Разыгрываем билеты на концерт «Хочу победить смерть... Чайковский П. И.»

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт.
Дмитрий Ивьев
08:14 06.12.2019
0 2724
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 9 декабря, в Калужской областной филармонии заслуженный артист России Гарри Азатов продолжит музыкально-лекторийную программу из цикла «О музыке и не только...».

- Гениальный композитор П. И. Чайковский нарочно выпил сырую воду в разгар эпидемии холеры. Для чего он это сделал? Неужели он действительно хотел умереть? Ответы на этот и многие другие вопросы вы сможете найти вместе с заслуженным артистом России Гарри Азатовым, - обещают организаторы.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробнее по ссылке на сообщество.


Новости по тегу
eyJpdiI6ImwzWUlQUG9sRnQyMGN2UzBTeHp4VUE9PSIsInZhbHVlIjoiSWo4bVNoeldpK2xXQ055MkI4ZzI4MmhFNWZwSG5HMW93azQwUDJyU3dicWtkczhWQ2hvUHoyZ0tzbzRLVlZTTk40am1vdWlFM0ZHZXVhRnlMYnJSdjJsTHRFV2dBQnpUcFUzT0tMR3dIcjlDZjgwN0hhdXZHekEwL0dSV0U0czB5MXZ4aUUwd2p4OXpxbm5GaUppY09SaU8rbWFLeGNLN2I2aTRxTWNoWEhybmFtTnhGTkF4V3R2SXNoRWhRZFdUY2QyU0plZktkYWl3WDdqVGpJdXJLdGEwTUZjTjQ3Q3A0eGI5SWFiZGxEbDcxZFZrZkZVSkVpMkJSR28wSnlPS2hVem15TDdkblZCekFaRkhmMmJqL2syTVZOTHlsOGdPS21mREhkVDNqd1VrbmZjaGJOSEZ1TlhEeXZySkhiS0h3Qk5Nck9DUGVwbVJTTHVBZ0hPZDJKZktiTlBTRHVxMVZucVhIL3ZrZzV6WWl1MkJkNVRWUFBGa1JxSENiZUFISEIzY29rNjRqMmVpVlJtaEJzcm5ZL3JmV1hwY0lsaklKaEJBTGxBakxRUTU4RVB6dWpvVWFldEFVSXE4VEdXbkR1RTNHZ3FTWmhpY0w1U2NDVjlHaXB3MFc2UEowTFdYVTBmSk5MU1Arem1za213c01maFNhQjBhN3RoempVN3ppeWhwREE5Q3VWaXg2alJ0VCs3aVFtSWNhdU5McjlCaXBXSkoxT1d3dUh0UHRqeVROOFZyNjBMbm12Y2FFc1NWamtSaklHRSt4VU9hVnJheU96M1VMT1p2MlZQUWljVjZvSVpXR0M4QUI3Z2ZTRzVNNnplM3hGOHhZdnl5Z3FuU1JrenFxSzkvVnNabUFlZTY1cUk5SCtzVUlQbVFYTWpGZm5JVkxaSVhpekxCSnNGZFZWSXFhVXpsTm45MFBuVVRORlBKMkljWlJuVGJ2aEpKK3NBOHFxQmVMWnBQaFFaUDVhWnVBazFMZXFSQ1Zpc0ZrUC80UjZGdlora3pKYW4wIiwibWFjIjoiZmNjNjQ0NmYzMDBlNjczYmUzMWVjNDU5ZTUzNWQ4YmMwMTM0YTIzYzM1ZTA4OTJiMmQyNDIwOWMyNGJhMjQ2ZