZFpzQi9jOThhR3BNSkVkeThMSzlnMHhXcklwZXR4Skp1QzRUQXNXMGpWVGxrQW1OYjhrVms5R0paMXhvMjVqN0tzTmxNMlhpR3A4cXFaSjM0TnEyRUQ5cTA0eld1WUtrVUM2ODJpeXhKcTJUcFdtL1dhZlg2ZHFnakVRZ3BRdU8yZDhVbGNUWHVuSGl2dHJYNGJKc01GaXdUelNVNDdJT0hrMU8wTGNiajRmMEo2SVVkK2RGbThpVFJwOTU5ay93dDdtb2FVZFBObXBVZnZVMTB4KzJGSWtZR1JRVW14RUxmZ1lCSDdJNE5FSldXRmFHM3ZFcXQwZU1naUhGNFVMdXQ4VTBSdDJ3dVZDWUhDM01SWnFtSEdXL1FDdExvWk9QRjdxejkyQWZhRS96TXdReVpvTXhRSE4yVTc4QTB3eWkwOGFxVnFzYklnZzRGKzlESmRuaWYvN0RIdmVoSHNxRVpMb3Z6em5qUGZaQUdJWWNTTzRlZ0UwZDcyajVKenR4dnZLZ01VcmcrSFpXN3pOK3hKM3d0a1VuOFUvc2cyUTNXSXVPQmp3WFArc3U4N1VMc21BYVo4U0U1S0tJR1BOU3B6cTVoTEFIV0REWU0xbmVOYkJjbzRtK3oyT2pSZGlZQjJnbnFsTTBEZVJrWS93RkVMRklvS0ZwcFJndWorZ3VybE5QcVFCelBPMVdBZndFOXl4OXdpN1d3OENENFR1eXNTcEgzS1d4NGFYR3I0WUNycXBCNVVxNFNrS2ZiaitqRkdwZ0JkckdmSnlVbXdmUkFtcE9MVVgvOFBXMlVndEZ4MlJTdERQOHd0T0pwZFBqZ21iVDNMMEczeEpZVS9nbzZlbkJMWEgvQzVobkt4ZTJJNHhEREtSbnhwTHJmdzlRaEFiQW9NZGhYRDZTRGx1Qm5WSUdsSDVqM1RvOThzRVB6VHdSZTFKNTFDTVhRcTE5VUEzaDZ6c1hTc0RsbG1FeTk5SnFWZk1BRkhGVFhsSHRaUkNlZjBOczNnTUJWIiwibWFjIjoiMThmMzZiYjFhNjUyYjcwMjUyZmU0NWMxYmU1MmE4ZWZjMWYxZTg0MmJlNTdkYzYyZjk5N2IyZDFmNjA4ZDVhOSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InV5RXRNcWozcEdUdkdBQ0dnNmJxNnc9PSIsInZhbHVlIjoiV3VSNTJMVTc0MTYxaTZsSkNiZjV3TDR1R0dwUk1yTWlqRzczZnd6WVFhd2t4RjFWQjQ0bjRtdE1DVXlXQ0RWdU5URmhIb1dWQlJXWlpxYXBjKzNtdjdWTVhLQjZOMFQweERuaUgySmp0NWlCZHJ3bDBwa0Zwd0VnRDhuYjVwSnVJVUZYTFFjTDF1ZE9TaDlNUEN3emhsQk1RVEJoSHdITU52YVVDTnpHSytHaEs0SnlFSUwxT2FDNThZa3o1VkJZWlFHWktEYXBQcHpVbEpqa0Z5L1Mzd2hoTjJLc3drcnNaczQ4WWlqZlVtR0NQQjNYM01LZkRKWkhHaTA1ZFFCQXdRK2Q3dXo2Q2RSSVQxL3pTdnI3SXowd0VvWlVneDJUemc0QVNNa3FPd1IzcnpCTnE1QjNBTTRFczNXZ2l0WTFuMHp1Z0Z5TS9hQi9FQm1JaXFxMDhOK0FMUXFBREVrUnpDUTN6RkUzWTZIeW5IS0xub0lOY3FCVHlwQ29tOVBYWVNjTXNCSmRRM1BoOVg4UVZMb2QyYmwvRTFIMDRKWHVDNFpNSGNQbm1oWklxK2c2V2FHcW5NNnR1TmhrQ2E1Nmd4KytkbGIxN1BFVytWVmViV25ZQW5nZkp4N2RTTUZncGs2SGIyNGsvRVQ2d2xGUGhGWE81Wis3bzVmaFRVemRRNy9lLzFZVUhUazJvMytSa3FjSTAyaTBvWkI3dFdIb1BQeCtmaTFnZENHL0FSN0dmMktNQUVpYnUyMDVwZzlNQkNFUFptdG5BUjhPc0pIeDkrcGVNZGlzUUhJenJYeTIvR2xPc3VGczMvcWRlem4rTjUxd1pXNzZaR2hJOVUzOEZpTE5ySTJiTUdDUnNxZm9ub0lSS29FUmFHdzk4SHpEOFowUlRSZ2JsQm1BYnVkbk5WdEZKNFJOR0gxSERJKzMwMmVTeitQKzA2TWFmMVo3TG5Vc3lnPT0iLCJtYWMiOiJmNmNiNjlhMzgxNzlkYzU2MTAxZGRkNjNmYTYxOTQzMDdhOGU0ZDE5YTY5YTEwN2M5YmE0YjIzNDY0MTYyMmNjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkM2c3FhL2V5d1BkUGh6RURYTnY1Nnc9PSIsInZhbHVlIjoidisxUjlyMXROd3VCTWhWbjNNaDVheXpzVnV4d2MyUGEvMHJSUUNkN0RuZzYzdGNKdXl5UFlCMU9lNHh6WnduNTczUlBHUEZZQ1kveUIwOE5HNVQ2TkJRSlNWUGlQb3RyNFlBVDJMcjNlNFhTSDJ2ME9JakJJLzVwOHdSM1U2bnIzMFVKY2QwOFFVREF5TWJONnRIdUt5emJSWjlENmtpUDNQUXhtSE1UWmhwNWoyTUZheVB0YXBQdDJKWXIxU1MrN2diRGw1UmdBS1dzNFlqS0pXNzRZc3BRWU94QnduZTkrNWFlMSsrUUZUVHZZMDRDTDJnZktOamc0bGVJTmtaV1J0ZGxKbDUwc3lCRnJIN1JYZmZhaEZvc29SL0R6enNGYTlVVDBZOU1zdmhERjJWNURIOE9LTkpJK01yY0xPanIzc2xRS3djSE5FMWU2Yll3czhNbjcwdldKWTBqSlppUkc1VGJ3c3FKYnNPNENyMDROQWVQc2lYSHEzK1E2elhGemJDRFB0VVJCWDF6TFBYUlVPaVBSeVBBbkloVTIwRXN1dGJDcWMxazI3amxYUFptVDB3YndJZjVnWkN2aW5JZUgramV6SS9sa1g0bERMTHY0STZtTkFoNndMY1hadFlkcTlHYStEWmxNOUU9IiwibWFjIjoiNDU1ZDkzMTMxNDA3M2FiMWM4NGZlNWU2YTY5MjI2MThiZDFjZDFlY2I4NzY0ZDg4NmExOGU1YjY0YzE0NDgyMSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik1OeUk4UXN5K2hqV1cweDJIazkwS3c9PSIsInZhbHVlIjoiNnRSOCtUaml2Q0xldmtsVzczVHdLNXErSjhpOTNwc0p5RVNIOUkxMWU3MjB6eHU3OTZnbENJVy9mSnNvSXo2eitUb0M0SU1ER29pRjE0MjNVeUtGcDdtbUNHa0JhdWYvWDg0b2NVQ1lwOHZaVGJUeWpwcCs3Z3NoRXRQR3MweWg1TFBIMWJTQy9IMzQ2Z3RFRmdzUlBwRWd0VjVJWGxkblVKazZWcU9QdlpFaktCNWJPUHlpbS9IOFBuN0hLcThXQWoxSFlnbWJqYUdJbW0xWDhUNWRESHZKL3RLaWdlM0ZWSC9UT2V3RjNaZ2MyZ20rR01OVTF3V0x3TzBQQ1N0dHZBS1JsMUFpRXEvZVlYZmlLTkFHU2VTUi90M1BZdGo5SklSdHJLWXdzUEVVTkJhZ3paKzBtbUtrMDhpMkJPNXBtZDRPL0ZDRnpudFhhT3RrdW9OeklSUlBCYWFuek1IMlVCSzQ3VlQ2djYwclJZSFNFdmhHZmF6RnNNUzA5YXk4RWZLT0lCTHpLWGM4NmRRbGY1VDlWRWYxOW51NTlqT3ZBajJQbFNoaytnSG0wa084RURDbnpJM001d1hLNDNDelBJTGQvY0s2M1IrcFNHQjNXVmFSamJ2SkI1VFFZVlluNzJUd3BwN1hpdjg9IiwibWFjIjoiMWQzODliNTNmOGVhMDk1ZjdkMWE4ZDhhNzEwMmY2ZjY4NzU2MmQ0MzZkZTcwYWU0MzFkODA5OGIwMWU3OTVmYiIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImlFRXh6b2FCa2V6ZTJTQm1hd0tDSGc9PSIsInZhbHVlIjoidXdTZW1CUFZEU0xucUd4aFdkMCtjT1N3Wm1KbGFrQWZjS3FMdEw4QVBqLzJtV2cvQ0kxRlA2UXI5aWQ4d3hPazZTTzQ5eGNoVXpSY1o4TlNjRUVLUnNnOUE4Sm1yWGlGZmM1UWRaWm4zKytYMjJlWGI0ajY1U2VnbmhHZG5nZytyS3NLdS82NVVOUGZ3ZHlnUFNUUFlnbHNpY3hiTDlnWXFQb3l4MStJbnlDbm1LVjNQUHpENDFHZGg2OW5pTVM1b3RCS2dUZDV2eDg0RzltREJnVXB5bjZVdnlycVJOMXk5MG5qR2g3Q3hxUDBTS214SUdzTXQyTFhDSEJRZ3dZYXZQYVJ0cmxFbzJxNWoycWg3eDdoUlRDeE5XSTdJRXpycng2b3Z3YWs5VVRyY3ZlY204UUZDSnI3dVdYYkVxQU5sYThJby95VFhNSkxGWHVEendXcE8rUUdJT1FWd09vSDRwVVNLK2JBMXUyVVNoV0Y2MGREbHZjM3NGekEyRE9jdTluZlgxTjBwTG5xY3BGNHA2Z3pCd3ZTblE0RFg3VTVnVGlSRXFidDZmMVRMdCtJemozV01HVnF1S29aQnc1SkNzNGZsaWFjZHRMd1pCaXc4S2VEYnFjVjA2eUtyK2t2TmRNdEg4UVZHNEU0bnZOV1hrSUVoTzQxd1ZheUNrRVpYeGRZUmplV01sNUovMGRranZ3QklFbDRwUHdjTFZ3L1R5NHoyeGNiTHp5eDc2ZU8zRjMzdnFpdmJYOVpET2s5NWpML1gxNnhRY2VkOU04ZjErN09CbENuNzJld2tibjBpZXZVV25nZHBFVW1GTWFZcjJFYVJpOUVVa2IyMlZlRiIsIm1hYyI6ImY4M2IxN2U4ZGVkMmU2MjI3OTQ3OWE2NjQzNjM5M2FiYWI4ZDIxNDliOWE3NTE3YmFjMTc5ZmZkZGNkZGQwZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6IjFZOTZramRaY1d3L2JsdlRNLzllTWc9PSIsInZhbHVlIjoiVnlMOWEyZlRJTy84WUcrOXNnQ05BNk5kQjQ4Wko3V1dhcmxEYWVkS015NWhoeWo0VkFqM1V1dmFOMUdYR3N1STdSc2RDeU9SM0QrcDF5K215cDYvbHA3WHBpY0RHTE56RGl6MHJZVGloaDZXRHpJQ2lkc1FNNEF5eWFEQ1kvMjRob1FUREFzS3lCUkRjWExjL2ZSNXg2eUdXRUo1VkQvcFNka2RsUmk4Snp4TDZDbjh5SGE4RXl2VXM3RVVIWW9RMGlYbE80NU5USXNBVEErVWZ5aWNCNjQza1cyanFpQk1DRVJLLy9PVXJXRnpxZHk5M0dTbDROZ2p6Q2Zxam5xc2JkQXZlSU9FcHFsb01GTmVvdWlOdzRHaGNPSXFKSWV2VTBmSjZ0R1lnSXJVWVlGWHlnZEgxYU9EWmVveVBZWllEN1NpcWl0MHJWVm8zRVRqdEkwWEU3dm52NHRiaWZRTnZNSEhLekNyV1FFdTNNRXFiV3FzTlRyK09UcUVvdUxPdFl1bWRONzQwRXBIakNuYXZ6VXh3RmN3TUM2eEE4aWJwcmgwa3RxeThwMm1ZQkFudG9CS2p6YzlFU3BpUHVnZTdmMkdEQ29oU3ZWOWdNeEZ0Sk5QNm5SVmI2Y0tpekNWTWFaY1p2OFdKNVBzVGxZeEZGMmNzTy9Sak9SZFdkUzR4ZG1VVkZIZFArTHUvNWdyQlU2SkpIVXZIdzFhTEEybkNYTzNCYWVQTk9vbVhIYUp6Y3RybDF1c2VTeGN1TUhmSGlwSGN2czFMM1lPb0cwczVPZUp0WGJ4NlRyckZleDNiU2VNWDB6L3dQbmNPVG9PRjRTZWQzaUI4bm5TT1FuWncrd0Q2U2tNS0R3Vk9lNGtyTHJGcmp5VUEyNTlYM1RvdTVrZ0h6ajdhdUY0bWlYNEtjR0QrVzc2cjQ3YTQrOUQiLCJtYWMiOiIwMjI0MDQ2Mjk4ODkzMTU3OWIzYmYwNmNlNjBmYWRjMDJkYmQ1MzQwODA2ZDQ3OWFmYzkxNWZiNDczZDZlNWNkIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IlFtSE5tK09qYU5LREpEdEs3bnlGVkE9PSIsInZhbHVlIjoiU1hPNjNuaUZKV2JvdW1qRWJPRmdBV2ozV3pDZG5JM3crMDFxN2NJUDY3aDNtdExtZmoxa0NwVFJaeXZ5Yys3aDNxS2wxZzJkT21ORC81SGltV0xycGhaSlRxNzFWTHBSSkh4OEIyUkpYQWVFcjRRTWZzWVhIbnBTUllWbEhVTmZkSHM0M1lGcm1DbHRiVUVlK0diT3dybWwzZjczTER3R0JoanVRS3d6dDlheGxZd3VLRVJ2eGk4a3RWQzV6Z2JZVmFwbnY3TTBwQzdkQjRBS3pBUTVNWHVzVCtnTVBjS1FDbm9pTFpoZVVXSWdVVUdHQUVQZy9aam0wb1g2cjRZd1NUR2hEanNnS1lNVkZhZEEvM0xrMEQvTlQ4aXVHb3JyT1FjMkRJZmppZHJFV2I0TTBGSGN1dXFqczFhUisxVXJLNnRXNGxMd1U1cW0wV00zQjZDOFFYWC9WcnhTY0pHMDZ1RFhpeExIV09USllTc1JmY3Vma085b2JzaG04aGhGaVVOZno4TlppckIwM1dHZ252TzEwVGQwL0FUWkZzY3Jub0k0RnFDTHp6WUVnRUZJNCtMSWhydWoxUTlqZ1NpaSIsIm1hYyI6IjIyYWFkNTc1NWFjNzdiMDljZWVmODRiNWRjMGMxY2RjZDkzZDAxN2U1OGU0NzU0YTBmOTQ0ZjcwZjlkMjM1YjAiLCJ0YWciOiIifQ==