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6InFrRnhDcWpHOHE1SEZONWx2QjErY1E9PSIsInZhbHVlIjoiZVd4VFR2dVUrTlNsT2FkelJIdTRlS21TOGs1eTR5ZnNCYllzcXdQNnJFYzJKWS9NVFVMM2NQaWF0OXBmUEdVeEQ0RThxY3pUbk5FNzNiMDIvVCtURDNIeXFvZUNKeHhJb3l4VU1pRWR1MHRVUkFYMDI0WVZUU1dQRUhJMldVaGxsSDdTVlNUdlJiWU5MUUlmWENFZGRseHpNbHBxanpmYlN6dWdJZkpxNyttcXVUR2JlLzZUYzk2M21XYXBjYUFUSjVQK2ZXdkZzQXJyVnhrZlhFNjhCQTdqNFlpQmdaQWJpMStKTFhnWFI2dEZoaVNOSkd3RjNhKzFzVEJhTU1vZWgveUVtZm1waGI3YWk3L2kxQlAvQnpCOURQTjk2N3UzOUhVL3RTajhsZVlaYXdKQ1dxZzgvUWl0Mno1TnlDQTRjNG5ob1FGanNTSTJGcXZQR1RmZzJxUzhRTU5zRCt2WDBmbFBQZmJaYllZN3VmaHZHRDRhTk4xUWR0REtKS0hnZVJxeWJhZlBQRDlKRlNId3grcWZCNGxJSHJsdnprZjFDYW9OVlBsd1VzNUFseVZOdE9Da3NqY2VRaHo2dldlcGdNUG1TTHozV1lQY04reTNvaVJndDFNRGxFNWp0TDArWkVlUW52eHZXQzZXQ3ZTemg1dThoZEFYMTAzS29jRFZKZHFsa0R2dkVvTWc0ZDZpUFV1cHRuM2FYd0dkZGgwTDYxemozdm9zWlhiUFo3VEQyN1RvRG9rMEdYcjBjWVVjY2Z0UThQRk1UOTJKbW9XNlV2d0llMHhNOGs3NlRvdkVNTDNQWVhsd1ZQU29BaTBTTTFicmZFaHdSSTA2czkzMUoySWsrMldjcHg3Z3RZeVZVRlRXRFVuUFl0VXNTWWVCUmk0Ymd5dEVneUE1bzI2eXp4S1NuZ1RvMzNuMG11Y0ZjSzVqc3lCb2xvTmR6UXp4N3p5ekJBPT0iLCJtYWMiOiJhZjcwNWE4NTg2NzNmNzViNmUwN2YwMGE4Y2ZmNjE3YTdkZDE5NTZjNzA0NDJkNjg2MWZjNzM5NWJlODhiMTliIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNjZnFuWGE5SE4zUlNnVHltMmdGclE9PSIsInZhbHVlIjoieTVSWVRDOXZVbUVFdzc4a1pxOHdnQXdxVGNUYTA1aWdSZ0pVVjBpbGxETVlyVDJqbC96UHpvcUoyNlo3OTdKT2hVUGd6NWFheFRiQUtOYTB0Zkc1ZzhvNlEycnpMTURFVk5LbWpxaXAxVWRVRkhnRGFZM2VVTzJtQnlTYzNNWFhtYU9KbjAybVFIRFJCcVZZcVhEVXVZRFIySEVFdy9ra3hvcE5MZ2E1alVuZlI1cEdWd2p0cHU1dlY1eG96YWRGUnE0NDFWU3ZlZDNOV2h0bHVYOHZVSUpVdVAyTmVqSXYxRGtudmorSDlwb3JZTWNFaXRmd1IzbmZWZlYrRTV0TWRUZjhndTA3N3NhRkZ5aGRlcHpUWml4MzhQaENtVW5PNjlEOTMzdUp2bFdkTlI0RklQUUdxK2NueVp3YnVaVHQ3S1k5Vm5Oendqb2F5b0xpVkxiUnlXZ1hBNExUdVF0Wndta0tuV0RrMDBKZUliN2d6clRpTWJub29pVnBKSXRETy9GUkIwT3BWMGVvUGhpa3FibWVCa2U1NW9rSGtXaE00M2hWR2lNSEo1YUlyOW5UZGQzV2VGVUNoaVZLRmhxaXczUnVlblAwUG9yQ0RJV0g1bk0xOHcwNkdjOWZEbHJyRWtOVlJ4NkQvOFU9IiwibWFjIjoiYTIzYjA3YmQzMDViMWY3M2M4ZjYwZmU3NmQwOGZkM2RlNmE2NjcwODA1ZjViZTUwNjdhY2NlNjExMTVmODZkOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkEyOFJqdUhOSEFPQ3VLUWIrVFNOYnc9PSIsInZhbHVlIjoiM1FzNS90MjhCaWxTZkg3MGhrOTdrYktVZFR1WXZiSGhHSFJSZzV4cUxOOEJLWGNZMHBhejdWbEM5T1YxMGRnem5ORWpIRU42RE9UMWhHQVVKdTBJMGdPMUw0R2N6VFpsaXBXNkNJRXI5OEF5d012NjBXU1VramJUZ1JJeG95SVhTTVhQRHowWDdBRStFYnU2MEJsMHJPeTMySFp0b0ViUHRKQk5weEpJQWFtOXdMVmxWTkJVbC96UWtqa3VSaG52aGxjR29aeXRuU1pVelVtS09EaEFUV1lTY3JPaXhYbnZ2aVRaTzl4a0c2SVN0V0ZXVzJYRlBRMHNOK1dTeitBZjJZRS9oblBnZ2taNDRyNERYR05FUTFBSVU0TVhxOWpZbUVUL2xCUEEwbFl5VHdvWm9qTXlURjVYTk5zNGlGeVpoTG4vazVvbzRMb2dXcU4vaVhHL0l5VmV3YldwRDhYZDFSOFg3ZlNLd1gvbnZOSkMzSHc1b3dEbGlFVlNnTk5JUWNUc3ZiZ0sxVEZxd2xaMDdhenNsaHc5emNuWUV0QnBMRDJhQzJCUXFiNEROV1VXZkZ6NFROMllSVlZIUmZzazgvOE1sTlhKRnc5emkwZG1HZnpoc0RtV1V4eU5nN3BTV1p3ckdNVVdMakE9IiwibWFjIjoiNTVlZDg4ZjY1NjBhMTIxMWUzZGRmOWVhODFlN2YyY2FjZGViMjdlMmNjOWEyMDFiYjFkYWU4NzIxMmNjOGU3YyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikh0amZqWGhrMTVTTDZXS0ZMc1kwZHc9PSIsInZhbHVlIjoiajJHajVGZzU4TktPSlNheXVqSmpadTdkdWpMT0pWZVpJTjJsNG9vem01emlMQmkwbStHSTczTWs2a2hDbmhVeFNiWnloOHR0Z1o0ZklBYm1FSGZMaTY2dmEyS1hkY05BSGFQd1hiSXUxUEx1aEdLZ1BPUlQvV0pKYko4RFBNaUxYNitkRlcrdk43b0IxYzRoeFZsa2o0cW9CaG8wMUw5QTZzemZrUlBLL21QZWhvd1dyMjdWNXNicEJpVjVOcW5sWXpWNHdqcldKUUFVSGdmanhkcE54a1BDK0RZK0lLSmQwZnZJUU10RDFBYWFBQmdTY1c3a1NLaTZLY2JGc0ZlaWRMOWxoRE9lcFpITzUzaXR6K1ZuS0dXbWx6TjJrZ0ZRd3NEY0ZuVDNWckJNZ2d4bXVBd204ZytkYWxTazlWSmhPdjEzOWVMcS9QTEpiTk54QlZ5SEZ2UXRjUWR4MXZwREVRRkVFUkRkSDN1OU00UXl6Z1QrcVRDN0ExTDdPZy96dWdRQ1p2QUorQk45YzloMTdUUW1SYUxKaWNmd3FvTDlGTytKdGhmRDZjQ21XWTJseFMrcDlSd2tIdDkzRVc5MDY4Q3NvNC9rWStjZ2d3VE1wdVZUeWY3QkpoTFhPOVBFMkVaNEhIUVRIV1FCMGZqS1c2dXdyZkM0TldjN0FkbGtzZWdFWTFvR1lNaUVlVVVTYzhDYlgzZkVTcXFHejA3a0J3bzJVeFVNcnBsa0pkV29DSk1IeVFqaU5jb0U1bXg0S2VlY1RGeVZ0SE9zbVltOHdxUGwxd3ZtK0hueXVuclViWlJvSlBCV3h0cjdFRjg2VTlrMWNUV1ZCMGNlRVhSNiIsIm1hYyI6Ijk2MTVkNTQyNTcwMWI1NjgzZDE0ZjFiZTlkZGZiZDNhOWRiOTQwMDkwY2I4NzgyNWVjNzIwZjU5MTAyNzkzYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
eyJpdiI6Im1vekVncEV5VmZzdmcrQktPVmlxMFE9PSIsInZhbHVlIjoiaDZFaG1mWTFBZFZPcjhqZDhTR29PS1RRVzFRbytsTDhXVmhnM0wyNnpUcFRkY1htQkdxTTEvQUxJRFdZUXJGQ3ltMi91VGtSSEx6RGZPUkEwZ3JGTmxTZVcvQmRaWndwN3I5N1JQaVRCemU1TmVPTEFiMXVzc1RDKzVWQ0pOa3JLYThMaHNFU1N1TFgycmN2ZlNROWw2YU12ZlNCRVJRNXRrb05yVHpIdm1qdVhrSGwvUWRSTTBaMGsyT0k0VjNSYTRiYzlDazd6MlpxZUFGb3lZN0c0bklPRk5BR0dZVkdRVUZUaGZ5OStzOFdKYWRRellWNTlJYWVDUncvdEJuYmF2NzFtblpxd3VUWjJMTWorZllzL2t2b0ZWZnpyYWg0WHVFTlowLzY5cXF5K0xlREE0K2d6UHlhZFBML2NWeFdzK3l3VmFoMWx3V1UrQVVuMThWcDRDT0dGcmpaN09ER0NPa1ZnMnBUZHdxczloZktoQndISnlCZE40V01yN0VGZ2phdjlFSVp0MmUwSkZLUUl1VGd0TUoxUVhLQ1hONHV1WFgwQ1d4YlZ5NjdadmdyRmttZm5yd3pzUDBmVHhOalA3VWVHeHhpZmxpV21ycGJXZ2s2eWl0cVhXem9iK083K2hHTVlJcDEyS3lBejVqdEVLS2ROZ0lrOGY3M0xHUERsUkZoakZYWkVLUkRtNjUvTnQ1aDV3ZVNTeTF5cnpHNzBhK0tQT01mWEs0SkpYek54SkEvOWNYQncyUlNvZUkxTHE0ZTlYaG42Y2FGd2YySWNxKzExMk5QZHF5MEN0VjAvc0ErakpxN0UyUFdwaFRPa3lPUGV1U3Y1UTlkVGNtV0d3NzhUQkpJejExSEhWeTRnUkFJUEM4Tld4OHd1QnJ1MUdkVHN1bE82Z282dnB5Wnk1dWVDMURsWnZXM2w3dnciLCJtYWMiOiI3MmQ1MzllN2U4OWI0MjNiZjU5M2I5Y2YzN2I3MzBjZTFjOGJhMjEyNDJhOWMyZmM3MDk2YjkzMmZlMDAxYzM3IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkhIbnlwKzVnQ1dNc1gvaGhld0RBRVE9PSIsInZhbHVlIjoidUdsNk5ydEx6dWxmQ3BUVjNPQ0IxRjB4WUE3cXhsazRqMldkcnBYSnJ6dExma0thTHQrUFNzeXlQNjJGdmk0SnBFclZ4MUNjZGpKYm9iNHgvOEFhUjh6UjZSQkJ3dXlQZ2xWVHljTWVoREdWL2w3K0pJOTk2TFVLR1d4OXY5V0I3bDFBdWVBeTkyUDFmeW1YN1VVMEdzMHR1L1YxT25FejdNc0NIelVheW1NQXhzUHVydzNZc0VORE9YNG1ZM1dtdVpPdjhBbEJXUXpPcEdtdXdxMEJCeFovek5lbjVraWZlM0V4RTJqcVE4NHdBQ09Bb2ZBT1FxdEpSaG90VmlMb2dYVGhQVmNjVkNOQ24rVTRYODBIbDRHbUV6dlY4bHZvMFc2YUlkcnVJNkpJR2owa1h1bitwakgzMjR2ZHdzOGZ6NWlBNXJFTk1mcjFMZmNFZlBRZitGWWdweE5ZK3RVZkRpWkx5UmVkOE1PYndoRllVWUlaVUpmN0lTMnV0YzlvcC8waDRVM29YUWJJbGErUWI4NGhnRFk2bWVFSFFGQzM1RjU5eTlDM0tVRGQ5alZHQ3YwblJ1bmM4c3hjb01FbSIsIm1hYyI6IjBlZTFhYmQ4MzkyY2M2ZDE4YWJjNWRmNzYyZmMzY2ZlNTYwZDAyZjE2Y2FhMTg3NDAzODE0ZGRiMTU1N2U4YTciLCJ0YWciOiIifQ==